lista

Aktuális  Bemutatkozas  Nyitvatartas  Könyvtárhasználat  Szolgáltatások  Könyveink listája  Képek  Dulity Ttibor Képtár  Gyűjtemenyek Háza  Helytörténet  Pályázatok  Linkek 

Az adatbázis nem teljes, könyvtárunk állományának számítógépre vitele folyamatosan történik!
Az eddíg feltöltött könyvek 2008.06.25. -ig feltöltött egyszerűsített (rendezetlen) listáját tekintheti itt meg.


: Ergonómiai kislexikon
Moore, Eva : Bálnák, delfinek, cetek
Kéki Béla (1907) : Az írás története
Lu Zanna : Lalóka
Armstrong,Karen : Isten története
Anzenbacher, Arno : Bevezetés a filozófiába
Both Mária : Tudománytörténet I. avagy Kísérletaz európai természettudományokat magába foglaló vagy azokat közvetlenül érintő gondolati rendszerek áttekintésére a mitikus formáktól a mechanikus gondolkodásmódig
\N : Tudománytörténet I.
Bellinger, Gerhard J. : Nagy valláskalauz
Aristoteles : Metafizika
Bödők Zsigmond : Magyar feltalálók
Bölcskei Gusztáv : Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára
Aristoteles(Kr.e. 382-321) : Poétika és más költészettani írások
Dué, Andrea : A kereszténység történeti atlasza
Bányai Mátyás : Az asztrológia járatlan útjain
Gecse Gusztáv : Vallástörténeti kislexikon
\N : Bevezetés a filozófiába
\N : Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai
Gecse Gusztáv : Vallástörténet
Bibó István (1877-1935) : Nietzsche
Görföl Tibor : Teológusok lexikona
\N : Az elsők krónikája
Biedermann, Hans : A mágikus müvészetek zseblexikona
Gazda István(1948) : Kis magyar tudománytörténet
Hársing László(1930) : Tudományelméleti kisenciklopédia
Jordánszky Elek : Magyar Országban, ' s az ahoz tartozó részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem ' képeinek rövid leírása
Descartes, René (1596-1650) : Értekezés a módszerről
Kósa László : Hermann Ottó
\N : A keresztény világ atlasza
Kránitz Mihály : Teológiai kulcsfogalmak szótára
Kosáry Domokos(1913) : Hat év a tudománypolitika szolgálatában
Dörömbözi János : A filozófia története és elmélete
\N : Kulturális alaptörtvény
\N : Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?
Drury, Nevill (1947-) : A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona
Tótfalusi István : Vallási vademecum
\N : Kutatás és közlés a természettudományokban
Majoros Pál (1952) : Kutatásmódszertan avagy Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát?
\N : Ábel - Zsuzsanna
Eco, Umberto(1932-) : Nyitott mű
Ribár Béla(1930) : Híres magyar tudósok
Bartha Tibor : Bibliai fogalmi szókönyv
\N : Filozófiai tankönyv
\N : Mózes öt könyve és a haftárák
Shuker, Karl P. N. : Titokzatos jelenségek világatlasza
\N : Filozófiai kalauz
\N : Strukturalizmus
\N : Filozófiai kisenciklopédia
Szabó Katalin : Kommunikáció felsőfokon
\N : Filozófiai kislexikon
\N : A tudomány térképe
\N : Biblia
\N : Tudományfilozófia
Fónagy Iván (1920) : A mágia és a titkos tudományok története
\N : Biblia
\N : A tudományok nagykönyve
Fürst, Maria : Bevezetés a filozófiába
Vekerdi László(1924) : Tudás és tudomány
Green, Dorian : Nagy horoszkópkönyv
\N : Szent Biblia azaz Istennek Ó és éj Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás
Vekerdi László(1924) : A Tudománynak háza vagyon
Hegedűs Géza : Az európai gondolkodás évezredei
Tevan Andor(1889-1955) : A könyv évezredes útja
Dénes Tamás : Titok tan avagy Kódtörő ABC
Heidegger, Martin(1889-1976) : Bevezetés a metafizikába
\N : Új képes biblia
Fischer Károly Antal : Hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei
Hell Judit (1954) : Magyar filozófia a XX.században
Fontana, David : A szimbólumok titkos világa
\N : Újszövetségi Szentírás
Huizinga, Johan (1872-1945) : A holnap árnyékában
\N : Jelképtár
Huizinga, Johan(1872-1945) : Homo ludens
\N : Biblia
Kicsi Sándor András : Hetes lexikon
Kulcsár Ödön(1929) : Rövidítések könyve
Husserl, Edmund(1858-1938) : Az európai tudományok válsága
\N : A Biblia világa
Simon Péter : Bronzkori magyar írásbeliség
Jánosi József : Világnézeti tipuskutatás és filozófiai megalapozás
Singh, Simon : Kódkönyv
\N : Bibliai enciklopédia
Szántóné Balázs Edit : Írástörténet és történelemtanítás
Kant, Immanuel (1724-1804) : Az erkölcsök metafizikájának alapvetése
Szász Ilma(1937) : A ponttól a mandaláig
\N : Bibliai képeskönyv
Kant, Immanuel : A tiszta ész kritikája
\N : Kezedben a jövőd
Tokaji Zsolt(1971) : KÍnai jelképtár
\N : Bibliai nevek és fogalmak
Várkonyi Nándor(1896-1975) : Az írás és a könyv története
Kierkegaard,Soren(1813-1855) : Vagy-vagy
Váradi József (1950) : Mértéktéka
\N : Bibliai szókönyv
Kiss Endre (1947) : Friedrich Nietzsche filozófiája
\N : Bibliai történelmi atlasz
Fülöp Géza : Ember és információ
Kullmann, Wilton : Földsugárzás és csillagsugárzás
Pekelisz, Viktor : Kibernetikai kis enciklopédia
Agárdi Péter (1946) : A kultúra sorsa Magyarországon, 1985-1996
Czizmadia Károly : Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások, közmondások
Lendvai L.Ferenc : Filozófiai vadenecum
Dávid Katalin (1923-) : A teremtett világ misztériuma
Dér Katalin (1949-) : Bibliaismeret
Lónyai Sándorné : Jósolás a kézből
Eckhart (mester) (1260-1327) : A Teremtés könyvének magyarázata
Fisher, Simon : A mi világunk
Mazács Júlia : Álomfejtők nagylexikona
Aronson, Elliot (1932-) : A társas lény
\N : Beszélő
\N : Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára
Mészáros András (1949-) : A filozófia Magyarországon
Andorka Rudolf (1931-1997) : Bevezetés a szociólógiába
\N : Mi az idő?
Gecse Gusztáv : Bibliai kislexikon
Duby, Georges : A francia civilizáció ezer éve
Gecse Gusztáv : Bibliai történetek
Nyíri Tamás(1920-1994) : A filozófiai gondolkodás fejlődése
Nyíri Tamás : Filozófiatörténet
Feuerstein Emil : Egy marék virág
Hughes, Gerald : A Biblia világa
\N : Az Alföld társadalma
Pais István : A görög filozófia
\N : Képek és jelképek
Hajnal István (1892-1956) : Technika, művelődés
Parker,Julia : Parker asztrológia
Hoffmann, Helmut : A tibeti műveltség kézikönyve
\N : A kommunista Internacionálé története
\N : Poszt-posztmodern
Huizinga, Johan (1872-1945) : A középkor alkonya
Rathmann János (1934) : Idegen szavak a filozófiában
\N : A Kommunista Internacionálé válogatott dokumentumai.
\N : Keresztyén bibliai lexikon
Russell, Bertrand (1872-1970) : A nyugati filozófia története
Kennedy, Paul : A huszonegyedik század küszöbén
\N : A kultúra fogalmáról
Schopenhauer, Arthur : A világ mint akarat és képzet
Marx, Karl (1818-1883) : Válogatás Marx és Engels műveiből
\N : Kulturális intézmények és szervezetek Magyarországon
\N : Kézikönyv a Bibliához
\N : A kulturális menedzser tankönyve
Schwickert, Friedrich : Asztrológiai szintézis
\N : Kis bibliai atlasz
\N : SH atlasz
Ötvös László : Károli Gáspár bibliafordítása
\N : Kulturális világjelentés
Pais István (1932) : Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák
Störig, Hans Joachim : A filozófia világtörténete
\N : Kulturális kisenciklopédia
\N : Magyarország művelődési viszonyai, 1960-1982
Tommaso d` Aquino(1225-1274) : Az értelem egysége
Ravasz László : Az éjszövetség magyarázata
\N : A magyarságtudomány kézikönyve
\N : Tudományfilozófia
Turay Alfréd (1944-) : A filozófia lényege, alappromlémái és ágai
\N : Művelődéspolitikánk 25 éve
Zimányi Ágnes : Filozófiai meghatározások gyüjteménye
\N : Scolar kézikönyv a Bibliához
\N : A művészet katonái
Greenwood, Susan : A mágia és boszorkányság enciklopédiája
Szabó Attila : Jézus Krisztus élete és tanításai
Jordan, Michael : Nostradamus
Takács Béla (1930-) : Mesterségek és foglalkozások a Bibliában
Tótfalusi István (1936-) : Ki kicsoda a Bibliában
Mojzes Antal : Bajmok művelődési krónikája
Rosta Erzsébet(1942-) : Titokzatos számok
Tótfalusi István (1936) : A könyvek könyve
Móró Imre : Idegen nyelvű rövidítések és betűszavak szótára
Shaw,Eva : Jövendőmondás kislexikona
Halasy-Nagy József(1885-1976) : A filozófia
Karácsony András(1957-) : Bevezetés a társadalomelméletbe
Móró Imre : Magyar nyelvű rövidítések és betűszavak szótára, jogi rövidítések
Tóth Kálmán : Bibliai atlasz
Márkus György - Tordai Zádor : Irányzatok a mai polgári filozófiában
Vankó Zsuzsa : Bevezetés a Biblia tanulmányozásához
\N : A századvég szellemi körképe
\N : A polgári filozófia a XX. században
Toffler, Alvin : Hatalomváltás
Vas István : A názáreti Jézus története
\N : Bibliográfiai olvasókönyv
: Alaklélektan
Lane, Tony : A keresztyén gondolkodás rövid története
\N : Alkalmazott pszichológia
Allport,Gordon W. : A személyiség alakulása
\N : Zárt, bizalmas, számozott
\N : Krónika 1998-2000
Anderson, Mike : Intelligencia és fejlődés
\N : Szentek élete
Gulyás Pál : Magyar írói álnév lexikon
Bartha Lajos(1927) : Pszichológiai értelmező szótár
Debreczeni Kornélia, Sz. (1928) : Magyar írói álnév lexikon
\N : Szentek legendái
Buda Béla(1939) : Empátia....
Gergye László : Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka
Belting, Hans : Kép és kultusz
Buda Béla(1939-) : A szexualitás lélektana
Buda Attila (1953) : Könyvtári ismeterek kisszótára
Carver,Charles S : Személyiségpszichológia
\N : Déli harangszó
Csapodi Csaba (1910) : Magyar könyvtártörténet
Clauss,Günter- Hiebsch,Hans : Gyermekpszichológia
Heussi, Karl : Az egyháztörténet kézikönyve
\N : Az ember feje nem lexikon!
Cole,Michael : Fejlődéslélektan
Angelini, Ignazia Maria : A katolicizmus
Csirszka János : A személyiség munkatevékenységének pszichológiája
\N : Fülöp Géza emlékkönyv
Curcio, Michéle : Parapszichológia A-tól Z- ig
Bálint Sándor (1904-1980) : Búcsújáró magyarok
Eysenck,Hans Jürgen(1916-) : Ismerd meg az I.Q.-dat !
Eysenck, Michael W. : Kognitív pszichológia
\N : Információ, könyv, könyvtár
Balogh Margit (1961-) : Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992
Farmosi István(1935-) : Mozgásfejlődés
Balogh Margit (1961-) : Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992
Kiss Jenő (1933) : A magyar könyvtárak
\N : Fejezetek a magyar lélektanból
\N : Könyv és könyvtár
\N : Fejlődéslélektan olvasókönyv
Freud,Sigmund(1856-1939) : Álomfejtés
Berthier, Jacques : Imádkozzunk együtt
\N : A könyvtár szociális funkciója
Bucsay Mihály : A protestantizmus története Magyarországon, 1521-1945
Freud,Sigmund(1856-1939) : Bevezetés a pszichoanalízisbe
Calvin, Jean (1509-1564) : Tanítás a keresztyén vallásra, 1559
Fröhlich, Werner D. : Pszichológiai szótár
\N : Családi ünnepek
Geréb György( 1923) : Pszichológiai atlasz
Divald Kornél : Az Árpádház szentjei
\N : A grafológia kézikönyve
\N : Egyházak és vallások a mai Magyarországon
Hárdi István(1922) : A lélek egészségvédelme
\N : Az 1000 éves orosz kereszténység
Hebb,Donald O[lding] : A pszichológia alapkérdései
Gecse Gusztáv (1932-) : A szerzetesség története
Hegedűs T. András(1943-) : Pszichológia
Gergely Jenő : Az egyházak Magyarországon
Horváth György (1934) : Az értelem mérése
Gergely Jenő (1944-) : A katolikus egyház története Magyarországon, 1919-1945
Gergely Jenő : II. János Pál élete és munkássága
Gömbös Tamás : A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei
Jung, Carl Gustav(1875-1961) : C.G.Jung alapfogalmainak lexikona
Györffy Rózsa : Új magyar legendárium
Kardos Lajos(1899-1985) : Általános pszichológia
Hangay Zoltán : A pápák könyve
Keller, Heidi : Mit akar a baba?
Keményné Pálffy Katalin : Bevezetés a pszichológiába
Hézser Gábor (1946-) : Miért?
Bácskai Júlia : Magánélettan
\N : Hősök és szentek
Koestler, Arthur(1905-1983) : A teremtés
Kósáné Ormai Vera-Járó Katalin-Kalmár Magda : Fejlődéslélektani vizsgálatok
Karácsonyi János : Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig
Kulcsár Zsuzsanna : Korai személyiségfejlődés és énfunkciók
Kelemen Miklós : Unitárius kislexikon
Bácskai Júlia : Magánélettan
\N : Kereszténység - katolicizmus - ortodoxia
Laplanche,Jean : A pszichoanalízis szótára
Bácskai Júlia : A magánélettan tanítása
\N : A kereszténység krónikája
\N : Lélekelemzési tanulmányok
Balázs Sándor : Az információk használata, hasznosítása és haszna
\N : Krisztusért járva követségben
Lénárd Ferenc(1911-1988) : A lélektan útjai
Lafont, Ghislain : A katolikus egyház teológiatörténete
Bereczkei Tamás : A belénk íródott mű
Lénárd Ferenc(1911) : A problémamegoldó gondolkodás
\N : A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között
Mády Krisztina : Pszichológiai erőpróba
\N : A magyar protestantizmus, 1918-1948
Biedermann, Hans : Szimbólumlexikon
\N : Az intellingencia mérése
\N : A magyarországi református egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára
Bőhm Antal : A XX. századi magyar társadalom
Mérei Ferenc (1909-)- Binét Ágnes , V (1920) : Gyermeklélektan
McGrath, Alister E. : Bevezetés a keresztény teológiába
Mönks,Franz J. : Fejlődéslélektan
Mondin, Battista : Pápák enciklopédiája
Pléh Csaba(1945-) : A lélektan története
Pléh Csaba(1945-) : A mondatmegértés a magyar nyelvben
Buda Béla : A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
\N : Pápai megnyilatkozások
Pléh Csaba(1945-) : Pszichológiatörténet
Papini, Giovanni : Szent Ágoston
\N : A cigányok Magyarországon
Csepeli György (1946-) : Szociálpszichológia
\N : Pesti növendék papság magyar iskolájának munkálatai
\N : Pszichológia
Péter Katalin (1937) : Hitújítók és hitvédők
\N : Pszichológia
Puskely Mária (1933-) : Keresztény szerzetesség
\N : A pszichológia alapjai
Puskely Mária : Szerzetesek
\N : Pszichológiai lexikon
Ravasz László : Hazafelé ...
Rubinstein,Szergej Leonidovics(1899-1960) : Az általános pszichológia alapjai
Szabó Ferenc (1931) : A teológus Pázmány
Gyáni Gábor (1950-) : Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
\N : Könyvtárosok kézikönyve
\N : Szentek a magyar középkorból
Maimonidész : A tévelygők útmutatója
Salamon Jenő(1930-) : A megismerő tevékenység fejlődéslélektana
Graupmann, Jürgen (1947-) : Tabuk kislexikona
\N : Szentek élete
\N : Könyvtárosok kézikönyve
Sekuler,Robert : Észlelés
\N : Szentek lexikona
Giddens, Anthony : Szociológia
\N : Könyvtárosok kézikönyve
\N : SH atlasz
\N : Szent István népe imádkozik
\N : Könyvtárosok kézikönyve
Földiák András : A kultúra kis lexikona
Szerdahelyi Csongor : A katolikus Európa
Siewert,Horst H. : Intelligenciatesztek
\N : Könyvtárosok kézikönyve
Forray r. Katalin (1942-) : Cigány gyermekek szocializációja
Takács Béla (1930) : Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben
Sillamy, Norbert : Pszichológiai lexikon
Tillich, Paul : Rendszeres teológia
Forgas, Joseph P. : A társas érintkezés pszichológiája
Statt,David A. : Pszichológiai kisenciklopédia
Ferge Zsuzsa (1931) : Szociálpolitika és társadalom
Stoppard, Miriam : Mit tud a gyerek ?
Stöckert Károlyné : Személyiség-lélektan nevelőknek
Csepeli György : Nemzet által homályosan
Sulloway,Frank J. : Freud, a lélek biológusa
Szabó István : Pszichológia
\N : Személyiségelméletek
Csepeli György (1946-) : A szociálpszichológia vázlata
Szepes Mária : Pszichografológia
\N : A gyermekek és az ifjúság helyzete
Gyekiczky Tamás (1955-) : Emberi rőforrások és modernizációs stratégiák
\N : A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918-1998
Tímár László : A rettegések évszázadai
Gyivicsán Anna (1940-) : A magyarországi szlovákok
Török József : A magyar föld szentjei
Thorne, B. Michael : A pszichológia története
Hankiss Elemér : Az emberi kaland
Vajda Zsuzsanna(1949-) : A gyermek pszichológiai fejlődése
Udvardy József (1911) : A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban
\N : A (cseh)szkovákiai magyar művelődés története, 1918-1998
Hauser, Arnold (1892-) : A művészet és az irodalom társadalomtörténete
Várnagy Antal : Liturgika
Várkonyi Hildebrand Dezső (1888-1971) : A gyermekkor lélektana
Heller Ágnes (1929) : Szilveszteri szimpózium
\N : A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918-1998
\N : Ünnepeljünk együtt
Kalapács János : A szociológiáról alapfokon
\N : Vizuális képességek fejlődése
Wellner István (1924) : Kalauz Európa vallási műemlékeinek megtekintéséhez
Hunyady György (1942-) : Történeti bevezetés a szociálpszichológiába
\N : A (cseh)szovákiai magyar művelődés története, 1918-1998
White, Kristin E. : Szentek kislexikona
Woodworth,Robert S : Kisérleti pszichológia
Kapitány Ágnes (1953-) : Beszélő házak
Zoványi Jenő (1865-1958) : A reformáció Magyarországon 1565-ig
Vértesy Miklós (1907) : Könyvtárosok kislexikona
Kneale, William : A logika fejlődése
Babits Antal : Zsidó ünnepek
Kapitány Ágnes (1953-) : Rejtjelek 2
\N : Telekunyhók a vidéki fejlesztésért
Ruzsa Imre(1921-) : Bevezetés a modern logikába
Hajdú Ágnes, B. : Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába
Barraux, Roland : A dalai lámák története
Keresztury Dezső : Híres magyar könyvtárak
Hofstadter, Douglas R. : Gödel,Escher,Bach
Karády Viktor (1936-) : Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció
Borges, Jorge Luis (1899-1986) : Képzelt lények könyve
\N : Jelbeszéd az életünk
\N : Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
\N : A budapesti Zsidó Múzeum
Kónya István (1923) : Kálvinzmus és társadalomszemlélet
Ungváry Rudolf (1936) : Könyvtári információkeresés
\N : Buddhista lexikon
Kulcsár Kálmán : Szociológia
Boros István (1954-) : A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
Lajkó Károly : A stresszcsökkentő viselkedés
Dumézil, Georges (1898-1986) : Mítosz és eposz
Dán Krisztina : Így működik az iskolai könyvtár
Illyés György : Mesélő könyvtárak
Laki László : A kétharmados társadalom
Eliade, Mircea (1907-1986) : Vallási hiedelmek és eszmék története
Bariczné Rózsa Mária : Iskolai könyvtárak fenntartása, működtetése
Eliade, Mircea (1907-1986) : Vallási hiedelmek és eszmék története
Lévi-Strauss, Claude (1908-) : Struktúrális antropológia
Eliade, Mircea (1907-1986) : Vallási hiedelmek és eszmék története
\N : Az iskolai könyvtár
Liégeois, Jean-Pierre : Romák, cigányok, utazók
Szabó Attila : Természet és ember a Biblia és költészet tükrében
Mackay, Harvey (1935) : Cápák között sértetlen avagy A kapitalizmus iskolája
\N : A gyermekönyvtári munka
\N : A magyar értelmiség a 80-as években
Every, George : Keresztény mitológia
Kelecsényi Gábor (1919) : Múltunk neves könyvgyűjtői
\N : Magyarország
Ferguson, Everett : A kereszténység bölcsője
\N : Magyarország társadalomtörténete III.
\N : Örökségünk, élő múltunk
Gahlin, Lucia : Egyiptom
Ganzfried, Slajmo : A zsidó vallás törvényei
\N : Partiumi könyvesházak, 1623-1730
\N : A magyarországi németek
Genest, Émile : Mitológiai legendák
\N : A magyarországi romák
Glasenapp, Helmuth von : Az öt világvallás
\N : Magyarságkutatás, 1995-96
Graves, Robert (1895) : A görög mítoszok
\N : Telekiek alapítványa
\N : Halljad Izrael
Fülöp Géza (1928) : A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
Hamilton, Malcolm B. : Vallás, ember, társadalom
György Péter (1954-) : Memex
Hinnels, John R. : Perzsa mitológia
Manguel, Alberto : Az olvasás története
Hunyadi László : Az emberiség vallásai az őskortól napjainkig
\N : Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban
Márkus György (1934) : Kultúra és modernitás
Hunyadi László : A világ vallásföldrajza
\N : Encyclopaedia Hungarica
Ions, Veronica : Indiai mitológia
McCagg, William O. : Zsidóság a Habsburg Birodalomban, 1670-1918
Joannes, Fernando-Vittorino : A zsidó vallás
\N : Megismerés, előítélet, identitás
\N : Guinnes rekordok könyve
Jólesz Károly : Zsidó hitéleti kislexikon
\N : Guinnes rekordok könyve
Lao-ce (Kr.e.4-3.sz.) : Tao te king
\N : Guinnes world rekords, 2003
Mérei Ferenc (1909-1986) : Közösségek rejtett hálózata
Mac Cana, Proinsias : Kelta mitológia
\N : Akadémiai kislexikon
\N : Mi a magyar?
\N : Akadémiai kislexikon
\N : Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet
Nemeskürty István (1925) : Bibliai örökség
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Németh János István (1954-) : A kultúta üzenete 1.0
\N : Mitológiai ábécé
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Az olvasás anatómiája
\N : \N
\N : Mitológiai enciklopédia
\N : Olvasókönyv a szociológia történetéhez
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Mitológiai ki kicsoda
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Mítoszok földjén
\N : Olvasókönyv a szociológia történetéhez
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Jelbeszéd az életünk
\N : Az orosz vallásbölcselet virágkora
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Panini, Giorgo P. : Mitológiai atlasz
\N : Kognitív tudomány
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Puskás Ildikó (1942) : Istenek tánca
Ragget,Jenny : Mesterséges intelligencia
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Qra' us, Naftali (1933) : Az ősi forrás
\N : Ramajana
Hársing László : Az európai etikai gondolkodás
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Richter, Gert : Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben
Lacroix,Paul(1806-1884) : Korok és erkölcsök
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Rét Iván : Siker...avagy Másként mint mások
Robinson, Francis : Az iszlám világ atlasza
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Seneca,Luis Annaeus(i.e.4-65) : A haragról
Rostoványi Zsolt (1952-) : Az iszlám a 21. század küszöbén
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Csibra István : Esztétikai ABC
Csibra István : Esztétikai alapfogalmak
\N : Korán
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Esztétikai kislexikon
Saunders, Nicholas J. : Állatszellemek
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
\N : Esztétikai olvasókönyv
Skilton, Andrew : A buddhizmus rövid története
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Sík Sándor(1889-1963) : Esztétika
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Szerdahelyi István (1934) : A magyar esztétika története (1945-1975)
Tatarkiewicz,Wladyslaw(1886-1980) : Az esztétika alapfogalmai
Smith, Huston : A világ nagy vallásai
Zoltai Dénes(1928-) : Az esztétika rövid története
Storm, Rachel : Keleti mitológiák enciklopédiája
Szabó György (1920-) : Mitológiai kislexikon
\N : A Babilóniai Talmud
Téchy Olivér (1908-1982) : Buddha
\N : Egyetemes Guinnes enciklopédia
: A Tejút fiai
\N : Cambridge enciklopédia
Trencsényi-Waldapfel Imre : Mitológia
\N : A világ vallásai
\N : Larousse Memo
\N : Világvallások
\N : Magyar Larousse
Lenin, Vladimir Il úiŸ (1870-1924) : Válogatás Lenin műveiből
Waterstone, Richard : India
Bálint József(1930) : Tárgymutató az MSZMP határozatai és dokumentumai című kötetekhez, 1956-1975
\N : Magyar Larousse
Zamarovsky, Vojtech : Istenek és hősök a görög-római mondavilágban
\N : A DISZ és a KISZ, 1953-1957
\N : Magyar Larousse
\N : Zsidó lexikon
\N : Általános statisztika
Szimonidesz Lajos : A világ vallásai
Cotterell, Arthur : Képes mitológiai enciklopédia
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve 1999
\N : Magyar nagylexikon
\N : Mitológia
\N : A DISZ és a KISZ, 1953-1957
Tótfalusi István (1936) : Ki kicsoda az antik mítoszokban
\N : Magyar nagylexikon
\N : Magyar nagylexikon
\N : Magyar nagylexikon
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve
\N : Biblia
\N : Magyar nagylexikon
: Bács-Kiskun megye országgyűlési választókerületei és települései a két választás között
Csizmadia Károly : Bibliai aranymondások
Blaskovits László : Kérdés -kérdőív-megkérdezés a piackutatás gyakorlatában
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve
Dányi Dezső : Népszámlálás, 1850. és 1857. évi
\N : Antall József élete képekben
\N : Magyar nagylexikon
Bayer József : A politikai gondolkodás története
\N : Élővilág és természetvédelem
Bihari Mihály : Politológia
\N : Magyar nagylexikon
\N : Földrajzi Statisztikai Zsebkönyv
Bihari Mihály (1943-) : Politológia
\N : Magyar nagylexikon
\N : Helyzetkép a megye városairól 1980
\N : Helyzetkép a megye városairól 1985
Borbándi Gyula (1919-) : Magyar politikai pályaképek, 1938-1948
\N : Magyar nagylexikon
\N : Helyzetkép a megye városairól 1988
Bölöny József (1903-1990) : Magyarország kormányai 1848-1992
\N : Magyar nagylexikon
\N : Helyzetkép a megye városairól 1991
\N : Magyar nagylexikon
\N : Kulturstatisztikai adattár 1962
\N : Földindulás Kelet-Európában, 1988-1990
\N : Magyar statisztikai zsebkönyv
\N : Magyar nagylexikon
Perrow, Charles : Szervezetszociológia
Iglói Gabriella : Ki kicsoda az Európai Unióban?
\N : Magyar statisztikai zsebkönyv
Petrushan, Georghe (1938-) : A magyarországi románok
\N : A jó polgár
Pokol Béla (1950-) : Szociológiaelmélet
\N : Magyar nagylexikon
\N : Magyar statisztikai zsebkönyv
\N : Magyar nagylexikon
\N : Magyar nagylexikon
\N : Magyar városok és községek
\N : Magyarország művelődési viszonyai
\N : Ki volt Kádár?
\N : Magyar nagylexikon
\N : Politikai antropológia
Rácz József : A drogfogyasztó magatartás
Mogyorósi Géza (1961-) : Német politikusok arcképcsarnoka
Senett, Richard : A közéleti Ember bukása
\N : Összehasonlító politológia
Somodi Henrietta : Zsidók Bács-Kiskun megyében
\N : Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig
\N : Magyarország régiói
Paczolay Péter : A politikaelmélet rövid története
Szántó János (1959-1997) : Vallásosság egy szekszualizált társadalomban
\N : Pannon enciklopédia
Paczolay Péter (1956-) : A politikatudomány kialakulása
\N : Magyarország történeti demográfiája.
\N : Szekták - új vallási jelenségek
Pók Attila : A nemzetközi élet krónikája, 1945-1985
\N : Magyarország városainak és községeinek kulturális helyzete
\N : Pannon enciklopédia
\N : Politikai pszichológia
\N : A szexuális élet szociológiája
\N : Megyék,városok,járások gazdasági körzetek adatai
\N : Politikai filozófiák enciklopédiája
\N : Pannon enciklopédia
\N : Mezőgazdasági adattár
\N : Pannon enciklopédia
\N : Pannon enciklopédia
\N : Mezőgazdasági összeírás 1981
\N : A szex
\N : Politikai kisszótár
\N : Pannon enciklopédia
Molnár Máténé : Általános statisztikai példatár
\N : A politikatudomány arcai
\N : A szex : szociológia és társadalomtörténet
\N : Pannon enciklopédia
Molnár Máténé : Általános statisztikai példatár
\N : Szimbólumtár
\N : Politikatudományi enciklopédia
Rainer M. János (1957-) : Nagy Imre
Rainer M. János (1957-) : Nagy Imre
Szabó Márton (1942-) : Politikai tudáselméletek
\N : Az első Magyarországi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Szociológiaelmélet
\N : A szociológia kialakulása
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Szociálpszichológia
\N : Történeti és politikai pszichológia
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Szociálpszichológia
Arendt, Hannah (1906-1975) : A totalizmus gyökerei
\N : Az 1941.évi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : A szociológiai feétel módszerei
\N : 1960 évi népszámlálás
Balázs Zoltán : Modern hatalomelméletek
\N : 1970. évi népszámlálás
\N : Szociológiai lexikon
\N : A demokrácia
\N : 1970. évi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : És mi lesz, ha nem lesz?
\N : 1970 évi népszámlálás
Tarics Péter (1966-) : Magyarként a felvidéken, 1918-1993
\N : 1970. évi népszámlálás
Fejtő Ferenc (1909) : A népi demokráciák története
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Társadalmi rétegződés
: 1970 évi népszámlálás
\N : Társadalmi kommunikáció
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : 1970 évi népszámlálás
Hamilton, Alexander : A föderalista
\N : A társadalmi rétegződés komponensei
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Társadalmak rejtett hálózata
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Tőkefajták
\N : A Pallas Nagy Lexikona
Herzog, Roman : Ősi államok
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Törések és kötések a magyar társadalomban
Janda, Kenneth : Az amerikai demokrácia
\N : 1970 évi népszámlálás
\N : Die Ungarndeutschen
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : 1980 évi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : Az úri magyarország
Jászi Oszkár (1875-1957) : A Monarchia jövője
\N : 1980. évi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
Valuch Tibor (1963-) : Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében
\N : A Pallas Nagy Lexikona
\N : 1990. évi népszámlálás
Körösényi András (1959-) : A magyar politikai rendszer
\N : 1990 évi népszámlálás
\N : A Pallas Nagy Lexikona
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) : A fejedelem
\N : 1990.évi népszámlálás
\N : A Pallasz Nagy Lexikona
\N : 1990. évi népszámlálás
Siklós András (1928) : Magyarország .1918/1919
\N : Növénytermelés
Vámosi Zoltán (1943-) : Szociológia
Gergely Jenő (1944) : A katolikus egyház Magyarországon, 1944-1971
\N : Oktatás, művelődés
\N : Révai kis lexikona
Weber, Max (1864-1920) : Gazdaság és társadalom
Ács Zoltán : Nemzetiségek a történelmi Magyarországon
\N : Az államosított forradalom
\N : Révai Nagy Lexikona
Antall József (1932-1993) : Modell és valóság
\N : Oktatási adatok gyűjteménye
\N : Országos választókerületek és a helyi önkormányzatok összehasonlító adatai és mutatói Bács-Kiskun megyében
Pongrácz Tiborné : Népesedési kérdésekkel kapcsolatos közvélemény kutatás
Sachs, Lothar : Statisztikai módszerek
\N : Statisztika
Hunyadi László(1944) : Statisztika
Antall József (1932 - 1993) : Antall József országgyűlési beszédei, 1990-1993
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Az aradi vértanúk
Weber, Max (1864-1920) : Gazdaság és társadalom
\N : Statisztikai évkönyv
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Révai Nagy Lexikona
Hunyadi László (1944-) : Statisztikai képletgyűjtemány és táblázatok
Arató Endre : A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1840
Weber, Max (1864-1920) : Gazdaság és társadalom
\N : Statisztikai tájékoztató
Závodszky Géza : Az Amerikai-motívum és a polgárosodó magyarország a kezdetektől 1848-ig
Arday Lajos (1935-) : Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában
\N : Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban
\N : Révai Nagy Lexikona
Szarvas Beatrix : Példatár a Statisztika című könyvhöz
Balogh Sándor : Parlamenti és pártharcok Magyarországon
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Településhálózat
Bihari Mihály (1943-) : Magyar politika, 1945-1995
Kovacsics József : A történeti statisztika forrásai
\N : Révai Nagy Lexikona
Babbie, Earl : A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
Botlik József (1949) : Ez hát a hon ...
\N : Történeti statisztikai idősorok, 1867-1992
\N : Mi a jövő?
\N : Révai Nagy Lexikona
Veres Judith(1938) : Statisztika és demográfia
\N : Révai Nagy Lexikona
Braham, Randolph L. (1922-) : A népirtás politikája
\N : Révai Nagy Lexikona
Csizmadia Ervin : A magyar demokratikus ellenzék, 1968 - 1988
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Révai Nagy Lexikona
Csizmadia Ervin : A magyar demokratikus ellenzék, 1968 - 1988
\N : Agrárszociológiai írások magyarországon
\N : Az önálló magyar hivatalos statisztikai szolgálat kronológiája
\N : Révai Nagy Lexikona
Csizmadia Ervin : A magyar demokratikus ellenzék, 1968 - 1988
Andorka Rudolf (1931) : A magyar községek társadalmának átalakulása
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Demográfiai évkönyv
\N : Révai Nagy Lexikona
Diósi Ágnes (1932) : Cigányút
\N : Demográfiai évkönyv
Erdei Ferenc (1910-1971) : Futóhomok.
\N : Edvard Beneç elnöki dekrétumai avagy A magyarok és a németek jogfosztása
\N : Demográfiai évkönyv 2001
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Együtt a nemzetiségekkel
\N : Marienthal
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : A dohányzás hatása a halandóságra Magyarországon, 1970-1990
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Európa és a Rákóczi-szabadságharc
Für Lajos(1930-) : Magyar sors a Kárpát-medencében
\N : Révai Nagy Lexikona
\N : Révai Nagy Lexikona
Kunszabó Ferenc (1932-) : Sárköz.
Kertesi Gábor(1951-) : A cigány népesség Magyarországon
\N : Európai politikai rendszerek
\N : Révai Nagy Lexikona
Kulcsár Kálmán (1928) : A mai magyar társadalom
\N : Évkönyv
\N : 2001.évi népszámlálás
\N : A mgyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-1985
\N : Évkönyv
\N : A nyugdíjaok helyzete Magyarországon, 1996-97
\N : Révai új lexikona
\N : 2001. évi népszámlálás
\N : Révai új lexikona
\N : Társadalmi riport
\N : Évkönyv
\N : Révai új lexikona
\N : 2001.évi népszámlálás
\N : Társadalmi riport
\N : Révai új lexikona
Livi-Bacci, Massimo : A világ népességének rövid története
\N : Évkönyv
\N : Társadalmi riport
Zám Tibor : Bács-Kiskunból jövök
Lőkkös János : Trianon számokban
\N : Révai új lexikona
\N : Magyar statisztikai évkönyv 1999
\N : Révai új lexikona
\N : Évkönyv
\N : Magyar statisztikai évkönyv 2000
\N : Révai új lexikona
\N : Révai új lexikona
\N : Magyar statisztikai évkönyv 2001
\N : Révai új lexikona
\N : Magyarország történeti demográfiája, 896-1995
\N : Évkönyv
\N : Nemzetközi statisztikai évkönyv
\N : Új magyar lexikon
\N : Gazdaságpszichológia
Fehér István (1931-) : Az utolsó percben
\N : Új magyar lexikon
\N : A jóléti állam
Föglein Gizella (1954-) : Nemzetiség vagy kisebbség?
\N : Századok statisztikája
Káldor, Mihály : Gazdasági képletgyűjtemény. Összeáll
\N : Új magyar lexikon
Fricz Tamás : A rendszerváltás szótára
\N : Területi statisztikai évkönyv 1999
\N : Korunk viággazdasága
Gombár Csaba (1939-) : Államoskönyv a kormányokról és az állam kérdéseiről
\N : Területi Statisztikai Évkönyv 2000
Gyuris György (1940-) : A Tiszatáj fél évszázada, 1947 - 1997
\N : Korunk világgazdasága
\N : Területi statisztikai évkönyv 2001
\N : Magyar zsidó almanach
\N : Korunk világgazdasága
Németh G. Béla (1925-) : Hét folyóirat, 1945-1950
Tóth Pál Péter(1942-) : Haza csak egy van ?
\N : Hét évtized a hazai zsidóság életében
Balázs Béláné - Kelen Zsuzsa : Négynyelvű közgazdasági szótár. Magyar, Angol, Német, Orosz
Bernstein, Péter L. : Szembeszállni az istenekkel
Bucholz, Todd G. : Új ötletek halott közgazdászoktól
\N : A Nyugat tartalomjegyzéke, 1908-1941
Balogh Sándor (1926) : Magyarország külpolitikája, 1945-1950
Deanne, Phyllis : A közgazdasági gondolatok fejlődése
\N : Program és hivatás
\N : Hetven év
Erdős Péter (1910) : Bér, profit, adóztatás.
Borhi László : Az Egyesült Államok és a szovjet zóna,1945-1990
Horák Magda : A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években
\N : Gazdaság és társadalom
Huszár Tibor (1930) : Fejezetek az értelmiség történetéből
\N : Európa kalauz
\N : Gazdasági és pénzügyi kislexikon, 1996-97
\N : Tények könyve
\N : Európa kislexikon
\N : Gazdaságpolitikai kisszótár
\N : Jelentések a határon túli magyar kisebbségekről
\N : Az európai integráció
\N : Tények könyve
\N : Európai közjog és politika
\N : Tények könyve
Juhász József : A dészláv háborúk
Fischer Ferenc : A megosztott világ
\N : Tolnai világlapja 1901 - 1944
Karsai László : A cigánykérdés Magyarországon, 1919-1945
Fülöp Mihály (1953-) : Magyarország külpolitikája a XX.században
Kőrösi ábor (1956) : Gyakorlati ökonometria
Katona Magda (1954-) : A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez
Gecse Gusztáv(1962) : Bizánctól Bizáncig
\N : Közgazdaságtan
Glant Tibor : A Szent Korona amerikai kalandja.1945-1978
\N : Közgazdasági kislexikon
Kemény G. Gábor : Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában
Kurtán Lajos (1946-) : Piacgazdaságtan
\N : Magyar településfejlesztési kézikönyv és adattár
\N : III.Magyarország-2000
Lopatnyikov, L. I. : Közgazdasági-matematikai kisszótár
Kemény G. Gábor (1915-1981) : Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában
\N : Magyar településfejlesztési kézikönyv és adattár
Mankiw, N. Gregory : Makroökonómia
Mátyás Antal (1923-) : A korai közgazdaságtan története
Kovávs I. Gábor : Kis magyar kalendáriumtörténet 1800-ig
Kocsis Károly (1960) : Elcsatoltak
\N : Tények könyve
Bödők Zsigmond : Nobel-díjas magyarok
Herczegh Géza : Magyarország külpolitikája,896-1919
Kocsis Károly (1960) : Magyarok a határainkon túl - a Kárpát - medencében
Mátyás Antal (1923-) : A modern közgazdaságtan története
Diószegi György : A látnivaló temérdek
Hernádi Eleonóra(1969-) : Az Európai Unió intézményei
\N : Mikroökonómia
\N : Emlékbeszédek, 1998
\N : Küzdelem, bukás, megtorlás
Horváth Jenő(1941-) : Az európai integráció története napról napra,1945-1995
Gergely Ferenc (1932) : A magyar cserkészet története, 1910-1948
\N : A modern közgazdaságtan ismerettára
Kiszely Gábor (1949-) : A szabadkőművesség
\N : Összehasonlító gazdaságtan
Juhász Gyula(1930) : Magyarország külpolitikája. 1919-1945
Kónya Sándor (1927-) : ... Magyar Akadémia állítassék fel...
\N : A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom
\N : A Magyar Tudományos akadémia másfél évszázada
Kende István (1917) : Forró béke-hidegháború
A politikai gazdaságtan : \N
\N : Ploitikai Gazdaságtan
\N : Magyarország évtizedkönyve
Kissinger,Henry(1923-) : Diplomácia
\N : Politikai gazdaságtan
\N : Magyarországi kutatóhelyek
\N : A madridi találkozó záródokumentuma
\N : Magyarország politikai évkönyve
\N : Politikai gazdságtan
\N : Nobel-díjas géniuszaink
\N : Magyar külpolitikai évkönyv 1999
\N : A Nobel-díjasok kislexikona
\N : Magyarország politikai évkönyve
\N : Magyar külpolitikai évkönyv 2000
Nóvé Béla (1956-) : Tény/Soros
Samuelson, Paul A. (1915) : Közgazdaságtan
\N : Széchenyi emlékek, emlékhelyek
Magyarics Tamás(1953-) : Az Egyesült Államok külpolitikájának története
Trummer Árpád : A kultúrmérnöki intézmény hat évtizede
\N : Magyarország miniszterelnökei,1848-1990
Korek József (1920) : A muzeológia alapjai
Samuelson, Paul A. (1915) : Közgazdaságtan
Németh István (1945-) : Európa-tervek,1300-1945
Samuelson, Paul A. (1915) : Közgazdaságtan
\N : Magyar múzeumi arcképcsarnok
Rátz Kálmán(1888-1951) : A pánszlávizmus története
\N : A Magyar Nemzeti Múzeum
\N : Magyarságkutatás
\N : Magyarország múzeumai
Széchenyi István : Széchenyi István válogatott írásai
\N : A stockholmi konferencia dokumentuma
\N : Magyarságkutatás
\N : Az új jobboldal és a jólléti állam
Nyárádi Gábor : A világ műszaki múzeumai
Szidiropulosz Archimedes(1944-) : Trianon utóélete
\N : Az új Európára készülve
Unger,Lothar : Az Európai Unióról röviden
Urwin,Derek W. : A közös Európa
Boros Zsuzsanna(1946-) : Parlamentarizmus Magyarországon,1867-1944
\N : A magyar országgyűlés történetének képeskönyve
\N : Tisztelt Ház !
\N : Anarhizmus
\N : Anarhizmus ma
Bakay Kornél(1940) : Ragyogj,cserkészliliom !
\N : Cserlészkönyv I-III.
Enyedi Zsolt(1967-) : Pártok és pártrendszerek
Izsák Lajos(1943-) : Polgári pártok és programjaik Magyarországon,1944-1956
\N : Ki kicsoda-1998
\N : A MADISZ
Gál Lajos : A magyar ifjusági mozgalom története
\N : A magyar ifjusági mozgalom története
\N : A magyar ifjusági mozgalom története
\N : Magyar liberalizmus
\N : A Magyar Népfront története
\N : A magyar szociáldemokrácia kézikönyve
Mérei Gyula : A magyar polgári pártok programjai
\N : A népi mozgalom és a magyar társadalom
Sipos Péter(1935-) : A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon
\N : A SZIT
\N : Ősi hittel, becsülettel a hazáért!
Remnik, David : Lenin sírja
\N : Kommunikáció
\N : Rákóczi-tanulmányok
Buzinkay Géza (1941) : Kis magyar sajtótörténet
Csúri Ákos : Gutenbergtől Spielbergig
Diószegi György : Kossuth Lajos üzenete
\N : A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848-1914
Gallyas Ferenc : Mit kell tudni a világ sajtójáról?
\N : Ki kicsoda a hírközlésben?
Niederhauser Emil (1923) : A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában
Kókay György (1929) : A magyar hírlap-és folyóiratirodalom kezdetei
\N : A Nagy Októberi Szocialista Forradalom magyarországi dokumentumai
Kókay György (1929-) : A magyar sajtó története
\N : Modern antiszemitizmus
\N : Magyar nemzet, 50 év
Mocsáry Lajos (1826-1916) : Nemzetiség
Mikó Imre (1911-1977) : Huszonkét év
\N : A magyar sajtó története
Matuska Márton : A megtorlás napjai
\N : A magyar sajtó története
\N : A szabadságharc kilenc nagy csatája
\N : Megyei napilapok szerkesztése és kiadása
Stark Tamás (1959-) : Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után, 1939-1955
\N : Műfajismeret
\N : Volt egyszer egy Magyar Nemzet?
\N : Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956-1557
\N : Minerva Nagy Képes Enciklopédia
\N : Minerva Nagy Képes Enciklopédia
\N : Minerva Nagy Képes Enciklopédia
\N : Minerva Nagy Képes Enciklopédia
Szentkuty Pál (1889-1957) : Régi magyar gyermekkönyvek, 1538-1875
Berkovits Ilona : Magyar kódexek
Csapodi Csaba : Bibliotheca Corviniana
\N : Sortüzek, 1956
\N : Birk-kódex
Sashegyi Oszkár : Munkások és Parasztok mozgalmai Magyarországon 1849-1867
Kókay György (1929) : A könyvkereskedelem Magyarországon
Madaras Edit (1949-) : A könyvkultúra Magyarországon
\N : Cornides-kódex
\N : Romániai magyar évkönyv
Szakács Sándor (1936-) : A háború "megváltozott természete" : adatok és adalékok, tények és összefüggések, 1944-1948
\N : A rendszerváltás forgatókönyve
: Szárszó 1943
Széchenyi István (1791-1860) : Hunnia
Szekfű Gyula (1883-1955) : Állam és nemzet
\N : A rendszerváltás foratókönyve
\N : Te vagy a Tanu!
Tilkovszky Loránt (1927-) : Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században
\N : A többpártrendszer kialakulása Magyarországon, 1985-1991
\N : A rendszerváltás forgatókönyve
\N : Törésvonalak és értékválasztások
\N : A rendszerváltás forgatókönyve
Váry Albert (1875-1953) : A vörös uralom áldozatai Magyarországon
Zielbauer György (1929) : Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, 1945-1949
\N : Magyarország médiakönyve 2002
\N : Megújuló Európa
\N : Magyarországi pártprogramok
\N : Társadalmi helyzetkép
\N : Révai új lexikona
Csiffáry Tamás : Mindent, amit tudni kell az Unióról
Kovács Teréz (1949-) : Vidékfejlesztési politika
\N : Novum tudás enciklopédiája
\N : A Magyar Tudományos Akadémia tagjai
\N : A rendszerváltás forgatókönyve
Jónás Károly : Pártpanoptikum
Mészáros József (1958-) : Magyarország politikai atlasza 1998
\N : Önkormányzati választások Magyarországon, 1990
\N : Parlameti választások, 1994
\N : Parlamenti választások Magyarországon, 1920-1998
Ruszoly József (1940-) : Az országgyűlési népképviselet hazai kezdetei, 1848-1847
Borbándi Gyula (1919) : A magyar emigráció életrajza, 1945-1985
Fehér István (1931) : A magyarországi németek kitelepítése, 1945-1950
Hajtmanszki Zoltán : Honvágyók
\N : Migráció és Európai Unió
\N : Migráció és politika
Puskás Julianna (1929) : Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban
Rácz István (1929) : A parszti migráció és politikai megítélése Magyarországon
Salgó László (1921-) : A gyarmati rendszer története
Tóth Ágnes : Telepítések Magyarországon 1945-1948 között
\N : Valahol túl, meseországban...
\N : Alkalmazkodás a munkanélküliséghez
Anderle Ádám (1943) : Munkásmozgalom Latin-Amerikában, 1870-1959
\N : Díjasok és kitüntetettek adattára
\N : Alföldi tanulmányok
\N : Díjasok és kitüntetettek adttára
Esti Béla : A magyar munkásmozgalom képeskönyve
Illés Iván (1942-) : Közép-és Délkelet-Európa az ezredfordulón
\N : A magyar régiók zsebkönyve
\N : Adatok a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országairól
Piskóti István : Régió és településmarketing
\N : Agrárgazdaságtan
\N : Agrárvilág Magyarországon, 1948-2002
\N : Általános gazdaságföldrajz
Benedek Endréné : Az európai szocialista országo gazdaságföldrajza
Berend T. Iván (1930) : Európa gazdasága a 19. században
Berend T. Iván (1930-)#Ránki György (1930-) : A magyar gazdaság száz éve
Berend T. Iván (1930) : A magyar gazdasági reform útja
Berend T. Iván : A szocialista gazdaság fejlődáse magyarországon. 1945-1968
Berend T. Iván#Szuhay Miklós : A tőkés Gazdaság története Magyarországon
\N : Bevezetés a gazdaságpolitikába
Bogdán István (1922) : Kézművesek mestersége
Bogdán István : Mestere volt egykor...
Bogdán István : Régi magyar mesterségek
Cameron, Rondo : A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig
Csaba László : Az összeomlás forgatókönyvei
Csikós-Nagy Béla : Gazdaságpolitika
\N : Állam- és jogelmélet
Fóti János (1931-) : Mikrocenzus, 1996. A foglalkoztatottság alakulása, 1980-1996.
\N : A terület- és településfejlesztés kézikönyve
\N : Általános jogtörténet
\N : Állam- és jogtudományi enciklopédia
Fóti János (1931-) : Mikrocenzus, 1996. A munkát keresők, munkanélküliek helyzete
\N : A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve
\N : Állam- és jogtudományi enciklopédia
\N : Nonprofit önarckép...
\N : Bankkislexikon
Bodai Zsuzsa : A pénz filozófiája
Brüll Mária(1944-) : Nemzetközi pénzügyi intézmények és Magyarországi kapcsolataik
Bándi Gyula : Környezetjog
Brósz Róbert (1915) : Római jog
\N : A magyar régiók zsebkönyve
Erdős Tibor(1928-) : Infláció
Gabor, Alexander : A tőzsde
Gellért Andor(1933) : Banküzletek
Hölgyéné Angelotti Zsuzsanna(1953-) : Magyar pénzérmék és papírpénzek
Kohn,Meir : Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok
László Csaba : Tépett vitorlák
Losonczi Csaba : Pénzügyek a gazdaságban
\N : A pénz filozófiája
\N : A pénz története
\N : Pénzügyi és kereskedelmi enciklopédia
Rádóczy Gyula : A legújabb kori magyar pénzek
Rádóczy Gyula (1932) : Magyar papírpénzek, 1848-1992
Spilákné Kertész Márta : Tőzsdeismeretek
Széchenyi István (1791-1860) : Hitel
Tomka Béla : A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-1947
\N : Tőzsdeszótár
Villányi Imre : Értékpapír és tőzsdelexikon
Fülöp József (1927) : Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon
Gál István : A világ élelmiszeripara ma és a jövőben
Gálik Mihály ( 1946-) : Médiagazdaságtan
Gunst Péter(1934-) : Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989
\N : Gazdaságpolitika
Fóti János (1931-) : A nyugdíjkorhatár körüli népesség munkaerőpiaci helyzete 1994-ben
Horváth Mihály (1809-1878) : Az ipar ás kereskedés története Magyarországon, a három utolsó század alatt
Hingyi László : Munkaköri leírások készítésének kézikönyve
Karsai Elek : Fegyvertelen álltak az aknamezőkön ... Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon
Kaposi Zoltán : A XX. század gazdaságtörténete
Kaposi Zoltán : A XX.század gazdaságtörténete
Kaposi Zoltán : Magyarország gazdaságtörténete,1700-2000
\N : Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon,1989-1998
Kennedy, Paul Michael : A nagyhatalmak tündöklése és bukása
Boros László : Jogi alapismeretek
\N : A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig
Klein Sándor (1941-) : Munkapszichológia
\N : A magyar élelmiszeripar története
\N : A magyar mezőgazdaság termelési körzetei
\N : Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja, 1948-1985
\N : Magyarország
Csizmadia Andor (1910-1985) : Magyar állam- és jogtörténet
\N : Egyetemes jogtörténet
\N : Munkaerőpiaci tükör
\N : Egyetemes jogtörténet
Földi András (1957-) : A római jog története és institúciói
Hamza Gábor (1949-) : Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai
\N : Magyarország a '90-es években
\N : Magyarország a rendszerváltás óta
\N : Magyarország agrártörténete
\N : Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez
\N : Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
\N : Magyarország mezőgazdasága a ...évben
\N : Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez
McRae,Hamish : A világ 2020-ban
Mérei Gyula : Magyar iparfejlődés 1790-1846
\N : Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez
Mihályi Péter(1953-) : A magyar privatizáció krónikája, 1989-1997
\N : Jogi ismeretek
Miskei Antal : Török kori magyar városok
\N : Jogi lexikon
\N : A magyar állam- és jogtörténet forrásai
Mundruczó Györgyné : Turizmus
\N : Magyar jogtörténet
\N : A magyar jogtörténet forrásai
Pirenne, Henri (1862-1935) : A középkori gazdaság és társadalom története
Puczkó László : A turizmus hatásai
Rekettye Gábor : Az ár a marketingben
Solymosi László(1944-) : A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon
\N : Mezőgazdasági vállalati és szövetkezeti jog
Moór Gyula (1888-1950) : Jogfilozófia
Moór Gyula (1888-1950) : A jogbölcselet problémái
Petrik Ferenc (1933-) : Az ön ügyvédje
Prugberger Tamás (1937-) : Magyar és európai munkajog
Rácz Attila (1938) : A törvényesség és a közigazgatás
Samu Mihály (1929-) : Jogpolitika
Széchenyi István (1791-1860) : Széchenyi István válogatott művei
Szentmiklósi Péter : Ügyvéd a családban
Teszár László : Szölők és gyermekek jogi tanácsadója
\N : A világ gazdaságtörténete a kapitalizmus kialakulásától 1980-ig
Világhy Miklós : Magyar polgári jog
\N : A világgazdaság földrajza
\N : Világgazdasági kisszótár
Bacsa Gábor : A magyar - jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése
Wallerstein,Immanuel : A modern világgazdasági rendszer kialakulása
Weber, Max(1864-1920) : Gazdaságtörténet
Csáki György (1953-) : A nemzetközi gazdaságtan alapjai
\N : Munkásmozgalomtörténeti lexikon
\N : Munkaügyi iratmintatár és példatár
\N : Az én boltom
\N : Munkaügyi kislexikon
\N : Európai integrációs alapismeretek
Hoffmann Istvánné(1928-) : Stratégiai marketing
Katona Sándor : Lízing A-tól Z-ig
Rapcsák János : PHARE-kézikönyv
\N : Új trendek és stratégiák a világgazdaságban
\N : Munkavédelmi kislexikon
Nemeskey Károly : Munkavédelmi iratminták és magyarázatok egyes eljárásokhoz
\N : A nemzetközi munkásmozgalom története
\N : A nemzetközi munkásmozgalom története. 1830-1945.
\N : Új erők születése. A magyarországi munkásmozgalom történetének kronológiája a dualizmus éa a két forradalom időszakában 1868-1919. augusztus 1.
\N : Negyedszázados harc. A munkásmozgalom történetének kronológiája. 1919. augusztus 1 - 1945. április 4.
\N : A vezető magatartása és stílusa különös tekintettel a személyzeti és munkaügyi vezetőkre
\N : Alaptörvények és alkotmányok
\N : Alaptörvények és alkotmányok
\N : Alaptörvények és alkotmányok
\N : Az alkotmány alapelvei
\N : Alkotmányjog
\N : Alkotmányjogi alapismeretek
\N : Alkotmánytan
Balogh Artúr (1866-1951) : A kisebbségek nemzetközi védelme
\N : Alkotmánytan
Ben-tov, Arieh (1923-) : Holocaust
Braham, Randolph L. (1922) : A magyar holocaust
\N : Állami és társadalmi szervezetek Magyarországon
\N : Állami intézmények a politikai rendszerben
Bertényi Iván(1939-) : A magyar Szent Korona ; Magyarország címere és zászlaja
Bruhács János (1939-) : Nemzetközi jog
\N : Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről
\N : Államigazgatás A-tól Z-ig
Bakai László : Motorosok, segédmotorosok tankönyve
Berényi Sándor (1930) : Közigazgatás a modern társadalmakban
Bodáné Pálok Judit : A kisebbségek jogai Magyarországon
Berényi Sándor : Magyar államigazgatási jog. Általános rész.
Berki Mihály (1929-) : Az Államvédelmi Hatóság
Bruhács János (1939-) : Nemzetközi jog
Bíró Endre : Mit tehet az állam a polgáraival?
Bruhács János (1939-) : Nemzetközi jog
Farkas Gábor (1931-) : A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon, 1945-1950
\N : Az emberi jogok tanítása és tanulása
\N : Az ENSZ napjainkban
\N : Az Európa Tanács válogatott egyezményei
\N : Egyetemes állam- és jogtörténet
\N : Emberi jogi mi micsoda
Kovács István (1921) : Az emberi jogok dokumentumokban
\N : Az európai integráció alapszerződései
\N : Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata ; Gyermek Jogaira Vonatkozó Nyilatkozat ; A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény ; Egyezmény az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről
Galántai József (1926) : A trianoni békekötés, 1920
Gazdag Ferenc (1946-) : Európai integrációs intézmények
\N : Háborús bűnök
\N : Emberi jogok hazánkban
Hajnal Sándor (1935) : Mit kell tudni a nemzetközi szervezetekről?
Hárs Ernő ( 1920) : A nemzetközi szervezetek világa
Hévizi Józsa : Autonómia-típusok Magyarországon és Európában
\N : Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja
\N : Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek
Kovács Ernő : Elvégeztetett
Köblös József : Magyar békeszerződések, 1000-1526
\N : Hatalmi ágak megoszlása
Holló András(1943-) : Az Alkotmánybíróság
Holló András : Állampolgári jogok Magyarországon
\N : Informatika, jog, közigazgatás
\N : Informatika, jog, közigazgatás
\N : Informatika, jog, közigazgatás
\N : Informatika, jog, közigazgatás
\N : Informatika, jog, közigazgatás
Jónás Károly(1945-) : A Magyar Országgyűlés elnökei, 1848-2002
\N : A korona kilenc évszázada
\N : Kelet-Európa új alkotmányai
Kelsen, Hans(1881-1973) : Az államelmélet alapvonalai
Maller Sándor (1917-2001) : Az Európa-eszme
Nagy Károly (1932-) : Nemzetközi jog
Nagy Károly (1932-) : A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története
\N : Nemzetközi szervezetek és intézmények
Szita Szabolcs (1945) : Halálerőd
Tilkovszky Lóránt : Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon
Kerekes Zsuzsa : Parlamenti ábécé
Maczó Ágnes (1960-) : Új magyar alkotmány
\N : Magyar alkotmánytörténet
\N : A Büntető törvénykönyv
\N : A magyar állam és a nemzetiségek
Fehér zoltán (1923) : Az államigazgatási eljárás
\N : A Magyar Köztársaság alkotmánya
Hajdu Lajos (1926) : II. József igazgatási reformjai Magyarországon
Földvári József (1926-) : Magyar büntetőjog
\N : Helyi és szakmai önkormányzatok
\N : A Magyar Népköztársaság alkotmánya
\N : A helyi képviselők és polgármesterek kézikönyve
Hencz Aurél : A művelődési intézmények és a művelődésigazgatás fejlődése. 1945 - 1961
\N : A magyar parlament, 1944-1949
Gönczöl Katalin (1944-) : Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll
\N : Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938-1945
Innes, Brian : A kínzás és kínvallatás története
Mikó Imre (1911-1977) : Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika
\N : Így laktunk Pannóniában
Mitchell, Ralph : Az Egyesült Államok alkotmánya
Kara Pál : Hogyan intézzük hivatalos ügyeinket?
\N : Közigazgatási bűntetőjog
\N : Országgyűlési választások 1994
\N : A magyar büntetőjog különös része
\N : Kézikönyv a közigazgatási, közjegyzői és bírósági ügyekhez
Nemere István (1944-) : Gyilkosok és merénylők lexikona A-tól Z-ig
Rózsás János (1926-) : Gulag lexikon
Sifakis, Carl : A Maffia enciklopédiája
Stipta István (1952-) : A magyar bírósági rendszer története
Kiss Erzsébet, F. : Az 1848-1849-es magyar minisztériumok
Kiszely Gábor (1949-) : Állambiztonság, 1956-1990
\N : Parlament, választás
Tremmel Flórián (1941-) : Kriminalisztika
Vígh József (1930-) : Kriminológiai alapismeretek
Pokol Béla(1950-) : A magyar parlamenttarizmus
Schlett István (1939-) : A magyar politikai gondolkodás története
Schlett István (1939-) : A magyar politikai gondolkodás története
Szente Zoltán(1966-) : Bevezetés a parlamenti jogba
\N : Társadalomismeret
\N : Választási rendszerek
\N : Választójogi törvény
Zilinszky János (1928-) : Ius publikum
Pik Katalin (1948-) : A szociális munka története Magyarországon, 1817-1990
\N : A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata
Hantos János (1927-) : A Magyar Vöröskereszt 100 éve
Herczog Mária (1954-) : A gyermekvédelem dilemmái
Herczog Mária : Gyermekvédelmi kézikönyv
\N : Admirálisok
Iványi Gábor (1951-) : Hajléktalanok
Molnár Margit : A szociálpolitika története
Amaczi Viktor (1939) : A világ hadseregei
Anderson, Duncan : A birodalom bukása
Bangha Ernő (1904-1986) : A Magyar Királyi Testőrség,1920-1944
Strauszné Simonyi Erzsébet : Az iskolai gyermekvédelem helye a gyermekvédelem rendszerében
\N : Szociálpedagógia
\N : A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok...
Barczy Zoltán : A szabadságharc hadserege
\N : Béke poraikra...
Varga A. Tamás (1940-) : Közösségfejlesztés
Veczkó József (1926-) : Gyermek- és ifjúságvédelem
Veczkó József (1926) : A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai
Volentics Anna : Gyermekvédelem és reszocializáció
Bús János(1961-) : Béke poraikra...
\N : Körkép reform után
Churchill, Winston Spencer(1874-1965) : Nagy csaták
Csendes László : Háborútól a forradalomig
Bábosik István (1940-) : A nevelés elmélete és gyakorlata
Bábosik István (1940-) : Neveléstan
Csonkaréti Károly(1930) : Haditengerészek és folyamőrök a Dunán
\N : Ballagók könyve
Barkó Endre (1947-) : A kommunikatív didaktika
Csonkaréti Károly (1930) : Horty, a tengerész
Deák István (1926-) : Volt egyszer egy tisztikar
Denison,George Taylor : A lovasság története a legrégibb időktől a jelenkorig
Eszényi József : Sors-sors
Földi Pál : Ezer év csatái
Földi Pál : Harcosok az égen
Bene Béla : Az élet kapujában
Bényei Miklós (1943-) : Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken
\N : Bevezetés a pedagógiába
\N : Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
Földi Pál : A magyar gyalogság története,1715-1918
\N : Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába
Földi Pál : A világtörténelem nagy csatái
\N : Családi életre nevelés
\N : Dokumentumok a magyar nevelés történetéből
\N : Dokumentumok a magyar nevelés történetéből
Fraser Dávid : Rommel
\N : Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből
Generál Tibor (1929) : Allah serege
\N : 1000 éves a magyar iskola
Fehér Erzsébet (1941-) : Az oktatás és nevelés története
Gosztonyi Péter(1931-) : A magyar honvédség a második világháborúban
Fehér Katalin : A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon
Gosztonyi Péter(1931) : A Vörös Hadsereg
Groehler, Olaf : A légi háborúk története 1910-1970
Felkai László (1920-) : Magyarország oktatásügye a millennium körüli években
\N : A háborúk és a hadművészet története
\N : A háborúk világtörténete
Hermann Róbert(1963-) : 1848-1849
Felkai László (1920-) : Zsidó iskolázás Magyarországon, 1780-1990
\N : A honvédelem négy éve, 1990-1994
Kiss Tamás, T. : A magyarországi kulturális minisztériumokról, 1867-1993
Fináczy Ernő (1860-1935) : Didaktika
Fináczy Ernő (1860-1935) : Elméleti pedagógia
\N :
\N : Honvédelmi miniszterek, 1848-1994
Fináczy Ernő (1860-1935) : Egyetemes neveléstörténet
Fináczy Ernő (1860-1935) : Egyetemes neveléstörténet
Józsa György Gábor (1955) : Ferenc József zászlai alatt, 1848-1914
\N : Kitüntetések a Magyar Köztársaságban
Fináczy Ernő (1860-1935) : Egyetemes neveléstörténet
Fináczy Ernő (1860-1935) : Egyetemes neveléstörténet
Bene Lajos : Magyar tanítók évkönyve
Bene Lajos : Magyar tanítók évkönyve
Julier Ferenc (1878-1944) : Magyar hadvezérek
\N : Katonai almanach
Kotra Károly : KRESZ módosítás, 2001. május 1.
Kovacsics József (1919) : Bevezetés az államigazgatási informatikába
\N : Katonai értelmező szótár
\N : Közalkalmazottak kézikönyve
\N : Katonai lexikon
Keegan, John (1934-) : A tengeri hadviselés története
Kende Isvtán (1917) : Napjaink százhúsz háborúja 1945-1976
\N : A közlekedési pontrendszer
\N : Közszolgálat és etika
\N : A magyar Vörös Hadsereg 1919
\N : Magyarország a második világháborúban
\N : Magyarország hadtörténete
\N : Magyarország hadtörténete
Markó Árpád(1885-1996) : Magyarország hadtörténete
\N : Mészáros Lázár emlékezete
\N : A Nagy Honvédő Háború története
Ehrenberg, Ronald G. : Korszerű munkagazdaságtan
\N : Nagy képes milleneumi hadtörténet
Nagyváradi Sándor : Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből
Gáspár László (1937-1998) : Neveléstörténet problématörténeti alapon
\N : A NATO
\N : Nemzetközi katonai almanach
: NATO kézikönyv
\N : A második világháború képei
Pataky Iván (1930) : Légi háború Magyarország felett
Golnhofer Erzsébet (1946-) : Az esettanulmány
\N : Gondolatok a nevelésről
\N : Gondolatok a nevelésről
\N : Gondolatok a nevelésről
\N : Gondolatok a nevelésről
\N : Gondolatok a nevelésről
Pataky Iván (1930) : Légi háborúk Magyarország felett
\N : Polgári védelem alapjai- katasztrófavédelem
Regan,Geoffrey : Döntő csaták
Regan, Geoffrey : Hadászati balfogások
Safáry Endre : Nyolcvan nyár nyeregben
Sienkiewicz, Marian : Az indojkínai háború 1945-1975
Stark Tamás (1959) : Magyarország második világháborús embervesztesége
\N : A szabadságharc katonai története
Szakály Sándor (1955-) : A magyar katonai felső vezetés, 1938-1945
\N : A honvédelmi törvény
Turnbull,Stephen : Nindzsa
Urbán Aladár : A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán
\N : Válogatás a magyar hadügy írásaiból
\N : A Varsói Szerződés Szervezete
Hegyi István (1941-) : Világunk zeneoktatási öröksége
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve
Imre Sándor (1877-1945) : Neveléstan
\N : Az iskola szociálpszichológiai jelentésvilága
\N : KRESZ
Warry, John : A klasszikus világ hadművészete
\N : KRESZ
Westwell, Ian : Az I. világháború napról napra
\N : Az iskolai tudás
László Tibor : Új KRESZ tankönyv
Jáki László (1931-) : A magyar neveléstudomány forrásai
Lőrincz Lajos : A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai
Lőrincz Lajos (1935-) : A közigazgatás-tudomány alapjai
\N : Jelentés a magyar közoktatásról
\N : Az iskola szociológiai problémái
\N : A magyar állam szervei, 1944-1950
\N : Jelentés a magyar közoktatásról
Kelemen Elemér (1937-) : Az oktatási törvénykezés változásai
Kelemen László : Pedagógiai pszichológia
Kéri Katalin (1966-) : Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába
\N : Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény
\N : A korszerű pedagógia útjai ...
\N : A korszerű pedagógia útjai ...
Kósáné Ormai Vera : Neveléslélektani vizsgálatok
Kozma Tamás (1939-) : Bevezetés a nevelésszociológiába
Köte Sándor (1925-) : A hazai neveléstudomány tudományelméleti alapkérdései
\N : A közoktatási törvény
\N : A közoktatási törvény és a nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei
\N : A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek ; A közoktatási törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek
\N : Közös európai referenciakeret
Kron, Friedrich W. : Pedagógia
Lantos Ferenc (1929-) : Képekben a világ
Leach, Penelope : Picik és kicsik
\N : A magyar nevelés története
White,Terry : A világ elit katonái
Zarnóczki Attila : Mátyás király katonái
Zrinyi Miklós (1620-1664) : hadtudományi munkái
Mann Miklós : Trefort Ágoston
Mészáros István (1927-) : Ateista nevelés iskoláinkban, 1950-1990
Mészáros István (1927-) : Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe
Mészáros István (1927-) : A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon
Mészáros István (1927-) : Magyar iskola
Ádám Sándor : Oktatástechnikai kislexikon
Ágoston György : Méréses módszerek a pedagógiában
\N : Ballagási emlékkönyv
Ballér Endre (1929-) : A nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig
Ballér Endre(1929) : Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX.században
Mészáros István (1927-) : A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája, 996-1996
Mészáros István (1927) : Mióta van iskola?
Mészáros István (1927-) : Oskolák és iskolák
Báthory Zoltán (1931-) : Tanulók, iskolák-különbségek
Bényei Miklós (1943-) : Helytörténet, iskola, könyvtár
Bersényi Iván : Iskolai kirándulások
Bognár Mária : Helyi tanterv- hogyan ?
Czene Gyuláné : A könyv világa
\N : Diákjogi kis trakta
\N : Didaktika
\N : A modern nevelés elmélete
Márkus Gábor : Magyar neveléstörténeti irodalom, 1800-1944
\N : Érettségi tételek történelemből, 1851-1949
Esztergályos Jenő : Oktatójátékok kisiskolásoknak
Nagy József : XXI. század és nevelés
Fehér Erzsébet (1941-) : Magyar nyelvű tankönyvek, 1777-1848
\N : Felekezeti népiskolai tantervek, 1868-1948
Nagy Péter Tibor (1963-) : Járszalag és aréna
Nagy József (1930-) : Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez
Nagy Péter Tibor (1963-) : Neveléstörténeti előadások
Németh András (1950-) : A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete
Németh András (1950-) : Nevelés, gyermek, iskola ; A gyermekkor változó színterei
Forrai Katalin (1926) : Ének a bölcsödében
Forrai Katalin : Ének az óvodában
Földényi Krisztina : Könyv-és könyvtárhasználat az általános iskolák 3-4. osztályosai számára
Földényi Krisztina : Könyv- és könyvtárhasználat
\N : Az elemi népoktatás enciklopédiája
Franyó István (1947-) : Zöld föld felett, kék ég alatt...
Füle Sándor (1926-) : A helyi pedagógiai program kidolgozása
Füle Sándor (1926-) : A pedagógiai program készítése
Gabnai Katalin(1948-) : Drámajátékok
Gáborján Lászlóné : Tájékoztató az állami nyelvvizsgáról
Goda Imre : Az irogdalomtanár műhelyében
\N : Gyerekek a múzeumban
\N : Házi olvasmányok elemzése a középiskolai irodalomtanításban
Németh András (1950-) : A reformpedagógia múltja és jelene
\N : Neveléstudomány az ezredfordulón
Oelkers, Jürgen : Nevelésetika
\N : Az oktatás napjainkban Magyarországon
Holló Dorottya : A krétától a videóig
\N : A pedagógiai innováció menedzselése
: Irodalomtanítás az ezredfordulón
\N : Az iskolaegészségügy kézikönyve
\N : Pedagógiai Ki Kicsoda
\N : Játék.
\N : Játék
\N : Játékpszichológia
\N : Pedagógiai lexikon
Kárpáti Andrea(1955) : Látni tanulunk
\N : Kérdések és válaszok
Kerezsi Endre (1908-1971) : Torna
\N : Pedagógiai lexikon
\N : Pedagógiai lexikon
\N : Pedagógiai lexikon
\N : Pedagógiai lexikon
\N : Pedagógiai olvasókönyv
\N : Pedagógiai szociálpszichológia
Plattner, Elisabeth : A nevelés mindennapi művészete
\N : Pszichológiától pedagógiáig
Pukánszky Béla (1954-) : Neveléstörténet
Keszei Sándor : Az érettségi vizsga szabályiról szülőknek
Kiss Gáborné : Versközelben
\N : Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják ...
Kiss Margit : Értékelés a pedagógiában
Simon Gyula : Neveléspolitikai dokumentumok az ellenforradalmi rendszer időszakából
Kiss Tamás, T.(1949-) : A népművelőtől a kulturális menedzserig
Szenczi Árpád : Neveléstani alapkérdések
Szűcs Pál (1946-) : A magyar szakképzés ezer éve
Szüdi János : Közoktatási tanulmányok
\N : Könyvtári kalauz
Szüdi János : A közoktatási törvény kézikönyve
Szüdi János : A közoktatás-igazgatás
\N : Könyvtáros ? Tanár ? Könyvtárostanár !
\N : Szülők könyve
Kun László (1931) : Egyetemes testnevelés- és sporttörténet
\N : Tanári létkérdések
Murayné Szy Éva (1924) : Játékos beszédnevelés
\N : Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből
\N : Tanulmányok a neveléselmélet köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
Nagy Mari : Fűben ,fában játék
Nagy Sándor (1916-1994) : Az oktatás folyamata és módszerei
: NAT
Iglódi Ilona : NAT
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
: Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tanulmányok a neveléstudomány köréből
\N : Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években
Tompáné Balogh Mária (1956-) : Módszertani segédanyag a pedagógiai program felülvizsgálatához, módosításához
\N : Kalauz gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban
Tóth Ágnes : Nemzetiségi népiskolák Magyarországon az 1943/44-es tanévben
\N : A tömegoktatás alapkérdései
Vajda Zsuzsa (1949-) : Nevelés, pszichológia, kultúra
\N : Válogatás a 20. század külföldi pedagógiai irodalmából
\N : Az államosítás közoktatásunkban
\N : A valóság pedagógiája
Csiki László : Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete
\N : A középfokú nevelés-oktatási intézmények működéséről szóló jogszabályok
Vörös Béláné Mecseki Jolán : A nevelés gyakorlata a Nemzeti alaptanterv tükrében
Weszely Ödön (1867-1935) : Bevezetés a neveléstudományba
\N : A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája
Zrinszky László (1927-) : A felnőttképzés tudománya
Zrinszky László (1927-) : Gyakorlati pedagógiai kommunikáció
Zrinszky László (1927-) : Neveléselmélet
Zsolnai József (1935-) : Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba
Zsolnai József (1935-) : A pedagógia új rendszere címszavakban
Mészáros István (1927-) : Magyar iskolatípusok, 996-1990
Molnár János : Baja város oktatás- és iskolatörténete a 19. század végéig
Molnár János : Zsidó iskolák Baján
Simon Gyula (1917) : A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon
\N : Magyar államigazgatási jog
Osborne, David : Új utak a közigazgatásban
\N : Önkormányzati választások, 1994
\N : NAT
\N : NAT
\N : NAT
\N : NAT
Németh András(1950-) : Reformpedagógia és az iskola reformja
\N : Felnőttoktatási és - képzési lexikon
Horváth Margit : A közművelődés pszichológiai, andragógiai alapjai
\N : Nemzeti alaptanterv-NAT
\N : Oktatástechnológia
\N : Oktatástechnológia
Orosz Sándor (1926-) : Mérések a pedagógiában
\N : Katolikus iskolák Magyarországon
Kormos Sándor : Közművelődési intézmények és szervezetek
Szabó Miklós : Az orosz nevelés története, 988-1917
\N : Közművelődési kézikönyv
\N : Az 1907. évi szabadtanítási kongresszus naplója
\N : A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig
Donáth Péter (1948-) : Iskola és politika
\N : Önkormányzati jogszabályok
\N : Önkormányzatok, polgármesterek és jegyzők könyve
\N : Polgármesterek Magyarországon 1990-2002 között
Tanács István (1955) : Ön kormányzó?
Vörös Károly : A polgári kori magyar törvényhatósági közigazgatás
\N : A földművelésügyi szakigazgatás története
Csefkó Ferenc (1946-) : A helyi önkormányzati rendszer
\N : A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei
Oroszlány Péter : Tanári kézikönyv a tanítás tanulásához
Papp Olga : Így is taníthatjuk a matematikát
Petneki Katalin : NAT : élő idegen nyelv
Rózsahegyi Mária(1939-) : Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol !
Sándor Zsuzsa : Tantervelemzés és tanítás tervezése
Bakó Ferenc : Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén
\N : Sportjátékok
: Sportjátékok
Bakó Terézia : Keresztszemesek
Balassa Iván (1917-) : A határainkon túli magyarok néprajza
\N : Sportjátékok
\N : Süss fel nap
Balassa Iván : Magyar néprajz
\N : Az oktatás napjainkban Magyarországon
\N : Szabadságra nevelés
\N : Magyar nagylexikon
Szandi Györgyné : Ötlettár kézügyesség fejlesztéshez
Bánszky Pál : Megújhodó fafaragóhagyomány
Barabás Jenő (1920) : Magyar népi építészet
Bihari Anna : Képes magyar néprajz
Burke, Peter : Népi kultúra a kora újkori Európában
\N : Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században
Domanovszky György (1909) : A magyar nép díszítőművészete
\N : Szavalókönyv
Domonkos Ottó (1928) : A magyarországi kékfestés
Szilasy János (1795-1859) : A nevelés tudománya
Szűcs Pál(1946) : Tanulmányok az innovatív oktatási technológiák köréből
Szűdi János : Irányítás, szakmai önállóság, pedagógiai programok
\N : Tájékoztatók a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeiről
\N : Tanári pálya és életkkörülmények, 1996/97
Tettamanti Béla (1884-1959) : A személyiség nevelésének magyar elmélete
\N : A szociális munka és a gyermekvédelem jogi kézikönyve
Dömötör Tekla (1914) : Magyar népszokások
\N : Finnugor kalauz
\N : Iskolavezetők a 90-es években
\N : Történelemmetodikai műhelytanulmányok
Gunda Béla : Bátky Zsigmond
Györffy István : Magyar falu magyar ház
\N : Ünnepeink
Vekerdy Tamás (1935) : Álmok és lidércek
Hofer Tamás : Magyar népművészet
Veszprémi László (1929-) : Didaktika
\N : Honfoglalás és néprajz
Katona Imre (1921) : Utak a néprajzhoz - a néprajz útjai
Kiss Lajos (1881-1965) : A szegény emberek élete
Kósa László (1942-) : Ki népei vagytok?
Kósa László : A magyar nép táji-történeti tagolódása
Kósa László : A magyar néprajz tudománytörténete
\N : Vezetéfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban
\N : Világnapok, ünnepnapok a tanévbne
Kresz Mária : Palóc ködmönök
\N : A vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban
Liszka József : Ágas-bogas fa
Zsíros Lajosné : Tanári kézikönyv a lelki egészségért
Kresz Mária : Magyar parasztviseletek
\N : Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába
Czene Gyuláné : Könyv- és könyvtárhasználati feladatgyűjtemény az általános iskola 5-6. osztályos történelem tanításához
Czene Gyuláné : Könyv- és könyvtárhasználati feladatgyűjtemény az általános iskola 7-8. osztályos történelem tanításához
\N : Magyar néprajz
\N : Magyar néprajz
Dancs Lajos (1920-1988) : Ének-zene
\N : Magyar néprajz
Dankó Ervinné : Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában
\N : Magyar néprajz
Homor Tivadar : Az információ és az ember
\N : Magyar néprajz
\N : Magyar néprajz
\N : Magyar néprajz
\N : Népszámlálási körkép Közép-Európából, 1989-2002
\N : 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
\N : Demográfiai évkönyv
Cole, Michael : Fejlődéslélektan
Wiest, Andrew : Az I. világháború képes története
Horváth Judit : Amit az óvónőnek észre kell venni
\N : Irodalomtanítás
\N : Kiscsoportos tanulásszervezés
Kov០Sylvia : Egészségnevelés
\N : Óvodavezetés másképppen ? !
Pereszlényi Éva : Óvodai mentorok és munkaközösségvezetők kézikönyve
\N : Társadalomismeret
Zilahi Józsefné : Mese-vers az óvodában
Zilahi Józsefné : Óvodai nevelés játékkal, mesével
\N : Gyakorlati tudnuvalók az Európai Unióról
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
\N : Megható tinitörténetek
Buzai Borbála : A sárkányos lány
Coetzee, Jacobus M.(1940-) : A semmi szívében
McCall Smith, Alexander(1948-) : Zsiráfkönyvek
Rice, Luanne : Suttogás a múltból
Swerling,Beverly(1949-) : Álmik városa
Cole, Martina : Maura játszmája
McNaught, Judit : Álomkirályság
Hurley, Graham(1946-) : Rejtély a kősziklánál
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Titkok titka
\N : Tudod-e a választ?
Fábián Gyula(1884-1955) : Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj!
Stamper, Judith : Jegesmedvenézőben
Arany János (1817-1882) : Rózsa és Ibolya
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A ló, a bárányka és a nyúl
Carmi, Rebeka : A bűbájos mágnesesség
Szabóné Zavaczki Andrea : A változatos föld
Incze Zsuzsa : Csellengők
Magyar Zoltán(1928-) : A csángók mondavilága
Burrell, Paul (1958-) : Királyi szolgálat
McLaughlin, Emma : Dadusnapló
\N : A sikeres nyelvvizsga kézikönyve
\N : Biztos lépés a nyelvvizsgához
Komáromi Zsombor : DVD-írás
Böszörményi Gyula (1965-) : Gergő és a bűbájketrec
Devecsery László(1949-) : Betlehemi éjben
\N : Első Könyvem a traktorokról
Menzies, Gavin(1937-) : 1421
Duka János : Bihari betyártörténetek és más anekdoták
Balázs Péter(1941-) : Európai egyesülés és modernizáció
Nagy Bandó András (1947-) : Ízes beszéd
\N : Föld és ég
Hancock, Graham : A mélység titkai
\N : Ész és szenvedély
Vígh Anita : Szép álmokat!
\N : Az évszakok varázsa
\N : Első könyvem a teherautókról
\N : Első könyvem a repülőkről
Lászlóffy Béla : A világjáró varangy
Hoeye, Michael : Egy egér sem lehet halhatatlan
Hetényi Andrea : Kincső kalandjai
Benson, Nigel C. : Pszichoterápia másképpen
Haraszthy László (1954-) : Énekesmadarak
Dudits Dénes (1943-) : Növényi biotechnológia és géntechnológia
\N : Régi magyar vígjátékok
Gintli Tibor : Az irodalom rövid története
\N : Magyar tudománytár
Guadalupi, Gianni (1943-) : A Biblia képekben
\N : Magyar statisztikai évkönyv
\N : Jelentés a magyar közoktatásról
\N : Az intellihencia nagykönyve
Horváth Jenő (1941-) : Az európai integráció története napról napra, 1945 - 2002
\N : Révai új lexikona
\N : Magyar néprajzi lexikon
\N : Magyar néprajzi lexikon
\N : Magyar néprajzi lexikon
\N : Magyar néprajzi lexikon
\N : Magyar néprajzi lexikon
\N : Gyógypedagógiai alapismeretek
\N : Gyógypedagógiai iskolai-egészségtan
\N : Ők ketten
\N : A romák esélyei Magyarországon
Ködöböcz József : Tanítóképzés Sárospatakon
Orosz Lajos : A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története
\N : Szakképzési lehetőségek az iskolarendszerben
Szűcs Pál (1946) : Szakképzés az ezredfordulón
Szüdi János : Az iskolarendszeren kívüli oktatás
\N : Idő a mérlegen
Nagy Mari : Nemezkészítés
\N : Szabadidős tevékenységek
Blahó András (1946) : Integrációs rendszerek a világgazdaságban
Boucher, Francois : A 15-ök Európájának kézikönyve
Heyne, Paul T. : A gazdasági gondolkodás alapjai
Hoffmann Istvánné (1928) : Marketing
Hoffmann Istvánné (1928) : Modern marketing
Jobber, David : Európai marketing
Józsa László : A marketing alapjai
Daniel, Antoine B. : Az inkák
Kolacsek András : Az idegenforgalmi piac
Palánkai Tibor (1938-) : Az európai integráció gazdaságtana
Törőcsik Mária (1953-) : Kereskedelmi marketing
\N : Exportmarketing
Deary, Ian J. : Az intelligencia
Véges István : Angol-magyar külkereskedelmi szótár
Bogdán István (1922) : Régi magyar mértékek
Csengeri Pintér Péter : Mennyiségek, mértékegységek
Benson, Nigel C. : Pszichológia másképpen
Fodor György (1929) : Mértékegység-lexikon
Ranschburg Jenő (1935-) : Az én...és a másik
Magyar Sándor : A szabványos ábrázolás alapjai
Moldoványi Gyula : Az SI mértékegységekről
Poós László : étmutató az SI egységek alkalmazásához
Ferwagner P.Ákos : Terrorista szervezetek lexikona
\N : Szabványosítási ismeretek
\N : Felvételi tájékoztató
\N : Területszámító szebkönyv
Andor László (1966-) : Nemzetek és pénzügyek
Chapman, Gary : Kamaszokra hangolva
Gerzsányné Juhász Rózsa : Micsoda madarak járják
\N : A magyaros ízlés
\N : Tudod-e a választ?
Békés Sándor(1940-) : Vadászetika
\N : A magyarság néprajza
Havas Henrik(1949-) : Vesztő hely
Hölzer Tamás : Szórakoztató zenei lexikon
Wurst, Ingrid : Ne dobd el! Régiből újat!
Csórián Sándor : Információ és kommunikáció
\N : Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben
\N : Nagy drogkönyv
Németh Pálné : Sárközi, sióagárdi, Kapos menti hímzések
\N : Megőrzött ízek
\N : Integrált növényvédelem a kártevők ellen
Irwin, Steve : A krokodilvadász
\N : Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdaságának alapjai
Dömsödy Andrea : Könyvtár-pedagógia
Novák László : Településnéprajz
Pedevilla, Pia : Itt jön a télapó! : figurák kartonpapírból
Kipp,Angelika : Papírállatok gyöngyökkel
Repity Zsuzsanna : Sün Sámuel és a tél
Oláh Andor : Fűbe-fába az orvosság
Iwasaki, Mineko (1949-) : A gésák gésája
McLeish, Kenneth(1940-) : Kalauz Shakespeare drámáihoz
Ormos Mária (1930-) : A történelem és a történettudományok
Kosáry Domokos(1913-) : Magyarország Európában
Bauer, Josef Martin(1901-1970) : Ameddig a lábam bírja
Szűcs Mariann : Esély vagy sorscsapás?
Goodall, Jane(1934-) : Az utolsó pillanat
Borostyán Csilla Anna : Középfokú kurzuskönyv az angol szóbeli nyelvvizsgára ás az emelt szintű érettségire
\N : A Magyar Köztársaság helységnévtára
Csapó Benő(1953-) : A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése
Bábosik István (1940-) : Alkalmazott neveléselmélet
Demeter Zayzon Mária (1944-) : Kisebbségek a világhálón
János Pál(pápa), II.(1920-) : A fény gyermekei
\N : Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán
Bajkó István Zsigmond : Hallás utáni szövegértés
\N : A kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza
Palotás Emil (1936-) : Kelet-Európa története a 20. század első felében
Csiffáry Tamás : Magyarország aranykora, 896-1896
Estók János : Igazság és törvény
Dubravecz Attila : Piros orrú fagykirály
Fulghum, Robert(1937-) : Talán igen, talán nem
Gáspár Ágnes : Tündérhaj
Kiss Ilona : Asszonyi érzelmek
Leszkai András (1907-1988) : Moha bácsi meséi
Leszkai András(1907-1988) : Moha bácsi meséi
Marék Veronika(1937-) : Kippkopp és hónapok
McCall Smith, Alexander(1948-) : Erkölcstan szép lányoknak
Shelley Éva : Élet szerelem
Szerencsés Károly (1960-) : Rálosy Mátyás a Forgács utcában
Vitray Tamás (1933-) : Morzsabál
\N : Műszaki és természettudományi Ki Kicsoda A-Z
Ortutay Gyula : A magyar népművészet
Gazda István (1948-) : Magyar tudománytörténet
Both Mária : Természet, tudomány, történet
Rácz István : A finnugor népek népművészete
Sabján Tibor : Népi cserépkályhák
Selmeczi Kovács Attila : Györffy István
Sárosi Bálint (1925-) : Hangszerek a magyar néphagyományban
\N : A Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon
Szász János : Népi építészetünk nyomában
Szuhay Péter : A magyarországi cigányok kultúrája
\N : Tárgyalkotó népművészet
Tarján Gábor (1946-) : Folklór, népművészet, népies művészet
Tompa Béláné : Palóc hímzések
: Törzsi művészet
Unterman, Alan : Zsidó hagyományok lexikona
Verebélyi Kincső : Korok és stílusok a magyar népművészetben
\N : Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
Zsigmond Gábor : Beöthy Leó
\N : Magyarok a természettudomány és technika történetében
\N : Tudomány és emberiség
\N : Magyarok a természettudomány és a technika történetében
Zimmerman, Larry J. (1947-) : Észak-amerikai indiánok
Ronan, Colin A. : Megmagyarázzuk a tudományt
Simmons, John : 100 tudós
Vajda Pál : Nagy magyar feltalálók
\N : A természet enciklopédiája
\N : A természet világa
\N : A természet világa
\N : Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtartás, Családjogi törvény, Bírósági végrehajtási törvény
\N : A természet világa
\N : Helyismereti Könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása
\N : A természet világa
\N : A természet világa
Buck,Pearl S.(1892-1973) : Az utolsó kínai császárné
\N : Államtan
Baudot, Francois : Divat a XX. században
Broby-Johansen, Rudolf : Az öltözködés története
\N : Új Oxford filmenciklopédia
\N : Képes világtörténelem
\N : Őshonos állataink és termékeik, hungarikumok
\N : Felvételi megoldókulcsok nagykönyve
Nemcsics Ákos(1958-) : A napelem és fejlesztési perspektívái
Turgonyi Zoltán(1957-) : Etika
Grósz Emese : Szexuális nevelés
Domanovszky Endre (1907-1974) : Korok ruhái
Kurdi Gábor : Hayashi-ha shito-ryu karate
Ék Erzsébet : Magyarországi viseletek
\N : Disneey's klasszikus mesekönyv
Duka János(1907-1990) : Csíki furfang
Faragó József (1922) : Kalotaszegi magyar népviselet
Flórián Mária (1940-) : Magyar parasztviseletek
Gáborján Alice (1922) : Magyar népviseletek
Gazda Klára (1944-) : Székelyek ünneplőben
Jiránek, Vladimír(1938-) : Bob és Bobek
Kormos István(1923-1977) : Tiszta mezőben
Hoffmann Tamás (1931-) : Európai parasztok
Kosztolányi Dezsőné(1889-1967) : Burokban születtem
Hoffmann Tamás (1931-) : Európai parasztok
Kybalova, Ludmilla : Képes divattörténet az ókortól napjainkig
Nagy Géza (1855-1915) : A magyar viseletek története
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973) : A Gyűrűk Ura
Balás Géza : Kertészeti kártevők
\N : Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai
Nemes Mihály (1866-1945) : A magyar viseletek története
Peacock, John : Nagy kosztümös könyv
Radvánszky Béla (1849-1906) : Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században
\N : A régi világ falun
Wisniewski, Claudia : Divatlexikon
Bakó Ferenc : Palócföldi lakodalom
\N : Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé
\N : Fejezetek a szexualitás történetéből
Kaljánamalla : Anangaranga avagy A szerelmi játékok istenének színpada
Katona Imre (1921) : Az emberi élet első szakaszának néprajza
\N : Tények tárháza
Spineto, Natale : Szimbólumok az emberiség történetében
\N : Lakodalmi szokások
Rudinszki István (1954-) : Enyém a szerencse, hogy vőfély lehettem
Vatsyayana : Káma-szútra
\N : A természet világa
\N : Vőfélykönyv
\N : A természet világa
\N : Anyák napi köszöntők
\N : Természettudományi kisenciklopédia
\N : Aranyalma
Csukovits Enikő : Királyi gyermekek, gyermek királyok
\N : Boldog karácsonyt!
\N : Természettudományi kislexikon A-Z
\N : Természettudományi kislexikon
Gyarmati György (1951-) : Március hatalma - márciusa
Haider Edit : Bújj, bújj, zöld ág ...
Iden, Karin : Karácsony
\N : Könyvnap, könyvhét, ünnepi könyvhét
Lázár Katalin (1955-) : Népi játékok
\N : Magyar népi játékok gyűjteménye
\N : Magyar néptánchagyományok
\N : Megemlékezések, ünnepségek forgatókönyvei
\N : Társadalmi és iskolai ünnepek
\N : Társadalmi és iskolai ünnepek
\N : Ünnepel az egész ország
Bareiss, Hermann : Késsel? Kézzel? Villával?
Hunter, Adriana : Etikett
\N : Kultúra, viselkedés, kommunikáció
Ottlik Károly : Protokoll
Sille István : Az etikett és a protokoll kézikönyve
Ábrahám Ambrus : Anatómia - Élettan
Sille István : Illem, etikett, protokoll
Balázs Péter : Orvoslás pénzért és hivatástudatból
\N : Szavak, jelek, szokások
Wolff, Inge : Farmer vagy szmoking?
Andai Pál : A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig
Brencsán János (1923-) : A család orvosi kisszótára
\N : Az Arthur mondakör és a grál misztérium enciklopédiája
Brencsán János (1923-) : Orvosi szótár
Buda Béla (1939) : A szexualitás modern elmélete
Bálint Sándor (1904-1980) : Ünnepi kalendárium
\N : Az atomkor enciklopédiája
Balogh Júlia (1952-) : Szent Mihály havától Kisasszony haváig
Bernáth Béla : A szerelem titkos nyelvén
\N : Az energia
Csörgő Anikó : Adventtől karácsonyig
Csörgő Anikó : Adventtől karácsonyig
Csörgő Anikó : Húsvét
Dömötör Tekla (1914) : Germán, kelta regék és mondák
Dömötör Tekla (1914) : A magyar nép hiedelemvilága
Dömötör Tekla : A magyar népköltészet
Dömötör Tekla (1914) : Régi és mai magyar népszokások
\N : Erósz a folklórban
Gaál Anikó : Ünnepnapok, hagyományok adventtől adventig
Gaali Zoltán (1898-?) : A székely ősvárak története, mondája és legendája
\N : Hiedelmek, szokások az Alföldön
Ipolyi Arnold (1823-1886) : Magyar mythologia
Csaba György : Orvosi biológia
Jankovics Marcell (1941-) : A fa mitológiája
Jankovics Marcell (1941-) : Jelkép-kalendárium
\N : Szexológia
Jankovics Marcell (1941-) : Mély a múltnak kútja...
Kallós Zoltán (1926-) : Ez az utazólevelem
Donáth Tibor (1926) : Anatómia - élettan
\N : Karácsony
\N : Karácsony fényei
Donáth Tibor : Az emberi test felépítése
\N : Karácsonyi album
Katona Imre (1921-2001) : Szépen szóló madárka
Kerényi György (1902) : Magyar énekes népszokások
Kertész Manó (1881-1942) : Szokásmondások
Lakatos Károly : Vadászhit
Donáth Tibor (1924) : Anatómiai atlasz
Lammel Annamária : Parasztbiblia
Ludmann Sándor : Álmoskönyv
Lükő Gábor (1909-2001) : A magyar lélek formái
\N : Ma van húsvét napja
\N : A magyar folklór
Makoldi Sándorné : Magyar hímes tojások
Margalits Ede (1849-1940) : Magyar szólások és közmondások kézikönyve
Monoriné Rohlik Erzsébet : A varázserejű hímes tojás
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Szatmári gyűjtés
Móser Zoltán : Jelek és ünnepek
\N : Népballadák
\N : Népköltészet
Róheim Géza : Primitív kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata
Szécsi Ferenc (1892-1945) : Szállóigék kézikönyve
\N : Szem meglátott, szív megvert
Takács Erika : Farsangi mulatságok
Tóth Béla (1857-1907) : Szájrul szájra
Ujváry Zoltán (1932) : Farsangi népszokások
Vargyas Lajos (1914) : A magyar népballada és Európa
Vöő Gabriella (1937-) : Szaván fogjuk
Sinkó Kalló Katalin : Kalotaszegi nagyírásos
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : Természettudományi Lexikon
\N : A tudományos gondolkodás története
Donáth Tibor : Anatómiai nevek
\N : Emberi test
\N : Baltonkenesétől a Kis-Balatonig
\N : Bükki Nemzeti Park
Csapody István : Védett növényeink
Cseri Rezső (1943) : A természet múzeumai
Csőre Pál (1923-) : Vadaskertek a régi Magyarországon
\N : Duna-Dráva Nemzeti Park
Few, Roger : Vadregényes tájakon
Garami László (1925-) : Zöld utakon
\N : Göcsejtől Mohácsig
Illés Andrea : Magyarország világörökségei
Jócsik Lajos (1910) : Egy ország a csillagon
Jócsik Lajos : Környezetünk védelmében
Kapocsy György (1941-) : Nemzeti parkjaink
Kaán Károly : Természetvédelem és a természeti emlékek
\N : A környezetvédelem biológiai alapjai
\N : A környezetvédelem jogi kézikönyve
\N : Környezetvédelmi lexikon
Láng István (1931-) : A környezetvédelem nemzetközi körképe
Mikusné Nádai Magda : Gyümölcs a tudás fájáról
Moser Miklós (1930) : Körforgások a természetben és a társadalomban
\N : Nagy európai természetkalauz
Nagy Gy. György : A Kárpát-medence természeti szépségei
\N : Nemzeti park a Kiskunságban
\N : Nemzeti parkjaink
Odzuck, Wolfgang : Meddig szennyezhető a Föld?
Rakonczay Zoltán (1929) : A magyar természetvédelem 50 éve számokban
\N : Szigetköztől az Őrségig
\N : A természet ABC-je
\N : Természeti örökségünk
\N : Védett természeti értékeink
\N : A világörökség
\N : A világörökség
\N : Vörös könyv
\N : Zöld hálózat
Bándi Gyula (1955-) : Környezetvédelmi kézikönyv
Fodor István (1938-) : Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon
Förstner, Ulrich : Környezetvédelmi technika
\N : Humánökológia
Kerényi Attila (1943-) : Európa természet- és környezetvédelme
Kerényi Ervin (1928-) : Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány
\N : Környezetstatisztikai adatok
Lükő István (1948-) : Környezetpedagógia
\N : Magyarország településkörnyezete
\N : Magyarország védett növényei
Nicholls, Richard : Szuperautók
\N : Aforizmák könyve
Mészáros Ernő ( 1935-) : A környezettudomány alapjai
Freeman,David : Az egyiptomi barát
Nádai Magda : Földanyai gondok
Sántha Attila (1941-) : Környezetgazdálkodás
Standovár Tibor : A természetvédelmi biológia alapjai
Van Loo,Geert : Tai chi chuan
Borsa Gedeon(1923-) : Kalauz a régi nyomtatványokhoz
Disney, Walt(1901-1966) : Mackótestvér
Mennen, Patricia : Első szerelem és ami hozzátartozik
Perina, Linda : Női praktikák
McCullough, Colleen(1938-) : Emésztő szenvedély
Nóti Károly (1892-1954) : Lepsénynél még megvolt
Putney, Mary Jo : Selyem és árnyék
Radnai Gáborné : Leukémia
Radnai Gáborné : Megkésett vallomás
Roberts, Monty(1935-) : Shy Boy
\N : Atlasz
Kállai Katalin(1955-) : Reggelre jobb lesz, Kim!
Bárczy Barnabás : Integrálszámítás
Blázsovics József : Kisokos matematikából
Bronstejn, Il'a Nikolaevic : Matematikai zsebkönyv mérnökök és mérnökhallgatók számára
Taylor, Linda(1965-) : Szerelem árral szemben
Roberts, Nora : Udvari előadás
Steel, Danielle(1947-) : Biztos menedék
Courths-Mahler,Hedwig(1867-1950) : Felicitas két szerelme
Denkinger Géza : Analízis
Denkinger Géza : Korszerű matematikai alapismeretek
Dezső Ágnes : Középiskolai matematikai lexikon
\N : Egységes érettségi feladatgyűjtemény
Eucleides (i. e. 300 körül) : Elemek
Filep László (1941-) : A tudományok királynője
Gerőcs László : Repeta-matek
Gerőcs László : Repeta-matek
Tverdota György : Albert Camus: Közöny
Bergmann, Werner : Termesztett növények táplálkozási zavarainak előfordulása és felismerése
Cresswell, Ray : Ismerős háziállatok
Cresswell, Ray : Kedvenc állataim
Gerőcs László : Repeta-matek
Cresswell, Ray : Fiatal állatok
Gerőcs László : Repeta-matek
Epes, Katja : Keresd meg!
Epes, Katja : Keresd meg!
Epes, Katja : Keresd meg!
Gerőcs László : Repeta-matek
Guile, Gill : Bagoly úr
Guile, Gill : Cila cica
Guile, Gill : Kata koca
Guile, Gill : Kecske Sára
Goethe : Az ifjú Werther szenvedései
\N : Biblia. éjtestamentum
\N : Magyar népballadák
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Légy jó mindhalálig
\N : A kis oroszlánkirály
\N : Mackómesék
Bokor Katalin : A szeretet mint gyógyító erő
\N : Magyar nagylexikon
Bene János (1955-) : A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945
\N : Révai új lexikona
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
Harsányi Zsuzsa : Matematika I.
Harsányi Zsuzsa : Matematika II.
Harsányi Zsuzsa : Matematika III
Harsányi Zsuzsa : Matematika V.
Horváth János : Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin
Ila-Horváthné Nagy Ilona : Matematika VI.
Egorov, I. P. : Geometria
Uskevic, Adolf Pavlovic (1906) : A középkori matematika története
Karlin, Samuel : Sztochasztikus folyamatok
Korn, Granino Arthur : Matematikai segédkönyv műszakiaknak
Kósa András (1932) : Analízis-példatár
Kosztolányi József : Érdekes matematikai feladatok általános- és középiskolásoknak
\N : Középiskolai matematikai versenyek
\N : Középiskolai matematikai versenyek
\N : Középiskolai matematikai versenyek
\N : Középiskolai matematikai versenyek
Lukács Ottó : Operációkutatás
Lukács Ottó : Valószínűségszámítás feladatokkal
\N : A magyar matematika történetéből
\N : Matematika
\N : Matematika a műszaki főiskolák számára
\N : Matematika a műszaki főiskolák számára
\N : Matematika feladatgyűjtemény az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára
\N : Matematikai és fizikai fogalomtár
\N : Matematikai kislexikon
\N : Matematikai kisenciklopédia
Neugebauer, Ottó : Egzakt tudományok az ókorban
Obádovics J. Gyula (1927-) : Felsőbb matematika
Obádovics J. Gyula (1927-) : Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény
Obádovics J. Gyula (1927-) : Matematika
Obádovics József Gyula (1927-) : Matematika
\N : Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából
Reiman István (1927) : Matematika
Rónyai Lajos (1955-) : Algoritmusok
Sain Márton : Matematikatörténeti ABC
Sain Márton : Nincs királyi út!
Schade, Kurt C. : Szorzótábla
Smullyan, Raymond : A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok
Szabó Árpád (1913-) : A görög matematika
Szász Gábor (1926) : Matematika
Szénássy Barna : Bolyai János
Szénássy Barna (1913) : Kőnig Gyula
Szénássy Barna : A magyarországi matematika története
Tóth Sándor, T. : Matematikai műveltségünk keretei
\N : Új algoritmusok
Ujvári István : Van királyi út!
Zeldovics, Jakov Borisuovics : Az alkalmazott matematika elemei
Hajós György (1912-1972) : Bevezetés a geometriába
Kólya Dániel : Ábrázoló geometria példatár
Kólya Dániel : Gyakorlati ábrázoló geometria
Lánczos Kornél (1893) : A geometriai térfogalom fejlődése
Pethes Endre : 222 ábrázoló geometriai feledat
Kósa András (1932) : Ismerkedés a matematikai analízissel
Csernoch László : Word 6.0
Csernoch László : Word 6.0
Csőke Lajos : A számítógép-programozás logikai alapjai
Farkas Károly (1947-) : LogoWriter programnyelv gyermekeknek
Ferenczy Miklós (1947-) : Valószínűségszámítás és alkalmazása
Gloster, Peter : Így működik a Wod for Windows szövegszerkesztő
Kökény Sándorné : Szövegszerkesztési alapismeretek
Lovász László (1948-) : Kombinatorikai problémák és feladatok
Lukács Ottó (1933-1995) : Matematikai statisztika
Mágoriné Huhn Ágnes : Algoritmusok és adatszerkezetek
Mészáros Tamásné : Logo-világ
Meyers, Scott : Hatékony C++
Mogyorósi Istvánné : A Word alapjai
Móri F. Tamás : Matematikai statisztikai példatár
Obádovics József Gyula (1927-) : Valószínűsészámítás és matematikai statisztika
\N : Operációkutatás
\N : Operációkutatás
\N : Statisztika I.
Tittel, Ed : HTML 4
Virágvölgyi Péter : A tipográfia mestersége számítógéppel
\N : Felvételizzünk együtt matematikából!
Veres László(1956-) : Sivatagok élővilága
Veres László(1956-) : Sarkvidákek élővilága
\N : Amatőrcsillagászok kézikönyve
Kiss Bitay Éva : Körforgás a természetben
Barrow, John D. : A művészi világegyetem
Kiss Bitay Éva : Az élővilág furcsaságai
Cornelius, Geoffrey : Csillagképek
\N : Csillagászat
Goethe, Johann Wolfgang von(1749-1832) : A bűvészinas
\N : Csillagászati és meteorológiai lexikon
\N : Boldog szülinapot !
\N : Örök emlékül, sok szeretettel férjemnek
Pethő Mária : A falusi turizmus gyakorlata
Böő István (1944-) : A juhászmester könyve
Cook, Robin : Szélütés
Mehta,Gita(1944-) : A maháráni
\N : Növénytermesztés határok nélkül
\N : Szó-elbeszélés-metafora
\N : Csillagászati kisenciklopédia
Borbás Mária(1968-) : Ketten
\N : Csillagászati kislexikon
Horváth Ágnes, T. (1959-) : Őskor
Horváth Ágnes, T. (1959-) : Az ókori Kelet
\N : Alice csodaországban
Flammarion, Camille : Népszerű csillagászattan
Forgács József : Teljes napfogyatkozás Magyarországon
Friedemann, Christian : A világegyetem
Seneca,Lucius Annaeus : Óvakodj a haragtól !
Brezina,Thomas : Nyár,tesók, zűrzavar...
McCall Smith, Alexander(1948-) : Kalahári gépíróiskola férfiak részére
Thuróczy Katalin(1948-) : Micsoda vircsaft
Horváth Csaba : A délvidéki hadművelet
Győry Hedvig : Tölt be száztíz évet a földön és tagjaid maradjanak erősek
Fijalkowski,Wlodzimierz : Itt vagyok!
Taubner, Armin : Őrangyalkák
Walz, Inge : Szélharangok
Gábris Gyula : Csillagászati földrajz
Kipling, Rudyard(1865-1936) : Mesél a dzsungel
\N : Sárkányölő Sebestyén
Yeats, William Butler(1865-1939) : A csontok álmodása
\N : Az Európai Unió adójoga
Réthy Endréné(1943-) : Motiváció, tanulás, tanítás
\N : A történelemtanítás gyakorlata
Vályi András(1764-1801) : Magyar országnak leírása
\N : Tengeri állatok képeskönyve
Crummenerl, Rainer(1942-) : Az időjárás
Leufen-Bohlsen, Bbeate : Könnyen gondozható csinos kertek
Gazda István (ifj.) (1949) : Csillagászattörténeti ABC
Hawking, Stephen W. (1942) : Az idő rövid története a Nagy Bummtól a fekete lyukakig
Herrmann, Joachim : És ez melyik csillag?
Pap,Robert : Feng shui a kertben
Herrmann, Joachim : Csillagok
Thorn,Gill : Az egészséges terhesség
Dénes Tamás : Titkos-számítógép-történet
\N : Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába
\N : Az idő
Pilinszky János(1921-1981) : Mindenből költészet lesz és csend...
Jenas, James : A csillagos ég titkai
Klepesta, Josef : Csillagképek atlasza
Köves József : Csillagászati földrajz
Menzel, Donald H. (1901-1978) : Csillagászat
\N : Meteor csillagászati évkönyv
\N : Meteor csilagászati évkönyv
\N : Meteor csillagászati évkönyv
\N : Kecskemét
\N : Meteor csillagászati évkönyv
\N : Zalának büszkesége
\N : Meteor csillagászati évkönyv
Bezdekné Reisenbach Sarolta(1908-1977) : Ruttka tizenegy meséje
\N : Bevezetés az európai uniós támogatások rendszeréne helyi önkormányzatok részére
Felföldi Barnabás : A kommunikáció, mint az európai integráció önkormányzati szempontból kiemelt kérdése
Müller, Berndt : A csillagászat alapjai
\N : Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig
\N : Naptártörténeti kislexikon
\N : Haladj a világosság felé
Ranzini, Gianluca : Az univerzum atlasza
Ridpath, Ian : Bolygók és csillagok
Ronan, Colin A. (1920-) : Megmagyarázzuk a világegyetemet
\N : Társadalomismeret II.
Pálné Kovács Ilona : Regionális politika és közigazgatás
\N : SH atlasz
Simon Tamás : Csillagászat
Forman Balázs : Az Európai Unió Strukturális és Előcsatlakozási Alapjai
Simon Tamás : Csillagászat és természetföldrajz
Horváth Gyula : Regionális támogatások az Európai Unióban
\N : Az Európai Unió és az önkormányzatok
Szécsényi-Nagy Gábor (1948) : A naprendszer parányai
\N : Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz
\N : Ezer kérdés-ezer válasz az Európai Unióról
Lőrinczné Istvánffy Hajna : Pénzügyi integráció Európában
Madari Ákos : E, mint Európa
\N : A távcső világa
Trefil, James S. (1938-) : Távoli világok
\N : Földmérési és térképészeti alapismeretek
Gábor Imre : A haditérképek históriája
Gábor Imre : Turista tereptan
Klinghammer István (1941) : A föld- és éggömbök története
Klinghammer István (1941) : Földünk tükre a térkép
\N : Magyarország az űrből
Sárközy Ferenc (1934) : Geodézia
Stegena Lajos (1921) : Vetülettan
Bakonyi Gábor : Fizikai képletgyűjtemény
Baranyi Károly : A fizikai gondolkodás iskolája
Bonifert Domonkosné : Fizikai feladatok gyűjteménye
Bonifert Domonkosné : Hogyan oldjunk meg fizikai feladatokat
Budó Ágoston : Kísérleti fizika
Budó Ágoston : Kísérleti fizika
Budó Ágoston : Kísérleti fizika
\N : Fizika
\N : Fizika
\N : A fizika alapfogalmai középiskolásoknak
\N : A fizika alapjai
\N : Fizikai fogalomgyűjtemény
\N : Fizikai kézikönyv műszakiaknak
\N : Fizikai kislexikon
Bori Imre(1929-) : Az éet és halál ősfája alatt
Epes,Katja : Keresd meg!
Csetri Elek(1924-) : Erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka, 1541-1690
\N : Erdélyi magyar drámaírók, 1918-2002
Füstöss László (1937-) : Ortvay Rudolf
Gamow, George (1904-1969) : Fizika
: Erdélyi magyar drámaírók, 1918-2002
Gazda István (ifj.) (1949) : Fizikatörténeti ABC
\N : Erdélyi magyar drámaírók, 1918-2002
Holics László : Fizikai összefoglaló
Rees, Cecilia : Bűbájos Mary
Javorszkij, B. M. : Fizikai zsebkönyv
Falk, Hedwig (1908-1996) : A Genezis idején
Illés Andrea : Magyar kincsek, ereklyék
Juhász Lajosné : Fizika
\N : A politikatudomány új kézikönyve
Tóth Gábor : Az E- számokról őszintén
Grósz Zoltán : Agytorna
Kövesdi István : Fizika
\N : Középiskolai fizikapéldatár
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
\N : Négynyelvű területfejlesztési szószedet
Landau, Lev Davidovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Landau, Lev Davydovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Landau, Lev Davidovics (1908-1968) : Elméleti fizika
Landau, Lev Davidovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Bréhier, Louis(1868-1951) : A bizánci birodalom intézményei
Huller Gyula : A szülői hivatás
\N : Új magyar életrajzi lexikon
Kiss Mariann(1954-) : Marketing
Mitchell David(1969-) : Szellemírtók
Kaaberbyl, Lene : Az idő hálója
Kammer, Elke : Menekülés a tengeren át
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : A feldeggi árva
Dér István : Beregi álmok
Landau, Lev Davydovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Landau, Lev Davydovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Landau, Lev Davydovic (1908-1968) : Elméleti fizika
O'Brian, Patrick(1914-2009 : Kapitány és katona
\N : Egy csésze vigasz
Landau, Lev Davydovic (1908-1968) : Elméleti fizika
Bös, Melanie(1979-) : Gyermeklélek
\N : A sikeres felvételi kézikönyve
Marsak, Samuil Akovlevics : Tizenkét hónap
\N : Méréstechnikai kislexikon
\N : Erdei mesék
Füzesi Zsuzsa(1939-) : Az állatok vitája
\N : Modern fizikai kisenciklopédia
Aránega, Mercé(1948-) : Tündér szeretnék lenni!
Aránega, Mercé(1948-) : Szellem szeretnék lenni!
Molnár Miklós (1944) : Hússzor hat
Aránega, Mercé (1948-) : Boszorkány szeretnék lenni!
Bódi György : Civil partnerség
Gedeon Éva : Még 135 ötlet
Balaton Balázs : A Tánczos-dosszié
Földi Pál : Nagy Sándor háborúi
\N : Őrség,Vendvidék
\N : Világatlasz[Kart.dok.]
\N : Magasiskola
Oxlade, Chris : Park-Usborne enciklopédia
Fittkau, Ernestine : Tarka papírmaszkok
Moras, Ingrid : Divatos ékszerek gyöngyfűzéssel
Küssner-Neubert, Andrea : Szalvétatechnika a gyermekszobában
Kenyeres Zoltán(1939-) : Korok,pályák, művek
\N : SH atlasz
Bassham, Gregory : A Gyűrűk Ura filozófiája
Stahl, Horst : Bonsai
Bodnár Péterné : Babakonyha
Neményiné Gyimesi Ilona : Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?
Simonyi Károly (1916-) : A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig
Amos, Sharon (1956-) : Túlélő növények
\N : Első enciklopédiám
Szabó Árpád : A fizika és a kémia története
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Mai csodák
Szalay Béla : Fizika
Wurst, Ingrid : Itt a húsvét!
\N : Vizsgakérdések, feladatok, versenyfeladatok összefoglaló gyűjteménye fizikából
Zemplén Jolán, M. (1911-1974) : A felvidéki fizika története 1850-ig
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
Budó Ágoston (1914-1969) : Mechanika
Vogel, Wolfgang : Sör házi készítése
Barbier,Frédéric(1952-) : A média története
Steger, Hans G. : Műszaki mechanika
Stahl Judit(1968-) : Enni jó!
Steger, Hans G. : Műszaki mechanika
Kührt, Christiane : Palacsinták és gofrik
Steger, Hans G. : Műszaki mechanika
Kittler, Martina : Egy serpenyő-50 recept
\N : Történelmi állatfajtáink enciklopédiája
Ryan, Denise : Merénylet
Robinson, Patrick(1939-) : Barracuda 945
Roberts, Nora(1950-) : Halálos árulás
Csabai Dániel : Hangtechnikai minilexikon
Bernolák Kálmán : A mikroszkóp
\N : Atommag lexikon
Lapp, Ralph Eugene : Az anyag
Pintér Beatrix : A kastély lovagjai
Hornyik György(1937-) : Szőlőindák között
Muhin, Konsztantin Nikiforovics : Magfizika - mindenkinek
Jackson, Lisa : Tegnap éjjel
Jünger,Ernst(1895-1998) : A márványszirteken
\N : SH atlasz
Kiss Ibolya, L : Erzsi tekintetes asszony
Tóth Eszter : Atomközelben
Marék Veronika(1937-) : Annipanni, hull a hó!
Schitzler, Arthur(1862-1931) : Therese
Hatházi Pálné Hendlein Erzsébet : Zümike
Albert Viktor : 5000 feladat kémiából középiskolásoknak, felvételizőknek
Németh István, Z.(1969-) : Tündérvirág
Nikl, Martin : Kisokosok mesekönyve
Nikovics Anna : Katica kalandjai
Balázs Lóránt : A kémia története
Nyírő Erzsébet : Húsvéti ajándék
Balázs Lóránt : Kémiatörténeti ABC
Balázs Lórántné : Kémia
Babay Bernadett : Svindli
Burger Kálmán (1929) : A mennyiségi kémiai analízis alapjai
Dancsó Éva : Kémia
Bereményi Géza(1946-) : Legendárium
Block, Lawrence(1938-) : Az apák bűnei
Dancsó Éva : Kémia
Ebert, Heinz : Elektrokémia röviden és tömören
Brookmyre, Christopher(1968-) : Elcseszett paradicsom
Fodorné Csányi Piroska : Kémiai helyesírási szótár
Royová, Kristina(1860-1936) : Száműzetésben
Sonkoly Éva : Hangulatok
Fülöp József : Idegen eredetű kémiai nevek rövid értelmező és etimológiai szótára
Tokarczuk, Olga(1962-) : Az Őskönyv nyomában
Inzelt György (1946-) : Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei
Inzelt György (1946-) : Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei
Zikmund, Petr(1947-) : Kórház a város szélén húsz év múlva
\N : Kémia
Tóth Elemér : Mese az aranykalapácsról
Varga József (1930-) : Egyperces mesék
\N : Kémia
Wolfe, Tom(1931-) : Talpig férfi
\N : Kémia
\N : Kémia zsebkönyv középiskolásoknak
\N : Monet és barátai
Dürrenmatt, Friedrich(1921-1990) : A nagy Romolus ; Az öreg hölgy látogatása
\N : Kémiai feladatbank a gimnázium I-II-III. osztálya számára
\N : A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai
\N : Kémiai tesztbank a középiskolák számára
\N : Kis kémiai szótár
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
\N : Analitikai kémiai kislexikon
Dillard, Clyde R. : Kémia
Bodonyi Ferenc : Kémiai összefoglaló
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Vincze Aranka : A háromlábú suszterszék újabb meséi
Móra László (1914-) : A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800-1950
Hámory Gyula : Kurgánok között a Hortobágyon
\N : Zeneművészeti kisszótár
Náray-Szabó István : Kémia
Adamik Tamás(1937-) : Retorika
Németh Béla : Kémiai táblázatok
Nyilasi János (1922) : Általános kémia
\N : Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából
\N : Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából
Mazower, Mark : A Balkán
Földi Pál : A halál 50 órája igaz története
\N : A filozófia háromezer éve
Edwards, Virginia(1947-) : A depresszió és a bipoláris betegségek
Sacks, Oliver W.(1933-) : A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más történetek
Pilling, Michael J. : Reakciókinetika
\N : Römpp vegyészeti lexikon
\N : Römpp vegyészeti lexikon
\N : Römpp vegyészeti lexikon
\N : Römpp vegyészeti lexikon
Pipes, Richard(1923-) : A kommunizmus
Gergely Jenő(1944-) : Magyarország a századfordulótól az ezredfordulóig
Romsics Gergely (1977-) : Mitosz és emlékezet
Gerőcs László : Próbafeladatsorok matematikából a kétszintű érettségihez
Korbuly Dezső (1932-) : II.Rákóczi Ferenc
\N : Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése
Szabadváry Ferenc (1923-) : A magyar kémia művelődéstörténete
Szabadváry Ferenc : A kémia története Magyarországon
Nagy Emese : Kreatív lakásdíszítés
\N : A terület-és településfejlesztés alapjai
Phillips, Cynthia(1973-) : A csillagászat mindentudó nagykönyve
Donkó László(1935-) : Ügyes kezek kézikönyve
Szekeres László : Általános és szervetlen kémia
Ühlen, Erhard : Römpp kémiai kislexikon
\N : Vegyészek zsebkönyve
Bodor Endre (1921) : Szervetlen kémia
Gildai, David : Pesti mérnökök - Izrael országépítői
Bodor Endre (1921) : Szervetlen kémia
Greenwood, Norman Neill (1925) : Az elemek kémiája
\N : Hol az energia?
\N : Az 1848-49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
Szabó Zoltán : A szervetlen kémia alapjai
Flerkó Béla (1924-) : Szentágothai János
Nyilasi János (1922) : Szervetlen kémia
Fóti Mihály (1896) : Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai.1901-1973
Bruckner Győző : Szerves kémia
Bruckner Győző (1900) : Szerves kémia
Ádám Sándor : Népszerű elektronikai minilexikon
Artinger István : Fémek technológiája
Kajtár Márton : Változatok négy elemre
Asimov, Isaac(1920-1992) : Robotok
Beuth, Klaus : Az elektronika alapjai
\N : Szerves kémiai praktikum
Bognár László : Ásványhatározó
Bognár László : Ásványnévtár
Koch Sándor (1896) : Magyarország ásványai
Medenbach, Olaf : Ásványok
Beuth, Klaus : Az elektronika alapjai
Oberfrank Ferenc : Drágakövek
Beuth, Klaus : Az elektronika alapjai
Walters, Raymond J. L. : Drágakövek ereje
Báldi Tamás (1935) : A történeti földtan alapjai
Butzer, Karl W. (1934) : A földfelszín formakincse
Czaya, Eberhard : A Föld folyói
Bishop, G.D. : Analóg áramkörök és rendszerek
\N : A Föld fejlődéstörténete
: Csőszerelőipari zsebkönyv
Czére Béla (1915) : A vasút története
Danku András : Villamos gépek
Domszky Mihály : Elektronika képletgyűjtemény
\N : Földünk élete
Horváth Árpád (1907) : A technika varázsa
\N : Elektromosipari zsebkönyv, 2001-2002
Főzy István : Napocsa báró és a Kárpát-medence dinoszauruszai
Francis, Peter : Vulkánok
\N : Hütte
\N : Elektroncső- atlasz
\N : Híres magyar orvosok
Hartai Éva : A változó Föld
\N : Elektroncső-atlasz
Juhász Árpád (1935) : Hegyek ormán - tengerek mélyén
\N : Elektronika kézikönyv
\N : Ki, mit, hol, hogyan gyógyít?
Károssy Csaba (1945-) : Légkörtan
\N : Így működik a harmadik évezred technikája
Kardos László (1909) : Magyarország barlangjai
\N : Elektrotechnikai kislexikon
Kovács József : Bevezetés a földtan tudományába
\N : Elektrotechnikai kislexikon
Papp Ferenc : Geológia építőmérnök-hallgatók számára
\N : Irányítástechnikai kézikönyv
\N : A medicina krónikája
Reichholf, Josef : A vizek világa
\N : Fejezetek a magyar mikroelektronika történetéből
Juhász András (1930) : Érdekes anyagok, anyagi érdekességek
Richards, Mose : Cousteau kapitány a Calypso fedélzetén
: A női nem
\N : Gépipari technológusok zsebkönyve
Simon Béla : A földrengések
Kiss László : Magyarország műszaki múzeumai
Grinich, Victor H. : Példák integrált áramkörök alkalmazására
Gulyás Lajos : Gépészeti ismeretek
Kovács László : Műszakiak zsebkönyve
\N : Orvosi lexikon
\N : Hegesztési kézikönyv
Smith, Peter J. : Bolygónk születése
\N : Orvosi lexikon
Sullivan, Walter : A vándorló kontinensek
\N : Magyar műszaki alkotók
Herpy Miklós : Analóg integrált áramkörök
\N : A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása
\N : Vízgazdálkodási lexikon
\N : Orvosi lexikon
\N : Hidraulikus és phneomatikus gépek
\N : Vizeink krónikája
\N : Orvosi lexikon
Wermusch, Günter : A gyémánt története
: Híradástechnikai kislexikon
Holland, R.G. : Mikroelektronika és mikroszámítógépek
Schultheisz Emil (1923-) : Az orvoslás kultúrtörténetéből
Bailey, Jill : A Föld őstörténete
\N : Képlékeny alakítás
\N : Műszaki lexikon
Király Andor : Hullámvadászat
Smith, Anthony : Testünk titkai
Báldi Tamás (1935) : Elemző (általános) földtan
\N : Műszaki lexikon
Kovács László(1931-) : Gépipari anyagtáblázatok
\N : Műszaki lexikon
Krivosejev, M I. : Televíziós méréstechnika
Cosgrove, Brian : Időjárás
Czelnai Rudolf (1932) : Meteorológia
\N : Műszaki lexikon
Szendei Ádám (1919) : Orvos a családban
Futó József : A Föld éghajlata és hatása az élővilágra
Lambert Miklós : Tirisztor-atlasz
\N : Új egészségügyi ABC
Károlyi Zsigmond : A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon
Omacht Róbert - Sárközi Zoltán : Műszaki táblázatok
Orgován László : Felületvédelmi zsebkönyv
Lynch, John : Az időjárás
Mészáros Ernő (1935-) : Légkörtan
: Pattantyus gépész- és villamosmérnökök kézikönyve
Pattantyus Géza, A. : Gépész és villamosmérnökök kézikönyve
: Pattantyus gépész- és villamosmérnökök kézikönyve
\N : Meteorológia
Szádeczky-Kardoss Elemér : A Föld szerkezete és fejlődése
Viczián Ede : Magyarország vizeiről
Losonci Iván : Galvanotechnikai zsebkönyv
Vida Mária : Művészet és orvosrudomány a történelmi Magyarországon
Benes, Jan : Az ősidő állatai
Magyari Béla : Analóg IC atlasz
Beurlen, Karl : Kövületek
Vighné Hafiek Borbála 1931) : Összehasonlító szövettan
Magyari Béla : Analóg IC atlasz
\N : Az élővilág fejlődéstörténete
Abrahams, Peter : Az emberi test atlasza
Magyari Béla : Digitális IC-atlasz
Forey, Pamela : A dinoszauruszok és a földi élet története
Galántai Zoltán (1964-) : Élettudományok az Interneten
Magyari Béla : Digitális IC-k
Géczy Barnabás (1925) : Őslénytan
Magyari Béla : Dióda-atlasz
Csoknya Mária (1939-) : Fejlődésbiológia
Géczy Barnabás : Ősnövénytan
Magyari Béla : Nagyteljesítményű diódák
Magyari Béla : Rádió minilexikon
Csoknya Mária (1939-) : Fejlődésbiológia
Magyari Béla : Rádiótechnikai zsebkönyv
Aliverti, M. G. : Élet a mikroszkóp alatt
Magyari Béla : Rajzjelek és jelölések az elektrotechnikában
\N : Az emberi test
Attenborough, David (1926) : Az élő bolygó
Bauer Ervin : Elméleti biológia
Magyari Béla : Tranzisztor-atlasz
Molnár József : Kazánüzemeltetők hibaelhárítási és javítási zsebkönyve
\N : Összehasonlító anatómiai praktikum
Berend Mihály (1941-) : Biológiai diáklexikon
Nádas László : Kazánfűtés
Nozdroviczky László : Tv minilexikon
Páris Lászlóné : Ragasztástechnikai minilexikon
\N : Biológia
\N : Összehasonlító anatómiai praktikum
\N : Biológia
Pattantyús Á.Géza(1885-1956) : A gépek üzemtana
Priesterath, Willi : Hobbielektronika
\N : Biológia
Rumpf, Karl-Heinz : Elektronikai alkatrészek kislexikona
\N : Biológia
Tietze, U[lrich] : Analóg és digitális áramkörök
\N : Biológia
\N : SH atlasz
\N : Biológia
Rosta István (1946-) : Magyarország technikatörténete
\N : Biológiai fogalomtár
Tochtermann, W : Gépelemek
Svarc, Vlagyimír Vlagyiszlavovics : Képes műszaki kisszótár
Sárközi Zoltán : Műszaki táblázatok és képletek
Kőszegfalvi Edit : Munkaügyi segédkönyv szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények számára
\N : Technika. Kisenciklopédia
\N : Technikatörténeti kronológia
\N : A technika története
\N : Technikai lexikon. 1-2.
\N : Biológiai lexikon
Tóth Ferenc, S : Rádió és televízió műszaki alapismeretek kézikönyve
Ángyán Lajos : Sportélettani alapismeretek
\N : Video-alfa
\N : Videotechnika a gyakorlatban
Baenkler, Hans - Wolf : Bűvös - lenyűgöző immunológia
\N : Villamos szerelőipari kézikönyv
\N : Biológiai lexikon
Bender, Lionel : Az emberi test
Zierl, R(ichard) : Rádiózástechnika
\N : Biológiai lexikon
Bodzsár Éva (1947-) : Humánbiológia
Bombay László : Harckocsik 1916-tól napjainkig
Hayflick, Leonard : Az öregedés titkai
\N : Fegyvertipusok enciklopédiája
\N : Biológiai lexikon
Gibbons, Tony : Korszrű hadihajók
Gunston, Bill : A korszerű harci repülőgépek enciklopédiája
\N : Haditechnikai kislexikon
\N : Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve
Urbán László (1935-) : Gépes képes krónika
\N : Biológiai lexikon
\N : Megmagyarázzuk az emberi értelmet
\N : Biológiai stúdium
\N : Válogatott fejezetek a technika történetéből
\N : SH atlasz
\N : Biológiai tesztek középiskolásoknak
Hartink, A.E. : Golyós puskák és karabélyok enciklopédiája
Lightbody, Andy : A világ harci repülőgépei
\N : A technika krónikája
Belaisch, Jean : Férfiak egészségkönyve
Nagy István György : Rakétafegyverek, űrhajózási hordozórakéták
Borsányiné Dányi Katalin : Biológia és egészségtan
Burnie, David : A természet kisenciklopédiája
Nagyváradi Sándor : Katonai repülőgépek
\N : A biológiai szabályozás
Bezerédyné H. Magdolna : Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért
North, Anthony : Lőfegyverek könyve
Pankotai Tihamér : Vizsga a fegyverekből
\N : Az élet alapjai
Taylor, Michael : A modern katonai légierő enciklopédiája
Elődi Pál (1927) : Biokémia
\N : Autókatalógus
Black, Sara : A harmonikus test
Tokaji Zsolt(1971-) : A régi Kína fegyverei
Endrédi Lajos (1940) : Biológiai vizsgálatok
\N : Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár
\N : Érettségi, felvételi tételek, témakörök
Ballantine, Richard : Kerékpár
Bödők Zsigmond : Magyar feltalálók a repülés történetében
Brown, Roland : Motorkerékpárok képes enciklopédiája
Buckley, Martin : Autók enciklopédiája
Csikvári Jákó (1847-?) : A közlekedési eszközök
Fazekas György (1940) : Biológiai feladatok középiskolások számára
Halász Ottó(1927-1986) : Acélszerkezetek
\N : Hidak
Fazekas György (1940-) : Problémafeladatok biológiából középiskolások részére
\N : Magasépítő művezetők zsebkönyve
\N : Mélyépítő művezetők zsebkönyve
\N : Mérnöki kézikönyv
Fekete Endre : A vízszennyezés ökológiája
\N : Mérnöki kézikönyv
\N : Guinness enciklopédia
\N : Body fitness
Buda Béla (1939-) : Mentálhigiéné
\N : Egészségtan
Felix, Karin : Egészséges szépség
Fenwick, Elizabeth : Kamaszévek
Fenwick, Elizabeth : Kismamák nagykönyve
\N : A férfi és a nő
Gajdán Kálmán : Gépjármű-villamosságtan
Galambos Tibor : A világűr képekben
Wass Albert(1908-1998) : Wass Albert minden verse
Gébler József : Vitorláshajók
\N : Gyermekegészségkönyv
Bacsik Katalin : Vasvirág
\N : Gépjármű üzemben tartási zsebkönyv
\N : Gyermekeink gondozása, nevelése
Horváth István : A rovásírás ábécéje
Gerlei Oszkár : Személygépkocsik Gördülőcsapágyai
\N : A homoszexualitásról
Heim, Gisela : Szatinálás
Kahn, Fritz : A szerelem iskolája
Otto, Hannelore : Márványozás
Gunston, Bill : A repülés 100 éve
Baló Júlia : Interjú világsztárokkal
Márai Sándor(1900-1989) : San Gennaro vére
Kárpáti Endre (1915) : A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából
Hack Emil : Autótípusok '93
Hajdó Ákos : Biológiai kifejezések gyűjteménye
Radnik Miro : A Föld
Kervasdoué, Anne de : Nők egészségkönyve
Hale, W. G. : Biológiai értelmező szótár
\N : Ha majd hatéves leszek
Juhász Istvánné : Biológia I.
\N : Hajók. Kézikönyv.
Cséby Géza (1947-) : Ábécé
Juhász Istvánné : Biológia II.
Karlson, Peter : Biokémia
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Az én kortársaim
Kertai Pál : Korunk biológiája
Uris, Leon(1924-2003) : Döntés
Kótai István : A mikroszkóp használata
Hevesi György : Autóvillamosság
Kőrös Endre (1927) : Bioszervetlen kémia
Zsuga Miklós(1921-) : Manóbál az erdőben
Kirsta, Alix : Stressz
Lásztity Radomir (1929) : Az élelmiszerbiokémia alapjai
Karlovitz Kristóf : Autórevü
Lovas Béla : Mikroszkóp - mikrokozmosz
Kósa László (1942-) : Fürdőélet a Monarchiában
Mándics Dezső : Biológia
\N : A modern biológia címszavakban
Lavery, Sheila : A gyógyító alvás
\N : Tavaszi és húsvéti asztaldíszek
Keller Ervin - Nagy Károly : Gépjárműszerkezetek karbantartása és javítása
Iparraguirre de las Casas,Ute : Üvegfestés
Nagy Ferenc (1939-) : Szent-Györgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok
Lázár László : Műszaki ismeretek tanulóvezetőknek
Trapp, Maria Augusta : A Trapp család
\N : Lexikon a szerelemről
Nagy Mária : Bevezetés az általános biológiába
Marjai Imre - Pataky Dénes : A hajó története. A vitorlás hajózás korszaka
Guéguen,Daniel(1949-) : Gyakorlati útmutató az EU-labirintushoz
Németh Endre : Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok
Rados Jenő : Hild József Pest nagy építőjének életműve
Oláh Zsuzsa : Biológia
Gábor Kálmán (1948-) : Információs társadalom és az ifjuság
Meryn, Siegfried : A férfi az új évezredben
Perendy Mária : Biológiai gyakorlatok kézikönyve
\N : Az információs társadalom és kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai
Mindell, Earl : Vitamin biblia
Perendy Mária (1923-) : Biológiai témavázlatok
Perendy Mária : Biológiai vizsgálatok
Morris, Desmond (1928) : Babafigyelőben
Nézner László : Gépjármű-szerkezettan
: Tizenhat Ave Maria
Reichholf, Josef : Az erdő
Müller Mária : Rendhagyó orvosi-jogi kézikönyv
Hillefeld, Marc : A múmia rejtélye
Reichholf, Josef (1945-) : Szántók és mezők világa
Nagy Gábor : A kábítószerek világa
Pappné Gazdag Zsuzsanna : A karika
Reichholf, Josef : A települések ökológiája
Ocskay Zoltán : A motorkerékpár története
\N : SH atlasz
Napier, Augustus Y. : A törékeny kapcsolat
Stohl Gábor (1919) : Biológiai szótár
\N : Repülőgép-enciklopédia
Sváb János (1922) : Biometriai módszerek a kutatásban
Szabó László : Biológiai fogalmak
Veress László : Fejezetek a magyar állattenyésztés történetéből
No‰l, Anne : Kalóriatáblázatok
Mann, Dirk : Sziklakertek
Széky Pál (1924-) : Korunk környezetbiológiája
\N : Ökológiai kislexikon
Northrup, Christiane : Női test, női bölcsesség
\N : Válasz az összes felvételi tesztkérdésre
Oberbeil, Klaus : Növényi gyógyszerek
Mezei István : Mozdonyok
Robson, Graham : Az autómobil képes története
\N : A természet enciklopédiája
Eggelsmann, Rudolf : Talajcsövezés
Oberbeil, Klaus : Vitaminnal frissen, fürgén, egészségesen
Watson, James Dewey (1928) : A gén molekuláris biológiája
Alekszejev, Valerij Pavlovics : Az emberi rasszok földrajza
O'Connor, Joseph : NLP kézikönyv
\N : SH atlasz
Bánosi György (1953-) : Népek lexikona
\N : A magyar vízszabályozás története
Staudt, Wilfried : Gépjárműtechnika
Czeizel Endre (1935) : A magyarság genetikája
\N : Az öntözés kézikönyve
Pinckney, Callan : Callanetics
Gould, Stephen Jay : Az elméricskélt ember
Töry Kálmán : A Duna és szabályozása
Katona Ferenc : Emberré válás
(Szentesi György) : ét a kozmoszba
\N : Vízügyi létesítmények kézikönyvek
Saly Sándor : Amit a nőknek tudni kell!
Schneider, Sylvia : Felvilágosítókönyv fiataloknak
Bánhidi László (1931-) : Ember,épület, energia
Kiszely István : A Föld népei
Tamás György : Zsiguli, Lada
\N : Hulladékgazdálkodás
Kiszely István : A Föld népei
Schwarzenegger, Arnold : Arnold tanácsai hölgyeknek
Kiszely István (1932) : A Föld népei
Tarr László : A kocsi története
\N : Kézikönyv a veszélyes hulladékokról
Kiszely István : Amerika népei
Leakey, Richard E. : Fajunk eredete
\N : Közművesítés, vízellátás, vízelvezetés
Spock, Benjamin (1903-) : Dr. Spock csecsemő- és gyermekgondozás
Mazák, Vratislav : Az ősember és elődei
Vermes László(1936) : Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás
Wolf, Josef : Az őskori ember
Lányi György (1924-) : Ökológia tényről tényre
Tehergépkocsi-szerelők zsebkönyve : \N
\N : Állattan mezőgazdasági mérnökök részére
Reichholf, Josef : Élet és túlélés a természetben
Spock, Benjamin (1903) : Tinédzserek könyve
\N : Az állatvilág enciklopédiája
Attenborough, David : Élet a Földön
\N : Az állatvilág titkai
Bálint Andor (1920) : Az öröklés- és származástan alapjai
Taylor, Michael : Repülés
Stoppard, Miriam : Babakönyv
Berend Mihály (1941) : Biológia középiskolásoknak és egyetemi felvételire készülőknek
Ternai Zoltán (1929) : A motorkerékpár
Borissza Endre : Ötösöm lesz genetikából
Kószó József (1944) : Szaunák, szoláriumok, fürdők
Stoppard, Miriam : Az élet első hetei
\N : Barangolás az állatvilágban
Borissza Endre : Ötösöm lesz genetikából
\N : Űrhajózási lexikon
Csaba György (1929) : A sejt szerkezete
Black, David : Állatcsodák
Vass Balázs : Repülőgépek, helikopterek, rakéták
Wissmann, Gerhard : A repülés története
Dennett, Daniel C. (1942-) : Darwin veszélyes ideája
Dixon, Dougal : Az ember után
Stoppard, Miriam : Nők könyve
Brehm, A.E. : Az állatok világa
\N : Agrártörténeti életrajzok
Dubinyin, Nikolaj Petrovics : Általános genetika
\N : Evolúció
Brehm, A.E. : Az állatok világa
\N : Agrobotanika
Stoppard, Miriam : Tinilányok könyve
\N : Evolúció
\N : Evolúció
Brehm, A. E. : Az állatok világa
Bernát Tivadar - Enyedi György : A magyar mezőgazdaság termelési körzetei
\N : Evolúció
Debreczeni Béla (1930) : Kis agrokémiai útmutató
\N : Evolúció
Teusen, Gertrud : Babakönyv
Brehm, A. E. : Az állatok világa
\N : Erdészeti, vadászati, faipari lexikon
\N : Világjárók orvosi kalauza
\N : Gazdászok zsebkönyve
Haraszti Ferenc : Barangolás a ragadozók világában
Faludi Béla : Származástan
\N : Különleges állatok
Grigg, D[avid] B. : A világ mezőgazdasági rendszerei
\N : Vitaminok, gyógynövények, ásványi anyagok
Jones, Steve : A vérünkben van
Mohay Jolán ( 1950) : Genetika
Móczár László : Képes állatvilág
Weitz, Barbara : Egészségügyi lexikon
\N : Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban;
Paturi, Felix R. : A Föld krónikája
Rédei György Pál : Genetika
Zeiss, Gabriele : Babatorna
Lőkös László (1929-) : A világ mezőgazdasága
Spinar, Zdenek V. : Élet az ember előtt
\N : Aves
Volpe, Erminio Peter : Evolúció
Széky Pál(1924-) : Zoológiai értemező szótár
\N : Magyar agrártörténeti életrajzok
\N : Általános mikrobiológia
\N : Biokémiai praktikum
\N : A betegek jogai
Boross László (1931-) : A biokémia alapjai
Csányi Vilmos (1935) : Sejtbiológia
Buzek, Gerhard : A túlélés kézikönyve
Fischer Ernő (1935) : A funkcionális sejttan alapjai
\N : Népegészségtan
\N : Magyar agrártörténeti életrajzok
Turai István (1952) : Sugáregészségügyi ismeretek
Horváth János : Mikrobiológia
\N : Magyar agrártörténeti életrajzok
\N : Biofizika
\N : Alternatív gyógyászat, iskola, kutatás
\N : Az állatok viselkedése
\N : Arborétumok országszerte
\N : A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században (1849-1949)
Durrell, Gerald (1925-) : Amatőr természetbúvár
Altmann, Horst : Mérgező növények, mérgező állatok
Attenborough, David : Az élet erőpróbái
Jacob F. : Botanikai kompendium
Bayer István (1923-) : A drogok történelme
Járainé Komlódi Magda (1931) : Legendás növények
\N : Budapest gyógyfürdői és fürdői
Jávorka Sándor : Erdő-mező virágai
\N : Magyarország földmívelése. 1896.
Castleman, Michael : Gyógynövény enciklopédia
Attenborough, David(1926-) : Titokzatos állatok nyomában
Jávorka Sándor : Viruló természet
Bright, Michael : Vadászó vadak
\N : Magyarország földmívelésügye. 1897-1902.
\N : Családi patika 2003
\N : Magyarország földmívelésügye. 1897-1902.
Cseke László : Észak- Magyarország gyógyfürdői és fürdői
\N : Magyarország földmívelésügye. 1897-1902.
Csányi Vilmos(1935-) : Etológia
Csoknya Mária(1939-) : Biológiai szabályozó rendszerek
Dános Béla (1929-) : Farmakobotanika
Downer, John : Az állati érzékelés csodái
Mágocsy-Dietz Sándor : A növények táplálkozása tekintettel a gazdasági növényekre
\N : Mezőgazdasági növénytan
\N : Magyarország földmívelésügye 1910.
\N : A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival
\N : Magyarország földmívelésügye. az 1911. évben
\N : A növények világa
Federspiel, Krista : A lélek egészségkönyve
Grzimek,Bernhard(1909) : Ausztrália különös állatai
\N : Növényszervezettan és növényélettan
Harka Ákos : Halaink
Geiger, Fritz : Gyógyteák
\N : Magyarország földmívelésügye. az 1912. évben
Borhidi Attila (1932) : Magyarország növénytársulásai
Csapody István (1930) : Erdő-mező növényei
\N : Gyermek-pszichoterápia
\N : Magyarország földmívelésügye az 1913. évben
\N : Fák
Farkas Gábor (1925) : Növényi biokémia
\N : Gyógy-szer, de nem gyógyszer
Forey, Pamela : Fák
Hőnigh Miklós : A vadon élő állatok betegségei
\N : Magyarország földmívelésügye az 1914. évben
Janke, Klaus (1958-) : Tengerek és tengerpartok
\N : Magyarország földmívelésügye az 1915-1918. években
Lorenz, Konrad : Az állati és emberi viselkedésről
\N : Gyógyszerkalauz
Forey, Pamela : Vadvirágok
\N : Magyarország földmívelésügye az 1919-1922. évben
Lorenz, Konrad(1903) : Összehasonlító magatartás-kutatás
Goodman, Robert n. : A beteg növény biokémiája és élettana
\N : Hol találok természetgyógyászt?
\N : Magyarország földmívelésügye az 1923-1925. években.
\N : Magyarország állatvilága
Hess, Dieter (1933) : Növényélettan
\N : Magyarország földmívelésügye az 1926. évben
Kaiser, Jürgen : Reflexmasszázs gyermekeknek
Hessayon, David Gerald : Díszfák és díszcserjék
Kempler Kurt : A gyógyszerek története
\N : Magyarország állatvilága
\N : Magyarország földmívelésügye az 1927. évben.
László-Bencsik Ábel : Magyarországi gyógynövények képes enciklopédiája
Jávorka Sándor (1883-1964) : Közép Európa délkeleti részének flórája képekben
\N : Magyarország földmívelésügye az 1928. évben
Matthews, Rupert : Trópusi esőerdők a Földön
Mátyás Csaba (1943) : Az erdők nagy képeskönyve
Móczár László(1914) : Rovarkalauz
\N : Növényélettan
\N : Magyarország földművelésügye az 1929. évben.
Németh Gábor : Az egyedfejlődés alapjelenségei
Pethő Menyhért (1933-) : Mezőgazdasági növények élettana
Lockie, Andrew : A homeopátia enciklopédiája
\N : Magyarország földmívelésügye az 1930. évben.
Retkes József : Lombos fák, cserjék
Ország Mihály : Magyarország madarai
Simon Tibor (1926-) : Növényismeret
Spaks, John : A nemek harca az állatvilágban
\N : Magyarország füldmívelésügye az 1931. évben
\N : Magyarország földművelésügye az 1932. évben.
Lust, John : A természetes gyógymódok bibliája
Széky Pál (1924) : Etológia
\N : Kertészeti növénytan
\N : Magyarország földmívelésügye az 1933. évben.
Szinák József(1935-) : A kutya etológiája
\N : Masszázskönyv
\N : Magyar földmívelés ügye az 1934. évben
Szalai István : Növényélettan
\N : Állathatározó
\N : Magyarország földmívelésügye az 1935. évben.
\N : Magyar földmívelés ügye az 1936. évben
Meyer-Camberg, Ernst : Természetgyógyászati kislexikon
\N : Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól
\N : Magarország földművelésügye az 1937. évben.
\N : Magarország földmívelésügye az 1938. évben
\N : Állatok
Wareing, P. F. : Növényi növekedés-élettan
\N : Magyarország földművelésügye az 1939. évben.
Attenborough, David : A madarak élete
Aichele, Dietmar : Mi virít itt?
Bartha Dénes (1956-) : Magyarország fa- és cserjefajai
Boros Ádám : Fű- és herefélék zsebkönyve
Molnár Dánielné : Ilcsi néni képes füves könyve
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
\N : Cserjék
\N : A mezőgazdaság napjainkban magyarországon
Murray, Michael : A természetgyógyászat enciklopédiája
Brehm, Alfred Edmund (1829-1884) : Az állatok világa
Engloner Attila : A hajtásos növények ismerete
Forey, Pamela : Ehető növények
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
Oblidál Zoltán : Mindenki gyógyszerkönyve
Godet, Jean-Denis : Európa virágai
\N : OTC képes gyorslista
\N : A mezőgazdaság története
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
Godet, Jean-Denis : Fák és cserjék
Pietroni, Patrick : A természetes gyógyítás családi kézikönyve
Grey-Wilson, Christopher : Vadvirágok
\N : Mezőgazdasági kislexikon
Biber Károly(1946-) : Milyen szert használjunk?
Horánszky András (1928) : Növényrendszertani praktikum
Rácz Gábor : Gyógynövényismeret
Kiss Keve Tihamér (1943-) : Bevezetés az algológiába
\N : Mezőgazdasági lexikon
Bognár Sándor : Növényvédelmi állattan
Rápóti Jenő : Gyógyító növények
Krébecz Jenő (1902) : Gombaatlasz
Roy, Ravi : Öngyógyítás homeopátia segítségével
Kropog Erzsébet : Fák és cserjék
Szendei Ádám (1920) : Gyógyszer a családban
\N : Mezőgazdasági statisztikai évkönyv
Dely György : Kis növényvédelmi útmutató őstermelőknek
\N : Természetes gyógymódok
\N : Mérges gombák - Gombamérgezések
\N : Mezőgazdasági statisztikai évkönyv
\N : Magyarország legfontosabb növénygyűjteményei
Glits Márton (1934-) : Kertészeti növénykórtan
Treben, Maria : Egészség Isten patikájából
Treben, Maria : Gyógyfüves éden
: Gyomírtás, vegyszeres termésszabályozás
\N : Növényhatározó
Treben, Maria : Gyógyfüves éden
\N : Mezőgazdasági statisztikai évkönyv
\N : Növényrendszertan az ökonómbotanika alapjaival
Treben, Maria : Gyógyfüves éden
\N : Növényrendszertan az ökonómbotanika alapjaival
Priszter Szaniszló (1917-) : Növényneveink
Treben, Maria : Gyógyfüves éden
\N : Növényélettani parktikum
Rohwer, Jens G. : A trópusok növényei
\N : Mezőgazdasági szaktanácsadók kézikönyve. Módszertani közlemény
Toman, J. : A természet képekben
Varró Aladár Béla : Gyógynövények gyógyhatásai
Varró Mihály : Házi patika
\N : Mezőgazdasági vízhasznosítás
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
\N : Mezőgazdasági vízhasznosítás
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
\N : Uránia növényvilág
\N : Uránia növényvilág
\N : Uránia növényvilág
\N : Mezőgazdasági zsebkönyv
Weiner, Michael A. : Gyógynövény biblia
Carter, David : A világ lepkéi
Altman, Roberta : A rákbetegségek lexikona
\N : Az országos mezőgazdasági kiállítások és vásárok története, 1881-1990
Szabó István : A magyar mezőgazdaság története a XIV századtól az 1530-as évekig
Carwardine, Mark : Bálnák és delfinek
Szász Gábor (1927) : Agrometeorológia
Tracy, Michael : Élelmiszertermelés és mezőgazdaság a piacgazdaságban
Bakó Tihamér : Titkok nélkül
Varga-Haszonits Zoltán (1933) : Agrometeorológia
Boda Domokos : Gyermekgyógyászat
Wellmann Imre : A magyar mezőgazdaság a XVIII. században
Brehm, Alfred Edmund(1829-1884) : Az állatok világa
Bogárdi Mihály : Beteg a gyermekünk!
Cafiero, Gaetano : Cápák
Dance, S. Peter : Csigák és kagylók
Comer, Ronald J. : A lélek betegségei
Dudich Endre : Állatrendszertan
Edwards, Martin : Mama, valami fáj!
Everett, Michael : Madarak a kertben
: Agrárökonómiai kislexikon
\N : Gerinctelen állatok határozója
Hársing László (1920) : Kórélettan
Harrison, Colin : A világ madarai
Balázs Ferenc - Dimitrievits György : A növényvédelem gépei
Kulcsár Zsuzsanna (1937-) : Egészségpszichológia
Heinzel, Hermann : Európa madarai
Bálint Andor (1920) : A növénynemesítés alapjai
Keve András : Magyarország madarainak névjegyzéke
Marsden, Andrew K. : Az elsősegély kézikönyve
\N : Madárhatározó
Barótfi István - Kocsis Károly (1935) : Mezőgazdasági épületgépészeti kézikönyv
Milunsky, Aubrey : Sorsdöntő génjeink
\N : A madárvonulás atlasza
Bocz Ernő : Trágyázási útmutató
\N : Magyarország fészkelő madarai
Murtagh, John : Betegoktatás
\N : Nagy egészségkönyv
\N : Magyarország madárvendégei
Bóday Pál : A mezőgazdaság gép- és épületállománya, 1991-2000
\N : Magyarország madarainak határozója
\N : Pszichiátria és emberkép
Morris, Desmond (1928) : A csupasz majom
Stoppard, Miriam : Gyermekbetegségek, A - Z
Morris, Desmond (1928) : Az emberállat
Budai Csaba : Primőrök védelmében
Péczely Péter (1939) : A madarak szaporodásbiológiája
Pénzes Bethen (1934-) : Horgászoknak halainkról
Vetró Ágnes (1947-) : Gyermek- és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné
\N : Gyomnövények, gyomírtás, gyombiológia
Pintér Károly : Magyarország halai
Castle, Emery N. : Farmergazdálkodás
Youngson, Robert M. : Műtét előtt, alatt és után
Preston-Mafham, Rod : Pókok és skorpiók
: Gyümölcsfák védelme
Czáka Sarolta : A metszés ábécéje
Diesener, Günter : Kétéltűek és hüllők
Hunyadi Károly : Szántóföldi gyomfajok csíranövényei és herbicidérzékenységük
Frydman, René : Kismamák és kisbabák egészségkönyve
Reichholf, Josef : Emlősök
Reichholf-Riehm, Helgard : Lepkék
Reichholf-Riehm, Helgard : Rovarok és pókszabásúak
\N : Családi ház
Sauer, Frieder : Vízimadarak
Métneki Júlia : Ikrek könyve
Czáka Sarolta : A növényszaporítás ábécéje
\N : Kertészeti növényvédelem
Shuker, Karl : Noé elveszett bárkája
Sloane, Ethel : A nő biológiája
Dimény Imre : A gépesítésfejlesztés ökonómiája a mezőgazdaságban
Szatyor Miklós (1975) : Európa denevérei
\N : Születéskalauz, 1999
Dömsödi János : Talajjavítási útmutató
Terofal, Fritz : Édesvízi halak
\N : A növények táplálkozási zavarai és betegségei
Ember Mihály : Mezőgazdasági gépek javítása
Terofal, Fritz : Tengeri halak az európai vizekben
Weidesaul, Scott : A kígyók világa
Welford, Heather : Babát várunk
\N : Földműveléstan
Wells, Hubert G. : A tsavói emberevők és egyéb oroszlántörténetek
Zoltán Zsófia (1931) : Szülők kézikönyve
\N : Gazdálkodási kézikönyv agrár szakembereknek
\N : Növénykórtan
\N : Állategészségtan
\N : Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban
\N : Uránia állatvilág
\N : Növényvédelem
\N : Uránia állatvilág
Hamilton, Geoff : Az élet kertje
\N : Uránia állatvilág
\N : Állategészség-védelem
\N : Uránia állatvilág
\N : Uránia állatvilág
Husti István (1949-) : Mezőgazdasági Vállalkozói kézikönyv
\N : A növényvédelmi állattan kézikönyve
\N : A növényvédelmi állattan kézikönyve
\N : A növényvédelmi állattan kézikönyve
Zimmermann Gusztáv : A kanárimadár természetrajza, ápolása és betegségei
Grzimek, Bernhard : Emlősök enciklopédiája
Grzimek, Bernhard : Emlősök enciklopédiája
\N : A kutya és a macska egészségvédelme
Jolsvay Alajos : A magyar állatvilág szótára
\N : Sertésegészségtan
Szinák János (1935-) : Kutyabajok, kutyabetegségek
Radulescu, E[ugen] : Magkártevők és -betegségek határozója
\N : A szántóföldi és kertészeti növények kártevői
Alderton, David : Kutyák
\N : Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk
Balázs Sándor (1925) : Termesztett gombáink
Szepessy István : Növénybetegségek
Biggs, Matthew : Így nevelhetők egészséges szobanövények
Kószó József (1944) : Családi ház
éjvárosi Miklós : Gyomírtás
Kádár Imre (1943) : A növénytáplálás alapelvei és módszerei
Bremness, Lesley : Fűszer- és gyógynövények
Alderton, David : Macskák
Brookes, John : Kert a lakásban
Cselőtei László (1925) : Kertészet
Kecskés Csaba : Biogazdálkodás Magyarországon, 2000-2001. évben
Antal József(1919-) : Növénytermesztők zsebkönyve
\N : Állattenyésztés
\N : Dísznövényenciklopédia
Barcsák Zoltán : Gyeptermesztés és-hasznosítás
\N : Dísznövénytermesztés
\N : Dísznövényvédelem
Fehér Béláné (1933-) : Zöldségtermesztők zsebkönyve
\N : Állattenyésztés
Galántai Miklós : Hová, mit ültessünk?
Gilbert, Richard : 200 kedvelt szobanövény termesztése és ápolása
\N : Gyakorlati zöldségvetőmag-termesztés
Heitz, Halina : Így lesznek a legzöldebbek és legvirágosabbak a szobanövények
Baintner Károly : Gazdasági állatok takarmányozása
Henseler, Kurt : Szobanövények gyógyítása
Baintner Károly : Gazdasági állatok takarmányozása
Kemenesy Ernő : Földművelés - talajerőgazdálkodás
Barabás Endre : Takarmányozás
\N : A búzatermesztés kézikönyve
Kreuter, Marie-Luise : Biokert
\N : Baromfitenyésztők kézikönyve
Christensen, Carol Landa : Gyógynövények
Hessayon,Davis Gerald : Hagymás növények
\N : A cukorrépa termesztése
Hessayon, David Gerald : Munkák a kertben
Kuckuck, Hermann : A növénynemesítés alapjai
Biró Andor : Kutyakiképzők kézikönyve
\N : A dohány termesztése
Hessayon, David Gerald : Virágágyi dísznövények
Jantra, Helmut : Ötletek és tippek lakókertekhez
Frank József (1945-) : A napraforgó biológiája, termesztése
Bogenfürst Ferenc (1948-) : Kacsák
Fülöp Gábor : A gyepgazdálkodás gépei
Kalmár Zoltán (1912) : Gombászkönyv
László Ferenc : A mezőgazdasági termelőszövetkezetek korszerű vezetése
\N : Kertészeti lexikon
Dohy János (1905) : Állattenyésztési genetika
Kurnik Ernő : Étkezési és abraktakarmány-hüvelyesek termesztése
: Gyógynövények termesztése és feldolgozása
Loch Jakab (1932) : Agrokémia és növényvédelmi kémia
Edney, Andrew : A kutya egészségkönyve
\N : Növények a lakásban
Lázár László : KRESZ kézikönyv tanulóvezetőknek
Csanádi Ágnes : A vállalkozások pénzügyei
Edwards, Elwyn Hartley : Lovak
Lázár László : Tesztkönyv az életért, a biztonságért
\N : A melioráció kézikönyve
\N : Növényházi dísznövények termesztése és hajtatása
Ivány Károly(1944-) : Növénytermesztés
Friedl, Ludwig Wolf : Kutyabetegségek felismerése, kezelése, megelőzése
\N : Mezőgazdasági géptan
Somos András (1911) : A paprika
Somos András (1911) : Zöldséghajtatás
Staruss, Friedrich : A balkon virágai
\N : A kukoricatermesztés kézikönyve
\N : A kender és a rostlen termesztése
\N : Mezőgazdasági kemizálási kézikönyv
Láng Géza(1916) : Szántóföldi növénytermesztés
\N : A napraforgó termesztése
Gácsi Márta : Kutyaiskola
\N : A mezőgazdasági nyagyüzemek munkaügyi kézikönyve
\N : Mezőgazdasági üzemek energetikai kézikönyve
\N : Galambbetegségek megelőzése, felismerése és kezelése
Studzinski, Andrzej : Zöldségnövények betegségeinek és kártevőinek atlasza
\N : Mezőgazdasági üzemtan II.
Gere Tibor (1937-) : Állattenyésztés
Sulyok Mária : Képes virágábácé
Surányi Dezső : Kerti növények regénye
Szűcs Lajos : A növénykedvelő kislexikona
\N : A növénytermesztés kézikönyve
\N : Húsmarhatenyésztés
\N : Zöldségtermesztők kézikönyve
\N : Juhtenyésztés és - tartás
\N : Növénytermesztési praktikum
Pethő Menyhért : Mezőgazdasági növények élettana
\N : A szántóföldi növények vetőmagtermesztés és fajtahasználata
\N : Juhtenyésztők kézikönyve
\N : Tejgazdasági kézikönyv
\N : Szántóföldi növénytermesztés
\N : Tejipari kézikönyv
\N : Méhészet Magyarországon 2000-ben
\N : Kecsketenyésztés
\N : A méhészet kézikönyve
\N : Kisállattenyésztők zsebkönyve
\N : Mezőgazdasági vállalati gazdaságtan
Örösi Pál Zoltán : Méhek között
Rudnay János : Mézkönyv
\N : Alma
Szalay László (1928) : Bioméhészet
\N : A kutya
\N : Mezőgazdasági vállalati gazdaságtan
Faragó Sándor (1953-) : Vadászati állattan
Lányi György (1924) : Állatkedvelők kézikönyve
\N : Mezőgazdasági vállalatok gazdálkodástana
Frey, Hans : Az akvarista kislexikona
Mikecz István (1924) : Az állattenyésztés gépei
Herman Ottó (1835-1914) : A magyar halászat könyve
\N : Almatermesztés képekben
Horn Péter (1942) : Új akvarisztika
\N : Minősített növényfajtáink
\N : Lótenyésztők kézikönyve
Babos Károly : Haszonfák
Kovács György : A mezeinyúl
Kőhalmy Tamás (1936) : Vadgazdálkodás
\N : Nagy kutyakönyv
Molnár István (1927) : Az állami gazdaságok Magyarországon
Bálint György : Gyümölcskert
Kalapis Zoltán (1928) : Régi vízivilág a Bácskában és Bánátban
\N : A növénytáplálás zsebkönyve
Lányi György : Korszerű akvarisztika
Mills, Dick : Akvarista kézikönyv
\N : Növénytermesztési technológiák
Bedő Albert : A Magyar állami erdőségeinek gazdaságossági és kereskedelmi leírása
Mills, Dick : Akváriumi halak
Sárkány Pál : Nemzetközi kutya-enciklopédia
Pénzes Bethen : Az aranyhal és a díszponty
Nuli Gyula : Az öntözés gépei
Bényi Ferenc : Szőlőtermesztés
\N : Nyúltenyésztők kézikönyve
Zoltán Ödön (1915) : A vadászat magyar jogi rendje
Quinten-Graef, Doris : Macskabetegségek felismerése, kezelése, megelőzése
\N : Borok könyve
\N : Ökológiai gazdálkodás
Palmer, Joan : Tanácsadó kézikönyv nagy testű kutya választásához
Draveczky Balázs : Történetek terített asztalokról és környékükről
Csepregi Pál (1924-) : Szőlőfajtáink
Romhányi Attila (1940-) : Papagájkedvelők kézikönyve
Csepregi Pál(1924) : Szőlőfajta-ismeret és -használat
Gundel Imre : A vendéglátás emlékei
Sárkány Pál (1921) : Magyar kutyafajták
: Ökológiai gazdálkodás
\N : Erdészeti növénytan
\N : Erdészeti növénytan
Nagyváthy János (1755-1819) : Magyar házi gazdasszony
Phillips, Barty : Nagy háztartásikönyv
\N : Az öntözés gyakorlati kézikönyve
\N : A szépen terített asztal
\N : Sertéstenyésztők kézikönyve
Antal B. Gábor : Az italok világa, a világ italai
\N : Az erdőgazdálkodás története Magyarországon
\N : A szarvasmarha tenyésztése
Bencsik Klára (1942) : Szakácskönyv az egészségért
\N : Szarvasmarhatenyésztés
Fekete Lajos : Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén
\N : Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve
\N : Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ból
Széchenyi István (1791-1860) : Lovakrul
Carlsson, Sonja : Tejes turmixok
\N : Dr. Oetker karácsonyi édességek
\N : Dr. Oetker szakácskönyvtár
\N : Dr. Oetker szakácskönyvtár
\N : Dr. Oetker szakácskönyvtár
Szinák János (1935-) : A kutya hétköznapjai
Papp Erzsébet : Vetőmag-ismereti zsebkönyv
Feyér Piroska : Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai
\N : Gasztronómiai lexikon
Szinák János (1935) : Kutyakalauz
Feyér Piroska : A szőlő-és bortermelés Magyarországon 1848-ig
Stefanovits Pál : Talajtan
Gergely Anikó (1938-) : Magyar kóstoló
Szinák János (1935) : Macskakalauz
\N : Talaj- és trágyavizsgálati módszerek
Hargitai György (1963) : Kenyér
Szinák János (1935-) : Nagy kutya lexikon
: Gyümölcsészet
\N : Tápanyag gazdálkodás
Szinák János (1935) : A világ kutyái
\N : Gyümölcsfajtáink
Kleinné Fischer Anikó : A kóser háztartás kézikönyve
\N : Gyümölcsfajta -ismeret és -használat
\N : A takarmányozás alapjai
Lukács István : Mesterszakácsok receptkönyve
\N : Amit tudni kell a nyomdaipari munkákról
McFadden, Christine : Nagy csokoládé enciklopédia
\N : Gyümölcsfajták
Taylor, David : Arany kutyakönyv
Benda Kálmán : A négyszáz éves debreceni nyomda
Nagy Anikó, S. : A tea kultúrtörténete
\N : Nélkülözhetetlen vegetáriánus könyv
Ecsedy Judit, V. (1946-) : A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473-1800
Taylor, David : Én és a kutyám
\N : Gyümölcsfajták
Veress István (1932-) : Macskalexikon
\N : Saláták és előételek
Saunders, Rosemarie : Kokték- és partiételek
Ward, Brian : Egészséges halak a lakásban : kalauz a hosszú élethez
Szigeti Andor : Népi konyha
\N : Gyümölcstermesztés
Tárgyik Sándor : Hidegkonyhai szakácsművészet
Unger Károly (1939-) : A magyarok asztalánál
\N : A gyümölcstermesztés alapjai
\N : A gyümölcstermesztés technológiája
\N : Gyümölcstermesztési alapismeretek
\N : Vegyészmérnökök kézikönyve
Hajdu Edit (1949-) : Magyar szőlőfajták
\N : Vegetáriánus szakácskönyv
\N : Vegyipari termékek
\N : Haszonnövények ábécéje
Venesz József : A szakácsmesterség kézikönyve
\N : Házikerti kézikönyv
Víg Rózsi : Grill abc
\N : Integrált gyümölcstermesztés
\N : Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból
Zajkás Gábor : Diétáskönyv
Firtinger Károly (1847-1903) : A magyar állam nyomdászat-történelmi térképe
Zeltner, Renate : Fokhagyma
Kaán Károly : Erdőgazdaság-politikai kérdések
Fitz József : Gutenberg
Kovács Ákos (1943-) : Játék a tűzzel
Balla Ferenc : Konzervipari táblázatok és számítások
Fitz József : A magyar könyv története. 1. r. Fitz Jozsef
Kovács Illés (1919) : Faanyagismerettan
\N : Borászat
Kozma Pál(1920) : A szőlő és termesztése
Kozma Pál(1920) : A szőlő és termesztése
\N : Borászati mikrobiológia
Luke, Heat : Függönyök
Fitz József : A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története
Kószó József (1944) : Házunk tája könyvestára
\N : Cukrászat
Kószó József (1944) : Házunk tája könyvestára
Kószó József (1944-) : Házunk tája könyvestára
Kószó József (1944-) : Házunk tája könyvestára
Fitz József (1888-1964) : A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története
Deák Tibor (1935) : Konzerv-, hús- és hűtőipari mikrobiológia
\N : Magyar erdészet 1954-1979
: Lakásdíszítés
Luke, Heather : Párnák
\N : Málna
Michaeli-Achmühle, Petra : Kerti lexikon
\N : Élelmiszer-kémia
Adam, Michael : Nyakkendők
\N : Műanyagok a kertészetben
\N : Élelmiszer-kémia
Németh Márton : Ampelográfiai album
Németh Márton : Ampelográfiai album
Ehlers, Silke : 1999 frizurái
Gulyás Pál : A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 1-2 . rész.
Gordon, Maggi McCormick : A házi szabás-varrás könyve
Németh Márton : Borszőlőfajták határozókulcsa
Grund-Thorpe, Heidi : Kötés
Gyurgyák János (1956-) : Szerkesztők és szerzők kézikönyve
Lange-Ernst, Maria Elisabeth : Szépítő természet
Nowak, Bernd(1968-) : A trópusok gyümölcsei
Eperjesi Imre (1930-) : Borászat
\N : A női szépség története
\N : 500 új kötésminta
Polunin, Oleg : Európa fái és bokrai
\N : Fűszerpaprika-őrlemény gyártása kisüzemben, ételízesítők, hidegen sajtolt olajok
Rüdiger, Margit : 388 frizura
\N : Rönkköböző táblázatok
Haiman György (1914) : A könyv műhelyében
Rüdiger, Margit : A tökéletes smink
Sass Pál : Gyümölcstárolás
\N : Gomba feldolgozása, tartósítása
Iványi Béla : A királyi Magyar egyetemi nyomda története1577-1927
\N : A szabás-varrás nagykönyve
\N : Gyümölcslevek, gyümölcsborok, szörpök készítése, gyümölcsecet-gyártás
: A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai
\N : Betegápolás otthon
Timon Béla : Őszibarack
Fűzy Pálné : A vendéglátás etikája a gyakorlatban
\N : Gyümölcsök és zöldségek szárítása, aszalása
Kapr, Albert : Könyvtervezés, könyvtervezés, könyvművészet
Tóth Imre : Szőlőfajták
Varga Domokos(1922-) : Erdőkerülőben
Kner Imre : A könyv művészete
Véghelyi Klára (1944-) : Gyümölcsfák gyógyítása
Kner Izidor : Félévszázad mesgyéjén 1882-1932
Barakonyi Károly (1938) : Stratégiai management
Barta Tamás : Vállalkozáslélektan
\N : Könyvkiadók és könyvterjesztők Magyarországon
Klein Sándor (1941) : Vezetés- és szervezetpszichológia
\N : Húsfeldolgozás kisüzemben
Kristály Mátyás : Vállalkozás-lélektan
Málovics Éva : Szervezeti viselkedés
Málovics Éva : Szervezeti viselkedés
March, James G. : Bevezetés a döntéshozatalba
\N : Hűtőipari kézikönyv
Mikulás Gábor (1968-) : Menedzsment
Ingram, Christine : Kenyérenciklopédia
\N : Minőségbiztosítás az agrárgazdaságban
Dal Fabbro, Mario : Bútorkészítés saját kezüleg
Noszkay Erzsébet : Informatikai és rendszerszervezési alapismeretek
\N : Kerti bútorok és tűzhelyek
\N : A racionális döntések elmélete
\N : A magyar élelmiszeripar története
Maros Andor : A cenzura
Matlák Zoltán : Bútorkárpitozás
\N : A rendszerelemzés kézikönyve
Tenner, Arthur R. : TQM
Mercz Árpád (1919-) : Borászati kislexikon
Zentai Tünde (1946-) : Az ágy és az alvás története
\N : Vezetés-szervezés
Barabási László : Gyorsírási rövidítésgyűjtemény
Morris, Sallie : Fűszerenciklopédia
Molnár József (1918-) : Misztótfalusi Kis Miklós
Ács Zsolt : Linux az alapoktól a felhasználó szintig
Honffy Pál (1923) : Levelezési tanácsadó
Móra Imre : Húsznyelvű kiadói szótár
\N : Autómatizálási lexikon
\N : Sütőipari termékek gyártása kis- és középüzemekben
Buzás Ottó (1935) : Telefonkultúra
\N : A műszaki könyv írása és szerkesztése
\N : A tömény szeszes italok gyártása
Bárány márta : Operációs rendszer és fájlkezelés
Török Sándor : Borászok zsebkönyve
Dárdai Árpád : Mobil távközlés, mobil internet
\N : Nyomdaipari abc
Bártfai Barnabás : Hogyan használjam?
\N : Nyomdaipari enciklopédia
Török Sándor : Magyar borkultúra
Lévai Béla : A rádió és a televízió krónikája
\N : Zöldségek, gyümölcsök tartósítása savanyítással, tejsavas erjesztéssel
\N : Nyomdaipari enciklopédia
Bártfai Barnabás(1969-) : Informatikai tesztkönyv
\N : Anyakönyvi jogszabályok
Bajory Pál (1922) : A bírósági hatáskör kézikönyve
Bencze Lászlóné : Gyermekelhelyezés, gyermektartás
\N : Nyomdatitkok, avagy A nyomdai megrendelők kézikönyve
Carstens, Matthias : Zenei elektronika stúdióban, szinpadon és diszkóban
\N : Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok
Kádasi Éva : Kerámia
Radics Vilmos : Laptervezés, tipográfia
Csanádi György (1917) : Polgári jog
\N : Szilikátipari kézikönyv
Csanádi Péter : A társasági jog kézikönyve
Tajthy Károly : Lakk és festék
Dietz Gusztávné : Öröklés, örökség
Csabai Dániel : Fotó, Film és videóvilág 2001
\N : Alumínium kézikönyv
Dóczi Márta : Házasság - válás
Egriné Rónai Mária : Az alpítványok
Róvó Aladár : A betű
Fenyvesi Csaba : A védőügyvéd
Baránszky-Jób Imre : Az alumíniumról
Róvó Aladár : A könyv
Pallai Sándor : Nemesfémipari zsebkönyv
Darvas Gábor : Évezredek hangszerei
\N : Iránytű
Siklósi attila : Mindennapi tipográfiák
Kengyel Miklós (1953-) : Magyar polgári eljárásjog
Donovan, John, J. : Rendszerprogramozás
Theophilus (presbiter) (11.-12. sz.) : A különféle művességekről
\N : Egyszerűen, érthetően a CD-írásról
\N : A kiadói munka jogi szabályozása
\N : Faipari kézikönyv
Kozma György : Társadalmi szervezetek alapítványok
Fábián Zsolt : Enter.net
Lábady Tamás(1944) : A magyar magánjog (polgári jog) általános része
Lele Dezső : Asztalos szakmai ismeretek
Szabó László : Atheneum ötven év egy irodalmi és nyomdai társulat életéből
Lenkovics Barnabás : Magyar polgári jog
Farkas Ernő : PC-szótár
Lontai Endre (1930) : Magyar polgári jog
Szabó László : Tipográfiai kalauz
\N : Magyar gazdasági jog
Niklas Artúr : Fa - köböző
\N : Magyar gazdasági jog
\N : Bőr- és cipőipari minilexikon
\N : Finommechanikai kézikönyv
Szántó Tibor : A betű. 1-2.
\N : Magyar gazdasági jog
\N : Műbőrök minilexikona
Fuori,W.M. : Számítógépek Kezelése
Gábry György : Régi hangszerek
Szántó Tibor : Könyvnyomtatás, tipográfia
Bogdán István : A magyarországi papíripar története
\N : Tíz írás a nyomdászatról
Hakala, Dávid : Modemek
\N : Papíripari abc
Torzsai Tamás : Könyv A-Z
\N : Hangszerek enciklopédiája
\N : Papíripari kézikönyv
Marton Géza (1880-1957) : A polgári jogi felelősség
Futó László : Vegyiszál minilexikon
\N : Az öröklési jog kézikönyve
\N : Polgári almanach
Hartel, Traudel : Textilanyagok színezése, festése
Horváth Árpád : Muzsikáló szerkezetek története
\N : Textilipari kézikönyv
\N : Polgári jogi, családjogi és polgári eljárásjogi iratmintatár
Tóth András : A kötelespéldányszolgáltatás története magyarországon
Harvey,Greg : Exel nemcsak zseniknek
Ruszoly József (1940) : Európa jogtörténete
Varga Sándor (1920) : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945-1957
Farkas Ferenc (1937-) : Műanyagipari környezetvédelmi lexikon
Horánszky Zsigmond : Műanyagok a mezőgazdaságban
Végh Oszkár : Nyomdászat Magyarországon
\N : Szövetkezeti jog
\N : Műanyag- és gumiipari kislexikon
\N : Informatikai füzetek
\N : Műanyag zsebkönyv
\N : A társasági törvény
\N : Műanyagok és műanyagtermékek
\N : Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában
Farkasné Molnár Valéria : Munkajog
\N : Informatika-számítástechnika műveltségi alapvizsga
Bakai László : Tankönyv a járművezetői tanfolyamokhoz
Ady Endre (1877-1919) : Az élet szobra
\N : Bályeglexikon
Oláh Anna : Logo programozási módszerek, heurisztikus algoritmusok
Csanádi [Norbert] : A magyar repülés története.
Erős László : Képeslapok könyve
\N : A számviteli törvény
Alpatov, M.V. : A művészet története
Angyal Ádám (1944) : A vezetés mesterfogásai
\N : Internetkézikönyv
Alpatov, M. V. : A művészet története
Arató István : Információs rendszerek szervezési módszertana
Kádár Péter, Cs : Diszkónika
Frisnyák Zsuzsa (1960-) : A magyarországi közlekedés krónikája, 1750-2000
Barta Tamás : Vállalkozástan
Kis Balázs : Az MS-DOS 5.00,6.00,6.20,622 parancsai
Hajdu Endre : Bélyeggyűjtés
Bércziné Juhos Júlia : Piackutatás a gyakorlatban
Anton, Ferdinand : A nő a Kolumbus előtti Amerikában
Chikán Attila (1944) : Vállalatgazdaságtan
Aradi Nóra : Munkásábrázolás a magyar képzőművészetben
Kiss János : Multimédia kisszótár
\N : E-kereskedelem
Kovácsné Cohner Judit : Mindenkinek a PC-ről
Aradi Nóra : A szocialista képzőművészet jelképei
Fazekas Ildikó : Szponzorálás
Fülöp Gyula (1952) : Kisvállalati gazdálkodás
\N : Kresz könyv az életért, a biztonságért
Gondi Judit : Marketing kezdőknek, haladóknak és vállalati menedzsereknek
Lehotka Gábor(1938-) : Az én hangszerem az orgona
Aradi Nóra (1924-) : A szocialista képzőművészet története
\N : Híres üzletemberek és közgazdászok
\N : Magyar bélyegek árjegyzéke
\N : Humánerőforrás-menedzsment
\N : Magyar bélyegek árjegyzéke
Illés Mária (1947) : Vezetői gazdaságtan
Arnheim, Rudolf : A vizuális élmény
Józsa László (1960) : Marketingstratégia
\N : Magyar bélyegek árjegyzéke
\N : Magnósok évkönyve 1996
\N : Magnósok évkönyve 1997/98
\N : A magyar bélyegek kézikönyve
Kiss Mariann (1954) : Marketing mérnököknek
\N : Magnósok évkönyve 1999
\N : Magnósok évkönyve 2001
Magyar László : Órások és óragyűjtők kis enciklopédiája
Kotler, Philip : Marketing management
Széchenyi István (1791-1860) : A magyar közlekedési ügyről
Majaro, Simon : A marketing alapjai
\N : Ars Hungarica
McKenna, Eugene : Emberi erőforrás menedzsment
\N : Mérlegtechnikai kézikönyv
Rekettye Gábor (1944) : Nemzetközi marketing
\N : Ars poeticák a XX. századból
Scipione, Paul A. : A piackutatás gyakorlata
Tibballs, Geoff : A Titanic
Artner Tivadar : A barokk művészete
Artner Tivadar : Évezredek művészete
Somlo, Ivan : Eladás felsőfokon
Artner Tivadar (1929) : Ló és lovas a művészetben
\N : Válogatott fejezetek a közlekedés történetéből
Artner Tivadar (1929) : Az ókor művészete
\N : Mit kell tudni ?
Várszegi Gyula : A világ metrói
Sparke, Penny : Desing
Baktay Ervin : India művészete
Molnár Hajnalka : Tanuljunk Linuxot!
\N : Vasúti lexikon
\N : TMK-zsebkönyv
Balogh Jolán (1900) : Mátyás király és a művészet
\N : Navigáció a hálózaton
Törőcsik Mária (1953) : Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben
\N : Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon
Barát Béla : A művészet története
\N : Vasúti lexikon A-tól Z-ig
Norton,Peter : Microsoft Windows 2000 Professional
\N : Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon
\N : Vállalkozás
Ősze József : Számítógépes-hálózat alapismeretek
\N : Adatvédelmi törvény és az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye
Beke Tamás : A pulic relations szakma története
Bastian, Hans-Werner : Technika a kertben
Csákvári József (ifj.) : Média-galaxis
Bauer, Ludvig : Tájrendezés
Pajor Gábor (1956) : Az IBM PC-ről alapfokon
Beke László (1944-) : Művészet / elmélet
Pajor Gábor (1956) : Az IBM PC-ről alapfokon
Fülöp Géza (1930) : Az információ
Bodrogi Tibor : Óceánia művészete
Erdei Ferenc (1910-1971) : Településpolitika, közigazgatás, urbanizáció
Németh Erzsébet : Közszereplés
Boglár Lajos (1929) : Indián művészet Mexikótól Peruig
Pelejtei Tibor (1923) : Public relations
Ravasz Károly : A reklám kézikönyve
Szeles Péter : Public relations a gyakorlatban
\N : PC ABC
\N : Tanulmányok az információgazdaságról
\N : PC-műhely
\N : PC-műhely
\N : Tanulmányok az információgazdaságról
\N : PC-műhely
\N : PC-műhely
Broby-Johansen, Rudolf : Ember és művészet
Gerő László (1909-) : Történelmi városrészek
Tószegi Zsuzsanna (1952) : Multimédia a könyvtárban
\N : PC-műhely
\N : PC-műhely
\N : UNESCO információs világjelentés, 1997-1998
\N : Budapest múzeumai
\N : PC-műhely
\N : UNESCO kommunikációs világjelentés
\N : Budapest múzeumai
Vass Henrik (1915) : A tájékoztatás intézményrendszere és munkásmozgalmi elitje
\N : Kerttervezés
\N : A közművesítés kézikönyve
Burckhardt, Jacob (1818-1897) : A reneszánsz Itáliában
\N : PC start
\N : PC start
Bagenal, Philip : A világ építészeti remekműveinek képes atlasza
Castiglione László : Görög művészet
Bardon Alfréd (1904) : Spanyolországi építészet
Bialostocki, Jan (1921) : Bernini
Castiglione László (1927) : Hellénisztikus művészet
Castiglione László (1927-) : Római művészet
Burton, Rosemary : A világ száz csodája
Lászlóffy Aladár (1937) : Házsongárd
\N : A mezőgazdasági települések rendezése, vízgazdálkodása, zöldfelületekkialakítása
Champigneulle, [Bernard] : Art nouveau. Jugendstil. Szecesszió
Chastel, André : Fabulák, formák, figurák
\N : Programozzunk TURBO PASCAL nyelven !
Dercsényi Balázs : Budapesti műemlékek
Dercsényi Dezső : Románkori építészet Magyarországon
Rudnai Péterné : Windows for Workgroup 3.11 magyar és angol verzióhoz
Ormos Imre : A kerttervezés története és gyakorlata
Chastel, André (1912-) : Itália művészete
Deschmann Alajos : Kárpátalja műemlékei
\N : SH atlasz
Perényi Imre : Korunk urbanisztikája
Dobos Lajos : Magyar műemlékek
Csákvári József : Bibliai témák az európai művészetben
\N : Az építészet története
Csákvári József : Bibliai témák az európai művészetben
Sillescu,Daniel : PC-lexikon
\N : Az építészet története
Dercsényi Dezső (1910) : Kis magyar művészettörténet
\N : Az építészet története
\N : Az építészet története
Perényi Imre (1913) : Városépítéstan
Dorfles, Gillo : A giccs
Pogány Frigyes (1908-) : Párizs
\N : Az építészet története. éjkor
Spanik, Christian : A multimédia alapjai
\N : Az építészet története. éjkor
Pogány Frigyes (1908) : Róma
\N : Egyetemes művészettörténet
Steinmetz, Ralf : Multimédia
Pogány Frigyes : Terek és utcák művészete
Stolnicki Gyula : Hálózatokról kezdő felhasználóknak
\N : Építészeti kalauz
\N : Emlék márványból vagy homokkőből
Pogány Ferenc (1908-1976) : Velence
\N : Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár
\N : Számítástechnikai alaplexikon
\N : Számítástechnikai alaplexikon
Entz Géza (1913) : A gótika művészete
\N : Az európai fővárosok építéstörténeti forrásai
Schneider, Wolf : Városok Urtól Utópiáig
Feuerné Tóth Rózsa (1928) : Reneszánsz építészet Magyarországon
\N : Számítástechnikai alaplexikon
Genthon István (1903-1969) : Magyarország művészeti emlékei
Soós Béla : Kezdő kertészek könyve
\N : Számítástechnikai alaplexikon
Gerő László : Magyar műemléki ABC
Gerő László (1909) : Régi orosz építészet
\N : Az expresszionizmus enciklopédiája
Fülep Lajos : Magyar művészet
Jékely Zsolt (1945) : Budapest építészete a XX. században
\N : Számítástechnikai értelmező szótár
Gink Károly : A perzsa művészet évezredei
\N : Számítástechnikai kislexikon
Juhász István (1943) : Kecskemét város építéstörténete
Bánszky Pál : A naív művészet Magyarországon
Gombrich, E.H. : A művészet története
\N : Számítástechnikai lexikon
Kleineisel János : A forma hatalma
\N : Számítástechnikai lexikon
Koch, Wilfried : Építészeti stílusok
\N : Budapest szobrai
Kószó József : Lépcsők
Gombrich, Ernst Hans Josef (1909) : Reneszánsz tanulmányok
Ludwig Emil (1952) : Felvidéki műemlék kalauz
\N : Magyar építészet
Sztrik János : Igy könnyebb a számítástechnika
Guze, Johanna : A művészet nyomában
\N : Magyar műemlékvédelem
Vágó Bálint : Számítástechnikai szótár
Váradi Zsolt : Hatékonyabb PC használat
\N : Harmincöt év, harmincöt művész
Dúcz László : A közöttünk élő turulmadár
\N : Magyarország építészetének története
Hauser Arnold (1892-1979) : A modern művészet és irodalom eredete
\N : Ferenczy Béni arcképe
\N : Magyarország művészeti emlékei
Hauser Arnold (1892-1978) : A művészet szociológiája
\N : Magyarország művészeti emlékei
\N : Magyarország művészeti emlékei
\N : Írás és kép
Hauser Arnold (1892-1978) : A művészettörténet filozófiája
Major Máté : Építészettörténet
O'Keeffe,Linda : Cipők
Major Máté : Építészettörténet
Major Máté : Építészettörténet
\N : Női és lánykaruhák szerkesztése, szabása
Galavics Géza (1940) : Kössünk kardot a pogány ellen
Hollingsworth, Mary : Művészetek világtörténete
\N : Ruhaipari kézikönyv
Major Máté (1904) : A mindig megújuló építészet
Huszár Lajos : Münzkatalog Ungarn
Pamer Nóra : Magyar építészet a két világháború között
Volszky Béla : Fodrászat
Peake, Pamela : Hogyan készítsünk játékot?
Joly, Pierre : Pierre Székely
\N : Modern építészeti lexikon
\N : Az építészet története
Horváth Tibor : Ázsia művészete
Káplár László : Ismerjük meg a numizmatikát
Linzbauer Tamás : Vasútmodellezés
Pevsner, Nikolaus (1902) : Az európai építészet története
Marjai Imre : Hajómodellezés
Horváth Vera : Az indiai művészet évezredei
Pogány Frigyes : Szobrászat és festészet az építőművészetben
Kontha Sándor (1931) : Ferenczy Béni
\N : Japán művészet
Kontha Sándor : Pátzay Pál
Kádár Zoltán (1915) : Bizánci művészet
Rados Jenő (1895) : Magyar építészettörténet
Karafiáth Judit (1943-) : Szürrealizmus
László Gyula (1910) : Boros Miklós
\N : SH atlasz
Somorjai Antal : Épületdíszítő kőmunkák és szobrászat
Kassák Lajos (1887-1967) : Az izmusok története
Sörös István : Vízben álló piramisok, lebegő kövek
Szentkirályi Zoltán : Az építészet világtörténete
Balázs György(1926) : Építőanyagok és kémia
Thilo, Thomas : Hagyományos kínai építészet
\N : Magyar képzőművészet a 20. században
\N : Építéstervezési művezetés zsebkönyve
Kelényi György : A barokk művészete
Vámossy Ferenc (1930) : Korunk építészete
Kelényi György : A manierizmus
\N : A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei
Vickers, Graham : Az építészet nagy pillanatai
Kepes György (1906) : A látás nyelve
Ybl Ervin : Ybl Miklós
\N : Építőipari kislexikon
Zádor Anna (1904) : Építészeti szakszótár
\N : Magyar szobrászok adattára
\N : Építőipari művezetők zsebkönyve
\N : A képzőművészet iskolája
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : Modern magyar művészet a Kolozsváry-gyűjteményben
\N : Építőipari technológiák
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : A keresztény művészet lexikona
\N : Építők zsebkönyve
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : Modern magyar nőművészettörténet
Fischer-Uhling, Horst : Tetőtér-beépítések
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
\N : A világ természeti csodái és kultúrkincsei
Kószó József(1944) : Ajtók
Bätschmann, Oskar : Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába
Kószó József (1944) : Magastetők
Moore, Henry : A szobrászatról
Boros Géza (1960) : Emlékművek '56-nak
\N : Építőipari vegyi anyagok táblázata
Kiss Pál, M. (1911) : Művészetről mindenkinek
Oberfrank Ferenc : Az aranyművesség története
Egry Margit : Az Országház
\N : Az orosz művészet mesterei
Gáll Imre : A budapesti Duna-hidak
Kószó József (1944) : Kapuk
\N : Kortárs magyar művészeti lexikon
\N : Kortárs magyar művészeti lexikon
Read, Herbert : A modern szobrászat
\N : A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája
\N : Negyven év köztéri szobrai Budapesten, 1945-1985
\N : Kortárs magyar művészeti lexikon
Pótó János (1956) : Az emlékezés helyei
Szinnyai Katalin : Fejlődéstörténeti érdekeségek az építési múltból
Ballai János : Épületek vizellátása, csatornázása, gázellátása
Sachs, Hannelore : Donatello
\N : Sculptura hungarica
Sík Csaba (1934) : Vilt Viktor
Révész Tamás : A Parlament
Sümegi György (1947-) : A kecskeméti Művésztelep (1909/12-1944) és Alkotóház (1957-)
\N : Krakkó múzeumai
Sümegi György (1947) : A kecskeméti városháza
\N : A kubizmus
\N : Szervátiusz Jenő
Bécsi Antal : Központifűtés-szerelők zsebkönyve
Kószó József(1944) : Cserépkályhák és csempekandallók
Szekér László : A nemzet színháza építésének 150 éves története
Lothringer Éva : Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben
Csontos László : Akiknek ezeréves múltunkat köszönhetjük
Kószó József : Kandallók
Hapák József (1930) : Uram, hajlékodat, szeretem házadat ...
\N : Víz-, csatorna-, gázszerelés
: Szervátiusz Tibor
Humphrey, Caroline : Építészet és vallás
Lyka Károly : A művészet könyve
Lehner, Mark : Piramisok nagykönyve
Lyka Károly (1869-1965) : Nemzeti romantika
Gedai István(1934) : Magyar uralkodók pénzeiken
Michalowski, Kazimierz (1901) : Piramisok és masztabák
\N : Születtem...
Lyka Károly (1869-1965) : A táblabíró világ művészete
Káplár László : Pénz, érme, érem
\N : Álomház
Telepy Katalin (1914-) : Védett természeti értékek a magyar képzőművészetben
\N : Álomház, 2000
\N : Magyar művészeti kislexikon
Csorba Csaba (1946) : Regényes váraink
\N : A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei
Csorba Csaba (1946) : Rejtélyes váraink
Kovács László (1942-) : A kora Árpád-kori magyar pénzverésről
Varjas Károly : Petőfi-szobrok hazánkban és határainkon túl
Gerő László (1909) : A helyreállított budai vár
Wehner Tibor (1948) : Köztéri szobraink
Gink Károly (1922) : Magyar várak
Zombori Béla : Művészeti és építészettörténeti kifejezések gyűjteménye
Kiss Gábor (1926) : Erdélyi várak, várkastélyok
Kószó József (1944) : Családi ház
Soós Ferenc : A magyar fémpénzek feliratai és címerei
Brown, Sandra (1948-) : Engem szeress!
Dick, Philip K. : Kizökkent idő
Child, Lee(1954-) : Hiba nélkül
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Engesztelő szeretet
Lark, Mary Jane : Közel hozzád
Holt, Viktoria(1906-1993) : Perdül a kocka
Kürthy, Ildikó von(1968-) : Félrelépés Mallorcán
Sussman, Paul(1966-) : Kambüszész elveszett hadserege
Lawson, Mary(1946-) : Varjak tava
Mankell, Henning(1948-) : A fehér nőstény oroszlán
Meade, Glenn : Az ámítás hálója
White, Stephen(1951-) : Az igazi bosszú
Varró Dániel(1977-) : Túl a Maszat-hegyen
Molnár Ferenc(1878-1952) : A Pál utcai fiúk
\N : Népmesék az állatokról
Varga Katalin (1928-) : A kesztyű
\N : Tudod-e a választ?
\N : Tudod-e a választ?
: Mit kell tudni a ragadozókról?
\N : Mit kell tudni a madarakról?
\N : Mit kell tudni a lovakról?
\N : Mit kell tudni a háziállatokról?
Sinka Rita : Kővirág
Urbán László(1935-) : Könyvek a térben
\N : Genius loci
Johnson, Paul(1928-) : A reneszánsz
\N : Közös nyelven Ungon,Berken
\N : Történelmi esszék nagykönyve érettségizőknek és felvételizőknek.
Robinson, Andrew(1957-) : Az írás története
Végh Endre : Vadászni emberi dolog
Zelk Zoltán(1906--1981) : Mese a legokosabb nyúlról
Bampton, Bob : Bobi a baromfiudvarban
\N : Hátamon a zsákom
\N : Brumi maci kalandjai
\N : Bobó kutya és más történetek
Őri Sándor : Magyar-kínai , kínai-magyar kisszótár
Keresztury Dezső (1904-1996) : Batsányi János, 1763-1845
Bokrosné Sramszky Piroska : Herman Ottó
Doinet, Mymi (1958-) : Pajkos mackó kalandjai
Kószó József (1944-) : Családi ház
Covi, Mario : Picur kalandjai
Kószó József (1944) : Családi ház
Kószó József (1944) : Családi ház
Kószó József (1944) : Családi ház
Kószó József (1944) : Családi ház
\N : Magánépítkezők könyve
Langreuter,Jutta(1944-) : Kismackó nem tud elaludni
Langreuter, Jutta (1944-) : Kismackó óvodába megy
Langreuter,Jutta(1944-) : Kismackónak kistestvére születik
Rózsaligeti László : Magyar olimpiai lexikon, 1896-2002
Smith, Eliot R. : Szociálpszichológia
\N : Kisebbségszociológia, 1990-2002
\N : Természet és gazdaság
\N : Környezeti nevelés a középiskolában
\N : Vizuális művészeti projektek az oktatásban
Tóth Gábor : Allergia- ás Candida-kalauz
Moynahan, Molly : Kastélyok Európában
\N : Múltidéző szálláshelyek
\N : Az otthonteremtés ABC-je, 1998
\N : Mohács, Harkány, Siklós, Villány
Pearson, David : A természetes ház könyve
\N : Regélő magyar várak
\N : Várépítészetünk
Hallenga, Uwe : A szélenergia hasznosítása
\N : Mondd, szereted az állatokat?
Köpeczi Béla (1921-) : Rákóczi útjain
\N : A legnagyobb magyar
Frederick, Robert : Autók
Frederick, Robert : Repülőgépek
Frederick, Robert : Vonatok
Kapronczay Károly (1941-) : Közép-Európa orvosképzése
Narvekar, Subodh : Arcképek
Narvekar, Subodh : Állatok
\N : Lovas nemzet
Osváth Erzsébet (1913-1991) : Osváth Erzsébet összes verse
Knister (1952) : Lili, a kis varázsló
Kaaberbol, Lene : Az idő hálója
Janikovszky Éva (1926-2003) : Égigérő fű
Fábián Magda : Az álmok útján
Durand, Jean-Benoit : Az élet lépésről lépésre
Lovas István (1945) : Önnek nem hiányzik a válasz?
Adamikné Jászó Anna(1942-) : 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére
\N : Megközelítések
Cox, Michael (1949) : Világjáró világháló
Imecs Lászlóné : Mesés gyakorlatok első- és második osztályos gyerekek számára
Szincsák Tibor : Történelmi kronológia
Ingpen, Robert(1936-) : Találmányok enciklopédiája
Brezina, Thomas(1963-) : Legyek jó..., de hogyan?
Móra Ferenc(1879-1934) : Kincskereső kisködmön
Doherty, Paul : Az Anubisz-rejtély
Moras, Ingrid : Húsvéti ünnep üvegfestéssel
Moras, Ingrid : Húsvéti nyuszik üvegfestéssel
Chabrecsek Terézia : Tojásfestés
Ibos Éva : A művészet atlasza
Baktay Zelka (1969) : A horkolás
\N : Felkészülés az ECDL-Start vizsgára
\N : Vadászok emlékeiből
Keller, Susanne(1969-) : Szerelem és más félreértések
Mankell, Henning(1948-) : A fiú, aki a hóban aludt
Gyócsi László (1947) : Lelkét őrzik a sasok
Marceau, Sophine(1966-) : Apró hazugságok
Santlofer, Jonathan(1946-) : Halálművész
Vaubel, Roland(1948-) : Az Unió árnyéka
\N : Horvát társalgási könyv és útiszótár
Lázár László : Egy nyomon haladó járművek
Schuman,Robert (1886-1963) : Európáért
Bagdy Emőke (1941-) : Életút
Győriné Kontor Éva : Angol alap/os/ nyelvtan
\N : Fogalmazások hatodikosoknak
\N : Irodalom, művészet az alteritás korában
Suhai Pál(1945-) : Irodalom, művészet az alteritás korában
Boissard, Janine : Nő fehérben
Green, Roland J.81944-) : A Rózsa lovagjai
Askildsen, Kjell(1929-) : A thesszaloniki kutyák
Aspray, William : Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei
Chwin, Stefan(1949-) : Hanemann
Bartos-Elekes Ildikó(1942-) : Buksi kutya és a fekete macska
Litt, Toby (1968-) : Gátlástalanok klubja
Lackfi János(1971-9 : A buta felnőtt
Koontz, Dean R. : Az arc
Enki Sándor : Feladom!
Phillips, Susan Elizabeth : Latin szerető
Patterson, James(1947-) : Még egy esély
Polcz Alaine(1922-) : Éjjeli lámpa
Szabó Judit : Az ezotéria árnyoldala
Grippando, James (1958-) : Utolsóként meghalni
\N : Gyereknek lenni
Jardin, Alexandre(1965-) : Liberté kisasszony
Konrád György(1933-) : A közép tágulása
Naipaul, Vidiadhar Surajprasad(1932-) : Fél élet
Wilkinson, Philip (1955-) : A buddhizmus
Laczkóné Tuka Ágnes : Európai Parlament
Philips, Roderick : Amit Isten összekötött...
Hegyi Ildikó : Add a kezed!
Mernissi, Fatima : A hárem leánya
Martel, Yann(1963-) : Pi élete
Erikson, Steven(1959-) : Tremorlor kapuja
Brezina, Thomas(1963-) : Ami tilos, az roppant szórakoztató
Baldacci, David81960-) : Ne higgy senkinek!
Egbeme, Choga Regina(1976-2003) : Tiltott oázis
Benzoni,Juliette(1920-) : Jeruzsálem lovagjai
Benzoni,Juliette(1920-) : Jeruzsálem lovagjai
Pilcher, Robin : Közöttünk az óceán
Vandenberg, Philipp(1941-) : A fáraók völgye
\N : A vetőmag születése
Banks, Iain(1954-) : Sötét háttér előtt
\N : Szakácskönyv diabéteszeseknek (is)
Gerecs Zsuzsanna Brigitta : Drótékszerek
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Cabot, Meg : A mediátor
Huszti Péter (1944) : ... sárból, napsugárból ...
Megyesiné Agárdi Zsuzsanna : Színjátszókönyv
Gálvölgyi János (1948) : Szeretem a focit
Frey, James (1969-) : Millió apró darabban
Steel, Danielle(1947-) : Johnny angyal
Sadford, John(1944-) : A félelem kódja
Holzinger, Andreas : A multimédia alapjai
\N : A Rákóczi-szabadsághac
Hermann Róbert (1963) : Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái
Marven, Nigel (1960) : Tengeri szörnyek
Block, Lawrence(1938-) : A pusztítás és teremtés ideje
Schröder, Patricia(1960-) : Csajok és csetepaték
Nöstlinger, Christine(1936-) : Gréti és öcsi
Török Péter : Magyarországi vallási kalauz, 2004
Rees, Celia : Kalózok!
\N : Megható romantikus történrtrk
Mac Laine, Shirley (1934-) : Póráz nélkül
Kafka, Franz (1883-1924) : Innen el
Haddon, Mark : A kutya különös esete az éjszakában
Haáfeld, Dagmar(1960-) : Rosenberg Lovas Kollégium
Nagy Gergely : Magyar építészek
Täubner, Armin : Cserépáállatok gyorsan és vidáman
Heka László : Horvátország kulturális és művészettörténete
\N : Szövegértelmezési és tollbamondási feladatok és megoldások 3-4. osztályosok részére
\N : Larousse panteon
Hárs Endre(1965-) : Én- túl a nyelven
Vermeulen, Nico : Rózsák enciklopédiája
Kunte, Libor : Kaktuszok enciklopédiája
Margitai Tihamér : Az érvelés mestersége
Funke, Frizt : Könyvismeret
Sajti Enikő, A. (1944-) : Impériumváltások, revízió és kisebbség
Köpeczi Béla : Rákóczi tükör
Farkas Csaba : A programozás alapjai Visual Basicben
Mirvis, Tova : A betért
Köthe, Rainer(1942-) : Az ősember
Sára Péter : Szindbád emlékkönyvéből
Arzuffi, Arturo : Az afrikai őserdők állatvilága
Berniczky Éva (1962) : A tojásárus hosszúnapja
Szigeti Jenő (1936) : Szigeti Jenő versei
Arzuffi, Arturo : Az európai hegységek állatvilága
Pálfy Julianna : A kölyökkutya felnő
Arzuffi, Arturo : A szavannák állatvilága
\N : Találkozzunk a keresztútnál!
Tolna Éva : Amikor a kő is lágy volt ...
Ildos, Angela Serena (1967-) : Közép-és Dél-Ázsia állatvilága
Balogh János : Kedvenceink
Vasy Géza(1942-) : Szarvas-ének
\N : Imakönyv Magyarországért, édes hazánkért
\N : Puskalexikon
Pease, Allan : Testbeszéd
\N : Röhög az osztály
Wison, Jacgueline : Mi baj lányok?
Bodnár István : Bence és barátai
Shelley, Mary Wollstonnecraft(1797-1851) : Frankenstein
László Gyula(1910-1998) : A "kettős honfoglalás"
Whiting, Charles(1926-) : A farkasfalka
Rendell, Ruth(1930- : Lehull a lepel
\N : Házikerti kézikönyv
\N : A szövegalkotás műfajai
Narvekar, Subodh : Állatok
Merle, Robert(1908-2004) : Moncada
Moldova György : A gyávák bátorsága
Riso, Don Richard : Személyiségtipusok
Kádár Tímea(1976-) : madrid, 2004-2005
Fiar Sándor (1967-) : Olvadó jövő
: Szlovén társalgási könyv és útiszótár
Szigetvári János : Szójátékok, szóviccek és egyéb tréfás bolondságok a magyar nyelv kincsestárából
Jókai Anna(1932-) : Imitatio Christi
Kellermayer Miklós(1939-) : Ami Istenben láthatatlan
Rücker-Vogler, Ursula : Pezsdítő mozgás-nyugtató lazítás
Gaál Éva : Anyanyelv és irodalom
\N : Magyar nyelvtörténet
Szathmári István(1925-) : Stilisztikai lexikon
Flesch István1938-) : Atatürk és kora
\N : A holokauszt krónikája
\N : Trianon
Vámbéry Ármin (1832-1913) : A magyarok keletkezése és gyarapodása
Hargittai István(1941-) : ét Stockholmba
\N : A világ helyzete
Lévai Balázs (1968-) : Bestseller
\N : Tengertánc
Wilmayr, Christiane : Gyerek és kert
Smith, Sidney J. : Házasodj okosan!
Kirkpatrik, Jim : Evészavarok
Benedict, Helen : Csak okosan!
Ekler Ágnes, G. : Waldorf-pedagógia és a korproblémák
Teleki Béla(1942-) : Csládok és csoportok szociális segítése
\N : Képtelen háború
Hancock, Ian F. : Mi vagyunk a romani nép
Djuric, Rajko(1947-) : A roma irodalom
\N : Irodalom tételek
: Szeretném, ha szeretnének
Kovács Gáborján : Az Ír-sziget
Utley, Robert Marshall(1929-) : A lándzsa és a pajzs
Pedevilla, Pia : Papírállatkák
Steghaus-Kovac, Sabine : Rovarok
Bancsi Péter : Sportautók
Bancsi Péter : Terepjárók
Osvát Erzsébet(1913-1991) : Mese, mese, móka
Eszes Hajnal : Bölcs Bagoly meséi
Bohatta, Ida(1900-1992) : Mesealbum
Bodor Klára Sarolta : Alfonz meséi
Berze Nagy János(1879-1946) : Szőlőszem királyfi
\N : A levegő
\N : A tenger
\N : Száz rejtély a kommunizmus történetéből
Bodor Klára Sarolta : Alfonz meséi
\N : A Föld
Wilkes, Angela : Kuckók
Gifford,Clive(1966-) : Robotok
Fügedi Erik(1916-1992 : Uram , királyom...
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Érsek Rózsa : Vidám meseolvasó
Roberts, Nora (1950-) : Mámoros halál
Roberts, Nora (1950-) : Halálos szertartás
Maar, Paul (1937-) : Felbukkan egy szombóc
Lőrincz L. László (1939-) : A fekete anya kígyója
Sáray Gedeon, Z. : Bejárat a Vörös Szalonba
Jouannaud, Laurent (1962-) : Veszedelmes szerelem
Rushdie, Salman (1947-) : Sátáni versek
Kertész Imre (1929-) : Egy történet
Benedek Elek : Egy szalmaözvegy levelei
Diamond, Diana : Széllel szemben
Baranyi Ferenc : Epiprologus
Lengyel János (1973-) : Kárpátaljáról jöttem
Cross, Helen (1967-) : Szerelmem nyara
Gera Pál (1963-) : Kutyasors
Félicité, Annabelle : Tisztességtelenül
\N : Óvodások kincsestára
Masannek, Joachim (1960-) : A vad foci banda
Orosz Andrea : Kiskunság és Felső-Bácska
\N : Világhíres magyarok
Csíbor Zoltán : Horvátország nygy útikönyve
\N : Hüvelyk Matyi
\N : Húsvét a Pipi téren
Le Duc, Michel : A pénz és az euró lépésről lépésre
\N : Mondák az ókorból
Fittkau,Ernestine : Vidám fakanál figurák
Bock, Erika : Mosolygó fakanál figurák
Wessels, Florence : Az emberi test
Reseigh, Barbara : A tudomány
\N : Így keletkezett a Biblia...
Laurent, Éric (1947-) : G. W. Bush titkos világa
Becker Hugó (1869-19??) : Madách Imre életrajza
\N : Titkok és rejtélyek
\N : A neveléselmélet alapkérdései
\N : Tanulmányok Kányádi Sándorról
Szabó Lajos : A szociális esetmunka gyakorlata
Hackstein, Yara : Csináld magad!
\N : Szlovák társalgási könyv és útiszótár
Marosi Ernő (1940-) : A középkor művészete
Mészáros István(1930-) : József Attila és a modern művészet
Bálint József(1949-) : Hittel, szabadon szolgálni
\N : A Magyar Tanácsköztársaság művészete
\N : Várossiker alföldi nézőpontból
\N : A magyarországi művészet története
Szalontay Zoltán : Házi cukrászat
Marosi Ernő : A román kor művészete
\N : Titkok és rejtélyek
Micheli, Mario de (1914-) : Az avantgardizmus
Miklós Pál (1927) : Vizuális kultúra
\N : Az egyenlítőtől a sarkvidékig
Tola, José(1947-) : Ásványok és kövületek atlasza
Brepohl, Erhard : Iparművészeti zománctechnika
Lázár A. Péter (1957-) : Instant angol
Lázár A. Péter (1957-) : Instant angol
Lázár A. Péter (1957-) : Instant angol
\N : Kémiai feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire
Brestyánszky Ilona, P. : Ismerjük meg a kerámiát!
Forrai Judit : Az utcai szociális munka a prostítuáltak megsegítésének szolgálatában
Brestyánszky Ilona, P. : Kovács Margit
Chavarria, Joaquim : Kerámia
\N : A modernizmus
Carr, Allen (1934) : Hogyan tartsd távol a gyermekedet a dohányzástól
Sikota Győző : Herend porcelánművészete
\N : A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig
: Antik órák
\N : Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban
\N : Szent István koronázási jelvényeinek eredete
Alpatov, Mihail Vladimirovics (1902) : A Drezdai Képtár
Aradi Nóra (1924) : Fényes A.
\N : A magyarországi művészet története
Aradi Nóra : Réti István
Babic, Gordana : Ikonok
Garam Éva : Népvándorláskori aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Héjjné Détári Angéla(1927) : Régi Magyar ékszerek
Bagnall, Brian : Rajzolás és festés
Kovács Éva(1932) : Árpád-kori ötvösség
Beckett, Wendy (1930) : 1000 remekmű
Kovács Éva(1932-) : A magyar koronázási jelvények
Lovag Zsuzsanna : A középkori bronzművesség emlékei Magyarországon
\N : A magyarországi művészet története
Bényi László (1909) : Paál László
Pereházy Károly (1921) : Az európai kovácsoltvas-művesség története
Sárádi Kálmán : Művészi kovácsolás
Temesváry Ferenc(1931) : Fegyverkincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Temesváry Ferenc : Fegyverkincsek, díszfegyverek
Tóth Endre(1944-) : A magyar Szent Korona
Zub, Gleb : Kovácsoltvas-művesség
Bogomonolnij, N. A. : A rézkarc technikája
Cseh Gusztáv (1934-1985) : Hatvan főember
Deák Ferenc (1935) : Betű és rajz
Bergerhoff, Renate : Tiziano
Barcsay Jenő (1900) : Művészeti anatómia
Gerszi Teréz : A magyar kőrajzolás története a XIX.században
Magyar Sándor : Géprajzi alapismeretek
\N : Műszaki rajz
Rózsa György (1925-) : Grafikatörténeti tanulmányok
Berkovits Ilona : Zichy Mihály élete és munkássága
Bertalan Vilmos : Színek varázsa
Bodnár Éva (1922) : Kard és ecset
Bodnár Éva (1922) : Markó
Bodnár Éva (1922) : Tornyai János
\N : A magyarországi művészet története
Bodnár Éva (1922) : Az újra felfedezett Tornyai
\N : Művészet / 77
Carr-Gomm, Sarah : A művészet titkos nyelve
Smith, Stan : A rajzolás iskolája
Soltész Zoltánné : A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században
Szabó Júlia : Magyar rajzművészet 1890-1919
Szalai Zoltán(1919 : A kockától az aktig
Szalay Lajos(1909-) : Genezis
Cennerné Wilhelmb Gizella : Than Mór
\N : A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai
\N : Művészet / 78
\N : Cézanne festői életműve
\N : [A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai]
Chevalier, Denys : Picasso kék és rózsaszín korszaka
\N : A művészet képes története
\N : A művészet ősi formái
Csapó György (1920) : Ilosvai Varga I.
\N : Antikvitások kézikönyve
Csapodiné Gárdonyi Klára : Európai kódexfestő művészet
Arnold, Monique : Száraz virágok és csokrok
\N : Czóbel
Baker, Fiona : A 20. század bútorai
Czobor Ágnes (1914) : Holland tájképek
\N : A művészet története
Dávid Katalin : Courbet
\N : A művészet története
Bán András(1951-) : A lakás romantikája
De Logu, Giuseppe : A velencei festészet fénykora
Borsos Béla(1913) : A magyar üvegművesség
Diehl, Gaston (1908) : Vasarely
\N : A művészet története
\N : Dinnyés Ferenc
Brestyánszky Ilona : A kerámia és a porcelán története
\N : A művészet története
\N : A Drezdai Képtár
Conran, Terence : A lakberendezés kézikönyve
\N : A Drezdai Képtár
Conran, Terence : A lakberendezés kézikönyve
Ebert, Hans : Ingres
\N : A művészet története
Egri Mária : Mednyánszky
Csókos Varga Gyöngyi (1926-) : Fonás, vetés, szövés
\N : A művészet története
Egry József (1883-1951) : Egry breviárium
\N : A művészet története
Eörsi Anna : Az internacionális gótika festészete
Donke, Harald : Fafaragás
Dvorszky Hedvig : Design
Erpel, Fritz : Paul Cézanne
Essers, Volkmar : Henri Matisse, 1869-1954
\N : A művészet története
\N : Az Eszregomi Keresztény Múzeum régi képtárának katalógusa
Fecske András (1947) : Eigel István ; Tassy Klára
\N : A művészet története
Martinova, M. V. : Orosz ékszerek
Fehér Zsuzsa, D. : Magyar festészet a XX. században
Ferenczy Noémi(1890-1957) : Ferenczy Noémi
\N : A művészet története
Fehér Géza(1917) : Török kori iparművészeti alkotások
\N : A festészet titkai
\N : Művészeti kislexikon
Gebauer, Walter : Kézműipari kerámia
Fábri Zsuzsa : 40 arc írás
Fülöp Katalin, N. : A magyarországi nemzetiségek himzésmintái
\N : Művészeti kislexikon
\N : Festőiskola
Gilliatt, Mary : Egyszerűen nagyszerűt
Feszty Árpád : A magyarok bejövetele
\N : Film- és tévéalkotók kézikönyve
Himmelheber, Georg : Biedermeier bútorok
\N : Művészeti lexikon
Friedenthal, Richard : Leonardo
\N : Művészeti szótár
Garas Klára : Magyarországi festészet a XVIII. században
\N : Fotólexikon
Garas Klára : A Szépművészeti Múzeum
Dempsey, Amy (1963-) : A modern művészet története
\N : Microfilmezés
\N : Művészlexikon
\N : Paul Gauguin
Jacson, Albert : Régiségek gondozása és javítása
Ónódy Miklós : Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban
Ónody Miklós : Reprográfia a tájékoztatási intézményekben és könyvtárakban
Polster Alfréd : Fotolabor zsebkönyv
Radics Vilmos : Képszerkesztés, sajtófotó
Sárközi Zoltán : Fotósok könyve
Gellér Katalin : XIX. századi francia festészet
Genthon István (1903-1696) : Modern francia festmények
Genthon István (1903-1969) : Rippl-Rónai József
\N : Giorgione festői életműve
\N : Giotto életműve
\N : Csataképek
Grund-Thorpe, Heidi : Sablonok
Langford, Michael : Hétvégi fotóiskola
Fiell, Charlotte (1965-) : Design a 20. században
\N : Japán iparművészet
Harrison, Hazel : Művészakadémia
Hárs Éva (1928) : Modern Magyar Képtár
Kaesz Gyula(1897-1967) : Ismerjük meg a bútorstílusokat
Schild, Walter : Videofelvételek készítése és utómunkálatai
Katona Imre(1927) : Poharak, kupák, serlegek
Haulisch Lenke (1930) : A szentendrei festészet
Schild, Walter : A videofilmezés iskolája
Sevcsik Jenő : Fényképészet
Klarmann, Ulrich : Intarzia
\N : A huszadik század elejei orosz festőművészek
\N : München múzeumai
Koczogh Ákos : Szép tárgyak dicsérete
\N : 20. századi magyar festészet és szobrászat
Landgráf Katalin(1953-) : Nagy szövéskönyv
\N : Művészettörténeti ABC
Hyman, Kay : Audubon és a korai amerikai művészet
Légrádi Istvánné : Lakásdíszítő kézimunkák
Hyman, Kay : Impresszionizmus
Németh Lajos (1929) : A [tizenkilencedik] XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig
Oelmacher Anna (1908) : A szocialista képzőművészet nyomában
Hyman, Kay : Picasso és a kubizmus
\N : Az orosz művészet története
\N : Impresszionizmus, 1860-1920
Passeron, René : A szürrealizmus enciklopédiája
Jajczay János : Karácsony a művészetben
Lichnerová, Al§beta : A himzés varázsa
\N : Jaroszlavi ikonfestészet
\N : Magyar népi díszítőművészet
Jilek, Frantisek : Leonardo
\N : A romantika enciklopédiája
\N : Az iparművészeti Múzeum gyűjteménye
Kelemen Pál (1896) : Régi amerikai művészet
\N : Mai Magyar Iparművészet
\N : Mai magyar iparművészet
\N : Mai magyar iparművészet
\N : Mai magyar népi iparművészet
Mátray Magdolna : A csipkeverés iskolája
Molnár László : Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon
Morant, Henry de : Az iparműszet története a kezdetektől napjainkig
Nagy Katalin, S. (1944-) : A lakáskultúra története
Newdick, Jane : A virágkötészet művészete
\N : Régimódi kézimunkák
\N : Régiségek könyve
Sibinger János : Faragjunk
\N : 100 foltos ötlet
Szűcs Eszter : Régi tárgyak vonzásában
Jurecskó László : Boromisza Tibor nagybányai korszaka 1904-1914
Sebők Zoltán (1958-) : Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig
\N : Képes könyv
Keserű Katalin (1947) : Orlai Petrics Soma ...
Torday Alíz(1931) : Falusi hangulatban
: Skandináv szellemben
Keserű Katalin (1947) : Rippl-Rónai József
Tóth István(1892-19??) : A magyar díszítés alapfomái
Seregélyi György : Magyar festők és grafikusok adattára
Tüskés Tünde : Szalmababák, kalásztündérek
Solymár István (1924-) : Hagyomány és lelemény a képzőművészetben
Kisdéginé Kirimi Irén (1923) : Csendéletek a Magyar Nemzeti Galériában
Szabadi Judit (1943) : A magyar szecesszió művészete
Szarka Klára : Fotótörténet
\N : Konchalovsky festészete
Körner Éva (1929) : Derkovits Gyula
Vadas József(1946) : A magyar bútor 100 éve
Szemerédy Zoltán : Új fotóiskola
Krauáe, Anna-Carola : A festészet története
Vadászi Erzsébet : A bútor története
Szilágyi Gábor (1942-) : Magyar fotográfia története
\N : Új fotolexikon
\N : A video világa
Van de Lemme, Arie : Art déco, 1920-1940
Varga Vera(1955-) : Az üveg jelentése
\N : Virágkötészet
Kresák, Fedor : Edgar Degas
Voit Pál(1909-1988) : Régi magyar otthonok
Lajta Edit : Brocky Károly, 1807-1855
Wieber Orsolya : Otthonunk dísze, a gobelin
Semenzato, Camillo : Dicsőséges reneszánsz
Lajta Edit (1926-1970) : Korai francia festészet
Pál Ágnes(1942-) : Dél-alföldi határvidékek
Szabó Júlia : A magyar aktivizmus művészete 1915-1927
Kürti Kovács Sándor : A bűvös furulya
Langer, Alfred : München Alte Pinakothek
Székely András (1942) : Az ókori Kelet művészete
\N : A Bach-család
Roberts, Nora(1950-) : Rangrejtve
Balázs István : Középiskolai zenei lexikon
Lazarev, Viktor Nikitics (1867-1976) : Bizánci festészet
\N : Szépművészeti Múzeum
Parsons, Tony81953-) : Egyetlen szerelmem
Szilágyi János György : Görög művészet
Lazarev, Viktor Nikitics : Középkori orosz festészet
Bartók Béla (1881-1945) : Bartók Béla írásai
\N : A görög művészet világa
\N : Louvre
Lüdecke, Heinz : Albrecht Dürer
Lützeler, Heinrich : Absztrakt festészet
Márai Sándor(1900-1989) : Napnyugati őrjárat
Ujfalussy József (1920-) : Bartók breviárium
Rab László(1957-) : Miért nem bírjuk az újságírókat?
Lyka Károly (1869-1965) : Festészeti életünk a milleniumtól az első világháborúig
\N : A szimbolizmus enciklopédiája
\N : A varázsló halála
Lyka Károly : Festészetünk a két világháború között
\N : Mentálhigiéné
Tatai Erzsébet (1958-) : Művészettörténeti ismeretek
\N : Új Magyar Képtár
Békeffy István : Mágnás Miska
Grunfeld, Nina : Terhesség hétről hétre
\N : A magyarok bejövetele
\N : Ufók és harmadik típusú találkozások
Babócsy László : Windows 2003 hálózatok
Kenyeres Dénes : Katonai kitüntetések a magyar történelemben
Cassella,Alfredo(1883-1947) : A mai zenekar technikája
Darvas Gábor : Zenei abc
Gárdonyi Zoltán(1906) : Elemző formatan
Mednyánszky László (1852-1919) : Mednyánszky
Mednyánszky László (1852-1919) : Mednyánszky
Mezei Ottó : Nemes Lampérth József
\N : Michelangelo festői életműve
Gát József(1913-1965) : Zongorametodika
Mittelstädt, Kuno : Paul Gauguin
Bernstein, Leonard (1918) : Hangversenyek fiataloknak
Tarnóczy Tamás(1915) : Zenei akusztika
Mittelstädt, Kuno : Vincent van Gogh
Vitányi Iván(1925-) : A zene lélektana
: A római művészet világa
Bernstein, Leonard (1918) : A megválaszolatlan kérdés
Vadas József (1946-) : Kis magyar művészet
Avasi Béla : Zeneelmélet
\N : A modern festészet lexikona
Bernstein, Leonard (1918) : A muzsika öröme
Mojzer Miklós (1931) : M . S. mester passióképei az esztergomi Keresztény Múzeumban
Balassa Imre(1886-) : Operák könyve
Vadas József (1946-) : Művészeti vademecum
Gál György Sándor(1907) : Új operakalauz
Gammond, Peter : Opera
\N : Munkácsy
\N : XX. századi stílustörténeti szöveggyűjtemény
Kertész Iván(1930) : Aidától Zerliánig
Vasari, Giorgio (1511-1574) : A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete
Kertész Iván (1930-) : Operakalauz
Blackwood, Alan : A világ zenéje
Vayer Lajos (1913) : Az itáliai reneszánsz művészete
Lang, Paul Henry : Az opera
Nagy Márta (1953) : Ikonfestészet Magyarországon
Bodonyi László : Zámbó Jimmy nem csak dalban mondja el...
Lise, Giorgio : A 18.századi opera Scarlattitól Mozatig
Németh Amadé(1922) : A magyar opera története a kezdetektől az Operaház megnyitásáig
\N : Nagybánya
Végvári Lajos (1919) : Az európai művészet története
Voit Pál : A barokk Magyarországon
Németh Lajos : Csontváry
Vukovits Koszta : Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény
Németh Lajos : Kondor
Németh Lajos (1919) : Nagy Balogh János
Németh Amadé(1922-) : A magyar opera története, 1785-2000
Bónis Ferenc (1932-) : Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban
Néret, Gilles : Salvador Dali, 1904-1989
Németh Amadé(1922) : Opera ritkaságok
\N : Az opera születése
\N : 55 híres opera
Rappl, Erich : Wagner operakalauz
Wölfflin, Heinrich : Művészettörténeti alapfogalmak
Bónis Ferenc (1932) : Hódolat Bartóknak és Kodálynak
Till Géza(1920) : Opera
\N : Nyugat-európai festészet az Ermitázsban
Tótfalusi István(1936) : Operamesék
Böhm László : Zenei műszótár
Zamarovsky, Vojtech : A görög csoda
Oberhammer, Vinzenz : A Bécsi Képtár
\N : Orosz festészet a XX. században
Tótfalusi István(1936) : Új operamesék
\N : Fotográfozásról
Passuth Krisztina (1937) : Márffy
Passuth Krisztina (1937) : Moholy-Nagy
Vályi Rózsi : Balettok könyve
Pataky Dénes : Bernáth Aurél
Halász László (1933) : A képernyő tekintete
Pataky Dénes (1921) : A hajó a művészetben
Wison-Dickson, Andrew : Fejezetek a kereszténység zenéjéből
Pérez Sánchez, Alfonso E. : A Prado
Wison-Dicksson, Andrew : A kereszténység zenéje
\N : Ballag már a vén diák
Dobszay László (1935) : A magyar dal könyve
\N : Ha dalolni támad kedvem...
Horváth Andrea,B.(1951-) : Ünnepeljünk!
Perneczky Géza (1936) : Munkácsy
Petényi Katalin (1941) : Ámos Imre
Petényi Katalin (1941) : Barcsay
Ivasivka Mátyás : Cserkészek daloskönyve
Péter András (1903-1944) : A trecento festészete
Leszler József(1914) : Nótakedvelőknek
Petrovics Elek : Ferenczy Károly
Hermann István (1925) : Televízió, esztétika, kultúra
\N : A múlt idők nótáskönyve
\N : Pieter Bruegel életműve
\N : A múlt idők nótáskönyve
Kiss Jozsef, M. : Balassitól Nagy Lászlóig
Koncz István (1951-) : A média pedagógiai és pszichológiai problémái
Piper, David (1918) : A művészet élvezete
Orselli, Cesare : A madrigál és a velenci iskola
\N : Társadalmi ünnepségek
Pogány Ö. Gábor : Magyar festészet a XIX. században
\N : Szemelvények a szociofotó forrásaiból
O' Sullivan, Tim (1952-) : Médiaismeret
Pogány Ö. Gábor : Magyar festészet a XX. században
Prokopp Mária (1936) : Olasz festészet a XIV. században
Radocsay Dénes : Faliképek a középkori Magyarországon
\N : Filmévkönyv
Holló Dénes : Amatőrfilmes zsebkönyv
\N : Filmévkönyv
Breuer János (1932) : Negyven év magyar zenekultúrája
\N : Raffaello festői életműve
Balázs Béla (1884-1949) : A látható ember
Berkes Ildikó : A western
Réti István (1872-1945) : A Nagybányai Művésztelep
\N : Riabushkin
\N : Rylov
\N : Ismeretlen Degas és Renoir művek
Bikácsy Gergely (1941) : Bolond Pierrot moziba megy
Rózsa György (1925) : Magyar történetábrázolás a XVII. században
Balogh Gyöngyi : Csak egy nap a világ ...
Rózsa György (1925) : A Történelmi Képcsarnok legszebb festményei
Várnai Péter(1922) : Oratóriumok könyve
: Brockhaus Riemann zenei lexikon
\N : B mint Beatles
Ruzsa György : Ikonok könyve
Borris, Siegried : A világ nagy zenekarai
Gonda János(1932) : Jazz
Ruzsa György (1947) : A régi orosz festészet kapcsolatai
Hontvári László(1957) : Lexikon az újhullámról
\N : Húzzad, húzzad muzsikásom
Sarkantyú Mihály (1952) : Mednyánszky László, 1852-1919
\N : Brockhaus Riemann zenei lexikon
\N : Ivan Ivanovics Siskin
\N : Brockhaus Riemann zenei lexikon
Solymár István (1924-1977) : Nagy István
\N : Képes rock enciklopédia A-tól Z-ig
Brown, Howard M. : A reneszánsz zenéje
Stendhal (1783-1842) : Az itáliai festészet története
Clayson, Alan : Rock
Supka Magdolna, B. (1914) : Életképek a Magyar Nemzeti Galériában
Supka Magdolna, B. (1914) : Tóth Menyhért
Szabadi Judit (1943) : Gulácsy
Csikvári Antal : Zenei kistükör
Szabó Júlia (1930) : A XIX. század festészete Magyarországon
Marosi László(1960-) : Két évszázad katonazenéje Magyarországon
Katona Péter : Kapd fel a gitárod...
Nagy Erzsébet : Gitáriskola I.
Pándi Marianne(1924) : Hangversenykalauz
Pándi Marianne(1924) : Hangversenykalauz
Pándi Marianne(1924) : Hangversenykalauz
Pándi Marianne(1924) : Hangversenykalauz
Pongrácz Zoltán(1912) : Az elektronikus zene
Sugár Rezső : Magyar gyermekdalok egy és két gitárra
\N : Zongoramuzsika kalauz
Markovich Judit(1936-) : Gradus a barokk furulyához
: Szász Endre
Székely Bertalan (1835-1910) : Székely
Székely András : Spanyol festészet
Szergejev, Valerij : Rubljov
Sérullaz, Maurice : Az impresszionizmus enciklopédiája
\N : Szinyei Merse Pál
Szvoboda D. Gabriella : Barabás Miklós 1810-1898
Takács József (1947) : Masaccio
Takács Marianna, H. (1917) : A manierizmus mesterei
Takács Marianna, H. (1917) : Murillo
Telepy Katalin (1914) : Iványi-Grünwald Béla
Tolnay, Charles de (1899) : Michelangelo . Mű és világkép
Tolnay Károly : Teremtő géniuszok
Tóth Ervin (1910) : Holló László
\N : Én a komédiát lejátsztam, mulattattam, de nem mulattam
Fischer-Lichte, Erika(1943-) : A dráma története
Fischer Sándor : A beszéd művészete
Ujvári Béla (1906) : Domanovszky
\N : Válogatott festmények a Régi Képtárból
\N : Vásárhelyi festők
Végh János (1936) : Németalföld festészete a 15. században
Végh János (1936) : Van Eyck
Végvári Lajos (1919) : Munkácsy Mihály
Végvári Lajos (1919) : Szinyei Merse Pál, 1845-1920
Vowles, Diana : Matisse és a fauvizmus
\N : Fordulatok
Bódy Gábor (1946-1985) : Filmiskola
Vowles, Diana : Modern művészet az Egyesült Államokban
Warnod, Jeanine : Maurice Utrillo
Castello, Giulio Cesare : Az isteni sztárok
Gál György Sándor (1907) : Operettek könyve
Watkinson, Raymond : Hogarth
Csala Károly (1939-) : Filmkalauz
\N : Antoine Watteau festészete
Heszke Béla(1912- : Színház
Daley, Ken : Így készül a film
Wehli Tünde : A középkori Spanyolország festészete
Wehlte, Kurt : A festészet nyersanyagai és technikái
Breuer János : Harminc év magyar zenekultúrája
Wintermeier, Wolfgang : Hieronymus Bosch fantasztikus életműve
Wojciechowski, Aleksandr : Édouard Manet
Ybl Ervin (189-1965) : Lotz Károly élete és művészete
Zawanowski, Kazimierz : El Greco
: Zichy Mihály élete művészete és alkotásai
\N : Képes szinháztörténet
Radnik, Miro : A hiú hiéna és barátai
Pressler, Mirjam (1940) : Malka Mai
Pillinger, Ian : Pöfögő a gőzmozdony
Gaál Éva (1940) : Fogd a kezem!
Christie, Agatha (1891-1976) : A váratlan vendég
Palkó Emília : Batyubábok
Vásárhelyi Lajos : Mandalafestés
Paulikovics Iván (1953) : Gipszfigurák mindenkinek
Darvas Gábor (1911) : A totem-zenétől a hegedűversenyig
\N : Alternatív baromfitenyésztés és- tartás
Gergényiné Németh Erika : Szövegértelmezési feladatok és megoldások 5-6. osztályosok részére
Fekete Ágnes : Fogalmazz ügyesen!
Szabó István (1967) : A magyar igazságszolgáltatás történetének vázlata az államalapítástól napjainkig
Bainbridge, Timothy : EU mindenttudó
Puskely Mária (1933-) : A keresztény Európa szellemi gyökerei
Otthoni hálózat : \N
Darvas Gábor (1911-) : A zene anatómiája
\N : Bioszőlő, biobor
Darvas Gábor (1911) : Zene Bachtól napjainkig
Molnár V. Attila : Kétszikűek
Darvas Gábor (1911) : Zenei minilexikon
Lockie, Andrew : Homeopátia
Darvas Gábor (1911) : Zenei zseblexikon
Dean, Winton : Händel
Ranschburg Jenő (1935) : A világ megismerése óvodás korban
Gefferth Éva : Csak keresni kell ...
Csiffáry Tamás : Az Unió magyar szemmel
Popper Péter (1933) : Az Írás
Eperjes Károly (1954) : Az igazat mondd, ne csak a valódit
Längle, Alfried (1951) : Értelmesen élni
Farkas Jánosné : Az én utam ...
Bourgeois, Paulette : Franklin kíváncsiskodik
Bourgeois, Paulette : Franklin világgá megy
Garden, Sarah : Anya, drága
\N : Beatköltők
Farah(Irán:császárné)(1938-) : A sah felesége
Deathridge, John : Wagner
Dietel, Gerhard (1953-) : Zenetörténet évszámokban
Fonyódi Tibor (1965) : Feketecsuklyások
Dobák Pál (1930) : A romantikus zene története
Chevalier, Tracy (1962) : A hölgy és az egyszarvú
Skármeta, Antonio(1940-) : Neruda postása
\N : Szép versek
Rákócza Richard : Fekete narancs
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Dráma az udvarházban
Nógrádi Gábor(1947-) : Gyerünk haza!
Nógrádi Gergely : Vau!
\N : Kötelezők röviden
Márai Sándor(1900-1989) : Műsoron kivül
Woodward, Rhonda : Régen várt szerelem
Fable, Vavyan (1956) : Tíz kicsi kommandós
\N : Fontos csak egy
Finder, Joseph (1958) : Kódolt üzenet
Gaál Éva(1940-) : Árva-sziget és Hűség-sziget
Gaál Éva(1940-) : Csoda a kalitkában
Kaaberból, Lene : Az idő hálója
Scarry, Richard(1919-1994) : Tesz-vesz város élő adásban
Anwar, Hamed (1957) : A fájdalom kövei
Babay Bernadette : Helló, csokicsaj!
\N : Alkonyzóna
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Da Silva Katalin (1953) : Egy boldog aszony
Gaál Viktor : Testvérek
Griffin, W. E. B. : A tengerészgyalogosok
Trigiani,Adriana : Életünk legszebb nyara
Szepes Mária(1908-) : Örök pillanat
\N : A jövő a számtantudósoké
Szádváry Margit(1943-) : Életem évszakok sora
Lázár Zsófia : A varázsfuvola
Sós Dóra (1989-) : Csuriélet
Shields, Carol(1935-2003) : Norah, gyere gaza!
Pullman, Philip(1946-) : Roger titkai
\N : A mongolok titkos története
Níedermayer Anna : Orgona örökké
\N : A katolikus dogmatika lexikona
Boross Marietta (1922) : Magyar népi kultúra
Koegler, Horst : Balettlexikon
\N : Kortárs magyar színészlexikon
\N : Arcképcsarnok
\N : Magyar színházművészeti lexikon
Suhai Pál (1945) : Irodalom, művészet az alteritás korában
Kuziak, Michal : Tanuljunk meg írni!
Köves József (1938) : Könyvhetek krónikája
Kapocsy György (1941) : Itt ringatták bölcsőm, ...
\N : A magyar színészet nagy képeskönyve
\N : Magyar színháztörténet
\N : Magyar színháztörténet
\N : Magyar színháztörténet
Horváth Pál (1942) : Mezopotámia háborúi
Gazsó Ferenc (1932) : Fiatalok az újkapitalizmusban
Blair, Tony (1953) : éj-Britannia, ahogy én képzelem
Vásárhelyi Tamás (1949) : Múzeum az iskolában
Devecsery László (1949) : Elemezzünk együtt!
Szénási Ferenc (1946) : A huszadik századi olasz irodalom
Solzenicyn, Aleksandr Isaevic (1918) : Együtt
Amis, Martin (1949) : Koba, a rettenetes
Gellért Sándor (1916-1987) : Kölcsey
Györffy Miklós (1942) : Magyar elbeszélő szólamok
Szörényi László (1945) : Álmaim is voltak, voltak...
\N : A mai magyar bábszinház
Meyer-Stabley, bertrand (1955) : Az igazi Grace Kelly
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
\N : A mai magyar színház
\N : Fejezetek a filmesztétikából
Féjja Sándor : Az amatőrfilmről
\N : A Nemzeti Szinház 150 éve
Féjja Sándor : Film és közönség
Ruszt József : Színészdramaturgia és színészmesterség
Féjja Sándor : 15 filmlecke
Erős Zoltán (1948) : Fejjáték
\N : Kártyalexikon
\N : F.I.L.M.
\N : Film- és médiafogalmak kisszótára
\N : A film és a többi művészet
\N : A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma
\N : Film kislexikon
\N : A film krónikája
\N : Filmek könyve
\N : Magyar sakktörténet
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
\N : Magyar sakktörténet
\N : Magyar sakktörténet
\N : Magyar sakktörténet
Schmidt- Joos, Siegfried : A musical
Simhanfl, Peter : Színháztörténet
Székely György(1918) : A színjáték világa
\N : Sakk lexikon
Lengyel György : A színház ma
Suetin, Aleksej : A megnyitáselmélet tankönyve
Rozvány György (1939) : Jordánia
\N : Versenyfutás az aranyérmekért
Zánkay Péter : Bridzs
Zsoldos Benő : A játékkártya és története
\N : Világirodalom
\N : Vándortáborozási kézikönyv
\N : Európa ezer éve
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
\N : Magyar statisztikai zsebkönyv
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a fantom
Konkolyné Gyuró Éva : Környezettervezés
Simenon, Georges : Maigret dühbe gurul
\N : Magyarország
Weiszhár Attila : Háborúk lexikona
Eddings, David (1931-) : A zafír rózsa
Balogh Gyöngyi : A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig
Kiszely István (1932) : A Föld népei
Kurland, Roger(1969-) : Játszótér
Drvenkar, Zoran (1967-) : Halálos ajtó
Knowles,David : A harmadik szem
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
Clarke, Arthur C. (1917-) : Randevú a Rámával
Putney, Mary Jo : Veszélyes vonzalom
Blake, Jennifer (1942-) : Vad álmodozás
Polcz Alaine (1922) : Kit szerettem? Mit szerettem?
O'Dell, Scott (1898-1989) : Kék delfinek szigete
Kerner, Charlotte(1950-) : Blueprint-másolat
Green, Roland J.(1944-) : Önfejű lovagok
Gemmel, David A.(1948-) : Legendás Druss első krónikája
Jackson, Kevin : Sötét nappalok, fényes éjszakák
Hannah, Kristin (1960) : Titkok tava
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Gyökértelenül
Anderson, Catherine : Fantomkeringő
Károlyiné Baka Gyöngyi : Hengerbucska és Hátraszaltó
Herczeg Ferenc (1863-1954) : Pogányok
Gur, Batya (1947-) : Gyilkosság szombat reggel
Faludy György (1910) : Barokk költészet
\N : Tollbamondás 1. osztályosok részére
Bakay Kornél (1940) : Magyarnak lenni
Karvalics László, Z.(1961-) : Bevezetés az információelméletbe
Kertai Zalán : Hunok - magyarok
Pomogáts Béla (1934) : A költészet szigettengere
Bókay Antal (1951) : József Attila poétikái
Hettinger, Gundrun : Modellezőfilc
Garwood, Julie : A menyasszony
Himmelhuber, Peter : Növénytartó edények
\N : A nyelv és a nyelvek
Freedman, J.F. : Bukott bálványok
Molnár Mária : Az értelmes élet iskolája
\N : A bűvös ládikó
Loe, Erlend (1969-) : A pénz bajjal jár
Vekerdy Tamás(1935-) : Az iskola betegít
Brückner, Julia (1951) : A Titkok Kapuja
Csernus Imre(1966-) : Bevállalja?
Albrecht, Michael von (1933) : A római irodalom története
Jovanovic, Dragoslav : Kapd elő
Síkos László : JavaScript kliens oldalon
Szabó Béla : Gyümölcsborok, gyümölcslevek házi készítése
Kezele, Adrian Predrag : A delfin álma
\N : A gyümölcsök termesztése
Rahn-Huber, Ursula (1956) : Aloe vera
Ranschburg Jenő (1935) : Gepárd-kölykök
Forintos Anna(1937-) : Milyen szép
\N : Vajúdó idők küszöbén
Rodriguez, Abraham (1961) : A füves füzet
Kovács László : Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana
Kenson, Stephen : Technobábel
More, Thomas Sir (1478-1535) : Erősítő párbeszéd balsors idején
Nyilasi Antónia : Erdőszéli mondókák
Márai Sándor (1900-1989) : Kötetben meg nem jelent elbeszélések
Brückner, Julia (1951-) : A titkos alagút
MacGregor,T.J. : Az álmok mindentudó nagykönyve
Benzoni, Juliette (1920-) : Jeruzsálem lovagjai
Appleyard, Diana : Szülés vagy szabadság!
Dobszay László (1935) : Magyar zenetörténet
Tüskés Tibor (1930-) : Két nemzedék
Érsek Rózsa : Első nap az iskolában
Molnár György : A magyar Cellini
Ewing, John : Beatles
: Filmévkönyv
Falvy Zoltán (1928) : A magyar zene története
Hegyessy Mária : Gyurmaékszerek
Frölich Tamás : Hard rock heavy metal enciklopédia
Gelencsér Ágnes : Magyar népzenei alapismeretek
Gülke, Peter : Szerzetesek, polgárok, trubadúrok
Hettinger, Gudrun : Márványozás könnyedén
Neckermann, Monika : Mintalyukasztók
Brigton, Henry : Mesterséges intelligencia másképp
\N : 100 legjobb erdélyi jó falat
Hamburger Klára (1934) : Liszt kalauz
Horejs, Antonin : Antonin Dvorák élete és műve képekben
Fábián Imre (1930) : A huszadik század zenéje
Noll Judit : Az egészség és betegség kisszótára
Isoz Kálmán : Petőfi dalok
Kacsóh Pongrác (1873-1923) : A zene története
Kárpáti János (1932) : Kelet zenéje
Myers, Norman : Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét?
Kelemen Imre (1931) : A zene története 1750-ig
Kemp, Peter : A Stauss család
\N : A színház világtörténete
Keresztury Dezső : A magyar zenetörténet képeskönyve
\N : Színházművészetünkről
\N : A színjáték művészete
Kerman, Joseph : Beethoven
\N : Színjátszó személyek
Talpassy Tibor : A magyar szinjátszás hőskora
\N : Ki kicsoda a magyar zeneéletben
\N : Thalia& musica
Kiss István Zoltán : Magyar könnyűzenei lexikon
Almássy Tibor : Autóversenyzők,versenyautók
\N : Klasszikus zene
Kodály Zoltán (1882-1967) : Közélet, vallomások, zeneélet
Kodály Zoltán (1882-1967) : A magyar népzene
Antal Zoltán (1921) : A magyar sport kézikönyve
Kodály Zoltán (1882-1967) : Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers
\N : Filmévkönyv
Antal Zoltán : Világ és Európa-bajnokságok 1893-1973
Kodály Zoltán (1882-1967) : Visszatekintés
\N : Filmévkönyv
Arnold,Peter : Labdarugó-VB
: Barcelona
\N : Barlangtúrák 8 országban
Kodály Zoltán (1882-1967) : Visszatekintés
\N : Filmévkönyv
\N : BEK-krónika
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
Roberts, Nora (1950) : Nyári álmok
Kovács János (1930) : Mozart breviárium
László Zsigmond (1893) : Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokban
Bocsák Miklós (1947-) : Az évszázad sportolói
Whytock, Cherry : Angel
\N : Magyar zenei helynevek
Chimits, Xavier : Forma-1
\N : Magyarország zenetörténete
Cooper, Kenneth H. : A tökéletes közérzet programja
\N : Magyarország zenetörténete
Legány Dezső (1916) : Liszt Ferenc Magyarországon, 1874-1886
Csanádi Árpád (1923) : Labdarúgás
Wass Albert (1908-1998) : Eliza
Szarka László (1953-) : Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák
Marchesi, Gustavo : Giuseppe Verdi
Nádas Péter (1942-) : Saját halál
Martos Ferenc : Gül baba
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930) : A bíborvörös dolgozószoba
Meer, John Henry van der (1920) : Hangszerek az ókortól napjainkig
Dénes Tamás (1963-) : Az aranylabda csillagai
Glastra van Loon, Karel (1962-) : Kakukkfióka
Dénes Tamás : Európai aranylabdások
Menuhin, Yehudi (1916) : Az ember zenéje
Dénes Tamás (1963-) : A 700.után
Brezina, Thomas (1963-) : Hé, apu, kevés a zsebpénz!
: Muzsikáló zenetörténet
Sohonyai Edit : Le a pasikkal! avagy Velem nem stimmel valami?
\N : EB kalauz '96
\N : Muzsikáló zenetörténet
\N : Muzsikáló zenetörténet
Szabó Judit, G. (1925-) : Barbara, ez több a soknál!
Engelhardt, Martin : A sikeres triatlon-edzés
Marék Veronika (1937-) : A csúnya kislány
\N : Erdők, hegyek sportjai
Gala, Antonio (1936-) : Török szenvedély
\N : Forma 1 nagyenciklopédia
Kenneth, Claire (1923-2000) : Halálos háromszög
Földes Éva : A magyar testnevelés és sport története
Balázs Ildikó : Wass Albert életmű-bibliográfia, 1923-2003
Kuncz Aladár (1886-1931) : Felleg a város felett
Oldal Gábor : Zene futószalagon
Kóka Rozália (1943-) : Aranyhajú ikergyermekek
\N : Az opera történetéből
Palisca, Claude V. : Barokk zene
Acredolo, Linda : Babajelek
\N : Első enciklopédiám
Pécsi Géza (1927) : Kulcs a muzsikához
Póczonyi Mária : Kis francia zenetörténet szóban és zenében
Ungváry Zsolt (1968-) : Szent királyok nemzetsége
Rajeczky Benjamin (1901) : Mi a gregorián ?
Rajeczky Benjamin (1901) : A népzenekutatás története
Krekulová, Alena : Zsidó konyha
Reviczky Béla : Kórusok enciklopédiája
Sadle, Stanley (1930) : Mozart
Sárosi Bálint (1925) : Zenei anyanyelvünk
Schonberg, Harold C. : A nagy zeneszerzők élete
Sebő Ferenc (1947) : Népzenei olvasókönyv
\N : SH atlasz
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
Gera Klára : Nemezelés
Somfai László (1934) : Joseph Haydn élete képekben és dokumentumokban
Földes Éva : A Tanácsköztársaság sportja
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
\N : Futball...
Szabolcsi Bence : Európai virradat
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
\N : Futball
Szabolcsi Bence (1899-1973) : A magyar zenetörténet kézikönyve
Szabolcsi Bence : A zene története
\N : Futball...
Tóth Ferenc (1925-) : Vadászatok, vadászok, emlékek
Magay Tamás (1928-) : A magyar szótárirodalom bibliográfiája
\N : Futball enciklopédia
Prohászka László (1953-) : Szoborhistóriák
\N : Futballévkönyv
\N : Szemelvények a zenehallgatáshoz
\N : Futball lexikon
Talbot, Michael : Olasz barokk mesterek
Tardos Péter (1924) : Rock lexikon
Ujfalussy József (1920) : Bartók Béla
Vargyas Lajos (1914) : A magyarság népzenéje
Walker, Alan (1930) : Liszt Ferenc
Walker, Alan (1930) : Liszt Ferenc
Gáspár Balázs : Tenisztippek
Grósz Zoltán : Arany focikönyv, 1863-2002
\N : Guinness sport-enciklopédia
Halmos Imre : Sportjátékelmélet
\N : A zene képes kalauza
\N : A zene könyve
\N : A zene világa
Szabolcsi Bence : Zenei lexikon
\N : Zenekultúránkról
\N : A zenetörténet antológiája
Havas László : A magyar sport aranykönyve
\N : Csillagösvényen
Heiniger, Andreas : 1010 játék és gyakorlat fogyatékkal élőknek
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
Hofmann Péter : Mundial krónika
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
Ivanics Tibor : Athén, Atlanta
\N : Játékszabályok
\N : Filmévkönyv
Jordán, Godfrey : Kosár
Kahlich Endre : Olimpiai játékok
\N : Filmévkönyv
Kahlich Endre : Olimpiai játékok 1896-1876
Keresztényi József (1919) : Kis olimpiatörténet
\N : Filmévkönyv
\N : Filmévkönyv
Zolnay László (1916) : A magyar muzsika régi századaiból
Zoltai Dénes : A zeneesztétika története
Keresztényi József : Az olimpiák története
\N : Filmévkönyv
Zoltán János (1953) : Képes pop-rock enciklopédia
Kertész István (1942-) : Az ókori olümpiai játékok története
\N : Zorán
\N : Filmévkönyv
\N : Filmkörkép
Bakó Jenő (1921) : Az úszás története
\N : Ki kicsoda a magyar sportéletben?
\N : Filmkörkép
Counsilman, James E : A versenyúszás kézikönyve
Dulin Jenő (1936) : Vitorlássport
Simóné Avarosy Éva : Suhanó famadarak
Székely Tamás : Vitorlás-kislexikon
Koncz János : Karate, sportkarate
Domokos Lajos : A lovaglás alapjai
\N : Kosárlabda mindenkinek
\N : Filmlexikon
Fehér Dezső (1922) : A magyar lóversenyzés története, 1827-1977
\N : A labdarúgás játékszabályai
Flandorffer Tamás (1915) : Ló és lovaglás
Gregor, Ulrich : A film világtörténete
Pettkó-Szandtner Tibor : A magyar kocsizás
Gyürey Vera : Chaplintől Mihalkovig
Széchényi Dénes (1828-1892) : Adalékok a lovaglás tanításához
Hartai László : Mozgóképkultúra és médiaismeret
Hevesy Iván (1893-1966) : A némafilm egyetemes története, 1895-1929
Honffy Pál : Filmről, televízióról középiskolásoknak
Kelecsényi László (1947-) : A magyar hangosfilm hét évtizede, 1931-2000
\N : Képkorszak
Széchényi Dénes : Eszmék a lovaglás és kocsizás köréből
Várady Jenő (1919) : Aranyúton
Antos Zoltán (1904-1990) : Kéziköyv a sporthorgászatról
Ferenczy Dénes : A magyar horgászat kézikönyve
\N : Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben
\N : Hol horgásszunk 2000-ben?
Lukács Antal : Filmesztétikai vázlatok
\N : A horgászat gyakorlati kézikönyve
\N : Hunor vadászkönyv
: A magyar vadászirodalom képeskönyve
Kékessy László : A magyar vadász kézikönyve
Magyar Bálint : Az amerikai film
Lukács László(1914-1991) : A magyar olimpiai aranyérmek története, 1896-1992
\N : Magyar filmkalauz
Kennedy, Robert : Több izmot!
Lukács László(1914-1991) : A magyar olimpiai bajnokok, 1896-1996
Nemes Károly (1930) : A filmművészet fejlődése
Nemes Károly : A filmtörténet alapjai
Kriska György : Vizi gerinctelenek
Agárdy Sándor(1955-) : Erdei iskola kézikönyv
\N : Sulilexikon
Nemes Károly : Sodrásban ...
Presserné Vér Katalin : Játékos suliváró
\N : Magyarország politikai évkönyve
\N : Révai új lexikona
Mijnders-van Woerden, M.A.(1921-) : A könyves asszony
\N : Egy csésze vigasz a léleknek
Sasson, Jean : Irak lánya, Majada
Eco, Umberto (1932-) : A rózsa neve
Nemere István(1944-) : A boldogság háza
Lehane, Dennis(1966-) : Titokzatos folyó
\N : Magyar filmográfia. Játékfilmek
\N : Magyar filmográfia. Dokumentumfilm, animációsfilm, rövidfilm
Nemeskürty István (1925) : A képpé varázsolt idő
Nemeskürty István (1925) : A magyar filmművészet képeskönyve
Thomas, Chantal(1945-) : Búcsú a királynétól
Roberts, Nora(1950-) : Halálos születésnap
\N : Oxford filmenciklopédia
\N : Minden másképp van
Shamir, Israel : Rasszista állam?
Hegedűs Rita : Magyar nyelvtan
Jókai Anna(1932-) : Virágvasárnap alkonyán
: Franciaország
Epes, Katja : Bújócskázó állatgyerekek
Horváth Zoltán : Adatok Bácsalmás város hadtörténetéhez
\N : A rádió, a televízió és a népművelés
Bedócs Gyula : Horvátország és tengerpartja
Schickel, Richard : Walt Disney története
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Brezina, Thomas(1963-) : A szülőkkel csak a baj van!
Szalay Károly (1929-) : A geg nyomában
Szilágyi Gábor (1942-) : Életjel
Perina, Linda : Lufifigurák
Szabó Magda(1917-) : Für Elise
Szilágyi Gábor (1942) : Tűzkeresztség
Rovenna, Sarah : Szenvedélyek szigete
Roberts, Nora(1950-) : Mézes puszedli
\N : Szöveggyűjtemény a filmesztétika tanulmányozásához
Pelzer, Dave,J : Dave, a férfi
Kidd, Sue Monk(1948-) : A méhek titkos élete
\N : A tizedik múzsa
Bödök Zsigmond : Magyar feltalálók a hajók és a vasút történetében
\N : TV könyv
\N : Új filmlexikon
\N : Új filmlexikon
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Higgy a csodában!
Bront‰, Charlotte(1816-1855) : Az angoltanár
\N : Új kortárs magyar színész lexikon
Aamund, Jane : Krajcárkeringő
Selyem Zsuzsanna(1967-) : Szembe szét
\N : Kémia feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire
Hemgesberg, Hanspeter : A bodza mint természetes gyógyszer
Veress József : Kétszáz film
Szepesi Attila(1942-) : Az elsüllyedt várkastély
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Polgár Ernő (1954-) : Halálos csók
\N : Ugrás a semmibe ...
Madarász István : Kézilabdázás
\N : Winston Churchill harapós humora
\N : Magyar futballévkönyv 1997
Maxwell, John C. (1947-) : Vezetés 101
Katona Endre : Bevezetés az informatikába
\N : A magyar sport évkönyve
\N : A magyar sport évkönyve
\N : Európa
\N : A magyar sport 40 éve
Szücsné Harkó Enikő : Wass Albert írói pályaképe
Kőszegi Éva, H. (1921-) : Egy budai lány élete, 1907-1945
Disney, Walt (1901-1966) : A legelő hősei
\N : Magyar sportenciklopédia
\N : Magyar sportenciklopédia
\N : Tizenhetedik Magyar Őstörténeti találkozó és Tizennegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai
\N : Nagy horgászkönyv
: Kodály Zoltán
Nowak, Zdzislaw : 50 táblás játék
Békés Pál (1956-) : A bűntárs
\N : Magyar sportévkönyv
\N : Magyar sportévkönyv
\N : Magyar sportévkönyv
Jósika Miklós (1794-1865) : XIX. századi magyar fantasztikus regények
Antal László : A világ nyelvei
\N : Magyar sportévkönyv
Purnell, Gareth : Horgász enciklopédia
\N : Magyar sportévkönyv
Baleczky Emil : Ószláv nyelv
\N : Vadászati enciklopédia
\N : Magyar sportévkönyv
Balázs János (1914) : A szöveg
\N : Magyar sportévkönyv
\N : Vadászati lexikon
\N : Magyar sportévkönyv
Vígh József : A magyar horgászat krónikája
Ballay, [Jozef] : Szlovák nyelvkönyv
Bartha Csilla (1965-) : A kétnyelvűség alapkérdései
Bakos Ferenc (1922-1996) : Idegen szavak és kifejezések kéziszótára
Mező László : Futball- adattár
Mező László : Futball-adattár
Benkő Loránd (1921) : A történeti nyelvtudomány alapjai
Nádori László(1923) : Sportedzés, versenyedzés címszavakban
Balázs Géza (1959) : Magyar nyelvhelyességi lexikon
Nagy Béla : Fradi futballkrónika 1899-1973
Black, Max : A nyelv labirintusa
Balázs Margit : A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek
Nagy Béla : Fuballkrónika
Bachát László (1921) : Magyar nyelvtani műszótár
Nagy Béla(1944-) : Kik játszottak a Fradiban?
Nagy Béla(1944-) : Minden taps a Ferencvárosnak szól
Nagy Béla(1944-) : Victoria
Bárczi Géza (1894-1975) : A magyar nyelv története
Bárczi Géza (1894-1975) : Magyar szófejtő szótár
\N : A cirillbetűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása ; Az újgörög nevek magyar helyesírása
Csiffáry Tamás : Magyar történelmi helynevek
Elekfi László : Magyar ragozási szótár
Fábián Pál (1922) : A földrajzi nevek helyesírása
Fábián Pál (1922) : Helyesírásunk
Fejes Katalin, B. (1946) : Elemzések a mondattan szintje alatt és fölött
Nagy Sándor(1949-) : éj! Bicajoskönyv
Borza Lucia : Román nyelvkönyv
\N : Az öttusa története
Bödey József : Bolgár nyelvkönyv
\N : Olimpia, 1988
Crystal, David : A nyelv enciklopédiája
Fercsik Erzsébet : Hogy hívnak?
\N : Olimpiai almanach
\N : Olimpiai almanach
Crystal, David : A nyelv enciklopédiája
Gaál Edit : A magyar nyelv kis könyve
Gyapai Gábor : Ki mondta? Miért mondta?
Durand, Jacques : Bevezetés a fonológiába
Prókai Károly : 80 év fekete-fehérben
Prókai Károly : 80 év fekete-fehérben
Hadrovics László (1910) : Magyar frazeológia
Eco, Umberto (1932-) : A tökéletes nyelv keresése
Hadrovics László (1910) : Magyar történeti jelentéstan
Rejtő László : Felejthetetlen 90[kilencven]percek
Ferenczi Attila : Latin nyelvkönyv
\N : Helyesírási kéziszótár
Fábián Pál (1922) : Nyelvművelés
Fodor István (1920-) : A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
Rejtő László : Kilenc klub krónikája
: Helyesírási szójegyzék
\N : Sport...
\N : Sportkódex A-Z
\N : Sportlexikon
\N : Sportlexikon
Hernádi Miklós (1944) : Közhelyszótár
Hernádi Sándor (1927) : Játsszunk nyelvtant!
Horváth János : Rendszeres magyar verstan
Kálmán Béla (1913) : A nevek világa
Keszler Borbála (1939) : Kis magyar grammatika
Szabadi László : Karambol a zöld asztalon
Szamay György (1921) : Ezeregy kérdés, felelet a sportról
\N : 101 híres labdarúgó
Chomsky, Noam : Mondattani szerkezetek
Szőke Pál : A tenisz története
Futó István : Cseh nyelvkönyv
Gósy Mária (1952-) : Pszicholingvisztika
Győri Gyula (1921) : Nota bene!
Umminger, Walter : A sport krónikája
Györkösy Alajos : Görög nyelvkönyv
Hajdú Péter : Bevezetés az uráli nyelvtudományba
Hajdú Péter (1923) : Az uráli nyelvészet alapkérdései
Vándor Kálmán(1929) : Labdarúgó világbajnokság
Váradi Iván Attila : Táborozási zsebkönyv cserkészeknek
Hajdú Péter (1923) : Uráli nyelvrokonaink
\N : VB kalauz 94
\N : Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból
Vosátka, Mirko : Természetjárók enciklopédiája
Vörös János : Motorsport
Weider, Joe : A testépítés bibliája
Zsolt Róbert : Labdarúgók, sportolók
Gábor Ignác (1868-1945) : A magyar ősi rtitmus ; A magyar ritmus problémája ; A magyar ritmika válaszútja
Kiefer Ferenc (1931) : Jelentéselmélet
Kiss Jenő (1943) : A pingvintől a kolibriig
Kiss Katalin, É. (1949) : Új magyar nyelvtan
Kövecses Zoltán (1946) : Magyar szlengszótár
Ladó János (1918) : Magyar utónévkönyv
\N : Iskolások vicces könyve
Lakó György : A magyar nyelv finnugor alapjai
Margolin, Philip (1944-) : Kockázatos üzlet
Vargas, Fred (1957-) : Messzire fuss, soká maradj!
Sántha Attila (1941) : Környezetgazdálkodás
Törzsök Béla : Aranygyűrű
Alföldy Jenő(1939-) : Irodalmi fogalomtár
Imecs Orsolya : Benelux államok
Amacziné Bíró Zsuzsa : Regények találkozása
Monaldi Rita : Imprimatur
Amacziné Bíró Zsuzsa : Regények találkozása
Arató László : Beavatás
Lelkes György : Magyar helységnév-azonosító szótár
Aristotelés (Kr.e.384-321) : Poétika
Aristotelés (Kr.e.384-321) : Poétika
\N : Magyar dialektológia
Lane, Allison : Rokon lelkek
Alföldy Jenő(1939-) : Irodalmi fogalomtár
Fáy András (1786-1864) : A Bélteky-ház
\N : Magyar értelmező kéziszótár
Obermannová, Irena (1962-) : Női mozdulatok
László Szilvia, K. : Miri, a manólány
\N : Áttünések
\N : Magyar grammatika
\N : Magyar helyesírás
Freund, Peter : Laura és a Hét Hold Pecsétje
Babits Mihály(1883-1941) : Az európai irodalom története
Osvát Erzsébet (1913-1991) : Állatkert
\N : A magyar helyesírás szabályai
Bán Imre(1905-) : A barokk
Walser, Martin (1927-) : Szökőkút
\N : Magyar helyesírási szótár
Bárdos László(1955-) : Irodalmi fogalmak kisszótára
\N : A barokk és rokokó irodalmából
\N : A barokk és rokokó irodalmából
Bécsy Tamás(1928-) : Kalandok a drámával
Bécsy Tamás(1928) : Mi a dráma?
Roberts, Nora : Hódító herceg
Benedek Marcell(1885-1969) : Az olvasás művészete
Klimó Jutka : Gyermekversek
Benedek Marcell : A világirodalom története
Buvári Márta (1949-) : Mesék szebben
\N : A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája
\N : A magyar nyelv kézikönyve
\N : Bevezetés a modern irodalomelméletbe
\N : A magyar nyelv könyve
Bognár Tas : Elemzések a gyermek- és ifjusági irodalom köréből
Weiss, Walter M. : Bécs
Lassú Zsuzsa, F. : Barátok és barátnők - együtt és egymás ellen
Benedek Marcell : Irodalmi hármaskönyv
\N : A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
Harper, Jennifer (1965-) : Méregtelenítés
Bókay Antal : Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban
Bollók János (1944-) : Irodalom a középiskolák 1. osztálya számára
Fekete István (ifj.) (1932-) : Fekete István az édesapám volt ...
Brehler, Reiner : Beszédtechnika menedzsereknek
Meyers, Michael (1961-) : PC hardver és karbantartása
\N : A magyar nyelv értelmező szótára
Clayton, Peter (1953-) : Testbeszéd a munkahelyen
Budaváriné Béres Erzsébet : Szövegértés-szövegalkotás
Budaváriné Béres Erzsébet : Szövegértés-szövegalkotás
Révész György : Szülői bánásmód - gyermekbántalmazás
Cselényi László(1938-) : A nélkülözhetetlen 100 könyv
Simanovszky Zoltán (1942-) : Közgazdaságtan alapfokon
\N : A magyar nyelv alaktani elemeinek és mondattani alapsajátságainak tanulságai
Daragó Dénes : Irodalom felvételi tesztek és kérdések
Diószegi Endre : Irodalom II. a középiskolások számára
Diószegi Endre : Irodalom szöveggyűjtemény 1.a középiskolások számára
\N : A magyar nyelv történeti nyelvtana
\N : Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény
\N : Ókori keleti történeti chrestomathia
\N : A magyar szókészlet finnugor elemei
\N : Az egzisztencializmus
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve
Elszeszer Valéria : Versek a középiskolában
Laczkó Krisztina (1967-) : Helyesírás
\N : Az európai irodalom képeskönyve
\N : Magyar történeti szóalaktan
\N : Titkok és rejtélyek
Lacza Tihamér (1948-) : Az ókor emlékezete
\N : Magyar verstani szöveggyűjtemény
\N : Földrajzinév-tár
Herczeg Gyula (1920) : Olasz leíró nyelvtan
Koczogh Ákos(1915) : Az expresszionizmus
Hutterer Miklós (1930) : A germán nyelvek
\N : Magyarország földrajzinév-tára
Fenyő D.György : Poétai iskola
Mezey László : Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén
Jaczó Dániel : A sikeres érettségi kézikönyve
Fischer Sándor : Retorika
Fónagy Iván (1920-) : A költői nyelvről
Jovanovic, Ivanka : Szerb-horvát nyelvkönyv
Kapitány Ágnes (1953) : Rejtjelek
Fried István(1934) : Tíz híres regény
Frye, Northrop(1921-1991) : A kritika anatómiája
Gáti József : A versmondás
Kálmán László (1957-) : Hárompercesek a nyelvről
Gintli Tibor : Irodalom
\N : A mi nyelvünk
Molnár József (1927) : A magyar beszédhangok atlasza
Molnár József (1927) : Magyar nyelvemlékek
: Gyermekirodalom
\N : Keleti nevek magyar helyesírása
Kispál Magdolna, Sz. : Finn nyelv
Molnos, Angela : Magyarító könyvecske
Kiss Jenő (1943-) : Társadalom és nyelvhasználat
Nagy Gábor, O. : Magyar szinonímaszótár
Koster, Cor J. : Statisztika nyelvtanárok és nyelvszakos diákok számára
Kugler Nóra : Nyelvi fogalmak kisszótára
Nagy Gábor, O. (1915-1973) : Mi fán terem?
Lakó György : Chrestomathia Lapponica
Lancz Edina : A magyar jelnyelv szótára
Nagy Lajos, Cs. (1945) : Gyakrabban használt magyar nyelvészeti kiadványok
Kassai Ilona (1945) : Fonetika
\N : Nagy magyar helyesírási szótár
Máté Jakab (1926-2001) : A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig
Maywald József : Görög nyelvtan
Móritz György : Olasz nyelvkönyv kezdőknek
\N : A mai magyar nyelv
Magay Tamás : Idegen nevek kiejtési szótára
\N : Nyelvművelő kézikönyv
\N : Nyelvművelő kéziszótár
Hamar Péter : Érettségi tételek irodalomból
Morvay Károly : Kevés szóval portugálul
Hankiss Elemér (1928-) : Az irodalmi kifejezésformák lélektana
\N : Nyelv - kommunikáció - cselekvés
Haller József : Történelmi hazugságok
Pálfy Gyula : Utónévkönyv
Hegedűs Géza(1912-1999) : Kecskeének
\N : Nyelvrokonaink
Póra Ferenc (1844) : A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve
Hegedűs Géza(1912-) : A szépirodalom műfajai
Rácz Endre (1922-1992) : Kis magyar nyelvtan
Nyerges Julianna : Kis olasz nyelvtan
Rácz Endre (1922) : Mondattani elemzések
\N : Olasz nyelvkönyv
Hegedűs Géza(1912-) : Világirodalmi arcképcsarnok
Hegedűs Géza(1912-) : Világirodalmi arcképcsarnok
Papp István (1901-1972) : Finn nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára
Hernádi Sándor(1927-) : Beszédművelés
Richnovszky Andor (1930) : Baja utcanevei
Pease, Allan : Testbeszéd
\N : 77 híres dráma
\N : 77 híres dráma
\N : Híres írók-és költők
\N : Példák könyve 1510
Sebők László (1955) : Magyar neve?
\N : Híres írók, költők műveinek elemzése
Petőfi János, S. : Elkallódni, megkerülni
: Hol tart ma a stilisztika?
Horváth Károly : A romantika
\N : Strukturális magyar nyelvtan
\N : Humorlexikon
Hunya Márta : Irodalmi adatgyűjtemény
Inczefi Géza : A magyar nyelv története
Szende Aladár (1914) : A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
Szerdahelyi István (1934) : Verstan mindenkinek
Szikszainé Nagy Irma : Leíró magyar szövegtan
Szilágyi Ferenc (1928) : Sokféle neveknek magyarázatja
Szily Kálmán (1838-1924) : A magyar nyelvújítás szótára
Szuromi Lajos (1937) : A szimultán verselés
\N : A huszadik század külföldi írói
Tolcsvai Nagy Gábor (1953) : A magyar nyelv szövegtana
Tótfalusi István (1936) : Idegen szavaink etimológiai szótára
Robins, Robert Henry : A nyelvészet rövid története
Iglói Endre : Poétikai és irodalomtörténeti fogalmak oroszul és magyarul
\N : Spanyol nyelvkönyv
Tótfalusi István (1936) : Idegen szavak magyarul
Bánáti Nándorné : Spanyol nyelvkönyv
\N : óInduló balra"
Tótfalusi István (1936) : Kiejtési szótár
Szemere Gyula : A leíró nyelvtani elemzés módszere
Benedek Marcell : Irodalmi lexikon
Tótfalusi István (1936) : Kis magyar nyelvklinika
Szepes Erika : Verstan
\N : Irodalmi művek elemzése
\N : Irodalom
\N : Irodalom és módszertana
Tótfalusi István (1936) : Nyelvi vademecum
\N : Irodalom szöveggyűjtemény II.
\N : Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak
\N : Az amerikai irodalom a XX. században
Tóth Szergej : Pápuáktól a Pioneerig
\N : Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai
\N : Az angol irodalom a huszadik században
\N : A világ nyelvei
\N : Újj magyar tájszótár
\N : Irodalom
Barg, Mihail Alexandrovic : Shakespeare és a történelem
\N : Az irodalom elméletei
\N : Irodalmi Nobel-díj, 1901-1990
\N : Az irodalomtörténet elmélete
Bradley, Andrew Cecil (1851-1935) : Shakespeare tragikus jellemei
Jakab Antal, K.(1942-) : Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, 1901-2002
Brown, Daniel : Connections
\N : Verseghy nyelvművelő verseny
Zsuffa Zoltánné : Gyakorlati magyar nyelvtan
\N : Gyerekek az épített és természeti környezetért
\N : Jót,s jól!
Kelecsényi László Zoltán : Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése
Kelecsényi László Zoltán : Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése
Kiss Judit : Érettségi irodalom
Kissné Figeczky Zsuzsanna : Híres regények dióhéjban
: A klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából
Kissné Figeczky Zsuzsanna : Híres regények dióhéjban
\N : A klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából
Klaudy Kinga(1945-) : A fordítás elmélete és gyakorlata
Koczogh Ákos : Az expresszionizmus
Erdélyi Margit : Kis angol nyelvtan
Komlós Aladár : A szimbolizmus
Falkné Bánó Klára : Amerikai angol - brit angol
\N : Kortárs gyermekkönyvek
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
\N : Kötelező olvasmányok elemzése
Komár Pál (1920) : Számítástechnikai angol szaknyelvi szótár
\N : Kötelezők
Magay Tamás (1928) : Angol és amerikai kifejezések szótára
Magyarics Péter : Gyakorlati angol nyelvtan
\N : Középiskolai irodalmi lexikon
Budai Katalin (1953) : Maugham világa
Kardos Tibor : Középkori kultúra, középkori költészet
Géher István (1940-) : Shakespeare
Kristó Nagy István(1921-) : A világirodalom története
Géher István (1940) : Shakespeare-olvasókönyv
Gould, Victor E. : Experiments in effective writing
\N : Huszonöt fontos angol regény : műelemzések
Vasvári Lajos : 20000 English - Hungarian proverbs, sayings from all over the world
Kéry László (1920) : Angol írók
Kéry László (1920) : A sötét láng prófétája
Kretzoi Miklósné : Az amerikai irodalom kezdetei (1607-1750)
Ármósné Eisenbarth Magda (1916) : 8000 germanizmus
Bassola Péter (1944) : Német nyelvtani táblázatok
Donner Csaba : Az új német helyesírás
Erdélyi Margit : Kis német nyelvtan
\N : Írásbeli dolgozatok
Kundera , Milán : A regény művészete
Markó Ivánné : Der ..., die ..., das ...
Wardhaugh, Ronald : Szociolingvisztika
Kundera , Milán : A regény művészete
Benedek Marcell : A világirodalom története
\N : A német helyesírás változásai
\N : Érettségi témakörök, tételek
West, Martin, L. : Szövegkritika és szövegkiadás
Szinna Undine : Briefwechsel
\N : Magyar Shakespeare-tükör
Zsirai Miklós (1892-1955) : Finnugor rokonságunk
Lukács György : Művészet és társadalom
\N : VIII. Henrik udvarában
Eckhardt Sándor (1890-1969) : Mai francia nyelvtan
Dániel Anna (1908) : Schiller világa
Országh László (1907-1984) : Az amerikai irodalom története
Lukács György(1885-1971) : A történelmi regény
\N : Fejezetek a magyarországi német irodalom történetéből
\N : Francia nyelvkönyv
Lukács György : Világirodalom
\N : A francia nyelvvizsga ábécéje
Halász Előd (1920) : A német irodalom története
Ruland, Richard : Az amerikai irodalom története : a puritanizmustól a posztmodernizmusig
\N : Grammaire de francais contemporain
Lukácsy András : Kiment a ház az ablakon...
\N : Huszonöt fontos német regény
Karakai Imre (1936) : Francia nyelvtan magyaroknak
Sisk, Jean : Composing humor
Magyar Ferenc : 20.századi drámák
Lukács György : Német realisták
Akisina, Alla Aleksandrovna : Orosz levéletikett
Ember Mária, V. : Régi textíliák
\N : A német irodalom a XX. században
Baleczky Emil : Szöveggyűjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához
Sükösd Mihály (1933-) : Ernest Hemingway : Az öreg halász és a tenger
Sükösd Mihály (1933-) : Franz Kafka : A per
Szabó László, Cs. (1905-1984) : Shakespeare : Esszék
Klaniczay Tibor(1923) : A manierizmus
Ferenczy Gyula : Gyakorlati orosz nyelvtan
Berencz János : Verne kislexikon
Szenczi Miklós (1904-) : Az angol irodalom története
Szerb Antal (1901-1945) : Az angol irodalom kis tükre
Mész Lászlóné(1928) : Drámaértelmezések
Dobossy László : A francia irodalom története
Mész Lászlóné(1928) : Drámaértelmezések
Mész Lászlóné(1928) : Drámaértelmezések
Mész Lászlóné(1928) : Drámaértelmezések
Tótfalusi István (1936-) : Ki kicsoda Shakespeare világában
Ferenczi László (1937-) : Voltaire : Candide vagy Az optimizmus
Formanovszkaja, Natalia Ivanovna : Orosz beszéd-etikett
Mész Lászlóné(1928) : Dráma a huszadik században
Mész Lászlóné(1928) : Dráma a huszadik században
Mész Lászlóné(1928) : Dráma a huszadik században
Mész Lászlóné(1928) : Dráma a huszadik században
Mész Lászlóné(1928) : Dráma a huszadik században
Halász Lászlóné : Az orosz nyelvvizsga ábécéje
Keszthelyi Ernő : Russzicizmusok
\N : Orosz nyelvkönyv
Tatár Béla (1933) : Rausszkaja leksikografija
Török András : Oscar Wild világa
Ajkay Eszter : Német nyelvvizsga
Mész Lászlóné : Színterek
Binchy, Maeve (1940-) : Ház a Tara Roadon
Mihályi Gábor(1923-) : Végjáték
\N : Aktuelle Themen
\N : A francia irodalom a huszadik században
Bátkainé Bajor Erzsébet (1944) : Levelezzünk német nyelven!
\N : Huszonöt fontos francia regény
Képes Júlia (1954-) : Trisztán és Izolda
Magyar Miklós (1938) : A francia regény tegnap és ma
\N : Beszéljünk németül!
Mészáros Vilma : A mai francia regény
Szávai János (1940) : Nagy francia regények
Vörös Imre (1936-) : Moliére : Tartuffe
Deák Heidrun : Tesztek a nyelvvizsgán
\N : A modern irodalomtudomány kialakulása
Nagy Teréz : Műelemzések logikusan
Nagy Teréz : Műelemzések logikusan
Nagy Teréz : Műelemzések logikusan
Czine Mihály : A naturalizmus
Nagy Teréz : Műelemzések logikusan
Németh G.Béla(1925-) : A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában a kiegyezéstől a századfordulóig
Mohácsy Károly(1925-) : Irodalom a középiskolák I.osztálya számára
\N : Éretségi, felvételi nyelvvizsga tesztek
Gáborján Lászlóné : Német szövegek értése, fordítása
Mohácsy Károly(1925-) : Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára
\N : Lesestoffe Deutsch
\N : Lesestoffe Deutsch
Lőrincz Zsolt : Német társalgási kézikönyv közép- és felsőfokon
Molnár Judit : Írásbeli feladatok
\N : Német nyelvkönyv
Pilarsky Jiri : Bist du gut ... Deutsch...?
Tamássyné Bíró Magda : A német nyelvvizsga ábécéje
Veress János : Gyógyítás otthon
Zalánné Szablyár Anna : Német szókincskönyv
Berta Gyula : Asztmás vagyok - mit tegyek?
Lukács Gergely Sándor : Százharminc haiku
Davidar, David : A kék mangó háza
Bakos Ferenc (1922) : Magyar - román kisszótár
Thury Zoltán (1870-1906) : étravaló. Testamentum
Bakos Ferenc (1922) : Román - magyar kéziszótár
\N : A magyar irodalom évkönyve
Bartos Tibor (1933) : Magyar szótár
Berrár Jolán (1925) : Régi magyar glosszárium
Bödey József : Bolgár-magyar szótár
Bödey József : Magyar-bolgár szótár
Eckhardt Sándor (1890-1969) : Francia- magyar nagyszótár
Bán Imre (1950) : Dante-tanulmányok
Madarász Imre (1962-) : Az olasz irodalom története
Roberts, Nora(1950-) : Biztos rév
\N : Az olasz irodalom a huszadik században
Szabó György (1932) : Századunk olasz irodalmának kistükre és más tanulmányok
Ortega y Gasset, José(1883-1955) : Gondolatok a regényről
Ördögh Szilveszter(1948-) : A könyv is olvas engem
\N : Az összehasonlító irodalomtörténet klasszikusai
Eckhardt Sándor (189-1969) : Magyar - francia nagyszótár
\N : Ötven nagyon fontos "gyermekkönyv"
\N : Ötven nagyon fontos regény
Pálffy Endre : A román irodalom története
Palotayné Lengváry Judit : Drámatörténeti vázlatok
Péchy Blanka(1894) : Beszélni nehéz!
Alvar, Carlos : A spanyol irodalom rövid története
Fodor Sándor (1941) : Magyar - arab szótár
Frecskay János (1841-1919) : Mesterségek szótára
Gáldi László (1910-1973) : Magyar - spanyol kéziszótár
Gáldi László (1910) : Spanyol - magyar szótár
Adamik Tamás (1937-) : Római birodalom a késői császárkorban
Tamáskáné Gőbel Marianne : Szlovák - magyar szótár
Györffy Miklós : Német - magyar kulturális szótár
Adamik Tamás (1937-) : Római irodalom az aranykorban
Györkösy Alajos : Latin - magyar szótár
Adamik Tamás (1937-) : Római birodalom az anarchikus korban
Adamik Tamás (1937-) : Római irodalom az ezüstkorban
Györkösy Alajos : Magyar - latin szótár
Albrecht, Michael von (1933-) : A római irodalom története
Hadrovics László (1910) : Horvát - magyar kisszótár
Hadrovics László : Magyar - orosz szótár
Hadrovics László : Orosz - magyar szótár
Pethőné Nagy Csilla : Irodalomkönyv
\N : Szöveggyűjtemény
Petrolay Margit(1908-) : Könyv a meséről
Halász Előd (1920-1997) : Magyar - német nagyszótár
Petrolay Margit(1908-) : Könyv a meséről
Halász Előd (1920-1997) : Német - magyar nagyszótár
Péchy Blanka(1894) : Beszélni nehéz!
Pomogáts Béla(1934) : Versek közelről
Bodóczky István (1949-) : Vizuális nevelés
Herczeg Gyula : Magyar - olasz szótár
Herczeg Gyula : Olasz - magyar szótár
Hoffmann Ottó (1925) : Mini-tini szótár
Borzsák István (1914-) : Dragma
Falus Róbert (1925) : Az antik világ irodalmai
\N : A neoavantgarde
Barlai Róbert : Krízismenedzsment, kríziskommunikáció
\N : Idegen szavak és kifejezések
Falus Róbert (1925) : Apollón lantja : A görög-római irodalom kistükre
Kázmér Miklós (1921) : Régi magyar családnevek szótára
Kabók Zita : Informatikai alapismeretek
\N : Nézőpontok, motívumok
Falus Róbert (1925-) : A római irodalom története
Kiefer Ferenc (1931) : Magyar - svéd szótár
Grimal, Pierre : A latin irodalom története
Király Rudolf : Magyar - portugál szótár
Király Rudolf : Portugál - magyar szótár
Szájer József (1961-) : Európa
\N : Amit a bőrrákról és a melanoma malignumról tudni kell
Kulin Katalin (1927-) : A középkor újlatin nyelvű irodalmai
Vadász Géza : Janus Pannoniusepigrammái
Mithrandir, Astre : Roxfort titkai
\N : Novellák a középiskolában
Péchy Blanka(1894) : Beszélni nehéz!
: A posztmodern
\N : A posztmodern irodalomtudomány kialakulása
Kiss Lajos (1922) : Földrajzi nevek etimológiai szótára
Levasics Elemér : Szerbhorvát - magyar kéziszótár
Lukács Katalin : Magyar - szlovák szótár
Falus Róbert : Az ókori görög irodalom története
Kapitánffy István : A bizánci és az újgörög irodalom története
\N : Magyar oklevél szótár
Karsai György (1953-) : Homérosz
\N : Magyar szókincstár
Bakcsi György : 10 orosz kisregény
Bakcsi György (1933-) : Dosztojevszkij
Bakcsi György (1933) : Forradalmak, háborúk, irodalom
\N : A rokokó
\N : Romantika és világkép
Rónay György : A klasszicizmus
Rózsa Zsuzsa : Irodalom
Sárkány Anna : Irodalom 67 tételben
\N : Magyar nagylexikon
Bakcsi György (1933) : Öt orosz regény
\N : Huszonöt fontos orosz regény
Szabó György : A futurializmus
Szász Anna Mária,H. : A modern regény mesterei
\N : 100%
\N : [Száz] 100 híres regény
Iglói Endre (1924) : Az orosz irodalmi múlt
Iglói Endre (1924) : Az új orosz irodalom forrásvidéke
\N : Mai szovjet írók
\N : Napjaink szovjet irodalma
\N : Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig
\N : Száz híres színdarab
\N : Száz nagyon fontos vers
\N : 111 híres külföldi regény
Pók Lajos(1919-) : A szecesszió
\N : Orosz irodalom története
\N : Német - magyar kéziszótár
Wéber Antal : A szentimentalizmus
Sklovszkij, Viktor [Boriszovics] (1893) : Tolsztoj
Szepes Erika(1946-) : Olvassuk együtt!
Szepes Erika(1946-) : Olvassunk együtt! II.
\N : Szovjet irodalom
Nielsen Margit : Dán - magyar szótár
Török Endre (1923-) : Orosz irodalom a XIX. században
Szerb Antal(1901-1945) : A világirodalom története
Török Endre (1923) : Világtudat és regényforma
\N : Magyar - német kéziszótár
Szerdahelyi István(1934-) : Irodalomelméleti enciklopédia
\N : Szinházi kalauz
Köpeczi Béla(1921-) : A szocialista realizmus
\N : Szónokok, előadók kézikönyve
\N : Szövegtan és prózaelemzés
\N : A szürrealizmus
\N : Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből
Tarbay Ede(1932-) : Gyermekirodalomra vezérlő kalauz
\N : 11 híres kisregény
\N : 11 híres kisregény
Tolnai Vilmos(1870-1937) : Bevezetés az irodalomtudományba
Országh László (1907-1984) : Angol - magyar nagyszótár
Országh László (1907-1984) : Magyar - angol nagyszótár
Palich Emil : Magyar - szerbhorvát kéziszótár
Papp István (1901-1972) : Finn - magyar szótár
Papp István (1901-1972) : Magyar - finn szótár
\N : Új ég és új föld : Irodalmi élet Szovjet-Oroszországban, 1917-1932
\N : Az új szovjet irodalom
Tótfalusi István(1936-) : Irodalmi alakok lexikona
Tóth Viktória : Ki kicsoda az irodalmi művekben?
Rostás-Farkas György : Cigány - magyar, magyar - cigány szótár
Tóth Viktória : Ki kicsoda az irodalmi művekben?
Ungvári Tamás : Poétika
Vajda György Mihály(1914-) : A világirodalom története évszámokban
Sobieski Artúr (1931) : Angol - magyar számítástechnikai és internetkifejezések szótára
Starcke, Hellmuth : Siketek képes jelszótára
Valaczka András : Prousttól Márquezig
Tompek Lászlóné : Mesegyűjtemények analítikus bibliográfiája
Vanyó László(1942-) : Az ókeresztény egyház irodalma
Stelczer Árpád : Cseh - magyar szótár
\N : Svéd - magyar szótár
Szinnyei József (1830-1913) : Magyar tájszótár. Pótlékok a magyar tájszótárhoz
Szőke Ágnes (1944) : Eredete nem ismeretlen
McCann, Jesse Leon : Shrek 2
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
Varsányi István : Lengyel - magyar szótár
Cunningham, Michael (1952-) : Az órák
Vasné Tóth Kornélia : Tudáspróba
Kriston Vízi József (1953-) : Játékosok, vígságtévők a Duna-Tisza közén
Varsányi István : Magyar - lengyel szótár
Vígh Árpád : Retorika és történelem
\N : Sulilexikon
Dobos Edit : Tündérmanók meséi
\N : Világirodalmi információs szemle
\N : Világirodalmi információs szemle
\N : Világirodalmi információs szemle
Zugor István : Holland - magyar szótár
\N : A feliratoktól a felvilágosodásig
\N : Világirodalmi kisenciklopédia
\N : Világirodalmi kisenciklopédia
Germanus Gyula : Az arab irodalom története
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
Kecskeméti Ármin (1874-1944) : A zsidó irodalom története
\N : Világirodalmi lexikon
Laitinen, Kai : A finn irodalom története
Zugor István : Magyar - holland szótár
Kovács Endre : A lengyel irodalom története
Schmidt József (1868-1933) : A szanszkrit irodalom története
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
Szász Levente : Jelet rakj az úton végig.
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
Molnár István, D. (1941-) : Lengyel irodalmi kalauz
\N : Ábránd és valóság
\N : Világirodalmi lexikon
Alföldy Jenő (1939) : Versek és elemzések a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Arany János breviárium
Hankó B. Ludmilla : A cseh irodalom története
\N : Atlasz
Szalatnai Rezső : A cseh irodalom története
Babits Mihály (1883-1941) : Magyar irodalomtörténet arcképekben
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Babits Mihály száz esztendeje
\N : Világirodalmi lexikon
Szalatnai Rezső : A szlovák irodalom története
\N : Világirodalmi lexikon
Balassa Péter (1947) : Észjárások és formák
Balázs Mihály (1930) : hol jártál iskolába?
Balázs Mihály (1930) : Szülőföld és iskola
Balogh László : Az ihlet perce
Balogh László : József Attila
Békés István : Petőfi nyomában
Béládi Miklós (1928-1983) : A nyugati magyar irodalom 1945 után
Bene Kálmán : Kalauz a versértelmezéshez
Benedek Marcell : Babits Mihály
Beöthy Zsolt (1848-1922) : A magyar irodalom kis-tükre
Bertha Zoltán (1955) : A hetvenes évek romániai magyar irodalma
[Juhász Péter] : A bolgár irodalom kistükre
Csuka Zoltán : A jugoszláv népek irodalmának története
Juhász Péter : A bolgár irodalom története
Lőkös István (1933-) : A horvát irodalom története
\N : Világirodalmi lexikon
Wellek, René : Az irodalom elmélete
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
: Berzsenyi emlékkönyv
\N : Berzsenyi kincses emlék-kalendáriom
\N : Beszélő tájak
Bezeczky Gábor : Krúdy Gyula : Szindbád
Bíró Ferenc (1937) : A felvilágosodás korának magyar irodalma
Bognár Tas : A magyar gyermekvers
Borbándi Gyula (1919) : Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia
Borbély Sándor (1941) : Juhász Gyula
Bori Imre (1929) : A jugoszláviai magyar irodalom rövid története
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
\N : Világirodalmi lexikon
Bori Imre (1929) : A magyar irodalom modern irányai
\N : Világirodalmi lexikon
\N : A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-1995
Csiffáry Tamás : Magyar irodalmi helynevek
Czére Béla (1915) : Krúdy Gyula
Milosevic, Petar (1952-) : A szerb irodalom története
Wacha Imre(1931-) : A korszerű retorika alapjai
Zarev, Pantelej : A bolgár irodalom panorámája
Czine Mihály (1929) : Móricz Zsigmond
\N : Általános természetföldrajz
Debreczeni Attila : Csokonai az újrakezdések költője
\N : Alföldi tanulmányok
\N : Amerika gazdaságföldrajza
\N : Ázsia, Ausztrália, Óceánia gazdaságföldrajza
Dobóné Berencsi Margit : Nagy László tizenkét versének elemzése
\N : Alföldi tanulmányok
Domokos Mátyás (1928) : Versekről, költőkkel
Bácskai Vera(1930) : Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban
Eisemann György : Keresztutak és labirintusok
Bácskai Vera(1930-) : Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX.század elején
\N : Alföldi tanulmányok
\N : Budapesti Szemle
\N : Albánia
Albert Tibor (1950-) : Soproni városkalauz
Burgerné Gimes Anna(1931) : A világ mezőgazdasága
Burton, Rosemary : Nagy felfedezők utazásai
Altman, Jack : Franciaország
Karsai György (1935) : Homérosz : Iliász
Altman, Jack : Olaszország
Amode, Martin : Dalmácia
\N : Élő irodalom
Amode, Martin : Isztria
\N : Az élő Petőfi
Bulla Béla(1906-1962) : Válogatott természetföldrajzi tanulmányok
\N : Emlék és varázslat
Amode, Martin : Jugoszlávia
Cholnoky Jenő : A föld és élete
\N : Emlékezések Ady Endréről
\N : Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára
Erős Zoltán (1948) : Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
Ézsiás Erzsébet : Mai magyar dráma
Fábri Anna (1942) : A szép tiltott táj felé
\N : Felvilágosodás és romantika a magyar irodalomban
Bács Gyula : Belgrád
Fenyő István : Auróra
Bács Gyula : Bulgária
Fenyvesi András (1928) : Írók, művek, tanulmányok
Fónod Zoltán (1930) : Üzenet
\N : Forrásvidék
Cséfalvay Zoltán : A modern társadalomföldrajz kézikönyve
Denich Rudolf : Természetföldrajzi fogalmak értelmező szótára
Doherty, Gillian : Földrajzi enciklopédia világatlasszal és honlapcímekkel
Dürr Béla : Ázsia története és földrajza
Bács Gyula : Délkelet-Lengyelország
Bács Gyula : A jugoszláv tengerpart
Bács Gyula : Jugoszlávia
Bács Gyula : Lengyelország
Bács Gyula : Varsó
Földessy Gyula : Ady minden titkai
\N : Alföldi tanulmányok
Antalffy Gyula : Reformkori magyar városrajzok
Fried István : Petőfi-versek elemzése
\N : Bács-Kiskun megye kézikönyve
\N : Balaton monográfia
Fülöp László (1942) : Realizmus és korszerűség
Fűzfa Balázs : Miért szép
Balogh László : A világ nemzetei
Gerold László (1940) : Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000
Barbarits Lajos : Nagykanizsa
Benkő József : Transsilvania specialis
Goda Imre (1937) : Petőfi az iskolában
Görömbei András (1945) : Kisebbségi magyar irodalmak, 1945-1990
Gyertyán Ervin (1925) : Tisztán meglátni csúcsainkat
Györffy Miklós (1942) : Új magyar prózaszemle
Erdei Ferenc(1910-1971) : Magyar város
\N : Fejezetek napjaink gazdaságföldrajzából
\N : Felfedezők lexikona
\N : A Föld titkai
\N : Földrajz
\N : [Földrajz]
\N : [Földrajz]
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
Murádin László (1930-) : Ki volt az a bizonyos Deákné?
Feketéné Kordé Katalin : Kecskemét, a hírös város
\N : Baja
\N : Földrajzi névanyag- és vaktérképgyűjtemény
Feketéné Kordé Katalin : Bács-Kiskun megye képes útikönyve
Balassa László : Veszprém
Ghimessy László : A tájpotenciál
\N : A globális világ politikai földrajza
Grimbly, Shanoa : Nagy földrajzi felfedezések
\N : Barangolások Csongrád megyében
Kertész Imre : Felszámolás
Bariska István : Kőszeg
Guadalupi, Gianni(1943-) : Kína felfedezése
Hámor Endre : Földrajzi kifejezések gyűjteménye
Hevesi Attila(1941-) : Természetföldrajzi kislexikon
Hollander, A[rie] N[icolaas] : Az Alföld települései és lakói
Hornyák Csaba : Érettségi témakörök, tételek
Jakucs László(1926) : Természetföldrajz
Juhász Árpád : Évmilliók emlékei
Kató István : Földrajz
Kozma Endre : Katonaföldrajzi kézikönyv
\N : Középiskolai földrajzi olvasókönyv
Halász Gyula (1881-1947) : Öt világrész magyar vándorai
: Köztes-Európa, 1763-1993
Krajkó Gyula (1929) : A Szovjetúnió gazdaságföldrajza
Kuruc Andor(1913) : Tengerek földrajza hajósoknak
Kürti György : Térképismereti gyakorlatok
Kürti György : Térképismereti gyakorlatok
\N : A láthatáron túl
Lehmann Antal (1936-) : Földrajzi fogalmak szótára
\N : Földrajz
Gulyás Pál (1881-1963) : Magyar írók élete és munkái
\N : A magyar tanyarendszer múltja
\N : Magyarország gazdaságföldrajza
\N : Magyarország természeti földrajza
\N : Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza
Gulyás Pál (1881-1963) : Magyar írók élete és munkái
\N : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában
Gulyás Pál (1881-1963) : Magyar írók élete és munkái
Mendöl Tibor(1905-1966) : A földrajztudomány az ókortól napjainkig
Mumford, Lewis (1895) : A város a történelemben
Nádai Magda : Földanyai gondok
\N : A nagy felfedezések atlasza
Péczely György(1929) : A Föld éghajlata
Pounds, Norman J.G. : Európa történeti földrajza
Probáld Ferenc(1941-) : Afrika és a Közel Kelet gazdaságföldrajza
Gyulai Pál : Katona és Bánk bánja
Hajdu Ráfis : Sarkadi Imre
Határ Győző (1914) : Irodalomtörténet
Probáld Ferenc(1941) : Az európai tőkés országok gazdaságföldrajza
Rigóczki Csaba : Társadalomföldrajz
\N : 66 híres magyar regény
\N : Sas-hegytől a Kálvária dombig
Széchenyi Zsigmond (1898-1967) : Vadászat négy földrészen
Hatvany Lajos (1880-1961) : Hatvany Lajos levelei
\N : Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon
Taviani, Paolo Emilio(1912) : Kolumbusszal Amerikába, 1492
\N : Tavunk a Balaton
Hatvany Lajos (1880-1961) : Így élt Petőfi
Hegedűs Géza (1912) : A magyar irodalom arcképcsarnoka
Hegedűs Sándor (1959) : Cigány irodalmi kislexikon
\N : A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája
\N : 7X7 híres mai magyar regény
Horváth János (1878-1961) : Az irodalmi műveltség megoszlása
Horváth János (1878-1961) : A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig
Horváth János (1878-1961) : A magyar irodalom fejlődéstörténete
Horváth János (1878-1961) : Petőfi Sándor
Horváth Károly (1909) : Madách Imre
\N : XX. századi híres magyar költők verseinek elemzése
\N : Illyés Gyula élete képekben
\N : Illyés Gyula emlékkönyv
Illyés Gyula : Petőfi Sándor
\N : Illyés Gyula új látóhatára
\N : The Times atlasz.Felfedezések
Illyés Gyuláné : József Attila utolsó hónapjairól
Tóth József : Az urbanizáció népességföldrajzi vonatkozásai a Dél-Alföldön
\N : Válogatott fejezetek az általános természeti földrajzból
Imre László (1944) : Arany János balladái
Imre László (1944) : A magyar verses regény
Veresegyházi Béla : Amerika felfedezése
Veresegyházi Béla : Történelmi - topográfiai kislexikon
\N : A világ fővárosai
Vofkori László : Erdély társadalom-és gazdaságföldrajza
\N : Itt születtem én ezen a tájon
Izsák József : Illyés Gyula költői világképe, 1950-1983
\N : Kihívások és válaszok az általános iskolában
Zoltán Zoltán : A dinamikus gazdaságföldrajz elmélete
Jakab László (1930) : Balassi-szótár
\N : Általános társadalomföldrajz I.
Barta Györgyi (1946-) : A magyar ipar területi folyamatai, 1945-2000
\N : Általános társadalomföldrajz II.
Braudel, Fernand (1902-1985) : A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában
\N : Jelzés a világba
\N : Budapest enciklopédia
\N : József Attila
\N : Bács-Kiskun megye településeinek atlasza
\N : Békés megye településeinek atlasza
\N : József Attila emlékkönyv
\N : Budapest lexikon
\N : József Attila és a Szép Szó
Beluszky Pál (1936-) : Magyarország településföldrajza
Becker, Horst J. : Prága
\N : József Attila útjain
Bede Béla : Katalónia
\N : József Attila-versek elemzése
Békesi B. István : Törökország
Izsák József (1921) : Illyés Gyula költői világképe, 1920-1950
\N : Jöjjön el a te országod
\N : Budapest
Béla Pál : Horgászvizek, kirándulóhelyek
\N : Budapest
Juhász Géza (1894-1968) : Csokonai-tanulmányok
\N : Juhász Gyula költői nyelvének szótára
\N : Békés-Csanád
Bulla Béla(1906-1962) : A Kárpát-medence földrajza
\N : Európa
Bereznay István : Barcelona
\N : Földrajzi atlasz
\N : Földrajzi atlasz
Bereznay István : Korzika, Szardínia
Bereznay István : Lisszabon
\N : Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához
\N : Holocaust
Kiss Éva : Az Európai Unió társadalomföldrajza
\N : Környezetismereti atlasz
Kőszegfalvi György(1932-) : Településfejlesztés
\N : Magyarország autóatlasza
Nádai Magda : Földanyai gondok
Nagle, Garett : Az Európai Unió földrajza regionális és gazdasági megközelítésben
Teszár Tamás : A balaton településeinek atlasza
: Történelmi atlasz
Julow Viktor (1919-1982) : Csokonai Vitéz Mihály
\N : Balaton atlasz
Julow Viktor (1919-1982) : Fazekas Mihály
Kabdebó Lóránt (1936) : Szabó Lőrinc
Kántor Lajos : Romániai magyar irodalom
\N : Képes irodalmi lexikon
Kerényi Ferenc (1944) : Petőfi Sándor : Az apostol
Kerényi Ferenc (1944) : Petőfi Sándor élete és kora
Keresztury Dezső (1904) : Csak a hangköre más
Keresztury Dezső : A magyar irodalom képeskönyve
\N : 99 híres magyar vers és értelmezése
\N : 99 híres magyar vers és értelmezése
\N : Ki kicsoda a magyar irodalomban?
Kincses Edit (1938) : Versek és elemzések az ötödik-hatodik osztályban
\N : A Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység[Kart.dok.]
Király István (1921) : Ady Endre
Gilbert, Martin : Zsidó történelmi atlasz
Király István : Intés az őrzőkhöz
\N : Kis világatlasz
: Földrajzi világatlasz
\N : Földünk tárképeken
\N : Gazdasági világatlasz
Király István (1921) : Irodalom és társadalom
Király István : Mikszáth Kálmán
Kiss Ferenc (1928) : Az érett Kosztolányi
Kogutowitz Manó (1851-1908) : Magyarország vármegyéinek kézi atlasza[Kart.dok.]
\N : Magyarország nemzeti atlasza
\N : Magyarország természetvédelmi térképe
\N : Klaniczay-emlékkönyv
Kocsis Rózsa, R. (1929) : Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben
Komáromi Gabriella : Elfelejtett irodalom
\N : Nógrád megye településeinek atlasza
Komáromy Sándor : Költők és művek a XX. század magyar gyermeklírájából
Komlós Aladár (1892-1980) : Magyar - zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig
\N : Kortárs írók arcképcsarnoka
\N : Kortárs magyar irodalom, 1945-1990
Dürr Béla : Amerika története és földrajza
\N : Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1996
\N : Európa népei
Kósa Csaba (1943) : A Szentlélek lovagjai
Komlós Aladár (1892-1980) : Vajda János
\N : Nagy világatlasz
\N : Európa és a Szovjetunió
\N : Officina képes világatlasz
Kölcsey Ferenc (1790-1838) : Nemzet és sokaság
Papp-Váry Árpád (1938-) : Magyarország története térképeken
\N : A költő felel
Sallai János : Magyarország történelmi határai a térképeken
Kulcsár Szabó Ernő (1950) : A magyar irodalom története, 1945-1991
\N : Ezeréves Budapest
Laczkó András (1943) : Írók és iskolák
Stegena Lajos(1921-) : Térképtörténet
\N : 1896 Magyarország
\N : Térképeken a világtörténelem
\N : The Times atlasz.Világtörténelem
Lakatos István (1920) : Az író-vállalkozás
\N : A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914
Lami Pál : Lant és toll
\N : Magyar utazók lexikona
\N : A lélek senkifödjén
Lengyel Balázs (1918) : Verseskönyvről verseskönyvre
\N : Az ezeréves Magyarország
\N : Haza, a magasban
\N : A Börzsöny és az Ipoly völgye
Urbán Aladár (1929-) : éjkori egyetemes történet 1789-1918
\N : Fejlődő országok lexikona
\N : Zala megye településeinek atlasza
\N : Duna
Faragó István : Buda, Duna, Pest
\N : A világ országai
\N : Hazánk, Magyarország
Campbell, Nicholas : Törökország
Christoffel-Crispin, Claudia : Görögország
Bernstein, Ken : Jugoszlávia
Best, Jason : Róma
Bihajli-Merin, Oto (1904) : Jugoszlávia
Brunner, Earleen : Spanyol tengerpart
Varga Domonkos : Budapest
Csathó István : Leningrád
\N : Budapest és a megyék földrajza
\N : Budapesti útmutató és címtár
\N : Budapesti útmutató és címtár
Burian, Frauke : Berlin
Burian, Frauke : Észak-Görögország
Dombi József (1910) : Nápoly
Cseke László : Visegrád
Csorba Csaba : Esztergom
Egelkraut, Ortrun : Mexikó
Ember Mária : Bajorországi utazások
Ember Mária (1931) : Berlin, az NDK fővárosa
Csorba Csaba : Vártúrák kalauza III.
Ember Mária : London
Csupor Tibor : Kis-Balaton
Enyedi György : Lengyelország földrajza
Eperjessy Kálmán : Városaink múltja és jelene
\N : Európa
Czellár Katalin : Magyarország
\N : Európa
Czellár Katalin(1933) : Sopron
\N : Európa regionális földrajza
Fajth Tibor : Svájc
Fajth Tibor (1909) : Velence
Czellár Katalin(1933) : Stajerország
Cziglényi László : Győr
Dallos Attila : Miskolc
Debrer,Marija[Grigor'evna] : Riga
Dietsch, Klaus Andreas : München
Dinev, Ljubomir : Bulgária földrajza
Fényes Elek(1807-1876) : Magyarország geographiai szótára
Firon András (1928-) : Csehországi utazások
Firon András(1928) : Kassa
\N : Homok-haza
Lengyel Dénes (1910) : Irodalmi kirándulások
Horváth László, Gy. : Japán kulturális lexikon
Kácsor László : A Velencei-tó
Juhász Árpád : Észak-Amerika
Lukács György (1885) : Magyar irodalom - magyar kultúra
\N : Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárban
Fehér Géza (1917) : Isztambul
Gál Mózes : Az Alföld gyógyfürdői és fürdői
Gerrard, Mike : Athén
Gimes Endre : Észak-Dunántúl
Gnuva, Paul : Isztambul, Szlovénia
Gostelow, Martin : Amszterdam
\N : Görögország
Grossman, Susan : Párizs
Fitz Jenő(1921) : Székesfehérvár
Gyalay Mihály : Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon
Fogarasi László : Legérdekesebb kis tavaink
Hajdu-Moharos József : Magyar településtár
Ford, Charles : Hollandia
Johnson, Gordon : Az indiai világ atlasza
\N : Madách tanulmányok
Kelemen László : Országismereti kézikönyv
Helms, Bernd : Costa Brava, Barcelona, Casta Dorada
\N : Két folyó között
Forgács András(1936-) : A görög szigetvilág
Heltai Sándor : Kecskemét
Kiss Erika : Isten hozta Fejér megyében
Madarász Imre (1962) : Zengj, hárfa!
Kubassek János : Afrika története és földrajza
\N : Franciaország
\N : Franciaország
\N : Franciaország
Legeza László : Bácska és Bánság
Forgács András(1936) : Görögország
\N : Franciaország
Magi, Giovanna : Izrael
\N : Magyar irodalmi lexikon
Heltai Nándor (1930-) : Kecskemét
\N : Magyar tudománytár
Horváth Tibor : Horvátország
Huba László (1922) : Dél-Dunántúl
\N : Magyar irodalmi lexikon
\N : Magyar irodalom
Kiss Csaba : Európai miniállamok
Kertész Gyula : Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak
\N : Magyar tudománytár
Kis Csaba(1930-) : Franciaország
\N : Magyar tudománytár
Moldoványi Ákos (1943) : Karintia és Tirol
\N : Kiskunságtól a Sárrétig
Moldoványi Ákos (1943) : Londontól Londonig
Kiss Gábor : Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon
Moldoványi Ákos (1943) : Málta
Moldoványi Ákos (1943) : Salzburg és környéke
\N : A magyar irodalom évkönyve
Monos János : Capri
\N : A magyar irodalom évkönyve
Murphy, Paul : London
\N : Német Szövetségi Köztársaság
Németh Adél (1935) : Kárpátalja
Németh Adél (1935) : Pápa
Németh Adél : Burgenland
Németh Adél : Szombathely
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : Németország 1996/97
\N : A magyar irodalom évkönyve
Firon András(1928) : Pozsony
\N : Olaszország
Firon András : Szlovák túristaparadicsom
\N : Olaszország
Kollár,Daniel : A szlovák és a lengyel Tátra
Orbán Balázs (1830-1890) : A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismeri szempontból
Koncz Erzsébet : Barangolás Budapesten
Orbán Ferenc : Országutak - szolgáltatások
: Oslo
Koszta Nagy István : Erdély
Kovács Gergelyné : Alföld
Kovács Gergelyné : Debrecen
Paget János (1808-1892) : Magyarország és Erdély
Mátyás Vilmos : Utazások Erdélyben
Moldoványi Ákos (1943-) : Hollandiai utazások
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : Magyar települések enciklopédiája
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : Települési önkormányzatok adattára
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : Kréta
Pálfy József (1922) : Brüsszel
\N : Magyarország megyéi
\N : Kréta, Korfu, Rhodosz
Pálfy József (1922) : Párizs
Kulcsár Ödön (1929) : Szakszervezeti mozgalmunk emlékhelyei Budapesten 1914-ig
Lackner László(1943) : Zalaegerszeg
Pallai Katalin (1959) : Szentendre és múzeumai
Lajta,Hans : Ausztria
Pallai Katalin (1959) : étikalauz Budapesthez
\N : A magyar irodalom története
Lajta, Hans : London
Pap Éva : Helsinki
\N : Párizs
Lajta, Hans : Olaszország
Larrimore,Don : Égei -tengeri görög szigetek
Pesty Frigyes (1823-1889) : Az eltűnt régi vármegyék
Larrimore, Don : Velence
Péter László (1926) : Szeged
Phillimore, Polly : Hollandia
Réti György (1938) : Albánia
Rice, Christopher : Prága
Rogerson, Barnaby : Skócia
Rudl József (1951-) : A Szovjetúnió utódállamainak földrajza
Sági Károly : Balaton
Sailer, Gerhard : Olasz Adria-part
\N : Skandinávia
Somorjai Ferenc : Budapest
Somorjai Ferenc : Csongrád megye és Szeged
Soproni János : Athén
\N : Spanyolország
Symington, Martin : Portugália
Szabó György : Ausztria
Szarka Sándor : A horvát tengerpart
Szathmári Gábor : Kijev
Szathmári Gábor : Moszkva
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : A magyar irodalom története, 1945-1975
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : A magyar irodalom története 1849-ig
\N : A magyar irodalom története, 1849.1905
\N : A magyar irodalom története 1905-től napjainkig
\N : Magyarország megyéi
: Szentendre
\N : A magyar irodalom története
Szentirmai József : Németország
Szentirmai József : Spanyolország
Szíj Enikő : Finnország
Szombathy Viktor : Csehszlovákia
Szombath Viktor (1902) : Prága
Szombathy Viktor : Szlovákiai utazások
\N : A magyar kritika évszázadai
\N : A magyar kritika évszázadai
\N : Szovjetunió
\N : Szovjetunió
\N : Magyar Orpheus
Thoma, Wolfgang : Firenze
Thoma, Wolfgang : Róma
Thoma, Wolfgang : Velence
Makay Gusztáv (1910-1984) : Édes hazám, fogadj szívedbe...
Tipold Özséb (1938-1892) : Világtörténelmi helyek zsebszótára
Tokodiné Ujházi Andrea : Földrajz a számok tükrében
Tompos Erzsébet : Moldvai utazások
Török András : Nagy Budapest könyv
\N : étra-való
Ürögdi György (1904-1987) : Róma
Málnási Ferenc (1940) : Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számba véve
\N : Varázsos tájak
Varga Pál, S (1955-) : Debrecen
Várkonyi Judit : Autóval az Alpokban
\N : Vártúrák kalauza
\N : Vártúrák kalauza
\N : A Vatikán
Verzár István (1947-) : Írország
Verzár István : Madrid
Verzár István : Utazások Spanyolországban
\N : Világjárók lexikona
Verzár István : Elzásztól Párizsig
: A világ országai
Vinkó József (1951-) : Zürich
Vofkori László (1944-) : Székelyföld útikönyvek
Voss-Gerling, Wilhelm : Szicília
Wellner István (1924-) : Budapest
Wellner István : Firenze
Wellner István (1924-) : Eger
Wellner István : Rómából Szicíliába
Markó Béla (1951) : Olvassunk együtt
Martinkó András (1912) : Petőfi életútja
László Katalin, S. : Izland
Wellner István (1924-) : Velencétől Rómáig
\N : Látnivalók Bács-Kiskun megyében
\N : Meghallói a törvényeknek
Zákonyi Ferenc : Balaton
\N : Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Zákonyi Ferenc : A Dunántul gyógyfürdői és fürdői
\N : Megírhatod így is!
\N : Látnivalók Esztergomtól Komáromig
\N : Mesterség és alkotás
Závodszky Ferenc : Svédország
\N : Látnivalók Győr-Moson-Sopron megyében
Závodszky Ferenc : Stockholm
\N : Látnivalók Magyarországon
\N : Látnivalók Pécsett és Baranyában
Wellner István (1924-1991) : Itália
\N : Látnivalók Pest megyében
\N : Románia
Mész Lászlóné : Mai magyar drámák
Randé Jenő (1922-) : Nagy-Britannia és Észak-Írország
Mezei József (1930) : A magyar regény
Vályi András (1764-1801) : Magyar országnak leírása
Lieb-Schäfer, Ulrike : Hollandia
\N : Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza
Lindner László(1916) : Dánia
Bockhorni, Reinhard : Törökország
Lindner László(1916) : Hamburg és környéke
Brosnahan, Tom : Jeruzsálem és a Szentföld
Crawshaw, Gerry : Törökország
Forgács András (1936-) : Ciprus
Goren Tamás : Izrael
Kubassek János : Thaiföld (Sziám)
Osborne, Christine : Thauföld
Patterson, Suzanne : Ciprus
Ács László : Indonézia
: Izrael
Polonyi Péter (1935-) : Kína
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
Mezey László (1953) : Móricz Zsigmond : éri muri
\N : Miért fáj ma is
\N : Magyarország megyéi
\N : Afrika és a Közel-Kelet földrajza
Bereznay István : Marokkó
\N : A mindenséggel mérd magad!
Brosnahan, Tom : Tunézia
\N : Mint különös hírmondó
\N : Magyarország megyéi
\N : Modern magyar irodalom
Móricz Zsigmond (1879-1942) : A Magvető
\N : Magyarország megyéi
Lindner László : Koppenhága
Futó József : Afrika
Lindner László : Köln, Bonn
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője
Klostermeier, Inge : Egyiptom
Lászlóó Péter : Kairó
Lindner László(1916) : A Loire völgye
Nagy Csaba : A magyar emigráns irodalom lexikona
\N : Magyarország megyéi
Lindner László : Provence és a francia Riviéra
Nagy Csaba (1948) : A magyar emigráns irodalom lexikona
Randé Jenő (1922-) : Egyiptom
\N : Magyarország megyéi
Altman, Jack : U. S. A.
Balázs Dénes (1924) : Közép-Amerika és a Nyugat-indiai-szigetek
Fehérdy Iván : Kanada
Lindner László(1916) : Szászországi utazások
Lindner László(1916) : Türingiai utazások
Nagy Péter (1920) : Móricz Zsigmond
Nemes Nagy Ágnes (1922) : Szőke bikkfák
Gostelow, Martin : Florida
Kis Csaba (1930-) : Amerikai Egyesült Államok
Lemuniére, Martine : New York
Monos János : Kuba
Udvaros Miklós : New York
Viczenik Dénes : Mexikó
Balázs Dénes ( 1924-) : Argentína, Uruguay
Wilson, Neil : Kalifornia
Bede Béla : Brazília
Futó József : Közép- és Dél-Amerika
Szávai Jenő : Bukarest
Lindner László : Német Demokratikus Köztársaság
Balázs Dénes : Ausztrália, Óceánia, Antarktisz
Pálfy József(1922) : Benelux államok
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) : A tűnékeny alma
Németh Andor (1891-1953) : József Attila
Németh Andor (1891-1953) : József Attiláról
: India
Szentirmai József : Japán
\N : Magyarország megyéi
Makó Bálint : Tunézia
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : Magyarország megyéi
\N : Amerikai magyarok arcképcsarnoka
\N : Apponyi Sándor emlékezete
\N : Híres magyar orvosok
Németh G. Béla (1925) : Babits, a szabadító
: Híres szerelmes levelek
Németh G. Béla (1925) : Türelmetlen és késlekedő félszázad
Illéssy János (1861-1905) : A királyi könyvek
Kalapis Zoltán (1928-) : Lentségi arcképcsarnok
Kerekgyártó János : Kossuth Lajos
\N : Németh László élete képekben
\N : Népiesség és realizmus a XIX. századi magyar irodalomban
\N : Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról
\N : Ki kicsoda
\N : Ki kicsoda
\N : Ki kicsoda a tudományban?
\N : Ki kicsoda a tudományban?
\N : Ki kicsoda Finnországban?
\N : Ki kicsoda Kassától - Prágáig?
Balla Ignác : Edison
Cholnoky Jenő : Nagy Tudósok
Lukinich Imre : Rákoczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára
Orosz László : Berzsenyi Dániel
\N : Magyar föld, magyar faj
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
\N : Magyar életrajzi lexikon.
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
Orosz László (1925) : Katona József
\N : Magyar és nemzetközi ki kicsoda
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
\N : Magyar ki kicsoda
\N : Magyar és nemzetközi ki kicsoda
: Magyar és nemzetközi ki kicsoda
\N : Magyar és nemzetközi ki kicsoda
Reményi-Gyenes István (1909-) : Ismerjük őket?
\N : Szlovákiai magyar ki kicsoda
Tököly Gábor : Ki kicsoda Rozsnyón
\N : Romániai magyar ki kicsoda
\N : A Magyar Köztársaság helységnévtára
\N : A Magyar Népköztársaság helységnévtára
\N : Akik a hírekben szerepelnek
Bánó Attila (1945-) : Régi magyar családok
Bertényi Iván (1939-) : Magyar címertan
Castiglione Endre : A magyar városok címerei
Csorba Sándor (1934-) : A Kölcsey-család generalógiája és címere
Czeizel Endre(1935-) : Családfa
Farkas Emőd (1866-1920) : Magyarország nagyasszonyai
Feiszt György (1950-) : Rövid magyar cimertan és pecséttan
Gudenus János József (1947-) : Összetört címerek
Nemeskürty István (1925) : Balassi Bálint
Gordon, Thomas (1918-2002) : Vezetői eredményesség tréning
Salamon Konrád : Magyar történelem, 1914-1990
\N : Orpheus panasza
Hoppál Dezső : A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei
\N : Irodalmi elemzések nagykönyve érettségizőknek és felvételizőknek
Horányi Gábor : Híres magyar asszonyok kaladjai
Paku Imre : Juhász Gyula, 1883-1937
Pásztor Emil (1925) : Toldi-szótár
Horváth Zoltán : A világ zászlói - a zászlók világa
Kalapis Zoltán (1928-) : Életrajzi kalauz
Nagy Iván (1824-1898) : Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal
\N : A Magyar Népköztársaság helységnévtára
\N : A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára
\N : A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára és a területi számjelrendszer
\N : Magyarország
Nagy Iván (1824-1898) : Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal
Nyulásziné Straub Éva : Magyarország címerkönyve
Nyulásziné Straub Éva : Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein
\N : Magyarország
\N : Magyarország földrajza
\N : Kecskeméti életrajzi lexikon
\N : Magyarország helységnévtára
Sallér Géza : Hírességek gyermekei
\N : Magyarország helységnévtára
: Szellemidézés
\N : Magyarország helységnévtára
\N : A történelmi Magyarország városainak és községeinek cimeres pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján
\N : Magyarország helységnévtára
Znamierowski, Alfred (1940-) : Zászlóenciklopédia
\N : Pótfüzet a Magyarország helységnévtára 1952-évi kiadásához
Szluha Márton (1935-) : Bács-Bodrog vármegye nemes családjai
\N : A Magyar szent korona országainak helységnévtára
\N : Csonka Magyarország közigazgatási helységnévtára
\N : Magyarország tájföldrajza
\N : Magyarország tájföldrajza
\N : Magyarország tájföldrajza
\N : Petőfi állomásai
\N : Petőfi és kora
\N : Magyarország történeti helységnévtára
\N : Magyarország történeti helységnévtára
\N : Pótfüzet a Magyar Népköztársaság...helységnévtárához
Allerhaund, Jacob(1930-) : A Talmudtól a felvilágosodásig
\N : Általános történelmi fogalomgyűjtemény
\N : Antik lexikon
\N : Az antik Róma
Apor Péter (1676-1752) : Metamorphosis Transylvanie
\N : Árpád- kori oklevelek,1001-1196
Atkinson, Austen : Eltünt civilizációk
\N : Atlasz
Ács Miklós : Európa története a kezdetektől napjainkig
\N : Az első Édenkert
Barta János (ifj.) (1940-) : Napkirájok tündöklése
Attias, Jean-Christophe : A zsidó kultúra lexikona
Bakay Kornél(1940) : Feltárult a múlt?
Batkin, Leonid(1932) : Az itáliai reneszánsz
Bebesi György(1958-) : Egyetemes művelődéstörténeti segédkönyv és kislexikon
\N : A befejezetlen múlt
\N : A befejezetlen múlt
\N : Petőfi mozaik
\N : A befejezetlen múlt
Bebesi György : Történelem 40 tételben
Berend T. Iván (1930-) : Terelőúton
Berend T. Iván (1930) : Válságos évtizedek
\N : A befejezetlen múlt
\N : A befejezetlen múlt
Benedek István (1915) : A tudás útja
Benke József(1937-) : Arab kalifák
Benke József(1937-) : Az arab országok története
Benke József(1937-) : Az arab országok története
\N : Petőfi szótár
Benke József (1937) : Az arabok története
Pintér Jenő : Pintér Jenő magyar irodalomtörténete
Pogány Péter : A magyar ponyva tüköre
Pomogáts Béla : Jelenidő az Erdélyi magyar irodalomban
Pomogáts Béla (1934) : Kisebbség és humánum
Pomogáts Béla (1934) : Radnóti Miklós
Pomogáts Béla (1934) : Az újabb magyar irodalom, 1945-1981
Berenik Anna : A félremagyarázott Anonymus
Berenik Anna : A félremagyarázott Anonymus
Berenik Anna : A félremagyarázott Anonymus
Berenik Anna : A félremagyarázott Anonymus
Bokor Péter : Századunk képei
Braudel, Fernand(1902-1985) : A mindennapi élet strukturái
Rába György (1924) : Babits Mihály költészete, 1903-1920
Radnóti Zsuzsa (1938) : Mellékszereplők kora
Brentjes, Burchard : Kánok, szultánok, emirek
Bujdosó Emese : A nemzetállamok és a polgárság kora, 1849-1914
Castiglione László (1927) : Az ókor nagyjai
Ceram, C.W. : A hettiták regénye
Ceram, C.W.(1915-1972) : A régészet regénye
Chaunu, Pierre : A klasszikus Európa
\N : Ragyognak tettei ...
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Kései szerelem
Dewar, Isla : Tánc a világ végén
Stone, Katherine(1949-) : Váratlan szerelem
Chevalier, Tracy(1962-) : A kék szűz
Cristen, Gabriele Marie(1948-) : Sisi
Kwitney, Alisa(1964-) : Kék gyémánt Lydiának
O'Farell, Maggie : Miután elmentél
Phillips, Susan Elizabeth : Édes, mint a méz
Whytock, Cherry : Angel
Suteev,Vladimir Grigor'eviŸ : Pif kalandjai
\N : Micimackó és az óra
Dobos Edit : Fergeteges történetek
Keresztury Dezső (1904-1996) : Szétbogozhatatlan
Elton, Ben(1959-) : Parázs a hamu alatt
Grisham, John (1955) : Keserű pirula
Rainer M. János (1957) : Az író helye
Rejtő István (1928-1991) : Mikszáthiáda
\N : A rejtőzködő Kosztolányi
\N : Magyarország száz csodája
Gárdonyi Géza(1863-1922) : A ponty meg a pinty és más mesék
Korányi Erzsébet : Matematika tételek
Dryden, Gordon : A tanulás forradalma
Kulcsár Gábor : Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában
Csanád Béla : A keresztény nevelés általános alapjai
\N : Meteor csillagászati évkönyv
\N : Magyar filmrendezőportrék
Wiesenauer, Markus (1951-) : Homeopátia a léleknek
Pinto, Gabrielle : Gyermekek gyógyítása homeopátiával
\N : Magyarország száz csodája
Bőhm András : észó-és gázlómadarak
Szerényi Gábor(1947-) : Emelt szintű és középszintú írásbeli érettségi feladatsorok biológiából
Gordosné Szabó Anna(1928-) : Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek
\N : A nemi életről kicsiknek
Bihari Gábor(1971-) : A népek országútján
Pomogáts Béla(1934-) : A szellem köztársasága
Lázár Györgyné : Német feladatsorok
\N : Magyarország képekben
\N : Magyarország képekben
\N : Civilizációk és vallások
Clark, Kenneth(1903-1983) : Nézetem a civilizációról
Cook, Chris : Világtörténeti kézikönyv, 1914-1993
Delumeau, Jean : Reneszánsz
Diószegi György : Őseink nyomában
Domokos Zsuzsa : História és kultúrhistória az évszámok tükrében
Dömötör Attila : Történelmi lexikon
\N : Egyetemes történelmi kronológia
\N : Egyetemes történet
\N : Egyetemes történeti kislexikon
Elekes Lajos : A történelem felfogása korunk polgári tudományában
\N : Az ember képes története
\N : Az ember képes története
\N : Az ember képes története
: Az emberiség krónikája
Reményi József Tamás (1949) : Magyar irodalom, 1945-1995
Eszenyi Miklós(1969-) : A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei
Étienne, Robert : Pompeji, az eltemetett város
Fallenbüchl Zoltán(1924-) : Magyarország főméltóságai
Riedl Frigyes (1856-1921) : Arany János
Rigó Béla (1942) : Katona József : Bánk bán
Fol Alexandar : Thrákia és a thrákok
\N : Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból
\N : Források a korai magyar történelem ismeretéhez
\N : Romániai magyar irodalmi lexikon
Földes Péter(1916-) : Anonymus titkos közlései
Fraser, Angus : A cigányok
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Rónay László (1937) : Erkölcs és irodalom
Fridell, Egon(1878-1938) : Az újkori kultúra története
Rónay László : Kosztolányi Dezső
Follett, Ken (1949) : Az ördög műve
Fülöp Géza(1928-) : Olvasók, könyvek, könyvtárak
Gedai István(1934) : A magyar pénzverés kezdete
Glatz Ferenc(1941) : Történetírás korszakváltásban
Grüll Tibor : Az európai művelődés története
\N : Guinnes rekordok könyve
Gunst Péter(1934-) : A magyar történetírás története
Rubinyi Mózes : Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve
Schöpflin Aladár (1872-1950) : A magyar irodalom története a XX. században
Siklós Olga : A magyar drámairodalom útja, 1945-1957
Simor András (1938) : Kis magyar verstörténet
Sőtér István (1913) : Világos után
Györffy György(1917-) : Krónikáink és a magyar őstörténet
Győri Gyula(1920-) : Ariadné fonala
\N : Stilisztika és gyakorlat
\N : A Hadtörténelmi levéltár képeskönyve
Szabó G. Zoltán (1943) : Kis magyar retorika
Szabó László, Z. : Kazinczy Ferenc
\N : Harcos birodalmak
Hegedűs Gyula : Történelmi dokumentumok lexikona
Hegyi Borbála : A világ 101 csodája
Szabó Pap Edit : Jókai Mór : Az arany ember munkafüzet
Szabó Zoltán (1927) : A magyar szépírói stílus történetének fő irányai
Cotterell, Artur : Mitoszok és legendák képes enciklopédiája
Szabolcsi Miklós (1921) : Kemény a menny
Szabolcsi Miklós (1921) : Kész a leltár
Hibbert,Christopher : Windsor, a királyi udvar
Szakács István Péter : Szavak prérijén
: Széz rejtély a magyar irodalomból
Hoffmann Gabriele : Elsüllyedt világok
Szász András : Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme
Szeberényi Zoltán (1930) : Magyar irodalom Szlovákiában, 1945-1999
Székely Júlia (1954) : Balassi Bálint énekei és komédiája
\N : Szép szó
Szerb Antal (1901-1945) : Magyar irodalomtörténet
\N : Szerelmes levelek
Szigethy Gábor (1942) : Madách Imre : Az ember tragédiája
Szikszainé Nagy Irma : Stilisztika
Szilágyi Ferenc (1928) : Az Ész világa mellett ...
Szilágyi Péter (1921) : Ady Endre verselése
Szili József (1929) : Arany János : Toldi : trilógia
Szinnyei József (1830-1913) : Magyar írók élete és munkái
Szinnyei József (1830-1913) : Magyar írók élete és munkái
\N : Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából
\N : Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából
\N : Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából
Hóman Bálint(1885-1953) : A forráskutatás és forráskritika története
Horváth Jenő(1941- : Évszámok könyve
Horváth Jenő(1941- : Évszámok könyve
Hricsovinyi Tamás : Kelta vihar
\N : 20.századi egyetemes történet
\N : 20.századi egyetemes történet
\N : 20.századi egyetemes történet
\N : Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból
\N : Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból
Ilon Gábor : Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe
\N : A magyarság virágai
\N : Az istenkirályok kora
\N : Szöveggyűjtemény a XX. század irodalmából
Tamás Attila (1930) : Illyés Gyula
Joó Tibor (1901-1945) : A magyar nemzeteszme
\N : Tanu
Kákosy László(1932) : Ré fiai
Keresztyén Balázs(1949-) : Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon
Kinder, Hermann : Világtörténelem
Komáromy Gábor : Történelem az Interneten
\N : Az Ókor története
\N : A középkor története
\N : Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből
\N : Tanulmányok Petőfiről
Tarján Tamás (1948) : Nagy Lajos
Tarján Tamás (1949) : Örkény István : Tóték
Tátrai Szilárd : A történet hangsúlyozott elbeszéltsége mint a történetmondás pragmatikus alakzata
Taxner-Tóth Ernő (1935) : Kölcsey és a magyar világ
Taxner-Tóth Ernő (1935) : Rend, kételyek, nyugtalanság
Toldy Ferenc : A magyar költészet kézikönyve a Mohácsi vésztől a jelenkorig
Toldy Ferenc (1805-1875) : A magyar nemzeti irodalom története
Toldy Ferenc (1805-1875) : Kazinczy Ferenc és kora
Toldy Ferenc (1805-1875) : A magyar nemzeti irodalom története
Toldy Ferenc (1805-1875) : A magyar költészet története
Ágoston Gábor (1960-) : Magyarország története 100+1 tételben
Csermőy-Schneidt Ottó(1906-) : Nagy magyar államférfiak
\N : Az államalapítás korának írott forrásai
Csorba Csaba (1946-) : Legendás váraink
\N : Az államalapító
Csorba Csaba (1946-) : Magyarország képes története
Csorba Csaba : Regélő váraink
Bak Borbála (1943-) : Példatár Magyarország történeti topográfiájához
Kosáry Domokos(1913) : Művelődés a XVIII.századi Magyarországon
\N : Az újkor története
Deér József : Pogány magyarság, keresztény magyarság
Tóth Dezső (1925) : Vörösmarty Mihály
\N : Az Árpád - házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke
\N : Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez, 1945-1949
Draskóczy István : A magyar nép története 1526-ig
Dümmerth Dezső (1925-) : Az Árpádok nyomában
Engel Pál (1938-9 : Magyarország története 1301-1526
Engel Pál (1938-) : Magyarország világi archontológiája, 1301-1457
Engel Pál (1938-) : Magyarország világi archontológiája, 1301-1457
: Erdély és népei
\N : Erdély rövid története
Baranyi Béla (1946) : A Tiszántúl átalakuló társadalma, 1945-1978
Baráth Tibor : Tájékoztató az újabb magyar őstörténeti kutatásokról
\N : Erdélyi magyar olvasókönyv
Erdélyi István (1931) : A magyar honfoglalás és előzményei
Barta Gábor (1942-) : Parasztháború 1514-ben
Estók János : Magyarország története, 1849-1914
Bartha Antal (1927) : A magyar nép őstörténete
Estók János : Királynék könyve
Bartoniek Emma (1894-1957) : A magyar királykoronázások története
\N : 1100 év Európában
\N : 1956
\N : 1965 plakátjai és röplapjai
\N : Báthory István emlékezete
\N : 1847/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek
Bátki Ferenc : A fegyveres felkelés igaz története
\N : Ez volt március 15-e
Balázs György (1925) : Magyarok
\N : Egy ezredév
\N : 1956 sajtója
\N : Évkönyv
\N : Erdély története
Erdődy Gábor : A Batthyány-kormány emlékalbuma
\N : 1956 a sajtó tükrében
\N : Ezer év
Beér János : Történelmünk a jogalkotás tükrében
Bertényi Iván (1939) : Magyarország az Anjouk korában
\N : Ezernyolcszáznegyvennyolcz
\N : Ezernyolcszáznegyvennyolcz
Bertényi Iván (1939-) : Magyarország rövid története
\N : 1848-1849
\N : 1848-1849
szerk. Révész Sándor : Beszélő évek 1957 - 1968
Bethlen János (1613-1678) : Erdély története, 1629-1673
Makkai László : Bethlen Gábor emlékezete
Tüskés Tibor (1930) : Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében
Tüskés Tibor (1930) : Titokkeresők
Tüskés Tibor (1930) : Versről versre
\N : Új magyar irodalmi lexikon
\N : éjabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből
Vadai István : Tükörben tükröződő tükör
Kovácsné Szigeti Klára : Tér-idő modell a történelemben
Kiszely István (1932-) : A magyarság őstörténete
\N : Válasz évkönyv
Csőke Sándor : Rabszolgaság a XX.század közepén Magyarországon
Ködöböcz József (913) : Sárospatak a magyar művelődés történetében
Köpeczi Béla (1921) : A francia felvilágosodás
Kubler, George (1912) : Az idő formája
Kós Károly : Erdély
\N : A Középkori Dél-Alföld és Szer
\N : Az újnak tenni hitet
Asztalos Miklós : II.Rákóczi Ferenc és kora
\N : Vár egy új világ
László Gyula : Múltunkról utódainknak
Vargha Balázs (1921) : Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében
Vargha Kálmán (1925) : Gelléri Andor Endre
Várkonyi Nándor : Magyar katonaköltők
Vezér Erzsébet (1915) : Ady
Vízkeleti András (1931) : Világ világa, virágnak virága...
Wach Imre (1931) : Közéleti beszédünk
\N : Weöres Sándor és Károyi Amy élete képekeben
\N : Örök kőbe vésve
Vihar Judit : A japán irodalom rövid története
\N : Magyarföld és népei eredeti képekben
\N : Magyarok a világban
\N : Magyarország a XX. században
\N : Magyarország a XX. században
\N : Magyarország a XX. században
\N : Magyarország a XX. században
\N : Magyarország a XX. században
\N : Magyarország városai
Miczek György : \N
\N : Petőfi
Milotay István : Az ismeretlen Magyarország
Nemerkényi Antal : Európa
Orbán Ferenc : Zsidó élet Magyarországon
László Gyula (1910) : Árpád népe
\N : Öt világrész
Lederer Emma : Egyetemes művelődéstörténet
Lőrinc László : Életmódtörténet
Lovrity Endre : Teljes tes(z)ttel történelemből
Rátóti Benő (1932) : Ország, címer, zászló
\N : A magyar régészet regénye
\N : A Magyar Nemzeti Múzeum
Schwartz Alajos : A móri németség története és élete
\N : Bács-Kiskun megyei statisztikai tájékoztató
\N : Magyar kódex
\N : Magyar kódex
Soós Péter (1926) : Barangolások hazai tájakon
Szelényi Károly : Balaton
Veresegyháziné Kovács Jolán : A régi Magyarország vármegyéi és városai ABC rendben
Vojnits András : Afrika
Vojnits András : Ausztrália, Óceánia
Lerner János : Dél-Amerika
Galácz András : Óceánok - Sarkvidékek
Weis István : A mai magyar társadalom
\N : Budapesti negyed : lap a városról
\N : éjjáépítő magyarok
\N : Régészeti tanulmányok
Zeiller, Martin (1589-1661) : A magyar királyság leírása
Madonna (1958-) : Angol rózsák
Bényei Tamás (1966-) : Az ártatlan ország
Anderle Ádám (1943-) : Spanyolország története
Birmingham, David : Portugália története
\N : Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadságharcában
\N : Spanyolország
Vilar, Pierre : Spanyolország története
Vincent, Mary : A spanyol és portugál világ atlasza
Ardagh, John : A francia világ atlasza
Furet, Francois : A francia forradalom története, 1770-1815
Bakos Károly (1950) : A Szovjetunió hetven éve
Gazdag Ferenc (1946) : Franciaország története, 1945-1995
Hahner Péter (1954) : A nagy francia forradalom kisenciklopédiája
Dolmányos István : A nagy forradalom krónikája
Dolmányos István : A Szovjetunió története
\N : A nagy francia forradalom dokumentumai
Kun Miklós (1946-) : Az ismeretlen Sztálin
\N : A Párizsi Kommün napjai
: Dokumentumok Magyarország felszabadulásáról 1944-1945
Anonymus : Gesta Hungarorum
Elekes Lajos : A középkori magyar állam története megalakulásától mohács bukásáig
Price, Roger : Franciaország története
Schama, Simon (1945) : Polgártársak
Soboul, Albert : A francia forradalom története, 1789-1799
\N : Tanulmányok a francia forradalom történetéből
Tóth István György (1956) : Szent Lajos utódai
\N : Olaszország rövid története
Hibbert, Christopher : A Medici-ház tündöklése és bukása
Kis Aladár (1930) : Olaszország története
Teke Zsuzsa (1940) : Reneszánsz fejedelmek és pápák
Lengyel István (1929) : Oroszország - Szovjetúnió, 1917-1939
\N : A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Forradalomban és a polgárháborúban, 1917-1922
Milner-Gulland, Robin : Az orosz világ atlasza
Dolmányos István : Finnország története
Kan, A[lekszandr] Sz[ergeevics] : A skandináv országok története
\N : Orosz történelem
Balogh László : Románia története
Botlik József (1949-) : Eltévedt mezsgyekövek
Bréhier, Louis (1868-1951) : Bizánc tündöklése és hanyatlása
\N : Oroszország és a Szovjetúnió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900-1991
\N : Bulgária 681-1981
\N : Oroszország története
Durandin, Catherine : A román nép története
Rauch, Georg von : A balti államok története
Raun, Toivo U. : Észtország története
Semusin, Dmitrij : Alba Ruthenia
Skrinnikov, Ruslan Grigor'evic : Az orosz birodalom születése
\N : A szovjetúnió története
\N : A Szovjetúnió története, 1945-1972
\N : Magyar géniusz
\N : Magyar könyvek-magyar századok
Warnes, David : Az orosz cárok krónikája
\N : Magyar művelődéstörténet
Dián Tamás : Terézapu filmre lép avagy A pasasok is lehetnek szőkék
\N : Tortakülönlegességek sütés nélkül
Caldwell,Ian(1976-) : Négyszögelés
Hogg, Tracy : A suttogó titkai
Coe, Jonathan(1961-) : Trógerek klubja
Bin Ladin, carmen : A királyság titka
Száray Miklós (1954) : A kétszintű történelem érettségi próbaérettségi nagykönyve
Száray Miklós (1954) : A kétszintű történelem érettségi próbaérettségi nagykönyve
Gerőcs László : A kétszintű matematika érettségi próbaérettségi nagykönyve
Avi(1937-) : Az ólomkereszt titka
Cole, Martina : Alvilág
Böszörményi Gyula (1965-) : Gergő és a táltosviadal
Palotai Boris(1904-1983) : Péter
Novák Gábor : Torkos Maci víg napjai
Fekete István (1932-) (ifj.) : Karácsonyok fényessége
Hámori Tibor(1931-) : A Claire Kenneth sztori
Lowry, Lois(1937-) : Valahol messze
Lansdale, Joe R.(1951-) : Forró pite
Japrisot, Sebastien(1931-2003) : Hosszú jegyesség
Gerőcs László : A kétszintű matematika érettségi próbaérettségi nagykönyve
Harris, Joanne (1964-) : Ötnegyed narancs
Schröder, Nicolaus(1958-) : 50 híres filmrendező
Rice, Luanne : Táncolj velem!
Lynch, Patrick : Biztosított halál
Mason, Sarah : Partiszezon
Gaarder, Jostein : A narancsos lány
Stroud, Jonathan : Bartimaeus trilógia
Forsyth, Frederick (1938) : Avenger, a bosszúálló
Paroissien, Emmanuelle : A természetről
\N : Akarsz-e játszani?
Mabey, Richard : Vadontermő ennivalók
Lindenberg, Christoph(1930-1999) : Waldorf-iskolák
Szécsi Éva : Párizs
nemeskürty István(1925-) : Balassi Bálint
Olasz Sándor(1949-) : Kortársunk Jókai Anna
Antalffy Tibor(1933-) : Van-e jövönk?
Wass Albert(1908-1998) : Az Igazlátó
\N : Válogatott magyar népmesék
Carter,Lin(1930-1988) : Tolkien és a Gyűrűk világa
Csernus Imre(1966-) : Bevállalom!
Apor Elemér(1907-2000) : Feje fölött a pallos árnyéka
Utasi Ágnes(1940-) : Feláldozott kapcsolatok
Endrődi Frigyes(1912-1994) : Angol nyelvtan
Gárdos Miklós (1920) : Magyar királyné a trianoni trónon
Hegyi Klára (1940) : Az oszmán birodalom Európában
Jelavich, Barbara : A Balkán története
Hurrel,Karen : Megmagyarázhatatlan jelenségek
Juhász József : Volt egyszer egy Jugoszlávia
Bakné Moldoványi Anikó : Magyar nyelvtani szabályok
Koszev, Dimitár : Bulgária története
Tímár Eszter : Words, Words,words
\N : Magyar tudománytár
Brown, Dan : A Da Vinci-kód
\N : Zrinyi 2004
Szerényi Gábor : A kétszintű biológia érettségi próbaérettségi nagykönyve
Honyek Gyula : A kétszintű fizika érettségi próbaérettségi nagykönyve
Szerényi Gábor : A kétszintű biológia érettségi próbaérettségi nagykönyve
Paroissien, Emmanuelle : Az állatokról
\N : Macska
Fucke, Anneliese : Kisgyermekek ételei
Ostrogorski, Georgije (1901-1976) : A bizánci állam története
Bihari Péter : A 20. század története fiataloknak
Perényi József : Jugoszlávia története
Bihari Péter : Tudáspróba
Boden, Martina : Krónika kézikönyv
\N : Magyar művelődéstörténet
Réti György (1938) : Albánia sorsfordulói
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
Schreiner, Peter (1940) : Bizánc
Booth, Owen : A második világháború története képekkel
Tito, Josip Broz : Válogatott beszédek
Brecht, Bertold : Háborús kiskáté
Antonova, K. A. : India története
Apor Éva (1937) : Irán
Bricard, Isabelle : Európai uralkodócsaládok
\N : Magyar régészet az ezredfordulón
Davies, Norman : Európa története
Collcutt, Martin : A japán világ atlasza
\N : Magyar ritkaságok
Honyek Gyula : A kétszintű fizika érettségi próbaérettségi nagykönyve
Diószegi István : A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939
Fodor Pál (1955) : Török és tatár hódítók
Gilbert, Martin (1936) : Izráel története
Goldschmidt, Arthur (Jr.) : A Közel-Kelet rövid története
Lőrincz László (1921) : Mongólia története
Duroselle, Jean-Baptiste : Európa népeinek története
\N : Magyar történelmi fogalomtár
Reischauer, Edwin O. : Japán története
Tenigl-Takács László : India története
Yamaji Masanori : Japán
Chang, Jung (1952) : Vadhattyúk
Magyar Zoltán(1928-) : Szent István a magyar kultúrtörténetben
\N : Gyermekkor története
Ecsedy Ildikó (1938) : Kínai császárok és alattvalók
\N : Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán
Gernet, Jacques : A kínai civilizáció története
Makkay János(1933-) : A magyarság keletkezése
Jordán Gyula (1940) : Kína története
\N : Egyetemes és hazai történelem
Polonyi Péter (1935) : Kína története
Matthew, Donald : A középkori Európa atlasza
Shakabpa, W. D. (1907) : Tibet története
\N : Egyetemes és hazai történelem
Salgó László (1921) : A szuezi háromszög, 1956
\N : Egyetemes történeti szöveggyűjtemény, 1789-1914
Sík Endre (1891) : Feket-Afrika története
Matz, Klaus-Jürgen : Ki mikor uralkodott, kormányzott?
Mawdsley, Evan : Számítógép a történettudományban
Foster, Lynn V. : Mexikó története
\N : Európa és Közel-Kelet: IV-XV. század
\N : Mit hagytak ránk a századok ?
Moloney, Norah : Régészet
\N : Mexikó rövid története
Montanari, Massimo : Éhség és bőség
Erdődy Gábor : Forradalmak Európában
\N : Az Amerilai Egyesült Államok politikai lexikona
Boorstin, Daniel Joseph (1914) : Az amerikaiak
\N : Európa története
Davidson, James West : A tények nyomában
Degler, Carl N. : Az élő múlt
\N : A múlt születése
\N : A múlt születése
\N : A múlt születése
\N : Az Egyesült Államok története
Hahner Péter (1954) : Az Egyesült Államok elnökei
Láng Imre (1916) : Az Egyesült Államok története 1945 után
Lukacs, John (1923) : Az Egyesült Államok 20. századi története
Sellers, Charles : Az Egyesült Államok története
\N : A múlt születése
\N : Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980
\N : Új rend egy új világban
Anderle Ádám (1943) : Latin-Amerika története
Anderle Ádám (1943) : Szabadságra született Amerikánk ...
Wittman Tibor : Latin-Amerika története
Egedy Gergely (1953) : Ausztrália története
\N : Művelődéstörténet
Mattenheim Gréta (1976) : Kuruc kor
Lewis, Brenda Ralph : Anglia királyai és királynői
Jutikkala, Eino (1907) : Finnország történelme
Lavelle, Christine : A biokertészet enciklopédiája
\N : A Bibliás tenger
Berkes Péter : Az öreg bánya titka
\N : Művelődéstörténet
Móricz Zsigmond (1879-1942) : A magyarság rendeltetése
\N : Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról
\N : Nagy képes történelmi világatlasz
Nemeskürty István(1925) : A magyar művelődés századai
Horowitz, Anthony (1955) : Veszélyes iskola
Niederhauser Emil(1923-) : A történetírás története Kelet-Európában
O'Flanagan, Sheila : Szeleburdi szerelem
Somogyváry Gyula (1895-1953) : És mégis élünk
Endrődi Frigyes : Angol nyelvkönyv haladóknak
Jacques, Brian : Martin, a harcos
Higgins, Jack (1929) : Éjféli látogató
\N : Ókori lexikon
Polcz Alaine : Főzzünk örömmel
Nöstlinger, Christine (1936) : Suzi, már csak ilyen!
Grazer, Gigi Levangie : A férfifaló
Rechnitzer János : A területi stratégiáktól a monitoringig
Cabot, Meg : Mia karácsonya
Ferguson, Will : Védjegyes boldogság
Arany János (1877-1919) : Ady Endre levelei
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre összes versei
\N : Európa uralkodói
Otetea, Adrei : A reneszánsz és reformáció
\N : Évfordulók, események kalendáriuma
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre művei
\N : Az őskor világa ; ókori civilizációk
\N : Ötven nagyon fontos évszám
Farkas Márton : Az első világháború és a forradalmak képei
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre összes versei
Pintér Zoltán : Történelmi vaktérképgyűjtemény
Póczy Klára (1923) : Pannóniai városok
\N : Felvilágosodás és forradalom
Földi Pál : Ki kicsoda a II. világháborúban?
\N : A polgári társadalmak születése és működése
Reeves, Nicholas (1956-) : Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája
\N : A régészet világatlasza
Renfrew, Colin : Régészet
Piggott, Stuart : Az európai civilizáció kezdetei
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre összes prózai műve
Galántai József : Az első világháború
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre összes prózai művei
Galántai József : Háború és békekötés, 1914-1920
: Adytól - Adyról
\N : Aforizmák és maximák
Gergely Jenő : A pápaság története
Révész László : Emlékezzetek utatok kezdetére...
Ritoók Zsigmond(1929) : A görög kultúra aranykora Homérostól Nagy Sándorig
Gonda Imre : A Habsburgok
Róna-Tas András(1931-) : A magyarság korai története
\N : Aforizmák könyve
Hajnal István : Az újkor története
\N : Ágnes
\N : Agyagtáblák üzenete
\N : Ajándék anyámnak
\N : Ajánlottak röviden
Albert Gábor : Vigyázz szakadék!
\N : Amerikai elbeszélők
Róna-Tas András(1931-) : A honfoglaló magyar nép
: Sic itur ad astra
Sipos Péter : Huszadik századi egyetemes történelem
Szabó Ervin(1877-1918) : Szabó Ervin történeti írásai
Szabó István, G.(1953-) : Felvételi adattár
Szabó István, G. : Történelem
Halecki, Oscar : Európa millenniuma
Szabolcs Ottó(1927-) : Rajzos vázlatok a történelem tanításához
Száraz Miklós György(1958-) : Magyarország csodái
Halecki, Oscar : A nyugati civilizáció peremén
\N : A század fele, 1914-1945
Halmosy Dénes : Nemzetközi szerződések, 1918-1945
\N : Széchenyi és kora
Halmosy Dénes : Nemzetközi szerződések, 1945-1982
Hobsbawm, Eric J. : A szélsőségesek kora
Szentpétery Imre(1878-1950) : Chronologia
Szentpétery Imre(1878-1950) : A kronológia kézikönyve
\N : Arany-ima az én anyámnak
\N : Szfinx
Taagepera, Rein : A finnugor népek az orosz államban
Tarnóc Márton(1934-) : Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450-1541
\N : Amerikai elbeszélők
Hobsbawm, Eric J. : A forradalmak kora, 1789-1848
\N : A XX. század krónikája
Jónás Ilona, Sz. : Barbár királyok
\N : Amig szívünk dobog ...
\N : The Times atlasz.Régészet
Jónás Ilona, Sz. : Európa születése
Jónás Ilona, Sz. : A középkor nagy császárai
\N : Tolnai világtörténelme
\N : Tolnai világtörténelme
\N : Angol költők antológiája
Torbágyi Novák József Lajos : Uralkodók és főemberek
Tóth István György(1956-) : Mivelhogy magad írást nem tudsz..
\N : Történelem
\N : Történelem IV.
\N : Anna
\N : Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák
\N : Történelmi eseménytár
\N : Történelmi olvasókönyv
\N : Az antikvitás irodalmából
\N : Történelmi szó-és képtár
Áprily Lajos (1887-1967) : Megnőtt a csend
Arany János (1817-1882) : Arany János balladái
Arany János (1817-1882) : Balladák ; "Őszikék"
\N : Történetfilozófia 1
Arany János (1817-1882) : Mi vagyok én?
Arany János (1817-1882) : Arany János költői művei
Olins, Wally : A márkák
Bóta Gábor : Koltai Róbert - Pogány Judit
\N : Azok a kádári "szép" napok
Streit, Jakob (1910-) : Szent Miklós
Erasmus, Desiderius (1466-1536) : A szabad döntésről
\N : Mit tudsz az Európai Unióról?
Arany János : Arany János munkái
Arany János (1817-1882) : Arany János legszebb versei
Arany János (1817-1882) : Arany János összes költeményei
Arany János (1817-1882) : Toldi ; Toldi estéje
Arany László : Arany László összes művei
\N : Aranytól Aranyról
: Arisztophanész vígjátékai
\N : Árpád-kori legendák és intelmek
\N : Ártatlan múlatság avagy Florentz és Lion vitézeknek amint is Marcebilla török kis aszszonynak ritka példájú története
\N : Auróra
\N : Avantgárd színművek
\N : Babits-breviárium
Knausz Imre : Történelem III.
Konrád György : Az autonómia kísértése ; Antipolitika
\N : Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
Kovács Endre : Történelmi arcképek
\N : Történeti fogalmak kisszótára
Babits Mihály (1883-1941) : Babits Mihály összegyűjtött versei
\N : A középkor világa
\N : A történettudomány kézikönyve
\N : Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
Trócsányi Zoltán(1886-1971) : Magyar régiségek és furcsaságok
Bajza József : Bajza József összegyűjtött munkái
\N : Köztes-Európa, 1756-1997
\N : Uralkodók és dinasztiák
\N : Az üzemtörténetírás kérdései
Vahlen, Angelika : Az ókor világcsodái
Balassi Bálint (1554-1594) : Balassi Bálint legszebb versei
Vajda György Mihály(1914-) : Keletre nyílik Bécs kapuja
Varga Géza : A magyarság jelképei
Várkonyi Nándor (1896-) : Sziriat oszlopai
Veresegyházi Béla : Történelmi adattár érettségizőknek -felvételizőknek
Vida P.István : Egyetemes és magyar történelmi kronológia
\N : Világot formáló gondolatok
\N : A világtörténelem krónikája
\N : Világtörténelmi enciklopédia
\N : Világtörténelmi kronológia
Gerstman, Bradley : Szingli férfiak
Lenk, Fabian : Szép kis meglepetés!
Sand, Julia : A gránátköves karácsonyfadísz
\N : Miért házasodunk?
Pohl, Frederik : Találkozás a hícsíkkel
Paudits Zoltán : Parttalan égen
Dusek László : Tesztek könyve
\N : Révai új lexikona
Raymond Chandler's Philip Marlowe : Philip Marlowe visszatérése
\N : Logikai egypercesek
Balassi Bálint (1554-1594) : Gyarmati Balassi Bálint énekei
\N : Az erdész pipája
Boldizsár Ildikó (1963-) : Mesepoétika
Christie, Agatha : Három vak egér
Murray, Andrew : Az egyetlen eredeti Tolkien kvizkönyv
Balassi Bálint (1554-1594) : Balassi Bálint versei, Szép Magyar Comoediája és levelezése
Török György : A digitális fotózás műhelytitkai, 2005
\N : Balassi Bálint és a XVI. század költői
Lindo, Elvira : Pápaszemes Manolito
Stone, Laurel : Perzselő szemek
Cottrell Boyce, Frank : Milliók
Kallós Zoltán : Balladák könyve
Brezina, Thomas : A különös új lány
Halter, Marek (1936) : Sára könyve
Oate, Joyce Carol : Hőség és más elbeszélések
: Játék és fejlesztés a művészetek eszközeivel
Ady Endre : Cseh Tamás - Ady
Lovász Gabriella(1933-) : Szótekerő
\N : A sikeres kétszintű érettségi szaktárgyi kézikönyve
Balzac, Honoré de : Goriot apó
Bánk József (1911-) : 3800 latin bölcsesség
\N : Barátság
Batsányi János (1763-1845) : Batsányi János összes költeményei
Beckett, Samuel (1906-1989) : Samuel Beckett összes drámái
Békés István (1900) : Napjaink szállóigéi
Bergman, Ingmar (1918) : Színről színre
Sarlós Endre : Szigetvár ostroma, 1566
Bernáth István : Németalföldi költők antológiája
Cooper, Alison : Képes világatlasz gyerekeknek
Berzsenyi Dániel (1776-1836) : Berzsenyi Dániel összes művei
Pécsi Géza(1927-) : Mese muzsikával
Tolcsvay Béla(1946-) : Legyen úgy, mint régen volt
Bessenyei György (1747-1811) : Prózai munkák, 1802-1804
\N : Kicsiknek finomat
Bessenyei György (1747-1811) : Társadalombölcseleti írások, 1771-1778
Gáspár Mátyás(1949-) : Teleházország
Solt Katalin(1952-) : A nemzetközi gazdaságtan alapjai
Bessenyei György : Bessenyei György válogatott írásai
: Hasznos tudnivalók óvodáskorú gyermekekről
Bezerédj Amália : Flóri könyve sok szép képekkel, földrajzokkal és muzsika melléklettel
\N : Bölcsek ajándéka
\N : Bölcsességek könyve
Brecht, Bertolt (1898-1956) : Drámák
\N : Búcsú az iskolától
\N : A Büszke tettek ideje
Byron, George Gordon, Lord (1788-1824) : Naplók, levelek
\N : Egy csepp emberség
Byron, George Gordon Lord (1788-1824) : Byron válogatott művei
\N : Világtörténet
\N : A második világháború 1939-1945
\N : Világtörténet 1945-1949
\N : Ca ira
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : Világtörténet évszámokban
Catullus, Caius Valerius (i. e. 84. v. 87-54) : Catullus versei
\N : A cívódó magyar
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : Világtörténet képekben
Corneille, Pierre (1625-1709) : Klasszikus francia drámák
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : A cseh irodalom kistükre a XIX. század végéig
Zolnay László(1916) : Kincses Magyarország
Zsámbéki László(1911) : Magyar művelődéstörténeti kislexikon
\N : A zsidóság története
\N : Cseh költők antológiája
Csehov, Anton Pavlovics (1860-1904) : Anton Csehov drámák
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : Csiberébi
\N : Csikóink kényesek
Csiky Gergely (1842-1891) : Csiky Gergely válogatott drámái
Bak Borbála(1942-) : Magyarország történeti topográfiája
\N : Csillagok órája
\N : Csillagpor
\N : A csodaszarvas nyomában
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) : Lilla
Békés István : Hazádnak rendületlenül
\N : Erdély
\N : A második világháború története 1939-1945
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) : Csokonai Vitéz Mihály minden munkája
Acsády Ignácz : A magyar jobbágyság története
\N : A második világháború története 1939-1945
Birányi Ákos(1818-1855) : Pesti forradalom
Csorba Győző : Összegyűjtött versek
Csorba Piroska (1952) : A kesztyű
\N : A második világháború története 1939-1945
Csukás István (1936) : Összegyűjtött versek
Bona Gábor : Kossuth Lajos kapitányai
Bona Gábor : Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49
\N : A második világháború története 1939-1945
Botka János(1940-) : Kunok-jászok katonáskodása és ünnepi bandériumai a betelepüléstől a kiegyezés koráig
\N : A második világháború története 1939-1945
Szentsei György : Szentsei György daloskönyve
\N : Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : Chronica Hungarorum
\N : A második világháború története 1939-1945
Dante, Alighieri (1265-1321) : Dante összes művei
\N : A második világháború története 1939-1945
\N : Budapest története
\N : Budapest története
Déry Tibor (1894-1977) : Niki ; Szerelem
Dickens, Charles (1812-1870) : Kis Dorrit
Diderot, Denis (1713-1784) : Rameau unokaöccse ; Első szatíra ; Ő és én
Diósy Ödönné Brüll Adél : Ady - Léda - Csinszka
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics : Bűn és bűnhődés
Dsida Jenő (1907-1938) : Összegyűjtött versek és műfordítások
Dsida Jenő (1907-1938) : Dsida Jenő válogatott versei
Dürrenmatt, Friedrich (1921) : Drámák
\N : Édesapámnak szeretettel
\N : 1956 és a politikai pártok
\N : 1956 kézikönyve
Cennerné Wilhelmb Gizella : Magyarország Történetének Képeskönyve
\N : Az égi és földi szépről
\N : Égtájak, 1967
\N : Történelem szóbeli tételek emelt szintre készülőknek
Harris, Robert (1957) : Pompeji
Funke, Cornelia(1958-) : Bűvölet
Varga Sarolta : A vadszólő álma
\N : Égtájak, 1968
Dömötör Ilona(1899-1982) : Angyal szeretnék lenni
Bunson, Matthew : Christie világa
Felszeghy Csaba (1968) : Eőke fehér könyve
Anga Mária(1955-) : A bicegő hintaló
Csukás István (1936-) : Nyár a szigeten
Mózes Mihály : Az ipari forradalmak kora
Kunfalvi András(1919-) : Vallomás...
Vanyó László (1942-2003) : Ókeresztény írók lexikona
Sekora, Ondýej(1899-1967) : Hangya Peti
Briggs, Asa (1921) : A média társadalomtörténete
\N : A Nagy Honvédő Háború története
Romhányi József(1921-1983) : Bömbi
\N : Általános tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról
Pósa Lajos(1850-1914) : Arany ABC
Karafiát, Jan (1846-1929) : Bogárkák
\N : Brüderchen, komm tanz mit mir
Erős Zoltán (1948) : Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
Pálinkó György : Napóleon
Anderle Ádám (1943) : Kuba története
Gászpor Réka (1971) : Verbális és nonverbális kommunikáció
\N : Party ételek
Spinelli, Jerry (1941) : Stargirl
Gordon Győri János : A magyartanítás mestersége
\N : Égtájak, 1969
\N : Égtájak, 1970
\N : Égtájak, 1971
Fónagy Zoltán : Modernizáció és polgárosodás
\N : Égtájak, 1972
\N : Égtájak, 1973
\N : A fordulat éve, 1947-1949 : politika, képzőművészet, építészet
\N : Égtájak, 1974
\N : Égtájak 1978-79
\N : Források Budapest múltjából
Niederhauser Emil : Kelet-Európa története
\N : Égtájak, 1980
\N : Égtájak, 1981
Ormos Mária : Európa a nemzetközi küzdőtéren
\N : Források a magyar népi demokrácia történetéhez
\N : Égtájak 1982/83
\N : Égtájak, 1984
\N : Égtájak, 1985
Ölvedi Ignác : A második világháború képei. 1939-1945
\N : Az ókori görög és római világ
Frisnyák Sándor(1934) : Magyarország történeti földrajza
\N : Égtájak, 1986
Pintér Zoltán : Európa az új évezred küszöbén
Füzes Miklós(1939) : Modern rabszolgaság
Galántai József(1926-) : Magyarország az első világháborúban
\N : Égtájak, 1987
Gazda István(1848-) : Széchenyi napjai
\N : Egy égbolt alatt
\N : Gazdaság és társadalom a magyar gondolkodás történetében
Gergely András(1946) : Magyarország története, 1790-1918
Gergely Jenő(1944) : Magyarország története, 1790-1918
Pohl, Walter : A Habsburgok
Gergely Jenő(1944) : Magyarországi forradalmak, 1918-1919
Pók Attila : A nemzetközi élet krónikája, 1945-1997
\N : Egyfelvonásosok
Poór János : Nyugat-Európa és a gyarmatbirodalmak kialakulásának kora, 1500-1800
\N : Az ember tragédiája rekonstrukciója
\N : A püspöki kar tanácskozásai
Gonda László(1910-1985) : A zsidók Magyarországon, 1526-1945
Pozzi, Henri : A háború visszatér ...
Prepuk Anikó : A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
Pusztaszeri László : Habsburg Ottó élete és kora
Ránki György : A Harmadik Birodalom árnyékában
Ránki György : A második világháború története
Eötvös József (1813-1871) : Arcképek és programok
Roberts, Martin : Európa története 1789-1914
Eötvös József (1813-1871) : Kultúra és nevelés
Roberts, Martin : Európa története 1900-1973
Eötvös József (1813-1871) : Levelek
Eötvös József (1813-1871) : A nővérek ; Elbeszélések
Eötvös József (1813-1871) : Vallomások és gondolatok
Romsics Ignác : Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században
Runciman, Steven : A keresztes hadjáratok története
Eötvös Károly : Deák Ferencz és családja
Erdélyi János (1814-1868) : Erdélyi János válogatott művei
Schubert, Ludwig : Európa királyi házai
Gosztonyi Péter(1931-) : Budapest lángokban, 1944-1945
Görgey Artur (1818-1916) : Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben
Erdélyi József (1896-1978) : Erdélyi József válogatott versei
Erdősné Pusztai Gabriella : étravaló
Erki Edit (1933) : Magyar idézetek könyve
\N : Esszépanoráma, 1900-1944
Esterházy Péter (1950) : Függő
\N : Észt költők
Gratz Gusztáv (1875-1946) : A dualizmus kora
Sipos Péter : Adattár a II. világháború történetéhez
Gratz Gusztáv(1875-1946) : A forradalmak kora
Sipos Péter : A II. világháború és az azt követő békék
Supka Géza : Habsburg-krónika
\N : Személyes történelem, 1848-1918
\N : A Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőinek üzenetváltása, 1941-1945
Györffy György : Az Árpád -kori Magyarország történeti földrajza
Györffy György (1917) : István király és műve
Györffy György : Tanulmányok a magyar állam eredetéről
Euripides (i. e. 480-kb. i. e. 406) : Euripidész összes drámái
\N : Évezredek eposzai
\N : 1011 aforizma
\N : Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag
Pénovátz Antal : Vajdasági magyar néprajzi kalauz
Arp, Dave : Ketten az úton
\N : Közelítések a meséhez
Schmitt, Eric-Emmanuel : Ibrahim úr és a Korán virágai
Roberts, Nora : A fény kulcsa
\N : Tantárgyi ismeretek vezető óvodapedagógusok képzéséhez
Mehari, Senait G. : Lángoló szív
D'Adamo, Peter J. : 4 vércsoport szerinti diéta cukorbetegeknek
Lőrincz L. László : A halott város árnyai
Green, Tim (1963) : Az első 48 óra
Schmidtné Balás Eszter : Képes könyv a dadogásról és más dolgokról
\N : Halottaink, 1956
Dewar, Isla : Az igazi Madeline
Himmelhuber, Peter : Sziklakert
Delinsky, Barbara : Februári vihar
Hamann, Brigitte : Erzsébet, Magyarország királynéja
: Wass Albert emlékezetére
Connolly, John : Sötét árnyak
Tverdota György (1947) : Tizenkét vers
Brown, Sandra : Szavadon foglak!
\N : Báb játék, bábjáték
Böszörményi Gyula : Ütközet a Meridim felett
Rees, Yvonne : Dísztavak, vízikertek
\N : 30 év krónikája, 1956-1986
Boldizsár Ildikó (1963) : Varázslás és fogyókúra
Du Nay, André : A román nép kialakulása és korai története
Makoldi Sándorné : Tojásfestés hagyományosan
Wurst, Ingrid : Ötletek tojástartóból
\N : Húsvéti minták
\N : Péter és Anna kirándulni mennek
Hegedűs Géza(1912-) : Magyar századok
Nordqvist, Sven : Pettson horgászni megy
Joosten, Yvonne : Gyerekzsúr
\N : Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához
Sörös W. Klára : Mi a manó! Ki a manó?
\N : Képességfejlesztés - képességmérés az óvodában
Karczag Judit (1939) : Iskolakerülő
Kálmán Anikó : Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan
\N : A felnőttképzés új útjai
Kelemen Lajos : A családgondozás alapjai
Galasi Péter (1948) : Munkaerőpiac és oktatás
Meier, Andrew : Csecsenföld
Gáncsné Nagy Erzsébet : A Magyar Könyvtárosok Egyesüete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének története, 1994-2002
Madaras Ferenc (1927) : Recsken diplomata voltam "török követ"
\N : Csepü, lapu, gongyola
Lederer Emma (1897-1977) : Egyetemes művelődéstörténet
Alföldy Géza (1935) : Római társadalomtörténet
Taylor, A. J. P. : Az első világháború képes krónikája
Ammianus Marcellinus (330?-395?) : Róma története
Taylor, Alan John Percivale : A második világháború képes krónikája
\N : Attila és hunjai
\N : A XIX. század első fele, 1818-1848/49
\N : Ázsiai kultúrák
Bács Tamás : Egyiptomi fáraók
Bessenyei György (1747-1811) : Rómának viselt dolgai
Heltai Gáspár : Krónika az magyaroknak dolgairól
Bóna István (1930) : A hunok és nagykirályaik
Bright, John (1908) : Izrael története
\N : Helyünk Európában
\N : 19. századi egyetemes történet, 1789-1890
Herényi István(1918) : Magyarország nyugati végvidéke, 800-1242
Desroches-Noblecourt, Christiane : Tutankhamon
\N : Történelem IV.
Dubnov, Simon (1860-1941) : A zsidóság története
Hermann Róbert(1963-) : Kossuth Lajos élete és kora
\N : Ércnél maradóbb ...
Hermann Róbert(1963-) : Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után
\N : éj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
\N : Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van
Ferenczy Endre (1912-1990) : Az ókori Róma története
Hóman Bálint(1885-1953) : Szent István
Frölich Ida (1947) : Az ókori Kelet nagyjai
\N : éj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
Ghirshman, Roman : Az ókori Irán
\N : Görög történelem
\N : éj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
\N : éj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
\N : Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig
\N : éj- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény
Grant, Michael : Róma császárai
Györfi János : Az Óperzsa Birodalom tündöklése és bukása
Hahn István (1913-1984) : A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig
\N : A világháborúk krónikája
Kákosy László : Egy évezred a Nílus völgyében
Kalla Gábor : Mezopotámiai uralkodók
Taylor, A. J. P. : A Habsburg Monarchia, 1809-1918
Kayser, Hans : Thébának száz kapuja volt
Kertész István (1942) : Hellén államférfiak
Egedy Gergely : Nagy-Britannia története 1945-1987
Kertész István (1942) : Hellénisztikus történelem
Hóman Bálint : Magyar történet
Kertész István (1942) : Híres és hírhedt római caesarok
Kertész István (1942) : Nagy Sándor és a hellénizmus alapvetése
\N : Honfoglaló őseink
Egedy Gergely : Nagy-Britannia története
Horváth Csaba : Új magyar történelem
Kertész István (1942) : Az ősközösség kora és az ókori-keleti társadalmak ; Az ókori Görögország története ; Az ókori Róma története
\N : Írország története
Horváth Mihály : Huszonöt év Magyarország történetéből 1823-1848-ig
Horváth Mihály : Magyarország függetlenségi harcának története 1848-1849
Péter Katalin : A szigetország uralkodói
Rudé, George : Forradalmárok, zendülők
Szántó György Tibor : Anglikán reformáció, angol forradalom
Fedinec Csilla : A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944
Fulbrook, Mary : Németország története
McIntosh, Jane : Civilizációk
Galántai József : A Habsburg-monarchia alkonya
Goebbels, Joseph : Napló
Görtemaker, Manfred : A Német Szövetségi Köztársaság története
Kerekes Lajos : Ausztria hatvan éve 1918-1978
Mózer Ibolya : Európa gyökerei
KováŸ, Duçan : Szlovákia története
\N : Az ókori görögök és rómaiak története
\N : Ókori történeti chrestomathia
\N : A Német Szövetségi Köztársaság története
Németh István : Németország története
Ormos Mária : Hitler
\N : Ős-és ókortörténet
Polányi Imre : Az ókori világ története
Paczkowski, Andrzej : Fél évszázad Lengyelország történetéből, 1939-1989
Roaf, Michael : A mezopotámiai világ
\N : Római történelem
Szádeczky-Kardoss Samu (1918) : Az avar történelem forrásai
\N : A szellem hatalma
Cox Simon : A Da Vinci-kód feltörése
Lunn, Martin : A Da Vinci-kód megfejtése
Vékony Gábor (1944) : Az emberiség őstörténete. Az ókori Egyiptom
Majoros Pál : A kutatásmódszertan alapjai
Parker, Cynthia : Barátok
\N : A viking világ atlasza
Austen, Jane : Lady Susan ; Női levelek
Bourgeois, Paulette : Franklin beceneve
Warmington, B. H. : Karthágó
Parker, Robert B. : Titkos szülők
Szász Béla (1897-1974) : A húnok története
\N : Fagyöngy
Faludy György (1910) : Középkori költészet
\N : Falusi Magyarország
Fazekas Mihály (1766-1828) : Boldog, ki fákat ültet...
Fazekas Mihály(1766-1828) : Fazekas Mihály összes művei
Horváth Mihály(1809-1878) : Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc
\N : Hunyadi Mátyás
\N : 20.századi magyar történelem, 1900-1994
\N : Fehér szél támad ...
\N : Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez
\N : István király emlékezete
Juhász Gyula(1930 : Képes krónika
\N : Károly Róbert emlékezete
Karsai Elek : A felszabadulás krónikája
Fehér Pál, E. : Klasszikus orosz költők
Shirer, William L. : A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása
Szokolay Katalin : Lengyelország története
\N : Félszáz mondat édesanyámnak
Tokody Gyula : Németország története
Topolski, Jerzy : Lengyelország története
\N : Finn költők antológiája
Weiszhár Attila : Német királyok, római császárok
\N : Flamand lírai antológia
Zöllner, Erich : Ausztria története
\N : Földisten leánykérőben
Katona Imre(1927-) : Habánok Magyarországon
Kecskeméthy Aurél(1827-1877) : Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála, 1849-1860
: Kedves Idám !
France, Anatole : Bergeret úr Párizsban
France, Anatole : Crainquebille putois, Riquet és egyéb hasznos történetek
France, Anatole : A sovány kandur ; Jocaste
\N : Az Osztrák-magyar monarchia írásban és képben
\N : Francia költők antológiája
Füst Milán : Füst Milán összes versei
Kaffka Margit : Kaffka Margit könyve
Gabányi János (1871-1934) : Magyar várak legendái
\N : Gábor
Gábor György : Gondolatok könyve
Garay János : Garay János munkái
\N : Gárdonyitól Gárdonyiról
Kafka, Franz : A per
Gelléri Andor Endre : Gelléri Andor Endre válogatott művei
\N : Kalevala
\N : Gesta Romanorum, mely jeles példabeszédekből áll ...
\N : Kalevipoeg
\N : Képes krónika
Kerékgyártó Árpád (1818-1902) : Magyarország emléknapjai ezeréves történetében
Kálnoky László : Összegyűjtött versek
Geothe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Faust
Karinthy Frigyes : Gyermekkori naplók
Kézai Simon(XIII.sz.) : Kézai Simon Magyar krónikája
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Drámák
\N : Ki kicsoda a magyar történelemben?
Király Béla(1912) : Deák Ferenc
Karinthy Frigyes : Így írtok ti (1912)
\N : Királyok könyve
\N : Kisvárda a források tükrében
Kiszely István(1932) : Honnan jöttünk?
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Életemből
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Levelek
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Versek
Klaniczay Gábor(1950-) : Az uralkodók szentsége a középkorban
Karinthy Ferenc : Napló
Karinthy Frigyes : Együgyü lexikon
\N : Korai magyar történeti lexikon
Karinthy Frigyes : Az emberke tragédiája
Karinthy Frigyes : Nem mondhatom el senkinek
Golding, William (1911-1993) : A legyek ura
Kassai Tibor : Szemenszedett bölcsessségek
\N : Gondolatok a boldogságról
Katona József : Bánk bán
\N : Gondolatok a szerelemről
Katona József : Katona József versei
\N : Gondolatok írásról, olvasásról
Kosáry Domokos(1913-) : A Görgey-kérdés története
Katona József : Katona József és Madách Imre válogatott művei
Gorkij, Maksim (1868-1936) : Drámák
Kazinczy Ferenc : Kazinczy Ferenc összes költeményei
\N : Kossuth Lajos, 1802-1894
\N : Görög gondolkodók
\N : A Kelet Népe
\N : Görög költők antológiája
\N : Emlékkkönyv Kossuth Lajos születésének 150.évfordulójára
Kemény János : Kemény János és Bethlen Miklós művei
Kossuth lajos (1802-1894 : Írások és beszédek 1848-1849-ből
Kossuth Lajos(1802-1894) : Kossuth Lajos üzenetei
\N : Kossuth Lajos életének képei
Kossuth Lajos : Kossuth Lajos és Görgey Artúr levelezése, 1848-1849
Kerekes László : Éles anyanyelvünk
Kerékgyártó István : A történelem futószalagán
Keresztury Dezső : Válogatott versek
\N : Görög történetírók
Kovács Péter, E. : Matthias Corvinus
Köpeczi Béla : II.Rákóczi Ferenc
Gulyás Pál (1899-1944) : Egy barátság levelekben
Krámer Iván : Kossuth és kora
Gyalog Ödön : Hothy Miklós katonája vagyok ...
Kristó Gyula(1939) : Az Árpád-kor háborúi
\N : A király esküje
\N : Gyönyör
Kristó Gyula (1939) : Az Anjou-kor háborúi
Kisfaludy Károly : Kisfaludy Károly minden munkái
\N : György
Kisfaludy Károly : Kisfaludy Károly válogatott művei
Gyulai Pál : Gyulai Pál munkái
Kristó Gyula(1939-) : Magyarország története, 895-1301
Laczkó Géza : Rákóczi
Hajdu Henrik : Skandináv költők
László Gyula : A honfoglaló magyar nép élete
László Gyula(1910-) : A honfoglaló magyarok
László Gyula (1910) : Őseinkről
\N : László király emlékezete
Hajnal Gábor : Századunk osztrák lírája
\N : Han mesék
\N : Hang szólít
\N : A harag éjszakái
Lázár István(1933) : Képes magyar történelem
Hegedűs Sándor : Irodalmi szöveggyűjtemény
Heine, Heinrich (1797-1856) : Heinrich Heine versei
Heltai Jenő (1871-1957) : Három kisregény
\N : A honfoglaláskor írott forrásai
Herczeg Ferenc : Árva László király
Lommax, Bill : Magyarország, 1956
Lukács Lajos(1922) : Magyar politikai emigráció, 1849-1867
'Erodotos (i. e. 484-426) : A görög-perzsa háború
Hoeye, Michael : A valóságshow fantomja
Lanchester, John(1962-) : Szerelmem, Hongkong
\N : Hesperidák kertje
\N : Filmévkönyv
Rock, Lois : 1000 ima gyermekeknek
Kawabata Yasunari(1899-1972) : Szépség és szomorúság
Cramm, Dagmar von : Főzzünk a gyerekeknek
Pálffy Emőke : Pár kérdés a húsvétról
Bettinger, Sven-Claude : Brüsszel : biztos tippek az útra
\N : Hazajáró
Roberts, Nora(1950-) : A tudás kulcsa
\N : A gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme
Scott, Douglas(1926-) : Szemtől szemben
Barta Miklós : Mesteri finomságok
\N : Hét évszázad magyar versei
Láda Bálintné : Ékem-békem
\N : Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2005
Szemán Renáta(1977-) : Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote
Himmelhuber, Peter : Előkertek, bejáratok és kocsibehajtók
Barna István : Hipertóniások könyve
Rumpf, Joachim : Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel ?
Howell,Laura : Időjárás és klímaváltozás
Rideg Krisztina : A datolyaszüret
Erdődy Edit(1946-) : Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Anderson, Catherine : Az ég kékje
Auster, Paul(1947-) : A végső dolgok országában
Benedek Elek(1859-1929) : Világszép nádszálkisasszony
Halász Judit : A gyilkos Tsunami
Blajer, Elisabeth : A Diadalív ködbe vész
Brückner, Julia(1951-) : A várbörtön foglyai
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Mondd, mi a szerelem?
Nagy Gábor : étmutató a Windows Registry használatához
Pham, Dinh-Tuyen : Klasszikus origami
Bull, Jane : Varázslatok könyve
\N : A tudás könyve
'Omeros (i. e. 8. sz.) : Iliász
'Omeros (i. e. 8. sz) : Iliász ; Odüsszeia
\N : Hoppá élünk!
Horatius Flaccus, Quintus (i. e. 65-i. e. 8) : Horatius legszebb ódái
Horatius Flaccus, Quintus (i. e. 65-i. e. 8) : Quintus Horatius legszebb versei
\N : Klasszikus angol költők
Horváth István Károly : Irodalmi élet a régi Rómában
\N : Klasszikus francia kisregények
\N : Klasszikus francia költők
\N : Klasszikus francia költők
\N : Hosszú útra megyek
\N : Klasszikus kínai költők
Hölderlin, Johann Christian Friedrich (1770-1843) : Hölderlin versek, levelek, Hüperión, Empedoklész
\N : Klasszikus német költők
Hugo, Viktor : Kilencvenhárom
\N : Korok és kulisszák
Kossuth Lajos : Kossuth-breviárium
\N : Humoros novellák a XIX. századból
\N : Húsz dráma
\N : XX. századi angol drámák
\N : XX. századi német költészet
\N : 22 híres beszéd
\N : Huszonöt nagyon fontos novella
\N : Hűség
Adams, Douglas : Galaxis útikalauz stopposoknak
\N : Statisztikai tájékoztató
Putney, Mary Jo : Végzetes csók
Abbott, Edwin A. (1838-1926) : Síkföld
Nagy Lajos, Zs. : És majd eltűnök
Ibsen, Henrik (1820-1906) : Babaház (Nóra) ; A vadkacsa
St. John, Patricia Mary : Az ezüst út
: Magyar évszázadok
Kóbó, Abe : A negyedik jégkorszak
Courths-Mahler, Hedwig : A wollini nővérek
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Drámák
Vermes Éva : A fecskék délre szállnak
Llewellyn, Sam : Három kis aranyos
Adams, Douglas (1952-2001) : Az élet, a világmindenség meg minden
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Henrik Ibsen színművei
Lau, Evelyn Yee-Fun : Szökevény
\N : Idézetgyűjtemény
Aldiss, Brian W. (1925) : Helliconia
Peuckmann, Heinrich : A Biblia földjén
\N : Magyar história 1526-1608
Aldiss, Brian W(ilson) : Szürkeszakáll
Schröder, Patricia : Juli és a nagybetűs szerelem
\N : Idők szép virága
\N : A magyar honfoglalás kútfői
Aldiss, Brian W(ilson) : Amíg világ a világ
\N : Magyar királyok könyve
Allen, Roger MacBride : Infernó
\N : Álomvarázs
Ignotus : Feljegyzések
\N : Magyar középkor
Czuriga István : Koszorúér-betegségek
\N : Magyar legendák és geszták
Godrej, Dinyar : A klímaváltozás
Asimov, Isaac (1920-1992) : A Félvér
Courths-Mahler, Hedwig : A hűtlen asszony
Asimov, Isaac (1920-1992) : Az idő gyermeke
Bereck József : Meseenciklop, avagy A foltozóvarga
Asimov, Isaac (1920-1992) : Szuperneutron
Benedek Elek : Erdélyi történetek
\N : A magyar nemzet története
\N : Aranypiramis
Miler, Zdenek : Vakond és a televízió
Asimov, Isaac : A halhatatlanság halála
Vecsey Kiss Mária : Timitomi, Laura és Lilla
Asimov, Isaac : Én, a robot
\N : A magyar nemzet története
Anderson, Kevin J. : Az áldozat
Benedek Elek : Állat-mesék
Bárdosi Vilmos (1952) : Szólások
Anderson, Poul : Majd ha az Orion fölszáll
Ozsváth Zsuzsanna : Orpheus nyomában
Bárdosi Vilmos (1952) : Közmondások
Anderson, Poul : Tűzkorszak
\N : Európa autóatlasz, 2005/06
Nagy János, G. : Mit kell tudni az ECDL vizsgához? : operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció és grafika, kommunikáció: internet és levelezés
Jordán Gyula (1940) : Tajvan története
Asimov , Isaac (1920) : A Hold tragédiája
\N : A magyar népi demokrácia története 1944-1962
\N : Magyar őstörténeti tanulmányok
Bán Mór : Yedikule
\N : Magyar passió 1608-1711
Barbet, Pierre (1925) : A psziborgok álmai
Kaup, Ulrike : Turcsi, Nyulam-bulam és Foltos
Bear, Greg : A vér zenéje
Beard, Henry N. : Gyűrűkúra
Dahlke, Rüdiger : Az agresszió mint esély
Romsics Ignác (1951) : Magyarország története a XX. században
Behounek, Frantisek : A Scavenger-terv
Laidler, Keith : Jehonala, az utolsó kínai császárné
Jósvay László : A faszobrászmesterség
Szalay István : A gyöngytyúk
Gottscheber, Yumi : Elbűvölő origami
Bihon Tibor (1968-) : Vérvörös hajnal
\N : Diétáskönyv daganatos betegeknek
\N : Magyar századok
Bester, Alfred (1913-1987) : Tigris! Tigris!
Schmedes, Christa : Bögrés sütemények
Berke Szilárd : Codric
Benford, Gregory : Az Alapítvány félelme
Brückner, Julia (1951) : Sárga madár zöld mezőben
\N : Magyarország autóatlasz ; Budapest atlasz ; Európa autóatlasz
\N : Magyar századok
Bear, Greg : Alapítvány és káosz
Noor (1951) : A nők tartják az égbolt felét
Drexler Szilárd : Madárbarát kert
(Beljaev) Beljaev, Alekszandr (Romanovics) (1884-) : A levegőkereskedő
(Beljaev) Beljaev, Alekszandr (Romanovics) (1884-) : Az utolsó Atlantiszi
Moras, Ingrid : Nemezelés tűvel
Schinharl, Cornelia : Wok
Asimov, Isaac (1920) : Az alapítvány pereme
Kittler, Martina : Változatos wok
Nagy Enikő : Jeles napok
Asimov, Isaac (1920) : Alapítvány és a Föld
Willmann, Thorsten : Könnyen fenntartható kertek
Virilio, Paul : Az információs bomba
\N : Magyar századok
Antalffy Tibor (1933) : Velünk kísérleteznek
Galilei, Maria Celeste (1600-1634) : Hőn szeretett Apámuram !
Apáti Miklós (1944) : A fekete gén
Ford, G. M. : Sötét folyó
Assuana, Ella : Küldetésa földre
Jachertz, Iris : Kúszónövények
Csóka Ferenc : Szivárvány lovag újabb kalandjai
Driscoll, Laura : Micimackó ötperces történetei
Asimov, Isaac (1920-1992) : A Hajnal bolygó robotjai
Baumgart, Klaus (1951) : Laura csillaga
Buda Mariann : Óriás leszel ?
\N : Magyar történelem
DeMille, Nelson (1943) : Becsületszó
Asimov, Isaac : Második Alapítvány
\N : Magyar történelem
Bíró Ibolya : Osztályfőnöki műhelytitkok
Asimov, Isaac : Alapítvány és Birodalom
\N : Magyar történelmi kronológia
Asimov, Isaac : Alapítvány
Child, Lee (1954) : Eltűnt ellenség
Baloghné Zsoldos Julianna : Néphagyomány az iskolában
Asimov, Isaac (1920-1992) : Az űr áramlatai
\N : Közép-európai olvasókönyv
\N : Magyar történeti szöveggyűjtemény
Piaget, Jean : Szociológiai tanulmányok
Asimov, Isaac (1920) : A mezítelen nap
Bird, Christiane : Ezer lázadás, ezer sóhaj
\N : Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1000-1526
Asimov, Isaac (1920-1992) : A csillagok, akár a por
Man, John : Dzsingisz kán
Asimov, Isaac (1920-1992) : Kavics az égen
\N : Híd az égbe
Fehér Béláné (1933) : A spárga termesztése
\N : Tavasztól őszig
Asimov, Isaac (1920-1992) : Az űrvadász
\N : Malac Julcsa
Asimov, Isaac (1920-1992) : Az aszteroidák kalózai
Asimov, Isaac (1920-1992) : A Vénusz óceánjai
\N : Magyar -szovjet kapcsolatok
Patterson, James : Nászút
Asimov, Isaac (1920-1992) : A Jupiter holdjai
Vígh Hajnalka : Szókincstár
\N : Magyar-szovjet kapcsolatok
Asimov, Isaac (1920-1992) : A Szaturnusz gyűrűi
Pinczésné Palásthy Ildikó (1953) : Dráma, pedagógia, pszichológia
\N : Magyarok a Kárpát-medencében
Csetriné Lingvay Klára : Pályaképek
Asimov, Isaac (1920-1992) : Fantasztikus utazás
\N : A magyarok elődeiről és a honfoglalásról
Lacika, Ján : A Tátra és vidéke
Asimov, Isaac (1920-1992) : Fantasztikus utazás
\N : Fele ilyen, fele más
Parker, Cynthia : Házitündér
Illyés Gyula (1902-1983) : Drámák
Lukács Kiara : Lidércfény
Asimov, Isaac (1920-1992) : Kalibán
Alföldy Jenő : Arany öntudat
Asimov, Isaac (1920-1992) : Robotok és Birodalom
Beyer István : Zenetörténet, zeneirodalom
Illyés Gyula (19025-1983) : Illyés Gyula művei
\N : Magyarok Európában
Boulle, Pierre : A majmok bolygója
Botond-Bolics György : Redivivus tüzet kér
\N : A magyarok krónikája
Illyés Gyula (1902-1983) : Illyés Gyula összegyűjtött versei
McVicar, Jekka : Új füveskönyv
Botond-Bolics György : Idegen bolygón született
\N : Magyarország a XX. században
Botond-Bolics György : Az Orbotron-terv
Gereben Ferenc : Olvasáskultúra és identitás
Boye, Karin (1900-1941) : Kallocain
Szász Blaskó Márta, D. : Felhőgombolyító
Brabenec, Jiri - Vesely, Zdenek : Gyilkosság a Szivárvány-öbölben
Collins, Max Allan : Floridai ámokfutás
Brunner, John (1934) : A Yan játékmesterei
Wohlert, Monika : Állatok és növények a gazdaságban
\N : Illyéstől Illyésről
Novotni Péter : Lótartás a családban
\N : Magyarország az első világháborúban
Carolat, Greta : Boróka világot lát
\N : Ima az Akropoliszon
Brunner, John (1934) : A kozmosz hiénái
\N : Iparosok, mesterségek, műhelyek
\N : Magyarország története
Brown, Frederic : Marslakók, mars haza!
Gioffré, Rosalba : Kölyök-szakácskönyv
Brooklyn, Ed : Ellipszis
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák IV. osztálya számára
\N : Magyarország története
Bihon Tibor : Istenek háborúja
\N : Magyarország története 1849-1918
Bing, John (1944-) - Bringsvaerd, Tor Áge (1939-) : A Nap körül
Calvino, Italo : Láthatatlan városok
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák I. osztálya számára
Card, Orson Scott (1951-) : Fajirtás
Kossuth Lajos : Válogatott munkái
Card, Orson Scott (1951-) : Végjáték
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek
Card, Orson Scott (1951) : Végjáték
Kosztolányi Dezső : Esti Kornél ; Esti Kornél kalandjai
Carsac, Francis : A sehollakók
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek
Kosztolányi Dezső : Kosztolányi Dezső összes versei
\N : Az irodalom köztársasága
\N : Magyarország története
Caroll, Jonathan : Nevetések földje
Kosztolányi Dezső : Lucifer a katedrán
\N : Írói vallomások
\N : Magyarország története
Kölcsey Ferenc : Hass, alkoss, gyarapíts
Chipendale, Jeremy Thomas : KEEC
\N : Isten kezében
János Árpád : Ne álmodj kedves, mert fájni fog!
Ciolkovszkij, Konsztantyin Eedvardovics : Távol a földtől
Kölcsey Ferenc : Himnusz
Chruszczewski, Czeslaw : A kozmosz tüneménye
Janus Pannonius (1434-1472) : Janus Pannónius és Balasi Bálint válogatott költeményei
Clarke, Arthur C. (1917) : Földfény
Kölcsey Ferenc : Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis
Clarke, A. C. : A mars titka
Clarke, Arthur C. (1917) : Az éden szökőkútja
Janus Pannonius : Janus Pannónius ; Magyarországi humanisták
Devlin, Dean : Cillagkapu
Devlin, Dean : Csendzóna
Janus Pannonius (1434-1472) : Janus Pannonius összes munkái
Dévényi Tibor : Hová lett Artúr?
\N : Körkép
\N : A jászol szamara meg az ökre
\N : Magyarország története, 1818-1975
\N : Körkép 65
\N : Démonok
\N : A játszma vége
\N : Magyarország története, 1918-1990
\N : Magyrország története képekben
\N : Démonhercegnő
Jékely Zoltán (1913- 1982) : Jékely Zoltán összegyűjtött versei
\N : Körkép 67
Esenin, Sergej Aleksandrovic (1895-1925) : Szergej Jeszenyin legszebb versei
\N : Magyarország története térképeken elbeszélve
Dékány Kálmán : Megszállottak
\N : Körkép 70
Dáné Tibor (1923) : Az évszázad bűnügye
Jókai Mór (1825-1904) : Asszonyt kísér - Istent kísért
Jókai Mór (1825-1904) : Költemények
\N : Magyarország történeti kronológiája
\N : Körkép 71
\N : Jókaitól Jókairól
\N : Körkép 72
\N : Körkép 73
Clarke, Arthur Charles (1917) : 2061. Harmadik űrodüsszeia
\N : Körkép 74
\N : Magyarország vegyesházi királyai
\N : Magyarországi polgári államrendszerek
József Attila (1905-1937) : József Attila minden verse és versfordítása
Dick, Philip K. (1928) : Különvélemény
\N : A magyarság őstörténete
\N : Körkép 75
Dick, Philip K. : Palmer Eldricht három stigmája
\N : Körkép 76
József Attila (1905-1937) : József Attila összes versei
Dick, Philip K. (1928) : A halál útvesztője
\N : A magyarság története
\N : Körkép 77
József Attila (1905-1937) : Medvetánc ; Nagyon fáj
Marczali Henrik(1856-1940) : Magyarország története
\N : Körkép 78
József Attila (1905-1937) : József Attila művei
\N : Körkép 79
Dilov, Luben (1927) : Az Ikárosz útja
József Attila (1905-1937) : Nagyon fáj
Dilov, Ljuben (1927-) : A szkafander súja
\N : Körkép 80
Marczali Henrik(1856-1940) : Mária Terézia, 1717-1780
Dillard, J. M. (1954-) : Nemezis
\N : Körkép 81
Markó László : A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig
József Attila (1905-1937) : József Attila összes művei
Bishoff, David : Az ufó-összeesküvés
\N : Körkép 82
Marx : Magyarországról
József Attila (1905-1937) : József Attila összes versei
\N : Körkép 83
Mátyás(Magyarország:király), I.(1443-1490) : Mátyás király levelei, 1460-1490
\N : Judit
Juhász Ferenc (1928) : Halott feketerigó
Mátyás(Magyarország:király), I.(1443-1490) : Mátyás király levelei , 1460-1490
Juhász Gyula (1883-1937) : Juhász Gyula öszes versei
Juhász Gyula (1883-1937) : Juhász Gyula válogatott művei
Juhász Péter : Bolgár költők antológiája
\N : Milleneumi magyar történet
Mitták Ferenc(1949) : Magyar történelmi események napról napra
\N : Körkép 84
\N : Mohács
Bontempelli, Massimo (1878-1960) : Kaland a panzióban
Borovi János : Uránmezők felé
\N : Körkép 85
: Mohács emlékezete
Nagy Gábor, O. (1915) : Magyar szólások és közmondások
Botond-Bolics György : Ezer év a vénuszon
\N : Körkép 86
Molnár Miklós(1918) : Egy vereség diadala
Bolin, M. C. : Armageddon
\N : Nagy képes milleneumi arcképcsarnok
\N : Körkép 87
Bihon Tibor : A vadász
\N : Körkép 88
Bogáti Péter (1924) : Az utolsó ember, vagy C. Robinson különös története
Nagy László(1927) : Kard és szerelem
\N : Körkép 89
Adams, Jessica : Kalandorok e-m@iljenek
Borges, Jorge Luis (1899-) : Kőrkörös romok
\N : Körkép 90
Adler, Elizabeth : Rejtély
\N : Körkép 91
\N : Álomhajó
\N : Körkép 92
Andrews, Virginia : A legsötétebb óra
\N : Körkép 93
Arnothy, Christine (1936) : Nászút
Botond-Bolics György : Idegen bolygón született
Arnothy, Christine (1936) : A győzelem ára
Nagy László (1927) : Magyarország Európában
\N : Körkép 94
Arnaud, Thierry : Második élet
\N : Nehéz esztendők krónikája, 1949-1953
Braun, Johanna : A nagy varázsló tévedése
\N : Körkép 95
Babay Bernadette : Keresem Bridzsitjonszt, házasság céljából
\N : Őem diadal, de legenda..."
Bradbury, Ray (1920-) : Gonosz lélek közeleg
Baillie, Martha (1960) : Madame B. titka
\N : Körkép 96
Nemeskürty István(1925) : Mi magyarok
Brust, Steven : A lerombolt palota
Barber, Noel : Az éden másik arca
\N : Körkép 97
Bulicsov, Kir : Kettészakított élet
Németh Tibor : Itt élned , halnod kell
Barjavel, René (1911) : A nagy titok
\N : Körkép 98
\N : Körkép 99
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950) : A Mars istenei
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950) : A Mars sakkjátékosai
Barnett, Jill : A komisz hercegnő
Barrett, Julia : A harmadik nővér
Baum, Vicki (1888-1960) : Helene doktorkisasszony
\N : Körkép 2000
\N : Nemzeti dicsőségünk
Beishir, Norma : Hazárdjáték
Clarke, Arthur CHarles (1917-) : Mesék a Földről
Clarke, Arthur CHarles (1917-) : Az őrszem
\N : Körkép 2001
\N : Körkép 2002
\N : Körkép 2003
Csernai Zoltán : Az özönvíz balladája
Ber, Sylvia (írói név) : Míg elmúlik haragod
Csernai Zoltán : Titok a világ tetején
\N : Körkép 2004
\N : Egy népfelkelés dokumentumaiból,1956
Berkesi András (1919) : Aki az ördöggel cimborál
Clarke, Arthur Charles (1917) : A távoli Föld dalai
Berkesi András (1919) : A szenvedély csapdái
Bernard, Elizabeth : Színházi szerelem
Csernai Zoltán : Tollaskígyó utolsó visszatérése
Beverley, Jo : Álmaim lovagja
Csernai Zoltán (1925) : A boldogságcsináló
Bevarly, Elizabeth : Esküvő, ó!!!
\N : Kötelezők röviden
Clarke, Arthur Charles (1917-) : 3001. végső Űrodisszeia
Blake, Jennifer : Ámor nyila
Blake, Jennifer (1942) : Remények hálójában
\N : Kötelezők röviden
Csikász Lajos : Őrjárat az időben
Blake, Jennifer : Vihar és ragyogás
\N : Kötelezők röviden
Crispin, A. C. : Az örökkévalóság őrzője
\N : A középkor irodalmából
Crichton, Michael (1943-) : Az átprogramozott ember
\N : Krisztina
Blake, Jennifer : Harag és szenvedély
Blake, Jennifer : Királyi csábítás
Crichton, Michael : Az átprogramozott ember
Blake, Jennifer : Gyengéd árulás
Krúdy Gyula : A Magyar Köztársaság almanachja
Blake, Jennifer (1942) : Az Éden illata
Blake, Jennifer : Ámor nyila
\N : Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai
Boissard, Janine : Asszony fehérben
Varga Imre : A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára
Dragomir, Mihu : Egyedül az űrben
Boruzs János : Aphrodité csókja
Brandon, JoAnna : Egymásra találva
\N : Dragonlance találkozások
Cantrell, Raine : Sivatagi hajnal
Dörnyei Kálmán : Kaland nélkül
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Egy gazdag nő
Callen, Gayle Kloecker : Bűnös szerelem
Bradford, Barbara Taylor : A szív hangja
Calvin, June : Pelham két menyasszonya
Cartland, Barbara : Szívek párbaja
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Bízva bízzál
Cartland, Barbara : Kitaszítva
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Katie diadala
Arvens, Eva (írói név) : Jelbeszéd
Bright, Linda (írói név) : Szerelem Párizsban
Eddings, David : A gyémánt trón
Eddings, David : Rubin lovag
Casati Modignani, Sveva : Tangólecke
Chiel, Deborah : Sabrina
Brown, Maria : A hitszegő
Brown, Maria (írói név) : Angyali játszma
Feist, Raymond Elias : Az érzőszívű mágus
Fehér Klára (1922) : Oxygénia
Brown, Sandra (1948) : Kísértés
Fawcett, Harrison : A korona hatalma
Brown, Sandra : A győzelem mámora
Clark, Mary Higgins : A hasonmás
Fábián László (1941) : Itt a bobókat is megölik?
Brown, Sandra (1948) : Táncolj velem!
Cole, Allan : A szabadság lánya
Gergely Mihály (1921-) : A Kozmosz 15. törvénye
Brown, Sandra (1948) : A legelső férfi
Deveraux, Jude : Bársonyos angyal
Ebenstein, Eliana : Szeretlek
Gács Demeter : Uj nap felé
\N : Csillagrobbanás
Collins, Jackie : Hatalom és szenvedély
Edwads, Cassie : Vad boldogság
Coben, Harlan : El ne áruld senkinek
Feist, Raymond E. : A birodalom úrnője
Elizabeth, Suzanne : A szenvedély tüze
Feist, Raymond E. : A birodalom leánya
Collins, Jackie : Hollywoodi pánik
Eloy Martínez, Tomás : A méhkirálynő röpte
Feist, Raymond E. : A birodalom szolgálója
Erdélyi Margit : Börtönbe zárt szerelem
Feist, Raymond E. : A birodalom szolgálója
Erdélyi Margit : A múlt árnyai
Erdélyi Margit : A szerelem erejével
Erdélyi Margit : A pénz bűvöletében
Fischer, Marie Louise : A szív alárendelése
Findley, Nigel : Magányos farkas
Evanick, Marcia : Túl a szivárványon
Fabian, Sandra : Halálvágy és életösztön
Fialkowski, Konrad : Homo divisus
Bruckner, Sheila (írói név) : A kitartás bajnoka
Fischer, Marie Louise : Asszony válaszúton
\N : Fényözön
Bruckner, Sheila : Engedd, hogy szeresselek!
Brown, Sandra : A szerelem rabláncán
Brown, Sandra (1948) : Tigris herceg ; A jövő ígérete
\N : Fényévek
\N : Fényévek 2
Gaffney, Patricia : Megszerezni és megtartani
Brown, Sandra (1948) : Taníts meg szeretni!
Fekete Gyula : Szerelmesek bolygója
Brooks, Helen : Nem élhetek szeretet nélkül
Garden, Sarah : Túl az igazságon
Brown, Sandra (1948) : Mélyen őrzött titkok
: Olvastam valahol....
Conroy, Pat : Az utolsó tánc
Garwood, Julie : A jutalom
Gáspár Margit : A Fekete Cászár
Conroy, Pat : A tenger zenéje
\N : Ötvenhatról nyolcvanhatban
Grant, Charles : Forgószél
\N : Harcjáték
Padányi Viktor : Dentu-Magyaria
Pálinkás Mihály : Múltunk nagyjai: magyar történelem életrajzokban a honfoglalástól a kiegyezésig
Harrison, Harry : Bill, agalaktika hőse
Harrison, Harry : A technicolor időgép
Garwood, Julie : Lázadó vágy
Gayle, Mike : Az én legendás nagy szerelmem
Herzog, Arthur (1927-) : Alkuszok
Gayle, Mike : Fő a kötelesség?
Collins, Judy : Szégyentelenül
Gideon, Robin : Viking szenvedély
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Titkos szerelem
Bradford, Barbara Taylor (1933) : A szív sebei
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Angyal
Edwards, Graham : Sárkányvarázs
Edwards, Graham : Sárkányvihar
Bront‰, Charlotte (1816-1855) : A különös tanítvány
Glyn, Elinor : Vak a szerelem
Fleming, Mary : A kalandor szerelme
Glyn, Elinor : Érdekházasság
\N : Elf mágia
Emery, Clayton : Végső Áldozat
Goldsmith, Olivia : Elvált nők klubja
Északi Jenő : Az utolsó fejvadász
Forrester, Anouchka Grose (1970) : A nő, aki azonnal kapcsol
Goldsmith, Olivia : Krapekfelderítő hadművelet
Északi Jenő : A viadal
Forster, Edward Morgan (1879-1970) : Szellem a házban
Fonyódi Tibor (1965-) : Isten ostorai
Follett, Ken (1949) : Veszélyes gazdagság
Graham, Heather : Mindent a szerelemért
Forester, Robert : A csapda
Downy, Georgie : A szerelem útvesztői
Forester, Robert : A csapda
Graham, Heather : A fogoly
Forester, Robert : A csapda
Graham, Heather : A szökevény
Erdős László (1913-) : Kényszerleszállás
Cookson, Catherine : Mindent érted, fiam!
Graham, Heather : Trópusi éjszakák
Cookson, Catherine : A csütörtöki barát
Erikson, Steven : A hold udvara
Graham, Heather : A holnap dicsősége
Danella, Utta : Egy férfi képe
Gáspár András : Garmacor címere
Graham, Heather : Az ellenség
De la Roche, Mazo : Jalna
Groult, Benoite : És bőrünkön a só
Green, Theodora : Randevú Párizsban
Delinsky, Barbara : Indián nyár
Dell, Ethel May : Várakozó szív
Grant, Laurie (1951) : Holló és hattyú
Dell, Ethel May : A fekete lovag
DeMille, Nelson : Bábeli fogságban
Graham, Heather : A lázadó
Blake, Jennifer : Aranyláz
Gáspár András : A halál havában
Graham, Heather : Derengő hajnal
Blake, Jennifer : A vágy fogságában
Hubbard, L. Ron (1911-1986) : Háború a földön
Booth, Pat : Beverly Hills
Haran, Maeve : A nemek háborúja
Pálóczi Horváth András : Besenyők, kunok, jászok
\N : A polgárosodás útján
Blake, Jennifer : Simogató hajnal
Gibson, William : Izzó króm
Ransanus, Petrus(1428-1492) : A magyarok történetének rövid foglalata
Coulter, Catherine : Rejtekhely
Haran, Maeve : Boldog legyek vagy szabad?
Gerrold, David : Az emberiség nevében
Reden, Alexander Sixtus von : Az Osztrák -Magyar Monarhia
Hanchar, Peggy : Aranygalamb
Gear. W. Michael : A farkas népe
Croker, Bithia Mary : Jogos büszkeség
Graham, Heather : New Orleans-i éjszakák
Cronin, Archibald Joseph : Három szerelem
Graham, Heather : A szürkekabátos
Graham, Heather : A kékkabátos
Csáti Erzsébet : A csodaszer
Révay József : Gömbös Gyula élete és politikája
Graham, Heather : A hódító viking
Franke, Herbert : Az elefántcsonttorony
Csáti Erzsébet : Pánikszerelem
Gordimer, Nadine (1923) : Egymagam
Romsics Ignác (1951-) : Magyarország története a XX.században
Harmon, Danelle : A dacos
Kay, Deborah : Szerelemsziget
Rózsa György : Negyvennyolc a kortársak szemével
Kellerman, Jonathan : Hamis szeretet
Franke, Herbert W. : Az orchídeák bolygója
Ruffy Péter (1914) : Magyar ereklyék, magyar jelképek
Foster, Alan Dean (1946-) : A nyolcadik utas a halál
Keller, Barbara : A szív öröksége
Harris, Joanne : Csokoládé
Gera György (1922-1977) : Az endogén expedíció
Gemmell, David A. : Árnyjáró
Harsányi Zsolt (1887-1943) : Az arany holló
Lane, Megan : Hiába menekülsz!
Hartung, Hugo (1902-1972) : Piroska
Soós Ferenc : Magyarország kincstartói,1340-1540
Hart, Josephine : Feledés
Langan, Ruth Ryan : Az áruló fia
Ordas István (1928) : Az aradi tizenhárom
Hartley, Leslie Poles (1895-1973) : A szerelmi postás
Lauretta, Enzo : A menyasszony gyönyörű volt
Jackson, Lisa : Suttogás
Sajti Enikő, A. (1944-) : Délvidék, 1941-1944 : A magyar kormányok délszláv politikája
\N : Az igazság paradoxona
Jackson, Lisa : Érintés
Laudan, Dorothy : Dr. Quinn
Salamon Konrád (1941-) : Nemzeti önpusztítás., 1918-1920
Jones, Belinda : Szédült Las Vegas
Jewell, Lisa : Harmincasok ... és utána semmi?
\N : Salgótarján töténelmi kronológiája
James, Henry : Maisie tudja
James, Samantha : Egyetlen csók
Lide, Mary : Cambray úrnője
Hubbard, L. Ron (1911-1986) : Földi küldetés
Jaffe, Rona (1932) : Amerikai love story
Hunt, Jemina (1968) : Egy angol lány New Yorkban
Li Yu : A szerelem imaszőnyege
Sebess Dénes : Két Magyarország
Hunter, Julia : A múlt árnyéka
Seifert Tibor : Magyar történeti kronológia, 1971-1990
Lide, Mary : A királynő ajándéka
Hurst, Fannie (1889-1968) : A nagy kacaj
\N : Sorsdöntések
Herbert, Frank : A dűne
Lind, Hera : A szupernő
Holt, Victoria (1906-1993) : A hetedik szűz legendája
Holt, Victoria (1906-1993) : Királyok átka
Hoyle, F. - Elliot, J. : Andromeda
Lawrence, David Herbert : Harc a szerelemért
Holt, Victoria (1906-1993) : A megtévesztett lány
\N : Szabadság és bátorlét
Holt, Victoria (1906-1993) : Alkonyi zöld villám
Jordan, Robert (1948) : Mennyei tűz
Legge, Rupert : A pillanat fogságában
Szabó Károly (1824-1890) : Kun László
Jordan, Robert (1948) : Mennyei tűz
Lindsey, Dawn : Az amerikai unokatestvér
Szakály Ferenc(1942) : Hungaria eliberata
Jordan, Robert (1948) : Mennyei tűz
Lindsey, Johanna : Mondd ki, ha szeretsz
Holt, Victoria (1906-1993) : Démoni szerető
Jordan, Robert (1948) : Hódít az árnyék
Holt, Victoria (1906-1993) : Homoksír
Jordan, Robert (1948) : Hódít az árnyék
Holt, Victoria (1906-1993) : Landower örökség
Holt, Victoria (1906-1993) : A szökevény
Jeschke, Wolfgang : A teremtés utolsó napja
Lindsey, Johanna : A szerelem hatalma
Holt, Victoria (1906-1993) : A diadalmas oroszlán
Lindsey, Johanna : Vad éden
Szakolczai Attila(1961-) : Az 1956-os forradalom és szabadságharc
(EMCEV) Jemcev, M(ihail) [Tihonovics] (1930-) : Világlélek
Holt, Victoria (1906-1993) : Láthatatlan bilincs
Lindsey, Johanna : Pénzen vett szerelem
Szamosközy István(1565?-1612) : Erdély története
Loósz Vera : Csak hallgasd a hangom ...
Holt, Victoria (1906-1993) : Az indiai legyező
Loósz Vera : Szeress, szerelmem
\N : Száz magyar esztendő
Lövey Nóra : Utóirat : szeretlek
Efremov, Ivan Antonovics : A borotva éle
\N : Száz rejtély a magyar történelemből
MacGregor, Kinley : Vágyak vonzása
Jefremov : Az androméda-köd
Maison, Syndie : Zűrös apaság
Holl, Stefan : A Paradicsom Szálló
\N : Széchenyi István, 1791-1860
Maison, Syndie : Az életre kelt legenda
Hicks, Barbara : Látomás
Mahmoody, Betty : Lányom nélkül soha
Hendrickson, Emily : A makacs csábító
\N : Szeged története
\N : Szeged története
Knaak, Richard A. : Dragonlance hősök
Henke, Shirl : Éji szél asszonya
Kerepeszki Róbert : Csillagember
Keyes, Marian : Szusi kezdőknek
Heath, Lorraine : Vak végzet
Kenessei András (1942) : Az átkozott lehetőség
Hawke, Ethan (1970) : Hamvazószerda
Keyes, Marian : Lucy Sullivan férjhez megy
Szegfű Gyula(1883-1955) : Három nemzedék és ami utánna következik
Kelly, James Patrick : Ha elvakít a Nap
Manby, Chris : Várom a párom
Kihlstrom, April : A félrevezetett Diana
Markas, Jenny : Álmok útján
Kincaid, Katharine : Boldog rabszolgaság
Martin, Steve (1945) : Az eladólány
Krentz, Jane Ann : Féktelen vágyak
Krentz, Jane Ann : Örökkön-örökké
Krentz, Jayne Ann : Tökéletes társak
Matthews, Carole : Jóban-rosszban
Knight, India : Miért nem tudok bepasizni?
Kellermann, (Bernhard) (1979-1951) : Az alagút
McNaught, Judith : Emlékezz rám
King, Edith : Sólyom-erdő úrnői
Miller, Linda Lael : Vágy és végzet
Kahn, James : A Jedi visszatér
Nemere István (1944) : Várd meg az esőt
Nemere István (1944) : Igazgyöngy
Szegfű Gyula (1883-1955) : A magyar állam életrajza
Nemere István (1944) : Nyiss ajtót kedves!
Kasztovszki Béla : Kétszemélyes világ
Nemere István (1944) : Elátkozott asszony
Nemere István (1944) : Lazarus doktornő
Szerencsés Károly : A politikai fejlődés fő iránya a II.világháború után
(Jur'ev), Jurev, Zinovij [Jur'evics] : Suhanó álmok
Dóm Péter : Lázadás a Zöld bolygón
Nemere István (1944) : Lágyan ringass el
Nemere István (1944) : Élni nem elég
Nemere István (1944) : Őrangyal
Szerencsés Károly : Magyarország története a II. világháború után, 1945-1975
Kulcsár Ildikó, V. : Kölykök, dilik, szerelem
McClure, Ken : A skorpió támadása
\N : A szocializmus útján
Hoyle, Fred (1915) : Az űr legmélyén
Horgas Ádám (1969-) : Szeltagor
Nemere István (1944) : Örvények
McNaught, Judith : Whitney, kedvesem
Szűcs Jenő(1928-1988) : Az utolsó Árpádok
Nemere István (1944) : Szomjas föld
Hobb, Robin : A látnok
\N : Szürke eminenciások a magyar történelemben
Mawson, Robert : Kelj fel és járj!
McInerney, Jay : Lángos csillag fakul
Nemere István (1944) : Ne szeress engem!
\N : Tanulmányok Erdély történetéből
Nemere istván (1944) : Amíg a szíved bírja
McGrail, Anna : Einstein lánya
Nyitó Gyöngyvér (1945) : Szerenád Bécsben
\N : A tatárjárás emlékezete
Hohlbein, Wolfgang (1953-) : Enwor
Millet, Helen : Doris házassága
Nemes Judit (1973) : Az átok
\N : Holnap történt
O'Flanagan, Sheila : Megint egyedül?
\N : Teleki Pál és kora
McMillan, Terry : Az igazira várva
O'Brien, Charlotte : Rózsa és kereszt
O'Farrel, Maggie : A szeretőm szerelme
Knaak, Richard A. : Halálszárny
Koch György : A Zöld érnő
O'hart, Susan : A titokzatos várúrnő
Thuróczy János(1435-1490) : A magyarok krónikája. Siralmas ének
Komatsu Sakyo : A holnap elrablói
Mourad, Kénizé (1939) : Szultána
Palotás Petra : Bangkok titkai
\N : 19 sz.századi magyar történelem,1790-1918
Parker, Cynthia : A sors útjai ...
Mourad, Kénizé (1939) : Álomkert
Moore, Margaret : Tiltott csók
Konstantinovskij, David L'vovic : Az idő fogva tart
Parker, Cynthia : A sors útjai ...
\N : Történelmi arcképcsarnok
Kornya Zsolt : Pokol
Ujlaky István : Nemzettankönyv
Parker, Cynthia : Lázadó lelkek
Kornya Zolt : A kívülálló
Ungváry Krisztián(1969-) : Budapest ostroma
Parker, Cynthia : Pletyka
Kornya Zolt : A kárhozott
Parker, Cynthia : Kártyavár
Merritt, Emma : Texasi érintés
Varga Domokos(1922-) : Emlékezzünk eleinkről
Parker, Cynthia : Nem menekülsz! ; Kísértés
Merritt, Emma : Texas lánya
Parker, Cynthia : Szóbeszéd
Varga József(1923) : Bűnös nemzet vagy kényszerű csatlós?
Parker, Cynthia : Mennyi férfi ...!
Michael, Judith : Mosoly
Laczkó Géza (1884-1953) : Innen és túl
Laczkó Géza (1884-1953) : Innen és túl
Michael, Judith : Elrabolt élet
Vass Antal : Emléknapok Erdélyben
Lyn, Q. G. & F. - Bian, A. F. : Aster
Michael, Judith : Kegyes hazugságok
Parker, Cynthia : Lidércnyomás
Végh Gábor : Magyarország királyai és királynői
Medoff, Jillian : Eszelős lányok
Kuczka Péter : Riadó a naprendszerben
Morvay Kendra : Laura, édes
Pataki Éva : Még egy nő
Venetianer Lajos(1867-1922) : A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig
Monette, Paul : Havanna
Mishima, Yukio (1925-1970) : Hullámok sűrűjében
Allende, Isabel : Szerelem és árnyak
Veresháziné Kovács Jolán : Magyarország történeti -topográfiai kislexikona
\N : Zsidóság, identitás,történelem
Radnai Gáborné : Eljátszott tisztesség
Radnai Gáborné : Rejtélyes kábulat
\N : A Kozmosz hullámhosszán
Ray, Linda : Bárhová követlek
Redd, Joanne : A tűz asszonya
Richardson, Evelyn : A vonakodó örökös
Kotzwinkle, William : E.T.
Patterson, James : Suzanne naplója Nicholasnak
Small, Beatrice : Mert örök a szerelem
Patterson, Phobe-Louise : Szeress, doktor úr!
Smalll, Beatrice : éjra rád találtam
Paulina Éva : Bolond szív
Sisman, Robyn : Vadidegenek
Rich, Sue : A vörös csábító
Rice, Luanne : Érzelmek viharában
Sisman, Robyn : Jóbarátok
Pearson, Allison : Csak tudnám, hogy csinálja
Rivers, Francine : Megváltó szerelem
Singer, Isaac Bashevis(1904-1991) : Ellenségek, lave story
Robertson, Denise : Szabadon élni
Sheldon, Sidney : Szereposztó díványok
Robertson, Denise : Napkelte
Pinkerton, Kathrene : Asszony a vadonban
Sheldon,Sidney : Ránk szakad az ég
Segal,Erich(1935-) : Only love
Pinczés Beáta : Hajnal az öböl felett
Spencer, LaVyrle(1943-) : Kisvárosi lány
Robards, Karen : Fiam nélkül soha
Quick, Amanda : Becsület
Spencer, LaVyrle(1943-) : Édes otthon
László Endre : Sziriusz kapitány és Corinta
Quick, Amanda : Különös kérő
Spencer, LaVyrle (1943-) : Regina nővér
Roberts, Nora (1950) : A Calhoun család
Snow, Ashley : Déli tűz
László Endre : Szíriusz és az ősember
Robbins, Harold : Száguldás
Quick, Amanda : Emésztő tűz
László Endre : Szíriusz és az emberke
Rogers, Marylyle : Suttogás a sötétben
Smith, Joan : Veszélyes viszony
Ryan, Nan : Ahogy a csillagokban áll
László Endre : Szíriusz kapitány fogságban
Quick, Amanda : A zöld kristály
Smith, Deborah(1955-) : A hely amit otthonnak hívnak
Small, Beatrice : Ostromlott szív
Small, Beatrice : Királyok szeretője, királyi szeretők
Sagan, Francoise (1935) : Szerelem életre-halálra ; Szenvedélyek játéka
Sanders, Lawrence (1920) : A trükk
Sárdi Margit : Mégis románc
Sasson, Jean : Ester gyermeke
Segal, Erich (1937) : Hívő lelkek
Savage, Alan : Anjou Margit
Savage, Alan : Nápolyi Johanna
Radnai Gáborné : A kalóz asszonya
Thomas, Rosie (1947) : Összezárva
Láng Miklós (1919) : Egyszer volt, hol nem lesz...
Thomas, Danielle : A boszorkány
Spencer, LaVyrle : Évek
Radnai Gáborné : Szívpárbaj
Lastex, Leslie L. : A dérfarkas bosszúja
St.Clair, Agnes(írói név) : A smaragd jegyében
Thomas, Danielle : Elvarázsolva
Radnai Gáborné : A szerelem hatalma
St.Clair, Agnes(írói név) : Kristályéjszaka
Tine, Robert : Halhatatlan szerelem
Porter, Margaret Evans : Tisztességtelen ajánlat
Tótisz András (1950) : Nindzsák öröksége
Spears, Britney(1981-) : A szeretet éneke
Tótisz András (1950) : Hongkongi éjszakák
Sparks, Nicholas : Szerelmünk lapjai
Váradi Judit : A szerelem csapdája
Spencer, La Vyrle(1943) : Vele és nélküle
Porter, Margaret Evans : A csábító
Spencer, LaVyrle(1943-) : Ha megszólal a szív
Pozzessere, Heather Graham : Szerelem és viszály
: Legendák
Graham, Heather Pozzessere : A tűz hercegnője
\N : Legendák
Preston, Angela : A szerelem völgye
Pullman, Philip : Északi fény
Putney, Mary Jo : A néma virág
\N : Legendák és enigmák
Váradi Judit : Beteljesült vágyak
\N : Legendák és enigmák
Várady Eszter (1953) : Tóbiás az angyallal
Putney, Mary Jo : Tűzfolyó
\N : Legendák és enigmák
Spencer, LaVyrle(1943-) : Kockázat a szerelemért
Spencer, Lavyrle(1943-) : Kolibri
Varenne, Monique (írói név) : Sandra hercegnő
\N : Legendák és enigmák
Victor, Barbara (1946) : Kallódó életek
Suiter,Sheary : Ki lesz a győztes?
Stringer, Arhur(1874-1950) : Robinson-romantika
Wall, Judith Henry : Anyaszív
Le Guinn, Ursula K. (1929) : A sötétség balkeze
Stratton, Penelope : A földön járó nő
Waller, Robert James : Lassú keringő
László Endre : Szíriusz kapitány és a Csillaglány
Stone, Katherine : Álomsziget
László Endre : Jóholdat Szíriusz kapitány!
Courths--Mahler, Hedwig : Két asszony
West, Callie : Első szerelem
Courths-Mahler, Hedwig : A szép Randolf lányok
Wickham, Madeleine (1969) : Titkok, hazugságok
Stevens, Jenifer : Rabság és szerelem
Courths-Mahler, Hedwig : Aranyhajú boszorkány
Windle, Janice Woods : Igaz asszonyok
Taylor, Janelle : Szédítő mámor
Taylor, Debbie : A folyónál
Tailor, Martha : Szerelem Jamaicában
Villamont, Viviane : Nem akarok belehalni a szerelembe
Tamaro,Susanna : Csak a szivedre halgass
Tanner, Janet : Az éden örökség
Woodowiss, Kathleen E. : Egymásnak teremtve
Courths-Mahler, Hedwig : Az álvőlegény
Woodiwiss, Katleen E. : Örökké a karjaidban
Sylvia, Claire : A szív hangjai
Courths-Mahler, Hedwig : Kolduskirálylány
Woodiwiss, Kathleen E. : Shanna
Wood, Barbara (1947) : Tökéletes Harmónia
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Szótlan szivek
Courths-Mahler, Hedwig : Mind bűnösök vagyunk
Wood, Barbara : Az álom idején
Lem, Stanislaw : Csillagnapló
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Lolo hercegnő
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A szivedre halgass
Zeromski, Stefan (1864-1925) : A hű folyó
Courths-Mahler, Hedwig : Gazdátlan szív
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Magamért szeress !
Zsigray Julianna (1934-1987) : Utolsó farsang
Leleszy Béla (1887-1977) : Az utolsó csillaghajó
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Te vagy a mindenem
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Lotti Házassága
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A nyakék
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Jutta megváltása
Lengyel Péter (1939) : Ogg második bolygója
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A mosónő lánya
Courths-Mahler, Hedwig : A hűség jutalma
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Dorrit meg a húga
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Lélektől lélekig
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Megváltó szerelem
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Aranybilincs
Courths-Mahler, Hedwig : Az örökség
: Legendák könyve
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Borúra derű
Courths-Mahler, Hedwig : Drága lányka
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A Rodenbergek öröksége
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Siddy nászútja
Le Guin, Ursula K. (1929) : Atuan sírjai
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Távol, mégis oly közel
Courths-Mahler, Hedwig : Szerelem a vadonban
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Elsikkasztott boldogság
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Minden út összefut
Courths-Mahler, Hedwig : Csillogó gyémántok
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Szép ismeretlen
Lewis, Clive Staples (1898-1963) : A csendes bolygó
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Különös testamentum
Courths-Mahler, Hedwig : Egy boldogtalan asszony
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Lissa révbe ér
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Lahori napsugara
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Szegény kis Anni
Lem, Stanislaw (1921-) : Kiberiáda
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Büszke hallgatás
Courths-Mahler, Hedwig : Boldog szívek
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Megszenvedett boldogság
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : Rejtőzködő szerelem
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Számkivetettek
Courths-Mahler, Hedwig : Boldogság szigete
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Idegenben
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Féltestvérek
Lem, Stanislaw (1921-) : Képzelt nagyság
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Bettina asszony és a fiai
Courths-Mahler, Hedwig : Engedj a szívedhez!
Lem, Stanislaw (1921-) : Az ér hangja
Courths-Mahler, Hedwig : Rögös út a boldogsághoz
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Rangon alul
Courths-Mahler, Hedwig : Hét határon át
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : Nem mondhatom el neked
Courths-Mahler, Hedwig : Árva gerlicém
Lem, Stanislaw : Éden
Courths-Mahler, Hedwig : Armada úrnője
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : Borostyánvár
Courths-Mahler, Hedwig : Szívtelen mostoha
Lem, Stanislaw (1921-) : Lymphater utolsó képlete
Courths-Mahler, Hedwig : Emelt fővel
Courths-Mahler, Hedwig : Dacolj a világgal!
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A filmcsillag
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : A visszatérő múlt
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Rudolf bácsi öröksége
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : A fogadott leány
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A szinésznő lánya
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Diana
Courths-Mahler, Hedwig : Nem élhetek nélküled
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Csábító örökség
Zenker, Kathy : Madárka
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Az eltünt okirat
Courths-Mahler, Hedwig : Veled mindhalálig
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Az indiai feleség
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : Örökre a tiéd
Lőrincz L. László : A hosszú szafári
Croker, Bithia Mary : A másik
Courths-Mahler, Hedwig : Harc a boldogságért
Croker, Bithia Mary : Balmaine kisasszony múltja
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A búcsúlevél
Lőrincz L. László : A Nagy Kupola szégyene
Croker, Bithia Mary : Jasra gyöngyök
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A varázsgyűrű
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Bocsáss meg, Lore !
Croker, Bithia Mary : Ahol a boldogság terem
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : Retzbach úrnője
Birkner, Friede : Alpesi idill
Croker, Bithia Mary : Váratlanul
Lőrincz L. László : Üvöltő Bika
Birkner, Friede : Kémvadászat a kastélyban
Croker, Bithia Mary : Hamupipőke
Croker, Bithia Mary : Asszony a bakon
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A szív jogán
Lőrincz L. László : A föld alatti piramis
Croker, Bithia Mary : A bűnbak
Birkner, Friede : Vagyon és vér
Croker, Bithia Mary : Lismoyle
Croker, Bithia Mary : A vándormadár
Birkner, Friede : Ötöt egy csapásra
Lovecraft, Howard Philips (1890-1937) : Árnyak a kapu előtt
Croker, Bithia Mary : Diana Barrington
Birkner, Friede : Csodák csodája
Croker, Bithia Mary : A szép Neville kisasszony
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950 : Tündöklő múlt
Croker, Bithia Mary : Asszony-e vagy leány?
Glyn, Elinor(1864-1943) : Érdekházasság
London, Jack : Ádám előtt
Croker, Bithia Mary : Angelika
Birkner, Friede : A lady kesztyűje
Croker, Bithia Mary : Mary
Lengyel Péter (1939-) : Ogg második bolygója
Croker, Bithia Mary : Kevély Katalin
Croker, Bithia Mary : Családi hasonlatosság
Birkner, Friede(1891-1985) : Teher alatt nő a pálma
Birkner, Friede : Kaland a kastélyszállóban
Birkner, Fride (1891-1985) : Kell egy kis napfény
Birkner, Fride (1891-1985) : Segítség örököltem!
Arany János(1817-1882) : Balladák ; "Őszikék"
Arany János : Buda halála
Arany János : Buda halála
Arany János : Buda halála
Arany János : Buda halála
Markovics Botond : Erdőhold
Birkner, Friede : Szívek doktornője
Mason, David : Kistestvér
Arany János(1817-1882) : Balladák
McKenna, Juliet E. : Einarinn legendája
Mányi László : Cirkusz a Holdon
Birkner, Friede : A szerelem útvesztőin
Birkner, Friede : A mi gyermekeink
McSkimming, Geoffrey : Cairo Jim és Doris Martenarten után kutat
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Birkner, Friede : A rózsaszín gyöngy
Balzac, Honoré de : Goriot apó
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Birkner, Friede : Az álomszép lord
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
McAllister, Brian : Két világ közt
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Birkner, Friede : Az utolsó Dornburg
Mandics György : Vasvilágok
Macgregor, Rob : Indiana Jones és az unikornis öröksége
Martin, Les (1934) : Az X-akták
Birkner, Friede : A papa már megint szerelmes
Martin, Les (1934) : Az X-akták
Martin, Les (1934) : Az X-akták
Birkner, Friede : Vigyázat, kelepce!
Merritt, Abraham : A Holdtó
Martin, Les (1934) : Az X-akták
Birkner, Friede : Az ötödik kerék
Miller, Walter, M. (jun.) : Hozsánna néked, Leibovitz!
Balzac, de Honoré : Goriot apó
Birkner, Friede : Jó idők, rossz idők
Balzac,de Honoré : Goriot apó
Millman, Dan : A békés harcos útja
Balzac, de Honoré : Goriot apó
Morgan, Roland (írói nevén) : Mágikus vihar
Balzac Honoré de(1799-1850) : Goriot apó
Martinov, Georgij : Támadás a föld ellen
Nemes István : A Síró Madzsun
Moses, Steven Nicholas (írói nevén) : Skywalkers
Marton Béla : Utazás a Vénuszra
Nemes István : Káosz
Balzac : Goriot apó
Naha, Ed : Robotzsaru 2
Nemes István : Mokhara démona
Nemere István (1944) : Állatkert a kozmoszban
Balzac, Honoré de(1799-1850) : Goriot apó
Nemere István (1944) : Pokoljárás
Rónai Rita Ramóna : Kristálypiramis
Nemere István (1944) : Zuhanás a napba
Nemere István (1944) : A kupolaváros titka
Nemes István : Az Éj Káosza
Boccaccio,Giovanni : Dekameron
Nemere István (1944) : A kozmosz lovagjai
Nemere István (1944) : Terra
Nemes István : Az élőhalott balladája
Nemere István (1944) : Túl a Plútón
Nemere István (1944) : Aranybolygó
Boccaccio, Giovanni : Dekameron
Boccaccio,Giovanni : Dekameron
Nemere István (1944) : Alfa-művelet
Boccaccio, Giovanni : Dekameron
Nemere István (1944) : Lenni vagy élni
Nemere István (1944) : Műkincsrablók a kisbolygón
Rónaszegi Miklós : A rovarok lázadása
Nemere István (1944) : Holtak harca
Powers, Tim : Anubisz kapui
\N : Biblia
Nemere István (1944) : Vadak között
Boccaccio, Giovanni : Válogatott elbeszélések
Papousek, Dusan : Az ész csapdája
Nemere István (1944) : Mintha ember lennél
Nemere István (1944) : Támadás Tingrában
Norton, Andre : A csillagember fia
Puskás, Jozef (1951) : A negyedik dimenzió
Boccaccio,[Giovanni](1313-1375) : Boccaccio művei
Nemere István (1944) : Atlan fiai
Nemere István (1944) : Vissza a XX. századba
Odom, Mel : A múlt csapdájában
\N : Ópium keringő
Sabatin, T. Z. : Meghökkentő történetek
Böll, Heinrich : Biliárd fél tízkor
\N : Az öröklét nyomában
Nemes István (1961) : Bárgyú árnyak
Pálinkás Imre : A vas ideje
Nemes István (1961) : A bosszú démona
\N : Sárkányok
Brecht, Bertolt(1898-1956) : Kurázsi mama és gyermekei ; A szecsuáni jólélek ; A kaukázusi krétakör
Brecht, Bertolt(1898-1956) : Kurázsi mama és gyermekei ; A szecsuáni jólélek ; A kaukázusi krétakör
Brecht, Bertolt(1898-1956) : Kurázsi mama és gyermekei ; A szecsuáni jólélek ; A kaukázusi krétakör
Papházi Tivadar : Új Gulliver
Sefner, Vagyim : A szerény zseni
Parker, Daniel Duncan : A könyörület éjszakája
Shelly, Mary (1797-1851) : Frankenstein
Stern, Dave : Lara Croft, tomb raider
Brech,Bertolt : Színművek
Parker, Daniel Duncan : Aranyliliom
Szabó Károly : A jövő történelme
Brecht, Bertolt(1898-1956) : A háromgarasos regény
Parker, Daniel Duncan : Észak császára
Shirrefs, Mark : A jövőből jött lány
Szabó Sándor : Dominium
Pergaud, Louis : Gombháború
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
Sheckley, Róbert : Ugyanaz duplán és más történetek
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
Szalkai László : Árnyjáték
Perry, Steve : A férfi, aki sosem hibáz
Szalkai László : Farkasének
Camus, Albert : Közöny ; A bukás
Peters, Ralph : Háború 2020-ban
Savcenko, Vladimir Ivanovic : Monomah sapkája
Camus, Albert : A pestis ; A bukás
Pohl, Frederik : A Venus-üzlet
\N : 100 mini fantasy történet
Smith, Dean Wesley : A mag
\N : A rejtélyes idegen
Szélesi Sándor (1969) : Parázs-varázs
Simonetta, Umberto : Éjszakai utazók
Szentmihályi Szabó Péter : A tökéletes változat
Robin, Danielle : Az ébredés krónikája
Szentmihályi Szabó Péter : A sebezhetetlen
Robinson, Kim Stanley : Vörös Mars
Corneille, Pierre : Drámák
Szepes Mária : Surayana élő szobrai
Szepes Mária : A változatlanság hullámhossza
Robinson, Kim Stanley : Vörös Mars
Szepes Mária (1908) : Napszél
Silverberg, Robert (1935) : Üvegtorony
Szepes Mária (1908) : Hermész útja
Roddenberry, Gene : Csillagösvény
Cervantes Saavedra, Miguel de : Az elmés nemes Don Quite de la Mancha
Silverberg, Robert (1935) : Lord Valentine kastélya
Csehov : Elbeszélések
Rónaszegi Miklós : A rovarok lázadása
Silverberg, Robert (1935) : Új kolónia
Strugackij, Arkadij Natanovics (1925) : Fogadó a Halott Alpinistához
Strugackij, Arkadij Natanovics (1925) : Egymilliárd évvel a világvége előtt
\N : Vadak és barbárok
Strugackij, Arkadij Natanovics (1925) : Válaszd az életet
Van Dien, Eric : Bábjáték és más elbeszélések
\N : A találkozás
Tandori Dezső (1938) : A Stevenson-biozmagória
\N : A város
Torkos Attila : A végső vesztes a halál
Vance, Jack : A túlvilág szeme
Csehov, Anton : A [hatos] 6-os számú kórterem
Tóth Norbert (1972) : A Bismarck csatahajó
Tyers, Kathy : Különbéke
\N : Az univerzum örökösei
Vezsinov, Pavel : A sorompó ; A fehér szalamandra
Lackó Mihály : Széchenyi és Kossuth vitája
Varsavszkij, Ilja [Ioszifovics] : Molekuláris kávéház
Dillow, Linda : Akinél a szív lecsendesül
Silverberg, Robert : Éjszárnyak
Verne, Jules : Az örök Ádám
Shatner, William : Delta kutatás
Karinthy Frigyes : Utazás a koponyám körül
Vezsinov, Pavel : A sorompó ; A fehér szalamandra
Gallo Béla(1953-) : A túlélés tudománya
Vinge, Joan D. : Az űr Robinsonjai
\N : A fizikusok
Karinthy Frigyes(1887-1938) : Az Emberiség Városa
\N : A fizikusok
\N : A fizikusok
Vojszkunszkij, E. : A bűvös kés
Földi Pál : A krétai csata ; A Monte Cassino-i csata
\N : A fizikusok
Dickens, Charles (1812-1870) : Szép remények
Walter, Georges : Repülnek a Vanessák
Spira György : Négy magyar sors
Sheldon, Sidney (1917-) : A doomsday összeesküvés
Winbrenner Rudolf : A kitüntetés
Fenyvesi László : Mezőgazdasági termények sérülésvizsgálata
\N : Eposzok
Weis, Margaret : A sötétség kútja
Scheckley, Robert : Kozmikus főnyeremény
Weis, Margaret : A sötétség kútja
Petőfi Sándor(1823-1849) : Petőfi Sándor válogatott versei
Steel, Stanley (írói név) : Roham-galopp
Steel, Stanley (írói név) : A Jeti visszatér
Steel, Stanley : Séta-galopp
Steel, Stanley : Lüke Akadémia
\N : Star wars
Uris, Leon(1924-) : Romba dölt Isten
\N : Star wars
\N : Star wars
Uris, Leon(1924-2003) : Csatakiáltás
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Bovaryné
Wells, Herbert George : Világok harca : regény /Herbert George Wells. Világok harca : rádiójáték
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Bovaryné
Csorba László(1952) : Széchenyi István
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Bovaryné
Szabad György (1924-) : Kossuth irányadása
Stackpole, Michael A. : Farkastörvény
Stackpole, Michael A. : Veszélyes feladat
Csehov, Anton : Színművek
Csehov, Anton Pavlovics : Négy színmű
Csehov, Anton Pavlovics : Négy színmű
Csehov, Anton Pavlovics : Négy színmű
Steven, Spielberg : Harmadik típusú találkozások
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Bűn és bűnhődés
Dosztojevszkij, F[edor] M[ihajlovics] : Bűn és bűnhődés
Erdélyi Margit : Megtalált boldogság
Erdélyi Margit : Érzelmek fogságában
Williams, Tad : Másvilág
Nemere István (1944) : Holnap sem késő
Nemere István (1944) : A hercegnő
Williams, Tad : Másvilág
Dosztojevszkij, F. M. : Bűn és bűnhődés
Dosztojevszkij, F. M. : Bűn és bűnhődés
Wisniewski-Snerg, Adam : A robot
Wizner Vég Balázs : A pilóta / Wizner Vég Balázs. Halálsziget
Roberts, Nora (1950) : Örök kötelék
Csehov Anton Pavlovics : Anna a férje nyakán
Krentz, Jayne Ann : Misztikus szerelem
Csokonai Vitéz Mihály(1773-1805) : Dorottya ; A méla Tempefői
Csokonai Vitéz Mihály : Dorottya vagyis a dámák diadala a fársángon
Wyndham, John : A triffidek napja
\N : Az X-akták
\N : Xena, a harcos hercegnő
Ziergiebel, Herbert : A világűr foglyai
Dante Alighieri (1265-1321) : Pokol
Zsoldos Péter : A feladat
Zsoldos Péter : Távoli tűz
Zsoldos Péter : A Viking visszatér
Lauck, Jennifer : Csendes vizeken
Dante Alighieri(1265-1321) : Isteni szinjáték
Zsoldos Péter : Távoli tűz
Dante Alighieri(1265-1321) : Isteni szinjáték
Zsoldos Péter : A Viking visszatér
Defoe, Daniel : Robinson Crusoe
Déry Tibor : Niki és más történetek
Déry Tibor : Niki és más történetek
Déry Tibor (1894) : Niki
Déry Tibor (1894) : Niki
Jakes, John (1923-) : A Kent család története
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Az elrabolt ereklye
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : A büszkeség béklyójában
Barrett, Julia : Charlotte
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Kalifornia szépe
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Csendes tó
Putney, Mary Jo : A selyemfátyol
Andrews, Virginia : Titkolt ékszer
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Ártatlanul vezekelve
Stone, Katherine : Szenvedély
Stone, Katherine (1949) : Ragyogás
Stone, Katherine : éjra együtt
Horowitz, Anthony (1955) : Mély vízben
Fable, Vavyan (1956) : Álmok tengere
Eastwood, Gail : Szemérmetlen szívek
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Nincs visszaút
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Jolande esküvője
Putney, Mary Jo : Porcelán menyasszony
Andrew, Virginia : Árnyak kertje
Putney, Mary Jo : A sors kereke
Hemingway, Ernest (1899-1961) : Akiért a harang szól
\N : A világ legördögibb tengerei
Gedge, Pauline : A két föld ura
Michael, Judith (1945-) : Az örökség
Roberts, Nora (1950) : Hazai vizeken
Roberts, Nora (1950) : Háborgó tenger
Perry, Jacques : Az ismeretlen sziget
Roberts, Nora (1950) : Csendes öböl
Remarque, Erich Maria (1898-1970) : Az ígéret földje
Szabó Magda (1917) : Ne félj!
Anderson, Catherine : Mindörökké
Harris, Thomas : A vörös sárkány
Esterházy Péter (1950) : Harmonia caelestis
Parker, T. Jefferson : Red light
Follett, James : A trójai
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az úr a pokolban is úr
Wilde, Oscar : A canterville-i kísértet és más elbeszélések
Márai Sándor : Füves könyv
Márai Sándor : Bébi vagy Az első szerelem ; A nővér
Fairstein, Linda A. : Végveszélyben
Roberts, Nora : Időtlen szerelem
Gethers, Peter : A macska, aki Párizsban járt
Higgins, Jack (1929) : Sába temploma
Iles, Greg : Hongkongi aktok
Chevalier, Tracy : Hulló angyalok
Williamson, Penelope : Emma szenvedélye
Jackson, Lisa : Emlékek
Szabó Magda : Füre Elise
Sheikh-Miller, Jonathan : Cápák
Oates, Joyce Carol : Megtört szívek balladája
Lyles, Whitney : Örök második
Jewell, Lisa : A házibarát
Grcía Márquez, Gabriel (1928) : Száz év magány
Uris, Leon : A zarándok
Uris, Leon : A királynő törvényszéke
Coelho, Paulo (1947) : A Piedra folyó partján ültem, és sírtam
Uris, Leon : Kálvária
Pilcher, Rosamunde (1924) : Kisded játékok
: Esküvő éjfélkor
Sorel, Frank : Elsodort lelkek
Marsh, Evelyn : Vágyakozás
Fielding, Joy : Férjül veszem a férjedet
Clark, Mary Higgins : Hozzám tartozol
Clark, Mary Higgins : Mielőtt búcsút mondanék
Clark, Mary Higgins : A te sírod az én sírom is
Brown, Sandra : Francia Selyem
Pilcher, Rosamunde (1924) : Virág az esőben
Duchez, Pierre (írói név) : Tragikus tangó
Langello, Kip : Az Alzheimer-kúra
Masters, Dexter : Baleset
\N : Guinnes rekordok könyve 92
Harvey, John : Váratlan zsákmány
Gerlóczy Márton : Igazolt hiányzás
Jacq, Christian (1947) : Champollion, az egyiptomi
George, Elisabeth : Gyilkosságból jeles
Garden, Sarah : Fölötted a csillag
Fielding, Joy : Most ne sírj
Gemmell, David A. : A farkas birodalma
Idle, Eric : Hakni az űrben
Child, Lee : Lángoló sivatag
Bromfield, Louis (1896-1956) : Éjszaka Bombayben
Roberts, Nora (1950) : A múlt nyomában
Oatley, Keith : Érzelmeink
Szőke Anna : Elszaladt a kemence
\N : Pedagógiák az ezredfordulón
Plain, Belva : Akiknek minden sikerül
Phillips, Susan Elizabeth : Törékeny szív
Rice, Luanne : Naptánc
Montágh Imre (1931-1986) : Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve. Szép s nyílt szívvel
Holt, Victoria (1906-1993) : A hiúz árnyéka
Uris, Leon(1924) : Mitla szoros
Holt, Victoria (1906-1993) : A hétpecsétes titok
Moldova György(1934-) : Ferencvárosi koktél
Mullins, Debra : A törvény embere
Schneider, Sylvia : Válaszok fiúknak
Varga Liosa, Mario(1936) : Szeretem a mostohámat
\N : Az alkony királyai
Szélesi Sándor (1969) : A szerencse zsoldosai
\N : Tájfun
Quick, Amanda : Kissé gyanús
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Szerelem egy másik városban
Uris, Leon(1924) : Exodus
Kubelka, Susanna : Ódon várba herceg kerestetik
Holt, Victoria : Ábrándok
Habe, Hans (1911-1977) : Ilona
Hellmann, Diane Beate : Eva és Claudia
Nemes Judit : Őrült száguldás
Courths-Mahler, Hedwig : Griseldis álma
Courths-Mahler, Hedwig : Sorsdöntő vallomás
Kenneth, Claire : Különös kaland
Novak, Barbara : Pokolba a szerelemmel!
Courths-Mahler, Hegwig (1867-1950) : A fátyolos hölgy
Gilstrap, John : Nathan futása
Cortland, Tyler : A kórház
Fisher, Odette (írói név) : Ahol a szíved otthonra lel
Chaplin, Stella : Csóközön
Beckman, Thea : Pokoli éden
Cronin, ArchibaldJoseph (1896-1981) : A hattyúcímeres kastély
Radnai Gáborné : A szerelem csapdájában
Nemere István (1944-) : Szeress hajnalig ; Aranyháló
Hellman, Aviva : Valaki szeressen engem
Croker, Bithina Mary : A hamis gyémánt
Vass Anikó : A szenvedély rabságában
Parker, Cynthia : éjrakezdés
Dubner, Stephen J. : Nyugtalan lelkek
Siddons, Anne Rivers : Hattyúk szigete
Gordon, Noah (1926) : Sámán
Garden, Sarah : Szakadék szélén
Nemere István (1944-) : Az élet nem vár
Delinsky, Barbara : Ki szeret a végén?
Kempler Kurt (1926) : A gyógyszerek története
\N : Tiszták, hősök, szentek
Nemere István (1944-) : A szerelem virága
Orwell, George (1903-1950) : 1984
Saint-Exupéry, Consuleo de (1901-1979) : Vasárnapi levelek
Lieberman, Shari : Fókuszban a C - vitamin
Shreve, Anita : Hol és mikor
Reviczky Gyula (1855-1889) : Apai örökség ; Válogatott versek
Petho, Alexander : Biliárd és snooker
MacGregor, Kinley (1965-) : A kitaszított
\N : Bőrpanaszokra természetgyógyász gyógymódok
Lindgren, Astrid (1907-2002) : Pirosházi történetek
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Vezeklés
Teleki Béla(1942-) : Kézikönyv a családról
Blume, Judy : Nyári nővérek
Holt, Victoria (1906-1993) : Szent Iván-éj
Erdélyi Margit : A szerelem szárnyán
Higham, Charles (1931-) : Howard Hughes titokzatos élete
Vágó Zoltán : Suzanne
\N : Az osztálytükörtől a falfirkáig
Jáki Katalin (1945) : Észal-Dunántúl
Jócsik Lajos : Komposztálás
Füzi László (1955-) : Maszkok, terek ...
Graham, Heather : A boszorkány
Lakos András : Kullancsok és betegségek
Oates, Joyce Carol : Én nem az vagyok, akinek ismersz
Hessmann-Kosaris, Anita : Méregtelenítés gyümölccsel és zöldséggel
Koncz István(1951-) : Önismereti sarokpontok
Steel, Danielle (1947-) : Családi album
Jauch, Martin : Komposztálás helyesen
Apollodórosz(i.e.2.vagy 1.sz.?) : Mitológia
\N : Ünnepi jelenetek könyve
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Más felesége
Mühleib, Friedhelm : Fitten, szépen, egészségesen - Vitaminok
Szabó Kálmán : Osztályfőnöki kézikönyv
Voit Krisztina (1940-) : Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Szigethercegnő
Zsigray Julianna(1903-1987) : Erzsébet magyar királyné
Bánki Róza : Nappali álmodozók : beszélgetések az autizmusról
McClelland, Deke (1962-) : Photoshop CS biblia
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Kettős vonzásban
\N : Javítások a ház körül
Rosalio, J. : A napfény árnya
\N : Pszichológia
Burgwitz, Andreas : Tapétázás, festés, mázolás
\N : Festés, mázolás, tapétázás
Birkner, Friede (1891-1985) : Fortuna szeszélyei
Poe, Edgar Allan (1809-1849) : Halálfejes pillangó
\N : Biblia, éjtestamentum
\N : Biblia, Ótestamentum
Poe, Edgard Allan (1809-1849) : A perverzió démona
Blake, Jennifer : Győztes ölelés
Bradford, Barbara Taylor (1933-) : A legkülönb unoka
Tóth Ágnes : Álom-bálon
Barcs János (1927-) : Gyermekálom
Steel, Danielle (1947-) : Halhatatlan szeretet
Kiss Bitay Éva : Állatparádé
Smolcz Katalin : Hajgyógyászat
Christie, Agatha (1891-1976) : A Pollensa-öböl
Christie, Agatha (1891-1976) : Bagdadba jöttek
Ridpath, Michael : Kettős csapda
Jackson, Lisa : Forró szívek
Holt, Victoria (1906-1993) : A hallgatás ideje
Holt, Victoria (1906-1993) : A titokzatos hang
Koontz, Dean R. : A túlélő
Oates, Joyce Carol : Hűtlenség
Andrews, Virginia : Virágok a padláson
Andrews, Virginia : Virágszirmok a szélben
Sheldon, Sidney (1917-) : A legszebb tervek
Andrews, Virginia : Ha szúr a tövis
Rejtő Jenő (1905-1943) : Piszkos Fred, a kapitány
Heltai Jenő (1871-1957) : Ifjabb
Rejtő Jenő (1905-1943) : A tizennégy karátos autó
Archer, Jeffrey (1940-) : Első az egyenlők között
Abagnale, Frank W. (1948-) : Kapj el, ha tudsz
Andrews, Virginia : Ruby
Andrews, Virginia : Sápadt gyöngy
Altman, John : A szigorúan őrzött ház
Andrews, Virginia : Minden, ami fénylik
Andrews, Virginia : Rozsdás arany
Anonymous : A piszkos kapitány
Follett, Ken (1949) : A függöny lehull ; Az űrt járt ikrek
Atwood, Margaret Eleanor : A vak bérgyilkos
Andrews, Virginia : Sötét angyal
Andrews, Virginia : Kárhozottak
Archer, Jeffrey (1940-) : Becsületbeli ügy
Andrews, Virginia : Az éden kapuja
Archer, Jeffrey : Váratlan fordulat
Archer, Jeffrey (1940-) : Egy tegez nyílvessző
Archer, Jeffrey (1940-) : Tucatnyi félrevezetés
Arnston, Harrison : A tanú teste
Asimov, Isaac (1920-1992) : Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma
Arnothy, Christine (1936) : A család barátja
Banks, Iain (1954-) : A játékmester
Buber Martin (1878-1965) : A próféták hite
\N : Fejlesztő pedagógia
Barlay, Stephen (1930-) : Kémháború Kubában
Barsocchini, Peter : Mission
Barlay, Stephen : Zsákutca a levegőben
\N : A tanulási nehézségek kezelése
Sanders, Lawrence (1920-) : McNally szerencséje
Rejtő Jenő (1905-1943) : érilány szobát keres
Quick, Amanda : Csábítás
Brown, Sandra : Nász és gyönyör
Stone, Katherine : Rejtélyes szerelem
Csigás Gábor : Holdak és vándorok
Rejtő Jenő (1905-1943) : Tévedésből jelentik
\N : A Jessa fátyla
Hanchar, Peggy : Indián álom
Roberts, Nora (1950-) : Tündérvarázs
Grey, Anthony : Buddha könyve
Shreve, Anita : Az utolsó találkozás
Ireland, Liz : Én édes angyalom
Penyigei Erzsébet : Biológia
Callaghan, Margaret : Bízzál bennem
Taylor, A. E. : Platón
\N : Én, a halhatatlan
Powell, John : Miért félek a szeretettől?
: Holtak galaxisa
Rogers, Marylyle : Hajnali varázslat
Follett, Ken (1949-) : A katedrális
Bártfal Barnabás(1969-) : Hálózatépítés otthonra és kisirodába
Steinbeck, John : Volt egyszer egy háború
Hollai Hehs Ottó(1933-) : Szent Istvántól Polgár Juditig
Nemere István (1944-) : Benned él a halál!
Gergely Jenő : A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről
Rejtő Jenő (1905-1943) : Akik életet cseréltek ; Vér és mahagóni
\N : Magtár
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) : Buddha élete és tanításai
Szabó Lehel : Totális annihiláció
Bárczy Barnabás : Integrálszámítás
Spencer, LaVyrle (1943-) : Családi béke
Budai Zoltán : Horvátország és a szlovén tengerpart
Poe, Edgar Allan (1809-1849) : Pár szó egy múmiával
Poe, Edgar Allan (1809-1849) : Mellonta tauta
Janson, Tore(1936-) : Beszélj !
Babits Mihály (1883-1941) : Babits Mihály válogatott versei
\N : Szenzációs saláták
\N : HR a 21.században
Brenfeld, Rainer : Halotti maszk
Székely András : Irodalmi irányok - művészeti irányok
Kovács György : Játék az óvodában
Bernfeld, Rainer : Mennyit ér egy emberélet?
Baji-Gál Ferencné : Drámapedagógia alkalmazása
Bierce, Ambrose (1842-1914) : Legkedvesebb gyilkosságom
Baji-Gál Ferencné : Drámapedagógia alkalmazása
Lőrincz L. László (1939) : Mau-Mau
Bihari Klára (1917) : Az öregasszony és a végzet
Trencsényi-Waldapfel Imre : Mitológia
Tóth László(1951-) : Az olvasás pszichológiai alapjai
Castelot, André : Napóleon és a nők
Benson, Raymond : A világ nem elég
Wight, Janet : Reflexterápia és akupresszúra
Ladó János (1918) : Magyar utónévkönyv
Benson, Stéphanie (1959-) : Áldozatok a könyvtárban
Berkesi András (1919) : Bűnös vagy áldozat?
Hosch, Harald : Egészség savtalanítással
Németh G. Béla : Versek és korok
Németh Katalin : Hungarian - English business phrase book
Blackwood, Alan : Vakok királysága
\N : Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről
Blum, Howard : Exodus aranya
Boileau, Pierre : Szédülés
Borge, Bernhard : Az éjszakai ember
Borsos Erika : James Bond az amerikai kalandor és az inkák kincse
Gillen, Terry : A meggyőzés mesterfogásai
Rose, Steven : A tudatos agy
Borsos Erika : Rexi nyomozó és a rejtélyes szállítmány
\N : A rejtőzködő Kosztolányi
Boulle, Pierre (1912-) : Heroincsempészek
Fisch, Klaus : Télikertek, üvegházak építése
Byron, Leona : Megölted, drágám?
Barta Tamás : Személyiség, kommunikáció, etika
Carlton, Clark : Ál/arc
Brandon, Jay : Helyi szabályok
Brown, Sandra (1948-) : Alibi
Brown, Dale : Éjszakai bevetés
Bulwer-Lytton, Edward George (1803-1873) : Leila avagy A félhold bukása
Burroughs, Williams S.(1914) : Meztelen ebéd
\N : A 100 legjobb káposztás fimonság
\N : A 100 legjobb étel sertéshúsból
Juszt László (1952) : Magánbeszélgetések
Pál József (1953) : A neoklasszicizmus poétikája
Carson, Paul (1949-) : Végső kötelesség
Carson, Paul : Hideg acél
Chase, Jack : Gyilkos terápia
Chandler, Raymond (1888-1959) : Asszony a tóban
Rónay György : A klasszicizmus
Chandler, Raymond (1888-1959) : Elkéstél, Terry!
Roberts, Nora (1950) : A hold árnyéka
Chandler, Raymond (1888-1959) : Hosszú álom
\N : Novellák a századvégről és a századelőről
Charriere, Christian : Helyettem, kis virág...
Csurka István (1934) : A kard
Chase, James Hadley : Gyilkos embercsempészek
Christie, Agatha (1891-1976) : Macska a galambok között
Christie, Agatha (1891-1976) : Tragédia három felvonásban
Roberts, Nora (1950) : A szégyen leánya
Christie, Agatha (1891-1976) : Balhüvelykem bizsereg...
Vogel, Günter : Biológia
Christie, Agatha (1891-1976) : A barna ruhás férfi
Sasson, Jean : A fátyol mögött
Sasson, Jean : A hercegnő lányai
Child, Lee : A pók hálójában
: Ki kicsoda a történelemben?
Child, Lee : A titokzatos látogató
\N : Középiskolai történelmi lexikon
Child, Lee : Ne add fel könnyen
Sasson, Jean : Királyi sivatag
Christie, Agatha (1891-1976) : Poirot karácsonya
\N : Officina világévkönyv ' 94/95
Christie, Agatha (1891-1976) : Gyöngyöző cián
Christie, Agatha (1891-1976) : Mrs. McGinty halott
Márai Sándor (1900-1989) : A gyertyák csonkig égnek
Christie, Agatha (1891-1976) : A Bertman Szálló
Christie, Agatha (1891-1976) : Nyaraló gyilkosok
Austen, Jane (1775-1817) : Büszkeség és balítélet
Christie, Agatha (1891-1976) : A Listerdale-rejtély
Christie, Agatha (1891-1976) : Bagdadba jöttek
Christie, Agatha (1891-1976) : Az élet súlya
Christie, Agatha (1891-1976) : Harmadik lány
Christie, Agatha (1891-1976) : Befejezetlen portré
Christie, Agatha (1891-1976) : És eljő a halál...
Erdős István : Történelem
Perényi József : A történész műhelytitkaiból
\N : A német felvilágosodás
\N : Húsz év
\N : Felszabadult hazánk 30[harminc] éve.
Kiss György(1925) : Jegyzetek az első évekről
\N : A népi Magyarország negyedszázada
László Gyula(1910) : Őstörténetünk
Juhász Gyula(1930) : A háború és Magyarország, 1938-1945
Várkonyi Ágnes, R.(11928-) : Három évszázad Magyarország történetében
Kundera, Milan (1929-) : A lét elviselhetetlen könnyűsége
Orwell, George (1903-1950) : Állatfarm
Fable, Vavyan : Mesemaraton
Garamvölgyi László (1956-) : A múmia bosszúja
Betlen János (1946) : Aktuális volt
Connelly, Michael : Gyilkos költő
Cselőtei László : Kertészet
Klavan, Andrew (1954-) : Ne szólj száj
Deák Csaba : Vezetési ismeretek
Krentz, Jayne Ann : Bízz bennem
Bán Lajos : Épületburkoló munka
Follett, Ken (1949-) : Hat nap múlva telihold
Dirie, Waris : A sivatag virága
Timon Béla : Őszibarack
Rivers, Francine : Az ártatlanság gyermeke
Tóth Elek : Szilva
Mones, Nicole : A tolmácsnő
Nyujtó Ferenc : Kajszibarack
\N : Különleges torták és sütemények
Pilcher, Rosamunde (1924-) : Elmúlt a nyár
Pilcher, Rosamunde (1924-) : Ház a tengerparton
James, Samantha : Gyöngéd vágyak
\N : Nagymamáink konyhájának receptjei
Cartland, Barbara (1900-2000) : Kísértet Monte-Carlóban
Garden, Sarah : Rabul ejtett szívek
Pádár Anna Antónia : A remény éve
\N : Karácsonyi gyertyafény
Stone, Lyn : A lovagvár titka
Brown, Sandra : A tegnap árnyai
Grisham, John (1955-) : Az esőcsináló
Grisham, John (1955-) : A végrendelet
Roberts, Nora (1950-) : Az udvarház
Roberts, Nora (1950-) : Korallzátony
Wass Albert (1908-1998) : Csaba
Vujity Tvrtko (1972-) : Pokoli történetek
Remarque, Erich Maria (1898-1970) : Állomás a horizonton
Wass Albert (1908) : Kard és kasza
\N : Amerika regionális földrajza
Dennett, Daniel C, (1942) : Micsoda elmék
\N : Anya csak egy van
Bayer Zsolt : Kertek és egyéb tűnődések
Farkas Csaba : Windows és Office XP felhasználóknak
Coelho, Paulo (1947-) : A Zahhir
Coonts, Stephen (1946-) : Fekete mélység
Deaver, Jeffery : A majomkirály
\N : Izéhordák
Tugya Gábor : A fekete lovag
Berkesi András : A tanút meg kell ölni !
Christie, Agatha (1891-1976) : Az ABC-gyilkosságok
Christie, Agatha (1891-1976) : Öt kismalac
Block, Lawrence : Bérgyilkos
Wells, Lee : A menekülő ember
Donkó László (1935-) : Ünnepköszöntő
Szűts Emil : Az elmerült sziget
Kalmár János : Magyarország története a 16-18.században
Anghi Csaba : Macskák, cicák
Voehl Uwe : Az alagút
Spiró György (1946-) : Kerengő
Spiró György (1946-) : T-boy
Kapusi Rózsa : Barátunk a macska
Radnai Gáborné : Operáció
Morris, Desmond (1928) : Miért csinálja ... ? a macska
Tailor, Martha : A vér
Veit, Marten : Szellemlovasok
Erdei ferenc (1910-1971) : Néprajzi ínyesmesterség
Radnai Gáborné : Gyilkos tűk
Mattyasovszky Jenő (1931-1984) : Hód küldetése
Zima Lajos : Örökölni veszélyes
Carson, Paul : A szike
Woolrich, Cornell : Halott férfi felesége lettem
Shark, Peter : A hely szelleme
Mág Bertalan (1911-) : A selyemsálas úr
Lőrincz L. László (1939-) : A kicsik
Ember Mária (1931) : Bécs
Sailer, Gerhard : Bécs
Marsch, Evelyn : Hideg ölelés
Wenzel, Harald : A macskák helyes táplálása
Marsh, Evelyn : Menekülés
Rottring, K. B. : Heri Kókler és a Bűz Serlege
Collins, Jackie (1941-) : Az új nemzedék
Györffy Miklós (1942) : A német irodalom rövid története
Brent, Madeleine : Családi átok
Roberts, Nora : Holdfogyatkozás
\N : Népek költészete
\N : Balladáskönyv
King, J. Robert : Vérszövetség
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937) : Az őrület hegyei
Scott, Walter : Ivahoe
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937) : Az álom fala mögött
Magyar László András (1956) : Bevezetés a kísértettanba
Clark, Mary Higgins (1931-) : Csendes éj
\N : Fifteen short stories
\N : Magyar krónika
Clark, Mary Higgins (1931-) : A gonosztól megmentettél...
Bäcker, Markus : PC-doktor
Clark, Mary Higgins- (1931-) : Míg alszik szép kedvesem
Gyepes Judit (1937) : étitárs
Woodiwiss, Kathleen E. : Hamu a szélben
Cervantes, Miguel de : Don Quijote. Gulliver utazása Lilliputban. Münchausen báró kalandjai
Wood, Barbara (1947-) : Haragos istenek
Hughes, Albert E. : Mit rejt a kézírásunk?
Putney, Mary Jo : Az elcserélt menyasszony
Szélesi Sándor (1969-) : Vadásznak vadásza
Küng, Hans : Párbeszéd a hinduizmusról
Higgins, Jack : Bosszúhadjárat
Evans, Nicholas (1950-) : A füstlovag
Sheldon, Sidney (1917-) : Az elnök szeretője
Grippando, James (1958-) : Az éj leple alatt
Szepes Mária (1908-) : Lázadó szerepek
Robards, Karen : Földi mennyország
Allende, Isabel (1942-) : Paula
Szathmári István(1925-) : Stílusról, stilisztikáról napjainkban
Adler, Elizabeth : A Villa Mimosa titka
Oettinger, Barbara : Funkcionális gimnasztika
Yamaji Masanori : Japán
Peters, Elizabeth : Óvakodj a múmiától !
Dryden, Gordon(1931) : A tanulás forradalma
Kleist, Heinrich von (1777-1811) : Drámák
\N : Horváth tengerpart[Kart.dok.]
Hohlbein, Wolfgang (1953-) : A druida-kapu
Halász Előd (1920) : A német irodalom története
King, Stephen (1947-) : A rendcsinálók
Koontz, Dean R. (1945-) : Idegenek
\N : Német irodalom
Jelinek, Elfriede (1946-) : A zongoratanárnő
Bachmann, Ingeborg (1926-1973) : Malina
Buxton, William : A Ragnarok harcosai
Bernhard, Thomas (1931-1989) : A menthetetlen
Christie, Agatha (1891-1976) : Végtelen éjszaka
Christie, Agatha (1891-1976) : A fogorvos széke
Christie, Agatha (1891-1976) : Tükrökkel csinálják
\N : A magyar irodalom története
\N : A magyar irodalom története
Christie, Agatha (1891-1976) : Tíz kicsi néger
\N : A szépség koldusa
Christie, Agatha (1891-1976) : Holttest a könyvtárszobában
Niederhauser Emil (1923) : A Romanovok
Christie, Agatha (1891-1976) : N vagy M
\N : Móra-emlékek Kiskunfélegyházán
Christie, Agatha (1891-1976) : A kristálytükör meghasadt
Christie, Agatha (1891-1976) : A titkos ellenfél
Christie, Agatha (1891-1976) : A vád tanúja és más történetek
Jordán Gyula(1940-) : Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században
Diagram Group : Jelek és jelképek
Christie, Agatha (1891-1976) : A Listerdale-rejtély
Christie, Agatha (1891-1976) : A Sittaford-rejtély
\N : Források a Délvidék történetéhez
Horányi Katalin (1947) : Tanuljunk tanulni
Ortner, Gerlinde : Gyógyító mesék
Christie, Agatha (1891-1976) : Gyilkosság meghirdetve
Neuhaus, Cordula : Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar
Christie, Agatha (1891-1976) : Királyok és kalandorok
Courths--Mahler, Hedwig (1867-1950) : Tévelygő lelkek
Christie, Agatha (1891-1976) : A titokzatos stylesi eset ; Függöny
Christie, Evan : Baleseti klinika
Christie, Agatha (1891-1976) : No. 16
Courths--Mahler, Hedwig (1867-1950) : Kitaszítva
Uris, Leon (1924) : Mita 18
Birkner, Friede (1891-1985) : Galiba a "Római császár"-ban
Christie, Agatha (1891-1976) : Az óriás kenyere
Holt, Victoria (1906-1993) : A paradicsom sziget
Christie, Agatha (1891-1976) : Parker Pyne nyomozásai
Christie, Agatha (1891-1976) : A sors kapuja
Christie, Agatha (1891-1976) : Feketekávé
Christie, Agatha (1891-1976) : Paddington 16.50
Christie, Agatha(1891-1976) : Tizenhárom rejtély
Christie, Agatha (1891-1976) : Nemezis
Christie, Agatha (1891-1976) : Bűbájos gyilkosok
Christie, Agatha (1891-1976) : Az Ackroyd-gyilkosság
Christie, Agatha (1891-1976) : A gyűlölet őrültje
Christie, Agatha (1891-1976) : Herkules munkái
Clancy, Tom : Hadiállapot
Clarke, Arthur Charles (1917-) : A nagy zátonyok kísértete
Webb, Peggy : Elizabeth McCade élete
Patterson, Phoebe-Louise (Írói név) : Makrancos menyasszony
Bruckner, Sheila : Fullánk kisasszony
Cook Robin (1940-) : Méreg
Wass Albert (1908-1998) : Hanky tanár úr ; Halálos köd Holtember Partján
Sandford, John (1944-) : Gyilkos képek
Pease, Ronald : 'A halál katonái
Connelly, Michael (1956-) : Bosszú
Clancy, Tom (1947-) : A rettegés arénája
Parker, John : Idegenlégió
Clavell, James (1925-1994) : Menkülés
Coonts, Stephen (1946-) : Ostromállapot
Coonts, Stephen : Vörös lovas
Coonts, Stephen (1946-) : Hongkong
Kariçov, Valerij : Az orosz maffia gyilkosa
Cook, Robin (1940-) : Agy
Páva István (1928) : Ország a hadak útján
Cook, Robin : Láz
\N : Helyesírási szabályzat és szótár
Cook, Robin (1940-) : Vektor
Cook, Robin (1940-) : Életjel
Adamov, Arkagyij : Rókanyom
Cook, Robin (1940-) : Kromoszóma
Kosztolányi Dezső(1885-1936) : Kulcs
Cook, Robin : Vakság
Tamás György : Zsiguli, Lada
Cook, Robin (1940) : A gyötrelem éve
Andrt, Jaroslav : Skoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid
Parrot, Hanna : Talpkontroll
Marics ,Marija : Északi fény
Cortland, Tyler : Az orvosok
Cortland, Tyler : A gyógyítók
Jakubowski, Bogdan : Polski Fiat 126p
Cortland, Tyler : A nővérek
Cornwell, Patricia : Fekete halál
Corin, André : Meghívás méregpohárra
Crichton, Michael (1943-) : Repülő koporsó
Crais, Robert (1953-) : Voodoo folyó
Cornwell, Patricia : Aljas indokból
Erskine, Barbara : Magányos óra
McKinnon, K. C. : Tánc a Szeptemberi Teliholdban
Bromfield, Louis (1886-1956) : Az élet fája
Brown, Sandra : Texas! Sage
Mitchard, Jacquelyn : Az óceán mélye
Döbrentei Kornél (1946-) : Mókuskerék a halhatatlansághoz
Earls, Nick : A barna 48 árnyalata
Graham, Heather : Lázadó lélek
Brown, Sandra (1948-) : Érzékek fogságában
Stone, Katherine : Illúziók
\N : Gondolatok az anyaságról
Mead, Juliette : Érzelmes utazás
MacDonald, Patricia J. : A titkos hódoló
Holt, Victoria (1906-1993) : Júdáscsók
Hamsun, Knut (1859-1952) : Áldott anyaföld
Jackson, Lisa : Kívánságok
Andrews, Virginia : Melody
Andrews, Virginia : A szív dala
Llewellyn, Sam (1948-) : Rém aranyosok
Andrews, Virginia : Befejezetlen szimfónia
Andrews, Virginia : Éji zene
McDonald, Megan (1959-) : Durrbele Dorka belevág
József Attila (1905-1937) : József Attila összs versei
Carmichael, Emily : A szőke indián
Courths-Mahler Hedvig : A visszatérő múlt
Coulter, Catherine : étvesztő
McDonald, Megan (1959-) : Durrbele Dorka híres lesz
Sinka István : Érparti történet
Borsos Erika : Rexi nyomozó a kutyakiállításon
Stone, Katherine : Magányos szív
Folk Győző : Kertészeti növénykórtan
Nemere István : 2015 jégkorszak
Szobotka Tibor (1913-1982) : Megbízható úriember ; Az összeesküvők ; Menyasszonyok, vőlegények
Archer,Jeffry(1940-) : Légvonalban
Jackson, Lisa : Kincsek
Brecht, Bertolt (1898-1956) : Keuner úr történetei
Szabó Magda (1917-) : Merszi, Möszjő
Barnett, Jill : Szentimentális utazás
Arany János(1817-1882) : Este van, este van...
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Árnyékból a fényre
Kovács Sándor(1954-) : Ahol a Tisza születik
Sparks, Nicholas (1965-) : Éjjel a parton
Lang, Norman : Fekete félhold
Parker, Robert B. (1932-) : Kettős játszma
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Menyasszony szökésben
Szabó Napsugár : Szelina, a Föld szíve
Courths-Mahker, Hedwig (1867-1950) : Vörös rózsák
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : A szép dollárhercegnő
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Az igazi asszony
Horváth Gyula : Bulgária
Tefner Zoltán : Magyar-német műszaki kisszótár ; német-magyar műszaki kisszótár
Berényi Eszter : Nyelvi alapozó
Szabó Magda : Megmaradt Szobotkának
\N : Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet-és tájgazdálkodás
\N : Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5-8. osztályok részére
Németh Márta : Tejmentes ételek, azaz teljes tejetlenség
Buckingham, David(1954-) : Médiaoktatás
Böll, Heinrich (1917-1985) : Katharina Blum elvesztett tisztessége vagy : miből lehet erőszak, és mit tehet velünk
Nagy Henrietta : Holtomiglan?
Takaró Mihály(1954-) : Wass Albert regényeinek világa
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : Kutyaszív
\N : Kártyások könyve
\N : Asszonyok és férfiak tüköre
Kiszely István(1932-) : A magyar ember
Halász Gábor : Halász Gábor válogatott írásai
Gyarmati Ildikó : Rendezvényszervezési kalauz
Kierkegaard, Soren (1813-1855) : Sören Kierkegaard írásaiból
\N : II.János Pál pápa emlékére
Lansburgh, Werner (1912-1990) : Drága New-see!
\N : A mi 20. századunk
Lynch, Patrick : Omega- kisérlet
Melville, Herman(1819-1891) : Moby Dick, a fehér bálna
Rahlens, Holly-Jane(1950-) : Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én
Ullrich, Hortense : A boszorkányok nem csókolózhatnak !
Wilson, Jacqueline(1945-) : Lola Rose
Benedek Elek (1859-1929) : Nagy magyarok élete
\N : Nagy magyarok élete
Steel, Danielle (1947) : Magányos sas
Puskin, Alekszandr Szergeevics (1799-1837) : Alekszandr Puskin versei
Korta Károly : Zsebkresz
Szőczei Beáta : A változókor és étrendje
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Titkos szerelem
Pilcher, Rosamunde (1924) : Otthon
Hooper, Mary : Édességek kicsiny boltja
Szörényi Zoltán : Vadász-horgász kalandok Mongóliában
Konigburg, Elaine L.(1930) : Szavak nélkül
\N : Pontyhorgászat modern módszerekkel
Dahl, Roald(1916-1990) : Karcsi és a csokoládégyár
Ferrante, Elena : Amikor elhagytak
Gripe, Maria(1923-) : Agnes Cecilia
King, Stephen (1947) : Nem jön szememre álom
Somogyváry Gyula(1895-1953) : A város meg a sárkány
Németh László (1901-1975) : Lányaim
Toole, F.X.(1930-2002) : Millió dolláros bébi
Winston, Lolly : Te jó ég !
Miller, Arthur (1915) : Csúnyácska lány
Kiszl Péter : Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak
White, Michael : Leonardo, az első tudós
\N : Bulgária[Kart.dok.]
Arany László(1844-1898) : A kis ködmön és más mesék
Velthuijs, Max : Béka és az idegen
Pálinkó György : A 2.világháború
Radnik, Miro : A madarak világa
\N : 2001 évi népszámlálás
\N : Kedvenc hercegnős történeteim
Ganeri, Anita(1961-) : Ormótlan óceánok
Thorpe, Kiki : Csipkerózsika meséje ; A gonosz tündér meséje
Bákay Vilma(1897-2001) : Székely határőrballada
Jókai Anna (1932) : Breviárium
Brauche, Harold : A báró
Pearsons, Tony (1953) : A családban marad
Schröder, Patricia (1960) : Csajok és szívzörejek
\N : Anya
Döme László : Személyiségzavarok
Verstraete, Larry : Kinek a fejéből pattant ki?
Steel, Danielle (1947) : Visszhangok
Verstraete, Larry : Véletlen felfedezések
Ebli Gábor : Az antropologizált múzeum
Bőhm Gergely : Pályázatírás az Európai Unióban
Havas Katalin : Pályázatírás az Európai Unióban
Ciabattini, Giuliana : Doktor Hóbort és az állatok
Ciabattini, Giuliana : Doktor Hóbort és az állatok
\N : A nagy háború anekdotái, 1914-1920
\N : Hogyan tovább?
Gyimesné Szekeres Ágnes : 66 irodalmi szállóige
Finlay, Viktória : Színek
Krúdy Gyula(1878-1933) : Álmoskönyv
Ganeri, Anita(1961-) : Veszedelmes vulkánok
Ganeri, Anita(1961-) : Förtelmes földrengések
Maxvell, John C.(1947-) : Felkészítés 101
Maxvell, John C.(1947-) : Kapcsolatok 101
Moss, Stephen : Kerti madarak
Collins, Max Allan : A kétarcú ember
Gold, Alison Leslie : Eva Braun naplója
Wood, Barbara : Lélekláng
Muhsen, Zana : Csak még egyszer lássam az anyámat
Brown, Sandra (1948-) : Mondd, ki vagy, szerelmem
Bradford, Barbara Taylor (1933-) : A szív hangján
Bagley, Desmond (1923-1983) : Magánháború
Cussler, Clive : A jéghegy
Dean Foll, John : Fuss, haver! Fuss!
Cussler, Clive (1931-) : Inka arany
Crichton, Michael (1943-) : Szörnyek szigete
Cotton, Jerry : Az autópályás gyilkos
Curtis, E. : Felhők között
Davis, Patrick A. : A tábornok
Evanovich, Janet : Egy - mérgezett a meggy
Eulo, Ken (1939-) : Karmok
Ellroy, James : Az élet ára
Eberhardt, Michael C. : Veszélyes megbízatás
Eberhardt, Michael C. : A törvénnyel szemben
Dunn, Mike : Légi párbaj
Fielding, Joy : Hiányzó mozaikok
Fable, Vavyan : My fair lord
Evanovich, Janet : Kétesélyes játszma
Fleming, Ian (1908-1964) : Voodoo
Fleming, Ian (1908-1964) : Dr. No
Fisher, Nancy : Különleges kezelés
Litovkina Anna, T. : Éhes diák pakkal álmodik
Folsom, Allan : A gyónás napja
Folsom, Allan : Holnapután
Follett, James (1939-) : Churchill aranya
Diome, Fatou (1968) : Az óceán gyomra
Follett, James (1939) : Saskalitka
Bagdy Emőke(1941-) : Öröm, harmónia, boldogság
White, Stephen (1951) : Feltétlen bizalom
Kincses László(1937-) : Diplomáciatörténet
Follett, Ken (1949-) : Az évszázad bankrablása
Hoag, Tami (1959) : Fekete éden
Follett, Ken (1949-) : Alattunk az óceán
Grillparzer, Marion : A csodatévő káposztaleves
Follett, Ken (1949-) : Titkok
Roberts, Nora (1950) : A MacGregor család
Follett, Ken : Az ígéret földje
Kerr, Peter(1940-) : Egy tél Mallorcán
Horváth Zoltán (1961) : Az Európai énió alkotmánya
Schäffer Erzsébet : Hol nem volt
Follett, James (1939) : U-700
Forbes, Colin (1923) : A Kreml ügynöke
Forbes, Colin (1923-) : Kettős veszély
Forbes, Colin (1932-) : Düh
Follett, Ken (1949-) : Papírpénz
\N : Gyermek mondókák
Pieoer, Anne : Szalvétaképek
Gardner, Erle Stanley (1889-1970) : A lusta szerető esete
: Üvegmatrica virágok
Garamvölgyi László (1956-) : Tökéletes alilbi
: Az aranymadár
Fraser, David : A pokol tíz napja
\N : Huszonötök Európái
Galántai Zoltán (1964-) : A negyedik birodalom
Tamási Erzsébet : Bűnös áldozatok
Frayn, Michael (1933-) : Kémek
Francis, Dick (1921-) : Visszatérés
Kertész István (1925) : Munkajogi kézikönyv
Otto, Hans-Dieter : Katonai tévedések lexikona
Barbier, Frédéric (1952) : A könyv története
Forsyth, Frederick (1938-) : Manhattan fantomja
Bart István (1944) : A könyvkiadás mestersége
Forsyth, Frederick (1938-) : A Pásztor
Forsyth, Frederick (1938) : A negyedik jegyzőkönyv
: Nemzetközi szervezetek és intézmények
Mayes, Frances : Napsütötte Toszkána avagy Otthon Olaszországban
Vásárhelyi Maja : A szenvedély lángjai
Mullins, Debra : Kell a férj!
Holt, Victoria : A hetedik szűz legendája
Porter, Margaret Evans : Kártyán nyert szerelem
Miller, Linda Lael : A vad Charlotte
Zalatnay Sarolta (1947-) : Vörös ágyasok
Birkner, Fiede (1891-1985) : Fenséges szerelem
Altman, John (1969-) : Kémek játéka
Briggs, Jack (1961-) : Jack és Zena
Bradford, Barbara Taylor : Három hét Párizsban
Callen, Gayle Kloecker : Esküdt ellenségek
Blake, Jennifer (1942-) : Párbajhős
Lindsey, Johanna : Csak reád van szükségem
Woodiwiss, Kathleen E. : Egy szenvedélyes csók után
Mahler-Werfel, Alma (1879-1963) : Férjeim, szerelmeim
Woodiwiss, Kathleen E. : Szirmokat sodor a víz
Walters, Minette : Erőszak
Holt, Victoria : A kegyelem istennője
Holt, Victoria : A kísértetház asszonya
MacLean, Alistair (1922-1987) : Nyomtalanul
Follett, Ken (1949-) : Vadmacskák
Mankell, Henning(1948-) : A gyilkosnak nincs arca
Leonard, Elmore (1925-) : Mint a szamár szürke ködben
Christie, Agatha (1891-1976) : A lányom mindig a lányom
Christie, Agatha (1891-1976) : Az ijedt szemű lány
Parker, Cynthia : Nem mind arany ...
Snyder, Clifton (írói név) : Bénító sugarak
Bolen, Jean Shinoda : Bennünk élő istennők
Parker, Cynthia : Fejjel a falnak
Sanders, Lawrence (1920-) : Bűnös vagy áldozat
Quik, Amanda : Ne nézz hátra!
Wass Albert (1908-1998) : Valaki tévedett
Parker, T. Jefferson : A Hallgatag
Erdélyi Margit : Végzetes örökség
MacLean, Alistair (1922-1987) : Apokalipszis
Gordon, Noah (1926) : A doktornő
Brown, Sandra (1948-) : Cserebere
Radnai Gáborné : Rontás virága
Cabot, Meg : A fiú a házból
Cartland, Barbara : Játék a szívvel
Du Maurier, Daphne (1907-1989) : A Manderley-ház asszonya
Parker, Cynthia : Nehéz út
Brown, Sandra (1948-) : Másik hajnal
Cabot, Meg : Nicola és a vikomt
Brown, Sandra (1948-) : Édes düh
Chadwick, Elizabeth : Az első lovag
Dan, Kairo : Ámokfutás
Hunter, Sally : Szívdonor
Hunter, Sally : Karantén
Glass, Leslie : Akasztások ideje
Grafton, Sue (1940-) : C mint célpont
Grafton, Sue (1940-) : B mint betörő
Graften, Sue (1940-) : A mint alibi
Grant, Angela (írói név) : Életmentők
Damon, Emma : Az emberek
Gosling, Paula : Búbánat-blues
Danella, Utta : Szeptemberi négyes
Gordon, Noah (1926-) : A Jeruzsálem-gyémánt
Gordon, William (írói név) : Dr. Fantom
Gordon, William (írói név) : Gyilkos ösztön
Gordon, Noah (1926-) : Halálbrigád
Goldberg, Leonard S. : Ellenszer
Garwood, Julie (1946) : A Clayborne testvérek
Grisham, John (1955) : A csodatevő
Grisham, John (1955) : Az ítélet eladó
Grady, James : A Keselyű hat napja
Gramm, Dewey : Két tűz között
Graham, Winston (1912-) : Közvetett bizonyíték
Goldberg, Leonard S. : Agyhullám
Gyürk Sarolta : A végső leosztás
Gutléber Magda : Gyilkos örökség
Grimwood, Ken : Időcsapda
Grisham, John (1955-) : Az utca ügyvédje
Habe, Hans (1911-) : Az ördög ügynöke
Harry, Eric L. : Életünket és vérünket
Harris, John (1916-1991) : Félárú hadművelet
Harris, Robert : Enigma
Harr, Jonathan : Zavaros vizeken
Hardwick, Michael : Sherlok Holmes magánélete
Wass Albert (1908-1998) : Tókirály és Szille
Higgins, Jack (1929-) : Veszélyes terepen
Lőrincz L. László (1939) : Síva újra táncol
Hensher, Ann-Christin (1948-) : Meleg vér
Skinner, Daphne : A kis hableány ; Ursula meséje
Hebden, Mark : Pel és a kopó
Lenhard, Elizabeth : Meridián felfedezése
Herzog, Arthur (1927-) : Tegyél minket boldoggá!
Kertész Eszter : Éggel bélelt ház
Harangozó András : A Besurranó
Hassel, Sven (1917-) : Gestapo
Károlyi Széchenyi Ilona (1898-1984) : Kileng az inga
Hailey, Arthur : Detektívek
Czellár Katalin (1933) : Magyarország
Hays, Lee : A vak szemtanú
József Attila (1905-1937) : Rejtelmek
Herzog, Arthur (1927) : Őrület
Hetzer István : Omega kommandó
\N : Nemzetközi szervezetek és intézmények
Brezina, Thomas (1963-) : Csokifagyi ketchuppal
Havas Zsigmond (1901-1972) : Fekete gyertyák
Orbán Dezső (1913-) : A székely gesta
Higgins, Jack : A tigris éve
Higgins, Jack (1929) : A leszámolás napja
Higgins, Jack : A fehér házi kapcsolat
Higgins, Tom : Időzítés
Streit, Jakob (1910-) : Puck az emberek birodalmában
Higgins, Jack : Egy órával éjfél előtt
Higgins, Tom : Az emberbarát
Lenhard, Elizabeth : A megdöbbentő eltűnés
Highsmith, Patricia (1921-1995) : Ripley a mélyben
Lenhard, Elizabeth : Az erő egysége
Higgins, Jack : A halál angyala
Gavalda, Anna (1970-) : Szerettem őt
Higgins, Jack (1929-) : Villámcsapás
Higgins, Jack : A róka éjszakája
Higgins, Jack : Dillinger
Mág Bertalan (1911-) : Esőben jár a halál
McCrery, Nigel : A pók hálójában
Ignatius, David : Főbenjáró bűn
Hicks, Larry : Sas Kommandó
Hurley, Graham : Szükségállapot
Highsmith, Patricia (1921-1995) : Két idegen a vonaton
Koontz, Dean R. (1945-) : Kulcs az éjfélhez
Kanon, Joseph : Los Alamos
Jones, James (1921-1977) : A vékony vörös vonal
Iles, Greg : Fekete kereszt
Iles, Greg : A spandaui főnix
Kállai R. Gábor (1953-) : Csak a fejét!
King, Stephen (1947-) : A remény rabjai
King, Stephen (1947-) : Sorvadj el!
Seymour, John (1914-2004) : Elfeledett mesterségek
Keneally, Thomas (1935-) : A törtető
Kellerman, Jonathan : Égszakadás
Karasimeonov, Aleksandar : Kettős játék
Dahl, Roald (1916-1990) : Meghökkentő mesék
Allain, Marcel (1885-1969) : Fantomas
DeMille, Nelson : Szilva-sziget
Steiner, Rudolf (1861-1925) : A gyermek egészséges fejlődése
Spencer, LaVyrle (1943-) : Remény
García Márquez, Gabriel : Szerelem a kolera idején
Nigro, Deborah M. : Szeret, nem szeret...?
Damon, Emma : A vallások
Roberts, Nora : A bátorság kulcsa
Archer, Jeffrey (1940-) : A szerencse fiai
Saunders, Catherine : Lovaglóiskola
Blake, Jennifer : Tigrisnő
Honffy Pál (1923-) : Ha rámfigyelsz...
Davis, Bart : Kitörés
Maclean, Alistair (1922-1987) : Őfelsége hadihajója
Szirmay Zsuzsa : Öné a szó
Mahmoody, Betty : Lányom nélkül soha
\N : Ellopták a kántor úr malaccát
\N : Töltött és rakott ételek
King, Stephen (1947) : Ezüst pisztolygolyók
Királyhegyi Pál (1900-1981) : A gengszterek nem nőnek az égig és más füzeset regények
Konsalik, Heinz (1921-) : A dzsunkaorvos
Kopper László (1942-) : A pokol kulcsai
Kolozsvári Papp László (1940) : Gyilkosság Normandiában
Kis Zoltán (1962) : Vérrög
Land, Jon : Hajsza a vírusért
Kristóf Attila (1938-) : A pokol pillangói
Koontz, Dean R. (1945-) : Menekülés
Konsalik, Heinz Günther (1921-) : Halálos házasság
Leonard, Elmore : Pronto
Leorux, Gaston (1968-1927) : A sárga szoba titka
Lehmann, Christian : Fehérköpönyegesek
Kovács János : Az EU agrárpolitikájának fejlődése
Papp Lajos (1948-) : Quo vadis, Domine?
Kovács Ilma : Új út az oktatásban?
\N : Személyiséglélektani szöveggyűjtemény az óvóképző főiskolák hallgatói számára
Iburg, Anne : Kis sajtlexikon
Lindsey, David : Nincs többé esély
Heckenast Gusztáv (1922-1999) : Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban?
Ciabattini, Giuliana : Doktor Hóbort és az állatok
Lindsey, David : Halálos csapda
Pátrovics Péter (1969-) : Német turista kalauz
Lőrincz L. László (1939-) : A föld alatti piramis
Sebesta, Robert W. : A World Wide Web programozása
Lindsey, David : Gyilkos tekintet
\N : Területi statisztikai évkönyv
\N : Hungarocellfigurák és -díszek
Libik, André (1932-) : Szép lányok és terroristák
Gábor Emese : Altatók
Ludlum, Robert (1909-) : A Matlock papírok
Paczolay Gyula (1930) : Ezer magyar közmondás és szólás
Babusik Ferenc (1955-) : Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon
Woodiwiss, Kathleen E. : Rózsaszál a fagyos télben
Steghaus-Kovac, Sabine : Méhek, darazsak és hangyák
Wood, Barbara (1947-) : Doktornő
Bödők Zsigmond : Magyar feltalálók a közlekedés történetében
Miklóssy Endre (1942-) : Területi tervezés államalapításunktól napjainkig
Brown, Sandra (1948-) : Egyetlen éjszaka
Bruckner, Sheila : Kitaszítva
\N : Dél-Zala [Kart. dok.]
Shelby, Philip : Az Édentől távol
Stephan-Kühn, Freya (1943-2001) : A lovagok
Tüskés Tünde : Búzaszívek, kalászvirágok
Ludlum, Robert (1909-) : A Hádész-faktor
Ludlum, Robert (1927-) : A Kasszandra-szerződés
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Ludlum, Robert (1909-) : A Scarlatti örökség
Ludlum, Robert (1909-) : A szenátor
Ludlum, Robert (1909) : A gandolfói út
Ludlum, Robert (1909-) : Apokalipszis
Ludlum, Robert (1909-) : Apokalipszis
Ludlum, Robert (1909-) : Parsifal mozaik
Lovett, Sarah : Veszélyes ragaszkodás
Ludlum, Robert (1909-) : Kiáltás
Ludlum, Robert (1909-) : Parsifal mozaik
Maclean, Alistair (1922-1987) : A kulcsszó
Szathmári István (1925) : A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig
MacLean, Alistair (1922-1987) : Unikornis
Boissard, Janine : Nagymamát keresek
Erdélyi Margit : Szabad-e szeretni?
MacLean, Alistair (1922-1987) : Éjjeli őrjárat
Maclean, Alistair (1922-1987) : Hajtóvadászat
MacLean, Alistair (1922-1987) : A vírus
MacLean, Alistair (1922-1987) : Túsztorony
József Attila (1905-1937) : Sebő - József Attila
Marsh, Ngaio (1899-1982) : Fény kialszik!
Marsh, Evelyn : Rettegés
Marsh, Evelyn : Őrjítő szenvedély
MacNeill, Alistair : Pokol Alaszkában
Mág Bertalan (1911-2001) : A Fóthy-villa titka
Mág Bertalan (1911-) : Halálos utazás
Mattyasovszky Jenő (1931-1984) : Hód bemutatkozik
Minuchin, Salvador (1921) : Családok és családterápia
Mc Bain, Ed (1926-) : Money, money, money
McBain, Ed : Utolsó tánc a 87-es körzetben
McNab, Andy : Hívójele
McBain, Ed (1926-) : A heccelődő
Mason, David : Jaj neked, Babilon
McNab, Andy : Távirányítás
Marsh, Evelyn : A műtét
McBain, Ed : Reklámgyilkosság
Radnai Gáborné : Koldusszív
Guimares, Isabela : Az örökösnő
Hunter, Sally : Amnézia
Rose, Marica : A Harmony Hill kórház
Lindsey, Johanna : Kalózszerelem
Meade, Glenn : Szakkara homokja
Merrick, Monte : Memphis Belle
Meade, Glenn : Hófarkas
Rektor Orsolya : Adaptivitás a vizuális nevelésben
Meade, Glenn : Brandenburg
Mc Clure, Ken : Transzplantáció
Litovkina Anna, T. : Viccében él a nemzet
McClure, Ken : Biológiai fegyver
Moore, Brian : Megkésett bűnhődés
Fritzsche, Doris : Egészséges ételek cukorbetegeknek
Mykel, A. W. : Luxus fiola
Morrison, Brian : Vértestvér
Merlin, Thomas : Jégbe fagyott milliók
Nagy Károly (1909-1942) : A légió kalandora
Michaelis, Karin (1872-1950) : Az ügyvéd úr családja
Moggach, Deborah : Libikóka
Grasreiner, Wolfgang : Ökoházak
Moldova György (1934-) : A kámfor akció
Monnery, David : Tanú a pokolban
Munkácsy Mihály (1844-1900) : Munkácsy
Varga Csaba (1945) : A magyar szókincs titka
Morrell, David : Álarcban
Morrell, David : Álarcban
\N : A legvidámabb barakk
Morrell, David (1943-) : Kettős látás
Bischoff, David : Vadászok bolygója
Crispian, A. C. : Az éden pokla
Babay Bernadette : Bombajó nagyanyó
Marsh, Evelyn : A szanatórium rejtélye
Nemere István (1944-) : Kémvadászok
Nance, John J. (1946-) : Vakító villanás
Bertagna, Julie (1962) : Exodus 2100
Nance, John J. (1964-) : Különleges utas
\N : A világirodalom legszebb meséi
Nance, John J. (1946-) : Az utolsó túsz
Nance, John J. (1946-) : A halotti zseni bosszúja
Nance, John J. (1946-) : Hajsza az idővel
\N : Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs?
Perry, Thomas : A macska pillanata
O' Connor, Joseph (1963-) : Az ügynök
Palmer, Michael : A páciens
Pitman, Richard : Vadászat
Peters, Ellis : Az eltévedt holttest
Pedneau, Dave : Kómában született
Nemere István (1944-) : Kémvadászok
Nemere István (1944-) : Himlő
Nemere István (1944-) : Acélcápa
Norst, Joel : Halálos fegyver
Nemere István (1944-) : Merénylet a Vatikán ellen
Nemere István (1944) : Lángoló rácsok
Nemere István (1944) : Az Irgell-incidens
Nemere István (1944) : Végszóra érkeztél!
Radnai Gáborné : A megszállott
Pirincci, Akif : Bársonytalpon oson a halál
Quinnell, A. J. : Mesterkémek
Pohl, Frederik (1919) : Terror
Quinnell, A. J. : Tökéletes gyilkosság
Quentin, Patrick : Gyanús véletlenek
Quentin, Patrick : A zöldszemű szörny
Radnai Gáborné : Szívbénulás
\N : Nehéz nap a vesztőhelyen
Rejtő Jenő (1905-1943) : A láthatatlan légió
Rejtő Jenő (1905-1943) : Pipacs, a fenegyerek ; Az elsikkasztott pénztáros
Rejtő Jenő (1905-1943) : A három testőr Afrikában
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az ellopott futár
Rejtő Jenő (1905-1943) : Ezen az éjszaka
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az elveszett cirkáló
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az elátkozott part
Rathkyng, Robert : Reszkess, testőr!
Radnai Gáborné : Hűség
Randall, Bob : A férfiaknak meg kell halniuk
Ridpath, Michael (1961-) : Ragadozók között
Ridpath, Michael : Szabad a vásár
Rejtő Jenő (1905-1943) : Csontbrigád
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az elsikkasztott pénztáros ; Egy bolond száz bajt csinál
Rejtő Jenő (1905-1943) : A boszorkánymester ; A Sárga Garnizon
Rejtő Jenő (1905-1943) : A fehér folt ; Bradley Tamás visszaüt
Rejtő Jenő (1905-1943) : Vesztegzár a Grand Hotelban ; A szőke ciklon
Rejtő Jenő (1905-1943) : A pokol zsoldosai ; Az utolsó szó jogán
Rejtő Jenő (1905-1943) : Trópusi pokol
\N : A rémület szigete
Robinson, Patrick : Tájfun
Roberts, Nora (1950-) : A tűz leánya
Robinson, Patrick (1939-) : Lázadás a Shark fedélzetén
Roberts, Nora (1950-) : Halálos hűség
Roberts, Nora (1950-) : A halál szemtanúi
Roberts, Nora (1950-) : Halálos bosszú
Roberts, Nora (1950-) : A halál fényében
Garwood, Julie : A menyasszony
Archer, Jeffery (1940-) : A tizenegyedik parancsolat
Iles, Greg : Huszonnégy óra
Clancy, Tom : Erőegyensúly
Friedman, Milton : Választhatsz szabadon
Isachesen, Arne Jon : Ismerjük meg a piacgazdaságot
\N : Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár
Biddulph, Steve : Hogyan neveljük a fiúkat?
Biddulph, Steve : Hogyan neveljünk boldog gyermekeket?
Cramm, Dagmar von : Amit a baba szívesen eszik
Nemes András : Jogi alapismeretek a középfokú sportmenedzserek számára
Goethe, Johann Wolfgang : Faust. [Tragédia.] 2. r.
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang : Faust. 1. r. [Drámai költemény]
Goethe, Johann Wolfgang : Faust. 1. r. [Drámai költemény]
Goethe, Johann Wolfgang : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, [Johann Wolfgang] : Faust. [Drámai költemény]
Goethe, [Johann Wolfgang] : Faust. [Drámai költemény]
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Faust
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Faust
Goethe, (Johann Wolfgang) (1749-1832) : Faust (2-2. r. - Ős Faust) [Ur-Faust] [Drámai költemény]
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang : Egmont
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang von : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang von : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang : Werther szerelme és halála
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Goethe, [Johann Wolfgang von] (1749-1832) : Faust [Drámai költemény]
Goethe, [Johann Wolfgang von] (1749-1832) : faust [Drámai költemény]
Goethe, Johann Wolfgang : Faust
Gogol', Nikolaj Vasil'evic (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Gogol', Nikolaj Vasil' evic (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Lőrincz L. László (1939-) : Csöd
Pilcher, Rosamunde (1924) : Kagylókeresők
Pilcher, Rosamunde (1924-) : Más szemmel ; Tengeri szél
Golding, William : A legyek ura
Gogol, Nikolaj Vasilevic (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Gogol, N[ikolaj] V[aszil'evics] (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Gogol, N[ikolaj] V[aszil'evics] (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Szarka Sándor : A horvát tengerpart
Stone, Katherine (1949-) : Laura
Gogol', (N[ikolaj] V[ aszil'evics]) (1809-1852) : A köpönyeg ; A revizor
Gor'kij, Maksim (1868-1936) : Éjjeli menedékhely
Gogol, Nikolaj Vasilevic : A köpönyeg
Gogol, N[ikolaj] V[aszil'evics] (1809-1852) : A köpönyeg ; A revizor
Gogol, N[ikolaj] V[aszil'evics] (1809-1852) : A köpönyeg ; A revizor
Gorkij, (M[akszim]) (1868-1936) : Éjjeli menedékhely
Gorkij, (M[akszim]) (1868-1936) : Éjjeli menedékhely
Gorkij, (M[akszim]) (1868-1936) : Éjjeli menedékhely
Gogol, Nikolaj Vasil'evic (1809-1852) : A köpönyeg ; Az orr ; A revizor
Golding, William : A Legyek Ura
Golding, William : A Legyek Ura
Golding, William : A Legyek Ura
Golding, William (1911-) : A Legyek Ura ; A piramis
Karinthy Frigyes (1887-1938) : Így írtok ti (1912)
Golding, William : A Legyek Ura
Hubaček, Miloš : Lángoló óceán
Forgács András : Görögország
\N : Görög drámák
\N : Az anyag
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
Schutt, Karin : Masszázs
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
\N : Görög drámák
Hasek, Jaroslav : Svejk
Hemingway, Ernest : Az öreg halász és a tenger
Hemingway, Ernest : Az öreg halász és a tenger
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony
Szepes Mária : A lélek anatómiája
Somorjai Ferenc : Tanuljunk könnyen gyorsan franciául
Hofmann, Ernest Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony
Hoffmann, Ernest Theodor Amadaus (1776-1822) : Az arany virágcserép
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilíász - Odüsszeia
Homérosz : Ilias
Homérosz : Ilias
'Omeros (i. e. 8. sz.) : Iliász
'Omeros (i. e. 8. sz.) : Iliász
Homérosz : Iliász
Homérosz : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Homérosz : Iliász
Miller, Marcus F. : Nostradamus beteljesült jóslatai
Homérosz : Odüsszeia
'Oméros : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Homéros : Odüsszeia
Homérosz : Odüsszeia
Hemingway, Ernest (1899-1961) : Szegények és gazdagok ; A folyón át a fák közé ; Az öreg halász és a tenger
Hugo, Victor (1802-1885) : A párizsi Notre-Dame
Hugo, Victor (1802-1885) : A párizsi Notre-Dame
Hugo, Victor (1802-1885) : A párizsi Notre-Dame
Hugo, Victor : A párizsi Notre-Dame
Hugo, Victor (1802-1885) : A nyomorultak
Hugo, Victor (1802-1885) : A párizsi Notre-Dame, 1482
Hugo, Victor : A párizsi Notre-Dame
Hugo, Victor : A nyomorultak
Hugo, Victor : A nyomorultak
Hugo, Victor : A nyomorultak
Ibsen, Henrik (1828-1906) : A vadkacsa ; Solness építőmester
Ibsen, Henrik : A vadkacsa ; Solness építőmester
Ibsen, Henrik : A vadkacsa ; Solness építőmester
Ibsen, Henrik : A vadkacsa ; Solness építőmester
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Három dráma
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Három dráma
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Nóra
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Nóra
Ibsen, Henrik (1828-1906) : Nóra
Ibsen, Henrik : Nóra
Ibsen, Henrik : Nóra
Ibsen, Henrik : A vadkacsa ; Solness építőmester
Ibsen, Henrik : A vadkacsa ; Solness építőmester
Illyés Gyula : Puszták népe
Illyés Gyula : Puszták népe
Illyés Gyula : Puszták népe
Illyés Gyula : Puszták népe
Illyés Gyula : Puszták népe
Illyés Gyula : Puszták népe
Jókai Mór : A cigánybáró
Jókai Mór : A cigánybáró ; Az utolsó budai basa
Jókai Mór : A cigánybáró ; Párbaj Istennel
Jókai Mór : A cigánybáró
Jókai Mór : A gazdag szegények
Jókai Mór : A cigánybáró
Jókai Mór : A cigánybáró
Illyés Gyula : Petőfi Sándor
Jókai Mór : Szegény gazdagok
Jókai Mór : Az aranyember
Jókai Mór : Az aranyember
Jókai Mór : Az aranyember
Jókai Mór : Az aranyember
Jókai Mór : Az aranyember
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór : Sárga rózsa
Jókai Mór (1825-1904) : Sárga rózsa
Jókai Mór (1825-1904) : Sárga rózsa
Ludlum, Robert (1909-) : A Chancellor kézirat
Kafka, Franz (1883-1924) : A per
Kafka, Franz (1883-1924) : A per
Kafka, Franz : A per
Kafka, Franz : Elbeszélések
Kafka, Franz : Az átváltozás
Jókai Mór (1825-1904) : Fekete gyémántok
Jókai Mór : Egy magyar nábob
Jókai Mór (1825-1904) : Jókai Mór válogatott művei
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Doherty, Paul C. : Ré álarca
Doherty, Paul C. : A Hórusz-gyilkosságok
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
\N : Kalevala
\N : Kalevala
Katona József : Válogatott művei
Kármán József : Válogatott művei
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József (1791-1830) : Bánk bán
Kosztolányi Dezső : Pacsirta
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Nero, a véres költő ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Boldogság
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Esti Kornél
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Esti Kornél
Kemény Zsigmond : Özvegy és leánya
Grisham, John (1955) : Siralomház
Pileggi, Nicholas : Casino
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864) : A skarlát betű
Závada Pál (1954-) : Jadviga párnája
\N : Együttnevelés-speciális igényű tanulók az iskolában
\N : Anatómia atlasz
Breschke, Joachim : Hálás szobanövények
Guzek, Gaby : Gombák a testünkben
Kopmeyer, Marion R. : Hogyan váltsuk valóra vágyainkat?
Reynolds, Michael : Acélpokol
Pöppel, Martin : Mennyország és pokol
Aronson, Elliot (1932) : A társas lény
Faluba Zoltán (1911) : A méhanya nevelése
\N : A méhbetegségek megelőzése és gyógyítása
Golding, William : A Legyek Ura
Stendhal (1783-1842) : Vörös és fekete
Ibsen, Henrik : Nóra
Madách Imre : Az ember tagédiája
Sarkadi Imre (1921-1961) : Oszlopos Simeon ; Elveszett paradicsom
McCullough, Colleen(1938-) : Morgan szerencséje
Heka László : Kompakt útiszótár
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
Brown, Sandra(1948-) : Kimondhatatlanul
Örkény István : Glória ; Macskajáték ; Tóték
Barát József(1952-) : Amerika álom marad
Pelyach István(1959-) : Kossuth Lajos
Agnello Hornby, Simonetta(1945-) : A Mandulaszedő
Evans, Nicholas : A suttogó
Alcott, Louisa May(1832-1888) : Jó feleségek
Steel, Danielle : Gyalázat
Steel, Danielle (1947-) : Égi küldemény
Steel, Danielle (1947-) : Ígéret
Steel, Danielle (1947-) : Ház a Remény utcában
Bell, Malcolm : Végső búcsú
Merle, Robert (1908-) : Az élet rózsái
Benzoni, Juliette : A firenzei lány
Anderson, Catherine : Csak egy érintés
Fenákel Judit (1936) : Magántörténet
Moliére (1622-1673) : A fösvény ; Képzelt beteg ; Tartuffe
Banks, Iain(1954-) : Emlékezz Phlebasra
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Édes Anna
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Madách Imre : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Madách Imre válogatott művei
\N : Liliomfi
\N : Liliomfi
Lucado, Max : Ahogy szeretni érdemes
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Pacsirta ; Aranysárkány
Wass Albert(1908-1998) : Valaki tévedett
Lengyel József (1896-1975) : Igéző
Orwell, George : A fikusz és az Antikrisztus
Rajna Péter(1949-) : Az elme öregedése
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Baranyi Ferenc(1937-) : A hiány kalodája
Madách Imre : Az ember tagédiája
Bronte, Charlotte : A Stancliffe-fogadó
Lengyel András(1950-) : ...gondja kél a gondolatban
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Krizsán László(1929-) : A sivatag titkait kutatta
Mann, Thomas : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Kennedy, Michelle : Ebadta kölyke
Mann, Thomas : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Brown, Dan(1964-) : Angyalok és démonok
Alinei, Mario (1926-) : Ősi kapocs
Wilber, Ken (1949-) : Áldás és álhatatosság
Mann, Thomas : Tonio Kröger ; Mario és a varázsló
Bonacci, Mary Beth : Igazi szerelem
\N : Mai magyar drámák
\N : Mai magyar drámák
Kennedy, Michelle : Ebadta kölyke
Bödők Zsigmond : Magyar feltalálók a távközlés történetében
\N : Lecsukott szemeden át látom
Nógrádi László : Exel XP alapokon
\N : A feladatra készülni kell
János Pál(pápa), II.(1920-2005) : Átlépni a remény küszöbén
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : A dollárherceg jegyese
Holt, Victoria(1906-1993) : A tengeri boszorkány
Kubelka , Susanna(14942-) : Ofélia úszni tanul
White, Thomas : Halálos sóhajok, érzéki sikolyok
Kosztolányi Dezső : Nero, a véres költő
\N : Mai magyar drámák
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Mann, Thomas (1875-1955) : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas (1875-1955) : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas (1875-1955) : Mario és a varázsló
Mann, Thomas (1875-1955) : Mario és a varázsló
Mann, Thomas : Tonio Kröger ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas (1875-1955) : Tonio Kröger ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas (1875-1955) : Tonio Kröger ; Mario és a varázsló
\N : Mór [Kart.dok.]
\N : Várpalota és Pétfürdő[Kart.dok.]
Hadrovics László (1910-1997) : Magyar - horvát kisszótár
\N : Magyar Köztársaság helységnévkönyve
Vikár György (1926-) (pszichiáter) : Az ifjúkor válságai
\N : A magyar dráma antológiája
Vikár György (1926-) : Az ifjúkor válságai
Hill, Jonathan : A keresztény gondolkodás története
Józsa Béla : Tigrisek az Ardennekben
Kessler, Roland : FBI
Nemeskürty István(1925-) : Mi végre vagyok a világon
Tilkovszky Lóránt (1927) : Ez volt a Volksbund.
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A beszélő köntös ; A gavallérok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán : Tót atyafiak ; a jó palócok ; Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A néhai bárány
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A Noszty fiú esete Tóth Marival
Frenzel, Claudia (1966-) : Na ne !
Mann, Thomas : Mario és a varázsló
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Különleges házasság
Claybourne, Anna : Bevezetés a gének és a DNS világába
Vincze Eszter : Ékszerek gyöngyből
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Különös házasság
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Különös házasság
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Wolf, Klaus-Peter(1954-) : Pál-Péter és a Láthatatlan
Michels, Tilde : Amikor Guszti maci kicsi volt
Katona József : Bánk bán
Price, Mathew : Folti és a fürge béka
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Katona József : Bánk bán
Tarcsai Szabó Tibor : Az elvarázsolt város
Katona József : Bánk bán
: Bánk bán / Katona József ; Az ember tragédiája / Madách Imre
Tersánszky J.Jenő(1888-1969) : Egy szarvasgím története
Denne,Ben : Első enciklopédiám a tengerekről és óceánokról
Mesterházyné Egenhoffer Olga : A tenger élővilága
Übelacker, Erich : Energia
Bizi, Alexandra : A kislány, aki nem tudott aludni
Örkény István (1912-1979) : Az utolsó vonat
Fejes Endre (1923) : Rozsdatemető ; Kéktiszta szerelem
Örkény István (1912-1979) : Meddig él egy fa?
Mann, Thomas (1875-1955) : Egy szélhámos vallomásai
Mikszáth Kálmán : Az eladó birtok
Capote, Truman (1924-1984) : Hidegvérrel
Kész Barnabás : Híres csaták
Gellért Sándor (1916-) : Csillagok Suomi egén
Strong, Judy : Lady Avery
Britton, Pamela : Csókjaidtól elbűvölve
Stone, Katherine (1949-) : Egy másik szerelem
White, Stephen (1951-) : A védett tanú
Crichton, Michael (1943-) : Élesben
Shelley, Duncan : A félelem fogságában
Clark, Mary Higgins (1931-) : A ház titka
Spiró György : Az Ikszer
Higgins, Jack (1929-) : Sasok röpte
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
Szerb Antal (1901-1945) : A Pendragon legenda
Molnár Géza : Hullámverés
Somfai László (1907-1972) : Viharban
Déry Tibor (1894-1977) : Szerelem
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Gobseck ; Goriot apó
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Goriot apó
Fleming, Ian : Casino Royale
Chandler, Raymond (1888-1959) : Raymond Chandler összes Philip Marlowe története
Chandler, Raymond (1888-1959) : Raymond Chandler összes Philip Marlowe története
Chandler, Raymond (1888-1959) : Raymond Chandler összes Philip Marlowe története
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán : Tót atyfiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán : Tót atyfiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán : Tót atyafiak ; A jó palócok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Új Zrínyiász
Mikszáth Kálmán : A Nosty fiú esete Tóth Marival
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A beszélő köntös ; A gavallérok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A beszélő köntös ; A gavallérok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A beszélő köntös ; A gavallérok
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Új Zrínyiász
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Új Zrínyiász
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma ; Új Zrínyiász
Mikszáth Kálmán : A Nosty fiú esete Tóth Marival
Mikszáth Kálmán : A Nosty fiú esete Tóth Marival
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Boruzs János : Megálmodott szerelem
Erdélyi Margit : Repülj velem
Bradford, Barbara Taylor (1933-) : A múlt ködében
Le Guin, Ursula K. (1929-) : A kisemmizettek
Powers, Tim (1952-) : Anubisz kapui
Adams, Douglas (1952-2001) : Jobbára ártalmatlan
Moliere (1622-1673) : Tartuffe
Mikszáth Kálmán : Tót atyafiak ; A jó palócok ; Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A Sipsirica
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Szent Péter esernyője ; A Sipsirica
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma ; Új Zrínyiász
Nemes Judit (1973-) : Felvonó a csúcsra
Anderson, Melissa : Kétszemélyes játék
Carnaby, Sara : Először csak sötétben
Cordonnier, Marie : Oly kedves és érzéki ...
Garden, Sarah : Ne sírj, bohócdoktor!
Maison, Syndie (1941-) : Adjuk férjhez a mamát!
McElfresh, Adeline : A doktornő szerelme
Moliére (1622-1673) : A fösvény ; Képzelt beteg ; Tartuffe
Moliére (1622-1673) : A fösvény ; Képzelt beteg ; Tartuffe
Moliére (1622-1673) : A fösvény ; Képzelt beteg ; Tartuffe
Moliere : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliere : A fösvény
Moliere : Tartuffe
Moliere : Tartuffe
Moliére (1622-1673) : Drámák
Moliere : Tartuffe
Moliere : Tartuffe
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliére : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Moliere : Hat színmű
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Válogatott elbeszélések
Katona Józsf : Bánk bán
Lukács Imre, Sz. : Magyar gulág
Kafka, Franz (1883-1924) : Az átváltozás
Lukács Imre, Sz. : Tábor a pusztán ; A halál szinpadán
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Hemingway, Ernest : Az öreg halász és a tenger
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Árvácska
Örkény István : Tóték ; Macskajáték
Vágó Márta (1903-1976) : József Attila
Brewer, Sarah : Energiafokozók
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Az Isten háta mögött ; Kivilágos kivirradtig ; Úri muri ; A boldog ember ; Árvácska
Varnus Xaver (1964-) : Átváltozások
Nové Béla : Tény / Soros
Applebaum, Anne : Gulág története
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri ; Betyár
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Pipacsok a tengeren ; Árvácska
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Pipacsok a tengeren ; Árvácska
Fekete István (1900-1970) : A koppányi aga testamentuma
Souad(1958?-) : Akit elevenen megégettek
Phillips, Arthur(1969-) : Az egyiptológus
Köthe, Rainer (1942-) : Világtörténelem
Cronin, Archibald Joseph(1896-1981) : Doktor Finlay
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Elbeszélések I.
Péter László (1926-) : József Attila Szegeden
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Lőrinc L. László (1939-) : A felakasztott indián szigetén
Katz Katalin : Visszafojtott emlékezet
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Lázár Ervin (1936-) : Magyar mondák
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Roberts, Nora (1950-) : Halálos hasonmás
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Pillangó ; A fecskék fészket raknak
\N : Mindenki középiskolája
\N : Jegyzett magyar festőművészek almanachja, 1800-1914
Bíró Béla(1947-) : Drámaelmélet
: Nyírő József, a székely nép krónikása
\N : A szépség története
Beckman, Thea : Keresztes hadjárat farmerban
Pratchett, Terry : Egyenjogú rítusok
Vonnegut, Kurt (1922) : Utópia
Kosztolányi Dezső : Boldogság
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Vonnegut, Kurt : A Titán szirénjei
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Életem regénye
Móricz Zsigmond (1879-1941) : Rokonok
Mason, Jennifer(1958-) : Kvalitatív kutatás
Móricz Zsigmond : Pillangó ; Árvácska
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Pipacsok a tengeren ; Árvácska
Temple, Robert K. G. (1945-) : A kristálynap
Bardelli, Giorgio G.(1965-) : Dél-Ázsia és az Indonéz-szigetek állatvilága
Móricz Zsigmond : Árvácska
Móricz Zsigmond : Árvácska
Móricz Zsigmond : Árvácska
Arzuffi, Arturo : Észak-Amerika állatvilága
Wouk, Herman (1915-) : Texasi labirintus
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Árvácska
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Árvácska
Márai Sándor (1900-1989) : Idegen emberek
Vitéz Annamária : Lovagképző iskola avagy Illemórák leendő lovagoknak
Móricz Zsigmond : Árvácska ; Csibe
\N : Iskolai egészségfejlesztés
Rozvány György (1939-) : Jemen
Csete László (1929-) : A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés
Brown, Dale : Az ég urai
Móricz Zsigmond : Árvácska ; Kiserdei angyalok
Lovász Károly : Élménypedagógia
Nagy Lajos : Kiskúnhalom
Maclean, Alistair : Rejtély a tengereken
Nagy Lajos : Kiskunhalom
King, Stephen(1946-) : A setét torony
Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Tragédia ; Szegény emberek ; Barbárok
Móricz Zsigmond : Tündérkert
Móricz Zsigmond : Életem regénye
King, Stephen(1946-) : A setét torony
King, Stephen(1946-) : A setét torony
Móricz Zsigmond : Életem regénye
Németh László (1901-1975) : Iszony
Németh László (1901-1975) : Németh László válogatott művei
Németh László (1901-1975) : Gyász
Németh László (1901-1975) : Gyász
\N : Négy mai elbeszélő
Orwell, George (1903-1950) : Állatfarm
Orwell, George (1903-1950) : Állatfarm
Orwell, George (1903-1950) : Állatfarm
Orwell, George (1903-1950) : Állatfarm
Németh László (1901-1975) : Égető Eszter
Németh László (1901-1975) : Galilei ; II. József
Németh László (1901-1975) : Galilei ; II. József
Németh László (1901-1975) : Galilei ; II. József
Németh László (1901-1975) : Iszony
Németh László (1901-1975) : Iszony
Németh László (1901-1975) : Iszony
Lem, Stanislaw : Kiberada
Rezessy László : Zeneelmélet
Jókia Mór (1825-1904) : Az arany ember
Berendt, John : Éjfél a jó és a rossz kertjében
Hailey, Arthur (1920-2004) : Felső körökben
Ludlum, Robert (1927-) : A csere
Brasme, Anne-Sophie (1984-) : Lélegezz!
Hell Judit (1954) : Magyar filozófia a XX.században
Nemere István (1944-) : Az iszonyat órái
King, Stephen (1947-) : A holtsáv
McBain, Ed (1926-) : A halál csókja
\N : Jégmágia
Ottlik Géza (1912-1990) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912-1990) : Iskola a határon
Ottlik Géza (1912-1990) : Iskola a határon
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István (1912-1979) : Válogatott Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Örkény István : Drámák
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa ; Az apostol
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol
Petőfi Sándor (1823-1849) : Válogatott versek
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol ; A helység kalapácsa / Fazekas Mihály : Lúdas Matyi
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol ; A helység kalapácsa / Fazekas Mihály : Lúdas Matyi
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Anyegin
Archer, Jeffry : A negyedik rend
Rejtő Jenő : Pokol a hegyek között
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Anyegin
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Anyegin
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin (Evgenij Onegin)
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Anyegin
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : A pikk dáma és más elbeszélések
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Jevgenyij Anyegin
Rostand, Edmond (1868-1918) : Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond (1868-1918) : Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond (1868-1918) : Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond (1868-1918) : Cyrano de Bergerac
\N : Rendes feltámadás
Racine, Jean (1639-1699) : Phaedra
Platon (Kr.e. 427-347) : Szókratész védőbeszéde ; A lakoma
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Elbeszélő költemények ; Mesék
Sarkadi Imre : Drámák
Sarkadi Imre : Drámák
Sarkadi Imre (1921-1961) : Oszlopos Simeon ; Elveszett paradicsom
Sánta Ferenc : Húsz óra
Sánta Ferenc (1927-) : Az ötödik pecsét
Salinger, Jerome David (1919) : Zabhegyező
Sarkadi Imre (1921-1961) : Oszlopos Simeon ; Bolond és szörnyeteg
Koontz, Dean R. (1945-) : A rettegés ajtaja
Cook, Robin : Invázió
Stone, Rodney : Sikoltás az éjszakában
Egely György (1950) : Gömbvillám!
Kafka, Franz : Az átváltozás
Bruckner, Sheila (írói név) : Csábíts el!
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Moliere : Tartuffe
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor elbeszélő költeményei
Poe, E. A. : Rejtelmes történetek
\N : Rémisztő történetek
Buscaglia, Leo F. : A szeretet
Travers, Susan (1909-) : Bátraké a holnap
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Válogatott művei
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Géczi Zoltán : A legyőzhetetlen Tigris páncélos
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Tell Vilmos
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Tell Vilmos
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Ármány és szerelem
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Ármány és szerelem
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Ármány és szerelem
Schiller, Friedrich : Ármány és szerelem ; Don Carlos ; Tell Vilmos
Schiller, Friedrich : Ármány és szerelem ; Don Carlos ; Tell Vilmos
Hemingway, Ernest (1899-1961) : Az öreg halász és a tenger
Semprun, Jorge (1923) : A nagy utazás
Semprun, Jorge (1923) : A nagy utazás
Semprun, Jorge (1923) : A nagy utazás
Peale, Norman Vincent : A pozitív gondolkodás hatalma
Schiller, Friedrich : Ármány és szerelem
Schiller, Friedrich : Ármány és szerelem
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet, dán királyfi
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet ; Szentivánéji álom
Semprun, Jorge : A nagy utazás
Sophokles : Antigoné ; Élektra
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Szophoklész : Élektra ; Oedipus király ; Antigoné
Shakespeare, William (1564-1616) : Ahogy tetszik
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Négy dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet ; Szentivánéji álom
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet ; Szentivánéji álom
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet ; Szentivánéji álom
Bojtár Endre : Lengyel költők antológiája
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet ; Szentivánéji álom
Lengyel Béla : A világirodalom ars poeticái
Lecomte Du Nouy, Hermine : Szerelmes barátság
Shakespeare, William : Hamlet, dán királyfi
Shakespeare, William (1564-1616) : Tévedések vígjátéka
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet, dán királyfi
\N : Lant és toll
Shakespeare, William (1564-1616) : Macbeth
: La Fontaine meséi
Shakespeare, William (1564-1616) : Szentivánéji álom
Shakespeare, William (1564-1616) : Vízkereszt, vagy Amit akartok
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Shakespeare, William (1564-1616) : III. Richard
Sofokles (i.e.496-406) : Antigoné ; Oedipus király : [teljes, gondozott szövegek]
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet, dán királyfi
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet, dán királyfi
Szigligeti Ede (1814-1878) : Liliomfi. - Csiky Gergely : Buborékok
Shakespeare, William (1564-1616) : Öt dráma
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Sophoklés (Kr.e. 496-406) : Három tragédia
Sophoklés (Kr.e. 496-406) : Három tragédia
Holt, Victoria : A kastély ura
Sophoklés (Kr.e. 496-406) : Antigoné ; Oidipusz király
Sophoklés (Kr.e. 496-406) : Antigoné ; Oidipusz király
Roberts, Nora (1950-) : Halhatatlan a halálban
Stendhal (1783-1842) : Vörös és fekete
Stendhal : Vörös és fekete
Stendhal (1783-1842) : A pármai kolostor
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazása Lilliputban
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
\N : A romok úrnője
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
: A szegények öröme
Sofoklés (Kr.e. 496-406) : Oidipusz király ; Oidipusz Kolónoszban
Sofoklés (Kr.e. 496-406) : Oidipusz király ; Oidipusz Kolónoszban
Tolsztoj, Lev : Ivan Iljics halála
Tolsztoj, Lev : Színművek
Fielding, Helen : Mindjárt megőrülök!
Tolstoj, Lev Nikolaevic (1828-1910) : Ivan Iljics halála ; Szergij atya : [teljes, gondozott szövegek]
Szigligeti Ede (1814-1878) : Szigligeti Ede munkái
Fielding, Helen : Bridget Jones naplója
Clark, Mary Higgins (1929-) : Szólíts kedvesemnek
Tolsztoj, Lev (1828-1910) : Anna Karenina
Tolsztoj, Lev (1828-1910) : Anna Karenina
Tolsztoj, Lev : Ivan Iljics halála
Tolsztoj, Lev : Ivan Iljics halála
Tolsztoj, Lev : Ivan Iljics halála
\N : Magdolna
Christie, Agatha (1891-1976) : Szunnyadó gyilkosság
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Madách Imre : Összes művei
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Madách Imre (1823-1864) : Madách-idézetek könyve
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Madách Imre (1823-1864) : Madách Imre és Jókai Mór válogatott versei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Voltaire (1694-1778) : Candide : [teljes, gondozott szöveg]
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde ; A rom ; A két szomszédvár
\N : A magyar novella antológiája
\N : Magyar felvilágosodás
\N : Középkori költészet
\N : Magyar nőköltők a XVI. századtól a XIX. századig
(Kozocsa Sándo) : Magyar szerelmes levelek. 1528-1944
Haggard, Rider : Cleopatra
\N : Négykezes rémület
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Zalán futása
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály drámai művei
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Zrínyi Miklós válogatott művei
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Zrínyi Miklós válogatott művei
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem : Rövidített kiad. ; Az török áfium ellen való orvosság : Rövidített kiad.
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Szigeti veszedelem
Abdalla, Kalanga : Az istenek és a dzsungel
Abe Kóbó (1924) : A homok asszonya
Abe Kóbó (1924) : A dobozember
Ábel Olga (1905) : Egy újságírónő magánjegyzetei
Abécassis, Eliette : Kumrán avagy Ki ölte meg Jézust?
Abailard, Pierre : Szerencsétlenségeim története
Abraham, Peter (1934) : Királylányt vettem feleségül
Abrahams, Peter (1919) : Ékesítse koszorú
Abrahams, Peter (1919) : Egyetlen éjszaka
Abraham, Cyril : Az Onedin család
Abish, Walter : Német ez még?
Abody Béla (1931) : Úton-útfélen
Abody Béla (1931) : Szervusztok
\N : Magyar költők, 20. század
Price, Mathew : Folti és a barátság
Váradi Júlia : A szabadság foka
Nógrádi Gábor (1947-) : Ki érti ezt?
Abody Béla (1931-) : Mindent bele!
Abody Béla (1931) : 12-es viszonylatban
Abody Béla (1931) : Emlékezetem pályája I-II.
Cabot, Meg : Valódi és képzelt hercegnők
Abody Béla (1931) : Arcok, képek, önarcképek
Roberts, Nora (1950-) : Titokzatos csillag
Ács Margit (1941) : A gyanútlan utazó ; Az esély
Ács Margit (1941) : Csak víz és levegő
\N : Huszadik századi francia novellák
Acin, Jovica : Elhajlások
Achebe, Chinua (1930) : A nép fiai
Szirmai Miklós (1962-) : Depilógus
\N : Magyar költők, 17. század
Abramov, Fjodor (1920) : Két tél és három nyár
Abramov, Fedor Aleksandrovic : A ház
Abramov, Fjodor (1920) : Fivérek és nővérek
Tőke Péter (1945-) : Hatalomfosztás avagy Egy másik szép új világ alkonya
Abraham, Pearl (1960-) : A rabbi lánya
Sárközi Mátyás (1937-) : Mit is jelent?
Tarnóc Márton : Magyar gondolkodók, 17. század
Aczél Tamás (1921) : Illuminációk
Aczél Tamás (1921-1994) : A vadászat
Adamovic, Ales' : Büntető-osztagosok
Adamovics, Alesz : Hatinyi harangok
Kelemen Gábor, L. (1956-) : Nyaralóhelyek
Kukorelly Endre (1951-) : Samunadrág
Adamovics, Alesz (1918) : Fejezetek a blokád könyvéből
Adamovic, Aleksandr Mihajlovic : A blokád könyve II.
Adamson, Joy : A fürkésző szellem
Winkelmeyr, Stefan : Kerti grillsütők, kandallók és grillezőhelyek
Márki Anita : Otthon szültem
\N : Mindennapi kenyerünk
Ady Endre : Összes novellái
Nagy Péter : Magyar drámaírók, 16-18. század
Ady Endre : Művészeti írások
Ady Endre (1877-1919) : Muskétás tanár úr
Ady Endre (1877-1919) : A kék álom
Ady Endre (1877-1919) : Életem nyitott könyve
Adlová, Vera : Tavaszi szimfónia
\N : Költőnk és kora
Ady Endre (1877-1919) : A fekete lobogó
Závodszky Géza (1939-) : Szabadság csillaga
Gubskaja, Marina : Illemország
Ágh István (1938-) : Virágok
Ágh István (1938-) : Utolsó terelés az ősz legelőn
Ágh István (1938-) : Rókacsárda
Ágh István (1938-) : Kidöntött fáink suttogása
Ágh István (1938-) : Egy álom következményei
Ágh István : Dani uraságnak
Ágh István (1938-) : Árokból jön a törpe
Sanders, Lawrence (1920-) : McNally dilemmája
Segal, Erich (1937-) : Az elfelejtett kaland
Rejtő Jenő (1905-1943) : Nincs kegyelem
[Aisopos] : Esopus fabulái Pesti Gábor szerint
\N : Aiszóposz meséi
Aiszkhülosz (i.e. 525-456) : Aiszkhülosz drámái
Aishulos (Kr.e. 525-456) : Aiszkhülosz drámái
Agnon, S. J. (1888-1970) : Valaha régen
Ágoston Julián (1909-1969) : Esteván
Ágoston Vilmos (1947) : Húzd a Himnuszt, ne káromkodj!
Agócs Károly : A lélekmadár
Haggard, Rider : Cleopatra
\N : Magyar költők, 19. század
Ajbek (1905-1968) : Rózsáakert dalosa
Szalai Anna (1946) : Magyar elbeszélők, 19. század.
Ajni, Szadriddin (1877-1954) : Az uzsorás halála
Ajtmatov, Csingiz : A tengerparton futó tarka kutya
Ajtmatov, Csingiz (1928) : Az évszázadnál hosszabb ez a nap
Ajtmatov, Csingiz (1928) : A versenyló halála ; Fehér hajó
Ajtmatov, Csingiz (1928) : Vesztőhely
Ajtony Árpád (1944-) : A birodalom elvesztése
MacLean, Alistair : Randevú az arannyal
Illés Endre : Magyar elbeszélők, 20. század
\N : Aki utoljára nevet
Bennett, Arnold (1867-1931) : Grand Hotel Babylon
\N : Ákombák tanár úr
Ákody Zsuzsanna : Földanyácska gyermekei
\N : Magyar elbeszélők, 16-18. század
Highsmith, Patricia : Remegő szívvel
Akutagawa, Ryunosuke (1892-1927) : Az éneklő borz
\N : Magyar emlékírók, 16-18. század
Akutagawa, Ryunosuke (1892-1927) : A hottoko álarc
Ákos Miklós (1911-) : A légió pilótája
\N : A magyar középkor irodalma
Akszjonov, Vaszilij (1932) : Örvényes ifjúság
Akszjonov, Vaszilij (1932) : Tájkép papírból
Alain - Fournier (1886-1914) : Az ismeretlen birtok
Alavi, Bozorg : Botrány
\N : Magyar drámaírók, 19. század
\N : Magyar költők, 18. század
\N : Magyar drámaírók, 20. század
Alarcón, Pedro Antonio de (1833-1891) : A végzetes jóslat
Alapi Salamon Aurél (1908-) : Huszárok
Albert Ernő (1932-) : Rigó és madár
Albert Gábor (1929) : Egy lakodalom végelszámolása
Albert Gábor (1929) : Hol vannak azok az oszlopok?
Albert Gábor (1929) : István király fanyar bora
McDonald, Gregory : Zárt körű gyilkosságok
Albert Gábor (1929) : Kagylóhéjban
Albert Gábor (1929) : Nem fáj az a kőnek...
Albert Gábor (1929) : Útvesztők, verőfényben
Albahari, David : Apám evangéliuma
\N : Magyar erato
Albee, Edward (1928-) : Nem félünk a farkastól
Aldridge, James (1918) : A diplomata
Kriza Ildikó : Magyar népballadák
Aldridge, James (1918) : Amerikai párbaj
Aldrich, Bess Streeter (1881-1954) : És lámpást adott kezembe az Úr
\N : Magyar mozaik '87
Aldridge, James (1918) : MacGregor küldetése
Aldridge, James (1918) : Még egy utolsó pillantás
Aldridge, James (1918) : Testvérem, Tom
Aleksievic, Svetlana : Fiúk cinkkoporsóban
\N : Magyar mozaik '86
Alexis, Jacques Stephen : Muzsikáló fák
\N : Magyar népdalok
Allen, Woody (1935) : A szendvics feltalálása
Allende, Isabel (1942-) : A szerencse lánya
Allende, Isabel (1942-) : Elmosodó önarckép
\N : ... áll Buda még!
\N : Magyar avantgárg irodalom (1915-1930) olvasókönyve
Allais, Alphonse (1854-1905) : A Blaireau-ügy
Alfieri, Vittorio (1749-1803) : Tragédiák
\N : A szerelem rabszolgái
Stendhal (1783-1942) : A szerelemről
Eddy, Paul : Merj meghalni!
Prescott, Michael : Az árnyékvadász
Almásy Ferenc : Fekete lyuk
\N : Álomvalóság
Alvinczi Péter (1570-1634) : Magyarország panaszainak megoltalmazása és válogatás prédikációiból, leveleiből
\N : Alvó lovagok
Alther, Lisa (1944) : Eredendő bűnök
Ambrózy Ágoston (1914) : Borostyán
Ambrózy Ágoston (1914) : Carmencita
Ambrózy Denise : Könyörtelen játszmák
Ambrus András : Gyergyó
Ambrose, David : Véletlen
Ambrus Lajos (1950) : Eldorádó
Amado, Jorge : Arany gyümölcsök földje
Amado, Jorge (1912) : Holt tenger ; Az éjszaka pásztorai
Amado, Jorge (1912) : A vén tengerész
Amado, Jorge (1912) : Zsubiabá
Amado, Jorge (1912) : Vízordító három halála
Amado, Jorge (1912) : Gabriela ; Szegfű és fahéj
Amado, Jorge (1912) : Flor asszony két férje
Ambrus Zoltán (1861-1932) : Giroflé és Girofla
Ambrus Zoltán (1861-1932) : A gyanú
Ambrus Zoltán (1861-1932) : Kultúra Füzértánccal
Ambrus Zoltán (1861-1932) : Midas király
Ambrus Zoltán (1861-1932) : Solus eris
Ambrus Zoltán (1861-1932) : A türelmes Grizeldisz
Ambrus Zoltán (1861-1932) : A tóparti gyilkosság
Amenda, Alfred : Eroica
Amenda, Alfred : Nobel
De Amicis, Edmondo (1846-1908) : Carmela
Amiredzibi, Cabua : Az igazságtevő
Amoszov, Nyikolaj : Egy szívsebész feljegyzései
Amis, Martin (1949) : Siker
Amis, Martin (1949) : Pénz
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Salinger, Jerome David : Zabhegyező
Clark, Mary Higgins : Ne sírj többet, drága
Roberts, Nora (1950) : A jég leánya
Dumas, Alexandre (1802-1870) : Monte Cristo grófja
Solohov, Mihail Aleksandrovic (1905-1984) : Idegen vér
Márai Sándor (1900-1989) : Judit ... és az utóhang
Márai Sándor (1900-1989) : Sirály ; A sziget
József Attila (1905-1937) : Válogatott versei
Buber, Martin (1878-1965) : Góg és Magóg
Padrillo, Berto : Kék testek völgye
Nemere István : Az árnyék fiai
Lorre, Charles (1909-1942) : A pokol rabszolgái
Columbo : Gyilkosság karácsonya
Shelton, David : Fekete halál
Solohov, Mihail : Emberi sors
Solohov, Mihail : A hazaért harcoltak
Sophoklés (Kr.e. 496-406) : Antigoné ; Oidipusz király
Puskin, Aleksandr Sergeevic (1799-1837) : Anyegin
C. C. Kicker : Johanna és a Draher utcai gyilkosság
Andersch, Alfred (1914) : Efraim
Ancarov, Mihail : Puszpángerdő
Ancsel Éva (1927-1993) : Ancsel Éva összes bekezdése
Ancsel Éva (1927-1993) : Százkilencvennégy bekezdés az emberről
Ancsel Éva (1927-1993) : Bekezdések az emberről, 1987-1991
Anathamurthy, U. R. : A halotti szertartás
Anar : Kapcsolatok
Anar (1938) : Egy négyemeletes ház ötödik emelete
Anar (1938) : Fehér kikötő
Ananyev, Anatolij (1925) : A szerelem útjai
Tornay Judit : A szép lány álma
Andersen Nexö, Martin : Ditte, az ember lánya
Andersen Nexö, Martin : Elveszett nemzedék
Andersen Nexö, Martin : Emlékeim
Andersen Nexö, Martin (1869-1954) : Hódító Pelle
Andersen Nexö, Martin : Az üres helyek utasai
\N : Nagy Holló-könyv
Anderson, Sherwood (1876-1941) : Házasságok
Anderson, Sherwood (1876-1941) : Winesburg, Ohio
Nagy László (1925-1978) : Adok nektek aranyvesszőt
Móricz Zsigmond : Sárarany
Andrejev, Alekszandr (1915-) : Őrizzétek a napot
: Baal és Anat
András László : Titkos küldetés
András László : Váltóláz
Babay Bernadette : Édesanyá(i)m
Andrád Sámuel (1751-1807) : Elmés és mulatságos rövid anekdoták
Babay József (1898-1956) : Rózsafabot
Andrade, Mário de (1893-1945) : Makunaíma
Andres, Stefan : Hintajáték
Zimányi Ágnes : Filozófiai meghatározások gyüjteménye
\N : Diétáskönyv daganatos betegeknek
Victor, Barbara (1946) : Kallódó életek
Babel, Iszaak [Emmanuilovics] (1894-1941) : Lovashadsereg és más elbeszélések
Nagy László (1925-1978) : Versek és versfordítások
Andrejev, Leonyid (1871-1919) : A nagy szlemm
Andric, Ivo (1892-1975) : Híd a Drinán
\N : Nagymaminak szeretettel
Andric, Ivo (1892-1975) : A kisasszony ; Nyuszka
Andric, Ivo (1892-1975) : Omér pasa
Babel, Isaak Emmanuilovič : Napló, 1920
Andrics, Ivo (1892-1975) : Vihar a völgy felett
\N : A nagyúr
Babel, Iszaak (Emanuilovics) : Iszaak Babel művei
Andruhovics, Jurij (1960-) : Rekreáció
Andrzejewski, Jerzy (1909) : Hamu és gyémánt
Andrzejewski, Jerzy (1909) : Jő, hegyeken szökellve
Babbs, Elizabeth : Nem tréfa a stressz
Andrzejewski, Jerzy (1909-1983) : Már rád tört a vég
Andrzejewski, Jerzy (1909-1983) : Senkise
Babits Mihály (1883-1941) : Az írástudók árulása
Babits Mihály (1883-1941) : A gólyakalifa
Angelus, Silesius (1624-1677) : A kerúbi vándor
\N : Angolszász rémtörténetek
Annus József (1940) : Kánon
Anóka Eszter (1942) : Ostrom békében
Anóka Eszter (1942) : Hála
Anóka Eszter (1942) : Búcsú a nőktől
Napóleon ( Franciaország: császár), I. (1769-1821) : Napóleon önéletírása
Anouilh, Jean (1910) : Drámák
Antalfy István (1924-) : Hollókiáltás
Antalfy István (1924-) : Csonkagúla : novellák, elbeszélések ; A mammuthegy : műfordítások
Antalfy István (1924-) : Az árnyéketető
Antalffy Gyula (1912) : Boldog barangolások
Szabó György : Antik portrék
\N : Antológia a felvilágosodás magyar irodalomból
: Anyának lenni
\N : Apának lenni
Apáti Miklós (1944) : Ne öld meg a fehér kígyót!
Apitz, Bruno (1900) : A szivárvány
Apitz, Bruno (1900) : Farkasok közt, védtelen
Applegate, Katherine : Szerelmünk, Sam
Apró István (1960) : Három folyó
Apuleius (124-180) : Az aranyszamár
Apuleius (124-180) : Az aranyszamár
Aragon, Louis : A bázeli harangok
Aragon, Louis (1897) : Az omnibusz utasai
Arciniegas, Germán (1900) : Eldorádó lovagja
Archer, Jeffrey (1940-) : Metszéspontok
Arbes, Jakub (1840-1914) : Newton agya
Aranyossi Magda (1896-1977) : Rendszertelen önéletrajz
Arany Viktor : Hitbenhat
Arató Károly (1939-1992) : Hol a dallam?
\N : Arany Trombita
Ardamica Ferenc (1941) : Piszokul felhergelve
Arghezi, Tudor (1880-1967) : Boldogasszony mosolya
Ardamica Ferenc (1941) : Anyám udvarlói
Aretino, Pietro (1492-1556) : A hetérák tudománya vagy, Hogyan oktatta ki Nanna, a híres kurtizán lányát, Pippát a szerelem művészetére
\N : Ariel és Kalibán
Aristofanes (Kr.e. 450-Kr.e. 385) : Lüszisztraté
Aristofanes (Kr.e. 450-Kr.e. 385) : Arisztophanész vígjátékai
Árkus József (1930) : Kettőslátás
Árkus József (1930) : Le vagyunk értékelve
\N : 44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény
Armour, Richard (1906) : Évával kezdődött ...
Arnaud, Georges : A félelem bére
Mikszáth Kálmán : Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán : A Noszty fiú esete Tóth Marival
Arnothy, Christine : A fogoly bíboros
Arpino, Giovanni : A dombok árnyéka
Árpási Zoltán János (1977-) : Hogyan bírjuk ki Amerikát?
Arszenyev, V. K. : Az őserdők fiai
Arthur, Elizabeth (1953) : A hegyen túl
\N : Nem félünk a farkastól
Asbóth János (1845-1911) : Álmok álmodója
Asperján György (1939-) : És mégsem mozog a föld
Babits Mihály : A gólyakalifa ; Kártyavár ; Timár Virgil fia ; Elza pilóta
\N : Német elbeszélők, 1900-1945
Németh László (1901-1975) : A minőség forradalma ; Kisebbségben
Ashworth, Sherry : Tiltott gyümölcs
As, Solem (1881-1957) : Mottke, a tolvaj
Asher, Jane : 101 dolog, amit tudnom kellett volna, mielőtt a házasság igájába hajtottam a fejem
Asperján György : Vészkijáratbejárat
\N : Végül is szenteltvíz
Asperján György (1939) : Vádak és gyónások
Mikszáth Kálmán : Tót atyafiak ; A jó palócok
Farcasan, Sergiu : A gonoszságírtó gép ; A barátságmegszakító gép
\N : Assisi Szent Ferenc perugiai legendája
: Asszony a világ fölött
Assuana, Ella : A szerelem ára
Asturias, Miguel Ángel (1899-1974) : Forgó szél
Asturias, Miguel Ángel (1899-1974) : A kincses úrfi
Asturias, Miguel Ángel (1899-1974) : A Zöld Pápa
Aszimakopulosz, Kosztasz : Rabok nemzedéke
Aszlányi Károly (1908-1938) : Pénz a láthatáron
Aszlányi Károly (1908-1938) : Özöngáz
Aszódi Imre (1921-) : Zrínyi Ilona
Asztafjev, Viktor (1924) : Szénaillat
Asztalos István (1909-1960) : Író a Hadakútján
Asztalos István (1909-1960) : Táltos ökrök
Attali, Jacques (1943) : Az első nap a halálom után
Atwood, Margaret (1939) : Fellélegzés
Attenborough, John : A végzet sodrában
\N : Átvilágítás
Atkinson, Kate (1952-) : Fénykép ezüstkeretben
: Aucasin és Nicolete ; Trisztán és Izolda
Aubry, Octave (1881-1946) : Napóleon magánélete
Cublesan, Constantin : Mai román drámák
Audoux, Marguerite : Marie-Claire
Auster, Paul (1947) : Holdpalota
Auster, Paul (1947) : Leviatán
Auster, Paul (1947) : New York trilógia
\N : Mai magyarok régi magyarokról
Gálos tibor : Mai magyar drámák
Auster, Paul (1947) : Mr. Vertigo
Auster, Paul (1947) : Timbuktu
Auster, Paul (1947) : A véletlen zenéje
Avar Bella (1964-) : Elhagytál napot, holdat
Avi-Shaul, Mordechay (1898) : Aranytó
Austen, Jane : A Klastrom titka
Austen, Jane (1775-1817) : A mansfieldi kastély
Austen, Jane : Emma
Auth Andrea : Álomgróf
\N : Autóbusz és iguána
Autio, Orvokki (1941) : Családi fészek
Avvakum [Petrovics] : Avvakum protopópa önéletírása ; Jepifanyij szerzetes önéletírása
Aymé, Marcel (1902-1967) : Csudapofa
Aymé, Marcel (1902-1967) : A faljáró
Babits Mihály (1883-1941) : Amor sanctus
Bach, Richard (1936-) : Híd az örökkévalóságon át
Bach, Richard (1936-) : Búcsú a biztonságtól
Bach, Richard (1936-) : Minden és mindenki egy
Bach, Richard (1936-) : Jonathan, a sirály
Bachmann, Ingeborg : Szimultán
Bacsó Péter (1928) : A Tanú
Bahrampour, Tara : Látni és visszatérni
Baier, Michael : Testestől-lelkestől
Bain, Francis William (1863-1940) : A hajnal leánya
Bainbridge, Beryl (1932) : Egy Adolf Liverpoolban
Bainbridge, Beryl (1932) : A varrónő
Bajomi Lázár Endre : Párizs nem ereszt el
Bajor Andor (1927) : Hézagpótlások
Bajor Andor (1927-1991) : Részleges vízözön
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) : Im-ígyen szóla Zarathustra
Le Carré, John (1931) : Az elszánt diplomata
Bajor Nagy Ernő (1923) : Minden nap érettségi
Baka István (1948) : Beavatások
Baka István (1948) : A kisfiú és a vámpírok
Baka István (1948) : Szekszárdi mise
\N : 88 híres vers és értelmezése a világirodalomból
\N : A Nyugat esszéírói
\N : A Nyugat költői
Baklanov, Grigorij : Barátok
Baklanov, Grigorij (1923) : A legkisebb fiú
Sarkadi Imre : Rozi
Bakó Márta (1920) : Rosszkor születtünk!
Bakó Márta (1920) : Így történt...
Bakonyi Péter (1950) : Fekete oltár
Baktai Ferenc (1924-1974) : Szabad-e vállat vonni?
Baky Miklós : Zavaros évek
\N : Nyugdíjasklubok műsorkönyve
Balassa Péter (1947-) : Koldustorta
Balázs Ádám (1952-) : Virrasztó fenyvesek
Vörösmarty Mihály : öszes művei III.
Balázs Anna (1907) : Az angyalarcú lány
: Vörösmarty Mihály munkái
: Vörösmarty Mihály munkái
\N : Vörösmarty Mihály munkái
\N : Vörösmarty Mihály munkái
Balázs Anna (1907) : Az öreg hölgyek gyilkosa
Balázs Anna (1907) : A bukott lány
Balázs Anna (1907) : A családban marad
Balázs Anna (1907) : Élni és szeretni
Balázs Anna (1907) : Éjjel
Balázs Anna (1907) : Hogyan lett nagy nő Anette?
Balázs Anna (1907) : Ezer lépés a szívedig
Balázs Anna (1907) : Kakas a dombján
Balázs Anna (1907) : Veszélyes játék
Balázs Anna (1907) : Az első asszony
Balázs Anna (1907) : Tettének oka ismeretlen
Balázs Anna (1907) : Virágnyitó szerelem
Balázs Anna (1907) : Visszajövök, Flórikám !
Balázs Attila (1955-) : Én már nem utazom Argentínába
Balázs Attila (1955-) : Király album
Balázs Attila (1955-) : Világ, én ma felébredtem !
Balázs Béla (1884-1949) : Álmodó ifjúság
Balázs Béla (1884-1949) : Hét mese
Balázs Béla (1884-1949) : A csend
Balázs József : Fábián Bálint találkozása Istennel
Balázs József (1944) : Az ártatlan
Balázs József (1944) : Magyarok
Balázs József (1944) : Szeretők és szerelmesek
Balázs Ferenc (1901-1937) : Bejárom a kerek világot : 1923-1928 ; A rög alatt : 1928-1935
Balázs Sándor (1883-) : A tünemény
Bali József : Bakonyi esztendők
Bálint György : Spanyolországban jártam
Bálint Pál : Családi történet
\N : A magyarokhoz
Bálint Péter : Búvópatak
Bálint Péter (1958) : Örvény és Fúga
Bálint Sándor (1904-1980) : Breviárium
Bálint Tibor (1932) : Látomás mise után
Bálint Tibor (1932) : Égi és földi kovártély
Bálint Tibor (1932) : Zarándoklás a panaszfalhoz
Bálint Tibor (1932) : Bábel toronyháza
Bálint Tibor (1932) : Zokogó majom
Ball, Hugo (1886-1927) : Flametti avagy a szegények dandyzmusa
Balla László (1927) : Azt bünteti, kit szeret
Balla László (1927) : A Nagy Semmi
Balla László (1927) : Borbélyműhely a Vakhoz
Balla László (1927) : A legfőbb parancs
Balla László (1927) : Lali az oroszlánbarlangban
\N : Ballada a kút vizéről
Ballard, James Graham (1930) : A Nap birodalma
Baló Júlia : Rejtély
Balogh B. Márton (1952-) : Japán fürdő
Wrede, Patricia C. : A Sithek bosszúja
Balogh Edgár : Szárnyas oltár
Balogh Edgár (1906) : Acéltükör mélye
Szentgróthy Mária, A. (1930-) : Megjárt utak
Balogh Edgár (1906) : Férfimunka
Serno, Wolf (1944-) : A vándorsebész
Balogh Elemér (1938-) : Szépségverseny
Balogh József, R. : Extraruhában
Nádudvari Anna (1946-) : Kimberley angyala
Balogh Róbert (1972-) : Schvab evangiliom
Lauck, Jennifer : Hogyan tovább?
McDonald, Megan (1959-) : Durrbele Dorka megmenti a világot
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Huhogók avagy Bretagne 1799-ben
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A kalandor
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Hivatalnokok
McDonald, Megan (1959-) : Durrbele Dorka, a látnok
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága
Mikszáth Kálmán : Elbeszélések 1871-1887
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A vidéki orvos
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Parasztok
Mikszáth Kálmán : Elbeszélések 1871-1887
Mikszáth Kálmán : Elbeszélések 1871-1887
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A falusi plébános
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Modeste Mignon
Mangold, Maud : A világosság tüze
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Betti néni, Pons bácsi
Katona József : Bánk Bán
Balzac, Honoré de : Chabert ezredes
Bonansinga, Jay R. : Száguldás a halálba
Balzac, Honoré de : A Nucingen-ház
Balzac, Honoré de : Veszélyes örökség
Balzac, Honoré de : A kispolgár természetrajza
Balzac, Honoré de (1799-1850) : César Birotteau nagysága és bukása és más elbeszélések
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A rejtély ; Albert Savarus
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A megye múzsája ; Az arcisi képviselő
Balzac, Honoré de (1799-1850) : A tizenhármak története
Balzac, Honoré de : Eugénie Grandet ; A harmincéves asszony
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Emberi színjáték I.
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Elveszett illúziók
Balzac, Honoré de (1799-1850) : Ferragus
Bán Zsuzsa (1944) : Hazug szerelmek
Bán Zsuzsa (1944) : Ámokfutás
Jókia Mór (1825-1904) : Az arany ember
Jókia Mór (1825-1904) : Az arany ember
Baczoni Pál : Egyszerűen Excel for Windows 97
Németh Anikó : Angol nyelvtan
Polakovits Sarolta : 250 német ige ragozása
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Szent Péter esernyője ; A Sipsirica
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Balázs Sándor : Famunkák II.
Poe, Edgar Allan : Az aranybogár
Benzoni, Juliette (1925-) : Fiora és a francia király
Benzoni, Juliette (1925-) : A vörös liliom
Benzoni, Juliette (1925-) : Fiora és a pápa
Konsalik, Heinz Günter(1921-1999) : Dr. Hipnózis
Silva, Daniel : Hidegvérrel
Koontz, Dean R. : Amnézia
Durrani, Tehmina(1953-) : Uram és parancsolóm
Bandello, Matteo : A pajzán griffmadár
Bánffy Miklós : Megszámláltattál...
Bánffy Miklós (1873-1950) : A koronás tízes
Banier, Francois-Marie (1947-) : Soha nem szerettelek
Banier, Francois-Marie (1947-) : Balthazar, a család szemefénye
Holt, Viktória : Tigrisugrás
Bánk Endre : Egy orvos nemet mond
King, William : Trollvadász
Palmer, Michael : Borotvaélen
Bánlaki Viktor (1946-) : Casablanca után
Bányai Miklós (1948-) : Malebox Narciticus
Michael, Judith : Fétett titkok
Kennedy, Alison Louise (1965-) : Hát boldog vagyok
Banville, John : Kepler
Itani, Frances (1942-) : A csend fogságában
\N : Az olasz irodalom antológiája
Hoßfeld, Dagmar (1960-) : Rosenberg Lovas Kollégium
Barabás Miklós (1810-1898) : Barabás Miklós önéletrajza
\N : Orosz elbeszélők
Barabás Tibor : Magyar szerelmes dekameron
Barabás Tibor (1911-) : Michelangelo élete
Barabás Tibor (1911-) : Chopin
Barabás Tibor (1911-) : Napóleon foglya
Barabás Tibor : Mozart párizsi utazása
Barabás Tibor : Éjjeli őrjárat
Barabás Tibor : Máglyák Firenzében
Barabás Tibor : Beethoven
\N : Multikultúra
Barabás Tibor (1911-) : Uriel
Nógrádi László : Pc.Iskola
\N : Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig
Gabnai Katalin : Drámajátékok
\N : Az orosz irodalom kistükre
Barabás Tibor : Rákóczi hadnagya ; A szabadság magvetője
\N : Dráma-játék-tanulás
Barabás Tibor (1911) : Török daráló ; Egy címíró emlékiratai
Baradlai Pál (1920-) : Én, a 835-ös
Baranyi Ferenc (1937-) : Dante a Lónyay utcában
Bárány János (1948) : Hat év Las Vegasban
Bárány János (1948) : Az Antall József elleni merénylet
\N : Osztrák költők antológiája
Bárány Tamás : A bíró
Bárány Tamás (1922-) : A férfi Názáretból
Bárány Tamás (1922-) : Aki feltámadott
Bárány Tamás (1922-) : Trójában háború volt?
Bárány Tamás (1922-) : Város, esti fényben
Bárány Tamás (1922-) : Velünk kezdődik minden
Bárány Tamás (1922-) : Sziget
Bárány Tamás (1922-) : ... és így írunk mi!
Bárány Tamás (1922-) : Félszárnyú Pegazus
Bárány Tamás (1922-) : Kitagadottak
Bárány Tamás (1922-) : Ágytól-asztaltól
Bárány Tamás (1922-) : Megjelenés fehér szmokingban
Bárány Tamás (1922-) : Fényes rokonság
Bárány Tamás (1922-) : A fiam nem a lányom
Bárány Tamás (1922-) : Palackposta
Bárány Tamás (1922-) : Villa a Balatonnál
Ovidius Naso Publius (i. e. 43-i. sz.18) : Átváltozások
Bárány Tamás (1922-) : Villanófény
Bárány Tamás (1922-) : Emberi hang
Bárány Tamás (1922-) : Vendégjáték
Bárány Tamás (1922-) : Zsonglőrök
Barát Endre - Lévay Endre : Caruso csodálatos élete
Barát Endre : Élt harminchárom évet
Barát Endre : Lidérc
Barát Endre : Szirtek és csillagok
Barát Endre : Alvó Vénusz
Barát Endre (1907-1976) : Bergamói ballada
Remarque, Erich Maria (1898-1970) : Hiába futsz
Jacq, Christian (1947) : A Tutanhamon-ügy
\N : Kerti tavak kézikönyve
Barát Endre (1907-1976) : Boszorkánytánc
\N : Örök megújulás
Barát Endre (1907-1976) : Egy asszony vallomása
Barát Endre (1907-1976) : Delfin követi a hajót
Baráth Lajos (1935) : Házak tábla nélkül ; A félelem földje ; Örökség
Baráth Lajos (1935) : Vakvágat
Baráth Lajos (1935) : Párnámon anyám ujjának melege
Baráth Lajos (1935) : Sortűz
Baráth Lajos (1935) : Kigyelmed, János mester
Baráth Lajos (1935) : A szörnyeteg
\N : Örök természet
Barclay, Florence Luisa (1862-1921) : Esti dal
Barclay, Tessa : A Tramont család
Barclay, Tessa : A Tramont család
Bárczy János (1920) : Varázscső
Bárczy János (1920) : Zuhanóugrás
Bárczy János (1920) : Vádindítvány
Bárdos Pál (1936) : Az elintézetlen ügy
Bárdos Pál (1936) : A keancsal és a démonok
Bárdos Pál (1936) : A kancsal és a démonok
Bárdos Pál (1936) : Különös ismertetőjele a félelem
Bárdos Pál (1936) : Leszámolás
\N : Pál
Bárdos Pál (1936) : Mózes, az egyiptomi
Bárdos Pál (1936) : Stan és Pan
Hickman, Tracy : Ámokfutás
Bárdos Pál (1936) : Zűrzavar
: Pancsatandra azaz ötöskönyv
Bárdos Pál (1936) : Estétől reggelig
Pándi Pál : Magyar ars poetica
\N : Péter
Hermans, Rudi (1953-) : Törökbálint messze van
Baricco, Alessandro (1958-) : Selyem
Baricco, Alessandro (1958-) : Novecento
Petőfi Sándor (1823-1849) : János vitéz
Bari Árpád (1953-) : A teljesség vágya
Barker, Pat (1943-) : Felépülés
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Az igazság pillanata
(Kajetán Endrc) : A barna téboly
Csongrádi Kata (1953-) : Ne add fel!
Barna, Vlaicu : Varga Katalin regénye
Barnes, Julian : Dumáljuk meg rendesen
Barnes, Julian (1946) : Flaubert papagája
Gore, Kristin (1977-) : Kampányszerelem
Barnes, Julian : Szerelem meg miegymás
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor összes költeményei
Farsang Erika : Szuperanyu
Barnes, Julian (1946-) : A napba nézve
Barnes, Djuna (1892-1982) : Éjerdő
Moras, Ingrid : Egzotikus állatok gyöngyfűzéssel
József Attila (1905-1937) : Noc predgrada
Barnet, Miguel (1940-) : Fekete sors az Antillák gyöngyén
Barota Mihály (1922) : Szigetlakók
Forrest, Dave : Barát vagy ellenség?
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor összes művei
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor összes művei
Báróczi Sándor (1735-1809) : A védelmeztetett magyar nyelv
Barrett, Julia : Önteltség és ömámítás
Koch, Sabine (1959-) : Gyöngyékszerek
Kipp, Angelika : Vidám képkeretek
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése
Petőfi Sándor (1823-1849) : Válogatott versek
Dobos Zoltánné : Hogyan készül a ház?
Kürthy, Ildiko von : Mikor hívsz már, te gazember...
Arzuffi, Arturo : Ausztrália és Óceánia állatvilága
Barsi Dénes (1905-1968) : Parázs a hamuban
Dreacher, Fran : Vissza az életbe !
Barsi Dénes (1905-1968) : A tüskebokor kivirágzik
Barsi Dénes (1905-1968) : Lázgörbe
Barsi Ödön (1904-1963) : Vihar London felett
Bradford, Barbara Taylor(1933-) : Akihez tartozol
Bársony István (1855-1928) : Magyar földön
King, Stephen(1947-) : Carrie
\N : Petőfitől - Petőfiről
Bart, Jean (1874-1933) : Europolisz
Barta Sándor (1897-1938) : Aranyásók
Bartalis Imre (1931-) : Paraszti huncutságok avagy Egy állatorvos naplótöredékei
Bartalis Imre (1931-) : Későn jöttél mama
Collins, Jackie : Gyilkosság és bosszú
Pilinszky János (1921-1981) : Pilinszky János Márkus Annának
Weissenfeld, Péter : Faanyagok védelme és felületkezelése
\N : Magyar mozaik '88
Barth, John : Az út vége
Barth, John (1933) : Bolyongás az elvarázsolt kastélyban
Barthes, Roland (1915-1982) : Mitológiák
Bartis Attila (1968-) : A séta
Bartis Ferenc (1936) : Rácsok között Romániában
Bartos Csaba : Jegyzetek egy pusztuló világról
Bársony Ottília (1930-) : Halál-szindróma
Bárzilai, Jákov (1933-) : Hajnali gyertyafény
Bass, Rick : Életem legjobb kutyájának igaz története
Bates, Herbert Ernest (1905-1974) : Nappal is szólhat csalogány
Bates, Herbert Ernest (1905-1974) : Aratóünnep
Bates, Herbert Ernest (1905-1974) : Regények
Baum, Vicki (1888-1960) : Hotel Sanghai
Bauby, Jean-Dominique (1952-) : Szkafander és pillangó
Baxendale, Martin : A kutya működése
Bay Gyula : Nőj nagyra fiam!
Bayer Béla (1951-) : Innen a Tejúton
Bayer Zsolt (1963-) : Erdélyi történetek
Bayer Zsolt (1963-) : A Kárpátok Cicerója
Platon (i. e. 428-347) : Platon összes művei
Bernfeld, Rainer : Szép kis meglepetés
Bernfeld, Rainer : Az új barát
Bayer Zsolt (1963-) : Haza a magasban
Bayer Zsolt (1963-) : Tündértemető
Bayer Zsolt (1963-) : Tündértemető és egyéb novellák
Bazin, Hervé (1917) : Asszonyok hatalma
Bazin, Hervé (1917) : Exfeleség
Bazin, Hervé (1917) : A Rezeau család
Bazin, Hervé (1917) : Akit szeretni mertem...
Cornwell, Patricia : Tűzfészek
Sheldon, Sidney (1917-) : Az idő homokja
Palmer, Michael : Szokatlan tünetek
Elton, Ben (1959-) : Halál egyenes adásban
Hailey, Arthur (1920-) : Túlterhelés
Borsos Erika : Rexi nyomozó és az emberrablók
\N : Borzalmak könyve
Bear, Leslie M. : Rabságban
Beauvoir, Simone de : A második nem
Beauvoir, Simone de (1908) : Amerikai útinapló
Beauvoir, Simone de (1908) : A kor hatalma
Beauvoir, Simone de (1908) : A megtört asszony
Beauvoir, Simone de (1908) : Képek, káprázatok
Beauvoir, Simone de (1908) : Egy jóházból való úrilány emélkei
Beaumarchais, [Pierre Augustin Caron de] : Figaro házassága avagy egy bolond nap
Becher, Ulrich : Az ex-kaszinó vendégei
Beckett, Samuel (1906-1989) : Eleutheria
Beckett, Samuel (1906-1989) : Murphy
Beckett, Samuel (1906-1989) : Előre vaknyugatnak
Beckett, Samuel (1906-1989) : Mercier és Camier
Beckett, Samuel (1906-1989) : Meglehetősen jó nőkről álmodom
Beckett, Samuel (1906-1989) : Molloy ; Malone meghal ; A megnevezhetetlen
Beder István (1932) : Nagyböjt Abbaziában
Bedford, Deborah : Szerelem utánvéttel
Bédier, Joseph : Trisztán és Izolda regéje
Begley, Louis : Hazudni az életért
Beigbeder, Frédéric (1965-) : 1 999 Ft
Bek, Alekszandr : A volokolamszki országút
Beke György (1927) : Itt egymásra találnak az emberek
Beke György (1927) : Csángók gyóntatója
Beke György (1927) : Meghívó nélkül Riportkönyv Erdélyből
Beke György (1927) : Vizek törvénye
Beke György (1927) : Búvópatak
Beke György (1927) : Nyomjelző rokonság
Beke György (1927) : Világos árnyékában
Beke Kata (1936-) : Kis magyar Varázshegy
Beke Kata (1936-) : Kasszandra
Beke Kata (1936-) : Leszámoltam Stanci nénivel?
Beke Kata (1936-) : Az elbocsátott vad
Beke Kata (1936-) : Istennek furcsa ízlése van
Beke Pál (1943-) : Méltóságkereső
Beke Margit, G. : Északi hősök
Békeffi István (1901-1977) : A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak
Békés István : Legújabb magyar anekdotakincs
Békés József (1926) : Várj egy órát
Békés Pál (1956) : Darvak
Békés Pál (1956) : Érzékeny utazások Közép-Európán át
Békés Pál (1956) : A bogárnak mindegy
Békés Pál (1956) : Szerelmem, útközben
Békés Pál (1956) : És very, very a dobot a rózsaszín plüsselefánt
Békési Varga Sándor : A különleges járőr
Plutarkhosz (46-120) : Párhuzamos életrajzok
Poe, Edgar Allan (1809-1849) : Edgar Allan Poe válogatott művei
Puskin, Alekszand Szergeevics (1799-1837) : Cikkek ; Történelmi tanulmányok ; Napló
Puskin, Alekszandr Szergeevics (1799-1837) : Levelek
Puskin, Alekszandr Szergeevics (1799-1837) : Lírai költemények
Puskin, Alekszandr Szergeevics (1799-1837) : Regények, elbeszélések
Aradi Éva (1937-) : A hunok Indiában
Pénzes Bethen (1934-) : Terrárium
Horn Péter (1942-) : Akvarisztika
\N : Mai szovjet drámák
Scholz László (1948-) : A spanyol-amerikai irodalom rövid története
\N : Mámor
Ries, Al : A pr tündöklése, a reklám bukása
Rába György : Olasz költők antológiája
Gelencsér Gábor : Más világok
Radnóti Miklós (1900-1944) : Radnóti Miklós művei
Mann, Thomas (1875-1955) : Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló
Mann, Thomas : A Buddenbrook ház
Mann, Thomas : Elbeszélések
Márai Sándor (1900-1989) : Összegyűjtött versek
\N : Mária
\N : A megszolgált örökkévalóság
Mécs László (1895-1978) : Magyarok misekönyve
\N : Memoriterek könyve
Domonkos Péter : Medveének
József Farkas : Megváltó viharban
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
\N : Révai új lexikona
Harpur, James : A keresztes hadjáratok
Schwarz, Britta (1966-) : Golo költözik
Mészöly Dezső (1918-) : Sirály a Burgban
Mezei András (1930) : Zsidó versek
Mikes Kelemen (1690-1761) : művei. - Törökországi levelek ; Misszilis levelek 1759-1761 ; Mulatságos napok
\N : Miklós
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Montemaggiore, Angelica (írói név) : Borostyán
Reményi Tibor : Polcok, bútorok
Maier, Otto : Asztalos munkák a lakásban
Szűcs József : Ezermester ABC
Vincenzi, Penny : Teljesen más nő
Szász Tibor : Famunkák jó szerszámmal
Szatyor Győző : Faművesség
Schellenberg, Walter(1910-1952) : Walter Schellenberg emlékíratai
Taylor, Cyntianne (írói név) : Sherrington család
Taylor, Cyntianne (írói név) : Sherrington család
Nemere István(1944-) : Schellenberg, a kémfőnök
Bodor Ádám (1936) : Sinistra körzet
Radnóti Miklós (1909-1944) : Napló
Wight , Richard : Feketék és fehérek
\N : 2001. évi népszámlálás
Radnóti Miklós (1909-1944) : Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Radnóti Miklós (1909-1944) : Radnóti Miklós versei és versfordításai ; Ikrek hava
Hegedűs Bite Dániel : Piros sárkány
Senewald, Karl-Heinz H. : Akvarellfestés
Ludlum, Robert(1909-) : A Matarese klán
Ludlum, Robert(1909-) : A Matarese klán
Wieherdt, Eva : Pasztellrajzok
Radó Antal : Költők albuma
Galgóczi Lászlóné : Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyve
Weis, Roland : Találmányok
\N : Beszélgetések a bibliáról
Bächer Iván (1957) : Kék Duna keringő
Reisinger János : A Biblia szellemében
Babits Mihály (1883-1941) : Keresztül-kasul az életemen
Kállay Miklós(1887-1967) : Magyarország miniszterelnöke voltam
Douglas, Roger : Sztalingrád
Rákóczi Ferenc (Erdély:fejedelem), II. (1676-1735) : Vallomások ; Emlékiratok
greene, Jack : Rommel észak-afrikai hadjárata
Géher István(1940) : Shakespeare-olvasókönyv
\N : 44 hírea eposz, verses regény, elbeszélő költemény
\N : Régi magyar költők tára
\N : Régi magyar költők tára
\N : Régi magyar költők tára
\N : Régi magyar költők tára
\N : Régi magyar költők tára
\N : Régi magyar költők tára
Babits Mihály (1883-1941) : Karácsonyi Madonna
\N : Rejtett ösvény
Roberts, Nora (1950-) : Merész álmok
Roberts, Nora (1950-) : Csalóka álmok
Reményik Sándor (1890-1941) : Reményik Sándor összes versei
Roberts, Nora (1950-) : Veszélyes álmok
Reményik Sándor (1890-1941) : Reményik Sándor válogatott versei
\N : Rendületlenül
\N : A reneszánsz irodalmából
Standovárné Gárdonyi Vera : Mikszáthtól Mikszáthról
Babits Mihály (1883-1941) : Kedves Csinszka !Drága Mis!
Terts István : A nyelvész szóra bírja a nyelvet
Reviczky Gyula (1855-1889) : Reviczky Gyula legszebb versei
Mikszáth Kálmán : Almanach az 1896. évre
\N : Mit mond a Biblia...
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) : Válogatott prózai művek
Szunyog Szabolcs(1950) : Bibliai történetek, antik mitoszok
Mikszáth Kálmán : Almanach az 1904. szökő évre
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Az én jeles mondatom
Rimbaud, Arthur : Arthur Rimbaud összes költői művei
London, Jack(1867-1916) : The white silence
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
\N : Rivalda
Babits Mihály (1883-1941) : Itt a halk és komoly beszéd ideje
\N : Rivalda
Babits Mihály (1883-1941) : Hatholdas rózsakert
\N : Romániai magyar költők
Sakvatore, R.A. : Örökség
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Babits Mihály (1883-1941) : Dallá ringott bennem kétség és láz
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Babits Mihály : Babits- Szilasi levelezés
\N : A francia líra kincsesháza
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Steel, Danielle : A sztár
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) : A társadalmi szerződésről, avagy A politika jogi elvei
Babits Mihály (1883-1941) : Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése
\N : A boldog vadászok
Bajomi Lázár Endre(1914-1987) : Saint-Exupéry csodálatos élete
Shaw, G. B : Cashel Byron mestersége
Claybourne, Anna : Shakespeare világa
Szilágyi Klára(1943-) : Távoktatási munkafüzet a Pedagógiai ismeretek című könyv feldolgozásához
Szalai Elek : Német szövegértési és fogalmazási feladatok a "B" tipusú közép-és felsőfokú nyelvvizsgékra
Zrinyi Miklós(1620-1664) : Szigeti veszedelem
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Steinbeck, John (1902-1968) : Érik a gyümölcs ; Kék öböl
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Williams, Jessica : Merre tart a világ?
Bél Mátyás(1684-1749) : Hungariából Magyarország felé
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Kőszeghy Miklós : Salamon avagy A történet vége
Bell, Barbara : San Pedro
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
\N : Munkanélküli-ellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon
Bellonci, Mária(1902-1986) : Intim reneszánsz
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : A végrendelet záradéka
Bellow, Saul : Augie March kalandjai
Wolf, Klaus-Peter (1954) : Felix és a hazugság művészete
Bellow, Saul (1915-) : Henderson, az esőkirály
Bellow, Saul(1915-) : Herzog
Mikszáth Kálmán : Mikszáth Kálmán összes művei
Salamon Gábor (1953) : Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni
Salamon Gábor (1953) : Olyan kicsi krumplik vagyunk ...
\N : Sámándobok, szóljatok!
Moliére : Moliére összes színművei
\N : Sándor
Moliére : Tartuffe
Sarkadi Imre : Drámák
\N : Modern nyugatnémet, osztrák és svájci költők
Sartre, Jean-Paul (1905) : Drámák
Miller, Arthur (1915) : Drámák
\N : Milyenek a férfiak?
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Szent Péter esernyője
Saussure, César de (1705-1783) : Törökországi levelek és útirajzok, 1730-1739
Schiller, Friedrich (1759-1805) : Friedrich Schiller összes drámái
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4-65.) : Az élet rövidségéről ; A lelki nyugalomról
Shakespeare, William (1564-1616) : Hamlet, dán királyfi
Shakespeare, William (1564-1616) : Romeo és Júlia
Kertész Imre (1929-) : Sorstalanság
Kertész Imre (1929-) : Sorstalanság
Kertész Imre (1929-) : Sorstalanság
Kertész Imre (1929-) : Sorstalanság
Kertész Imre (1929-) : Sorstalanság
Molnár Ferenc (1878-1952) : A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc (1879-1934) : Az aranyszőrű bárány
Knight, Eric(1897-1943) : Légy hű magadhoz
Shakespeare, William (1564-1616) : Shakespeare összes művei
Crichton, Michael(1943-) : Idővonal
Benamy Sándor (1899) : Rémtettek a sex és téboly világából
Shakespeare, William (1564-1616) : Sonnets
Benamy Sándor (1899) : K. L. mérnök naplója
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Kisregények
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Benamy Sándor : Ösztönök erdeje
Bence Ottó : Mesebeszéd
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Drámák
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Drámák
Sirisaka Andor (1859-1901) : Anyósok könyve
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Riportok
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Riportok
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Tanulmányok
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Tanulmányok
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Tanulmányok
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Sofokles (i.e.496-406) : Antigoné ; Oedipus király : [teljes, gondozott szövegek]
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Regények
Ward, Brian : Akváriumi halak és növények
Sofokles (i. e. 496-406) : Szophoklész drámái
Strindberg, August : Drámák
\N : Sugaras utakon
Bencsik Gábor (1954-) : Az üldözöttek
Bendász István (1903-1991) : Öt év a szögesdrót mögött
Bende Ibolya (1935) : A felesége vagyok
Bene Zoltán : Fekete föld
Szabó Dezső (1879-1945) : Az egész látóhatár
Benedek Szabolcs (1973-) : Báthory Zsigmond
Szabó György (1920) : Sötétben tündöklőbb a fény
Szabó Judit : Hogyan írjunk ötös fogalmazást?
Szabó Lőrinc (1900-1957) : Szabó Lőrinc összes versei
Szabó Lőrinc (1900-1957) : Vers és valóság
\N : Statisztikai tájékoztató
Szalay Károly (1929) : A világtörténelem anekdotakincse
\N : Szanszkrit líra
\N : A szarvassá változott fiú
\N : Szavalókönyv
\N : Száz vers
\N : A századforduló magyar elbeszélői
\N : Századvég
Nagy Zoltán : A Felvidék fürdőinek lexikona
Nemere István(1944-) : Kémvadászok
Lőrincz L.László(1939-) : A suttogó árnyak öble
Marsh, Evelyn : Lázálom
\N : Vadállatok a szavannán
Kováts Dániel : Móricztól, Móriczról
Móricz Zsigmond : Magvető
Ildos, Angela Serena (1967) : Az amerikai nemzeti parkok állatvilága
Móricz Zsigmond (1979-1942) : Tragédia ; Szegény emberek ; Barbárok
\N : Kertünk fáinak titkai
Gilsenbach, Hannelore (1950) : Fák
Falus Róbert : A múzsák dicsérete
\N : Művelődéstörténeti szövegek
\N : A művészet születése
Galli Katalin : A könyv története
Crombie, David : A világ legostobább törvényei
Stevens, John : Jamaoka Tessu
\N : Mindentudó csodagépek
Bence Utrosa Gabriella (1959) : Egy kis makk története és más mesék
Levy, David H. (1948) : Az égbolt csodái
\N : Művelődéstörténeti szövegek
Sasvári László : Keleti keresztények Magyarországon
Nagy László : Versek és versfordítások
Koncz István (1951) : Kamaszkapaszkodó
Bellow, Saul(1915-) : Napjaid gyümölcse
Bellow, Saul(1915) : Késő bánat
Mács József (1931) : Trianon harangjai
Mulland, Audrey D. : Scarlett gyermekei
Milland, Andrey : Scarlett örökében
Dohányos János (1882-19??) : Hol van megírva?
Milland, Audrey D. : Scarlett
Robotham, Michael (1960) : A néma gyanúsított
Reményik Sándor (1890-1941) : Csendes csodák
Siroki Zoltán (1906-1987) : Díszmadarak a lakásban
McGraw, Jay : Ideális testsúly egy életen át - tizenéveseknek
Lynds, Gayle : Kegyetlen hajsza
Sheldon, Sidney(1917-) : Reggel, délben, este
Dubois-Dumée, Jean-Pierre : Múlik az idő, de nem öregszünk
Shelby, Philip : Az utolsó szó jogán
Shelby, Philip : Ezermester
Szenci Molnár Albert (1574-1634) : Psalterium Ungaricum
Chase, Jack : Halálozási arány
Sárneczky Krisztián : Magyarok a naprendszerben - és azon túl
Folett, Ken(1949-) : Kaland Afganisztánban
Ortutay Gyula (1910-1978) : Székely népballadák
Székely János (1901-1958) : Könyvek között...
Chomsky, Noam (1928) : Titkok, hazugságok, demokrácia
Cey-Bert Róbert Gyula (1938) : Hun-magyar ősvallás
Steel, Danielle(1947-) : Utazás
Széchenyi István (1791-1860) : Stádium
Robrts, Nora (1950) : Véráztatta föld
Széchenyi István (1791-1860) : Világ
Karinthy Frigyes(1887-1938) : Igy láttátok ti
Roberts, Nora (1950) : Nyáréjszakák
Csehov, Anton Pavlovics(1860-1904) : A kutyás hölgy
Várady Eszter (1953) : Az örökös
Garwood, Julie : Halállista
Palmer, Diana : Sivatagi vihar
Jósa Judit : Képes Magyarország
Ignácz Rózsa (1909-1979) : A születésnap körül
Széchenyi István (1791-1860) : Gróf Széchenyi Istvánintelmei Béla fiához
Csehov, Anton Pavlovics : A vizsgálóbíró
Ignácz Rózsa (1909-1979) : A vádlott, 1950-1952
Széchenyi István (1791-1860) : Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye
Weisberger, Lauren (1977) : A főnöknőm egy boszorkány
Parker, Robert B. (1932) : Őrült üzlet
Frolick, Billy : Madagaszkár
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Cousins, Lucy : Mimi a forgalomban
Lőrincz L.László81939-) : Véresszakállú Leif és a lávamező
Radnóti Miklós : Összes versei és műfordításai
Csordás Nagy Dezső (1913-1978) : Elnyílt a barack
Harmon, Danelle : A veszedelmes
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Helen szerelme
Szép Ernő (1984-1953) : Összegyűjtött versek
Platt, Richard : Kalandos egyiptom
Szenczi Miklós : Angol reneszánsz drámák
Platt, Richard : Kalandos kalózok
Platt, richard : Kalandos lovagok és várak
Szepes Mária(1908-) : Pöttyös Panni az iskolában
Jósa Judit : Egyiptomiak
Szilvási Endre : Házassztárok
Barber, Shirley : Nyuszkó Márti kalandjai
Christie, Agatha(1891-1976 : A kutya se látta
Christie, Agatha : Hétvégi gyilkosság
Dobos Zoltánné : Hogyan készül a kenyér?
Bosnyák Viktória : Klott Gatya, ne fárassz!
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Békés Pál (1956) : A Bölcs Hiánypótló
Szabó Magda (1917) : Szüret
: Ki írta
Gary, Romain (1914-1980) : Előttem az élet
Brezina, Thomas (1963-) : Boszorkányok kutyaszorítóban
\N : Wok 3
Kührer,Irene : Szakácskönyv rákbetegeknek
\N : Lufivarázs kezdőknek
\N : Lufivarázs haladóknak
Váradi Pálné : Harisnyavirágok
\N : Isten
Keyes, Marian (1963) : Görögdinnye
Kimpton, Diana (1949) : A pónibolond hercegnő
Kimpton, Diana (1949) : A pónibolond hercegnő
Kimpton, Diana (1949) : A pónibolond hercegnő
\N : Gyilkos szex
Leila (1976) : Kényszerházasság
Szász András : Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme
Kubitschek, Ruth Maria (1931) : A szerelem csodája
Varnusz Egon(1933-) : A rejtélyes Budapesti sakkvilágbajnok, avagy Bobby Fischer 252 elemzett játszmája
Leonard, Tomas M. (1937) : Fidel Castro élete
Birszki Krisztina : Az elítélt
Bradford, Barbara Taylor (1933) : Emma titka
Móra Ferenc (1879-1934) : Kincskereső kisködmön
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Légy jó mindhalálig
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Száz év magány
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Egri csillagok
Garamvölgyi László (1956) : Hasfelmetsző visszatér
Obermannová, Irena (1962) : Az engedetlen nő kézikönyve
József Attila(1905-1937) : József Attila összes versei
Power, Edmund : Az utolsó fejezet
\N : Kanalas aprósütemények
Komáromi Gabriella (1941) : Elfelejtett irodalom
Reinstein, Mara : Brad és Jen
Ament Andor : Zsebkönyv családfa kutatáshoz
Pálffy István (1959) : Horvátország
Wass Albert(1908-1998) : Átoksori kisértetek
Bach, Richard(1936-) : Jonathan, a sirály
Bach, Richard : Semmi sem véletlen
Andrews, Ted : Az aura érzékelése
Delacato, Carl H. : Miért "más" az autista gyermek?
Szombathy Viktor(1902) : Cseszlovákia
Császár Angéla (1946-) : Adjon az Úr belátást nekünk
Nagy Krisztina : Magasvérnyomás-betegség és cukorbetegség
Thompson, June : A kisgyermek gondozása
Juhász László (1933-) : Ausztria magyar emlékei
Fehér György : Balaton és környéke
Bodnár György (1927-) : Juhász Ferenc
Sütőné Koczka Ágota : Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban
Klaniczay Gábor(1950) : A civizáció peremén
Deákné B Katalin : Anya, tanits engem !
\N : Mit játszunk ?
Gyenei Melinda : A tanulási zavarok korrekciója a tanórákon
\N : Magyar sportévkönyv
Tihanyi György : Bambuszok és díszfüvek képeskönyve
Gaálné Póda Bernadette : Epebetegek diétáskönyve
Fövényi József (1936-) : Cukorbetegség és diéta
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Vajda Zsuzsanna (1949-) : Neveléslélektan
Árva Attila Róbert : Magyarország állatvilága kicsiknek
\N : Szép versek
Horváth Zoltán (1961-) : Kézikönyv az Európai Unióról
\N : Szép versek
\N : Szép versek
László Péter (1953-) : Fehérlaposok
Csehov : A párbaj
Csehov, Anton Pavlovics(1860-1904) : Cseresznyéskert
Sheldon, Sidney (1917-) : És rátört a sötétség
Castelot, André(1911-) : A Sasfiók
\N : Szép versek
Sanders, Lawrence(1920-) : McNally titka
Christie, Agatha(1891-1976) : A hét számlap rejtélye
\N : Szép versek
FieldingJoy : Vigyázz a titkaidra
\N : Szép versek
Szász Imre(1927-) : Vizek vándora
Steel, Danielle(1947-) : A csók
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822) : Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony ; Unokabátyám sarokablaka
Iván Magda : Tündértánc
Mancuso, Theresa : Ki lopta el a csontomat?
\N : Szép versek
Bodnár István : Az informatika elméleti alapjai
Wade, Paul : Lakberendező asztrológia
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Kerouac, Jack (1922-1969) : Senkiháziak
Orwell, George (1903-1950) : 1984
\N : Szép versek
Kennedy, Michelle : Ebadta kölyke
Kennedy, Michelle : Ebadta kölyke
\N : Szép versek
Magyar Ferenc (1945) : Karneváli kavargás : uzsorások, apácák és kikapós asszonyok a Dekameronban. Furfang és kaland
Addiss, Stephen (1935) : Hogyan nézzük a japán művészetet?
Tacitus, [Cornelius] : Tacitus
Togore, Rabindranath (1861-1941) : Szerelmi ajándék
\N : Tagjai vagyunk egymásnak
\N : Tibeti mesék
\N : Diákok a tudományos kutatás kapujában
\N : XIX. századi német elbeszélők
Szaladze, Manana : Tiniko
\N : XIX. századi német drámák
\N : XVI. századi költőkből
\N : XIX. századi orosz elbeszélők
Banfi, Cristina M. : Az észak-amerikai folyók, tavak és partok állatvilága
Eggers, Volker : Torták a hűtőből sütés nélkül
Billédi Katalin : Emberi kapcsolati jellemzők összehasonlító vizsgálata segítő és más hivatásra készülő hallgatók körében
Tolstoj, Lev Nicolaevic (1828-1910) : Napló
Fodorné Földi Rita : Hiperaktivitás és tanulási zavarok
Papp Gabriella : Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában
Rimaszombati Károly : Angol nyelvtan 222 pontban
Tompa Mihály : Tompa Mihály összes költeményei
Barris, Chuck : Egy veszedelmes elme vallomásai
\N : Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből
Poe, Edgar Allan : Az aranybogár
Tompa Mihály : Munkái
Wass Albert(1908-1998) : Józan magyar szemmel
Tompa Mihály : Munkái
Tompa Mihály : Munkái
Mayle, Peter : Egy év Provence-ban
Szabó Magda : Abigél
Bartis Ferenc (1936-) : Az összmagyar eszme
Sajó Sándor(1868-1933) : Nem akarok gyáva csendet...
Takács József : A magyar parasztság sorsfordulói 1514-2003 között
Tolstoj, Lev Nikolaevic (1828-1910) : Ivan Iljics halála ; Szergij atya
Clement, Peter : Halálvizit
Simon, Herta : Kertünk kialakítása
Drexlerné Stanchich Ilona (1925-) : Társadalmi viselkedéstan
Rozvány György (1939-) : Libanon
Franka Tibor (1952-) : Gyur(t)csány
Szabó Kálmán (1886-1963) : A hírös város anekdotakincse, 1935
\N : Szép Szó
\N : Szép Szó
Gósy Mária(1952-) : A hallástól a tanulásig
Kertész Imre : Sorstalanság
\N : Szép Szó, 1936-1939
\N : Horgászismeretek kezdőknek és haladóknak
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Tóth Gábor : Ne veszítsd el a csontjaidat!
\N : Szép versek
Tóth Gábor : Génháború
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Molnos Angéla (1923-) : Magyarító könyvecske
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Kuhrt, Amélie : Az ókori Közel-Kelet
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Kovách Sándor : A ponty horgászata
\N : Házi természetgyógyász
Cresswell, Ray : Állatmamák és gyerekeik
\N : Szép versek
Pléh Csaba(1945-) : Nyelvfejlődési szűrővizsgálat
Lindner László : Amszterdam
\N : Szép versek
Máthé Elek : Angol nyelvtani gyakorlatok
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
\N : Szép versek
Christie, Agatha (1891-1976) : Gyilkosság a diákszállóban
Ember Mária(1931 : London
\N : Szép Szó
Földváry Györgyi (1954-) : A Kapu mögött
Benedek Elek (1859-1929) : Édes anyaföldem !
Napoleon(Franciaoraszág: császár), I.(1769-1821) : Napóleon Szent Ilona szigeti emlékiratai
Lindner, Irmgard (1962-) : Csipet és Bogyó
Tóth Árpád : Összes művei
Davison, Jon : A Csendes-óceáni hadszíntér napról napra
\N : Deák Ferenc élete és kora
Tóth Árpád : összes művei
\N : A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-2004
Tóth Árpád (1886-1928) : Tóth Árpád legszebb versei
Tóth Béla (1857-1907) : A magyar anekdotakincs
Tóth Ede : Válogatott munkái
Tóth Ede : Válogatott költeményei
Kenneth, Claire (1923-2000) : Minden tavasz véget ér ...
Fekete Sándor Pál(1921-) : Századunk, éveink Nostradamus próféciáiban
Gordon, Noah (1926) : A zaragozai orvos
Kenneth, Claire (1923-2000) : Forgó táncparkett
Price, Derek de Solla : Kis tudomány - nagy tudomány
Forman Balázs : Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai
Szakály Sándor (1955) : A magyar katonai elit, 1938-1945
\N : Merre visz a végzet
\N : Beszélgetések tudósokkal
\N : Merre visz a végzet
Dickens, Charles : Twist Olivér
Ozogány Ernő (1951-) : A tudás fájáról
Grösing, Sigrid-Maria : Erős asszonyok - gyönge férfiak
Hársing László (1930-) : Bevezetés a tudományelméletbe
Camus, Albert : Közöny ; Bukás
Pető Gábor Pál (1926) : Tudományok és áltudományok
Hemingway, Ernest : Az öreg halász és a tenger
Lakatos Ilona : François Villon
Polányi Mihály (1891-1976) : Tudomány és ember
Janovskaâ Lidiâ : Bulgakov
Rónay László(1937-) : Márai Sándor
Kosztolányi Dezső(1885-1936) : Édes Anna
Tyldesley, Joyce A. : Egyiptom aranykora
\N : Római tál
Tóth Kálmán : Tóth Kálmán összes költeményei
Szepessy Tibor : Görög költők antológiája
Bertényi Iván (1939-) : Magyarország rövid története
\N : A szerbhorvát irodalom kistükre
\N : A szeretet breviáriuma
Szendrő Zsolt (1947-) : A házinyúl szaporítása és nevelése
\N : A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban
Braunstein Mária : Önállóan németül
Magyarics Péter : Érettségi, felvételi tesztek
Karinthy Frigyes (1887-1938) : Így írtok ti
\N : Szonett, aranykulcs ...
Madách Imre : Az ember tragédiája
Bush, George W.(1946-) : Utam a Fehér Házba
\N : Szovjet drámák
Fekete István (1900-1970) : Régi karácsony
Szőke Ágnes (1944) : Példamondatok a Bibliából
\N : Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez
\N : Horgászok kézikönyve
\N : Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból
\N : Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból
\N : A szűz és az egyszarvú
Babári Ernő : Német nyelvkönyv kezdőknek
\N : Az újgörög irodalom kistükre
Bártfai Barnabás : Hogyan kezdjem?
\N : Újhold-évkönyv
\N : Újhold-évkönyv
\N : Újhold-évkönyv
Tömörkény István (1866-1917) : Két ló bitangságban és más elbeszélések
\N : Újhold-évkönyv
Budai László (1934-) : Kevés szóval angolul
Keresztury Tibor (1962-) : Félterpeszben
Szentiványi Ivánné(1938) : Angol nyelv alapfokon
\N : Újhold-évkönyv
Turgenyev : Visszaemlékezések, levelek
Domokos Mátyás(1938) : Varázstükrök között
\N : Ukrán költők
: Hobbiasztalos
Fekete István (1900-1970) : A magam erdeiben
Slodowy, Adam : Szeretek barkácsolni
Slodowy, Adam : Házi mindentudó
Umar ibn Muhammad, An-Nefzawi : Az illatos kert
Brecht, Bertold (1898-1956) : Kurázsi mama és gyermekei ; A szecsuáni jólélek ; A kaukázusi krétakör
\N : Az Úr érkezése
: Tanárunknak tisztelettel
Tótfalusi István (1936-) : Idegen idézetek szótára
Pais István : A görög filozófia
Szentiványi Ágnes(1938-) : Angol nyelv alapfokon
\N : Play your cards Rights
\N : Tovább, tovább... ; versek ballagoknak
\N : Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága
\N : Ünnepek művészete
London, Jack (1876-1916) : Északi Odüsszea
\N : Ünnepeljünk együtt!
\N : Ünnepsoroló
Haklik Norbert (1976) : Világvége Gömörlúcon
Hornby, Nick (1957-) : Hogy legyünk jók?
Fromm, Erich (1900-1980) : Menekülés a szabadság elől
Thoukudides(kb.i.e. 460-395) : A peloponnészoszi háború
Dallos Sándor(1901-1964) : Aranyecset
Dallos Sándor(1901-1964) : A nap szerelmese
Patai Klára : Szenvedélyeink
Polányi Imre : Az ókori világ története
Fürst, Maria : Bevezetés a filozófiába
Sheldon, Sidney : Semmi sem tart örökké
Stendhal (1783-1842) : Vörös és fekete
Madách Imre(1823-1864) : Az ember tragédiája
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Úri muri
Forsyth, Frederick(1938) : A háború kutyái
Mikszáth Kálmán : A Noszty fiú esete Tóth Marival
Nagy Mária : Mi a sejt?
Karinthy Frigyes (1887-1938) : Mennyei riport ; Utazás a koponyám körül
Sanders, Lawrence(1920-) : Timothy játéka
Wells, Herbert George (1866-1946) : A láthatatlan ember ; Az istenek eledele
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975) : Hölgy a pácban
Zamarovszky, Vojtech : A felséges piramisok
Zamarovszky, Vojtech : Trója felfedezése
Roberts, Nora (1950-) : Halálos ítélet
Tailor, Martha : Hipnózis
Váci Mihály (1924-1970) : Váci Mihály összegyűjtött művei
Szabó Magda (1917-) : Kívül a körön
Nyíri Tamás : A filozófiai gondolkodás fejlődése
Vágó Zsuzsanna (1951) : Bölcsek üzenete
Hesse, Hermann (1877-1962) : Az üveggyöngyjáték
Bosworth, A.B. : Nagy Sándor
Vágó Zsuzsanna (1951) : Bölcsek üzenete
Vágó Zsuzsanna (1951) : Bölcsek üzenete
Vágó Zsuzsanna (1951) : Bölcsek üzenete
Ali, Monica (1967-) : A muszlim asszony
Nagy László János : Aranylótusz
Vágó Zsuzsanna (1951) : A szív törvényei
Déry Tibor (1894-1977) : G.A. úr X-ben ; A kiközösítő
\N : A pszichológia alapjai
Vajda János (1827-1897) : Vajda János összes versei
Vajda János (1827-1897) : Vajda János legszebb versei
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : Egy osztályismétlő emlékezései
Bokor József : A kommunikáció elmélete és gyakorlata
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : Foghíjak
\N : Válasz
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : Házimurik
\N : Német nyelvi tesztgyűjtemény a "B" tipusú középfokú nyelvvizsgához
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : Macska-maszkabál, avagy Gyónás feloldozás nélkül
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : A városka, ahol megállt az idő
Vas István : Vas István összegyűjtött versei
Kristóf Attila : A dadogó gyilkos
Vas Zoltán (1969) : Minden nap egy tanítómester
Verlaine, Paul : Paul Verlaine válogatott versei
\N : Verses öröknaptár
Wass Albert (1908-1998) : Hűség bilincsében
\N : Verskarácsony
Wass Albert (1908-1998) : Hűség bilincsében
Vikár Béla : A magyar népköltés remekei
\N : Világi énekek és versek, 1720-1846
\N : Világirodalmi antológia
Kenneth, Claire (1923-) : Így látom New Yorkból
Steel, Danielle : Keserédes
\N : Világirodalmi antológia
Babári Ernő : Segédkönyv az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz
\N : Világirodalmi antológia
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich(1770-1931) : A logika tudománya
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich(1770-1931) : A logika tudománya
\N : Világirodalmi antológia
Parker, Derek : Természetfölötti jelenségek atlasza
\N : Világirodalmi antológia
Pléh Csaba : Pszichológiatörténet
Fromm, Erich (1900-1980) : Az önmagáért való ember
Hársing László (1930-) : Az emberség útján
\N : A világirodalom legszebb drámái
Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírás
\N : Készüljünk a nyelvvizsgára!
Ötvösné Vadnay Marianna : Segédkönyv az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz
\N : A világirodalom legszebb elbeszélései az ókortól a XX. századig
Fromm, Erich(1900-1980) : Pszichoanalízis és vallás
\N : A világirodalom legszebb versei
Gedge, Pauline : A Hajnal gyermeke
Vergilius Marco, Publius (i. e. 70-i.e. 19) : Vergilius összes művei
Gedge, Pauline(1945-) : A tizenkettedik átváltozás
\N : Görög drámák
Gedge, Pauline : A két föld ura
Gedge, Pauline : A két föld ura
Rejtő Jenő (1905-1943) : Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam
Ford, Michael Curtis : A tízezrek
Swift, Jonathan (1667-1745) : Gulliver utazásai
Voltaire(1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Gibran, Kahlil(1883-1931) : Törött szárnyak
Fekete István (1900-1970) : Ködös utak
Coelho, Paulo : Veronika meg akar halni
Dallos Sándor (1901-1964) : Sátorom az ég
Radnai Gáborné : Megtorlás
\N : Világszínpad
\N : Világszínpad 2
\N : Világszínpad 3
Villon, Francois : Villon összes versei
Mód Aladár : Pártharcok és a kormány politikája 1848-1849-ben
Bridges, Joanne : Út a boldogsághoz
\N : Növényhatározó
Sáska Géza (1947-) : A szocialista és polgári nevelés radikális alternatívái
Propp, Vladimir Akovlevič (1895-1970) : A varázsmese történeti gyökerei
Nemere István(1944-) : Eichmann, milliók gyilkosa
Rejtő Jenő (1905-1943) : Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
Nemere István(1944-) : Martin Bormann második élete
Block, Lawrence (1938-) : A halál völgyében
Hamon, Louis : A számok titkai
Purves, Libby : Hogyan ne legyünk tökéletes anyák
Kazantzakes, Nikos (1883-1957) : Krisztus utolsó megkísértése
Rejtő Jenő (1905-1943) : Bedekker csavargók számára
\N : A világ legnagyobb ufó-katasztrófái
Maclean, Alistair (1922-1987) : Hajtóvadászat
Esterházy Péter (1950) : Termelési-regény
Hunyady József (1921-1983) : Aranyhorda
\N : Virrasztók
Moldova György (1934-) : Régi nóta
\N : A világ legnagyobb legendái
Parsons, Tony (1953-) : Férj és feleség
Perényi Marcell : Hardver
Voltaire (1694-1778) : Voltaire összes regényei és elbeszélései
King, Stephen(1947-) : Tom Gordon , segíts
Vöő Gabreiella (1937) : Igaz ember igazat szól
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Csongor és Tünde
Baumann, Doris : A kölyökkutya
Bower, John (1942-) : Kutyatulajdonosok kézikönyve
Fogle, Bruce : Kézikönyv a kutyalélekhez
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Blundell, Nigel : Különös, de igaz
Blundell, Nigel : Különös, de igaz
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Bongioanni, Alessandro : Ókori civilizációk
Collin, Simon : Igy működik a számítógépes multimédia
Johnson, Paul : Az ősi Egyiptom civilizációja
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Jókai Mór (1825-1904) : Az arany ember
Bíróné Nagy Edit : Sportpedagógia
Nemere István (1944-) : Mussolini élete
József Attila (1905-1937) : Válogatott versek
Collins, Jackie (1941-) : Hollywoodi válások
Széchenyi István (1791-1860) : Széchenyi István
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Sulyok Mária : Képes virágábécé
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Verő Juli : Praktikus háztartás
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Diderot, Denis : Az apáca
Newman, Fran (1937-) : Gyermekek krízishelyzetben
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Voltaire(1694-1778) : A vadember
Montesquieu,Charles Luis de Secondat : Perzsa levelek
Veres Péter (1897-1970) : Az Alföld parasztsága
Diderot, Denis : Fecsegő csecsebecsék
Féja Géza (1900-1979) : Viharsarok
\N : Magyar régészet az ezredfordulón
Pogány Frigyes : Szobrászat és festészet az építőművészetben
Losonczi Ágnes (1928-) : Ártó - védő társadalom
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty album
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes művei
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty-breviárium
Potter,Patricia : Hullámok hátán
Courths-Mahler, Hedvig(1867-1950) : A kitagadott lány
Morter, M.Ted : Egészséges táplálkozás
Hegedűs T.András : A nevelővé válás
Buda Béla (1939) : Az empátia
Erzsébet(Nagy-Britannia:királynő),II. : II.Erzsébet királynő titkos naplója
\N : Önarckép háttérrel
Síklaki István : A meggyőzés pszichológiája
\N : Kis magyar néprajz a Rádióban
Győrffy István : Alföldi népélet
Dömötör Tekla(1914-) : Magyar népszokások
Szász Tibor : Famunkák jó szerszámmal
Heller, Joseph (1923-1999) : Záróra
Emery, Clayton : Letépett láncok
\N : Korszerű könyvtár
Hunyady Sándor (1890-1942) : Kártyaaffér, hölgykörökben
Hunyady Sándor : Szűrve, habbal...
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Mailer, Norman (1923-) : Szarvaspark
Kovácsházy Vilmos : Horgászbottal
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Mészáros Ferenc : Hogyan javítsam a motorkerékpáromat
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Váci Mihály (1924-1970) : Válogatott versei
Hoag, Tami (1959-) : Megszállottság
Radnai Gáborné : Téves diagnózis
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes munkái
Pullmann, Philip (1946-) : A borostyán látcső
Schäffer Erzsébet : Bodobács
Komlóssy Viktor (1956-) : A fekete tövis
Váci Mihály (1924-1970) : Százhuszat verő szív
Sofokles (i.e.496-406) : Élektra ; Oedipus király ; Antigoné
Mahmoody, Betty : Végzetes szülők
Gams Judit : Hátizsákkal a Himalájáig
Rákóczi István : Gyermeket várunk
Móricz Zsigmond : Rokonok
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Csapody István : Erdő-mező növényei
karinthy Frigyes : Utazás a koponyám körül
Szűcs Jenő(1928) : Vázlat Európa három történeti régiójáról
Mahesvarananda Paramhans, Svami : Jóga gyerekekkel
irkner, Friede(1891-1985) : Angyal vagy démon
Kuzmiscsev, V[ladimir] A[lekszandrovics] : A maja papok titkai
Gozsdu Elek (1849-1919) : Köd
Woodiwiss, Kathleen E. : Gyere, szeress egy idegent
Barótiné Egey Klára : Utazásaim a gazdag Indiában
Nováky Rita : Kismamák nagy szótára
brown, Sandra(1948-) : Átváltozás
Marton István (1942) : Terheskönyv
Füst Milán (1888-1967) : A mester én vagyok
Pascal, Francine : Kényszerleszállás
Szűcs Margit : Franciaország építészete
Updike, John (1932) : Az eastwicki boszorkányok
Steel, Danielle (1947-) : Isabella
Németh Anikó : Angol nyelvtan
Jókai Mór : Az arany ember
Palotai Boris : Szerelmespár
Firmicus Marternus, Julius (4. sz.) : Asztrológia
Hunyady Sándor (1890-1942) : Olasz vendéglő
Sutphen, Dick : Jóskönyv
Antal Mária (1954-) : Hogyan mondjuk angolul?
Manfredi, Valerio Massimo : Az utolsó légió
Juhász Gyula : Magyar -brit titkos tárgyalások 1943-ban
Sütő András (1972) : Kalandozások Ihajcsuhajdiában
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930) : Sherlock Holmes történetei
Follett, Ken : Egy férfi Szentpétervárról
Bagdy Emőke (1941) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
Grimmelshausen, Johann Jakob Christoffel von : A kalandos Simplicissimus
Arany János (1817-1882) : Válogatott művei
Pollák László : Autókarosszériák javítása
[Bahtin] Bahtyin, Mihail Mihajlovics (1895-1975) : A szó esztétikája. (Válogatott tanulmányok)
Adler, Afred (1870-1937) : Életünk értelme
Sipos Béla Zoltán (1946-) : Gyümölcsösgazdák könyve
Bálint György (1919) : Kis könyv a magyar almáról
Gräter, Horst : Fékszerviz
Jones, Maggie : Hiperaktív gyermekek
Franz, Silvia : A hiperaktív gyerek
Wass Albert (1908-1998) : Rézkígyó
Wass Albert (1908-1998) : Elvásik a veres csillag
Jacq, Christian (1947) : Ramszesz
Márai Sándor (1900-1989) : Márai sándor breviáriuma
\N : Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban
\N : Nők és férfiak
Oláh Andor (1923) : A rák természetes gyógymódja és megelőzése
Köhnlechner, Manfred : Rák nélkül élni
Beyersdorff, Dietrich : A rák komplex kezelése
Breuss, Rudolf : A rák és a leukémia gyógyítása gyógynövényekkel
Ranschburg Jenő (1935-) : A nő és a férfi
Gerol E. Harry : Inkák tündöklése és bukása
MacDonald, Ross (1915-1983) : Fulladásos halál
Stroud, Marion : Rákbeteg a családban
Fajth Tibor (1909-1976) - Dombi József (1910-) : Itália
Pocock, Tom : Velence
Platon (kr.e. 428-347) : Platon összes művei kommentárokkal
Chester, Carole : Róma
Zalabai Zsigmond (1948) : Tűnődés a trópusokon
\N : Szociális munka az iskolában
Kopper Lászlóné : Népek, kulturák
Steinkamp, Anja J. : A tengerimalac
\N : Almás sütemények
\N : Édességek cukor nélkül
Márai Sándor(1900-1989) : Füves könyv
Fodor István : Mire jó a nyelvtudomány?
Attwell, Gail : Rongybabák
Deákné B. Katalin : Minden kezdet nehéz
Taylor, A. E. : Platón
Gerő László : Az építészeti stílusok
Beck, Peter : Akvárium alapfokon
Töreky Ferenc (1922) : Vizuális kommunikáció
Platon (Kr. e. 428-347) : Platon összes művei kommentárokkal
Pappné Tarányi Zita : Alma
Tomcsányi Pál (1924) : 88 színes oldal a gyümölcsfajtákról
\N : Mitől (nem) lesz deviáns?
Schultz Tihamér : Küzdelmem a rák ellen
Kovács Imre (1913-1981) : A néma forradalom
Ellis, D. L. : Just enough Hungarien
Garami László (1925) : A természet csodái Magyarországon
\N : Társadalmi átalakulás és ifjúság
Wilkinson, Roy : Iskolázás a józan ész szabályai szerint
Bernáth Zsigmond : Istenekhez szól a harang
Eastwood, John : A Basic English Grammar with Exercises
Szántóné Balázs Edit : Írástörténet és történelemtanítás
\N : Fénylő ölednek édes örömében ...
Chapman, Gary : A szeretet másik arca -a harag
Treben, Maria : Maria Treben új receptjei és élete
Arató Mihály (1948-) : Mindennapi lelki szenvedéseink
Stein, Harry : A vegyület
Havas Henrik (1949-) : Negyvenkilencesek
Havas Henrik (1949) : A Bős-Nagymaros-dosszié, avagy Egy beruházás hordalékai
Ybl Ervin : Francia és angol művészet a barokk századokban
Thiel, Erika : Kis képes művészettörténet
Camilleri, Andrea (1925) : Az uzsonnatolvaj
Szikszó Istvánné : Papír-csodák
\N : Az őz és vadászata
Frei Tamás(1966-) : Egy riporter dossziéja
Gárdos Magdolna : Gyógytestnevelés
Országh László : Angol-magyar kéziszótár
Jókai Mór : Szegény gazdagok
Sorel, Frank : A nagykövet lánya
Putney, Mary Jo : Különös találkozás
Albert Györgyi (1964) : Miért pont én?
Phillips, Susan Elizabeth : Tűzgolyó kisasszony
Molnár V. Attila : Kétszikűek
Károssy Csaba (1945) : Légkörtan
Kárpáti Andrea (1955) : A kamaszok vizuális nyelve
Tickle, Naomi R. : Olvass az arcból!
Buzogány Árpád, P. (1965) : A csengő, aki harang akart lenni
Olson, Carl E. (1969) : A Da Vinci-blöff
Bartis Ferenc (1936) : Életátvitel
\N : Nyelvművelő kéziszótár
Téglás Zsolt(1976-) : Kultur und Tradition im Deutschunterrich
\N : Szép versek
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret csapdát állít
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a gyilkos
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a titokzatos lány
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret osztálytársa
Sebestyén Árpád : Biliárdkönyv
Rosen, Maria von (1959-) : Három napló
: Székelyek
Litovkina, Anna T. : Magyar közmondástár
Ungvári Tamás (1930-) : Hemingway háborúja
Miklya Luzsányi Mónika (1965) : Kistamás
Moldova György (1934) : A napló
Zimmermann, Irene (1955-) : Matek + bonyodalmak = szerelmi bánat
Sohonyai Edit : Engem szeress!
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) : Az öt fenyő
Lewis, Clive S. : Míg arcunk nem lesz
McFarlane, Peter (1940-) : Irány a vadon!
Barry, Catherine : Ásó, kapa, nagyharang
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Kaláka - Kosztolányi
Németh Miklós Attila : Az én időm
Knight, Bernard : Méregpohár
\N : Hazátlanul
Grochola, Katarzyna (1957-) : Nyalogatom a sebeimet
Márai Sándor (1900-1989) : Kötetben meg nem jelent elbeszélések
Konrád György (1933) : Kakasok bántalma
Benyhe János (1926-) : Dohogó
\N : Bútorművészeti lexikon
Gárdonyi Géza(1863-1922) : Gyémántországban
\N : Budapest városatlasz[Kart.dok.]
\N : Horvátország, Szlovénia[Kart.dok.]
Weöres Sándor : Egybegyűjtött írások
Garden, Sarah : Akár a varázslat
Maison, Syndie : Az eltünt évek nyomában
Maison, Syndie : Érzelmek labirintusában
Blake, Jennifer : Sötét szinjáték
\N : Weörestől Weöresről
Hunyady Sándor (1890-1942) : Szerelmes unokatestvérek
Wilde, Oscar (1854-1900) : Oscar Wilde összes művei
Wilde, Oscar (1854-1900) : Oscar Wilde összes művei
Williams, Tenessee (1914-1983) : Drámák
\N : Egyiptomi halottaskönyv
\N : Egyiptomi halottaskönyv
Vécsey Zoltán : Elpusztult népek, elpusztult kultúrák
Kulcsár Kálmán (1928-) : Az ember és társadalmi környezete
Wellner István : Velencétől Rómáig
\N : A zene szava
Zöldi László (1945) : Művészek aforizmái
Zöldi László (1945) : Politikusok aforizmái
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Zrínyi Miklós összes versei
Zrínyi Miklós (1620-1664) : Zrínyi Miklós prózai művei
\N : Zsuzsanna
Benedek Elek (1859-1929) : A jégpáncélos vitéz
Kosztolányi Dezső : Pacsirta ; Édes Anna
Camilleri, Andrea(1925-) : Az agyagkutya
Benedek István (1915) : Csineva
Androvicová, Elena : A Himalájától délre
Roberts, Nora (1950-) : Merész álom
Benedek István (1915) : Csineva
Roberts, Nora (1950-) : Késleltetett álom
Roberts, Nora (1950-) : Megtalált álom
Stoll, Heinrick Alexander : A Holt-tengeri barlangok rejtéje
Benedek István (1915) : A ledöntött oszlop
Hurst, Fannie : Mellékutca
Benedek István (1915) : Párizsi szalonok
Benedek István (1915) : Szirt a habok közt
Ottlik Géza (1912-) : Iskola a határon
Benedek István (1915) : Pusztába kiáltott szó
Márai Sándor (1900-1989) : Az igazi
Kenneth, Claire : Május Manhettenben
Benedek István (1915) : Hátrább az egerekkel !
Benedek István (1915) : Lélektől lélekig
Benedek István (1915) : Három kisregény
Csehov, Anton : Négy színmű
Joseohus Flavius (37-38?-95?) : A zsidó háború
Kenneth, Claire : Holdfény Hawaiban
Benedek István Gábor (1937) : Brooklyn
Tolkien, John Ronald Renel (1899-1973) : A szilmarilok
Platon : Platón válogatott művei
Benedek István Gábor (1937) : Holnapra a világ
Knittel, John (1891-1970) : Therese
Benedek István Gábor (1937) : Boldog vesztegzár
Cornwell, Bernard (1944-) : Stonehenge
Benedek István Gábor (1937) : Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte ...
Bihari Klára : Elvált asszony
Bihari Klára : Lány a dobozban
Toussaint, Jean-Philippe (1957-) : A televízió
Bihari Klára(1917) : A táncoló szatír
Benedek Marcell : Ibolyaszín bárány
Benedek Marcell : Szépen élni
Benedek Szabolcs (1973) : Mathias rex
Benedek Szabolcs (1973) : A nagy degeneráció
Beney Zsuzsa (1930) : Napló, előtte és utána
Bengtsson, Frans Gunnar : Rőde Orm
Benioff, David : Az utolsó éjjel
Benke László (1943) : Sértők és sérültek
Ber, Sylvia (írói név) : Vadak
Berberova, Nina Nikolaevna : Budberg báróné
Berczeli A. Károly (1904-1982) : Kamaszok
Berczeli A. Károly (1904-1982) : Előjáték
Bereck József : Öregem, az utolsó
Bereczki Károly (1948) : Tündérálom
Bereczky László (1931) : Lovak Koháron
Bereczky László (1931) : Okulásul fiamnak
Bereményi Benő András : Köldökzsinór
Bereményi Géza (1946) : Eldorádó
Bereményi Géza (1946) : A svéd király
Berend T. Iván (1930) : A történelem - ahogyan megéltem
Béres Attila (1946) : Hány napod van még, őrvezető?
Grass Günter (1927) : Macska és egér
Jelenits István (1932-) : Küldetésben
Béres Attila (1946) : Csupa Marlonbrandó
Esterházy Péter (1950) : Az elefántcsonttoronyból
Berey Géza : Hitler-Allee
Berg, Mary (1924) : Napló a varsói gettóról
Berger, John : G.
Sarkadi Imre (1921-1961) : Regények
Berger, Thomas : Kis Nagy Ember
Bergman, Ingmar (1918) : Öt vallomás
Bergman, Ingmar (1918) : Vasárnapi gyerekek
Bergman, Ingmar (1918) : A legjobb szándékok
Bergman, Ingmar (1918) : Hűtlenek
Bergman, Ingmar (1918) : Az ötödik felvonás
Bergman, Ingmar (1918) : Farkasok órája
Bihari Klára : Miért ?
Bergson, Henri (1859-1941) : A nevetés
Bihari Klára : Magányosok
Smith, Penelope : Az állatok beszéde
Bihari Klára : A menyasszony
Berkely Viola : A bizonytalanság pallosa alatt
Bihari Klára : A bűnvalló
Bihari Klára : Mene tekel
Heller Ágnes (1929-) : Általános etika
Bihari Klára : Próbaidő
Berkovits György : Századvégi levelek
Berkesi András (1919) : A bosszú
Berkesi András (1919) : A sors keze
Berkesi András (1919) : A fekete mappa
Berkesi András (1919) : Hihetetlen történet
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) : Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Berkesi András (1919) : Az öt kódex titka
Berkesi András (1919) : Szélcsend
Berkesi András (1919) : Vakvágányon
\N : A kulturális menedzser tankönyve
Good, Nancy : Nehezen kezelhető férfiak
Mérei Ferenc : Gyermeklélektan
Bihari Klára : Párbeszéd a paradicsomban ; Külön csillagon
Berkovits György (1940) : A barátom regénye
Berkovits György (1940) : Halálkísértő
Klíma, Josef : Mezopotámia
Bikov, Vasail : A Halottaknak nem fáj
Berkovits György (1940) : Életvesztesek
Bikov, Vasil(1924) : Ki tudja visszatérsz-e ?
Berkovits György (1940) : Nem sírunk, nem nevetünk
Bincky, Maeve(1940-) : Ház a Tara Roadon
Bernanos, Georges (1888-1948) : Bűntett
Bíró András(1923-) : Szétszaggatva, megtaposva, megmaradva
Bernáth Aurél (1895) : Egy festő feljegyzései
Bernau, George : Gyertya láng a szélben
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Az erdőhatáron
Bíró andrás(1923) : Keresztek, kardok, koronák
Bíró András(1923-) : Liliomok, hollók, félholdak
Bernhard, Thomas (1931-1989) : A mészégető
Bíró Lajos(1880-1948) : A bazini zsidók
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Wittgenstein unokaöccse
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Beton
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Egy hátraarc
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Elkülönítés
Bernhard, Thomas (1931-1989) : Nagy levegő
Spencer, La Vyrle (1943-) : Kisvárosi lány
Bertalan Tivadar (1930) : A mindenség púpja
Bertha Bulcsú (1935) : Egy író állatkertje
Bertha Bulcsú (1935) : Füstkutyák ; A bajnok élete
Bertha Bulcsú (1935) : A kenguru
Bertha Bulcsú (1935) : Meztelen király
Montemaggiore, Angelica : A legdrágább ajándék
Bertha Bulcsú (1935) : Te jössz, Lupusz ...
Nemere István (1944) : Szikrázó szívek
Michener, James A. : Útvesztő
Bertha Bulcsú (1935) : Tűzgömbök
Bertha Bulcsú (1935) : A Teimel villa
Bertha Bulcsú (1935) : A nyár utolsó
Bertha Bulcsú (1935) : Medvetáncoltatás
Bertha Bulcsú (1935) : Willendorfi Vénusz
Bertha Bulcsú (1935) : A fejedelem sírja felett
Bertha Bulcsú (1935) : Kémnő a sárkányrepülőtéren
Bertha Bulcsú (1935) : Különleges megbizatás
Bertha Bulcsú (1935) : Utazás fehér lavórban
Bertha Bulcsú (1935) : Árnyak és lovasok
Bertha Bulcsú (1935) : Harlekin és szerelmese
Bertha Bulcsú (1935) : Fehér rozsda
Bertolucci, Bernardo : Az utolsó tangó Párizsban
Bertók László (1935) : Priusz
Berthold, Will : Gyerekgyár
Dawkins, Richard (1941-) : A vak órásmester
Eisenreich, Wilhelm : Állatok és növények kézikönyve
Calvin, William H. : A gondolkodó agy
Lukács László : Csináld magad
Kalk, Barbara : Pompon Breki és barátai
Behe, Michael J. (1952-) : Darwin fekete doboza
Marley, Rita (1947) : Bob Marley
Gould, Stephen Jay (1940-) : A panda hüvelykujja
Schäffer Erzsébet : Pipacsvirágom
Cole, Michael (1938) : Kulturális pszichológia
\N : Szép szerelmes szavak
Móra Ferenc (1879-1934) : Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések
\N : Foglalkoztatottság és kereseti arányok
Szabó Zoltán : Titkok és vallomások
Kiszely István (1932) : A Föld népei
Juhász Gyula (1883-1937) : Juhász Gyula legszebb versei
Black, Jeremy : Térképek világtörténete
Cussler, Clive (1931-) : Sárkány
Szentesi Gyöngyi : Egy vadászgörény naplója
\N : Elsők könyve
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol ; Petőfi apostola
Spencer, Scott : Papírhajó
Trigiani, Adriana : Szerelmem, Nella
: Magyar statisztikai zsebkönyv
Vincenzi, Penny : Kettős árulás
Mankell, Henning (1948-) : Hamis nyomon
Kriza János (1811-1875) : Júlia szép leány
Balczó András (1938) : Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség
Herrmann, Heike : Vadvirágok
Bíró Lajos(1880-1948-) : A Molitor-ház
Bíró Mária(1946-) : Képlékeny alakítás
Bíró Péter : Csak ami van
Christie, Agatha(1891-1976) : Cipruskoporsó
King, Stephen(1947-) : Hasznos holmik
Wood, Barbara(1947-) : Az áldást hozó Kő
Moldova György : Madnarin, a híres vagány
Moldova György : Az ellopott főutca
Blauner, Peter (1959-) : A nap hőse
Wass Albert (1908-1998) : Magukrahagyottak
Remarque, Erich Maria (1898-1970) : Állomás a horizonton
Wild, Gerhard : Cserépkályhák és kandallók
Olaszy Kamilla : Spaß mit Wörtern
Podmaniczky Szilárd (1963-) : Ahogy a kisnyúl elképzelte
Coleman, Loren L. (1947-) : Kísértés és háború
Polcz Alaine (1922) : Együtt az eltávozottal
Kovács András Ferenc(1959-) : Víg toportyán
Márton László : Az önvédelem művészete 2
Roberts, Nora (1950-) : Halálos válás
Adriányi Gábor (1935) : A katolikus egyház története a XX. században
Balázs Ágnes : Feladó : Fekete Szivárvány
Balsay László (1902-1982) : Történetek a vadászmúltamból
Benedek (pápa), XVI. (1927) : Krisztusra tekintve
Bartos Erika : Bogyó és Babóca a levegőben
Benkő Ágota : Ha nem az úr építi a házat
Morris, Desmond (1928-) : A boldogság természete
Schmoldt, Hans (1938) : Bibliai tulajdonnevek lexikona
Cabot, Meg : A mediátor
\N : Körkép
Chopra, Mallika : 100 ígéret gyermekemnek
Doyle, Artur Conan, Sir(1859-1930) : A pesti ezüstfokos és egyéb történetek
Döbrentei Kornél(1946-) : Helybengalopp
Báthori Csaba (1956-) : A nyíl és a húr
Roberts, Monty (1935-) : Az igazi suttogó
Naipaul,Vidiadhar Surajprasad (1932) : Mr.Biswas háza
MacLean, Alistair (1922-1987) : Apocalipszis
\N : Névjegy 2
Thoma, Helga (1958-) : Boldogtalan királynék
Galla Ágnes(1962-) : Ha majd felnövök
Féja Géza (1900-1978) : Móricz Zsigmond
Bessenyei György (1747-1811) : Bessenyei György válogatott művei
Lancel, Serge (1928-) : Hannibál
Bessenyei György (1747-1811) : Bessenyei György válogatott írásai
Ürögdi György (1904-1987) : Kleopátra
Hayes, Nicky : Pszichológia
Besson, Patrik : Házibuli
\N : Beszélgetés az angyallal
Mérei Ferenc (1909-1986) : A pszichológiai labirintus
Bethlen Kata (1700-1759) : Bethlen Kata önéletírása
Barabási László (1943-) : Hol vagytok székelyek?
Gerencsér Kinga : Játékok spatulából
\N : Betonhal avagy Az aszfaltba mázolt mesék
Schultze, Werner : Parafadugó-állatkák
Róka Sándor : Fejtörő logi-sztorik
Grisham, John (1955-) : A manipulátor
Horowitz, Anthony (1955-) : Homályos nyomok
Hovanyecz László (1940-) : Értékteremtők
Kerr, Peter (1940-) : Egy nyár Mallorcán avagy Manana, manana
Bettauer, Hugo (1877-1925) : Nagyváros zsidók nélkül
: Beverly Hills, 90210
Bóka László (1910-1964) : Alázatosan jelentem ; Eskü
Bóka László : A karoling trón
Bókay János : Bohémek és pillangók
Bezerédj Zoltán (1922) : Arccal az osztály felé
Bezerédj Zoltán (1922) : Hősök a vérpadon
Bibó Lajos (1890-) : Anyám
Bibó Lajos (1890-) : Subások
Biczó Katalin : Ketten együtt ...
Biczó Katalin : Hajnal óta hívom
Bierce, Ambrose Gwinett (1842-1914) : Bagoly-folyó
Katona Kálmán : Papírgyártás
Harris, John : Nyomtalanul
Petőfi Sándor (1823-1848) : Petőfi Sándor összes költeményei
Ady Endre (1877-1919) : Ady Endre válogatott versei
Simonffy András (1941) : Rozsda Ősz
Ginott, Haim : Szülők és gyermekek
Wilde, Oscar (1854-1900) : Oscar Wilde összes művei
Bistey András (1942) : Lángok a víz fölött
Bistey András (1942) : Összeláncolva
Bistey András (1942) : Szibéria melege. A repülőszázad
Bistey András (1942) : Jász dekameron
Bisztray Ádám (1935) : Tornác a Duna felett
Bisztray Ádám (1935) : A rózsakert leve
\N : A világ legnagyobb katasztrófái
\N : A világ legnagyobb titkos társaságai
Bókay János (1892-1961) : Egy rózsaszál szebben beszél ...
Bisztray Ádám (1935) : Csillagpázsit. Fecskék a nosztori völgyben
Szőke Balázs : Faipari szárítók kezelése
Bokor László (1930-) : A láthatatlan arcvonal
Boldizsár Iván : A szárnyas ló
Steinhaus, Hugo : Matematikai kaleidoszkóp
Varecza László : Konkrét és absztrak strukturák
Boldizsár Iván : Az éjszaka végén
Vilenkin, Naum Akovlevic : A végtelen kutatása
Boldizsár Iván : Don - Buda - Párizs
Corso, Philip J. : Roswell után
\N : Amire nincs magyarázat
Bitó László : Trianon trilógia
Boldizsár Iván : Reggeltől reggelig
Nemes Judit (1973-) : Zsarolás
Björnson, Björnsrejne : Arne. Synnöve Solbakken
Karsai György (1953-) : Homérosz
Fable, Vavyan (1956-) : Tündértánc
Fitzgerald, Francis Scott (1896-1940) : Emlékek a jazzkorszakról
Asimov, Isaac (1920-1992) : Előjáték az alapítványhoz
Ellington, Duke(1899-1974) : Mindeem a muzsika
Pernye András : A jazz
Asimov, Isaac (1920) : Az alapítvány előtt
Fable, Vavyan (1956-) : Tündértánc
Jakabos Ödön : Indiai utinapló
Kontra Károly : Személygépkocsi-vezetők kézikönyve
Nemere Ilona : Szakácskönyv kétbalkezeseknek
Lydhecker, Wolfgang : A zöldhályogról
Kosztolányi József : Érdekes matematikai feladatok általános és középiskolásoknak
Cornwell, Bernard : Excalibur
Gilmour, Harriet B. (1939-) : Most már elég!
Bang, Ruth : A célzott beszélgetés
Barker, Clive : Az éjszaka gyermekei
Utassy József (1941) : Hol ifjúságom tűnt el
\N : Ízeltlábúak
Pinke Gyula : Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme
Sági Gábor : Webes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatával
Neuwirth Annamária : Néptáncóra az általános iskola 1. osztályában
Antal László : A néptánc pedagógiája
Grósz Zoltán : Elmebajnokság
Pátrovics Péter (1969) : Angol nyelvkönyv kezdőknek
Máté Zsuzsanna (1961) : Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta
Howarth, David : Tahiti, az elveszett Paradicsom
\N : Látnivalók Magyarországon
Cselenyák Imre(1957-) : A fáraó lánya
Seierstad, Asne : A kabulu könyvtáros
Csepeli György(1946-) : Szociálpszichológia
Ranschburg Jenő (1935) : Szülők lettünk
Hegyi Gyula : Jiří Menzel
Popper Péter (1933) : Sorsdöntő találkozások
\N : Görögország
\N : Németország
Budai Ákos : Szlovénia és Trieszti-öböl
Collins, Jackie : Gyilkos szeretők
\N : Az amerikai irodalom a XX. században
\N : Bajorország
Patterson, James(1947-) : Háromszoros kín
Courths- Mahler, Hedwig (1867-1950) : A tiszttartóék lánya
Lorayne, Harry : A gondolat ereje avagy A Lorayne-féle sikerreceptek
Petőfi Sándor (1823-1849) : János vitéz
Meyer-Stabley, Bertrand(1955-) : Az igazi Sophia Loren
\N : Iskolások vicces könyve
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) : Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Fási Katalin : Dugó kalandjai
Friedrich, Joachim(1953-) : Zsó titkos barátnője
Meylan, Vincent (1962-) : II. Erzsébet, Anglia királynője
Remsberg, Bonnie : Gyermekeink és a stressz
Vígh Hajnalka : Állatok a közelünkben
Jókai Mór(1825-1904) : Az arany ember
Jókai Mór(1825-1904) : Az arany ember
Szabó Sándorné (1948-) : Gombás ételek
Churchill, E. Richard : 365 egyszerű tudományos kísérlet
Fermie, Peter : Családi egészségkönyv
Dahl, Roald (1916-1990) : Karcsi és a Nagy Üveglift
Fehér György : Bulgária
Pálinkás Imre : Csillagvető
Minte-König, Bianka (1947) : Mobilszerelem
Wilson Hilary : A hieroglifák rejtéje
: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20.században
Kisfalvi Angéla (1964-) : Jákob naplója
\N : A könyvtár - és információtudományi képzés helyzete és jövője
Ende, Michael : A végtelen történet
Woodehouse, P. G. : Rengeteg pénz
Borvendég Deszkáss Sándor : A Sziklás Hegyek varázslója
\N : Ki kicsoda a magyar gazdasági életben
Czigler László : Ne zavard a vizeinket!
Popper Péter (1933) : Kinyílt az Ég?
Bourgeois, Paulette : Franklin és a csapatjáték
Bourgeois, Paulette : Franklin és az új tanító
Cobb, James H. : Pokoli sztráda
Brown, Dan (1964-) : Digitális erőd
Simon Cili : Kutyabőrben
Török Sándor (1904-1985) : A felsült óriás és a 9 csoda
Csizmadia Éva : Véges és végtelen
Kertész Imre : Sorstalanság
Collins, Max Allan : A bűnös város
Lively, Penelope (1933-) : Fénykép
Roberts, Nora (1950) : A három sorsistennő
Rejtő Jenő (1905-1943) : A néma revolverek városa
Cerasini, Marc A.(1952) : A remény bajnoka
Tuma, Jan (1930) : Öntözőrendszerek
Srytr, Petr : Fürdőmedencék
Erős Zoltán (1948) : Kivételes kvízözön
\N : A prózaíró Németh László
\N : Állatmesék kicsiknek
McMullan, Kate (1947) : Új fiú a suliban
McMullan, Kate (1947) : A sárkánylédi visszavág
McMullan, Kate (1947) : Kalandtúra a Sötét Vadonban
Miler, Zdenek : A kisvakond és a nyuszi
Miler, Zdenek : A kisvakond és az árvíz
Rigó Béla : Vuk
Pásztor Árpád (1877-1940) : New York
Schmidt Egon (1931) : Madárvendéglők
Schröder, Patricia (1960) : Ábrándok és kiábrándulások
\N : Sisi &Diana
\N : Praha[Kart.dok.]
\N : Pilis, Visegrádi-hegység[Kart.dok.]
Szabó Magda : Alvók futása
\N : Talányok, titkok, rejtéjek
\N : Alkotmányjog
\N : Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza
Bertrand, Pierre-Michel (1962-) : Balkezesnek lenni
Biro, Val (1921-) : Hans Christian Andersen legszebb meséi
Donaldson, Julia : A graffaló
Cseresnyési László : Nyelvek és stratégiák avagy A nyelv antropológiája
Gyurgyák János (1956-) : Rövidítésszótár
Bishop, Chris : Idegenlégiósok a Harmadik Birodalom szolgálatában
Paterson, Katherine (1932-) : Csillagnéző
Péterfy Gergely (1966-) : Misikönyv
Bordet, Jean : Kalligráfia
Pogányné Rózsa Gabriella : A bibliográfiai adatközlés szabályai és felhasználása könyves szakmában
Fonyódi Ferenc : A főrevizor, akit a mennekből küldtek a Földre, hogy igazságot tegyen
Johansen, Iris(1938-) : Ne bizz senkiben !
Johansen, Iris(1938-) : A hazugság arca
Milne, A.A. : Micimackó ; Micimackó kuckója
Folsom, Allan (1944-) : Örök száműzetés
Gedeon Éva : 165 ötlet
Vandenberg, Philipp (1941-) : Nofretete
\N : A világ leghihetetlenebb történetei
\N : A jóléti állam
Illés Sándor (1914) : A túlsó part
Szabó László Tamás : A "rejtett tanterv"
Shreve, Anita : A víz súlya
Raffai Judit : A magyar mesemondás hagyománya
Lendvai L. (1937) - Nyíri J. Kristóf () : A filozófia rövid története
Passuth László (1900-) : A bíborbanszületett
Jacq, Christian (1947) : Ramszesz
Devereux, Godfrey (1957-) : 15 perc jóga
Ben-Menachem, Michael : Lazíts az életedért!
Domokos Ernő(1945-) : A menedzsment elméleti és gyakorlati alapjai
\N : Valószínűségszűmítás
Solt György(1931-) : Valószínűségszámítás
Koppány Tibor : Csesznek vára
Orwell, George (1903-1950) : 1984
: Síri üzlet
Yesudian, Selva Raja : Sport és jóga
Itten, Johannes : A színek művészete
\N : Magyar nyelvi gyakorlókönyv
\N : Magyar művelődéstörténet
Des Cars, Jean : Sisi avagy A végzet
Kolosi Tamás (1946) : Tagolt társadalom
Fehér Klára (1922-1996) : Narkózis ; Négy nap a paradicsomban ; Sárgaláz
Ambrus Péter : Alkohol az életmódban
Knittel,John : Therese
\N : Read English
Hesse, Hermann (1877-1962) : Demian
Wood, Barbara(1947-) : A prófétanő
Clement, Peter : A halált osztó praxis
Gulyga, Arsenij Vladimirovic : Schelling
Erskine, Barbara : Magányos óra
Robbins, David : Patkányháború
Böll, Heinrich : Biliárd fél tizkor
Bágonyi Attila (1928) : Szenvedélyek rabságában
Radnóti Miklós : Tajtékos ég
Légány Dezső : Purcell
Németh László : Iszony
Popper Péter(1933-) : Lélek és gyógyítás
Gárdonyi Géza : Az öreg tekintetes
Carayon, Michel : Merj élni !
Rapi Tímea : Murphy szextörvénykönyve
Hegedűs Géza(1912-) : Aktuális Aiszkhülosz
Szelényi Iván (1938) : Új osztály, állam, politika
Keller, Gottfried : A seldwylai emberek
Tolkien, J. R. R. : A gyűrűk ura
Heltai Pál (1944-) : Fordítás az angol nyelvvizsgán
\N : Magyar művelődéstörténet
Bozóky Éva (1923) : Zord idők nyomában ...
Fonyódi Jenő : Tesztek a nyelvvizsgán
\N : Kisértet-históriák
Gosztonyi Péter (1931) : Föltámadott a tenger ... 1956
Krassa, Peter : A fáraók fénye
Ryan, Chris(1961-) : Célszemély
Zoltán Erika : Angol igeidők
Berzsenyi Dániel : Minden munkája
Lajos Mari : 99 húsétel 33 színes ételfotóval
Lajos Mari (1928) : 99 magyaros étel 33 színes ételfotóval
Illés Éva(1954) : Surviving in Britain
Erdélyi Margit : Angol nyelvkönyv
Olaszy Kamilla : Német tesztkönyv közép és felsőfokon
Antal Mária (1954-) : Gyakorlókönyv a német írásbeli nyelvvizsgákhoz
Lajos Mari (1928) : 99 körítés és főzelék 33 színes ételfotóval
\N : Mi a politika ?
Lajos Mari (1943) : 66 saláta
Benkő Lóránd(1921) : Kazinczy Ferencz és kora a magyar nyelvtudomány történetében
Lajos Mari (1928) : 99 egytálétel 33 színes ételfotóval
King, Stephen(1947-) : A szem
Watts, Alan : Az ufo-kérdés
Máté György (1913) : A Nap verejtéke
Kósa Lajos : A juhász dolga
\N : Állattenyésztéstan
\N : U. F. O.
Czellár Katalin : Magyarország
Dömötör Tekla (1914-) : Régi és magyar népszokások
Uzonyi Pál (1954) : Német igemódok
\N : Fordítás magyarra és szövegértés
Pető Gábor Pál : A "repülő csészealjak" rejtéje
Pilcher, Rosamunde : Téli napforduló
Härtling, Peter : Schumann árnyéka
\N : Német felvételi és érettségi feladatgyűjtemény
A világ legnagyobb botrányai : \N
Hunter, Adriana : Etikett
Szepesi Vilma : Sütemények és torták
\N : Gombócok, knédlik
Márai Sándor(1900-1989) : Egy polgár vallomásai I-II
Gerő zsuzsa (1940-1999) : A gyermekrajzok esztétikuma és más írások
Kovács Violetta : A kutyaszív hangjai
\N : A világ legnagyobb történelmi rejtéjei
\N : A világ legnagyobb babonái
\N : A világ legnagyobb kincsei
Gazda József (1936-) : Mindennek mestere
Lázár László : Egy nyomon haladó járművek
Lorenz, Konrad (1903-0989) : Ember és kutya
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Zola, Émile (1840-1902) : A kegyelmes úr
Madách Imre (1823-1864) : Az ember tragédiája
Poe, Edgar Allan : Túl életen és halálon
Konrád György (1933-) : Fenn a hegyen napfogyatkozáskor
Lusztig Tamás : Hús nélkül
Konrád György (1933-) : Elutazás ás hazatérés
\N : Házi készítésű finomságok
Clancy, Tom : Elnöki játszma
Karinthi Frigyes : Így írtok ti
Márai Sándor (1900-1989) : Tájak, városok, emberek
Sáhó Erzsébet : Időskorúak
Hegyi Ildikó : Siker és kudarc a pedagógus munkájában
Hernádi Sándor (1927) : Beszédművelés
Mailer, Norman (1923-) : Az éjszaka hadai
Petelei István(1852-1910) : A tiszta ház
Krúdy Gyula : Régi és új emberek
Sütő András(1927-) : Anyám könnyű álmot igér
Pétery Kristóf(1955-) : Táblázatkezelés
Usztics Mátyás(1949-) : Meddig viszel?
Ágh István(1938-) : A képzelet emléke
Hangay Zoltán (1935-) : 19 történelmi arckép a 19. század magyar történelméből
\N : Közösségi formációk
Popper Péter : A belső utak könyve
Göncző Ferencné : Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés
\N : Tipustanok és szemályiségvonások
Karsai György (1953-) : A Szép és a Szörnyeteg
Faluba Zoltán (1911) : Méhek, méhészkedés
Gyöngy Anna : Panka naplója
Zsidei Barnabás : A méhészkedés 12 hónapja
Faluba Zoltán : Mit, hogyan, miért a méhészetben?
\N : Kapitányságom története ...
Roberts, Andrew (1963) : Hitler és Churchill
Hangay Zoltán (1935) : Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond
Swahn, Jan-Öjvind : A fűszerek zamatos története
Szikszainé Nagy Irma : Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás
\N : Készüljünk a nyelvvizsgára!
Orzói Zsuzsanna : Angol alap- és középfokú szókincs-minimum
Szentiványi Ágnes (1938-) : Angol nyelvtan alap-, és közép- és felsőfokon
Gráf Zoltán Benedek : A - Z angol
Turay Alfréd (1944-) : A filozófia lényege, alapproblémái és ágai
Allport, Gordon W.(1897-1967) : A személyiség alakulása
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Kosztolányi Dezső összes novellái
Vekerdy Tamás(1935-) : A Waldorf-iskola első három évének programjáról
Várady Eszter(1953-) : Túl a halálon
\N : Családi élet a magyar irodalom tükrében
Mészöly Miklós : Az atléta halála
Steinbeck,John(1902-1968) : Édentől keletre
Moravia, Albertó : A megalkuvó ; Agostino
Schmidt Egon(1931-) : Éneklő kedvenceink
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Ferge Zsuzsa (1931) : Társadalompolitikai tanulmányok
Babári Ernő : 1000 Fragen, 1000 Antworten
\N : Valóság és varázslat
Austen, Jane : Büszkeség és balítélet
Diderot, Denis : Az apáca
Déry Tibor (18941977) : A ló meg az öregasszony
Größle, Berhard : A hullámos papagáj tartása és gondozása
Büttner, Peter : Német-magyar társalgási könyv
Ignácz Piroska : A rák visszafelé is haladhat
Capek, Karel (1890-1938) : Harc a szalamandrákkal
Reményik Sándor (1890-1941) : Erdélyi március : válogatott versek. Álmodsz-e róla? : kiadatlan versek és levélszemelvények
Siroki Zoltán : Díszmadarak a lakásban
Kolozsi Béla(1945-) : Deviancia
Kovács Zsolt : 100 jó kérdés...a papagájokról
Irving, John (1942) : Árvák hercege
Ellison, James : Álmomban már láttalak
Milner, Annalisa : Internet
Bártfai Barnabás(1969-) : Weblapkészítés házilag
Braun-Bernhart, Ursula : Színes, hangulatos, saját kezűleg elkészíthető adventi díszek virágokból és zöldekből
Szilágyi Ákos (1950) : Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl
Barkó Endre(1947-) : Információ és orientáció
Vargha Kálmán (1925) : Álom, szecesszió, valóság
Nagy Miklós (1924) : Virrasztók
Bertók István : Biológiai témavázlatok felvételizőknek
Hallesby, Ole : Személyiségtipusok
Hernádi Gyula(1926-) : Jóslások könyve
Huszár Tibor(1930-) : Kádár János politikai életrajza
Graham, James : Az alkoholizmus titkos története
\N : Alkoholizmus
Veér András (1939-) : Az alkoholizmus
\N : Viselkedés? Betegség? Társadalmi probléma?
\N : Megelőzés - gyógyítás - rehabilitáció
Perendy Mária : Biológiai gyakorlatok kézikönyve
Selikowitz, Mark : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek
\N : Fejlesztő pedagógia
Zoltai Sarolta : Számítástechnikai feladatok és megoldások
Valkai Zsuzsa (1945) : Miért isznak a nők?
Bárány Márta : Operációs rendszerek
Fodor Miklós : Ne felejtsek!
Tóth Tamás : Szövegszerkesztési feladatgyűjtemény
Diószegi István (1930) : A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939
Várkonyi Zsuzsa, F. : Tanulom magam
Bognár Gábor : A válás lélektana
Berne, Eric (1910-1970) : Emberi játszmák
Burr, Alison : Alkoholista a családban
Heltai Pál : Fordítás és szövegértés az angol nyelvvizsgán
Tooley, Mike : Gyakorlati digitális elektronika
Koontz, Dean R. : Végsőkig
Csörgő Anikó : Adventől karácsonyig
\N : Szövegértelmezési és tollbamondási feladatok és megoldások
\N : Tudod-e a választ?
Boda Edit ( 1939) : Tengertáncos ákom-bákom
\N : Guinness rekordok könyve
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Hajadonvár
Zicherman István : Oroszok Hitler szolgálatában
Böszörményi Gyula (1965) : Zsófi és az elnévtelenedett falu
Hóman Bálint (1885-1951) : A magyar városok az Árpádok korában
Mikonya György : A tanításművészet módszere
Nádai Magda : Erdei ünnepek és hétköznapok gyerekekkel
King, Stephen (1947-) : Az írásról
Krentz, Jayne Ann : Igaz vagy hamis
Szilárd Leó (1898-1964) : A delfinek hangja
Jung, Wolfgang : Prága
Fekete István (1900-1970) : Matula és egyebek
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Gárdonyi Géza füveskönyve
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve
Homeros : Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul
Urbán Erika : Az én Kabosom
Wass Albert (1908-1998) : Voltam és más önéletrajzi írások
Ungváry Zsolt (1968) : Segítsünk a manónak
Sasson, Jean : Királyi sivatag
Molnár Ákos (1895-1945) : Tizenkét lépés
Le Carré, John (1931) : Jó barátok
Kürthy, Ildikó von (1968) : Pasit vissza nem adok!
Illés Sándor (1914) : Miképpen mi is megbocsátunk
Blume, Judy : Amíg együtt a csapat
Hunter, Maddy : Túlélőtúra Svájcban
Mackonochie, Alispn : A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák
Hunter, Maddy : Ötcsillagos rémálom
Miler, Zdenek : A vakond nadrágja
'Esiodos : Istenek születése ; Munkák és napok
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti iskolai rémtettei
Bosnyák Sándor(1934-) : Mit láték álmomban
Jacq, Christian (1947) : Ozirisz titkai
Jacq, Christian (1947) : Ozirisz titkai
\N : Magyar voltál ! Ezért !
\N : Merre lehet?
\N : A magyar irodalom évkönyve
\N : A fák világa
\N : Képes mitológia
\N : Isten, áldd meg a magyart
Gellérné Lukács Éva : Munkavállalási szabályok az EU tagállamaiban az átmeneti időszak alatt
Borsi István : Vezérállásban
Wyatt, Tanya : Légy a saját személyi edződ
Klausnitzer, Josef E. : IQ-önteszt
Orban, Peter (1944) : Az asztrológia tankönyve
Száraz Miklós György (1958-) : Írd fel házad kapujára ...
Kéri András (1953-) : Mayab, a maják országa
Rab László (1957-) : Horvátország
Varga Róbert (1950) : A kaposvári Megyei Könyvtár története
Holland, Katrin : Tanulj meg szeretni!
Maier, Hans-Peter : Növények szaporítása vetéssel, dugványozással, bujtással és oltással
\N : Sikeres iskolai projektek
Johnson, Paul (1928-) : A kereszténység története
\N : Officina állatvilág
Arnold, Nick : Tébolyító tudományos mindentudó
\N : Boldogtalan hadiidők ...
\N : És ámulok, hogy elmulok
\N : Női praktikák nagy könyve
Massenkeil, Angelika : Töklámpások
Alderton, David (1956) : Hogyan beszéljünk kutyánkkal?
Köthe, Rainer (1942) : Technikabúvár
Pappné Gazdag Zsuzsanna : A szék
\N : Gyermekkori allergiák
\N : A szóképek és a szónoki beszéd
Varga Dóra : Nemezelés
Denning, Antony : A fafaragás képes kalauza
Walther, Ingo F. : Vincent van Gogh
Virányi Péter : A reklám fogalomtára
Vlk, Václav(1943-) : Pizza és kenyérsütő kemencék
\N : Textilfestés
\N : A rejtélyes Aeneis
\N : Hargita
Morris, Neil : Így éltek az ókori egyiptomiak
Lohmann, Beate : Diszlexiások az iskolában
Kristó Gyula (1936-) : Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig
: Andragógiai szöveggyűjtemény
\N : Egységes érettségi feladatgyűjtemény
Bastian, Hans-Werner : Technika a kertben
Bastian, Hans-Wernwr : A kerti tó
: A tanulási nehézségek kezelése
Gergényiné Németh Erika : Gyakorló feladatok diszgráfiás, diszlexiás gyerekeknek
Antal József(1919) : Növénytermesztők zsebkönyve
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
Salinger, .O. : Zabhegyező
\N : A növénytermestés kézikönyve
Koltay Árpád (1920) : Búzatermesztés és-nemesítés
Iványi Károly(1944-) : Növénytermesztés
Magda Sándor(1946-) : Növénytermesztés
Ragasits István : Búzatrmesztés
Gspann Veronika : Edward Albee drámái
\N : Mitológia
Gecse Gusztáv : Bibliai kislexikon
Ambrose, Stephen E. : Elit alakulat
Colvin, Ian : Canaris
Szabó Judit, G. : Rózsás Leticia
Lowell, Elizabeth(1944-) : A halál színe
Kovács Kálmánné : Csillagösvény hősei
Asztalos Aladár (1890-1970) : Kémek az első világháborúban
Morton, Andrew : Monica igaz története
\N : Egységes érettségi feladatgyűjtemény
Montágh Imre (1931) : Figyelem vagy fegyelem?!
Montágh Imre (1931-1986) : Nyelvművesség
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Beszterce ostroma
Móricz Zsigmond : Úri muri
Jókai Mór : Sárga rózsa
Arany János : Toldi ; Toldi szerelme ; Toldi estéje
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A Noszty fiú esete Tóth Marival
DeMille, Nelson (1943) : Kémjátszma
Petőfi Sándor(1823-1849) : Petőfi Sándor összes versei
Raffai Éva, K. : Egyszer volt...: Babszi kutya kalandjai
Stirling, S.M. : Terminátor
Scarry, Richard(1919--1994) : Kerekes kalandok Tesz vesz Városban
Griffin, W. E. B. : A tengerészgyalogosok
Jeier, Thomas(1947-) : Volt egy álmunk
Móra Ferenc(1879-1934 : Könnyes könyv
Beniczky Gáspár : II.Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja
: Loch, read, read
Stilton, Geronimo : Sajtsárga lakókocsi
Garwood, Julie : A becsület diadala
Hale, Shannon : A suttogó
Lőrincz L. László(1939-) : A maharáni arcképe
Erdélyi Andrea(1966-) : Nézd a kezem !
Coctoo, Jerome : Lelke bolondjai
Doran, Phil (1944) : Csábító Toscana
Pavlov, Plamen : A bolgárok rövid története
Drinkwater, Carol (1948) : Szerelem és Provance
Bödők Zsigmond : Nobel-díjas magyarok
Albert-Lőrincz Enikő (1953) : Önpusztító lázadás
Hoogvelt, Fieke : A kert
\N : Horvátország
\N : Larousse az egészséges nőkért
\N : Szlovákia
Brezina, Thomas (1963-) : Boszorkánytitok
Strobel, Lee (1952) : A Jézus-dosszié
Benedek Elek (1859-1929) : A csudafa
Vasy Géza (1942) : Hol zsrnokság van
\N : Románia
Obrusánszky Borbála : A mongol népek története
Andersen, Hans Christian (1805-1875) : Téli mesék
Kava, Alex : Dermesztő őrület
Sandford, John(1944-) : Keserű hajsza
Grád András : A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
Kassovitz László (1954) : Kócmajom
Baxter, Nicola : Tündérhercegnők
Skármeta, Antonio : A költő lakodalma
Ang, Tom : Digitális fényképezés
\N : Gyermekemnek
\N : Nemzetközi sakk- és versenyszabályok
\N : A magyar régiók zsebkönyve
Köthe, Rainer(1942-) : Természetbúvár
Jávorszky Béla Szilárd (1965) : A rock története
Keszhelyiné Varga Ibolya : Képeslapok dombortechnikával
Kipp, Angelika : Karácsonyi ablakdíszek
Horváth Ágnes, T. (1959) : Az ókori Hellas
Suteev, Vladimir Grigirevic : A három kiscica
Suteev, Vladimir Grigirevic : Kispipi és Kisréce
Molnár Szilvia, Sz. (1972) : Bevezetés a kortárs magyar irodalomba
Gellért Ildikó : Érvelj vagy elemezz!
Meyer-Stabley, Bertrand (1955) : János Károly és Zsófia királyné
Grant, Neil : Így éltek a középkori Európában
Miles, Barry (1943) : Hippik
Böszörményi Gyula(1965-) : Zsófi és a boszorkánypláza
Jennys, Bridget : Segítség ! Férjhez mentem
Móra Ferenc(1879-1934) : Hogyan tanultam meg írni
Csepész Szilvia, M.(1965-) : Mackószámtan
Gazdag Erzsi(1912-1987) : A nefelejcs dala
Newman, Shatan : A Da Vinci-kód a történész szemével
Cseresnyés Ferenc : Migráció az ezredfordulón
Buzás Andor(1938-2005) : Tengercseppnyi falu
Piper, Nikolaus(1952-) : A pénz nyomában
Kapeller, Sabine : Zselégyertyák
\N : Tiffany óralapok
Horváthné Orosz Márta : Lovak
Neumann, Kerstin : Lovak
A jégkorszak : \N
Šarošac, Duro(1929-) : Groblja, progrobni spomeni hrvata, srba i slovenaca u mađarskoj
Bank Barbara : A "német ügy", 1945-1953.
\N : Magyarország autóatlasza
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
\N : Nagy civilizációk
\N : Az ember
Kästner, Erich(1899-1974) : Amikor én még kissrác voltam
Iles, Greg : Kitörölhetetlen emlék
Parker, T. Jefferson : Kötéltánc
Szirtes I.János (1947-) : A terror kéme
Bartol, Vladimir (1903-1967) : Alamut
Austen, Jane(1775-1917) : Meggyőző érvek
Steel, Danielle(1947-) : Nem lehet
Venturi, Maria(1936-) : Bűvölet
Lőrincz L.László(1939-) : Gyilkos járt a kastélyomban
Lőrincz L.László(1939-) : Nebet Het, a halottak úrnője
Lőrincz L.László(1939-) : Mirinda koporsója
Lőrincz L.László(1939-) : A karvaly árnyékában
Lőrincz L.László(1939-) : Huan-ti átka
Lőrincz L.László(1939-) : Holdanyó fényes arca
McBain, Ed(1926-) : Holtomiglan-holtodiglan
Marsh, Evelyn : A kábulat ára ; A különös sziget
Nöstlinger, Christine(1936-) : Lilli nagy dobása
Quick, Amanda : Mire éjfélt üt az óra
Rimington, Stella(1935-) : Végveszélyben
Serageldin, Samina(1952-) : A Kairó-ház
Friedrich, Joachim(1953-) : 4 1/2 barát
McDonald, Megan : Doktor Durrbele Dorka
Lindner, Irmgard(1962-) : Csipet és Bogyó a pácban
Bódi Irén : Varázsgömb
Devecsery László(1949-) : Szia, szia, jó napot !
\N : Micimackó kalandos történetei
Csepész Szilvia, M. (1956-) : Vízparti kalandok
Móricz Zigmond : Erdély
North, Dan : Nagy utazók
Hunyady József (1921-1983) : A király árnyéka
Tótisz András (1950-) : Ojabun
Pukánszky Béla (1954) : A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben
Bollobás Enikő (1952) : Az amerikai irodalom története
\N : 20. századi egyetemes történet
Collins, Max Allan : Én a kém
Domány Klára : Kártyavár
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : A fogadott lány
Varsányi József : Magyar írásbeli érettségi, 2005
Kerényi Ferenc (1944) : Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde
Voltaire (1694-1778) : Candide vagy Az optimizmus
Szitó Imre : A tanulási stratégiák fejlesztése
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára
Kalamár Hajnalka : Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés
Gutkin, Terry B. (1947) : Az iskolai konzultáció elmélete és technikái
\N : Tanulási készség tréning serdülők számára
Kormos István (1923-1977) : Kormos István versei
Asperján györgy (1939) : Fogadj szívedbe
\N : Évezredek híres emberei
Krentz, Jayne Ann : Fény vagy árnyék
Kelemen Zsolt : Lóháton fegyverben
Hessky Regina (1943) : Német - magyar, magyar - német tanulószótár
Kozma Csaba : Kommunikációs folyamatok a közigazgatásban
Császi Ildikó, N. : Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához
Updike, John (1932) : Falvak
Bárdi László : Homokba temetett karavánutakon
Petőfi Sándor (1823-1849) : János vitéz
\N : Roma gyerekekrevonatkozó kompetencia fejlesztése a tanító- és óvóképzés tantárgyi programjaiban
Jászberényi József (1972) : A magyarországi szabadkőművesség története
Pósa Lajos (1850-1914) : Magyarország Tündérország
Széchenyi István (1791-1860) : A magyarság világa
Pataki Ferenc (1928) : A Nékosz-legenda
Davis, Caroline : Macskatartók nagykönyve
Hickey, Julie : Üdvözlőlapok saját kezűleg
Yoo Jin-Il (1969) : Áprily Lajos költészete
Szabó Katalin (1949) : Kommunikáció felsőfokon
Mitták Ferenc (1949-) : Várostromok a magyar történelemből
Seth F. Henriett (1980-) : Autizmussal önmagamba zárva
Turnbull, Stephen : Szamurájok
Gately, Iain (1965) : Bolygóbuli
\N : Világpolitikai lexikon, 1945-2005
Lerner, Harriet Goldhor : Hívatlan vendégeink
Barócsi Tibor : Attila mindörökké
Zsoldos Attila (1962) : Az Árpádok és asszonyaik
Kónya István (1923-) : Irodalmi alkotások elemzése logikusan 9.
József Attila (1905-1937) : Föl a szívvel ...
Szabó Istvánné Nagy Magdolna : Irodalmi alkotások elemzése logikusan 10.
Nagy Márta : Irodalmi alkotások elemzése logikusan 11.
Bíró Mária : Irodalmi alkotások elemzése logikusan 12.
: Kortárs irodalmi olvasókönyv
Györke Seres Klára (1933) : Álomkert
Benedek Elek (1859-1929) : Figurás-mókás történetek
Iván Magda : A csodát tévő szeretetgarasok
Gábor Emese (1973-) : A kóró és a kismadár
Bach, Richard : A Messiás kézikönyve
Liberati Anna Maria : Az ókori Róma
\N : A hosszú 19. század rövid története
Graham, Caroline (1966) : Camilla, Károly és Diána
Gábor Emese (1973-) : Téli varázs
Gábor Emese (1973-) : Rege a csodaszarvasról
Farkas Cintia : Hogyan kaptak bundát az állatok?
Paine, Sheila : Amulettek
Kalamár Hajnalka : Tíz alkalom
Hock Zsuzsanna (1956) : Tankönyv - kérdés könyvtáros szemmel
Waite, Arthur Edward : Képes ismertető a tarot szimbólumaihoz
\N : Magyarország történeti helységnévtára
Köthe, Rainer (1942) : Természetbúvár
Brook-Shepherd, Gordon (1918) : A megkoronázatlan király
Acey, Mark : Garfield kisokos
Barnes,Trevor : Régészet
Stilton, Geronimo : El a mancsokkal, te sajtképű!
: Családi életre nevelés az oktatásban
Blanco, Laura : Erények és értékek
Laurent, Monique (1930-) : Rodin
Livesey, Anthony : Nagy hadvezérek, nagy csaták
Burger Barna : Fej vagy írás
Germain, Patrick (1948) : Károly és Zita
Butler, M. Christina : Süni és a Télapó sapkája
Mattenheim Gréta (1976) : Mátyás és a Hunyadiak
\N : Fekete Istvánra emlékezve ...
Móra Ferenc (1879-1934) : Mesék Mátyás királyról
Sziklai Róbert : Lakli avagy Aki bújt, aki nem ... növök!
\N : Gyerekek az épített és természeti környezetért
Kajlik-Békési Márta : Kutyaszem, macskaszem
Serano, Wolf(1944-) : Az örökké égő tűz
Parker, Robert B.(1932-) : Sötét mult
Magden, Perihan(1960-) : bajban vagyok veled
Tornai Helga : Randi a Török kávéházban
Lőrincz L.László(1939-) : A nagy mészárlás
Wass Albert(1908-1998) : Bulámbuk
Baktay Ervin (1890-1963) : A világ tetején
Soóky Andrea : Kik voltak ők valójában?
Holder, Mig : Panov apó karácsonya
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926) : Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései
Falala, Gerard : Enyhülést és gyógyulást hozó homeopátia
Csengődi Rezső : A bácsalmási szőlőkről
\N : Statisztikai tájékoztató
Lew-Starowicz, Zbigniew : Szexuális partnerkapcsolat
Jávor Tibor(1926-) : Gyomorpanaszok
Debreceni József(1955-) : Orbán Viktor
Patthy Miklós : Essentials
Westermann, Claus : A Biblia titkai
Helvin, Marie : Mérgek nélkül
Földiák András : A kultura kis krónikája
Durkó Mátyás(1926-) : Andragógia
Nyitray Réka : Település, közgazdaság, kultúra
Perényi Imre(1913-) : A lakókörnyezet
Perényi Imre(1913) : Városi környezet-városépítészet
Batthyány Lajos(1806-1849) : Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai
Bosánszky Lajos(1941) : Földjog, szövetkezeti jog
Tanka Endre(1940-) : Megmaradásunk, a föld
Petri György(1943) : Petri György versei
Björnson, Björnstjerne : A halászleány
Marosán György(ifj.)(1946) : Stratégia menedzsment
Perjés Géza(1916-) : Mohács
: Az Európai Unióról-közérthetően
\N : Az Európai Unió
Kundera, Milan : Búcsúkeringő
Maupassant, Guy de(1850-1893) : A Szépfiú
Gyenis Gyula (1940-) : Humánbiológia
Mérei ferenc(1909-1986) : Közösségek rejtett hálózata
Donald, Merlin : Az emberi gondolkodás eredete
Steel, Danielle(1947-) : Senvedély
Blixen, Karen (1885-1962) : Babette lakomája
Blixen, Karen (1885-1962) : A halhatatlan történet
Blixen, Karen (1885-1962) : Téli regék
Blixen, Karen (1885-1962) : Volt egy farmom Afrikában
Bloch, Arthur : Murphy törvénykönyve avagy Miért romlik el minden?
Blokk, Anita : Murphy törvénykönyve a férfiakról avagy A romlás romlásának romlása
Blokk, Jonathan : Murphy 3 2. törvénykönyve a nőkről, avagy A romlás romlása
Bromfield, Louis(1896-1956) : Colorádó
Brontë, Emily(1819-1848) : Üvöltő szelek
Brontë, Charlotte : Jane Eyre
Bromfield, Louis(1886-1956) : Az élet fája
Blond, Georges : Pauline Bonaparte
Bóc Imre : A legfélelmetesebb kockázat
Bobin, Christian : Flúga
Bochenski, Jacek : Az isteni Julius
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) : Boccaccio művei
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) : Dante élete
Bock, Ernst Ludwig : Walkür nem mosolyog
Bod Péter (1712-1769) : Szent Hilárius
\N : A fizikusok
Boda László (1929) : Nyugtalan a mi szívünk
Doktorow, E.L. : Ragtime
Bódis Sylvia : Amerikai szerető
Závada Pál (1954-) : Milota
Bodnár Dániel : Genesius, a színész
Brecht, Bertold : Három szinmű
Bodonyi László : Világvége
Bodor Ádám (1936) : Az érsek látogatása
Bodor Ádám (1936) : Sinistra körzet
Csepeli György(1946-) : A szervezkedő ember
Móricz Zsigmond : Sárarany ; Az isten háta mögött
Crumlish, Christian : Internet a rohanó embereknek
Shaw, George Bernard : Három színdarab
Bodor Pál (1930) : Hazába kiáltott szó
Bodor Pál (1930) : Hogyan kell kastélyt építeni?
Bodor Pál (1930) : Kék folt
Bodor Pál (1930) : Haldoklás anyanyelven
Móricz Attila : Webdesign a gyakorlatban
Gordosné Szabó Anna : Gyógypedagógia
\N : Gyógypedagógiai alapismeretek
Angelo, Jack : Szellemi gyógyítás
Csorba Piroska(1952-) : Az én tankönyvem
Pásztorfi János : A legnagyobb erő
Boeser, Knut : Nostradamus
Bodzsár Erzsébet, P. (1955) : Kórház 13
Bodzsár Erzsébet, P. (1955) : Lovejoe
Boethius, Anicius Manlius Severinus (480-524) : A filozófia vigasztalása
Bognár Antal : Álmok a halálban
Bognár Béla : Gyötrelmek útja
Boileau, Pierre : Holt vizek
Bohjalian, Chris : Hajnali alkony
Boissard, Janine : Gyermekek háza
Boldizsár Iván (1912) : Halálaim
Boldizsár Iván (1912) : Keser-édes
Boldizsár Iván (1912) : A félelem iskolája
Boldizsár Iván (1912) : A korona napja
\N : A boldog élet titka
\N : Boldog gyermekkort idézek
\N : A boldogság akarása
Bolgár György (1946) : Férfi és női dolgok könyve
Bolt, Robert (1924) : Kinek se nap, se szél
Bólya Péter : C-dúr, fisz-moll. Nyáridő
Bólya Péter : Külhon
Bólya Péter : Siker és siker
Bólya Péter : A vihar szeme
Bombeck, Erma (1927) : Édes rabszolgaság
Boncza Berta (1894-1934) : Életem könyve
Kéki Béla(1907-1993) : Az írás története
Lelkes Gyöngyvér (1951) : A múlt árnyékában
Molnár János : Filozófia
Varga Domokos (1922-2002) : Édesanyám sok szép szava
Lowenstein, Tom : Buddha látomása
Pálosfalvi Tamás (1968) : Nikápolytól Mohácsig, 1396-1526
Bingham, Derick : William Wilberforce, a rabszolgafelszabadító
Szekszárdi Ferencné : Gyerekek-tanítók-szülők
Szekszárdi Ferencné : Konfliktusok az osztályban
Berne, Eric (1910-1970) : Sorsköny
Örkény István (1912-1979) : Tóték ; Macskajáték
Walker, Jamie : Feszültségoldás az iskolában
Bleasdale, Faith : Dühös csajok
Fekete Józsefné Seres Emilia : Mézeskalácsok
Fussell, Paul(1924) : Ostálylétrán Amerikában
Bronte, Emily : Üvöltő szelek
\N : A kopasz énekesnő
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Kék pille
Joyce, James : Ulysses
Venturi, Maria : Elszakadt kötelék
Connelly Michael : Fekete jég
Horváth László, Gy. (1952) : Nindzsák
Forró Tamás (1949) : Arad után
Lomniczi Béla (1939) : Vírusok
\N : Pszichológia
Téglási Ágnes : Változások menedzselése
Kaliczki Judit(19145-) : Minőségmenedzsment a könyvtárban
Keserű Katalin : Vitamin ABC
Glasenapp, Helmut von(1891-1963) : Az öt világvallás
Gerencsér Ferenc : Biológiai értelmező szótár
Tompa Anna : Lázadó sejtek
\N : Buddha élete és tanítása
Wass Albert (1908-1998) : Magyar örökségünk
Gilbert, Jill : A sokoldalú szkenner
Fromm, Erich(1900-1980) : Zen-buddhizmus és pszichoanalízis
Urosevics Daniló (1933) : A magyarországi délszlávok története
Lorayne, Harry (1926) : A szellemi erő titkai
\N : Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben
\N : A bölcs élet titka
\N : Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás
Timcsák Géza : Jóga
Bálványos Huba (1938) : Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció
Bálványos Huba (1938) : Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés
Bayer József (1946) : A politikatudomány alapjai
Kleinschmidt, Harald : A nemzetközi kapcsolatok története
Halifman, I. : A méhek
Kalavszky Györgyi : Kalavika-album
Gerő Zsuzsa (1940-1999) : Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban
Steel, Danielle(1947-) : Saigon
\N : Gyerekeinkért
Weninger Antal : Jóga a mindennapokban
Kozma Tamás (1939-) : Bevezetés a nevelésszociológiába
Benjámin László : Tengerek fogságában
Rideg Sándor : Tűzpróba
Kondorosi Ferenc : Civil társadalom Magyarországon
Zarnecki, George : Kolostorok, szerzetesek, barátok
Bondarev, Urij Vasilevic (1924) : Játék
Böll, Heinrich : És lőn este és reggel
Brondsted, Johannes : A vikingek
Bondor Vilmos (1915) : A világégés hadszínterein
Böll, Henrich : Ádám, hol voltál?
Bonhoff, Otto : Depó a tengerszorosban ; A páva hét szeme
Bonhoff, Otto : A láthatatlan sisakrostély ; A maszkok titka
Böll, Heinrich : Biliárd fél tízkor
Boon, Louis Paul (1915-1979) : A Kiskápolna utca
Böll, Heinrich : Magukra maradtak
Booth, Pat : Malibu
Bor Ambrus (1921) : Szakadatlan jelen
Bor Ambrus (1921) : Világfutók
Bor Ambrus (1921) : Morion
Bor Ambrus (1921) : Jel
Bor Ambrus (1921) : Hoszabb távok
Bor Ambrus (1921) : Üvegszekrény
Borgen, Johan (1902-1967) : Kislord
Borges, Jorge Luis (1899-1986) : Az idő újabb cáfolata
Borges, Jorge Luis (1899-1986) : A halhatatlanság
Böll, Heinrich : A nyolcadik parancsolat
Bölöni Domokos(1946-) : Dégi Gyurka pontozója
Bölöni Farkas Sándor(1795-1842) : Naplótöredék, 1835-1836
[Bölöni Györgyné] Itóka(1882-1951) : Ady Párizsban
Bősze Éva(1941-) : Ábrándok, álmok, valóságképek, emlékezéseim
Bősze Éva(1941-) : Életutak
Böszörményi Ede(1911-) : Történetek, anekdoták
Bornemisza Péter (1535-1584) : Ördögi kísírtetekről, avagy Röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak
Böszörményi Gyula : Kucó ; Villamostangó
Böszörményi Gyula(1965-) : Adjátok vissza a gyermekemet!
Böszörményi Gyula(1965-) : Kucó
Böszörményi Gyula(1965-) : Dávid király asszonya
Bradbury, Malcolm(1932) : A történelem bizalmasa
Bradbury, Ray : Marsbéli krónikák
Bradbury, Malcolm : Embert enni nem való
Bradbury, Ray : Fahrenheit 451
Boros István ( 1953) : Bronzugatás
Bradford, R. : Oly távol az ég
Boros István ( 1953) : Patkánykölykök
Bradford, Richard : Lángoló hajnali ég
Boros Lajos : Sakálok
Bradford, Roark : Ádám apánk és gyermekei
Bredley, J.Spencer : Gilda
Brády Zoltán(1940-) : Fekete doboz
Bragance, Anne : Mata Hari
Borsa Miklós : Három transzcendens etűd
Borsós Károly : A szökevény
Fekete István (1900-1970) : Három karácsony
Venturi, Maria : Egy másik kötelék
Malchiodi, Cathy A. : A gyermekrajzok megértése
Arany János (1817-1882) : Balladák
Szevastanov, B.A : Valószínűségelméleti feladatok
Valószínűségszámítás : \N
Maspero, gaston(1846-1916) : A zsidók ókori története
Rudgle, Richard : A barbárok
Frydman, Marcel : Televízió és agresszió
Ecsedy Ildikó(1938-) : A kínai történelem rejtelmei
Kósa Éva : Szemben a képernyővel
\N : Magyar irodalmi alkotások elemzése
Pukánszky Béla (1954) : Neveléstörténet
\N : Kudarc nélkül az iskolában
Coctoo, Jerome : Francia négyes
Sima, Qian : A hunok legkorábbi története
Child, John : A szervezetről, vezetőknek
Collins, Terah Kathryn : Feng shui
Tolsztoj, Lev : Anna Karenina
\N : Helyes beszéd, helyes írás
Pilinszky János (1921-1981) : Pilinszky János összes versei
Pilinszky János (1931) : Kráter
Pirandello, Luigi (1867-1936) : Színművek
Krleza, Miroslav (1893-1981) : A Glembay család
Garcia Lorca, Federico (1898-1936) : Színművek
Lovik Károly : A néma bűn
Conrad, Joseph (1857-1924) : A sötétség titkos mélyén. A titokzatos idegen
Rice, Luanne : Égi szerelem
Örkény István(1912-1979) : Kisregények
\N : Boszorkányszombat
Botos János : A politikai humor
Braider, Donald : Színek és fények
Braider, Donald(1923-1976) : Rubens, az életöröm festője
Braine, John : Hely a tetőn
Boucková, Tereza : Ha szeretsz egy férfit
Braine, John : A féltékeny Isten
Brandon, Jay : Kelepcében
Brandreth, Gyles : Nagy szex katasztrófák
Brandys, Kazimierz(1916-2000) : Rondó
Brandys, Marian (1912-) : Napóleon és a lengyelek
Brantome, Pierre de Bourdeille segneur de : Kacér hölgyek
Brasnyó István(1943-) : Familia
Brasnyó István(1943-) : Árvaház
Austen, Jane : Meggyőző érvek
Kenessei András : Szakíts ha bírsz
Kepes András : Történetek
Désaknai Mária : Árpád-házi királyaink szerelmi tragédiája
Rideg Sándor : Históriás idők
Johnson, Eyvind : Kegyes urunk Carolus
Merle, Robert(1908-) : Veszedelem és dicsőség
Breinholst, Willy(1918-) : Anyu a legjobb a világon
Brecht, Bertolt : Munkanapló 1938-1955
Brautigan, Richard : Pisztrángfogás amerikában
Brautigan, Richard(1933-1984) : Hogy el ne fújja mind a szél
Brauns, Axel(1963-) : Cifraárnyak és denevérek
Vnoucsek László(1956-) : Ajtón belül
Radnai Gáborné : Ha meghal a remény
Putney, Mary Jo : Vihar és rózsák
Sparks, Nicholas(1965-) : Eltékozolt évek
Brookes, John : Apró kertek
Erdélyi Margit : Második esély
\N : Larousse
Horváth Tibor : Szlovénia
\N : Állatmesék hetedhét országból
\N : Andersen mesék
Nordqvist, Sven(1946-) : Lesz nemulass, Findusz !
Feketéné Pécsi Anita : Erdők -mezők lakói
Rice, Luanne : Érzelmek tengerében
Reményik László : Könnyű neked
Nyulász Péter : Zsubatta !
Nimier, Marie(1957-) : Csendkirálynő
\N : Szép mesedélután nagyanyóval
\N : Tanulságos történetek
Teitelbaum, Michael : Garfield, a kémapó
St.Clair, Agnes : A harag napja
Lőrincz L. László (1939) : Szádhuk
Tamaro, Susanna (1957) : Felelj nekem
\N : Gondolatok a könyvről
Gillespie, Jane : Hívatlan vendégek
Halter, Marek (1936) : Czippora könyve
Hoag, Tami : Aki farkast kiáltott
Hopkins, Cathy (1953) : Lányok, randik és Portobello hercegnői
Graham, Hether : Halál a táncparketten
Nódrádi Gábor (1947) : Édes munyimunyi!
Möring, Marcel (1957) : Műrepülés
\N : Lant és kard
Roberts, Nora(1950-) : Halálos látomás
Frank Júlia (1946) : Magyar parasztkonyha
Simenon, Georges(1903-1989) : Maigret és a hazudós szeretők
Robinson, John (1963-) : Senki kölyke
Simeon, Georges(1903-1989) : Maigret türelmes
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret habozik
Kimpton, Diana(1949-) : A pónibolond hercegnő
Kimpton, Diana(1949-) : A pónibolond hercegnő
Kimpton, Diana(1949-) : A pónibolond hercegnő
Wilson, Jacqueline (1945-) : Jó barátok
Varga Ilona : Dínók között
Vámos Miklós(1950-) : Hogy volt
Tóthárpád Ferenc : Csillagigéző
Wass Albert(1908-1998) : A bölcs bölönbika
Vér Imre : A lovasgazda
Papp György : Lovunk
\N : A zöldségfélék betegségei és kártevői
Kern, Andrea : Régi idők kerti fortélyai
Lechner, Uwe : Különleges terepasztalok
Royston, Angela : A világ 100 orvosi felfedezése
Nagy Mária Edit : Elsősegélynyújtás gépjármű-vezetők részére
Bleich, Kristen : Az emberi test
Hangay György (1941) : 100 jó kérdés Ausztrália különös állatairól
Podani János (1952) : A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana
Sikos László : Macromedia Flash
Rogeon, Sandrine : Elfelejtett játékok
Makádi Mariann : Ifjú felfedezők atlasza
Varga Domokos György (1952-) : Cin-cin
Kunnas, Mauri (1950) : Mikulás
Tamás Menyhért(1940-) : Halparádé
\N : Az egerek gyűlése
Smullían, Raymond M.(1919-) : Seherezádé rejtéje
Szilvásy Judit : Rendezzük át lakásunkat feng shuival egy sikeresebb életért !
Krúdy gyula (1878-1933) : Jézuska csizmája
\N : Telepessors
Spevack, Ysanne : Biokonyha
Pokol Béla (1950) : Globális uralmi rend
Nagy Bandó András(1947-) : Fából vasparipát
\N : A megkoronázott majom
\N : Friss tinta!
Garcia de Cortezar, Fernando : Spanyolország története
\N : Világirodalom
Filip Gabriella : Magyarországi mozaik
Vámbéry Ármin (1832-1913) : Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
\N : Huszadik századi brit novellák
Jósa Judit : Görögök
Regan, Geoffrey : Történelmi baklövések
Dóka Péter : Hogyan lettem médiasztár?
Cornwell, Bernard(1944-) : A lázadó
Coelho, Paulo : A zarándoklat
Casalis, Anna : Cini, az egér makacskodik
Casalis, Anna : Cini, az egér nem tud aludni
Geagley, Brad : Hiénák éjszakája
Finder, Joseph (1958-) : Alapos kiképzés
Cronin, Doreen : Egy kukac naplója
Kamov, Feliks S. : No, megállj csak !
\N : Karácsonyi áldás
Brashares, Ann : Harmadik nyár egy gatyában
Fable, Vavyan(1956-) : Szennyből az Angyal
Bronte, Charlotte(1816-1855) : Julia ; Caroline Vernon
Horváth Rozi : Horváth Rozi szakácskönyve
Csepeli György (1946) : A meghatározhatatlan állat
Ferenczi Zoltán : Drogprevenció, pedagógus, iskola
Holt, Victoria (1906-1993) : Keserű szerelem
Pennebaker, James W. : Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk
Hunkár Edit : Karácsonyok békessége
Lázár Ervin (1936-) : A fehér tigris
\N : Magyar statisztikai évkönyv
Mező András : Démonvirág
Madách Imre (1823-1864) : Nem adhatok mást, csak mi lényegem
Lewis, Clive S. (1898-1963) : A bánatról
\N : Lélektánc
Lázár Zsófia : A pillangó lelke
Szőnyi Gyula : Szőnyi Gyula történelmi és szerelmes versei
\N : Bács-Kiskun megyei sportévkönyv
Dibuz Erzsébet : Növényszervezettan
Dibuz Erzsébet : Növényrendszertan
Hoßfeld, Dagmar (1960-) : Rosenberg Lovas Kollégium
Cabot, Meg : Tinibálvány
Clancy, Tom(1947-) : A sejt
Sembery Péter : Bevezetés a minőségügybe
Koltay Zoltán : Gépüzemeltetési példatár
Sztachó-Pekáry István : Műszaki alapismeretek
\N : Természetes szerves vegyületek
Révész Emese : A magyar historizmus
Kiss Éva : Textilfigurák könyve
Lajos Mari(1943-) : 99 vendégváró 33 színes ételfotóval
\N : Bohóckodó
\N : Hajrá Halas!
Maclellan, Alec : A lándzsa titka
\N : Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről
Lányi Irén : A vörös "éden" fiai
Ball, David W. : Harc egy gyermekért
\N : Bács-Kiskun megye múltjából
Bellér Ágnes : Mélységek és magasságok
Szász Erzsébet : Magyarország képes történelmi atlasza
Iványosi-Szabó Tibor : Kecskeméti testamentumok III
Prókai Károly : Az ezredvég sportja
Urbán Miklósné : Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek Kiskunfélegyházán
\N : Magyarok krónikája, 2000-2005
Máté Zsuzsanna : Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében
Máté Zsuzsanna : Szép eszéről, szép lelkéről...
\N : A hóreménység foka
Polgár Ernő : Légy a feleségem!
Polgár Ernő : Lótuszvirág
Kovalovszky Márta(1919-) : A modern magyar festészet remekei, 1896-2003
Polgár Ernő : Randevú Bangkokban
Griffiths, Amanda : 1000 kötött pulóver
Bokor József : Európai Uniós ismeretek középiskolásoknak
\N : Tanakodás a tanyákról
\N : Jubileumi évkönyv az Országos Mentőszolgálat megalakulásának ötvenedik évfordulójára
Roberts, Nora1950- : Törvényes Úton
Rushton, Rosie : Ő az enyém !
Aykol, Esmahan(1970-) : Boszporusz Hotel
Bácskai Judit : Hogyan éltem túl a Karib-tengert?
Kondor Katalin(1946-) : Lészen csillagfordulás
Heath, Lorraine : Egy botrányhős hálójában
Makine, Adrei (1957-) : Várakozás
Mai, Manfred (1953-) : Detektívtörténetek
Mian Mian (1970-) : Selyemcukor
Nádas Péter (1942-) : Párhuzamos történetek
Nádas Péter (1942-) : Párhuzamos történetek
Chadwick, Henry : A korai egyház
\N : Egy szélfútta nap
knight, Christopher(1950-) : Szupercivilizáció
Rakács Eszter : Ünnepi ötletcsodák
Alberts, Andreas : Fák, bokrok gyógyító ereje
Csorvási Zoltán : Lyra sztori
Horváth Judit : Sárkánymesék
\N : ... őket siratom én ...
Lambert, david : Őslények
Keegan, John(1934-) : Az iraki háború
\N : A helyi képviselők és polgármesterek kézikönyve
Albert Zsuzsa(1932-) : Irodalmi legendák, legendás irodalom
\N : Válság és kiút
\N : Társadalom és személyiség
\N : Korrupció Magyarországon
\N : Magyar közigazgatás a reformok útján
\N : Az önkormányzatok működése
\N : Önkormányzati szerepvállalás-foglalkoztatáspolitika : zárótanulmány
Kovács István(1945-) : Barangolások Balassi Bálint nyomában
Coelho, Paulo(1947-) : Az ördög és Prym kisasszony
Coelho, Paulo(1947-) : Tizenegy perc
Hahner Péter (1954) : A régi rend alkonya
\N : 19. századi egyetemes történelem, 1789-1914
Magyar Zoltán (1928) : Az Árpád-ház szentjei
Roberts, Nora (1950-) : A szabadság íze
Langley, Andrew : Leonardo da Vinci
Schramek, Andreas : A Sólyomisten országában
\N : Magyar színháztörténet
Deáky Zita (1955) : Minden dolgok kezdete
Spindler, Erica : Testreszabott gyilkosságok
Moras Ingrid : Gyöngycsillagok karácsonyra
Jávorszky Béla Szilárd(1965-) : A magyarock története
Phillips, Charles : Aztékok és maják képes enciklopédiája
Szűcs Judith(1955-) : Táncolsz velem
Schmidt Mária (1953) : A titkosszolgálatok kulisszái mögött
Balázs István : Zenei lexikon
Weitzman, Stanley : Terrorizmus
Cabot, Meg : Egy igazi amerikai lány
Bodnár László : Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai
Casati Modignani, Sveva : Éjféli uzsonnák
Kégli Ferenc (1946) : Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz
Donkó László (1935-) : Évszaksoroló
Komáromi Zsombor : Házimozi-enciklopédia
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Pap Zoltán (1928) : Csecsemő- és gyermekgondozás
Lajos Mari (1943) : 66 torta
Arredondo, Francisco : Keresd meg a Föld állatait!
Arredondo, Francisco : Keresd meg a tanya állatait!
Giddens, Anthony : Elszabadult világ
\N : A világ legjobb bűnügyi novellái
Gábor Kálmán(1948-) : Fesztiválok ifjusága és a drog
Cole, Martina : Megrontva
Molnár Gábor Tamás : Világirodalom a modernség után
Karácsony András(1957-) : Filozófia-társadalomelmélet
Chapman, Gary : Szólóban
Fekete István (1900-1970) : Karácsony éjjel
Mohás Lívia(1928-) : Ismerd meg önmagad
\N : Magyarország politikai évkönyve..
Soóky Andrea : Kik voltak ők valójában ?
Rees, Jonathan(1967-) : Drogok
Pappné Gazdag Zsuzsanna : Újabb utánzó gyakorlatok
: Amit az óvónőnek észre kell venni
Follettt, James (1939-) : Kémcsapda
Reece, Ray : Szórakozz a nénikéddel!
Santini, Francesca : Tanúnk a hold
\N : Huszadik századi olasz novellák
Weinhold, Angela(1955-) : Az óra és az idő
Arzuffi, Arturo : Az afrikai sivatagok és Madagaszkár állatvilága
Davis Caroline : Kutyatartók nagykönyve
\N : Hetven fontos találmány régi korokból
Peschke, Hans-Peter von : A középkor
Brezina, Thomas (1963-) : Fékezd meg Dr. Medúzát!
\N : Élővilág enciklopédia
Dobos Hajnalka : Az ezüsthegedű és más mesék
Csukás István (1936-) : Mirr-Murr, Oriza-Triznyák és a többiek
\N : Csodacsibe
Csendes Istvánné : Edgár
\N : Coccolino mesekönyv
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Házasságból szerelem
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Font Márta (1952-) : Oroszország, Ukrajna, Rusz
Somlai Péter : Konfliktus és megértés
Varga Lajos (1934) : Ukrajna
Brdecka, Jiri : Limonádé Joe
Brechbühl, Beat : Bőrönd extrákkal
Gurevič, Aron Âkovlevič : A középkori népi kultúra
Brecht, Bertold : Julius Caesar úr üzletei
Brecht, Bertold : Kalendárium
Silva, José : A sikeres üzletember
\N : Lev Tolsztoj világa
\N : Guinness rekordok könyve
Koestler, Artur(1905-1983) : Nyílveszző a végtelenben
Gordon, Noah (1926) : Az orvosdoktor
Tolsztoj, Lev : Feltámadás
Brezina, Thomas (1963) : Le a kilókkal!
Neumann-Cosel, Isabelle von (1951) : Hogyan értsük meg a lovakat?
Hoffmann, Kurt : Lovasiskola kezdőknek
Barsi Ödön (1904-1963) : Az ördöglovas
Béres Merse : Bobojka, Zsiri és Fifi a három mesehős
Böszörményi Gyula : Gergő és az álomvámpírok
Buda Ferenc (1936) : Árapály
Cabot, Meg : Mia karácsonya
Collins, Jackie (1941) : Szeretők és játékosok
O'Flanagan, Sheila : Messze még a vég
McDonald, Megan (1959-) : Durrbele Dorka kikiáltja a függetlenségét
Cornwell, Patricia : Döglégy
Somogyváry Gyula(1895-1953) : A Pisossapkás kislány
Wittner Mária (1937-) : Ellenőrizve
Sinkó Ferenc(1912-1990) : A szamár királysága
\N : Csepp a tengerből
Cabot, Meg : A mediátor
Gibson, William(1948-) : A gépezet
\N : Egy cseppben az ember
Di Robilant, Andrea (1957) : Szerelem Velencében
Göndi Gréta : A búvópatak
Flamini Lorella : Kirándulás a tanyán
Stone, Katherine(1949-) : Visszatérés
Marafkó László (1944-) : Múltidéző
Palmer, Michael : Gyilkos dózis
\N : Egy csésze vígasz anyáknak és lányoknak
Vreeland, Susan (1946-) : A jácintkék ruhás lány
Waller, Robert James (1939-) : Menekülés Északra
Flynn, Nick (1960) : Mocsokváros utcáin
Winegardner, Mark (1961-) : A kereszapa visszatér
Tennant, Emma : Elinor és Marianne
Temesi ferenc(1949-) : Kölcsön idő
\N : A Szoga fivérek krónikája
Szádváry Margit(1943-) : Zűrös kamaszkor
Friedrich, Joachim (1953) : 4 1/2 barát és a Télapó-hadművelet
Stany, Spote : Lizi az állatkertben
Pölöskei Sándor (1933) : Kaci és a többiek
Popper Péter (1933) : Várj, amíg eljön az órád
Nemeskürthy István (1925) : A gyökerektől a koronáig
Shields, Brooke (1965) : És hullott az eső
\N : Azok a csodálatos cicák
Scheer Katalin : Nefelé
Fekete István (1900-1970) : Almárium
Ryan, Denise : Gyilkos vágy
Edwardds, Nicholas (1961-) : Egy bátor kiskutya kalandjai
Rutherfurd, Edward : Dublin
Remsey Ágnes (1915) : Cserepecskék
Fehér Mátyás Jenő (1913-1978) : Besenyő őstörténet
Hegyi Boglárka : 1000 Fragen 1000 Antworten
Preston, Douglas : Kénköves pokol
Toldy Csilla (1963-) : Kismamajóga
Tóth Tímea : A százlábú ötven pár cipője
Süveges Julianna (1956-) : Együtt is távol
\N : Az Európai Unió gazgasága
Levine, Gail Carson : Prilla a hőstehetség
\N : Családi iszonyok
Bowker, John (1935-) : A világ vallásai
Kennedy, Michelle : Ebadta kölyke
Macmillan, Bonnie : Miért mások a fiúk, s hogyan hozhatjuk ki belőlük a legjobbat?
Gál Judit, P. : Szerelmes gyilkosok
Fischer Eszter : Modern mostohák
\N : Harry Potter világa
\N : Helyismereti könyvtárosok XI. Országos Tanácskozása
Nance, John J.(1946-) : A lángok felett
\N : Kéz a kézben Jézussal
Molnár Gábor : Abbitkirálynő
Buzinkay Géza (1941) : A magyar sajtó története
Mészáros Sándor : Az albán szépség
\N : Megható történetek a női lélekről
Ligeti János : Hol a fenyők égig nyúlnak
\N : Kinőttelek
\N : Karácsony
Brugger, Walter (1904-1990) : Filozófiai lexikon
Donkó László (1935) : Bábjátékok - mesejelenetek
Hankiss János (1893-1959) : Európa és a magyar irodalom
\N : Szükőföld - haza - Európai Unió
Simon, Philippe : Képes mindentudó az élelnmiszerekről
Kriza János (1811-1875) : Székely népmesék
\N : Meteor csillagászati évkönyv
Kenéz Kíra : Várandósok könyve
\N : Rázott és bögrés sütemények
Rondinelli, Lara : Ízletes szívbarát ételek receptkönyve cukorbetegeknek
Crom, Oliver J. : Üzletkötő-kalauz
Koller Gábor : 22 híres hadvezér
Malam, John (1957) : Az ókori Egyiptom
Sillitoe, Alan : Születésnap
Ambrus András(1925-) : Székely Trianon
Iszlai Zoltán : Hóbucka és Nettó, a láthatatlan oroszlán
\N : Állatmesék
Balogh Éva : Fejlődéslélektan
Haug-Schnabel, Gabriele : A bili tudománya avagy szobatisztaság felsőfokon
\N : Hegyek, manók tündérek
\N : A két koma
\N : Népmesék az állatokról
Grimm, Wilhelm(1786-1859) : Grimm-mesék képeslapokon
Hauck, Paul : Mélyponton
Kahn , André : Gyermekeink álma
Bíró András : Kutya a házban és a ház körül
Bernd, Ed : José Silva-féle agykontroll
\N : Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig
Déry Tibor (1894-1977) : A portugál királylány
Mark, Twain : Egy Jenki Artúr király udvarában
Ozsváth Miklós : Az Internet alapjai
\N : Pszichológia
Brent, Madeleine : Akit Hárpia hajszol
\N : Tanuljunk, de hogyan!?
Morgan, Emma : A Robbie Williams sikersztori
Breszt, Borisz : Balassi Bálint
Csath Magdolna (1943-) : Minőségstratégia - TQM
Breton, André(1896-1966) : Nadja
Sebők János (1951) : A Dakota-ház fantomja
Schäffer Erzsébet : Lábujjhegyen
\N : Magyar történelmi lexikon
Brett, W.S. : Ez Chicago !
\N : Van fogalmad?
Móra Ferenc (1879-1934) : Mátyás, az igazságos
Brickhill, Paul(1916-) : A gátrobbantók
\N : Humánökológia
Brickner Balázs : Evelin világgá megy
Brickner Balázs : Gyémánthúr
\N : Millenniumi krónika
Brink, André : Aszály vagy vízözön
Brink, André(1935-) : Homokba írt történet
Tompos Lilla : A díszmagyar
Brizzi, Enrico(1974-) : Dicshimnusz Oscar Firmian személyéről és feddhetetlen stílusáról
\N : Kérdések és válaszoknagy könyve
Brizzi, Enrico(1974-) : Jack Frusciante otthagyta a bandát
Polgár Ernő (1954-) : A kultúrák eredete és ősképei
Marék Veronika (1937-) : Boribon a játékmackó
Bozsik Valéria (1932) : Csillogó csalétek
Bozzay Margit (1893-1942) : Álarc nélkül ...
\N : Pszichológia
Meesters, Annelie : Adventi díszcsodák
Bozzay Margit (1894-1942) : Kenyér és szerelem
Cabot, Meg : Ünneplő hercegnő
Bozzay Margit (1894-1942) : A lecke vége
Polgár Ernő (1954-) : Hogyan lettem anya
Nádas Péter (1942-) : Párhuzamos történetek
\N : Csuhé-tündérek ... és más szerzetek
Boulle, Pierre : Ahol a Kwai folyó ered
Boulle, Pierre (1912) : Híd a Kwai folyón
Cséve Anna (1956-) : Móricz Zsigmond
Brusov, Valerij Akovlevic(1873-1924) : Márványfejecske
Broch, Hermann(1886-1951) : Alvajárók
\N : Szent István-terv
Broch, Hermann(1886-1954) : Az alvajáró
Broch, Hermann : Vergilius halála
Bródy János(1946-) : Az utca másik oldalán
Bródy Lili(1906-1962) : A Manci
Bródy Sándor(1863-1924) : A nap lovagja és más kisregények
Boulle, Pierre (1912) : A dzsungel harcosai
Boulanger, Daniel (1922) : Veszélyes szívesség
Bourgogne, Adrien-Jean-Baptiste-Francois : Bourgogne strázsamester emlékezései Napóleon oroszországi hadjáratáról
Bourin, Jeanne : Abélard és Héloise
Bowles, Jane : Két tiszteletreméltó hölgy
Bródy Sándor(1863-1924) : Leona Jeruzsálemben
Bródy Sándor(1863-1924) : Jegyzetek a szerelemről
Bowles, Paul (1910) : Oltalmazó ég
Bródy Sándor : Rembrant ; Az ezüst kecske
Boyd, Neil : Atyák a pácban
Boyd, Neil : Egek, mitévő legyek?
Bozai Ágota (1965) : Perzsa díván(y)
Bródy Sándor : Válogatott színművek
Bródy Sándor : Húsevők
Böll, Heinrich (1917-1985) : Asszonyok rajnai tájban
Böll, Heinrich (1917-1985) : Egy bohóc nézetei
Bromfield, Louis : Keserű lótusz
Bromfield, Louis : Ha felragyognak a csillagok
Böll, Heinrich (1917-1985) : Gondviselő ostromzár
Bramfield, Louis(1896-1956) : Akinek minden sikerül
Böll, Heinrich (1917-1985) : Doktor Murke összegyűjtött hallgatásai
Bramfield, Louis(1896-1956) : Akinek minden sikerül
Böll, Heinrich (1917-1985) : Frankfurti előadások
Böll, Heinrich (1917-1985) : Csoportkép hölggyel
Bromfield, Louis(1896-1956) : Árvíz Indiában
Böll, Heinrich (1917-1985) : A hagyaték
Böll, Heinrich (1917-1985) : Az angyal hallgatott
Bruyn, Günter de (1926) : Trisztán és Izolda
Bruyn, Günter de : Buridán szamara
Buber, Martin (1878-1965) : Angyal-, szellem- és démontörténetek
Bubla László (1917) : Kiáltó szó az ecseri pusztáról
Buchheim, Lothar-Günter (1919) : A hajó
Buck, Pearl S. (1892-1973) : Az édes anyaföld
Buck, Pearl S. (1892-1973) : Az édes anyaföld
Budai Szücs Ferenc : Verigudlájf
Buga László (1906) : Orvosnaplóm
Buga László (1906) : Orvosnaplómat még mindig írom
Bukovskij, Vladimir (1942) : ... és feltámad a szél
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : Drámák
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : Három dráma
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : A fehér gárda. Színházi regény
Brontë, Charlotte(1818-1855) : A különös tanítvány
Brontë, Anne(1820-1849) : Wildfell asszonya
Bulgakov, Mihail Afanas'evic : Morfium
Bronnen, Arnolt : A pupos frigiai
Bromfield, Louis(1896-1956) : A szerkesztő úr
Brontë Anne (1820-1849) : Agnes Grey
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : Moliere úr élete
Brontë, Charlotte(1816-1855 : Villette ; enry Hastings kapitány
Bronte, Emily : Üvöltő szelek
Brontë, Charlotte(1816-1855) : Shirley
Brown, Maria : A Bizalmas
Brookmyre, Christopher(1968-) : Elveszett paradicsom
Bruck, Edit(1932-) : Gyönyörű romlásom
Bulgakov, Mihail Afanas'evic (1891-1940) : Kakasmintás törülköző
Bunin, Ivan Alseevic (1870-1953) : A szerelem nyelvtana
Burgess, Anthony (1917) : Beteg a doktor
Burgess, Anthony (1917) : Egy tenyér ha csattan
Burgess, Anthony (1917) : Gépnarancs
Burroughs, William S. (1914) : A narkós
Bús Ella : Helén, ne bomolj!
Bús Ilona : Pusztafa
Bush, George (1924) : Előre tekintve
Butor, Michel (1926) : Módosulás
Buzura, Augustin (1938) : Menedék
Buzura, Augustin (1938) : Gőg
Buzzati, Dino (1906-1972) : Riadalom a Scalában
Buzzati, Dino (1906-1972) : A tatárpuszta. Egy szerelem története
Buzzati, Dino (1906-1972) : Hajtóvadászat öregekre
Bruck, Edith(1932) : Tranzit
Bruck, Edith : Római lakás haszonélvezettel
Büchner, Georg (1813-1837) : Georg Büchner művei
Bruckner, Pascal : Keserű méz
\N : Esztétikai kislexikon
Salamonné Huszty Anna : Jövőkép-és stratégialkotás
Büchner, Georg (1813-1837) : Danton halála
Brontë, Emily(1818-1848) : Üvöltő szelek
\N : Bűntény a Kecskeszigeten
Horváth Károly : Angol tesztek és mondatsorok
Horváth László : Stratégiai tervezés
Pénzes Bethen : Halbiológia horgászoknak
\N : Oroszország története
Bruckner, Sheila : Fakszis taxis
\N : A bűvös kéz
\N : A bűvös síp
Cabré, Jaume (1947) : Őméltósága
Brusselmans, Herman(1957-) : A férfi, aki munkát talált
Caesar, Julius : A gall háború
Brunszvik Teréz(1775-1861) : Magyarország, veled Isten!
Caldor, Yves : A puszta gyermeke
Caldwell, Erskine (1903) : Isten földecskéje
Szepes Mária(1908-) : A sors mágiája ; A csoda mágiája
Caldwell, Erskine : Könyörgés a kelő naphoz
\N : Teremtéstörténetek
Dudley, Geoffrey A. : Gyorsolvasás
Révai Gábor(1947-) : Mesterek
Csányi Vilmos(1935-) : Az állatok tanulása a természetben
Csányi Vilmos(1935-) : Viselkedés, gondolkodás, társadalom
Mohai György : A vállalati tervezéstől a tratégiai módszerekig
Szerdahelyi István(1934) : Az esztétikai érték
Calinescu, George (1899-1966) : Násznapok
Callenbach, Ernest (1929) : Ecotópia
Calvino, Italo (1923) : Eleink
Hámori József (1932) : Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal...
Kosztolányi Dezső(1885-1936) : Nyelv és lélek
Honey, Peter : Problémás emberek
Calvino, Italo : A Hold-leányok
Nemes Nagy Ágnes : A hegyi költő
Calvino, Italo : Ha egy téli éjszakán egy utazó
Sánta Gábor (1967) : Fekete István
Camilleri, Andrea (1925) : A prestoni serfőző
Camilleri, Andrea (1925) : Az uzsonnatolvaj
Camon, Ferdinando (1935) : Az örök élet
Camus, Albert (1913-1960) : A lázadó ember
Camus, Albert (1913-1960) : Ostromállapot. Az igazak
Camus, Albert (1913-1960) : Calugula. Félreértés
Camus, Albert (1913-1960) : Sziszüphosz mítosza
Parker, Cynthia : Sorsforduló
Blajer, Elisabeth : Vándorcsillagok
\N : Révai új lexikona
Csiffáry Tamás : Erdély 1000 éve
Fischer Ferenc : A kétpólusú világ, 1945-1989
Brémond, Janine : Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia
\N : Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004
Bodrogi Péter : Nagy magyar kitüntetéskönyv
\N : A természettudomány rövid története
Benkő Tiborné : Együtt könnyebb a programozás : Java
Holczer József : Webszerkesztés egyszerűen
\N : Nonprofit szervezetek Magyarországon
Berkes Péter : Utánam srácok!
Blair, Jessie : Lina és az ördög medalionja
Bogáti Péter(1924-) : Utazások a lopott tojáson
Böszörményi gyula(1965-) : Kerekalma mesék
Clark, Mary Higgins : Enyém az éjszaka
Gyegyádesz László (1972-) : Kecskemét
Szatmáry Zoltán : Csernobil
\N : Szerenád
Appleyard, Diana : Egy gazdag lány panaszai
Brown, Dan (1964-) : A metévesztés foka
Chesterton, Gilbert Keith(1874-1936) : Az ember, aki csütörtököt volt
Delahaye, Gilbert (1923-) : Márti karácsonyi kalandja
Delahaye, Gilbert(1923-) : Márti és a kis kukták
Diogenis Laertios : A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben
Delahaye, Gilbert(1923-) : Márti meglepi kis vendégét
Delahaye, Gilbert(1923-) : Márti rajzórára jár
Heller Ágnes (1929-) : Megtestesülés
Fairstein, Linda A. : A halottasház
Hawk, Antony : A sivatag kincse
Kingsbury, Karen : Karácsonyi csodák tárháza
Tóthné Pálmai Katalin : Hobbiszövés kiskereten
Spangenberg, Peter (1934-) : Lyukat beszéltek a hasamba
Hegedűs Ferencné : Szóbúvár
Csernus Imre (1966-) : Ki nevel a végén?
Tverdota György(1947-) : Határolt végtelenség
Deraime, Sylvie : Felfedezőutak
\N : Magyar művészet 1900-1950
Busquets, Carlos : Időtlen mesék
Patkó Norbert : Jó fej vagy?
Kálmán László(1957-) : Bevezetés a nyelvtudományba
Jánosi Zoltán(1954-) : Kő alatti fény
: A megőrző megőrzése
Csiffáry Tamás : A magyar királyság kincsei és történelmi emlékei
Margitai Ágnes : Családi titkok
Boucheron, Bernard du(1928-) : Ormen Korte
Margitai Ágnes : Összefonódott sorsok
Burke, Paul : Frank atya
\N : Milyen a magyar...?
Kürthy Lia (1954-) : Lianderek
\N : Nemzeti kalendárium
Jálics Kálmánné (1902-2004) : Csodálatos fonal
Kollányi Károly(1905-1993) : Kárpáti trilógia
\N : Magyarnak lenni
Ahlberg, Allan : Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi
Milne, Alan Alexander (1882-1956) : Micimackó látogatóba megy
\N : Állatmesék
\N : Apa is csak egy van
Drinkwater, Carol (1948-) : Érzékek és Provence
Fenyvesi Félix Lajos (1946-) : Égig érő szélmalom
Deaver, Jeffery : A koporsótáncos
\N : Csodavárók könyve
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Miért oly nehéz a szívem?
Cole, Martina : Zsarolás
Milne, Alan Alexander (1882-1956) : Füles születésnapja
Rónay Anna : Boldog boldogtalan ifjúkor
Saunders, Kate (1960-) : Két égetnivaló boszorkány
Turnbull, Sarah : Kezdjük újra Párizsban!
Márai Sándor (1900-1989) : Kötetben meg nem jelent elbeszélések
McEwan, Ian (1948-) : Vágy és vezeklés
Méhes György (1916-) : Gina
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Egri csillagok
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Egri csillagok
Fuentes, Carlos (1928-) : Diana, a magányos vadász
Arold, Marliese : A titkos ajtó
Biro, Val(1921-) : Az oroszlánbőrbe bújt szamár és más történetek
Horányi Katalin(1947-) : Kacér
Galgóczy Árpád : Furcsa szerelem
\N : Esti mesék boldogságról
\N : Népmesék
Varró Dániel(1977-) : Diótörő
Crosbie, Duncan : 3 perces állatmesék
Jaksity György(1934-) : Meseház az erdő közepén
Gulácsy Éva : Beszélgetések a családi életről
Forgács Tamás : Állatiszólások és közmondások
Camus, Albert (1913-1960) : Az első ember
Camus, Albert (1913-1960) : Noteszlapok
Camus, Albert (1913-1960) : A száműzetés és az ország
Dusza Árpád : Algoritmusok Pascal nyelven
Papp Lajos(1948-) : Verbum cordis
Camus, Albert (1913-1960) : Boldog halál
Debreceni Lajoos : Multimédia, videó, tömörítés, rendszerarchiválás, internetes levelezés
Jeni, Kurt : Kandallók és cserépkályhák
Márk Tamás : Biztonságosabb internetezés otthon
Watt, Fiona : Művészsuli
Cryllus Dániel(1950-) : Kimuzsikálva a versből a dallamot
\N : Magyar filmlexikon
Bombitz Attila(1971-) : Akit ismerünk és akitsohasem láttunk
Növénytermesztéstan : [...főszerk. Antal József]
\N : Növényternmesztéstan
David, A. Rosalie (1946) : Élet az ókori Egyiptomban
Bleich, Kristen : A szerelmeskedés könyve tinédzsereknek
Streit, Jakob(1910-) : Hadd Legyek a testvéred
Jezsó Ákos : Tűzből pattant történetek
Longhena, Maria (1960) : Az ősi Mexikó
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
\N : Mit tanácsolsz cinege?
Besznyák István (1931-) : Politikai és történelmi idézetek
\N : MTI ki kicsoda
: 111 vers a szerelemről
White, Christopher : Karácsonyi várakozás
Widmer, Urs (1938) : Anyám szeretője
Wass Albert(1908-1998) : Voltam
Widmer, Urs (1938) : Apám könyve
Wass Albert (1908-1998) : A sólyom hangja
Febvre, Lucien(1878-1956) : A könyv születése
Tőke Péter (1945) : A Michelangelo-kód
Páskándi Géza (1933-1995) : Csodatopán
Szladek Mihály : Régi idők meséi
\N : A második világháború
\N : Franciaország története
Popper Péter (1933-) : Egy illuzió halála
Varró Dániel (1977-) : Bögre azúr
Szita Veronika, V. : ... és Szent Lőrinc könnyei kicsordultak
Bánhegyi Ferenc : Ezeréves Magyarország történetéből
Sparks, Nicholas (1965-) : Az őrangyal
Kolozsvári Papp László (1940-2005) : A nagy hóemberháború
\N : Micimackó kincsestára
Moldova György (1934) : Az utolsó töltény
Odom, Mel : Tigrismese
Stilton, Geronimo : A nevem Stilton, Geronimo Stilton
Montgomery, Lucy maud (1874-1942) : Anne karácsonya
\N : Médiaismeretek és felnőttoktatás
Courths -Mahler, Hedwig(1867-1950-) : Erika
Christie, Agatha(1891-1976) : Temetni veszélyes
Göhr, Stephanie : Farsangi jelmezek
Lőrincz L. László (1939-) : Az elátkozott hajó
Stewart, Chris : Kamikaze akció
\N : Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában
Straub, Peter : Rejtély
Antal Imre(1935-) : Özönvicc!
Marciano, Francesca(1955-) : Szerelmem, Róma
Mikszáth Kálmán(1847-1910) : Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán(1847-1910) : Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán(1847-1910) : Szent Péter esernyője
Avlicino, A. A. : Madárinfluenza
József Attila (1905-1937) : József Attila összes versei
Bokor József : Informatika jogi szabályozása
Wurtst, Ingrid : Ötletek kindertojásból
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Wilhelm Meister vándorévei avagy A lemondók
Kovácsné Zsolnai Magda : Papírvirágok
Mészöly Miklós : Film
Holt, Viktória : Az elcserélt gyerek
Radnai Gáborné : Halálfélelem
Brontë, Charlotte : Jane Eyre
Radnai Gáborné : A szív parancsára
Finder, Joseph(1958-) : Végtelen bosszúvágy
Munsch, Robert N.(1945-) : Mindenen megosztozunk !
Arredondo, Francisco : Keresd meg a tenger lakóit !
Arredondo, Francisco : Keresd meg a veszéklyeztetett állatokat !
\N : Magyar nyelvi tételek és feladatok
Czövek Attila : 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból
Thomson, Edda : Száműzött szerelem
Munsch, Robert N.(1945-) : András makacs tejfoga
\N : Új tápanyagtáblázat
Ferencz Győző (1954) : Radnóti Miklós élete és költészete
\N : A talajok jelentősége a 21. században
\N : Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára
fejtő Ferenc (1909) : József Attila, az útmutató
Zsók Béla (1939) : Édesanyám dalai
Bács Gyula : Jugoszlávia
Nagy Kázmér : Ki volt ön ... előző életében?
Parke, Herbert William : Delphoi jóslatok
Sövényházi Edit : Kérdések és válaszok német nyelvből
Almási Miklós : A látszat valósága
Küng, Hans : Párbeszéd az iszlámról
Kessler, Ronald : CIA
Köves J. Julianna : Illik tudni
Feller, Jan C. : Az én állatkertem
Ircsik Vilmos (1944-) : Negyven év némaság
Hallók Ákos : +2500 quiz
Taylor, Linda (1965-) : Nevető harmadik
Kardos Pál(1900-1971) : Babits Mihály
Arredondo, Francisco : Keresd meg az állatok családját!
Németh G. Béla(1925-) : Babits, a szabadító
\N : Statisztikai tájékoztató
Leitner, Thea : A Habsburgok elfelejtett gyermekei
Atkins, Caroline : A színes otthon
Szántó György Tibor (1952) : Anglia története
\N : A szabadidő szociológiája
\N : Szabadidő és művelődés
Benedek László : Lépj, hogy tovább élj! avagy Hogyan őrizzük meg egészségünket 40 éven túl (is)
Székely Ádám : A harcsa horgászata
\N : Otthon, család, háztartás
Sántha Pál : Szabadidő-közösségek az iskolában
Morton, Andrew : Diana igaz története - saját szavaival
Grischke, Eva-Maria (1957) : Női vizelettartási problémák
Sancton, Thomas : Diana hercegnő halála
Kühle, Günter : Szobanövények föld nélkül
Rigó János (1926) : A korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás
Kertész István (1942) : Heraklész unokái
\N : 700 teszt nyelvvizsgákra
Vargha Béla : Szövőpintyek, díszpintyek
Romhányi Attila : A papagájok tartása és tenyésztése
Mészáros Ernő (1935) : A Föld rövid története
Capote, Truman (1925-1984) : Hidegvérrel
Frenzel, Ivo : Friedrich Nietzshe élete és munkássága vallomások és dokumentumok tükrében
Capote, Truman : Mozart és a kaméleonok
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Ida regénye ; Szerelmi történetek
Capote, Truman (1924-1984) : Más hangok, más szobák
Krueger, Caryl W. : 1001 ötlet szülőknek
Capote, Truman : A fűhárfa ; Álom luxuskivitelben
Böll, Heinrich (1917) : Korai évek kenyere
Lansky, Vicki : Praktikus tanáácsok szülőknek
Caragiale, matei I[on] : Aranyifjak alkonya
Keil, Gisela : Öntözés, Tápanyagpótlás, átültetés
Canetti, Elias (1905) : A hallás iskolája
Canetti, Elias (1905) : A szemjáték
Canetti, Elias (1905) : Káprázat
Heuer, Sigrid : Szobanövények sikeres ápolása és szaporítása
Caragiale, Matei : Remember ; Óvárosi gavallérok
Sulyok Mária : Virágos ablakok, erkélyek és tetőterek
Cao, Hszüe-csin : A Vörös Szoba álma
Carasoni, J. (írói név) : A fehér mágus
Carasoni, J. : Mrs. Chester margarétái
Capek, Josef (1875-1945) : Két komédia
Carco, Francis : Villon
Capek, Karel (1890-1938) : Három színmű
Clark, Mary Higgins : Az átok
Carpentier, Alejo(1904-1980) : A hárfa és az árnyék
Capek, Karel : Foltyn zeneszerző élete és munkássága
Capek, Karel (1890-1934) : A szenvedelmes kertész
Capek, Karel (1890-1934) : Történelmi görbe tükör
Cardenal, Ernesto (1925) : A solentinamei evangélium
Capek, Karel (1890-1934) : Árnyak között
Carey, Peter (1943-) : Ned Kelly balladája
Carpenter, Humphrey : A gyilkos, a dajka meg a többiek
Castelo Branco, Camilo (1825-1890) : Végzetes szerelem
Carpentier, Alejo (1904) : Eltűnt nyomok
Carpentier, Alejo : A fény százada
Casteret, Norbert : Muta, a barlang lánya ; A földkéreg-akció
Carpentier, Alejo (1904-1980) : Rendszerek és módszerek
Chevalier, Tracy : Leány gyöngy fülbevalóval
Cather, Willa : Az én Antóniám
Clark, Kenneth : Leonardo da Vinci
Clark, Mary Higgins : Mount Vernon szerelmesei
Chevallier, Gabriel : Clochemerle-fürdő
Carter Angela(1940-1992) : A kínkamra és más történetek
Claus, Hugo : Mendemondák
Clavell, James (1925-1994) : A Nemes Ház
Clavell, James : A sógun
Chevallier, Gabriel : Botrány Clochemele-ben
Carver, Raymond(1938-1988) : Nem ők a te férjed
Cary, Joyce(1888-1957) : Az isten lába
Cary, Joyce : Magam se hittem
Cary, Joyce(1888-1957) : A zarándok
Clavell, James : A Tajpan
Chiara, Piero (1913) : Az asztrahánbunda
Casanova, Giacomo(1725-1798) : Giacomo Casanova emlékiratai
Casanova, Giacomo(1725-1798) : Giacomo Casanova emlékiratai
Clavell, James (1925-1994) : Forgószél
Clément, Catherine (1939-) : Theo utazása
Casati Modignani, Sveva : Ragyogó élet
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise-Francois : Veszedelmes viszonyok
Casati Modignani, Sveva : Gyémánteső
Cholnoky László (1879-1929) : Piroska
Cholnoky László (1879-1929) : Szokatlan vendégség
Cholnoky Viktor (1868-1912) : Trivulzio szeme : válogatás Cholnoky Viktor novelláiból. A kísértet
Cholnoky Viktor (1868-1912) : Wurmdrucker Tóbiás és egyéb kísértések
Choromanski, Michael : Féltékenység
Chrétien de Toyes (12. sz. második fele) : Az Oroszlános Lovag (Yvain)
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106- i. e.43) : De signis
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43) : Az istenek természete
Gordon, Thomas(1918-) : Emberi kapcsolatok
Cayrol, Jean (1911-) : Most is hallom
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43) : Philippicák Marcus Antonius ellen
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43) : Az öregségről ; A barátságról
Bauman, Zygmunt(1925-) : Globalizáció
Cocteau, Jean : A nagy mutatvány ; A szélhámos ; Vásott kölykök
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43) : Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Moore, Thomas : A lélek rejtelmei
Schmidt, Helmut(1918-) : A globalizáció
Cazotte, Jacques (1720-1792) : A szerelmes ördög
Knussmann, Rainer : A férfi a természet ballépése
Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43) : A végzetről
Cela, Camilo José (1916) : Az archidoniai bájdorong páratlan és dicsőséges hőstette
Cela, Camilo José : Szélmalom
Forgács András : Az Európai Únió és az oktatás
Clancier, Georges-Emmanuek (1914) : Tétova szeretők
Cendrars, Blaise (1887-1961) : A halvaszületett
[Centkiewicz], Alina ; Centkiewicz, Czeslaw : Nansen útja
Denningway, D. : Az Ö. B. C. munkában
Defoe, Daniel (1660-1731) : Robinson
Defoe, Daniel (1660-1731) : Robinson
Cormier, Robert : Csokoládéháború
Cocea, Nicolae Dumitru (1880-1949) : A hosszú élet bora
Coetzee, J. M. : A barbárokra várva
Colette, Sidonie Gabrielle (1873-1954) : Kóborélet és más kisregények
Corneille - Racine : Klasszikus francia drámák
Cornwell, Bernard : Sharpe kincse
Cortázar, Julio : Nagyítás
Coster, [Charles] de : Thyl Ulenspiegel
Courtin, Antoine de : Az idő jól eltöltésének módja
Collier, John (1901) : A majomfeleség
Comenius, Johannes Amos (1592-1670) : A világ útvesztője és a szív paradicsoma
Connelly, Michael : Elveszett fény
Conrad, Joseph : Almayer légvára. Lord Jim
Conrad, Joseph : Nyugati szemmel
Conrad, Joseph (1857-1924) : Győzelem
Conrad, Joseph (1857-1924) : A haladás előőrse
Conrad, Joseph (1857-1924) : A titkosügynök
Conrad, Joseph (1857-1924) : Az árnyéksáv
Cooper, Diana : Ágy kutyáknak kiadó
Cooper, james Fenimore (1789-1851) : A kém
\N : Mezőgazdasági géptan
\N : Gépészeti alapismeretek
Kálti Márk : Képes Krónikája
\N : Képes Krónika
Cowley, Malcolm : Nyolcvan év magasából
Crane, Stephen (1871-1900) : A bátorság vörös kokárdája
Crawford, Francis Marion : A bizánci rabszolgalány
Creighton, Christopher : Martin Bormann, Hitler titkára
\N : Gyerekcigány
\N : Európa 2010
McComack, Mark H. : Ha vinni akarod valamire....
Peters J. Thomas : A siker nyomában
Crnjanski, Miloš : Egy csepp spanyol vér
Rostás-Farkas György (1949-) : A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága
\N : Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak?
Croker, Bithia Mary : A bégum kincse
Gulyás Sándor : Cigánygyerekek hátrányai és esélyei
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Az élet elébe
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Az élet elébe
Draper, Ros : Családterápiás oktatókönyv
Draper, Ros : Családterápiás oktatókönyv
\N : Alvó lovagok
Dickens, Charles (1812-1870) : Kiss Dorit
Murray, Michael T. : Gyomorpanaszokra természetgyógyász gyógymódok
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
Jókao Mór(1825-1904) : Az aranyember
Barta László : A nagy teljesítményű traktorok talajművelő gépei
Nánay Bence (1974-) : Elme és evolúció
Vargha Balázs : Csokonai Vitéz Mihály
Steel, Danielle (1947-) : Hullócsillagom
Makai György (1928) : Fajelmélet - fajüldözés
Friedländer, Saul (1932-) : A náci antiszemitizmus
Twain, Mark (1835-1910) : The five boons of live
Gáll Ernő (1917-) : A nacionalizmus színeváltozásai
Bradford, Barbara Taylor (1933-) : Más szív, más lélek
Rosival, Vera : Gyógyító természet
Pelle János (1950-) : Antiszemitizmus és totalitarizmus
Polcz Alaine(1922-) : Gyászban lenni
\N : Eszmék a politikában
Polcz Alaine(1922-) : A rend és rendetlenség jelensége az emberi cselekvésben
Polcz Alaine(1922-) : Meghalok én is?
Hárs Éva : \N
Polcz Alaine(1922-) : Asszony a fronton
Polcz Alaine(1922-) : Kit siratok? Mit siratok?
Polcz Alaine1922-) : A halál iskolája
Donin, Hayim Halevy : Zsidónak lenni
Mindell, Earl : Élj sokáig és erezd jól magad a vitaminok és ásványi anyagok segítségével
Lauck, Jennifer : Napsugaram
Csepeli György (1946-) : Előítélet és antiszemitizmus
\N : Bevezetés a mezőgazdasági termelés ismereteibe
\N : Szántóföldi növénytermesztés
Haskó Katalin (1942-) : Bevezetés a politikatudományba
Lánczi András : A XX. század politikai filozófiája
\N : Kultúra és pszichológia
Sain Márton : Matematikatörténeti ABC
Cohen, Herb : Bármit meg tud tárgyalni
Satir, Virginia (1916-1988) : A család együttélésének művészete
Andorka Rudolf (1931-1997) : Gyermek, család, történelem
\N : Szociális helyzet az Európai Unióban, 2001
Cope, Jack (1913) : A hajnal kétszer jön
Corman, Avery : A nagy játszma
Dick, Philip. K. : Az ember a Fellegvárban
Horgas Béla(1937-) : 222 szép magyar vers
\N : Népegészség, orvos, társadalom
Losonczi Ágnes (1928-) : Utak és korlátok az egészségügyben
\N : Szociálpolitika ma és holnap
Wass Albert (1908-1998) : Vérben és viharban
Wass Albert (1908-1998) : Ötven erdélyi gyermek levele a jézuskához. A temető megindul
Radnóti Miklós : Összes versei és műfordításai
Habe, Hans (1811-1977) : A Primadonna
Sherwood, Robert E. (1896-1955) : Roosevelt és Hopkins
Nemere István (1944-) : Az SS története
Lukacs, John (1924-) : A történelmi Hitler
Andor László (1966-) : Roosevelt. Churchill
\N : A tettetésnek minden minden mesterségeiben jártasok...
Ferge Zsuzsa (1931-) : Elszabaduló egyenlőtlenségek
Merle, Robert : Mesterségem a halál
Holt, Viktória : Mellyn úrnője
Fekete István (1900-1970) : Öreg naptár
Vörösmarty Mihály(1800-1855) : Költemények
Stell, Danielle(1947-) : Az adott szó
Kármán József (1769-1795) : Fanni hagyományai
Hatos Gyula (1932) : Az imbecillisek pedagógiája
\N : Tanulmányok az ifjúság testi neveléséről
Baudisch, Winfried : Bevezetés a kisegítő iskola pedagógiájába
Steel,Danielle(1947-) : Ékszerek
Bihari Péter (1957-) : A németek
Golon, Anne : Angélique, az angyali márkinő
Park, Clara Clairborne : Autista a kislányom
Mónus Ágnes : Public relations
Shirer, W. L. : A harmadik birodalom felemelkedése és bukása
Bezymenskyj, Lev Alexandrovic : A harmadik birodalom megoldott talányai
Zobory Erzsébet : Ember- és környezettan 14-16 éveseknek
Wolters,Richard A. : Kutya a családban
Szilvácsku Zsolt : Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai unióban
Molden,Hanna : Griff és rózsa
Mann, Golo : Németország története, 1919-1945
Corti, Egon Caesar : Erzsébet
Sipos péter (1935) : A II. világháború és az azt követő békék
Corman, Avery : Kramer kontra Kramer
Hohenberger, Eleonore : Gyógynövények, fűszernövények
Benkő János(1948-) : Logisztikai tervezés
Szemán László : Kis szörnyetegek
Balázs Anna : Autista a testvérem!
Cormier, Robert : A csokoládéháborún innen és túl
Cormier, Robert : A csokoládéháborún innen és túl
Hesse, Hermann (1877-1962) : A fürdővendég : [feljegyzések egy badeni gyógyüdülésről]. A nürnbergi utazás
Móricz Zsigmond : Móricz Zsigmond regényei és elbeszélései
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Titkosnapló
Szabolcs Lajosné : Zöldpatika
\N : Öregedés Közép-Európában
Széky Pál (1924) : Etológia
Wegmann, Angela : Társunk a kutya
Popper Péter (1933) : Fáj-e meghalni?
Xenofon (i. e. 440 ? - 359 ?) : Emlékeim Szókratészról
Murphy, Joseph : Tudatalattid csodálatos hatalma
Sasvári Lajos (1937) : Madárökológia
Szemere Zoltán : Hazai ragadozó madaraink
Tyldesley, Joyce A. : Ramszesz
Pascal, Blaise (1623-1662) : Gondolatok
Fazekas István : Igézet ne fogja...
Pócs Éva(1937) : Tündérek, démonok, boszorkányok
Bolyki Tamás : A világ legnagyobb csodái
\N : Etikai kislexikon
Szendrey Ákos (1902-1965) : A magyar néphit boszorkánya
Léczfalvy Sándor : Kútépítés
Colapinto, John : A természet hatalma
Czeizel Endre (1935) : Szent-Györgyi Albert
Kinsella, Sophine : Tudsz titkot tartani?
Wass Albert (1908-1998) : A funtineli boszorkány
Steel, Danielle(1947-) : Csoda
\N : A nő és hivatása
Fellinger Károly (1963-) : Fűhárfa
Szent-Györgyi Albert (1893-1986) : Válogatott tanulmányok
Andersonb, Catlherine : Megsebzett szív
Bridwell, Norman : Csonti Megmondja az igazat
Levy, Marc(1961-) : Mint a mennyben
Kriegmann, Mitchell : Mackóshow a nagy Kék Házban
Lowry, Lois(1937-) : Az emlékek őre
\N : Területi statisztikai évkönyv
Erdélyi Margit : Édes gyötrelem
\N : Mezőgazdasági statisztikai évkönyv
Klein, Edward(1936-) : Az igazi Hillary
Pasternak, Anna : Diana elárult szerelme
Bibó István (1911-1979) : Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
Kende Péter(1952-) : Mik vagytok ti, Istenek?
Kardos Tamás : Diáksóder
Forgas, Joseph P. : A társas érintkezés pszichológiája
Kertész Ádám(1948-) : A globális klímaváltozás természetföldrjza
Szent-Györgyi Albert (1893-1986) : Egy biológus gondolatai
Rowling, J.K.(1965-) : Harry Potter és a félvér herceg
Applegate, Katherine(1956-) : Zoey görbe utakon
Balassa Péter(1947-2003) : Segédigék
\N : Női esélyegyenlőség Európában
Malam, John(1957-) : Tuti, hogy szeretnél kalózok fogságába esni ?
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Légy jó mindhalálig
Malam, John(1957-) : Tuti, hogy mamutvadász akarsz lenni?
Móricz zsigmond (1879-1942) : Légy jó mindhalálig
Forgács Erzsébet : Nyelvi játékok
Móra Ferenc (1879-1934) : Kincskereső kisködmön
Szálka Róbert : Kalandozások az ismeretlen Máramarosban
Móra Ferenc (1879-1934) : Kincskereső kisködmön
MacKinnon, Catharine A. : A feminizmus változásai
Molnár Ferenc (1878-1952) : A Pál utcai fiúk
Somlai Zsolt : Számítástechnika alapfokon
\N : A változások könyve
Molnár Ferenc (1878-1952) : A Pál utcai fiúk
Lenhard, Elizabeth : Illuziók és hazugságok
Lenhard, Elizabeth : Az utolsó könnycsepp
Shaw, Irwin : Oroszlánkölykök
Major, Ralph H. : A világ legnagyobb járványai
Fekete István (1900-1970) : Tüskevár
Stein Aurél (1862-1943) : Ázsia halott szívében
Fekete István (1900-1970) : Tüskevár
: Pumukli és a tó szelleme
Kiss Éva : Textilfigurák könyve
Mályusz Elemér (1898) : Zsigmond király uralma Magyarországon, 1387-1437
Wass Albert (1908-1998) : Tizenhárom almafa
Németh Lászlóné : Szókincstár gyermeklexikon
Bánhegyi Ferenc : II.Rákóczi Ferenc
Mann, Thomas : A varázshegy
Kettenring, Maria M. : Aromakonyha
Herbert, Frank (1920-1986) : A Düne
Boros Gábor(1945-) : A nagyságos asszony
Roberts, Nora(1950-) : Nyugvóponton
Jókai Mór (1825-1904) : Az arany ember
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Isten rabjai
Csillag László (1934) : A lézerek titkai
Nádházi Zoltán : A szívinfarktus és étrendi kezelése
Karácsony Irén, D. : A reformkonyha örömei
Szilágyi Ágnes : Az egészséges életmód étrendje
Romsics Ignác (1951-) : A trianoni békeszerződés
Hadrovics László : Vallás, egyház, nemzettudat
\N : \N
Gilyén József : Ács- és épületasztalos-munkák
Kassai Lajos : Lovasíjászat
Ormos Mária : Európai fasizmusok
Wass Albert (1908-1998) : Ember az országút szélén
Rádóczy Gyula : A legújabb kori magyar pénzek (1892-1981)
Adamikné Jászó Anna (1942-) : Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig
Clark, Mary Higgins (1931-) : Hová tűntek a gyerekek?
Gemmell, David A. (1948-) : Árnyak hőse
Bruns, Susanne : 100 ötlet biokertészeknek
Pölöskei Ferenc (1930) : Tisza István
Puttner, Herta : Tippek & trükkök macskabarátoknak
Ács Jenő (1941-) : A másik világ
Bruns, Susanne : Amit nagyapáink még tudtak 2.
Kassai Tamás : Kórokozók és növényvédelem
Seitz, Wolfgang : Biokert
Soós Zsolt : A szociális munka alapjai
Ende, Michael (1929-1995) : Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt
Coelho, Paulo (1947-) : Tizenegy perc
Bacsik Katalin : Életrezdülés
Ziglar, Zig : Eladás 101
Tóth Elemér : Hol laknak a sünik?
Miller, John G. (1958) : KKM!
Coelho, Paulo : Az alkimista
Stanway, Penny : Mit egyen a baba?
\N : Középszintű magyar írásbeli érettségi
Gerőcs László : Matematika
Sípos Jenőné : 120 tétel magyar nyelv és irodalomból
Alföldy Jenő(1939-) : Egy szenvedély margójára
Young, Helen : Időjárás és égbolt
Clayton, Victoria : Terhesség félelem nélkül
Bridwell, Norman : Clifford, a nagy piros kutya
Grisham, John (1955) : Az ügyfél
Jókai Anna (1932) : Az ifjú halász és a tó
Gyurkó László (1930-) : 1956
Bibó István (1877-1935) : 1956
Ránki György (1930) : A második világháború története
Sulyok Mária (1931) : Zöldövezet a lakásban
Brahic, André : A Nap gyermekei
Stegena Lajos : Atlantisz
Täubner, Armin : Térfonott állatkák
\N : Amit a depresszióról tudni kell
Ruh, Angelika : Swarovski gyöngyékszerek
Hargitai György (1963-) : Pecsenyék és sültek
Harrison, Ian : Utolsók könyve
Lajos Mari (1943-) : 66 saláta
Hatházi Gábor : Sírok, kincsek, rejtélyek
\N : A középkori orosz történelem forrásai
Gordon, Thomas : A tanári hatékonyság fejlesztése
Gordon, Thomas : A tanári hatékonyság fejlesztése
\N : A halál betegsége
Marsh, Evelyn : Hamis játszma
Márton Imre : A vadon hívó szava
Brontë, Emily (1819-1848) : Üvöltő szelek
Austen, Jane (1775-1817) : Büszkeség és balítélet
Theobolds, Prue : Boldog szülinapot ! Lackó Mackó
Szabó Sándorné (1948) : Muffin 2
Gergencsik Eszter (1935) : Kreativitás és közösség
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Júdásfa
\N : Sipos Erzsébet
Nógrádi László : Access XP alapfokon
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : A hattyúcímeres kastély
Schröder, Patricia(1960-) : Antónia két szék között
Cronin, A.J. : Ezt látják a csillagok
Nógrádi László : Powerpoint XP alapfokon
Cser Gábor : Vizsla Kolozs kalandjai
\N : Étkezési és fűszerpaprika termesztése
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Északi fény
Csiffáry Tamás : Mitológiai lexikon
\N : Szakmai etikai kódex pedagógusoknak
Dorth, Diana : Utolsó esély
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Gracie
Bálint Julianna (1943-) : Minőség
\N : Az ifjuság helyzete és jövőképe
\N : Pumukli nyomoz
Fleming Peter : A tárgyalás alapjai - hét leckében
Finzel, Hans : A vezetők tíz leggyakoribb hibája
Hogg, Tracy : A suttogó titkai
Moss, Geoffrey : A vezetői eredményesség ABCje
Brown, Sandra (1948-) : Üdvözlégy, sötétség!
Blake, Jennifer (1942-) : Karnevál
Rees, Gwyneth (1968-) : Tündéri álmok
East, Peter : A halálos kereszt
Grippando, James (1958-) : Elhibázott ítélet
Brown, Sandra (1948-) : Érzelmek csapdája
Silva, Daniel (1960-) : A bosszú
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Szerelemvágy
: Ezer kérdés - ezer válasz az Európai Unióról
Nagy Zsuzsa, L. (1930) : Szabadkőművesek
Freud, Sigmund (1856-1939) : Pszichoanalízis
Forward, Susan : Mérgező szülők
King, Stephen (1947-) : Tóparti Kísértetek
Koontz, Dean R. (1945-) : Idegenek
Bokor Katalin (1941) : Gyermekvárás - gyermekáldás a természetgyógyász szemével
Serrano Cadena, Rosso José : Sakk-matt
Tepperwein, Kurt : Mit árul el a betegséged?
Gehm, Franziska : Mi a szösz van a szöszikkel?
Friedrich, Joachim (1953-) : 4 1/2 barát és az eltűnt biosztanárnő
Busquets, Jordi : Tündérek
Diószegi István : Két világháború árnyékában
Csorba Csaba (1946-) : Árpád örökében
Golon , Serge és Anne : Angeligue az alvilág mocsarában
Csorba Csaba (1946-) : Árpád jöve magyar néppel
Székely Gábor : Hitler hatalomra jutása
Scarry, Richard (1919-1994) : Kalapos kalandok Tesz-Vesz Városban
Boszorkánykönyv : [ford. Füzéki Eszter]
Pósa lajos (1850-1914) : Állatmesék
David Sándor : Balczó
Mindell, Earl : A vitalitás bibliája
Deli Magda, B. : A beteg gyerek diétáskönyve
Zobel, Marga : Nyers ételek
\N : Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban
Farkas Péter (1933) : Egymásba kapaszkodva
Too, Lillian : Belső feng shui
Hessmann-Kosaris, Anita : Méregtelenítés gyümölccsel és zöldséggel
Pethő Menyhért (1933-) : Mezőgazdasági növények élettana
Popper Péter(1933-) : Felnőttnek lenni...
: Idősellátás Magyarországon
Merle, Robert (1908) : A bálvány
\N : Nyugdíjkor(határ?)
Rimbauer, Ellen : Ellen Rimbauer naplója
Gulácsy Irén (1894-1945) : Nagy Lajos király
Huber, Hanke : Hegységek
\N : A munka törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok
Both, Sabine (1970-) : Szerelem osztva kettővel
Alcott, Louisa May (1832-1388) : Fiatalurak
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
\N : Esélyteremtés könyvtári eszközökkel
Fogle, Bruce : Mi baja a kutyámnak?
Stilton, Geronimo : Az eltűnt kincs rejtélye
Obermair Gilbert : Játékok gyufaszálakkal
Karinthy Frigyes : Én és Énke
Schuster, Gaby : Tánc a vulkán tetején
Brassai László : Személyiségfejlesztés az iskolában
Van Lustbader, Eric (1946-) : A Kardok Erdeje
Lőrincz L. László (1939-) : Ganésa gyémántjai
\N : Hidegtálak és büfék
Orwell, George (1903-1950) : 1984
Farkas László : Sziklakert
Koltay Gábor : István, a király
Lurz Gerda : A 100 legjobb ötlet hidegtálakhoz
Buda Béla (1939-) : Iskolai nevelés - a lélek védelmében
\N : Kedvenc növényeink
Buda Béla (1939-) : A közvetlen emberi kommunkáció szabályszerűségei
Szabó Magda : Az ajtó
Buda Béla (1939) : Az empátia - a beleélés lélektana
: Szobanövények
Józsa László : Kukoricatermesztés szilázsnak
\N : A lucerna termesztése
Püsök Józsefné : Gyermekkori kötődések vizsgálata
\N : Négyjegyű függvénytáblázat
Buda Béla (1939) : A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája
Örkény István (1912-1979) : Válogatott egyperces novellák
Jones, James : Most és mindörökké
Mauriac, François (1885-1970) : Jézus élete
Wass Albert (1908-1998) : Az Antikrisztus és a pásztorok
\N : John Lenon
Hatos Gyula : Gólya, gólya, gilice ...
Veneckij, S.I. : Barangolás a fémek birodalmában
Jókai Mór (1825-1904) : Szegény gazdagok
\N : Angol nyelvi olvasmányok 1-4.
Renan, Ernest (1823-1892) : Jézus élete
Molnár Imre (1931) : Halhatatlan Beatles
Duquesne, Jacques (1930-) : A názáreti Jézus
\N : Fifteen short stories = Tizenöt elbeszélés
Kasper, Walter : Jézus, a Krisztus
Biri, Andrew G. : Hogy is van ez angolul?
Seitz, Paul : Illatos növények
Seitz, Paul : Fűszernövények termesztése, begyűjtése, felhasználása
Donald, Pamela : 501 kerti tipp
Babári Ernő : Német szituációk
Eliade, Mircea (1907-1986) : A samanizmus
Szalai Elek : 2000 feladat a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra
Mészáros Angéla : Die verflixte Grammatik
\N : This is Britain today
\N : A világ leghíresebb jóslatai
Wertán Zsolt : 88 színes oldal a sziklakerti növényekről
Molnár Ferenc (1878-1952) : A férfi szíve
Sütő András (1927) : Kalandozások Ihajcsuhajdiában
Karinthy Frigyes (1887-1938) : 100 új humoreszk
\N : A világ leghíresebb jóslatai
Egely György (1950-) : Parajelenségek ; Elhallgatott találmányok
Klass, Philipp K. : UFO emberrablások
Hollós Ervin (1923) : Horhy Miklós a fehérek vezése
Révy Eszter : Égő életek
\N : A világ legnagyobb sámánjai
Szabó Károly : A méhész műhelyében
Szabados Márta (1943-) : Angol kiejtésiskola
\N : Az Év Fotói 1993
\N : Horthy Miklós - dokumentumok tükrében
Reischl Antal : Lakóépületek tervezése
Horthy Miklós (1868-1957) : Emlékirataim
Pálfy József (1922) : Franciaország
Nyilasi János (1922) : Általános kémia
Pilkhoffer Mónika : Pécs
Seres József (1910-1984) : Verselemzések
Jándy Klára : Füstköd a város felett
Várkonyi Ágnes : Vak Bottyán
Kerényi Attila (1943-) : Környezettan
Láng István (1931-) : Agrártermelés és globális környezetvédelem
Berey András : Szervezés és vezető
Domokos Ernő : Menedzsment ABC
Berey András (1932) : Vezetés a gyakorlatban
Silva, Kim da : Helyes táplálkozás a megfelelő időpontban
Sós József : A táplálkozás művészete
Pénzes Bethen (1934) : A halak ösztönei és szokásai
Gera Pál (1963) : Kalandos természetvédelem
Cooper, Carol (1951) : Ezernyi kérdés, ezernyi válasz csecsemőkről, kisgyerekekrők
\N : Neveléselmélet
Lakatos Menyhért : A paramisák ivadékai
Oates, Joyce Carol (1938) : Tégy velem, amit akarsz
Croker, Bithia Mary : A hamis gyémánt
Clark, Mary Higgins- (1931-) : Ha rád süt a hold
Davies, Brian : Bevezetés a vallásfilozófiába
Hankiss Elemér (1928-) : Új diagnózisok
Goldman, Jane : Túlélőkönyv tiniknek
Spring, Howard (1889-1965) : Szerelmetes fiam
Eisemann György (1952-) : Ősformák jelenidőben
Forgas, Joseph Paul (1947-) : A társas érintkezés pszichológiája
Péter László (1926-) : Szegedi örökség
Baka Judit : A nyelv csak élve tündököl
Bihari Mihály (1943-) : Politológia
Böő István (1944-) : Amíg a malacból hízott sertés lesz üzemben és háztájiban
Eörsi István (1931) : Utasok a senkiföldjén
Donkó László (1935-) : Drámajátékok paraván nélkül
Hebb, Donald O[lding] : A pszichológia alapkérdései
Tolnai Mária : Dráma és nevelés
Radnai Gáborné : Kómában fogant
\N : Agresszió az élővilágban
Kiszely István (1932-) : A magyar nép őstörténete
Beke Pál (1943-) : Mindannyiunk művelődési otthona
Böszörményi Géza (1924-2004) : Recsk, 1950-1953
Petz, Georg (1955) : Murphy okoskodik avagy Murphy mindent tud, de semmi egyebet
Cseres Tibor (1915) : Vérbosszú Bácskában
\N : A nő, akiért szenvedünk
Klaudy Kinga : Orosz-magyar fordítástechnika
Petz, Georg (1955) : Murphy okoskodik avagy Murphy mindent tud, de semmi egyebet
Petz, Georg (1955) : Murphy nem változik, csak nagyobb hűhót csap
Vágó István : A fele sem igaz!
Peterdi Pál(1925-) : Gyarmati sors avagy Egy bal kéz története
Albertus Magnus(1193-1280) : Az állatokról
Koroknay István(1906-1984) : Érdekes állatvilág
Hartman Lászlóné(1952-) : Orosz nyelvtan gyakorlatokkal
Suara Róbert : Felsőfokú orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
\N : Az élesztők
\N : Valentinnapi ajándékok
Farkas Henrik : Változó állatvilág
Ádám Sándor : Magyarok pusztulása
Waechter, Dorothée : Árnyékos kert
\N : Találkozások Jeszenyinnel
Jakes, John (1932) : Szerelem és háború
György Júlia (1896) : A "nehezen nevelhető" gyermek
\N : Szocializációs zavarok, beilleszkedési nehézségek
Bolgár György (1946-) : Csodák pedíg vannak
Lakatos Menyhért (1926-) : A titok
\N : Napjaink szovjet irodalma
Jókai Mór : És mégis mozog a föld
Walker, Mike : Utolsó stádium
Erdei Diána : Velencei álarcok
Vonnegut, Kurt : Macskabölcső
Triebke, Chris : 100 kérdés és válasz a lóról
Mérei Ferenc (1909-1986) : Közösségek rejtett hálózata
\N : Belügyi szemle
Madách Imre : Mózes
Mollynáry Gizella (1896-1978) : Betévedt Európába
Sarkadi Imre (1921-61) : Oszlopos Simeon ; Elveszett paradicsom ; A gyáva
Kiszely István : Sírok, csontok, emberek
Lázár Béla (1869-1950) : Kis művészettörténet
Brecher, Elinor J. : Schindler hagyatéka
Spock, Benjamin (1903-) : Dr. Spock csecsemő- és gyermekgondozása
\N : Művészettörténeti ABC
Faulkner, William (1897-1962) : A hang és a téboly. Míg fekszem kiterítve
Voltaire : Válogatott írásai
Riemann, Fritz (1904-1979) : A szorongás alapformái
Takaró Mihály (1954-) : Wass Albert regényeinek világa
Újváry Zsuzsanna : Nagy két császár birodalmi között
: Bethlen Gábor krónikásai
Kunoss Judit : Fogalmazástanítás az alsó tagozatban
Steel, Daniel (1947-) : Várnak rád a hegyek
Steel, Danielle (1947-) : Hosszú sz út hazáig
Horváth Attila (1953-) : Kooperatív technikák
Déry Tibor (1894-1977) : Börtönnapok hordaléka
Basa János : Gazdaságos sertéstartás a ház körül
Déry Tibor (1894-1977) : A kéthangú kiáltás
Déry Tibor (1894-1977) : Botladozás
Déry Tibor : Niki és más történetek
Déry Tibor (1894-1977) : A befejezetlen mondat
Déry Tibor (1894-1977) : A félfülű
Déry Tibor (1894-1977) : Alkonyodik, a bárányok elvéreznek ; A kéthangú kiáltás ; Pesti felhőjáték
Déry Tibor (1894-1977) : Kék üvegfigurák
\N : Állattenyésztés
Déry Tibor (1894-1977) : A kiközösítő
Böő István (1944-) : Önök kérdezték ...
Déry Tibor (1894-) : A napok hordaléka
Böő István (1944-) : Gazdasági állataink védelmében
Déry Tibor (1894-1977) : Sirályháton ; dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai
Déry Tibor (1894-1977) : Vidám temetés
Déry Tibor (1894-1977) : Újabb napok hordaléka
Désaknai Mária : Egy nő szerelmei
Désaknai Mária : Elza férje és az édes Veronika
Désaknai Mária : A könyvtárosnő nászútja Rómában
Désaknai Mária : Gróf Batthyány Lajos
Désaknai Mária : Róma vágya, Germánia dühe és a szerelem
Désaknai Mária : Szerelem és halál
Désaknai Mária : Szerelem és halál
Désaknai Mária : A szerelem indulatában
Désaknai Mária : Petőfiné Szendrey Júlia
Cervantes Saavedra, Miguel de (1587-1616) : Ferrara hercege
Chabrol, Jean-Pierre (1915) : A százezer garasos ágyú
Fontane, Theodor (1819-1989) : Tévelygések - tévedések ; Cécile
Chagall, Marc : Életem
Chamoiseau, Patrik : Csodálatos Solibo
Asztalos István - Sárfalvi Béla : A Duna-Tisza köze mezőgazdasági földrajza
Charriere, Henri : Pillangó
Charriere, Henri (1906-1973) : Szabad vagy, Pillangó!
Chase, Joan : A perzsa királynő országlása
Cheever, John (1912-1982) : A Falconer
Dallos Sándor (1901-1964) : Az ember nyomában
Chaucer, Geoffrey : Canterbury mesék
Cheever, John (1912-1982) : A vörös bútorszállító kocsi
Dallos Sándor (1901-1964) : Máriafű
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) : Az ember, aki Csütörtök volt
Dalí, Salvador (1904-1989) : Elrejtett arcok
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) : Brown atya botránya
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Szent száműzetés
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : A körorvos
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : A mennyország kulcsa
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Garasos évek
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Vétlen vétkes
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : A kalapkirály
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981) : Réztábla a kapu alatt
Cross, Donna Woolfolk : Johanna nőpápa
Csák Gyula (1930) : Hallgatag doktor
Csák Gyula (1930) : A legnagyobb sűrűség közepe ; Glemba ; Az őszülés váratlan órája
Csák Gyula (1930) : Közös magány
Csák Gyula (1930) : Szeplőtlen Kelemen
Csák Gyula (1930) : Örökzöld
Csák Gyula (1930) : Két karácsony között
Csák Gyula (1930) : Érzelmeink mély kútja
Dalí, Salvador : Gondolatok és adomák
Csák Gyula (1930) : A tolvaj és a bírák
Gábor Anikó : 3000 háztartási tipp A-tól Z-ig
Diószegi György : A bölcselet eredete
Suetonius, Tranquillus Gaius (kb. 70-161) : A caesarok élete
Kertész István (1942-) : Hellén államférfiak
Tugya Gábor : U.S. Waffen-SS
Kovai Lőrinc : Hódítók
Kovai Lőrinc : Ítélet esztendeje
Csakovszkij, Alekszandr : A blokád
Csáky Pál (1956) : Emlékek könyve
\N : Csalhatatlan vér
Dalby, Liza Crihfield : Muraszaki meséje
Dahl, Roald (1916-1990) : Jámbor örömök
Dahl, Roald (1916-1990) : Szuperpempő
Csalog Zsolt (1935-1997) : M. Lajos, 42 éves
Daday Lóránd (1893-1954) : Csütörtök
Csalog Zsolt (1935-1997) : Romakönyv
Csalog Zsolt (1935-1997) : Parasztregény
Csalog Zsolt (1935-1997) : Temető, ősszel. Gyökerek
Csalog Zsolt (1935-1997) : Csendet akarok!
Csalog Zsolt (1935-1997) : Egy téglát én is letettem
Dadányi Miklósné : Az álmok szertefoszlanak
Dackiewicz, Jadwiga : A Sasfiók
Dackiewicz, Jadwiga : Napóleon másik fia
Schmidt József (1868-1933) : Az ind filozófia
Tóth-Soma László : Egyszerűen és érthetően a hinduizmusról
Tyimofjev, L. I. : Az orosz irodalom klasszikusai
Kovács Géza (1928) : Globális problémák, hazai perspektívák
Gál Judit, P. : Bűn-üldözők
\N : Globalitástól a lokalitásig
Krüll, Karin Elke : A diszkalkuliás(számolásgyenge)gyerekek
Sartre, Jean-Paul(1905) : Módszer, történelem, egyén
Sartre, Jean-Paul(1905-1980) : A szabadságról
Jayadeva (12-13.sz) : Gíta Govinda
Uttaradhyayana-sutra (magyar) (részletek) : Nami király megtérése
Segal, Erich (1937-) : A csúcson
\N : Buddha beszédei
Csalog Zsolt (1935-1997) : Falak és falromok
Tamási Áron : Ábel
Asen, Eia : A boldog család és a hozzá vezető út
Csanády János (1932) : Cserepeim a múltnak kútjából
Csernus Imre : Drogma
Paszternak, [Borisz] : Éjszakai fény
Vanoyeke, Violaine : A fáraónő
Csaplár Vilmos (1947) : Igazságos Kádár János
Csaplár Vilmos (1947) : Momi lába
Csaplár Vilmos (1947) : Zsidó vagyok Magyarországon
Csaplár Vilmos (1947) : Pénzt, de sokat!
Csaplár Vilmos (1947) : Vassal a testben
Bettelheim, Bruno (1903-1990) : A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek
Vanoyeke, Violaine : A fáraónő
Csapláros István (1910) : Jó barátok görbe tükörben
\N : A szép haj titka
Vanoyeke, Violaine : A fáraónő
Celler Tibor : A világ uralkodócsaládjai
Hildebrand, Peter : Félúton....
Rácz Zsuzsa : Kábítószeretet
Lamb, Kathryn : Segítség!!! Megőrjít a családom!
Szőczei Beáta : Tinédzserkalauz
Skemp, Richard R.(1919) : A matematilkatanulás pszichológiája
Csaplár Vilmos (1947) : A kételkedés útjai
Csaplár Vilmos (1947) : A királylány szivacskabátja
Lamb, Kathryn : Segítség!!! Engedjenek ki!
Csaplár Vilmos (1947) : A kék szem és a rózsaszínű mellbimbó históriája
Császár Gyula (1928) : Kamasz a külvárosban
Lamb, Kathryn : Segítség!!! Mit kezdjek veletek?
Csepeli György : A hétköznapi élet anatómiája
Császár István (1936) : Hiú badar beszéd
Csíky Antal : Lazíts, ismerd meg önmagad
Fowles, John (1926-) : A lepkegyűjtő
Riecherr, Johannes : Tanuljunk gyorsan, könnyen, eredményesen
Császár István (1936-1998) : Csak képzelet, mi?
Császár István (1936-1998) : Gyilokjáró
Wilson, Hilary : A fáraók népe
Császár Ottó : Réti betyárok
McFarland, J. Wayne : Hogyan szoktam le 5 nap alat a dohányzásról
bishop, Beata : Ideje a gyógyulásnak
Csáth Géza (1887-1919) : Mesék, amelyek rosszul végződnek
Csáth Géza (1887-1919) : Elfeledett álom
Kertész Imre(1929) : Sorstalanság
Börcsök László : Érettségi, felvételi tételek, témakörök
Csáth Géza (1887-1919) : Hamvazószerda
Graf Zoltán (1941) : Állatkedvencek tartása és gyógyítása
Csáth Géza (1887-1919) : A tűz papnője
Shakespeare, William : Szentivánéji álom
Baillif, Jean-Claude : Logikai sziporkák
Parsons, Tony(1953-) : Apa és fia
Kagan, Spencer : Kooperatív tanulás
Loe, Erlend(1969-) : Naiv.szuper.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) : Válogatott versek és esszék
\N : A katólikus egyház Magyarországon
Csathó Kálmán : Tavasztól tavaszig
Csathó Kálmán : Írótársak között
Csathó Kálmán : Te csak pipálj, Ladányi ; Földiekkel játszó égi tünemény ; Most kél a nap
Van Lustbader, Eric (1946-) : Dzsian
Nyíri Tamás : A filozófiai gondolkodás fejlődése
Karácsony István : Mindennapi egészség
Schmidt, Sigrid : Az immunrendszer védelme és megerősítése
Csavcsavadze, Ilja Grigorjevic (1837-1907) : Az özvegy
Cseh Tamás (1943) : Hadiösvény, 1968-69
McLynn, Frank : C. G. Jung élete és munkássága
Csehov, Anton Pavlivics (1860-1904) : Szahalin
Csehov, Anton Pavlivics (1860-1904) : Szakadékban
Csejdy András (1964) : Meddőhányó
\N : Szociálpszichológia
Bécsy Tamás (1928) : A drámamodellek és a mai dráma
Cselenyák Imre : Két keréken a végtelenbe
Cselenyák Imre : Szidóni
Csendes Csaba : Most jöttem a pápától
Csengey Dénes (1953) : Találkozások az angyallal
Csengey Dénes (1953) : Mezítlábas szabadság
Csengey Dénes (1953) : Gyertyafénykeringő
Cseres Tibor (1915) : Vízaknai csaták
Cseres Tibor (1915) : Hideg napok ; Búcsú nélkül ; Bizonytalan század
Cseres Tibor (1915) : Én, Kossuth Lajos
Cseres Tibor (1915) : Foksányi szoros
Cseres Tibor (1915) : Hideg napok
Cseres Tibor (1915) : Felhők fölött száll a sas
Cseres Tibor (1915) : Játékosok és szeretők
\N : Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920-1953
Páva István(1928-) : Trianon-Belveder-hadbalépés
Hofmann, Albert : LSD
Benson, Nigel C. : Pszichoterápia másképp
Nemere István (1944-) : Hitler Rejtélyes eltűnése
Dsida Jenő(1907-1938) : Zarándokút
Ormos Mária (1930-) : Hitler ; Stalin
Rousseau, Jean-Jacgues : Emil vagy a nevelésről
\N : Neveléstörténet
Vierke, Jörg : A legkedveltebb díszhalak
Déry Tibor (1894-1977) : Felelet
Szepes Mária (1908) : A vörös oroszlán
Déry Tibor (1894-1977) : Három asszony
Déry Tibor (1894-1977) : Itélet nincs
Déry Tibor( 1894) : Kedves bópeer...!
Déry Tibor (1894-1977) : Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról ; A félfülü
Hailey, Arthur (1920-2004) : Hírhajsza
Goldberg, Leonard S. : Jégbe zárva
Pease, Allan : Testbeszéd
Méhes György (1916-) : Szép szerelmek krónikája
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Az én falum
Evans, Nicholas (1950-) : A suttogó
Peterson, R[oger] T[ory] : Európa madarai
Vajda Zsuzsanna (1949-) : A gyermek pszichológiai fejlődése
Vajda Zsuzsanna (1949-) : Lélektankönyv
Balázs Klára (1940-) : Kertészek növényvédelmi naptára
\N : Play your cards Rights
Jékely Zoltán (1913-1982) : Két kard, keresztben
Petőfi Sándor (1823-1849) : Petőfi Sándor összes költeményei
Déry Tibor (1894-1977) : Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról ; A félfülű
\N : A nyüzsgés a mélyben
\N : Földművelés és földhasználat
Földes Attila : UFOk építették a piramisokat
Eco, Umberto (1932-) : Hogyan írjunk szakdolgozatot?
Gyuricza György : Ismerjük fel az ásványokat
Gasparini Juan (1949-) : Diktátorok asszonyai
Riedmiller, Andreas (1952-) : Muskátlik
Doyle,Roddy : A méregzsák
Déry Tibor (1894-1977) : Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról
Cseres Tibor (1915-1993) : Kentaurok és kentaurnők
Déry Tibor (1894-1977) : Knockout úr útijegyzetei
Cseres Tibor (1915-1993) : Őseink kertje, Erdély
Déry Tibor( 1894-1977) : Különös árverés
Cseres Tibor (1915-1993) : Parázna szobrok
Déry Tibor (1894) : Kyvagiokén ; A gyilkos és én
Cseres Tibor (1915-1993) : Pesti háztetők
Déry Tibor : Liebe Mamuskám !
Cseres Tibor (1915-1993) : Here báró ; Ember fia és farkasa ; Fekete rózsa
Cseres Tibor (1915-1993) : Itt a földön is
Cseres Tibor (1915-1993) : Igazolatlanul jelen
Cseres Tibor (1915-1993) : Különféle szerelmek
Cseres Tibor (1915-1993) : Elveszített és megőrzött képek
Cseres Tibor (1915-1993) : Siratóének
Dalloas Sándor(1901-1964) : Támadás a Szellő utcában
Dallos Sándor : A nap szerelmese
Csernák Árpád : Este próba
Dallos Sándor : Aranyecset
Cserna-Szabó András (1974) : Fél négy
Csernavölgyi Antal : Székelyek, góbék, marócok
Csernus Mariann (1928) : Ki voltál lányom?
Collins, Max Allan : A fegyverek szava
Szilvási Lajos (1932) : Karácsony
Campbell, Naomi : Hattyú
Csernus Mariann (1928) : Eszterlánc
Csernyak, Viktor : Ütött az óra
\N : Egy csésze vigasz barátoknak
\N : Egy csésze vigasz nőknek
Douglas, John : Sötétség
Kertész Imre (1929-) : A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt
Csiki László (1944) : Titkos fegyverek ; A céda nyúl ; Adam Adam
Csiki László (1944) : A pusztulás gyönyöre
Csiki László (1944) : Kirakat
Hóman Bálint (1885-1951) : Ősemberek, ősmagyarok
Worm, Gerhard : Orgona, jázmin... és más díszcserjék
Sur, Jakov Izidorovics : Elbeszélések a naptárról
Csiki László (1944) : Magánháború
Csiki László (1944) : Kutya a Holdban
Dallos Szilvia(1935-) : Cukorkásüveg ; Élni a világ szélén
Dallos Szilvia(1935-) : Forgatások mosolya
Dalos György (1943-) : A kulcsfigura
Dalos György(1943-) : Az istenkereső
Dalos György(1943-) : Hosszú menetelés, rövid tanfolyam
Dalos György (1943-) : A körülmrtélés
Dalos György : 1985
Damodaragupta : A kerítőnő tanítása
Dandin(Kr.u.7.sz.vége-8 sz.eleje) : A tíz herceg története
Sebestyén Gyula (1864-1946) : A magyar honfoglalás mondái
\N : Csikóúsztatás
Csikós Attila (1969) : Szemenszedett Hazugság
Csikós Attila (1969) : A bohóc
Csikós György (1928) : A heroin rabságában
Csikós György (1928) : A sólyom fiókái
Csikós György (1928) : Sztrájk apokolban
Csiky Gergely : Csiky Gergely válogatott művei
Jakes, John (1932-) : Amerikai álmok
Sulitzer, Paul-Loup : A gyanú árnyéka
Steel, Danielle (1947-) : A legszebb ajándék
Rodnai Gáborné : Rémálom
Fellner, Uschi : A bombanő
Fehérné Mérey Ildikó : Se többet, se kevesebbet
Csiladze, Otar : Ment egy ember az úton
Csillag Máté : Zsidó anekdoták kincsesháza
Csipan, Tibor (1946) : Kalliopé
Csizmadia Éva : A két per
Lőrincz L.László(1939-) : Négy fekete koporsó
Szőke Andrea : 1000 questions 1000 answers
Leirer Aliz(1991) : Lilla titkos naplója
\N : Pszichológia pedagógusoknak
Jakes, John (1932-) : Titkos küldetés
Endrődi Frigyes(1912-1994) : Angol nyelvkönyv középhaladóknak
Friedman, Meyer : A tíz legnagyobb orvosi felfedezés
\N : A csodák udvara
\N : Egy csepp emberség
Verő Juli : Mindennapi gyors vacsorák
\N : Csokoládé az anyai szívnek
Csokonai Lili : Tizenhét hattyúk
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) : Csokonai Vitéz Mihály beszédei
\N : Európa története
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) : Melyik a legjobb csók
Ruditis, Paul : Tiz kicsi boszorkány
Rigó János (1926-) : Koleszterindiéta
Brown, Gerry : A világ legnagyobb rejtélyei
Szepes Mária(1908-) : A mennyország álkulcsa
Lindner, Irmgard(1962-) : Csipet és Bogyó kalamajkát okoz
Csohány Gabriella (1918) : Kórház mécsvilágnál
Vér Sándor : Életfa
Lászlóffy Aladár(1937-) : Harmatjáték
Buda Béla (1939) : Az emberi kommunikáció szabályszerűségei
Popper Péter (1933-) : Hazúgság nélkül
Kulcsár Ferenc(1949-) : Hétördögök
Guerra, Carmen : Hercegnő mesék
Csongor Rózsa : Árnyék
Csongor Rózsa : Kapaszkodó
Csontos Gábor (1921) : Mese a tűztolvajról
Csontos Gábor (1921) : Csízrapszódia
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Kegyes hazugságok
Csontos Gábor (1921) : Holnap jön a kéményseprő
Cohen, Leonard(1934-) : Szépséges lúzerek
Csontos Gábor (1921) : A boldogság korlátai
: Mérföldkövek a szívünkben
Csoór István (1910) : Hegy és göröngy
Csoóri Sándor (1930) : Tenger és diólevél
Csoóri Sándor (1930) : Szálla alá poklokra
Capellani, Ottavio(1969-) : Ki a fene Lou Sciortino ?
Csoóri Sándor (1930) : Utazás, félálomban
Brezina, Thomas(1963-) : Időkapu
Csoóri Sándor (1930) : Iszapeső
Brezina, Thomas(1963-) : Időkapu
Kertész Imre : K.dosszié
Csoóri Sándor (1930) : Nappali hold
Gehm, Franziska : Szinpadra szöszik !
Csoóri Sándor (1930) : A költő és a majompofa
Roerts, Nora(1950-) : Kék dália
Csoóri Sándor (1930) : Faltól falig
Csoóri Sándor (1930) : A félig bevallott élet
Csoóri Sándor (1930) : Tudósítás a toronyból
Zweig, Stefanie(1932-) : Karibu-Isten hozott
Coppendale, Jean : Kölyökkutyák
Csoóri Sándor (1930) : Készülődésa számadásra
Csörsz István (1942) : Elhagyott a közérzetem
Coppendale, Jean : Kiscicák
O'Connor, Joseph(1963-) : A Tenger Csillaga
Palmer, Diana : Éjfél után
Sator, Günther : Feng shui
Jakes, John (1932) : Szerelem és háború
Jakes, John : Észak és Dél
Zweig, Stefanie : Hontalanul Afrikában
Hajnóczy Péter (1942-1981) : Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái
Zweig, Stefan : Égő titok
\N : Az év novellái
Petőfi Sándor (1823-1849) : A helység kalapácsa ; Az apostol
Hájek, Václav : Kerítések, pergolák, kerti utak
Petőfi Sándor (1823-1849) : Az apostol : elbeszélő költemény : [teljes, gondozott szöveg]
József Attila (1905-1937) : válogatott versei
Knopp, Guido : Ne féljünk hitlertől!
(Mel'nikov) Melnyikov, D[aniil Efimovics] : Hitler
Hamvas Béla (1897-1968) : Szarepta : esszék : 1951-1955 ; 64-es cikkek
Szerb Antal : Utas és holdvilág
Attenborough, David (1926-) : Utazás a múltba
\N : Az emberi test
Csörsz István : Sírig tartsd a pofád I-II.
Csörsz István : Ördögűzés
Fokasz Nikosz : Káosz És fraktálok
Csörsz István : Visszakézből
Pease, Allan : Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők?
Horváth Tibor : Szlovénia
\N : India magyar szemmel
Csurgay Judit (1956) : Ne add fel soha!
Csurka István (1934) : Dagonyázás
Csurka István (1934) : Hét tonna dollár
Csurka István (1934) : Létezés-technika
Csurka István (1934) : Hamis tanú
Csurka István (1934) : Vasárnapi menük
Csurka István (1934) : Vizsgák és fegyelmik
Csurka István (1934) : Amerikai cigaretta
Csurka István (1934) : Megmaradni
Hóvári János (1955) : A hűtlen Dobó
Benda Kálmán : Erdély végzetes asszonya
Csukás István (1936) : Költők éhkoppon
Csurka Péter (1894-1964) : A két strázsa
Csukovszkaja, Ligyija (1907) : Sorszáma : 344
Fügedi Erik (1916) : Könyörülj, báno, könyörülj...
Curie, Eve : Madame Curie
Weider, Ben : A Napóleon-gyilkosság
Curtis, Jean-Luis : Tea a ciprusok alatt
Curtius, Rufus Q. : A Makedón Nagy Sándor története
Curwood, James Oliver (1878-1927) : A fekete vadász
Cusack, Dymphna : Ketten a halál ellen
Cusack, Dymphna : Fekete Villám ; A megperzselt fa
Czakó Gábor (1942) : ... és hetvenhét magyar rémmese
Czakó Gábor (1942) : Hetvehnét és fél magyar rémmese
Czakó Gábor (1942) : 77 magyar rémmese
Czakó Gábor (1942) : Iskolavár
Czakó Gábor (1942) : A lélek fele
Czakó Gábor (1942) : Luca néni föltámadása
Czakó Gábor (1942) : Pannon krétakör
Czakó Gábor (1942) : A sárkánymocsár ura
Czakó Gábor (1942) : A szoba ; Megváltó ; Sárkánymese
Czakó Gábor (1942) : Szótárkönyv
Czakó Gábor (1942) : Törökkő
Czakó Gábor (1942) : Van itthon elég krumpli?
Czakó Gábor (1942) : Várkonyi krónika
Czakó Gábor (1942) : Angyalok
Czakó Gábor (1942) : Aranykapu
Czakó Gábor (1942) : Bujdosók
Czakó Gábor (1942) : Beavatás
Czakó Gábor (1942) : Eufémia
Czakó Gábor (1942) : Sorrendben
Czakó Gábor (1942) : +
Czakó Gábor (1942) : Mi a helyzet?
Czakó Gábor (1942) : A Teremtő mosolya
Czére Gyöngyvér (1945) : A koronás szépasszony
Czegő Zoltán (1938) : Unokás zsoltárok
Czigány Ildikó (1961) : Kutyaszívvel
Czigány Ildikó (1961) : Kék világ
Czilczer Olga (1940) : Felhők, jegyzetlapok
Czóbel Minka (1855-1947) : Pókhálók
DeMille, Nelson(1943-) : Éjszakai zuhanás
Rejtő Jenő(1905-1943) : Tigrisvér
Wass Albert (1908-1998) : Black Hammock
Bokor Katalin (1941-) : Biokozmetika
White, Stephen(1951-) : Versenyfutás az idővel
Brezina, Thomas1963-) : Időkapu
Clark, Jan (1938-) : Természetes menopausa
Morrell, David(1943-) : Settenkedők
Bokor Katalin (1941-) : Táplálékod legyen gyógyítód!
Moldova György(1934-) : Éjféli napsütés
Fekete István (1900-1970) : Erdély
Hallström, Cosmo : Depresszió
Gácser Magdolna : Gyermekpszichiátria
Brezina, Thomas(1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Coppendale, Jean : Aranyhörcsögök és futóegerek
Brezina, Thomas(1963-) : Időkapu
Tóth Dóra : Ősemberek
Jenkovszky Iván : Tarkabarka állatvilág
Brand, Christianna(1907-1988) : Nanny McPhoee
Roberts, Nora(1950-) : Fekete rózsa
Roberts, Nora : Halálos menekülés
Kútvölgyi Mihály (1944-) : Kecske ételek
Lomnici Zoltán (1954) : Egyesületek
Banks, Iain : Fegyver a kézben
Stilton, Gerinimo : A metró fantomja
Bednorz, Peter(1960-) : Bevezetés a tanulás lélektanába
Varsányi József : Mondák a néhai jó Petőfi Sándor példás életéből
\N : Versek ünnepekre, alkalmakra
\N : Beszédek ünnepekre, alkalmakra
Forgács Zsóka : Irány a suli!
Csanaky Eleonóra : Vers-és prózamondók kézikönyve
Deákné B.Katalin : Kiskamaszok akcióban
\N : A paraszt panaszai
Gereben Ágnes : Csehov világa
Kasparov, Garri Kimovič : Sakk-matt !
Kulcsár Éva : A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői
Almási Miklós : Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?
Vaughan, Susie : Vesszőfonás
Pukánszky Béla (1954-) : Neveléstörténet
Heine, Heinrich (1797-1856) : Firenzei éjszakák
\N : Nemzetközi statisztikai zsebkönyv
Drabacz M. Róbert : A magyar kultúrpolitikai története, 1920-1990
Popper Péter (1933) : Az önmagába térő ösvény
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Mai, Manfred (1949) : Iskolai történetek
Marosán György81946-) : Hogyan készül a történelem?
Budaháziné Hargitai Irén (1928) : Kiskiklott életek
Kassovitz László(1954-) : Pamacs elszökik
Baresch, Martin(1954-) : Kalandos történetek
Kontra György (1925-) : Karácsony Sándor
Kömlődi Ferenc : Fénykatedrális
Csath Magdolna (1943) : Stratégiai vezetés, vállalkozás
Magyari Mónika : Szeles napok
\N : Speciális didaktika
\N : Speciális didaktika
Bálint Julianna (1943-) : Minőség
Wass Albert(1908-1998) : A hunok útra kelnek
Gallagher-Mundy, Chrissie : Testszobrászat
Bodnár László(1940-) : Nemzeti parkok a Kárpát-medencében
\N : Alkalmazott pszichológia
Clancy, Tom(1947-) : A tigris karmai
\N : Növényvédő szerek, termelésnövelő anyagok
Bokoli Gyuláné : Új szalagminták
Gáldi László (1910-1974) : Orosz-magyar kéziszótár
\N : Ragadozó halak horgászata
Szarka László : Versenyhorgászat
\N : Ezerszínű Európa
Zeiler Júlia : Régiók és támogatások az Európai Unióban
Bábosik István (1940) : Neveléselmélet
Décsy Jenő : Nemzetközi pénzügyek
Káldyné Esze Magdolna : Nemzetközi kereskedelem
Gellérné Lukács Éva : Munkavállalás az Európai Unióban
Ballér Piroska : Közös kincsünk
Bokor József : Európai Uniós ismeretek középiskolásoknak
Szajbély Mihály (1952) : Csáth Géza
\N : Európai társasági jog
\N : Európai polgári eljárásjog
Hudák Annamária : A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon
\N : Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban
Ligeti Katalin : Büntetőjog és bünügyi együttműködés az Európai Unióban
Miszlivetz Ferenc (1954) : Új szuverén születik
Popp József : Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere
Sándor Iván : A magyar fogyasztóvédelmi jog
\N : Az Európai Unió agrárrendszere
Márton István : A húsmarha tenyésztésének és tartásának gyakorlata
Kiss Judit (1950) : A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere
\N : Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása
Várnay Ernő : Az Európai Unió joga
Grád András : A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
Szávai Géza (1950) : A Zöld sivatag vőlegénye avagy Koko Samuék vándorútja
Oliver, Christiane : Az agresszív gyermek és a szülők
Szávai Géza (1950) : Kivégzősdi
Szávai Géza (1950) : Torzmagyar
Szávai Géza (1950) : Oszlik a bál
Szávai Géza (1950) : Ki látott minket meztelenül ?
King, Stephen (1947-) : A setét torony
Schmidt Egon (1931-) : Madárvédelem a ház körül
Roberts, Nora (1950-) : A mágia útjai
Jackson, Lisa : Idegenek
Roberts, Nora (1950-) : Pamela rózsája
Tormay Cécile (1876-1937) : Aeterna Hungaria - Örök magyarország
Lusseyran, Jacques (1924-1971) : És lőn újra világosság
McCullough, Colleen (1938-) : A gránitember
Wentzely Dénes : Erdők zugában éltem
Kovácsné József Magda : Napok és nevek
Róka Sándor : Hány éves a kapitány?
McCullough, Michael E. : Megbocsátás
Földi Pál : Fekete lobogó alatt
Gulya András : Hol és mit az Európai Uniótól? : az ötlettől a pénzig
\N : Magyarország a kibővülő Európai Unióban
Kolozsváry Judit : Serdülők az iskolában
Tamási Áron (1897-1966) : Kedves otthoniak
Mireisz László : Önés és csalódás
Nemeskürty István (1925-) : Magyar századok
Rónay László (1937-) : Erkölcs és irodalom
\N : Lélektől lélekig
Horváth Béla, N. (1963-) : Egyéniség és valóság
\N : Amit az ecstasyról tudni kell
\N : A 100 legjobb házi savanyúság
Brown, Christina : Jógabiblia
Oliveira, Isabel : Halálharmad
\N : A könyvtári munka jogi szabályozása Magyarországon
Meyer, Ronald (1963-) : Belső munkák, szakipari szerelések
Meyer, Ronald (1963-) : Nyílászárók és épületgépészet
Eddy, Paul (1944-) : A Mandragóra-összeesküvés
Gibbins, David : Atlantisz
Jonas George (1936-) : Megtorlás
Woolf, Virginia (1182-1941) : Az évek
Sauvageot, Béatrice : Hurrá diszlexia
Ézsiás Erzsébet (1950-) : Az érzelmek papnője
Varga Géza (1947) : A finnugor elmélet alkonya
\N : Te, ki életet adtál...
Connelly, Michael (1956) : Fény az alagút végén
Bronte, Charlotte (1816-1855) : Napi események. Mina Laury
Brezina, Thomas (1963-) : Menő cuccok? Jöhetnek!
Balázs Ágnes (1967-) : Lufi és Szamóca
Stilton, Geronimo : Négy egér a fekete dzsungelben
Zelk Zoltán (1906-1981) : Gólyavirág, gólyahír
Schubert, Ulli (1958-) : Focitörténetek
Zsuga Miklós : A három tökmag és más mesék
: Nagy Micimackó könyv piciknek
\N : Rákóczi haragja, Hunyadi kardja
Macomber, Debbie : Szingli-tangli
Lenhard, Elizabeth : A négy sárkány
Moriarty, Sinéad : Babablues
Saunders, Kate (1960-) : Mendax, a titokzatos macska
Schneider, Isa : Judit szimfóniája
Padberg, Anna : Dobozálatkák
Kispál Zsuzsanna : Anyák napi ajándékok
Preston, Douglas : A halál tánca
Pagnol, Marcel (1895-1974) : Apám dicsősége
Nicholson, William (1948-) : Rokon lelkek társasága
Wass Albert (1908-1998) : Évszakok teremtése
Kamov, Felkis S. : No, megállj csak
Hayder, Mo : Tokió
Henderson, Viola : Pénzbárók titkos társasága
Hooper, Mary : Szirmok a hamuban
Polcz Alaine(1922-) : Egész lényeddel
Márai Sándor(1900-1989) : Március
Stilton, geronimó : A titogzatos sajttolvj
Venturi, Maria(1936-) : Újabb bűvölet
Wass Albert(1908-1998) : Csoda történt
Wilson, Jacqueline (1945-) : Szerelmi leckék
Heller, Sarah E. : Ötperces mesék
Borza Tünde : Istenek és játékaik
Mai, Mukhtar : Megbecstelenítve
Zonda Tamás (1940-) : Öngyilkosság, statisztika, társadalom
Romain, Trevor : Leckeírás hiszti nélkül
Kepes Ágnes(1924-) : Protokoll és etikett a gyakorlatban
Pivárcsi István : Boszorkányok könyve
Dorth, Diana : Ha az álom véget ér...
\N : Magyarország politikai évkönyve..
Fodor László(1936-) : Környezetvédelem az alkotmányban
Mae, Stella : Rózsakikötő
Nemere István(1944-) : Fehér lótuszvirág
\N : Ágazik, bogazik, mégsem levelezik. Mi az?
Köthe, Rainer(1948-) : Első kisérletek könyve
Man, John(1941-) : Attila a barbár király
Amat, Núria(1950-) : A kokainkirálynő
Andrews, Sarah : Az aranylátó szem
Auster, Paul(1947-) : Brooklyni balgaságok
\N : Az év versei
Griffin, W. E. B. : A tengerészgyalogosok
Michl Gábor : A gyilkos kór madárszárnyakon érkezett
Hermsen, Josée : Lovak enciklopédiája
Nardqvist, Sven1946-) : Mit főz ki Pettson és Findusz?
Szabó Sándorné(1948-) : Rizses ételek
Borza Tünde : Érzelm és értelem
Markó László : A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig
\N : Állatmsék kicsiknek
Bartos Erika : Nyári kalandok
Bartos Erika : Samu és Bonifác kalandjai
Brezina, Thomas(1963-) : A pokol szalamandráinak háza
Nagy Bandó András ( 1947) : Sosemvolt Toscana
Cabot, Meg : A mediátor
Dick, Philip K.(1928-1982) : Időugrás a Marson
Eszes Hajnal : Erdőország meséi
Rung András : Felhasználóbarát honlapok
Baranyi Ferenc(1937-) : Mindkettő emberül
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Hozzád megyek feleségül
Cristie, Agatha(1891-1976) : Találkozás a halállal
Erdélyi Margit : Bizz bennem
Fable, Vavyan : Apád, anyád ide lőjön !
aludy György(1910-) : Karoton
Green, Jane (1968) : Férfiak városa
Mikulka Ferenc : Új csomózott karkötők
Hornyákné Sebestyén Éva : Új gyönygyállatkák
\N : A világ országai
Hugo, Victor(1802-1885) : A nyomorultak
Holt, Victoria(1906-1993) : Találkozás Lucreziával
Austen, Jane(1775-1817) : Szerelem és arátság és más korai művek
Blake, Jennifer(1942-) : Becsület
Buda Ferenc(1936-) : Isten szalmaszálán
Dorth, Diana : Kábulat
Eliassen, Ruben(1968-) : Az ében gúla
Flynn,Vince : Emlékezés napja
Gaskell, Elizabeth (1810-1865) : Phillis
Stilton, Geronimo : A világ legőrültebb maratonja
Lőrincz László(1921-) : Indulhatok, érkezhetek
Kiss Ádám : Word 2003
Lőrincz L. László : Három sötét király
Tüskés Tibor(1930-) : Nagy László pályaképe
Hesse, Andrea M.(1959-) : Árnyék a lelkemen
Kássa László(1959-) : Reiki mindenkinek
: Zöld recept
\N : A világ helyzete
Tepperwein, Kurt(1932-) : Válságból fakadó új élet
\N : Névjegy 3
Korom Erzsébet : Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás
Bárdos László(1955-) : Vörösmarty Mihály
Kerényi Ferenc(1944-) : Madách Imre, 1823-1864
Cope, Peter : A digitális világ
Ehman, Bart D. : Tények és tévedésekA Da Vinci-kódban
\N : Angol-magyar kisszótár
\N : Angol-magyar kisszótár
\N : Huszadik századi német novellák
O'Nan, Stewart1961-) : A hű feleség
Navarro, Julia(1953-) : A Szent Lepel titkos szövetsége
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973) : A hobbit
\N : Ünnepek és hétköznapok az óvodában
Wass Albert (1908-1998) : Voltam és más önéletrajzi írások
Whiting, Charles (1926-) : Hajókaraván a katasztrófába
Romhányi József (1921-1983) : Nagy szamárfül
Saramago, José (1922-) : A barlang
Poe, Edgar Allan (1809-1849) : A Morgue utcai kettős gyilkosság és más rejtelemes történetek
Pease, Barbara : A testbeszéd enciklopédiája
Sándor Ildikó : Tücsökringató
Miler, Zdeněk : A kisvakond és a tavasz
Csepeli György (1946-) : Magára hagyott generációk
\N : Szökés a halálból
Jókai Anna (1932-) : Krónikásének, 1956-2006
\N : Kavicsok
Bennett, Lindsay : Prága
\N : A zöldségtermesztés, - tárolás, - értékesítés szervezése és ökonomiája
\N : A nevető Erdély
Szabó Era : Mondóka móka
Thorpe, Kiki : Csingiling bajban van
\N : Vadkaland
Whybrow, Ian : A Kisfarkas
White, Nancy : Pillangó-hadművelet
Munro, Alice (1931-) : Szeret, nem szeret...
Mazzantini, Margaret : Ne mozdulj!
Le Fanu, Joseph Sheridan (1814-1873) : Fogadó a Repülő Sárkányhoz és más kísértethistóriák
\N : Altató
Bosnyák Viktória : A sirály a király?
Driscoll, Laura : Vidia és a tündérkorona
Tildsley, Kevin : Az éjszakai égbolt
Zicherman István : A csecsen háború
Molnár Ákos (1895-1945) : Végre egy jó házasság
Stifter, Adalbert (1805-1868) : Brigitta
Giorgi, Rosa : Szentek
\N : A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata
Molnár János : Baja város oktatás- és iskolatörténete
Gibson, Chris : Vadállatok
\N : Huszadik századi orosz novellák
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
\N : Ki kicsoda a magyar könyvszakmában
Vocelka, Karl (1947-) : Ausztria története
\N : Magyar nyelv
Andorka Rudolf (1931-1997) : Bevezetés a szociológiába
Kulbatzki, Petra : Nagy játékkönyv gyerekeknek
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
\N : Magyar gondolatok
Iburg, Anne : Olajok és ecetek kislexikona
Józsa Zoltán : Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció
Kozák Péter : Csízió avagy Neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata a 2007-es esztendő minden napjára
\N : Magyar elsők
Roberts, Nora (1950-) : Vadvirágok
Hugo, Victor (1802-1885) : A nyomorultak
\N : Krónika, 1956
Delalandre, Benoît : Első Larousse atlaszom
Mertens, Dietmar : Fogyatkozó állatvilág
Germer, Renate : Múmiák a világ minden tájáról
\N : Veszélyes 48
Temesi Ferenc (1949-) : Kölcsön idő
Papp László : Történetek nagy emberekről
Székely Gábor (1943) : Természettudós tanárok Kecskeméten
Zátonyi Sándor (1928) : Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival
\N : Attilától az Árpád-házi szentekig
Balling, Adalbert Ludwig (1933) : A szeretet csendes
Jakes, John (1923) : Új világ
Vámos Miklós (1950) : Apák könyve
Schobert Norbert : Norbi update kódkönyv, 2006
Cadenhead, Rogers : Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt
Kóka Rozália (1943) : Hegyen s földön járogatok vala
Vekerdy Tamás (1935) : Az óvoda és az első iskolai évek - a pszichológus szemével
\N : Szájról szájra, kézről kézre
Potthoff, Norbert (1948) : A szcientológia labirintusában
Erdős Márta, B. : A nyelvben élő kapcsolat
Földi Pál (1930) : Csuzima1905
\N : Foglalkoztatáspolitika
Farkas Péter (1933) : A szeretet közössége
Baureis, Helga : Hatékony tanulás kineziológiával
West, Cameron (1955) : A Medici-tőr
Csernus Imre (1966) : Egészséges egyén, beteg társadalom?
Weiner, Jennifer (1970) : Egy cipőben
Wass Albert (1908-1998) : A szikla alatti férfi
Varga Katalin (1928) : Kisbence
Ullrich, Hortense : Egy csók még nem a világ!
Steel, Danielle (1947) : Szerelmes agglegények
Somogyváry Gyula (1895-1953) : A hadtest hű marad
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a törpe
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a padon üldögélő ember
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret aggályai
Hiaasen, Carl (1953) : Meztelen fürdőzés
Fekete István (1932) (ifj.) : Csí és Vit meg az emberek
Driscoll, Laura : Becő és a nagy bogyócsata
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Maja boldogsága
Collins, Max Allan : Gyilkos vágy
Clement, Peter : Tiltott kísérletek
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Buda Ferenc (1936) : Túl a falon
\N : Állatmesék kicsiknek
Dent, Bob : Budapest, 1956
Evans, Peter (1933) : A first lady titka
Budai Zoltán : Horvátország és a szlovén tengerpart
Jánoska Antal (1954) : Rablóulti
Kolosi Péter (1971) : A kereskedelmi televíziózás Magyarországon
Kiszely István (1932) : A Föld népei
Robinson, Peter (1938) : Kerti tavak és sziklák
Hatházi Alexa : Álláskeresők útikönyve
Pusztai Árpád : A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága
Sears, William : Éjszakai gondoskodás
Ross, Tony : Kishúgot akarok !
Ross, Tony : Nem akarok lefeküdni!
\N : A legkedvesebb barát
\N : Hófehérke és a medvebocs
Pósa Lajos (1850-1914) : Pósa bácsi legszebb gyermekversei
Halbertsma, Hidde : Régiségek enciklopédiája
Jókai Anna (1932) : Bölcsek és pásztorok
Manicka, Rani (1964) : A kígyó szíve
Roberts, Nora (1950) : Halálos származás
Picoult, Jodi (1966) : A nővérem húga
Papademetriou, Lisa : Ráni a Sellő-öbölben
Orwell, George (1903-1950) : Trgédia Burmában
Carver, Charles S. : Személyiségpszichológia
Czerny Róbert (1973) : Jog és erkölcs az állatok védelmében
\N : Magyarország tájainak növényzete és állatvilága
Ludlum, Robert (1927-2001) : Ambler figyelmeztetés
\N : A magyar esszé antológiája
Kutas Ferenc : Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
\N : Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban
\N : Zengő
Wass Albert : Kard és Kasza
Dumas, Alexandre : Monte Cristo grófja
Örkény István : Válogatott kisregények
Örkény István : Tóték. Macskajáték
Szerb Antal : Utas és holdvilág
Gárdonyi Géza (1863-1922) : A láthatatlan ember
Gárdonyi Géza (1863-1922) : A láthatatlan ember
Fekete István : Bogáncs
Austen, Jane : Büszkeség és balítélet
Fekete István : Bogáncs
Szabó Magda : Für Elise
Milne, Alan Alexander : Micimackó ; Micimackó kuckója
Márai Sándor : A gyertyák csonkig égnek
Márai Sándor : Egy polgár vallomásai
Jókai Mór : Az arany ember
Dafoe, Daniel : Robinson Crusoe
Coelho, Paulo : Az alkimista
Fekete István : Vuk
Hasek, Jaroslav (1883-1923) : Svejk
Bronte, Charlotte : Jane Eyre
Bronte, Charlotte : Jane Eyre
Eco, Umberto (1932) : A rózsa neve
Fekete István : Téli berek
Fekete István : Téli berek
Brown, Dan(1964) : A Da Vinci-kód
Folett, Ken : A katedrális
Saint-Exupéry, Antoine de : A kis herceg
Kundera, Milan : A lét elviselhetetlen könnyűsége
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Szepes Mária : A vörös oroszlán
Sík Sándor (1889-1963) : Vízözön előtt
Estreházy Péter (1950) : Utazás a tizenhatos mélyére
\N : Matematikatesztek középiskolásoknak
\N : 2005. évi mikrocenzus
\N : A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete, 2006
\N : A magyar régiók zsebkönyve
\N : Hetven döntő csata az ókortól napjainkig
\N : Gyógypedagógiai szöveggyűjtemény
Hoffmann Judit : A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései
\N : Szakmák könyve
Bang, Preben : Állatnyomok és -jelek
\N : Egészségfejlesztés
\N : Gyógypedagógiai alapismeretek
Bálványos Huba : Dulity Tibor életműve
\N : Etimológiai szótár
Pavis, Patrice (1947) : Színházi szótár
Landrus, Matthew : Leonardo da Vinci hagyatéka
\N : Baja és Bács-Bodrog vármegye községei
\N : A Magyar Köztársaság helységnévkönyve
Barzun, Jacques (1907) : Hajnaltól alkonyig
Nógrády Árpád : Magyar uralkodók
\N : Szép versek
Farkas Tünde : Gondolta a fene
Dobayné Fenyvesi Ildikó : 13 dráma
Praznovszky Mihály (1946) : Pósa Lajos, a szelíd költő
\N : Piszkos kezek
\N : Révai új lexikona
\N : Az anyanyelvi nevelés módszerei
Petrőczi Éva (1951) : Dido utolsó üzenete
Nagy Czirok Lászlóné : Tudástérképek
Jókai Anna (1932) : A mérleg nyelve
\N : Megszelidített történetek
Rácz István, D. (1954) : A másik ország
Faludy György (1910) : Rotterdami Erasmus
Sáry Gyula : Az erdőről és az eltűnt időről
Lőrinczi László (1919) : A Rhapsody fedélzetén
Csoma Gergely (1954) : Megtalált szavak
Várallyay Gyula : Tanulmányúton
Gordon, Agáta (1963) : Ezüstboxer. Nevelési kisregény
Gőbel Orsolya : Mozgás a képzelet szárnyán
Komáromi Lajosné (1951) : A játék természetes örömével
Bell, Cory : Világirodalom
Kármán Irén (1967) : Szemben a maffiával
Rinvolucri, Mario : A nyelvóra életre keltése
Lebherz, Heike : Lovasiskola gyerekeknek
\N : Kína
\N : Babilónia
Bécsy László (1943) : Magyarország legszebb pillangói
\N : Róma
\N : Perzsia
\N : A 100 legjobb muffin
Eggers, Volker : Muffinok, bagelek, palacsinták ...
Vojnits András (1941) : Magyarország nemzeti parkjai
\N : Első Larousse könyvem a környezetről
\N : Élőhelyek
Mérai, Magdolna : Bűbájos nagyszülők
Botham, Noel (1940) : Gyilkosság vagy baleset?
Orbán Éva : Amit '56-ról mindenkinek tudnia kell : a forradalom rövid története
Ambrus Krisztina : Enni vagy nem enni? avagy 139 recept laktózérzékenyeknek : puffadás, hasmenés, teltségérzet elkerülése
Preuschoff, Gisela : Hogyan neveljünk lányokat? : miért mások a lányok - mit tegyünk, hogy boldog, egészséges nők lehessenek?
Petőfi Sándor (1823-1849) : Nagymama legszebb meséi
\N : Révai új lexikona
\N : Egyháztörténeti lexikon
Spaller Árpád : Gyógypedagógiai ismeretek tára
Bécsy László (1943) : Magyarország állatatlasza
\N : Mezőgazdasági statisztikai évkönyv
Karmiloff, Kyra : Amit a baba kérdezne, ha beszélni tudna
Knopp, Giudo (1948) : Históriák
\N : Fantáziaország
\N : Világtörténet
Davies, Norman (1939) : Lengyelország története
Applegate, Katherine (1956) : Jake rájön
Ahlberg, Allan : Csiperke néni mindenfélét nyer
\N : Kronológia
Adler, Elizabeth : Ház Amalfin
Böszörményi Gyula (1965) : Az elveszett történet
Böszörményi Gyula (1965) : Gergő és az álomvámpírok
Byatt, Antonia Susan (1936) : Mindenem
Clarke, Susanna (1959) : A hollókirály
Cole, Martina : Hatalom
Courths-Mahler, Hedwig (1876-1950) : Az elveszett gyűrű
Deaver, Jeffrey : Az igazak törvénye
Flagg, Fannie (1941) : Sült zöld paradicsom
Grisham, John (1955) : Az ártatlan ember
Ishiguro, Kazuo (1954) : Ne engedj el ...
Jackson, Mick (1960) : A vakondherceg
\N : A kutyaszív titkai
\N : A magyar irodalom legszebb novellái
Neményi László (1936) : Mit mondjak még?
Stilton, Geronimo : A kalózmacskák hajója
Vágó Gy. Zsuzsanna : Anekdoták nagykönyve
Waller, Robert James (1939) : Keleti keringő
Wass Albert (1908-1998) : Barackvirág és béke
Barta Éva : A farm a mi otthonunk
Wass Albert (1908-1998) : Az éjjeli pávaszem
Vitéz Annamária : Tündéri történetek az erdőről
\N : A világ a gyermekek szemével
Stilton, Geronimo : Esti mesék a világ minden tájáról
Móra Ferenc (1879-1934) : Csupaszem a világjáró
McKee, David : Elmer
Barcelona-Deckname, Angeles : Intelligenciatesztek és fejtörők
Czike Bernadett : A pedagógusszerep változása
Kósáné Ormai Vera (1938) : Mi, pedagógusok
Béliveau, Richard : Táplálkozással a rák ellen
Szentesi Zsolt : Esztétikum - megértés - irodalom
Faludy György (1910-2006) : Faludy világa
\N : A Hitler-dosszié
\N : Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyv
Delahaye, Gilbert (1923) : Márti és kis barátja, a veréb
Albert Ildikó : Az önpusztító lélek
\N : Horgászmódszerek állóvízen
Moldova György (1934) : Kádár János
Camp, John M. (1946) : Az ókori görögök
Harrington, William (1931) : A gyilkos tévésztár
Harrington, William (1931) : Az FBI árnyékában
Dick, Philip K. (1928-1982) : Az Alfa hold klánjai
Dick, Philip K. (1928-1982) : Csordulj könnyem, mondta a rendőr
Jeffreys, Diarmuid : \N
Jacq, Christian (1947) : Ozirisz titkai
Jacq, Christian (1947) : Ozirisz titkai
Schröder, Patricia (1960-) : Bűbájboszik
Schröder, Patricia (1960-) : Beütött a mágia!
Masini, Beatrice (1962-) : Tánclépésben
Friedrich, Joachim (1953-) : 4 1/2 barát és a titokzatos tanárkór
Hutta, Lisa K. Emily : Mire jók a bogarak?
Korman, Gordon (1963) : Everest!
Korman, Gordon (1963) : Everest!
Varga Katalin (1928-) : Madzag és cimborái
Gerritsen, Tess : Párizs árnyai
Varga Katalin (1928-) : Madzag és a világ
Brand, Christianna (1907-1988) : Nanny McPhee
Busquets, Carlos : Fantasztikus mesék
\N : Scooby-Doo! nagykönyve
Brezina, Thomas (1963) : Hét tappancs gazdája, Penny
Tóth László (1949-) : A próbára tett királyfi
Brezina, Thomas (1963) : Az iskola fantomja
Bettes István (1954-) : Hidegvölgyben
Preston, Douglas : Jennie
Babay Bernadett : Anyám hapsija
Patterson, James (1947) : VII. 4.
Capella, Anthony : A szerelem étke
Ayse (1981) : Seherezádé lánya
Rónay Anna : Boldog boldogtalan szerelmek
Corman, Avery (1935) : Tökéletes válás
\N : Európai költők antológiája
Kopányi György (1921) : A tücskök tücske
Márai Sándor (1900-1989) : Kabala
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940) : Körforgás
Kalwitzki, Sabine (1959) : Rejtélyes történetek
Iván Magda : Csirgő-csörgő csodasipka
Delahaye, Gilbert (1923) : Márti, hol a kiskutyád?
Delahaye, Gilbert (1923) : Márti és Noé bárkája
Delahaye, Gilbert (1923) : Márti és a szellemek
Schubert, Ulli (1958-) : Iskolai barátságok
\N : Búcsúszavak
Pótó Judit : Telerekesz üzlete és más mesék
Nagy-Békési Mariann : Csillag ösvényen
Marsoli, Lisa Ann : Mi úszik a vízen?
Gyurkovics Tibor (1931) : Két regény
Marsoli, Lisa Ann : Miért ment össze a trikóm?
Gálvölgyi János (1948) : Szeretem a focit
Varsányi József : Lea, Mackó és a többiek
Vincze Eszter : A gyöngyfűzés alapjai
Hegedűs Ildikó : Parafa tárgyak
Green, Theodora : Hajnal a város fölött
Townsend, Sue (1946) : Adrian Mole és a tömegpusztító fegyverek
Rovenna, Sarah : A végzet asszonya
Harris, Sara : Hercegasszony voltam Teheránban
Teresa de Jesus (1515-1582) : Versek ; A lélek kiáltásai Istenhez
Bagoly Ilona : Híres felfedezők
Tóth Dóra : Magyar királyok és királynék
Brezina, Thomas (1963) : Rossz jegyet adni tilos!
Roberts, Nora (1950) : Nyári szerelmek
Roberts, Nora (1950) : Vörös liliom
Rice, Luanne : Hallgatag rózsák
Bajomi-Lázár Péter(1969-) : Média és társadalom
\N : Levelek a mesefáról
Roberts, Adam (1965) : A nyomít, avagy Fizess újra! avagy Amott és újra emitt van ...
Benjamin, Ranana G. : Origami mindenkinek : lépésről lépésre
Benkő László : Szívhangok
Brezina, Thomas (1963-) : Titkos rémkönyv
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Házasság balkézről
Lenhard, Elizabeth : Királynői visszatérés
Nácsa János (1972) : Kispapa születik, avagy Egy babaváró apajelölt kalandjai
Schröder, Patricia (1960) : Banya bonyodalom
Creswell, Ray : Bújócska árkon-bokron át
Gyöngyösi Anna : Gyógynövény ABC
Mae, Stella : Fekete homok
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Ha ketten szeretik egymást
Delinsky, Barbara : Parti út
Dumas, Alexandre (1802-1870) : Olympe de Cleves
Koller Zsolt : Hunyadi János
Koller Zsolt : Nemzeti intelmeink
Archer, Jeffrey (1940) : Tökéletes másolat
Marshall, Jill (1965-) : Jane Blonde
Schmidt Egon (1931-) : A baromfiudvar lakói
Brezina, Thomas (1963) : Kiakasztasz, tesó!
Csider Sándor : Varázshegedű
Cornwell, Bernard (1944) : Vad vizek hajósa
Baker, Liza : Álomszép hercegnők meséi
Maxwell, Robin (1948-) : A vad írek
Wenz, Christian : JavaScript zsebkönyv
Szombathy Bálint (1950-) : a.k.a.
\N : Homeopátia napjainkban
Mészáros Kálmán : II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai
Cseke Péter (1953) : Színpadon a két Cseke
Radzinskij, Édvard (1936) : II. Sándor
\N : Integráció és inklúzió
Pukánszky Béla (1954-) : A nőnevelés évezredei
\N : A Hitler rejtély
\N : Aranyos karácsonyváró
\N : A világ leghíresebb mítoszai
Szepes Erika (1946) : Olvassunk együtt!
Keményné Pálffy Katalin : Alapozó pszichológia
Fercsik Erzsébet (1953) : Kommunikáció és nyelvhasználat
\N : Történelmi melléknevek
\N : Mindennapi élet az ókortól napjainkig
Berényi Szilvia : Állj mellém!
Gyurkovics Tibor (1931-) : A véletlen Isten szempillantása
Sesboüé, Bernard (1929-) : A Da Vinci-kód keresztény magyarázata
Csányi Vilmos (1935-) : Az emberi viselkedés
Tokics Imre (1956-) : A régészet igazolja a Bibliát
Túrmezei Erzsébet (1912-2000) : Szeretve szolgálni
Bősze Éva (1941-) : Izzó parázs hamu alatt
Illés Sándor (1914-) : Búcsúzik a kapitány
Noth Zsuzsánna (1950) : Anya cömemel
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975) : Jill, a vakmerő
Molnár Ferenc, A. (1942) : A legkorábbi magyar szövegemlékek
Faludy György (1910-2006) : A Pokol tornácán
\N : Karácsonyi varázslat
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Putney, Mary Jo : Könnyelmű ígéret
Király Péter (1917) : A honalapítás vitás eseményei
Disney, Walt : Micimackó kincses karácsony
Bampton, Bob : Pamacs kutya
Bampton, Bob : Csacska kacsa
Berg Judit (1974-) : Micsoda idő !
Stilton, Geronimo : Légyturmix a gróf úrnak
Marsh, Evelyn : A titokzatos kövek
Marsh, Evelyn : A Siva ölelése
Marsh, Evelyn : A sirályok repülnek
Marsh, Evelyn : A Rém
Marsh, Evelyn : Afrodité sikolya
Schröder, Patricia (1960-) : Barátnőm az ellenségem
Roberts, Nora (1950-) : Lángoló jég
Iles, Greg (1960-) : Forgó angyal
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) : Őszi nap
Brezina, Thomas (1963-) : Katie Cat
Gerold László (1940-) : Ígylétünk
Müller Péter (1936-) : Szeretetkönyv
Gogh, Vincent van (1853-1890) : Van Gogh
Scholz, Wolfgang : Sajtgyártás házilag juh-, kecske- és tehéntejből
Tverdota György (1947-) : szublimálom ösztönöm
Pándy Mária : Láthatatlan ellenségek
Horváth Dezső (1936-) : Apjuk helyett - állam
Dallos Sándor (1901-1964) : A tölgyek megindulnak
\N : Magyar népmesék
Sandford, John (1944-) : Halálos szorításban
\N : Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival
Dalby, Elizabeth : A természet csodái
Várkonyi Ágnes, R. (1928-) : Megújulások kora
Taplin, Sam : Lovagok kézikönyve
Wolfanger-von Kleist, Nicole : Arcfestés
Sims, Lesley : Ókori Róma
Roca, Núria : 2 féle anyag
Roca, Núria : Környezetünk 3 őre
\N : Erdélyi népmesék
\N : A népművészet mesterei Bács-Kiskun megyében és a Duna-Tisza közi egyesületben
\N : A népművészet mesterei Bács-Kiskun megyében és a Duna-Tisza közi egyesületben
Pátrovics Péter (1969-) : Angol nyelvkönyv középhaladóknak
Pátrovics Péter (1969-) : Angol tesztkönyv középhaladóknak
Schröder, Patricia (1960) : Szerepcsere
Gavalda, Anna (1970) : Együtt lehetnénk
Tolushkin, Dvorah Menashe(1954-) : Az álomlátó
Schneider Ferenc : Powerpoint
Vivó Zoé : Mesék az igazság könyvéből
McKelvie, Robin : Horvátország
Szabó Gábor : Korszakalkotó magyarok nyomában
Schneider Ferenc : Mi van a PC-ben?
\N : Gábor Dénes-díj
Schneider Ferenc : Internet
Sipos Lajos(1939-) : Tamási Áron
Dubois, Clarta : Álomkergetők
Erdélyi Margit : Jéghercegnő
Dick, Philip K.1928-1982) : Már megint a felfedezők
Mangold, Maud : Az Éjkirálynő
Mailer, Norman(1923-) : Várkastély a vadonban
Simon József : A sziget
Imre László(1944-) : Arany János balladái
Berkó terézia : Háztartástanoda
Widdowson, Rosalind : Fejmasszázs
Widdowson, Rosalind : Kismamajóga
Pogány György(1952-) : A könyvszakma segédkönyvei
\N : Jelentés a magyar közoktatásról
Boldizsár Ildikó(1963-) : Boszorkányos mesék
Steel, Danielle(1947-) : Az első bál
Courths-Mahler, Hedvwig(1867-1950) : Nélküled nincs boldogság
Olsen, Mary-Kate(1986-) : 16 leszek
Thompson, Frank : Lost-eltüntek
Kästner, Erich(1899-1974) : A két lotti
Kästner, Erich(1899-1974) : A két Lotti
Goldman, Leslie : Éjszaka a múzeumban
Wood, Barbara (1947-) : Babilon csillaga
Brezina, Thomas(1963-) : Féktelen fruskák felhőtlen bulija
Baranyi Ferenc : Az örvénylelkű fiú
Churchill, Caryl(1938) : Drámák
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Dobos Edit : Más ez a nap
Patterson, James (1947-) : Sam levelei Jennifernek
Radnai Gáborné : Pokoli láz
Radnai Gáborné : Elfojtott vágy
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-) : Noé gyermeke
Jókai Mór (1825-1904) : Jocus és Momus
Földi Pál (1930-) : A koreai háború, 1950-1953
Horváth Béla, N. (1953-) : Gyakorlati kommunikáció
Miklós Béla : Vadásztörténetek
Hennezel, Marie de (1946-) : Mindhalálig méltósággal
\N : Tarkabarka Magyarország
\N : A Magyar Köztársaág alkotmánya
St.Clair, Agnes : A szerelem labirintusa
\N : A magyar helyesírás szabályai
Kampwerth, Karin : Legyél a lányoknál te a legmenőbb!
Wilkinson, Philip (1955) : A világ 100 híres találmánya
Vitányi Iván (1925) : A magyar kultúra esélyei
Babbie, Earl : A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
\N : Európa története
Hurley, Graham (1946-) : Tengerészbecsület
Horváth Zoltán : Bácsalmás város zsidó közösségének története
Garwood, Julie : Váltságdíj
Coelho, Paulo (1947-) : Tizenegy perc
Albert Györgyi (1964-) : Miért pont ők?
Hegewald-Kawich, Horst : \N
Nagy János : Kukoricatermesztés
Adler, Warren (1927-) : A rózsák háborúja
Adler, Warren (1927-) : Nincs új a csillár alatt
Bradford, Barbara Taylor (1933-) : Megérdemelt jutalom
Kivovicsné Horváth Ágnes : Módszer és fejlesztést szolgáló feladatok a matematikaoktatásban kisiskolásoknak
Brand, Christianna (1907-1988) : Nanny McPhee
Kende Péter (1952) : Védtelen igazság
Brezina, Thomas (1963-) : A Titanic elátkozott aranya
Szabó Gábor : Korszakalkotó magyarok nyomában
Szabó Gábor : Korszakalkotó magyarok nyomában
Kopcsa Pásh Mária : Szenvedély és szenvedés
Morris, R.N. : Porfirij újra nyomoz
Wolfe, Tom (1931-) : Én, Charlotte Simmons
Merrill, Charles : Egy év Párizsban
Rubenfeld, Jed (1959-) : Akar beszélni róla?
Szöllősy Tibor (1940) : Áthallatszik a harangszó
White, Elwyn Brooks (1899-1985) : Malac a pácban
Stilton, Geronimo : Egy habos kávé és nagy hűhó!
St. John, Patricia Mary (1919-1993) : A vadon titka
Snicket, Lemony (1970-) : A balszerencse áradása
Schröder, Patricia (1960-) : Barátnőm az ellenségem
Robinson, James McConkey (1924-) : Júdás titkai
Müller Péter (1936-) : Jóskönyv
Bálint Julianna (1943-) : Minőség
\N : Családi tudástár
\N : Öregedés - öregség
Bingham, Charlotte(1942) : A gesztenyefa árnyékában
Agnello Hornby, Simonetta(1945-) : A márkiné
Benkő László : Ezüsthegy
Hutta, Lisa K.Emily : Mitől szűrke ez a nap?
Raynes, John : Alakrajz emberábrázolás
Griffin, W. E. B. : A tengerészgyalogosok
Kaffka Margit : Regényei
Tornay Judit : Halálunk óráján
Jackson, Lisa : Csábítás
Aredondo, Francisco : 250 érdekesség az állatokról
Lázár Ildikó : 33 kulturális játék a nyelvórán
Stern, Daniel N. (1934-) : Anya születik
Sütő András (1927-2006) : Volt egyszer egy édesszájú medve
Sims, Lesley : Ókori Görögország
Deák Istvánné : Nagy barkácssuli könyv
\N : 1956
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : Dorothyért mindent !
Anderson, Catherine : Csillogó szemmel!
Hoffman, Alice(1952-) : Átkozott boszorkák
Köves Gábor : Iskolások vicces könyve
\N : Botlás az éjszakában
Davies, Kim : Hátfájás és egyébmozgásszervi fájdalmak és enyhítésük
Harris, Thomas (1940) : A bárányok hallgatnak
Gáspár Péter : Kyr históriák
Fable, Vavyan(1956-) : Ébredj velem !
Finder, Joseph(1958-) : Tiszta ügy
Tulok Teréz : Gyermekszemmel-felnőttfejjel
Ure, Jean : Félénk Ibolya
Ure, Jean : Folyton csak a pasik!
Stilton, Geronimo : Cini Lisa mosolya
Sims, Lesley : Várak könyve
Fröhlich, Roland(1937-) : Egyháztörténet évszámokban
Capeci, Anne : Rovarinvázió
\N : A neveléselmélet alapkérdései
Bukovinszky Julianna(1944-) : Cickafark, körmice és társaik
Disney, Walt(1901-1966) : Bambi
Huntington, Samuel P. : Civilizációk összecsapása és a világrend kialakulása
Nazar, Nasima1963-) : Tíz év apám fogsgában
Aquilina, Mike : A Grál-kód
Wood, Michael(1948-) : Anglia múltjának nyomában
Csffáry Tamás : Fejtörő
\N : kokainprobléma Magyarországon
Mundsack,Allan : Hogyan tanuljunk?
Nábrády Mária : A hazugság pszichológiája
\N : Klasszikus állatmesék
\N : Egyszer volt....
Horváthné Sipter Judit : A Föld és a világegyetem
Fabor, Adele : Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje
Türk Attila : Diktatúrák fénykora
Kraiciné Szokoly Mária(1945-) : Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón
\N : A kertervezés és a kertépítés alapjai
Rudolfné Katona Mária : Kommunikáció, üzleti kommunikáció
Heijkoop, Hendrik L. (1906-1995) : Júdás levelének magyarázata
Regan, Geoffrey : Királyi baklövések
Görög Ibolya (1947-) : Protokoll - az életem
Nemere István (1944-) : Koronás fők botrányos élete
Block, Lawrence (1938-) : A betörő, aki Spinozát olvasott
Kuegler, Sabine (1972-) : A dzsungel gyermeke
Cortez, Donn : Veszélyes hit
Minot, Susan (1956-) : Este
Petőcz András (1959-) : Idegenek
Saylor, Steven (1956-) : A Vesta-szüzek háza
Schad, Martha (1939-) : A hercegnő
Szabó Gábor : Korszakalkotó magyarok nyomában
Brezina, Thomas (1963-) : Hugicám, a szörnyeteg
Juhász Magda : Ringató
Verseghy Erzsébet (1915-2000) : Nyelvelő ÁBÉCÉ
Strong, Jeremy : A szuperszonikus kutya
Garwood, Julie : Az esküvő
Roberts, Nora(1950-) : Zabolátlanul
Türk Attila : Kik vagyunk mi magyarok?
Däniken, Erich von(1935-) : Az utolsó itélet már régen elkezdődött
Hall, Judy : Asztrológiai biblia
Danon-Boileau, Laurent(1946-) : A gyermek, aki nem beszélt
Pikó András(1964-) : Általános médiaismeret
: A munka törvénykönyve
Mozsáné Magay Eszter : Angol-magyar szótár nyelvtanulóknak
Radnai Gáborné : Koldusszív
Radnai Annamária : A halál árnyékában
Pósa Lajos(1850-1914) : Altatók, ringatók, ébresztők, tipegők, tapsolók, fürdető, csitítók
Putney, Mary Jo : Selyem és titok
Horn, Claudia : Papírmasé
Roca, Nuria : Tini lányok könyve
Roca, Nuria : Kamasz fiúk könyve
Kiszely István(1932-) : A magyarság embertana
\N : Tappancs tízig számol
\N : Jó éjszakát, Toppancs!
McCloud,Scott : A képregény felfedezése
Benczúr Gyula(1844-19209 : Benczúr
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Moje, Steven W. : A papír titkai
Spindler, Erica : Sarkadban a halál
Willians, Roger(1947-) : Dubrovnik
Husztiné Varga Klára : Beszédfordulatok német nyelvből
Pappné Török Edit : Beszédfordulatok angol nyelvből
Smith, Wilbur(1933-) : A küldetés
Szabó Bogár Erzsébet(1926-) : Csodás kikelet
Szabó Bogár Erzsébet(1926-) : Fantázia szárnyán
Cabot, Meg : Esküvő olasz módra
Velczi Irma(1930-) : fél szívvel is felkapaszkodnék
\N : Széttöretett
Péteri Teréz : Mákszemtündérek nyara
Disney, Walt : 101 kiskutya
\N : Britannica Hungarica világenciklopédia
Driscoll, Laura : A kisnyuszik ajándéka
\N : Népszerű mondókák nagy képeskönyve
\N : Tanulságos népmesék
\N : Tündérmesék Sohaországból
Clark, Cathrine(1962-) : Anyja lánya
Cabot, Meg : Egy "neveletlen "írónő naplója
Fable, Vavyan(1956-) : Mesemaraton
Griffin, W.E.B. : A tengerészgyalogosok
Brown, Sandra(1948-) : Fehér izzás
Sparks, Nicholas(1965-) : Igaz hittel
\N : Huszadik századi skandináv novellák
Lenhard, Elizabeth : Az ismeretlen ösvény
Courths-Mahler, Hedwig(1867-1950) : A ballépés
Olsen, Mary -Kate(1986) : 16 leszek
Luk'ânenko, Sergej(1968-) : Éjszakai őrség
Plesakov,Konstantin : Sztálin baklövése
\N : Magyar nyelvhasználati szótár
Arjouni, Jakob(1964-) : Chez Max
Andersen, Hans Christian(1805-1875) : Andersen meséi
Coetzee, Jacobus M.(1940-) : Szégyen
Birdsall, Jeanne : A Penderwick lányok
\N : Huszadik századi lengyel novellák
Gallow,Stephen : Római rejtély
Gál Imre : Mesél az erdő
Brezina,Thomas(1963-) : A Mennydörgések temploma
Fluke, Joanne (1943) : Áfonyás muffin és gyilkosság
Brezina, Thomas(1963-) : A lovarda fantomja
Brezina, Thomas(1963-) : A kisértetrepülő
Boyden, Joseph(1966-) : Három nap az út
Blixen, Karen(1885-1962) : Hét fantasztikus történet
Blanck, Ulf(1962-) : CTP trió kids
Nemere István (1944) : Az utolsó magyar király
Schneider, Isa : Csókolj meg utoljára
Sachar, Louis (1954) : Carla nem adja fel
Moost, Nele (1952) : Bátrak vagyunk!
McKenzie, Keira : A gonosz csábítása
Barker, Raffaella(1964-) : Csirketánc
\N : Tavaszváró kézműves ajándékok
Köves Gábor : Nem fog fájni....
Popper Péter(1933-) : Praxis avagy Angyalok a tű fokán
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret első nyomozása
Polcz Alaine(1922-) : Az utolsó mérföld
Shelly, Mary Wollstonecraft (1797-1851) : Frankenstein
Geiger, Arno(1968-) : Jól vagyunk
Fekete István(1900-1970) : Tojáshéjdarabkák
Seth, Vikram (1952) : Két élet
Wilson, Jacqueline (1945) : Apja lánya
\N : A világ tizenkét tételben
Wilson, Karma : Medve új barátja
Wilson, Karma : Medve ébren marad
Bruckner, Sheila : A világ végezetéig
Hársing László : Etika kislexikon
Brezina,Thomas(1943-) : Robotlovagok
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnő naplója
Chewalier, Tracy : Ártatlanok
Devecsery László(1949-) : Mesék a mellényzsebemből
Eco, Umberto : Loana királynő titokzatos tüze
Emmett, Jonathan : Ide nekem a Holdat !
Mohás Lívia (1928) : Ki vagy te?
Döme Zsuzsa : Ünnepek és emléknapok
\N : Leszakadók
\N : Keleti művészeti lexikon
Szalai Tünde : Tematikus szótár német nyelvből
\N : Történelmi szöveggyűjtemény XVIII-XX. század
Koontz, Dean R. (1945) : A sötétség szeme
Koncz Károly (1955) : Könyvtári levelek
Kennedy, Douglas (1955) : Veszélyes kötődés
Indridason, Arnaldur (1961) : Kihantolt bűnök
Simenon, Georges(1903-1989) : Madame Maigret barátnője
Simenon, Georges(1903-1989) : Maigret New Yorkban
Koczó Ildikó : Karrierklinika
Hofmann, Corine (1960) : Búcsú Afrikától
Roberts, Nora(1950-) : Halálos tisztaság
Hamilton, Laurell K. (1963) : Árnyak csókja
Moost, Nele(1952-) : Ide vele ! avagy Tíz csel, amellyel Zokni, a kis holló mindent megszerez
Gülich, Martin (1963) : Az ölelés
Magris, Claudio(1939-) : Vaktában
Goldberg, Lee (1962) : Mr Monk és a kék nátha
\N : Kortárs irodalmi olvasókönyv
Masini, Beatrice (1962) : Régi és új barátok
Blanck, Ulf(1962) : CTP trio kids
Lőrincz L. László (1939) : Portugál április
Ady Endre(1877-1919) : Legyetek emlékezéssel hozzám
Juhász Magda : Az egérkirály
Grass, Günter (1927) : Hagymahántás közben
Fésűs Éva (1926) : Ajnácska és az aligvári cselszövők
Edwards Zsuzsanna : Időutazás a mesék birodalmába
Tüskés Gábor(1955-) : A műelemzés lehetőségei
Szabó Árpád(1933-) : Magyar természettudósok
\N : A világ helyzete
Gőbel Orsolya : A fantázia tengerén
Spock, Benjamin (1903-1998) : Dr. Spock
Ginman, Kirsty : Tanácsok a kellő önbizalomhoz
\N : Gyermekek tudományos enciklopédiája
Perry, Susan (1950) : Hogyan kezelhető a magas vérnyomás?
Magay Tamás (1928-) : Angol-magyar kisszótár
McKie, Robin : Emberré válás
Marriott, Susannah : Meditáció mindenkinek
Magay Tamás (1928-) : Angol-magyar kisszótár
Magay Tamás (1928-) : Magyar - angol kisszótár
Márai Sándor (1900-1989) : Panaszkönyv ; Medvetánc
Magay Tamás (1928-) : Magyar - angol kisszótár
Lewin, Patricia : Nyomtalanul eltűnt
Langreuter, Jutta (1944) : Cápa kapitány és a kincses sziget rejtélye
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Hansen, Richard A. : Gyógyuljunk otthon
Kinsella, Sophie : Kétbalkezes istennő
Green, Jane (1968) : Anyósok városa
Callery, Sean : Kódok és rejtjelek
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : A szerelem erejével
Gyárfás Endre(1936-) : Avatástól ballagásig
Mitták Ferenc(1949-) : Várostromok a világtörténelemből
Söveges Dávid(1917-1996) : Fejezetek a lelkiség történetéből
Cornwell, Bernard (1944) : Sharpe erődje
Bosnyák Viktória (1966) : Amikor kivirágzott a fánk fánk
Bartos Erika (1974) : Csodasakk
Anderson, Joan (1943) : Egy év a tengerparton
Agócs M. Tamás (1987) : A Hetek Szövetsége
Tali Gitta : Várj még, alkony!
Szenezsán Réka : Lelked titkai
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti és múmia átka
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti, a ház ura
Rowland, Laura John : Gyilkos érintés
Riley, Judith Merkle : A párizsi látó
Palmer, Michael : Bűnszövetség
Adler, Elizabeth : Párizsi randevú
\N : Mesés színpad
Türk Attila : Tévedések a magyar történelemben
Faludy György (1910-2006) : Egy nép tragédiája
Csörnök Mariann : Eger és környéke
\N : Franciaország története
\N : A Budai-hegység
Treben, Maria(1907-1991 : Szív és érrendszeri betegségek
Treben, Maria(1907-1991 : Stressz a mindennapokban
Callery, Sean : Játékos mulatságok
Berk, Sheryl : Mi ez a morgás a pocakomban?
Berk, Sheryl : Mitől ugrasz ilyen nagyot?
Pap Norbert (1969) : Kistérségfejlesztés
László Mária (1946) : Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe
Wass Albert (1908-1998) : Csupafej, a jégmadár
Usenko, Natalia (1969) : Őszi játékok
Usenko, Natalia (1969) : Nyári játékok
Mihók Sándor(1950-) : A póniló és kisló
Müseler, Wilhelm : A lovasoktatás kézikönyve
Kántor Lajos(1937-) : Reményik Sándor-a mítosz és az erdélyi valóság
\N : Világtörténelmi enciklopédia
\N : A magyar irodalom történetei
James, Louis : Prága
Bennett, Lindsay : Horvátország
\N : Világtörténelmi enciklopédia
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Llansana, Jordi : A fizika és a kémia atlasza
Birtalan ferenc(1945-) : A félnégyes barom
Holper, Paul (1957) : Fantasztikus tudomány!
Bradbury, Ray(1920-) : Az öröm masinériái
Hauck, Paul : Csak a baj van velük?
Cain, James M.(1892-1977) : A postás mindíg kétszer csenget
Witcher, Moony : Nina és Atlantisz Titkos Szeme
Ilonka Mária : Bűnre születve ?
Wilson, Robert Charles (1953) : Pörgés
Herczog Mária(1954-) : Gyermekbántalmazás
\N : Titkok és ötletek nagyapáink kertjéből
Holczer József : A Windows Vista használata
Griffin, Emory A. : Bevezetés a kommunikációelméletbe
Callen, Gayle Kloecker : Ártatlanul elítélve
Farkas Zsuzsa, P. : Akadálymentes házak, lakások
Borbély Attila : Szamurájok útján
Narvekar, Subodh : Tanulj meg rajzolni!
Narvekar, Subodh : Tanulj meg rajzolni!
Fekete Antal : Keresztneveink, védőszentjeink
\N : Fogalomgyűjtemény magyar nyelv és irodalomból
Dohár Péter : Kis angol nyelvtan
Faludy György(1910-2006) : Faludy fehéren-feketén
Diogenis Laertios : A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben
Yancey, Philip : Rejtjelek egy másik világból
Zámbóné Tóth Emese : Tiétek a mennyek országa
György Péter (1954) : A hely szelleme
Hámor Szilvia : Amit a magánnyugdíjpénztárakról tudni kell
Bányai Viktória (1971) : Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850
Heacox, Diane (1949) : Differenciálás a tanításban, tanulásban
Demeter Anikó : Feng shui a tervezésben
Ferenczi Ödön : Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel
\N : Általános pszichológia
Putney, Mary Jo : Kanyargó ösvény
Hallesby, Ole : Személyiségtipusok
Edwars Zsuzsanna : Állatkerti kaland
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Móra Ferenc (1879-1934) : Nagyapó állatai
Schubert, Ulli (1958) : Kincskereső törtlnetek
Scott Kent, Agnes (1884-1972) : Ráhel
Vincenzi, Penny (1946) : Fájdalmas titkok
Wallner, Michael (1958) : Április Párizsban
Antalfy István (1924) : Nyulacska és barátai
Czóbel Minka (1855-1947) : Az erdő hangja
Spock, Benjamin : Dr.Spock
Roberts, Nora(1950-) : A szív útjai
Steel,Danielle(1947-) : Fenség
\N : Mérleg
Bábel Balázs(1950-) : Isten országútján
Orban Peter(1944-) : A családfelállítás tankönyve
Ungerer, Tomi(1931-) : Nem puszilom meg a mamát !
\N : Pillantás a balkánra
\N : Magyar Dunántúl
Doherty, Jim : Otthoni hálózatok
Ludlum, robert(1927-2001 : A Sigma szerződés
Lőrincz L.László : Omosi mama sípja
\N : Félrebeszélők
Nyulász Péter : Miazami
Urbán Aladár (1929-) : Gróf Batthyány Lajos Magyarország első alkotmányos kormányfője
\N : Ballagás
Marsh, Evelyn : Gyilkossság a Tivoliban
\N : Átkelés
Marsh, Evelyn : Holttest a sziklákon
Farkas Zoltán : Budapest gyerekekkel
Ben Jelloun, Tahar (1944-) : A szentséges éjszaka
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) : Brown atya tika
James, Peter (1948-) : Kegyetlen tréfa
\N : Iskolai egészségpszichológia
Krauss, Nicole (1974-) : Betéved az ember egy szobába
Süss, Hannelore : Álomesküvő
Baranyi Ferenc (1937-) : 7x10
Crummenerl, Rainer (1942) : Elsüllyedt városok
Hilliam, David : Királyok, királynék és fattyak
Szilvássy Zoltánné (1929) : Az időszaki kiadványok - és egyéb folytatódó források - könyvtári kezelése
\N : Majd megnövök én
Thompson, Kristin (1950) : A film története
Tolcsvai Nagy Gábor (1953) : Idegen szavak szótára
Borovicka, Vaclav Pavel : Maffia
\N : Értelmező szótár+
Gerics József : A korai rendiség Európában és Magyarországon
Gálosi János : Szép szónak nem szegik szárnya
Farmosi István (1935) : Óvodások és kisiskolások testi és mozgásfejlődése
\N : Pedagógusmesterség az Európai Unióban
Olasz József : Az évszázad gyilkossága
Kaufman, Miriam : Hogyan segítsünk depressziós kamasz gyerekünknek?
Maurois,André(1885-1967) : Proust
Halász Előd : Német-magyar szótár
Rohl, David(1952-) : Fáraók és királyok
Molnár Tamás(1921-) : Igazság és történelem
Feketéné Kordé Katalin : Balaton
Griegel, Adalbert : Kertgyógyítás
Zákonyi Ferenc : Balaton
Lenkei Gábor : Kiss pénzel a tőzsdén
Kostolany, André (1908-) : Tőzsdepszichológia
Kubassek János(1957-) : A Szahara bűvöletében
Gyökössy Endre(1913-) : Életápolás
Gyökkösy endre(1913-1997) : Isten elfelejtett nyelve, az álom
\N : Olasz szakácskönyv
Soueif, Ahdaf : Szerelmem, Egyiptom
Williams, John Teyerman (1920) : Micimackó és a pszichológusok
Kirschner, Josef : Félelem nélkül
Silva, José (1914) : Gyógyíthatsz
Gaálné Póda Bernadette : Epebetegek diétáskönyve
\N : Desszertek
Lurz Gerda : A 100 legjobb almás recept
Lurz Gerda : A 100 legjobb gyümölcsös finomság
Lurz Gerda : A 100 legjobb szárnyas finomság
\N : A padagógusok pedagógiája
\N : A pedagógia és a pedagógusok
Kiss Árpád : A tanulás programozása
Orosz Sándor (1926) : Korszerű tanítási módszerek
Carlyle, Thomas (1795-1881) : Hősökről
\N : Mata Hari
Csötörtök Csaba : Grafológia
Eysenck, Hans Jürgen (1919) : Elmevadászat
Gyökössy Endre (1913) : Mai példázatok
\N : Hagyományos kisállattartás
\N : Bioterápia
Burke, James : A nap, amely megváltoztatta a világot
Gulácsy Irén (1894-1945) : Jezabel
\N : Régi görög hétköznapok
\N : 21 válogatott kártyajáték
Szinák János (1935) : Ó, azok a csodálatos ebek!
\N : Az élet alapjai
Berger Józsefné : Az élő természet
Allport, Gordon W[illard] (1897-1967) : Előítélet
Stone, Katherine : Maradj velem
Stone, Katherine : Gyöngyhold
Udvardiné Lukács Ildikó : Komondor, kuvasz
Árkosi József : Magyar Pásztorkutyák
Frayn-Turner, John : Az angliai csata
Sebők János (1951-) : Rock a vasfüggöny mögött
\N : 20. századi egyetemes történet
Vámos Miklós(1950-) : Sánta kutya
Simonyi Zoltán(1942-) : A pelikán vére
\N : Dokumentumok a XX. század történetéhez
Goda Imre : Tanári kézikönyv a 11 éves korosztály irodalmi műveltséganyagának tanításához
Pilcher, Rosamunde(1924-) : Téli napforduló
Szűtsy Lóránt : Boldog vadászévek
Lorenz-Ladener, Claudia : Pincék, vermek
Heller, Joseph (1923) : A 22-es csapdája
Mitchell, Margaret (1900-1949) : Elfújta a szél : Regény
\N : Nyári gyümölcsök termesztése
\N : Gyümölcsfák védelme
Bessenyei György : válogatott művei
Gárdonyi Géza (1863-1922) : A láthatatlan ember
Hemingway, Ernest (1889-1961) : Búcsú a fegyverektől
Coelho, Paulo : Az alkimista
Sterbetz István(1924-) : Ószi tücsök hangol
Szabó Magda (1917) : Az ajtó
Szabó Éva : Szeretettel és szigorral
Blandford, Edmund : Célpont
Koltay Gábor(1946-) : Szörényi. Bródy
Hahner Péter (1954-) : Franciaország története
Salamon Konrád (1941-) : Magyar történelem, 1914-1990
: A mai magyar nyelv
Ungvári Tamás : Beatles-biblia
(Boncs-Bruevics) Boncs-Brujevics, Mihail (D[mitrie : Felkötöttem kardomat...
Müller Péter(1936-) : Lomb és gyökér
Lampeitl, Franz : Méhészkedés
Benjamin, Harry : Tökéletes látás szemüveg nélkül
Cassade, Manon : Biztonságos Windows 95/98
Balogh László : Számítástechnikai alapismeretek
Daró Ildikó : Kezdő Lépések az Interneten
\N : Egyszerűen Internet
\N : Elképesztő novellák
Engelmann, Bernt (1921) : Poroszország
\N : Játék, színjáték, személyiség
Vicze Ernő : A méhész is szakmunkás
Nagy Sándor (1916) : Az oktatáselmélet alapkérdései
Wass Albert (1908-1998) : Válogatott magyar mondák és népmesék
Kosztolányi Dezső : Összegyűjtött versei
Falus András (1947-) : Adj király katonát!
Taylor, A. J. P. (1906-1990) : A háború urai
Zsidei Barnabás : A méhészkedés 12 hónapja
Ryan, Cornelius : A berlini csata
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : A fekete város
Mikszáth Kálmán (1847-1910) : Különös házasság
\N : Mesefolyamok óceánja
Katona Lucia : Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához
Dávid Katalin Zsuzsanna : 1000 angol tesztkérdés
Huxley, Aldous (1894-1963) : A vak Sámson
Parti Nagy Lajos (1953) : Sárbogárdi Jolán
Musil, Robert : Törless iskolaévei. Három elbeszélés
Vásárhelyi Miklós (1917-2001) : Ellenzékben
Szemjonov, Julian (1931) : A tavasz megszépíti Berlint
Magay Tamás : Magyar-angol zsebszótár
Éluard, Paul : Paul Éluard versei
Danitz Béláné : Táblázatkezelés középhaladóknak
Keyes, Daniel : Virágot algernonnak
Éluard, Paul : Paul Éluard válogatott versei
Lukács László : 100+1
Steel, Danielle : Randevú a reménnyel
Borszékiné Rétháti Ágnes : Kerti finomságok termesztése, sütése, főzése reformétkezéshez
\N : Bab, lencse és társai
Magyari Beck Anna (1944-) : A türelem gyógyító művészete
Dudley, Geoffrey A. : Duplázd meg a tanulóerődet!
Skitt, Carolyn : MENSA
Golon, Anne : Angélique megkisértése
Golon, Anne : Angélique és a québeci vihar
Faludy György (1910-2006) : Pokolbéli víg napjaim
Golon, Anne : Angélique és a király
Golon, Anne : Angélique és az Új világ
Elkonyin, D.B. : A gyermeki játék pszichgológiája
Cervantes Saavedra, Miguel de(1547-1616) : Don Quijote
Bíró Lajos Pál (1906-1985) : Angol - magyar kéziszótár
Poe, Edgar Allan : Az elveszett lélegzet
More, David : Fák
Krúdy Gyula (1978-1933) : Pesti szalon
Au, Franziska von : Házi receptek minden betegségre
Czeizel Endre : Az emberi öröklődés
Sparks, Nikolas(1965-) : A leghoszabb út
\N : Ismerd meg a stresszt!
Caldwell, J. Paul : Alvászavar
Rácz Zsuzsa : Állítsátok meg Terézanyut!
Plain, Belva : Hazatérés
Lapis Károly (1926-) : A rákról őszintén férfiaknak és nőknek
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret
Simenon, Georges : Maigret utazása
Simenon, Georges (1903-1989) : Az eljegyzés
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret karácsonya ; Hét kis kereszt
: Készüljünk a nyelvvizsgára!
Sugárné Kádár Júlia (1939-) : A "hangos" kommunikáció fejlődése és szerepe a korai szocializációban
Sugárné Kádár Júlia : Beszédfejlődés útjai - beszédfejlesztés az óvodában
Gyulai Ferenc : Halszerelem
Mistry, Rohinton (1952-) : India, India
\N : Himnusz az élethez
Balázs Ágnes (1967-) : Lufi és a zűrös vakáció
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Fenyvesi, Charles (1937-) : Három összeesküvés
Bene Éva : Emancipációs bumeráng
Róna-Tas András (1931-) : Kis magyar őstörténet
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-) : Pónitörténetek
Waltari , Mika(1908-1979) : Virágzik a föld ; Ne legyen többé holnap ; Ez meg sem történhet ; Aranyhajú
Czáka Sarolta : A növényszaporítás ábécéje
Czáka Sarolta : A növényvédelem ábécéje
Vér András (1939-) : Alternatív drogstratégia
Székely József Iván (1937-) : Drog, szex, téveseszmék, egészség
\N : A szintetikus drogok világa
Rácz József (1957-) : Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák
Bayer István (1923) : A kábítószer
Sáhó Erzsébet : Időskorúak
Higgins, Jack (1929-) : Utazás a pokolba
\N : Ifjúság és egészségkárosító szokások
Kubiszyn Anna : Kábítószer, szenvedély, szenvedélybetegség
Kristó Gyula : Magyar honfoglalás honfoglaló magyarok
Moles, Abraham Antoine (1920-) : A giccs, a boldogság művészete
Fischer, Horst : Belsőépítészet
Burgwitz, Andreas : Javítási munkák a lakásban és a ház körül
Niesewand, Nonie : Konyhák és étkezők
Niesewand, Nonie : Előterek és nappalik
Niesewand, Nonie : Hálók és fürdőszobák
Zola, Émile (1840-1902) : A patkányfogó
Erofeev, Venedikt : Moszkva - Petruski
Bácskai Erika : Ifjúság és drogfogyasztás
Pelevin, Viktor (1962-) : Generation 'P'
Lyka Károly (1869-1965) : Raffaello
Vég Gábor : Magyarország királyai és királynői
Lakauer Éva : Mit, mivel és miért játsszon a gyermek?
Földi Pál : A német titkosszolgálat a második világháborúban
Lévai Miklós (1954) : Kábítószerek és bűnözés
Radnai Gáborné : Drogfüggők
Kelemen Gábor (1954-) : Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia
Kisszékelyi Ödön (1927) : A bódulat csapdájában
Horváth Sándor : A szőlő telepítésétől a szüretig
Firon András (1928) : Csehországi utazások
Horváth Tibor : Szlovákia
Benedek István (1915-) : Bolond világ
Singer, Isaac Bashevis(1904-1991) : A mezők királya
Jókai Mór(1825-1904) : Az arany ember
Jantra, Helmut : A sikeres kertész
Klock Péter : Hagymás és gumós virágcsodák
Zilahy Lajos (1891-1974) : Két fogoly
Bulla András : Jógaiskola
Bell, Rosamund : Egyszerű jógagyakorlatok
Lászay György : [Nyolcvannyolc] 88 színes oldal az évelőkről
García Márquez, Gabriel (1928-) : Azért élek, hogy elmeséljem az életemet
Gion Nándor (1941-2002) : Izsakhár
Gion Nándor (1941-2002) : Jéghegyen, szalmakalapban
Danek, Oldrich (1927) : A király nem visel sisakot
Danek, Oldrich (1927) : Megölték a királyt
Danek, Oldrich (1927) : A király megfut a csatából
Danella, Utta : A fekete tükör
Danella, Utta : Regina révbe ér
Dániel Anna (1908-2003) : Meneküljön, aki fél
Dániel Anna (1908-2003) : Diderot
Dann, Jack : Emlékek katedrálisa
\N : Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás
Sőtér István : Az elveszett bárány
Darnton, John : Az élő titok
Hemingway, Ernest (1899-1961) : Fiesta
Darnel Christian (1948) : Semmi gond!
Darvas Szilárd (1909-1961) : A Patyomkinnnál fogok jelentkezni
Darvasi László (1962) : A könnymutatványosok legendája
Darvasi László (1962) : A veinhageni rózsabokrok
Darvasi László (1962) : Szerelmem Dumumba elvtársnő
Darvasi László (1962) : Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?
Fallada, Hans (1893-1947) : Mi lesz veled, emberke?
Darvas József : A törökverő
Vonnegut, Kurt : Börleszk avagy nincs többé magány
Kuncz Aladár : Fekete kolostor
Dávid József : Skrorpió a küszöbön
Dávid Teréz (1906) : Ifjúságból elégtelen. Időzített boldogság
David-Neel, Alexandra : Az öt bölcsesség lámája
Davidson, Lionel : Tibet rózsája
De Carlo, Andrea : Olyan, mint az élet
Deák Tamás (1928-1986) : Hallatlan történetek
Deák Tamás (1928-1986) : Don Juan. Don Juan halála
Deák Tamás (1928-1986) : Alagutak a halálig
Deaver, Jeffery : Az üres szék
De Bernieres, Louis : Corelli kapitány mandolinja
Debreceni József : Szamár a hegyen
De Cespedes, Alba (1911) : Estétől reggelig
De Cespedes, Alba (1911) : Senki nem tér vissza
De Crescenzo, Luciano (1928) : Helena, szerelmem, Helena
Dedik János (1935) : Kalaptürelem
Defoe, Daniel (1660-1731) : A londoni pestis
Defoe, Daniel (1660-1731) : Singleton kapitány
Defoe, Daniel (1660-1731) : Moll Flanders örömei és viszontagságai
Defoe, Daniel (1660-1731) : Moll Flanders örömei és viszontagságai
Defoe, DAmiel (1660-1731) : Jack ezredes
Gorkíj,[Alekszej Maximovics] : Válogatott művei
Bálint Lajos(1886-1974) : Színészek, táncosok, artisták
\N : Hofi
Degenhardt, Franz Josef (1931) : Justitia FC avagy Hogyan menjünk végig a gyorsvasúti híd korlátján
Stefanovits Pál (1920) : Talajtan
Dékány Kálmán (1921-1999) : Nőkön innen és túl
Dékány Kálmán (1921-1999) : Diákvér ; Az úrilány lovagja
Dékány Kálmán (1921-1999) : A piros virág bajnoka
Dékány Kálmán (1921-1999) : A szív vására
Dékány Kálmán (1921-1999) : Vakítás
Dékány Kálmán (1921-1999) : A gyalogló látomásai
Dékány Kálmán (1921-1999) : Tüzes tű
Dékány Kálmán (1921-1999) : Árnyékgyár
Lyka Károly : Magyar művészélet Münchenben
Dékány Kálmán (1921-1999) : A tükörszoba vendége
De Larrabeiti, Michael : A Temzén túli Rózsa
Easto, Larry : Mikrovállalkozás
Delblanc, Sven : Heréltek ; Kirándulások
Delblanc, Sven : Speranza
Pease, Allan : Levél-beszéd
Borsos Balázs : Matatuháton Afrikában
Delblanc, Sven (1931) : Jeruzsálem éjszakája
Sofokles(Kr.e.496-406) : Antigoné ; Oidipusz király
\N : Délvidéki láz
Demosthenes Kr. e. (384-322) : Démoszthenész philippikái
Hunyady József (1921-1983) : A napisten fiai
Dénes Zsófia (1885-1987) : Talán Hellász küldött
Dénes Zsófia (1885-1987) : Élet helyett órák
Rejtő Jenő (1905-1943) : A fehér folt ; Bradley Tamás visszaüt
Dénes Zsófia (1885-1987) : Gyalog a baloldalon
Dénes Zsófia (1885-1987) : Szivárvány Pesttől Párizsig
Dénes Zsófia (1885-1987) : Ami a százból kimaradt
Dénes Zsófia (1885-1987) : El ne lopd a léniát, és ...
Dér Zoltán (1928) : Fecskelány : dokumentumregény
Gion Nándor (1941-2002) : Börtönről álmodom mostanában
Gion Nándor (1941-2002) : Aranyat talált
Tourles, Stephanie : Lábápolás természetes anyagokkal
Pelle Józsefné : Főzőiskola
Devecseri Gábor (1917-1971) : Lágymányosi istenek
Devecseri Gábor (1917-1971) : A meztelen istennő és a vak jövendőmondó
Devecseri Gábor (1917-1971) : Lágymányosi istenek
Desai, Kiran (1971) : Ribillió a gyümölcsösben
Devecseri Gábor (1917-1971) : A meztelen istennő és a vak jövendőmondó
Desarthe, Agnes : Egy titok, ami nem számít
Desnoes, Edmundo : Minden rendben
Devecseriné Guthi Erzsébet : Búvópatak
Dévényi Tibor : Képtelenségek a XXI. századból - képekkel
Devi, Phoolan : A banditák királynője
Devigny, André : A halálraítélt megszökött
Dexter, Pete : Ami jár, az jár
Dezséry András (1920) : Kétlaki és a szerelem
Dézsi Csaba András (1962) : Hölgyeim és Uraim!
Dickens, Charles (1812-1870) : Dombey és fia
Dickens, Charles (1812-1870) : A Pickwick klub
Dickens, Charles (1812-1870) : Nicholas Nickleby élete és kalandjai
Dickens, Charles (1812-1870) : Pickwick-mesék
Dickens, Charles (1812-1870) : Karácsonyi ének
Dickens, Charles (1812-1870) : Két város
Dickens, Charles (1812-1870) : A Jarndyce-örökösök
Dickens, Charles (1812-1870) : Martin Chuzzlewit élete és kalandjai
Bobokné Belányi Beáta (1945-) : Kultúrmenedzsment
Harris, Joanne (1964-) : Szederbokor
Diderot, Denis : A drágalátos fecsegők
Dienes András : Bogáncs hadnagy
Dienes Zoltán Pál (1916) : Játék az életem
Dijk, Lutz van (1955) : Átkozott erős szerelem
\N : Lakoma
Disraeli, Benjamin (1804-1881) : A zsidó herceg
Djian, Philippe (1949) : 37,2°
Dobai Péter (1944) : Lendkerék
Dobai Péter (1944) : A birodalom ezredese
Dobai Péter (1944) : 1964 ; Sziget
Dobai Péter (1944) : Tartozó élet
Dobai Péter (1944) : Vadon
Dobai Péter (1944) : Lavina
Dobai Péter (1944) : Sakktábla, két figurával
Dobos László : Hólepedő
Dobos László : Sodrásban
Dobozy Imre (1917) : A tizedes meg a többiek
Ortner, Gerlinde : Új gyógyító mesék
Dobozy Imre : Hatalom nélkül
Dobozy Imre (1917) : A királylány zsámolya
Rogge, Jan-Uwe : Kell a gyereknek a korlát
Teusen, Gertrud : Nem akarom !
Dobrovits Aladár : Bábel tornya
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : Billy Bathgate, a gengszterinas
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : Daniel könyve
Meylan, Vincent : Farah, iráni hercegnő : a perzsa sah feleségének titkai
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : Világkiállítás
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : Vöcsök-tó
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : A víztároló
Gallmann, Kuki : Álom Afrikáról
Doktorow, Edgar Laurence (1931) : Isten városa
\N : Doktor úr kérem
Domokos Sándor (1921) : Dél Keresztje ; A kérdés
Domonkos István (1940) : A kitömött madár
Domonkos László : Ki nem beszélt háborúink
Domahidy András (1920) : Szitakötők
Domahidy András (1920) : Páva a tányéron
Domahidy Miklós (1922) : Az osztrák vádlott
Domahidy Miklós (1922) : Könyörtelen idők
Domecq, Jean-Philippe : Szirének és szirénák
Domokos Gábor (1972) : Hajnali történetek
Domokos Mátyás (1928-2006) : Leletmentés
Donászy Ferenc : Egy magyar diák élete Mátyás király korában
Donnelly, Jennifer : A tearózsa
Donofrio, Beverly : Fiúk az életemből
Greiner, Karin : Tavaszi virágok a kertben, az erkélyen és a teraszon
Joó György : A Föld energia rendszere
Dorst, Tankred (1925) : Dorothea Merz
D'Orta, Marcello : Ha nem volna nagyapám, ki kéne találni
D'Orta, Marcello : Én, reméljük, megúszom
D'Orta, Marcello : Isten ingyér teremtett bennünket
D'Orta, Marcello : A lestrapált tanító
Dorst, Tankred (1925) : Merlin avagy A puszta ország
Dos Passos, John (1896-1970) : Manhattani kalauz
Dos Passos, John (1896-1970) : U. S A.
Dosztojevszkij, F. M. (1821-1881) : Kell-e nekünk Európa?
Dosztojevszkij, F. M. (1821-1881) : Fehér éjszakák ; A nagybácsi álma
Jámbor János(1948-) : Miért taszították ki Magyarországot Európából ?
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Megalázottak és megszomorítottak ; Feljegyzések a holtak házából
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Karamazov testvérek
Hastings, Max : Út Oradourba
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Karamazov testvérek
Macrott, Heinrich : Galambtenyésztés
Haefs, Gisbert (1950-) : Hannibál
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : A szelíd teremtés
Troyat, Henri(1911-) : Nagy Katalin
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : A félkegyelmű
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : A hasonmás
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Egy nevetséges ember álma
Dosztojevszkaja, Anna Grigorevna (1846-1918) : Emlékeim
Douglas, Kirk (1916) : Az utolsó tangó Brooklynban
Douglas, Kirk (1916) : Aki lepaktált az ördöggel
Douglas, Kirk (1916) : Aki után nem jöm más
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951) : És köntösömre sorsot vetettek
Doyle, Roddy : A mozgóbüfé
Mészáros István : A szántóföldi zöldségtermesztés gépei
Nagy József(1938-) : Zöldségtermesztés
Doyle, Roddy (1958) : A commitments
Fehér Béláné(1933) : Zöldségtermesztők zsebkönyve
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930) : A nagy árnyék
Dózsa Ildikó : Életünk kész ponyvaregény
Döblin, Alfred (1878-1957) : Berlin, Alexanderplatz
Dömötör Tekla (1914-1987) : Táltosok Pest-Budán és környékén
Dörrie, Doris : Szenvedélyes szerelmek és egyéb nyavalyák
Nagy Bandó András : Úton-útfélen
Tömörkény István (1866-1917) : Szökés a bitófa alól
Drabkina, Jelizaveta : Viharos esztendők
Troyat, Henry (1911-) : Rettegett Iván
Tamási Áron(1897-1968) : Ábel. Ábel a rengetegben. Ábel az országban. Ábel Amerikában
Drabble, Margaret : Malomkő
Koczogh Ákos (1915-1986) : Otthon, Finnországban
Dreiser, Theodore (1871-1945) : A csapda
Dreiser, Theodore (1871-1945) : Amerikai tragédia
Eötvös József (1813-1871) : Kelet Népe és Pesti Hírlap ; Reform
Bernáth Zsigmond : Egy nyár Finnországban
Jeges Károly : Elektrotechnika egyszerű kísérletekkel
Barabás Tibor(1911) : Magyar csillagok
Nichol, John(1963-) : A lelőtt Tornádó
Dreiser, Theodore (1871-1945) : Író lettem Amerikában
Dreiser, Theodore (1871-1945) : Carrie drágám
Dreiser, Theodore (1871-1945) : A pénz királya
[László Gyula] : Leonardo, Michelangelo, Raffaello
Aba Iván : A vásárhelyi remete
Adams, Richard : Gesztenye, a honalapító
Ady Endre : Ifjú szívekben élek
Ady Endre : Ifjú szívekben élek
Ágoston László, T. (1942-) : Aranyka
Ákody Zsuzsanna : Láng a havon
Török József(1946-) : Katólikus egyház és liturgia Magyarországon a kezdetektől a 19. század végéig
Alcott, Louisa May (1832-1888) : Egy régimódi lány
Dreiser, Theodore (1871-1945) : A pénz királya
\N : Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon
Alcott, Louisa May (1832-1888) : Egy régimódi lány
Dreiser, Theodore (1871-1945) : A pénz királya
Török József(1946-) : Egyetemes egyháztörténelem
Dreiser, Theodore (1871-1945) : A dollár uralma alatt
Drewe, Robert : A gyilkos varjak
Alekszin, Anatolij (Georgievics) : A bátyám klarinétozik
Gál Ferenc : Brojlertartás és feldolgozás a kisüzemben
Drori-Ernst, Edita (1920) : Nincs jogod az élethez
Aldridge, James : Hihetetlen visszatérés
Drozd, Volodimir (1939) : Délsziget
Peitz, Beate : A tyúk
Druon, Maurice : Találka a pokolban
Aldridge, James : Hihetetlen visszatérés
Druon, Maurice : Szabadesés
Dsida Jenő (1907-1938) : Égi mezőkön
\N : Baromfi a kisgazdaságban
\N : Kártyázó magyarok
Wass Albert(1908-1998) : A titokzatos őzbak
McCullough, Colleen(19387 : A szeretet zarándokai
Dub, Ota : Orvosprofesszorok
Duba Gyula (1930) : Álmodtak tengert
Duba Gyula (1930) : Álmodtak tengert
Duba Gyula (1930) : Csillagtalan égen struccmadár
Duba Gyula (1930) : Az elrabolt taliga
Ádám Borbála : Újszülöttről új szülőknek
Spock, benjamin(1903-) : Csecsemőgondozás, gyermeknevelés
Széles Klára(1936) : Vajda János
Weber, Angelika : Magas növésű szobanövények
Damaskin, Igor : Kitty Harris
Melzack, Ronald : A fájdalom rejtélye
Dömötör László : (Mű)fajtalan kötet
Duba Gyula (1930) : Örvénylő idő
Duba Gyula (1930) : Sólyomvadászat
Duba Gyula (1930) : Aszály
Duba Gyula (1930) : Szemez a feleségem
Duba Gyula (1930) : Vajúdó parasztvilág
Duba Gyula (1930) : Kiárusítás délelőtt
Duba Gyula (1930) : A macska fél az üvegtől
Duba Gyula (1930) : A mesélő gyilkos
Duba Gyula (1930) : Káderezés a (zseb) Parnasszuson
Golon, Anne : Angélique, a legyőzhetetlen
De Mille, Nelson : A tábornok lánya
Tőke Péter(1945-) : A rendszerváltás fantomjai
Tőke Péter(1945-) : Budai milliárdosok
Tőke Péter(1946-) : Budai milliárdosok
Rosenberg,Nancy Taylor : A méltányosság jogán
Christie, Agatha(1891-1976) : Gyilkosság az Orient expresszen
Füst Milán(1888-1967) : válogatott versei
Rába György(1924-) : Babits Mihály
Kenyeres Zoltán(1939-) : Etika és esztétizmus
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) : Ördögök
Du Bois, William Edward Burghard (1868-1963) : John Brown balladája
Duchesne, Pierre : Sacco és Vanzetti
Dúcz László : Harmatcseppek
Dúcz László : Istennek háttal
Dugonics András : Cserei egy honvári herceg
Dumas, Alexandre pere (1802-1870) : Ange Pitou
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A bársonynyakékes hölgy
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Egy orvos feljegyzései
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Párizs mohikánjai
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Húsz év múlva
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A szélhámos
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Athos öregkora
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : D'Artagnan fia
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A fekete tulipán
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Kean, a színész
Szabó Magda : Az őz. A Danaida
Szabó Magda (1917-) : Mézescsók Cerberusnak
Szabó Magda (1917-) : A pillanat
Duhamel, Georges : A napló
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A fekete tulipán
Szabó Magda : A Danaida
Dumas, Alexandre (ifj.) (1825-1895) : A kaméliás hölgy
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A jávai orvos
Szabó Magda : Sziget-kék
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822) : Brambilla hercegnő
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Luisa San Felice
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Király a vérpadon
Szabó Magda (1917-) : Sziluett ; A lepke logikája
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A királyné nyakéke
Szabó Magda (1917-) : Szüret
Szabó Magda (1917-) : A csekei monológ
Dumas, Alexandre (1802-1870) : Emma Lyona
Szabó Magda (1917-) : Pilátus
Szabó Magda (1917-) : A szemlélők
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A három testőr
Szabó Magda (1917-) : Mózes egy, huszonkettő
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A régens lánya
Szabó Magda (1917-) : Ókút
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Néró rabnője
Almási István (1932-) : Kényszerpályán
Sain Béla : Génsebészet
Dumbadze, Nodar : Ne félj, mama!
Kalmár Zoltán : A gombák világa
Dumbadze, Nodar : Fehér zászlók
Dumbadze, Nodar : Az örökkévalóság törvénye
White, Stephen (1951-) : Hideg nyomok
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : Korzikai testvérek ; Hermine
Borszékiné Rétháti Ágnes : Az én reformkonyhám
Juhász Gyula : összegyűjtött versei
Du Maurier, Daphne (1907-1989) : A Manderley-ház asszonya
Du Maurier, Daphne (1907-1989) : A francia kalóz szeretője
James, Henry (1843-1916) : Egy hölgy arcképe
Gyergyai Albert : A nyugat árnyékában
Duras, Marguerite (1914) : Az alkonzul
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Érzelmek iskolája
Duras, Marguerite (1914) : Az észak-kínai szerető
Hársing László (1930-) : Bevezetés az etikába
Duras, Marguerite (1914) : Naphosszat a fákon
Zumthor, Paul (1915) : Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában
Duras, Marguerite (1914) : A tér ; Nyáron, este fél tizenegykor
Dobic, Milenka : Gyönyörű életem
Dahlke, Rüdiger (1951-) : Testi és lelki megtisztulás
Gergely Jenő (1944) : Katolikus egyház, magyar társadalom, 1890-1986
Durlacher, Gerhard L. : Fuldokló
Antunovics Mónika : Angol értelmező kisszótár
Durrell, Gerald (1925-1995) : Férjhez adjuk a mamát
Durrell, Gerald (1925-1995) : Családom és egyéb állatfajták
Durrell, Gerald (1925-1995) : A Bárka születésnapja
Ferenczi László : Voltaire-problémák
Durrell, Gerald (1925-1995) : A hahagáj
Fromm, Erich : A szeretet művészete
Durrell, Gerald (1925-1995) : A halak jelleme
Musil, Robert(1880-1941) : Törless iskolaévei
Durrell, Gerald (1925-1995) : Istenek kertje
Durrell, Gerald (1925-1995) : Kalandorok az őserdőben
Durrell, Gerald (1925-1995) : Madarak, vadak, rokonok
Durrell, Gerald (1925-1995) : A részeg erdő
Andrews, Virginia : Vadvirágok
Durrell, Gerald (1925-1995) : Családom és egyéb állatfajták
Andrews, Virginia : Vadvirágok
Szabó R.Jenő : Egyiptom
Durrell, Gerald (1925-1995) : A véznaujjú maki meg én
Gálik Ágnes : Élő környezetem
Andrews, Virginia : Vadvirágok
Durrell, Margaret : De mi lett Margóval?
Dickens Károly : A régi Anglia
Durrell, Jacquie (1930) : Állatok az ágyamban
Andrews, Virginia : Vadvirágok
Durrell, Lawrence (1912) : Alexandriai négyes
Mesterházyné Egenhoffer Olga : Ragadozók az állatvilágban
Andrews, Virginia : Vadvirágok
Durych, Jaroslav (1886-1962) : Wallenstein árnyai
Dusek, Dusan : Gyűszű
Dusek, Dusan : Kalendárium
Dusik Éva (1951) : Viszonzatlan hűség
Duskova, Danielle : Játék a szerelemért
Dutka Ákos (1881-1972) : A Holnap városa
Duval, Lucien Aimé : Miért oly hosszú az éj?
Dutka Ákos (1881-1972) : A nagy kaland
Grey, Harry : Volt egyszer egy Amerika
\N : Nagy Imre és kora
Dyk, Viktor (1877-1931) : A patkányirtó
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Arckép helyett
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Igazság-ügy
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Az ígéret ; A baleset
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : A megbízás avagy a megfigyelők megfigyelőjének megfigyeléséről
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : A színidirektor
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Die Falle
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Ötödik Frank : egy magánbank operája ; Stranitzky és a nemzeti hős
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Az ígéret
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Zűrvölgy
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : A vak ; János király
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : A baleset
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) : Az ígéret
Dzagoyan, René : Az Arisztotelész-szisztéma
Eastborough, Peter : Tóbiás az angyallal
Eastlake, William (1917) : A művész arcképe huszonhat lóval
Ebanoidze, Alekszandr : Házasság imeret módra
Eaubonne, Francoise, d' : A kamasz költő
Ebers, Georg (1837-1898) : Uarda, Egyiptom rózsája
Ebers, Georg (1837-1898) : Egyiptomi királylány
Ébert Tibor (1926) : Jób könyve
Eca de Queirós, José Maria (1845-1900) : A város és a hegyvidék
Echenoz, Jean : A greenwichi hosszúsági kör
Echenoz, Jean (1947) : Egy év
Echenoz, Jean (1947) : Elmegyek
Eco, Umberto (1932) : Öt írás az erkölcsről
Eco, Umberto (1932) : Baudolino
Eco, Umberto (1932) : Bábeli beszélgetés
Eco, Umberto (1932) : Gyufalevelek
\N : Édes keserűség
Edwards, Nicholas : Arachnophobia
Eftimiu, Victor : Bécsi szerelem
Mayes, Frances : Édes élet Itáliában
James, Henry (1843-1916) : Washington Square
\N : Ego sum gallicus captivus
Allende, Isabel (1942-) : A vademberek nyomában
Egressy Gábor (1808-1866) : Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850
Almond, David : Szárnyak titka
Egry Irén : Ötször-egyről
Egry Irén : Deák Ferenc
Altay Margit : Amit az óra mesél
Egry Irén : Istenek nyugdíjban
Egry Irén : Még nincs egészen ősz
Egry Irén : Egy lányról van szó ...
Egri Viktor (1898-1983) : Fény és kenyér
Egri Viktor (1898-1983) : Társakkal és társtalanul
Egri Viktor (1898-1983) : Pergőtűzben
Egri Viktor (1898-1983) : Agnus Dei
Ambrus Sándor : Tetszik tudni, mi már egyszer elváltunk ...
Egri Viktor (1898-1983) : Emberközelben
Egri Viktor (1898-1983) : Eszter, Bella és a többiek
Andersen, Hans Christian (1805-1875) : A Hókirálynő
Egri Viktor (1898-1983) : A hallgatás évei
Andrews, Virginia C. : Vihar
Egri Viktor (1898-1983) : Öt színdarab
Andrews, Virginia C. : Villámlás
Egri Viktor (1898-1983) : Szívet cserélni nehéz
Andrews, Virginia : Rain
Andrews, Virginia C. : Szivárvány
: Égszínű fátyol
Annus József (1940-) : Békebeli csaták
\N : Égtájak
Egyed Péter (1954) : Előzés hajtűkanyarban
\N : Egyszer mindenkit szólítanak
: Egyszer karolj át egy fát!
Antalffy Gyula : A Himalájától a Balatonig
Ehrenburg, Ilja Grigorjevics (1891-1967) : Moszkvai sikátor
Ehrenburg, Ilja Grigorjevics (1891-1967) : A harácsoló
Ehrenburg, Ilja Grigorjevics (1891-1967) : A teremtés második napja
\N : Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból az általános iskola 5-8. osztályai számára
Áprily Lajos (1887-1967) : Igazmesék állatokról
Ejliszli, Ekrem (1937) : Bagdadi utazás
Einstein, Albert (1879-1955) : Idézetek Einsteintől
Applegate, Katherine (1956-) : Az invázió
Applegate, Katherine (1956-) : A látogató
Ék Sándor (1902-1975) : Mába érő tegnapok
Applegate, Katherine (1956-) : Az összecsapás
\N : Éjfél
Applegate, Katherine (1956-) : Az üzenet
Elcsin, Iljasz-ogly Éfendiev (1942) : Az ezüstfurgon
Vajda János(1827-1897) : A vadászat mestere
\N : Elbeszélők a két világháború között
Áprily Lajos : Fecskék, őzek, farkasok
\N : Az elátkozott kert
\N : Az el nem képzelt Amerika
Arany János (1817-1882) : Toldi
Gyimesi György : Volga menti vadászatok
Arany János (1817-1882) : Toldi
Arany János (1817-1882) : Toldi
Elek Judit : Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében
Petőfi Sándor : elbeszélő költeményei
Arany János : Toldi
Vagner, Josef : Szafari a Kilimadzsáró alatt
Arany János : Toldi
Arany János : Toldi
Arany János : Toldi
Christie, Agatha (1891-1976) : Fülemüle villa
\N : Árpád népe
Asperján György : Rohanj velem!
Aszlányi Károly (1908-1938) : Kalandos vakáció ; Az Északi Park felfedezése
Follett, Ken : A Modigliani-botrány
Aszlányi Károly (1908-1938) : A rejtélyes konflis
Aubry, Cécile : Poly
\N : Bács-Kiskun megye településeinek atlasza
Elek Judit (1937) : Tutajosok
Aubry, Cécile : Belle és Sebastien
Recke, Gunhild von der : Príma krumpliételek
Aubry, Cécile : Belle és Sebastien
Prockter, Noel : Cserjék és törpefák ültetése és gondozása, hogy a kert egész évben színpompás legyen
Babay Bernadette : Hoppá! Dől a horizont!
Babay Bernadette : Szerelmes kamaszok
Babay Bernadette : Ravasz kamaszok avagy SMS(e) fiataloknak
Babay Bernadette : Csélcsap kamaszok
\N : Egyetemes Tizedes Osztályozás
Bahre, Jens : Nicky és a szerelem
Bahre, Jens : Nicky és a szerelem
Bahre, Jens : Nicky és a szerelem
\N : Élet és Irodalom
Bakó Ágnes : Fekete szivárvány
Bakó Ágnes : Fekete szivárvány
\N : Idősgondozás 2007
Bókay Antal (1951-) : Bevezetés az irodalomtudományba
Krentz, Jane Ann : Zabolátlan szívek
Bakó Ágnes : Arcok a belga tükörben
Bakó Ágnes : Arcok a belga tükörben
Balázs Béla (1884-1949) : Halálugrás a szakadékon át
Balázs Anna : Történetek Flóráról
Balázs Béla : Mikor Karcsiból Károly lett
Balázs Anna : Éjjel
\N : Élhetetlen szerelmesek
Balázs Sándor : Viharfelhők Róma felett
Balázs Sándor : Trézsi néni kosztosai
Balázs György : István király - az államalapító
Eliade, Mircea (1907-1986) : Honigberger doktor titka
Eliot, George (1819-1880) : Middlemarch
Eliot, George (1819-1880) : Adam Bede
Ellefsen, Elisabert Vatne : Kicsi Anette
Balázs Sándor : Tanári notesz és más történetek
Elliott, Sumner Locke : Elmenőben
Ellis, Bret Easton (1964) : Az informátorok
\N : Ellenfelek
Balázs György : A győzhetetlen Caesar
Elmer István (1952) : A faljáró
Elmer István (1952) : Ferenc József kesrűvíz
Elmer István (1952) : Strázsahegy
Balázs Sándor : Reng a föld Itáliában
Balázs Sándor : Hannibál a kapuk előtt
\N : Előjáték
Ehrlich, Paul : A fajok kihalása
Major István : Lesz-e sas 2000-ben ?
Krúdy Gyula(1878-1933) : Utazások a vörös postakocsin
Brown, Sandra(1948-) : Exkluzív
Nemere István : Álmomban hozzád futok
Dreiser, Theodore(1871-1945 : Amerikai tragédia
Hrabal, Bohumil (1914-1997) : Őfelsége pincére voltam
\N : Védett természeti értékeink
\N : Politikai filozófiák enciklopédiája
\N : Mit kell tudni?
: Angol hibaigazító
Montessori, Maria(1870-1952) : A gyermek felfedezése
Hernádi Sándor(1927-) : Helyesírási(verseny)edzés
Méhes Vera, B : Az óvónő és az óvodai játék
Becsy Bertalan Sarolta : Mozgásos játékminták, játékgyűjtemény óvodák és alsó tagozat részére
Attenborough,David(1926-) : Az emlősök élete
Bodonyi Ferenc : Kémiai összefoglaló
Botta István : 88 színes oldal a hazai halakról
Scharnitzky Viktor : Mátrixszámítás
Halmai Erzsébet : Lineáris algebra
Balázs Lórántné : Hogyan oldjunk meg kémiai feladatokat?
Stichmann-Ma,Ursularny : Szárazvirág-csokrok a természetből és kertből
Fehnker, Heinz : Szárazvirág díszek saját készítésben
Burke, Hilde Lena : Csokrok ajándékba
Kluwe-Yorck, Vincent : Horgász abc
: Építsd magad
József Pál : Víz és csatornaszerelés a lakásban
Lange, Martin : Rusztikus lakásbelsők
Kushi, Michio : Az arcod nem hazudik
Heitz,Halina : Begóniák a szobában, az erkélyen és a kertben
Szentirmay Teréz : Pozsgás növények
Vanier, Jean : Hazatérésünk
Vanier, Jean(1928-) : Emberré lenni
Nagy Ildikó : Hollósy, Ferenczy, Thorma
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Édes Anna
Binchy, Maeve (1940) : Az üvegtó
Segal, Erich (1937) : Az évfolyam
Steel, danielle (1947) : A szellem
Steel, danielle (1947) : Gyalázat
Steel, danielle (1947) : Szerelmes nyárutó
Steel, danielle (1947) : Erőszakkal vádolva
Kosztolányi Dezső (1885-1936) : Boldogság
Hemingway, Ernest (1899-1961) : Az öreg halász és a tenger
Brezina, Thoma (1963) : Szépségvarázslat
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865) : Észak és Dél
\N : Az év műfordításai
Erdélyi Margit : Szívek tavasza
Ephron, Nora (1941) : Sirámok a nyakamról és más hervasztó történetek
Ende, Michael (1929-1995) : A kis firkások
Austen, Jane (1775-1817) : Értelem és érzelem
Eco, Umberto (1932) : A Foucault-inga
Eco, Umberto (1932) : A tegnap szigete
Egan, Kate : Világokon túl
Kasztovszky Béla : Grin
Dodd, Christina : Majdnem szerelem
Kálnay Adél(1952-) : Tündérhajszál
Dodd, Christina : A lelkész lánya
Dodd, Christina : Közel hozzád
Jókai Anna(1932-) : Godot megjött
Dick, Philip K. (1928-1982) : Dr. Vérdíj
Hedry Mária : Létezések
Graves, Lucia(1943-) : A rabbi, a felesége és a szeretője
D'Errico, Camilla : Avril Lavigne
Gáspár András : Ezüst félhold blus
Debreczeni József(1955-) : Az új miniszterelnök
Dantes, Christian : Budai feleségek gyémántkalitkában
Koomson, Dorothy : Barátnőm kislánya
Czigány Zoltán (1965) : Csoda és Kósza
Kornis Mihály(1949-) : Egy csecsemő emlékiratai
Csukás István (1936) : Ló az iskolában
Csoóri Sándor (1930) : Tizenhét kő a parton
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Szívem királynője
Kipling, Rudyard(1865-19369 : Állatmesék
\N : A fáraó menyasszonya
\N : A három tündérnarancs
Wass Albert(1908-1998) : A kis szürke nyúl
\N : A kert kézikönyve
Weninger, Brigitte(1960-) : Pauli
\N : A magyar esszé antológiája
Marton Lili(1914-2000) : Taligás király
Polgár Ernő : Nomádok vágtája
Özkan, Serdar(1975-) : A megtalált rózsa
O'Beirne, Kathy : A Magdolna nővérek
Golon, Anne : Angélique győzelme
Morrison, Toni (1931) : A Kedves
Williams, Tad (1957) : Tündérvidék
Sztevanovity Dusán (1945) : Csak szöveg
Szerb Antal (1901-1945) : A harmadik torony
Nógrádi Gábor(1947-) : Marci öröksége
Roberts, Nora (1950-) : Nyári örömök
Nagy Bandó András(1947-) : Szappanbuborék
Mirtse Zsuzsa : Lovagkór
Szabó Judit, G. (1925) : A Madárijesztő-ház
Szabó Ferenc (1931) : Őszi ámulat
Mazzucco, Melania : Vita
Márai Sándor(1900--1989) : Jób...és könyve
Maltby, Richard(1937-) : Beatrix Potter élete
Lovas Ildikó(1967-) : Spanyol menyasszony
Ladik Katalin(1942-) : Élhetek az arcodon?
Nemere István(1944-) : Nemere István
Somogyváry Gyula (1895-1953) : A Tűzoszlop
Ujlaky István : Tiberius és Sztálin
Christie,Keira : Rejtély az Open Air Hotelben
Polgár Ernő(1954-) : Az Iszlám világ titkai
Sheldon, Sidney : Ha eljön a holnap
Schäffer Erzsébet : Ómama és a főpincérek
Roncaglia, Silvia : A szomszéd néni titokzatos eltűnése
Robinson, Ron : Arany álarc
Nemere István(1944-) : Eltüntek
Schleinerné Szányai Erzsébet : Fejlődéspszichológia
Rab Gusztáv (1901-1963) : Mentont ajánlanám
Békefi Dezső : Gyermekkori dibétesz
\N : Magyarország politikai évkönyve ...
\N : Túl az ötvenen
Garami Erika : Pénztörténet
Grüll Tibor(1964-) : Az utolsó birodalom
Pálffy István(1959-) : Veszélyben a hazám
Nagy Bandó András(1947-) : A 60 éves Nagy Bandó világa
Benkő László : Rubin és Zafír
\N : Antanténusz
Berg Judit (1974) : Mesék a Tejúton túlról
Rupert, Rafael (1910-1996) : Gulag
\N : Larousse mi micsoda?
Direktor, Max : Energiatakarékos fűtés
Böszörményi Gyula (1965) : A Gutenberg Lovagrend
Szendrei László : Magyar királyok
\N : Daloskönyv
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Fulghum, Robert(1937-) : A harmadik kívánság
\N : Fáklya volt kezemben
Elsner, Gisela : Pontozásos győzelem
Elstad, Anne Karin : Mert a napok gonoszok
\N : Az elveszett kisfiú
Éltető József (1944) : Történet egy fehér lóról
\N : Az eltemetett katona
\N : Emberek, akik Istent keresik
\N : Az ember és a kutya
Ember Mária (1931-2001) : Nevetséges
\N : Idegen univerzumok
Fejtő Ferenc (1909-) : Budapesttől Párizsig ; Párizstól Budapestig
Cseres Tibor(1915-) : Vérbosszú a Bácskában
Ember Mária (1931-2001) : Véletlenek
Ember Mária (1931-2001) : El a faluból
Ember Mária (1931-2001) : 2000-ben fogunk még élni?
MacFadyen, Ralph J. : Dobd el a szemüveged !
Ember Mária (1931-2001) : Aktavers és egyéb történetek
Ember Mária (1931-2001) : Bárszék az éjszakában
Camus , Albert : Regények és elbeszélések
Rochefort, Christiane : Házasság Párizsi módra
Szepes Mária(1908-) : Az öröm mágiája ; Mitoszok mágiája
Széchenyi István(1791-1860) : Napló
Balzac, de Honore : Goriot apó
Illés Sándor (1914-) : A fekete bárány
\N : Viccek és karikatúrák németül tanulóknak
Nemes Nagy Ágnes(1922) : Szó és szótlanság
Ember Mária (1931-2001) : Egy boldog nő
: Ember születik
\N : Emberi sors
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) : Esszék
Ende, Michael (1929-1995) : A varázslóiskola és egyéb történetek
Ende, Michael (1929-1995) : Tükör a tükörben
Endersz K. Frigyes : A gyógyító bagoly
Epiktétosz : Kézikönyvecske
Enquist, Per Olov (1934) : A tribádok éjszakája
Enquist, Per Olov (1934) : Strindberg
Enquist, Per Olov (1934) : Az udvari orvos látogatása
Enquist, Anna (1945) : A titok
\N : Tőzsde 100-ad
Weber, Max (1864-1920) : A tőzsde
Magyari András(1927-) : Rákóczi és az erdélyi kuruczmozgalom
\N : Ötletek gyermekzsúrra
Fabian, Sandra : Erőn felül
Follett, Ken : Kulcs a Manderlay-házhoz
Brüll Mária : Forint, dollár, arany
\N : Az irodalom tanítása
\N : A fordítás tudománya
\N : Játéklexikon
Nagy Béla(1929-) : Virágkötészet
\N : Tanítói kézikönyv
Müller Péter (1936) : Benső mosoly
Müller Péter (1936) : Benső mosoly
\N : Kézikönyv a matematika 3. osztályos anyagának tanításához
Móricz Zsigmond (1879-1942) : Árvácska
Eörsi István (1931) : Kilenc dráma
Eörsi István (1931) : A szerző szeretné, ha a pofa feje és a csomó emlékeztetne egymásra
Eörsi István (1931) : Bedobom a törülközőt
Emecheta, Buchi (1944) : A menyasszony ára
Quilliam, Susan : Optimális szereplés
Kovácsné Szigeti Klára(1955-) : Az ókori kelet civilizációtörténete
Burke, Hilde Lena : Vágott virágok elrendezése
Lamancusa, Kathy : Szárított és préselt virágok
Lauster, Peter : A szerelemről, szeretetről
\N : Emlékező falu
Cowan, Connell : Imádott és elhagyott nők
Muedra Baixauli, Vincente : Anatómia
: Együtt élő népek a Kárpát-medencében
Szénásiné Harton Edit (1938) : Bácsalmás és környéke
Esterházy Péter (1950) : A szabadság nehéz mámora
\N : Bácsalmás
Eörsi István (1931-2005) : Ürügyeim
Eörsi István (1931-2005) : Üzenet mélyvörös levélpapíron
Luttitz, Horst von : Kacsa és liba
Gonda Irén : Csirkék, tyúkok a ház körül
Ráth-Végh István(1870-1959) : Két évezred babonái
Tamás Attila (1930) : Értékteremtők nyomában
Perruchot, Henri (1917-1967) : Renoir élete
Penthin, Rüdiger(1959-) : Miért agresszív a gyermekem?
\N : A világ legnagyobb történelem előtti rejtélyei
Lawrence, David Herbert : Lady Chatterly szeretője
Pálfy József : Párizs
Poe, E. A. : Rejtelmes történetek
\N : Szeged
Szenczi Miklós : Tanuljunk könnyen gyorsan angolul!
\N : A kultúra szociológiája
\N : Drámapedagógiai olvasókönyv
Gonda Irén (1929-1991) : 1000 kérdés, 1000 válasz a ház körüli állattartásról
Nagy Mária : Biológiai önképző
Bálint György (1919) : Gyömölcsöskert
Harmat Pál (1947) : Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis
Hegyi Borbála : Letűnt civilizációk nyomában
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörösmarty Mihály összes költeményei
Somogyvári Gyula(1895--1953) : Ne sárgulj , fűzfa !
Eötvös Gyöngyi : Luxushajón dolgoztam ... avagy Öt év legnagyobb sztorijai a világtengerekről egy magyar fiatal szemével
Lessing, Doris(1919-) : A fű dalol
\N : Gyrekek, szülők, pszichológusok
Eötvös József (1813-1871) : Menkülés a kolostorba
Eötvös József (1813-1871) : Aforizmák
Winnicott,D.W. : Kisgyermek, család, külvilág
Watzlawick, Paul(1921) : A helyzet reménytelen de nem súlyos
\N : Marco Poló utazásai
Vanoyeke, Violaine : Rejtély Egyiptomban
Eötvös József (1813-1871) : A falu jegyzője
Vadenberg, Philipp(1941-) : A pompeji jóslatok
Eötvös József (1813-1871) : Gondolatok
Eötvös József (1813-1871) : Beszédek
Eötvös József (1813-1871) : Eötvös József levelei fiához Eötvös Lorándhoz
Epiktétos (60 k. - 120 k.) : Epiktétosz kézikönyvecskéje vagyis a stoikus bölcs breviáriuma
\N : A galamb és tenyésztése
Beck, Peter : Akvriumi ábécé
\N : Eposzok
Ziegner, Alfréd : Útmutató magunknak
Erasmus, Desiderius (1469-1536) : A Balgaság Dícsétere
Erasmus, Desiderius (1469-1536) : Beszélgetések
Erasmus, Desiderius (1469-1536) : A keresztény fejedelem neveltetése
Erdei Grünwald Mihály (1944) : A fegyverek halála és más különös történetek
Erdei Mihály (1907) : Pusztától az Országházig
Erdei Sándor (1915-1984) : Gondolkodni jó
Durell, Gerald(1925-) : Aranydenevérek, rózsaszín galambok
Skinner, Richard(1965-) : Mata Hari
Kerényi Ferenc(1944) : A régi magyar színpadon 1790-1849
Müller Péter(1936-) : Titkos tanítások
Erdélyi Erzsébet (1950) : Örökké itthon már e tájban
\N : Erdélyi csillagok
Erdődy János (1909) : Szegény Robert
Erdődy János (1909) : A Szent Sátán
Erdődy János (1909) : Szép és kegyetlen Velence
Erdődy János (1909) : A tizenkettedik tanú vallomása
Erdődy János (1909) : Perugia szűk utcáin
Erdődy János (1909) : A fenséges Köztársaság nevében
\N : Angol-magyar képes szótár
\N : Állampolgári ismeretek
Lin Yü-tang(1895-1976) : Méz és bors
Styron, William(1925-) : Látható sötétség
Bulgakov, Mihail : A Mester és Margarita
\N : Évelő dísznövények termesztése
Maticsák Sándor : Finn nyelv
\N : Tollharcok
Grass, Günter (1927) : A bádogdob
Márai Sándor : Szabadulás
Arany János : Toldi.Toldi szerelme.Toldi estéje
Petőfi Sándor(1823-1849) : Az apostol
Swift, Jonathan(1667-1745) : Gulliver utazásai
Rejtő Jenő (1905-1943) : Az előretolt helyörség
Nyírő József(1889-1953) : Uz Bence
Erdődy János (1909) : Háromkirályok szolgája
Erdődy János (1909) : Jó éjt királyfi ...
Erdődy János (1909) : Lammermoori Lucia szomorú és igaz története
Erdődy János (1909) : Mesterdalnokok városa
Erdődy János (1909) : Város a hadak útján
Erdődy János (1909) : A második Róma
Tamási Áron(1897-1966) : Ábel a rengetegben
Horváth János(1878-1961) : A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig
Erdős László (1913) : A boszorkány fia
Erdős László (1913) : Egy éjszaka története
Katona Imre(1927) : Habán művészeti emlékek Magyarországon
Steel, Danielle(1947-) : Tükörkép
\N : Sós-édes finomságok
\N : Torták
Que Bui Thi : A tüskés uborka mint hasznos zöldség-és értékes gyógynövény
Christie, Agatha : Ház a világ végén
Bárány Ferenc : Szociálpolitikai ismeretek
Erdős László (1913) : Tacitus tanár úr
Paksi Borbála : Drogok és felnőttek
Erdős Renée (1879-1956) : Sába királynője
Erdős Renée (1879-1956) : Santerra bíboros
Erdős Renée (1879-1956) : Az indiai vendég
Erdős Renée (1879-1956) : Édes Rosamunda
Erdős Renée (1879-1956) : Lavinia Tarsin házassága
Erdős Renée (1879-1956) : Hajnali hegedűszó
\N : Szociális segítő
Rudas János(1935-) : Delfi örökösei
Teleki Béla : Szociális esetek kezelése
Teleki Béla(1942-) : Szociális munka elmélete
Mailer, Norman : Meztelenek és holtak
Erdős Renée (1879-1956) : Antinous
Kálnoky László(1912-) : Letépett álarcok
Erdős Renée (1879-1956) : Brüsszeli csipke
Kálnoky László(1912-1985) : Összegyűjtött versek
Ernaux, Annie (1940) : Árulás ; Egy asszony
Hegedűs Géza (1912-1999) : Géza fia, István
Caldwel, Erskine (1903-1987) : Embervadászat
Értvay-Baráth Kata (1926) : A háromfejű sárkány
Eszes Máté : Hajnali harangszó
Bremner, John : MENSA
Eschstruth, Nataly von (1860-1939) : Lengyelvér
Esterházy Péter (1950) : Függő
Esterházy Péter (1950) : Fuharosok
Esterházy Péter (1950) : Kis Magyar Pornográfia
Esterházy Péter (1950) : Ki szavatol a lady biztonságáért?
Esterházy Péter (1950) : A kitömött hattyú
Esterházy Péter (1950) : Daisy
Esterházy Péter (1950) : Biztos kaland
Esterházy Péter (1950) : Fancsikó és Pinta ; Pápai vizeken ne kalózkodj!
Esterházy Péter (1950) : Egy nő
Esterházy Péter (1950) : Egy kék haris
Magyarics Péter(1948-) : Középiskolai angol nyelvtan
Bürgin, Luc : Régészeti rejtélyek
Bóc István : 5+1perces krimik
Vörösmarty Mihály : össszes drámai művei
Rónai András : Térképezett történelem
Vörösmarty Mihály(1800-1855) : Csongor és Tünde
Méhes Gyögy (1916) : Bizalmas jelentés egy fiatalemberről
Esterházy Péter (1950) : Hahn-Hahn grófnő pillantása
Ördögh Szilveszter(1948-) : A csikó
Hendricks, Gay : A szeretet titkai
\N : A paranormális jelenségek könyve
Cey-Bert Róbert Gyula : A honfoglaláskori magyar fejedelmi konyha
\N : Szép versek
Küng, Hans : Párbeszéd a buddhizmusról
Paulovkin Boglárka : Róka és Egér új otthont keres
\N : Nagyobb minden óceánnál az emberi szív
Mezey Katalin (1943) : Holdének és más versek gyerekeknek
Jordan, Nicole : Vágy
Dich, Philip K. (1928-1982) : Kamera által homályosan
Vekerdy Tamás (1935) : A szülő kérdez, a pszichológus válaszol
Várdy Béla (1936) : Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban
Baranyai Tiborné : Ludamus una
Roberts, Nora (1950) : Szerelmem, Jack
Lőrincz L. László : Damballa botja
Langford, David (1953) : Harry Potter világa és a hetedik könyv titkai
Juhász Lilla : Információs társadalom, információs stratégiák
Miller, Stephen M. (1952) : A Biblia története
Tietze, Ulrich : Analóg és digitális áramkörök
Hallenga, Uwe : A szélenergia hasznosítása
Fraser, Antonia(1932-) : Marie-Antoniette
Accovis, Maviangela : Hogyan bulizzunk?
Wood, Michael (1948) : A sötét középkor
Murphy, Caroline : A pápa lánya
Martínez, Tomás Eloy (1934-) : A tangóénekes
Gerritsen, Tess : A gyanusított
Horn Ildikó (1963) : A könnyező krokodil
\N : Tudod-e a választ?
Sinka Zoltán : Bűvész-tanoda
Anderson, Catherine : Örökké a szívedben
Incze Kinga (1970) : A reklám helye 2.0
\N : Könyvszakmai ABC
Ozaniec, Naomi : Hétköznapi meditáció
Treben, Maria(1907-1991) : Egészséges táplálkozás gyógynövényekkel
Orenstein, Julia : 365 ötlet tipegőévekre
Kunc, Josef : Villanyszerelés lépésről lépésre
Treben, Maria (1907-1991) : Sebek és sérülések
Treben, Maria (1907-1991) : Fejfájás és migrén
Bilow , Uta : Az elemek nyomában
Röthlein, Brigitte(1949-) : Schrödinger macskája
\N : Paradigmaváltás?!
Miglis, jenny : A suli új csillagja
French, Jackie (1953) : Hekja
Jószainé Párkányi Ildikó : Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás
Lányi András(1948-) : A globalizáció folyamata
Henczi Lajos : Kompetenciamenedzsment
Delinsky, Barbara : Vakmerő nyár
Clark, Mary Higgins : Emlékek háza
Childers, Erskine (1870-1922) : A homok titka
Lányi András(1948-) : A fenntartható társadalom
Rausch, Andrea : Évelő növények kislexikona
Brinx, Thomas (1963) : A boldogság virága
MacDougall, Jane : Terhesség hétről hétre
Jakab György(1956-) : A fenntarthatóság pedagógiája
Kondorosi Ferenc(1954-) : Jogalkotás a XXI.század hajnalán
McGravin, George C. : Rovarok
Benkő László : Aranyköd
: Titkok a köbön
Accovis, Maviangela : Hogyan legyünk szerelmesek?
Lövgren, Johan Filip : ...és lámpásaik kialusznak
Bloch, Arthur : Murphy törvénykönyve
Carolis, Patrick de(1953-) : A provence-i kisasszonyok
Benkő László : Angyalok Párizs felett
Dugoni, Robert : Az igazság bajnoka
Garden, Sarah(1962-) : Ha kígyót melengetsz
Garwood, Julie : Árnyéktánc
Klíma, Ivan(1931-) : Szerelmes nyár
Brashares, Ann : Örökké egy gatyában
Nopola, Sinikka (1953) : Sáskalapka és Szőrmamuszka világgá megy
Koontz, Dean R.(1945-) : Összetörve
Roberts, Nora (1950-) : A törvénytelen
Fritz, Martin : Maszako hercegnő
Babits Mihály (1883-1941) : A gólyakalifa ; Kártyavár
Schnitzler, Arthur (1832-1931) : A titokzatos asszony
Roberts, Nora (1950) : Morrigan keresztje
Roberts, Nora (1950) : Istenek tánca
Oomen, Francine (1960) : Hogyan éljük túl az első csalódást?
Potter, beatrix (1866-1943) : Hová bújtak Nyúl Péter barátai?
Egan, Kate : Válassz bátran!
Almásy Panni : Minden jó, ha vége jó
Awdry, Wilbert (1911-1997) : Thomas a gőzmozdony
Awdry, Wilbert (1911-1997) : Thomas a gőzmozdony
Awdry, Wilbert (1911-1997) : Thomas a gőzmozdony
Awdry, Wilbert (1911-1997) : Thomas a gőzmozdony
Boehme, Julia (1966) : Állati történetek
Emmons, Katherine : Ó, bratyó!
Fietzek, Petra (1955) : Szerencséd volt, kicsi delfin!
Frey, Jana (1969) : Kutyás történetek
Maison, Syndie : Pokoli szerelem
Dodd, Christina : Újabb botrány
Dodd, Christina : Az elcserélt hercegnő
Cortez, Donn : Ünnepi rémálom
Chopra, Deepak (1946) : Buddha
Gold, Glen David (1964) : Carter legyőzi az ördögöt
Maison, Syndie (1941) : Hazatérés
Madsen, Niels Peder : A partfelügyelő leánya
Lehane, Dennis (1966) : Egy pohárral a háború előtt
Kubinyi András(1929-) : Nádorfehérvártól Mohácsig
Jacq, Christian (1947) : Milyen édes az élet a pálmafák árnyékában
Masini, Beatrice (1962) : Az a fránya spicc!
Gaál Attila : Amit az önkéntes nyugdíjpénztárakról tudni kell
Nemere István (1944) : Vérvonal
Benda József : Örömmel tanulni
Hyde, Roger : Nézd csak, miből lesz?
Olin, Mary : L'ecsó
\N : Mi a nyugat?
Bloodworth, Venice J. : Kulcs önmagadhoz
\N : LIS Euroguide
Székely Sárika(1930-) : Szurika, Éva lánya
Müller Péter : Kígyó és kereszt
Needlman, Robert : Dr.Spock babagondozási alapismeretek
Drozdik Katalin : Sétálni megy a csiga
Peyo : Álmodozó vándorútja
Peyo : Asztonautörp
Peyo : Királytörp
Peyo : Törpilla kalandjai
Potter, Beatrix (1866-1943) : Bikkmakk Mókus kalandjai
Potter, Beatrix (1866-1943) : Nyúl Péter kalandjai
Scarry, Richard (1919-1994) : Egy huncut kalap Tesz-vesz Városban
Illyés Gyula (1902-1983) : Hetvenhét magyar népmese
Bóna László : A formáktól az erőkig
Skaliczki Judit(1945-) : Az első lépéstől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig
Szabó János, B. (1969) : A tatárjárás
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Bringsvaerd, Tor Age : Locspocs
Prévélakis, Georges : A Balkán
Clarke, Arthur C. (1917) : Napvihar
Block, Lawrence (1938) : Nyolcmilló halál
Erickson, Carolly(1943-) : II.Erzsébet
Dewin, Howie : A nagy vetélkedő
Mooney, E. S. : Az undok tanító néni
\N : Világtörténelmi enciklopédia
\N : Világtörténelmi enciklopédia
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Greeley, Andrew M. (1928) : A smaragd-sziget aranya
Papademetriou, Lisa : Lizzie és a siker
MacGregor, Kinley (1965) : Álmaim kalóza
Móra Ferenc (1879-1934) : Kincskereső kisködmön
Musso, Guillaume (1974) : Szerelem életre-halálra
O'Flanagan, Sheila : Az álmok végül valóra válnak
Preston, Douglas (1956) : Csendélet varjakkal
Roberts, Nora(1950-) : A Némaság völgye
Zöller, Elisabeth : Történetek a lovasiskolából
Wang, Margaret : Incifinci pókocska
Torday, Paul(1946-) : Lazacfogás Jemenben
Stilton, Geronimo : Isten hozott a Fukar erődben !
MollerJorgensen, Lene : A csillagok szava
Quick, Amanda : Tiéd vagyok!
Roberts, Nora (1950-) : z angyal markában
Simmons, Alex : A Holló Szövetség
Sparks, Nicholas(1965-) : Első látásra
Albom, Mitch (1958-) : Keddi beszélgetések életről és halálról
Haller, Dieter (1962) : Etnológia
\N : A keresztény hit
Heumann, Monika : Zenetörténet gyerekeknek
\N : Csodabogarak
Gáspár Róbert : A táplálkozás és a daganatos betegségek
Roberts, Nora(1950-) : Nyílt titok
Schmidt-Eller, Berta : Mindent Gizelláért ! ; A neve egyszerűen "Péter"
Lázár A. Péter(1957- : Angol-magyar szótár
Lyles, Terry : Inspiráló stress
\N : Minden, amit tudni kell Willről
\N : Minden, amit tudni kell Willről
\N : Minden, amit tudni kell Irmáról
Ang, Tom : Digitális videózás kezdőknek és haladóknak
Gidáné Orsós Erzsébet : Útkeresés
Vargas Llosa, Mario (1936) : Izrael, Palesztina
Petrics Mária : Horvát úti kisokos
Bárdi László (1932) : Kelet népe vagyunk
Stilton, Geronimo : Egy bajuszmeresztő hétvége
Brown, Sandra (1948) : Régen várt szerelem
Takács Tibor (1927-) : Tiszai mesék
Cameron, Alice : Harmadik Shrek
Cercena, vanna : Tükörnapló
Fable, Vavyan (1956) : Mogorva nyár
Foster, Alan Dean (1946) : Transformers
Lobe, Kristen : Párizsi macskajaj
Arasse, Daniel(1944-2003) : Festménytörténetek
Verhoef-Verhallen, Esther J.J.(1968-) : Díszmadarak enciklopédiája
Lindquist, Ulla-Carin (1953-2004) : Evezők nélkül
Grisham, John (1955) : Az utolsó esküdt
Accovis, Maviangela : Hogyan éljük túl a sulit ?
: Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben
Van Gennep, Arnold(1873-1957) : Átmeneti rítusok
\N : Kismamák vadenecuma
Trujillo, Eduardo : Az első könyvem
Trujillo, Eduardo : Az első könyvem
Tóth Gabriella : Élettársak
Holabird, Katharine : Angelina a színpadon
Udvarhelyi Éva, Tessza : Vándorok kultúrák között
Fehér Anna : Aki nem lát, az nem világtalan
\N : 600 kérdés és felelet
Szentmihályi Károly : Pszichológia tanároknak és diákoknak
Scarry, Richard (1919-1994) : Egyszer volt Tesz-vesz Városban
Bartlett, Sarah : Tarot-biblia
: Egészség 60 év felett
Fallaci, Oriana (1932-2006) : A harag és a büszkeség
Ekert-Rotholz, Alice : Sziámi történet
Fisch Gábor László : Házi kenyérsütés
Mészöly Milkós (1921) : Otthon és világ
Unger Mátyás(1921-) : Magyarország története
Enzensberger, Hans Magnus (1939) : Ó, Európa
Czeizel Endre(1935-) : Felkészülés a családi életre
Ráduly János (1937) : Bodor Péter meseautója
Bull, Jane (1957) : Unaloműző verőfényes napokra
\N : Új utak a zeneoktatásban
Karp Ágnes : Ignác, mit látsz?
: Elsősegély
\N : Fókuszban a nyelvtanulás
Józsa Krisztián (1973) : Az elsajátítási motiváció
Laták Zsuzsanna : Gyöngyös drótékszerek
Mayer, Johannes Gottfried : Kis kolostori patika
Themeßl, Armin : Napkollektoros berendezések
Meyers, Jeffrey : Orwell
Balázs Sándor : Pozsonyi diákok
Chaitow, Leon : Holisztikus fájdalomcsillapítás
Teresa(calcuttai)1910-1997 : Az imádság mint üdítő forrás
Balázs Sándor : Most nevess, Ibolyka!
Tolkien, J.R.R. : A Gyűrűk Ura
Balázs Tibor (1958-) : Félkalap
Jung, Carl Gustav(1875-1961) : Szellem és élet
Bálint Ágnes : Koránkelő darázs
Bálint Ágnes : Szeleburdi család
Teleki Béla(1942-) : A kezelhető gyermek
Bálint Ágnes : Szeleburdi család
Bálint Ágnes : Szeleburdi család
Bálint Ágnes : A repülő dívány
Bálint Ágnes : A repülő dívány
\N : A nehezen kezelhető gyerekek
Satir, Virginia : Sokféle arcunk
Kósáné Ormai Vera : A mi iskolánk
Bárány István : Szerelmes bajnokok
Nemere István(1944-) : A XX. század titkai
Bácskai Tamás : A pénz
Bozzai Rita : A pénz bajjal jár
Bálint Ágnes : Szeleburdi család
Bálint Ágnes : Szeleburdi család
Bálint Ágnes : Madárfürdő
Bodnár Györgyné : Szil, szál, szalmaszál
Ring, Kenneth : A halált átélni-az életet megnyerni
Balog István : Iskolakerülgető
Erofeev, Viktor(1947-) : Férfiak
Kálmán Béla(1913-) : A nevek világa
\N : Száz nagyon fontos vers
Balogh Béni : Éleskővár kincse
Truhlár, Vladimir : A citromfélék termesztése nálunk
Polcz Alaine(1922-) : Leányregény
Polcz Alaine(1922-) : Karácsonyi utazás
Polcz Alaine(1922-) : Az életed Bíró Berta
Balogh Béni (1922) : Csatára fel!
Vujity Tvrtko (1972-) : Utolsó pokoli történetek
Polcz Alaine : Macskaregény
Follett, Ken(1949-) : A tű a szénakazalban
\N : A tigris napja
Solženyicin,Alexandr Isaevič : A pokol tornáca
Balogh Béla (1922-) : A hóförgeteg lovasa
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930) : Sherlock Holmes történetei
Balogh Béni (1922-) : Omló bástyákon hulló csillagok
Kleiner, Ewald : Kaktuszok a kertben
Esterházy Péter (1950) : Hrabal könyve
Esterházy Péter (1950) : A szív segédigéi
Esterházy Péter (1950) : Bevezetés a szépirodalomba
Esterházy Péter (1950) : Arra gondoltam, hogy az le
Esze Dóra : Málnafolyó
Esze Dóra : Két tojás
\N : És mégis kopogtatnak
Eszes Máté : Advent
Esenberlin, Il'ăs : A gyémántkard
Aczél Tamás (1921) : Tisztító vihar
Euripidész : Tíz tragédia
Esterházy Péter (1950) : Egy kékharisnya följegyzéseiből
\N : Az ezeregyéjszaka meséi
Ézsiás Erzsébet (1950) : Az éjszaka sárkányai
Szepes Mária (1908-) : Az álom mágiája
Fáber Kovács Gyula : Ballag már a vén diák ...
: Megmagyarázhatatlan...
Fábián László (1941) : Alig hallom a harangszót
Fábián László (1940) : Madaraskönyv
Fábián László (1941) : A paradicsom szörnyű gyermekei
Montesquieu, Charles Louis ... (1689-1755) : A törvények szelleméről
Majoros József : Római élet
Fábián László (1941) : Az utolsó zsoké
Fábián László (1941) : Hosszú gyász
Fábián László (1940) : A fájdalom embere
Tóth Judit (1936) : Személyazonosság
\N : Verdák
Östör, Marie Tay : Ludowigék titka
Hermans, Williem Frederick (1921-1995) : Soha többé alvás
\N : Ábelbábel
\N : Lehet, mert kell
Fahrnow, Ilse-Maria : Az öt elemen alapuló táplálkozás
Wass Albert (1908-1998) : Jönnek! ; Adjátok vissza a hegyeimet!
Wass Albert (1908-1998) : Rézkígyó ; Te és a világ
\N : A magyar irodalom történetei
Wass Albert (1908-1998) : A kastély árnyékában
Schauer,Thomas : Kirándulók növényhatározója
Wain, John (1925) : Tél a hegyekben
\N : A mindent járó malmocska és más mesék
\N : Magyar statisztikai zsebkönyv
Frank Júlia : Süssünk, süssünk valamit!
Pásti Csaba(1975-) : Biológiai kislexikon
\N : A magyar irodalom történetei
Kiss József : Szívemből kívánom, a garast elvárom...
Veres Zsuzsa : Híres nagy csaták
Gaska Judit : Római, kelta, germán regék
Szakács László (1960) : Úti cél
Pásti Csaba (1975) : Földrajzi kislexikon
Jenei Teréz(1958-) : Szólások és közmondások
Tomasovszkyné Szilágyi Ildikó : Kötelező olvasmányok röviden
\N : Játék.
Adler, Elizabeth : Nyár Capri szigetén
Kozma Tamás (1939 : A neveléspszichológia alapjai
Flesh István(1938-) : A Török Köztársaság története
Brown, Dee : A vadnyugat története indián szemmel
\N : A magyar irodalomtörténet bibliográfiája
Medveczky Zsuzsa : A magyarok nagy csatái
Nagy Mariann : Irodalmi fogalomtár
Bányai Katalin : Kötelező olvasmányok szereplői A-Z-ig
Brandt, Hartwin(1959-) : Nagy Konstantin, az első keresztény uralkodó
Jenei Teréz (1958) : Drámák a középiskolában
Minya Károly (1963) : Új szavak
King, Dawn : Rusztikus kerti bútorok
Fekete Gábor : Számítástechnikai kislexikon
\N : Zsírszegény ételek
Horn, Stephen (1946) : Egy gyilkos védelmében
Faletti, Giorgio (1950) : Szemtől szemben a halállal
Erskine, Barbara (1944) : A múlt árnyai
Wiseman, John (1940-) : SAS túlélési kézikönyv
Dei, Hans : A névjegy hatalnma
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Az amazon
Cornwell, Bernard (1944) : Angolszász históriák
Calman, Claire : Leckék vasárnapi apukáknak
Cain, James M. (1892-1977) : Dupla vagy semmi
Allende, isabel (1942) : Zorro
Accovis, Maviangela : Hogyan szerezzünk barátokat?
Berényi Nagy Péter : Mondókák
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Petróczi Erzsébet : Amit a hallgatóknak tudni kell a: kiégésről
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Palast, Greg : Felfegyverzett diliház
Horváth Zoltán (1961) : Kézikönyv az Európai Unióról
Habsburgo, Catalina de(1972-) : Marie Antoinette
Szarka Sándor : A horvát tengerpart
Houtzager, Guus (1955) : A görög mitológia enciklopédiája
Norman, Edward R. : A római katolikus egyház története
Knecht-Boyer, Anne : Babamóka
\N : A férfiak egészsége
Polonyi Péter (1935) : Kína története
Baktay Zelka(1969-) : Eseteink
Raden, Matthias : Rejtvényes barangoló
Beke József (1937) : Az orvostudomány története
Mathivet, Éric (1959) : Első Larousse állatos atlaszom
Halaska Gábor : Amit a bankválasztásról és a banki szolgáltatásokról tudni kell
Szalay Béla : Fizikai összefoglaló
Ludwig, Mario (1957) : A világ 55 legveszélyesebb állata
Varga György : Magyar -angol szótár
Kampwerth, Karin : Legyél 4 hét alatt osztályelső
Baldacc, David(1960-) : A túlélő
Kuhn, Helga : Tippek Trükkök a háztartásban
Snicket, Lemony(1970-) : A balszerencse áradása
\N : A világ legpechesebb emberei
Fodor Péter : Könyvtári protokoll
Fontane, Theodor (1819-1898) : Jenny Treibel ; Stine
Jacq, Christian(1947-) : A Napkirálynő
Tóth Melinda : Amit az egészségpénztárakról tudni kell
Platón (i. e. 427-347) : Az állam
Schlink, Bernhard(1944-) : Hazatérés
Roberts, Nora(1950-) : A legjobb terv
Manfred, A[lbert] Z[aharovics] : Napóleon
Papademetriou, Lisa : Lizzie és a szerelem
Moyes, Jojo (1969) : Tiltott gyümölcs
Wass Albert (1908-1998) : Amerikai emberek
Varga Erzsébet (1952) : Kedvenceim a macskák
Varga Erzsébet (1952) : Kedvenc könyvem a kutyáról
Serna- Vara, Ana : Történetek a tanyáról
Kürti Kovács Sándor (1941) : A lusta veréb
Olsen, Mary-Kate(1986-) : 16 leszek
Barber, Shirley : Az elvarázsolt erdő
Mayle, Peter(1939-) : Monaco, mon amur
Baxter, Nicola : Álomország tündérei
Berényi Nagy Péter : Réce, ruca, vadliba
Benzoni , Juliette (1920-) : A Mediterrán expressz
Juhász Magda : Őzike kalandjai. Őzike és barátai
Benzoni , Juliette (1920-) : A Mediterrán expressz
Limb, Sue(1946-) : Girl, 15
Benzoni , Juliette (1920-) : A Mediterrán expressz
Kálmán Jenő(1885-1968) : Sicc a slamasztikában
Brezina, Thomas (1963) : Kolombusz és te
Aiken, Joan (1924-2004) : Jane Fairfax
Ginnis, Paul : Tanítási és tanulási receptkönyv
Ahern, Cecilia (1981) : Bárcsak láthatnál
Laszlóczki Valentina : Az és kis Buddhám
Énekes Beáta : Angyali gyermek
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950) : Végzetes mámor
Cornwell, Patricia (1956) : Darázsfészek
Sarmiento de Gambon, Pedro(1532-1592) : Inkák
Szepes Mária(1908-2007) : Az élet örök
Pikó Bettina(1966-) : Sport, lélek, egészség
Rosenberg, Aaron : A pengék királynője
Guelberth, Cedar Rose : Természetes vakolatok és falfestékek
Handke, Peter (1942) : Vágy nélkül, boldogtalan
Jósika Miklós : A két mostoha
Hofmann, Corinne (1960) : Afrikai szeretők
\N : Mesterséges intelligencia és határterületei
Nemere István (1944-) : Idegenek a szomszédban?
Furet, Francois (1927-) : A francia forradalom története, 1770-1815
Haycraft, John : A francia forradalom nyomában
Balogh Béni : Szivárvány a Sajó felett
Balogh Béni : Vadócok a Bükkben
Barabás Tibor : Karácsonyi történet
Bárány Tamás : Rákóczi zászlai
Bárány Tamás : A világ közepe
Bárány Tamás : A világbíró király
Barker, Clive : Az öröklét tolvaja
Bársony István (1855-1928) : Lármás vizek
Bársony Ottília : Hol bujkálsz, Cinege?
Bartha Zoltán : Réka naplója
Baum, Lyman Frank (1856-1919) : Kalandok Óz birodalmában
Baum, Lyman Frank (1856-1919) : Mo, a bűvös birodalom és népének meglepő kalandjai
Baum, Lyman Frank (1856-1919) : Kalandok a birodalomban
Baum, Lyman Frank (1856-1919) : Kalandok a birodalomban
Beczássy Judit : Piri
Beckmann, Thea : Kriszti és azok a furcsa haramiák
Behrengi, Samed : A kis fekete hal
Békés Pál : A kétbalkezes varázsló
Békés Pál (1956-) : Báldor
Békés Pál : A Félőlény
Beke Margit, G. : Bárdok, mesemondók
Beke Margit, G. : Északi istenek
Weöres Sándor (1913-1989) : Sok tünemény
\N : Merre tart a magyar gazdaság?
Halász Előd (1920-1997) : Magyar - német kéziszótár
Beke Margit, G. : Harc és szerelem
Kállai Gábor : Megnyitások könyve
Békés József : Ebéd
Karakas Éva : Támadás a király ellen
Trewinnard, Karen : Termékenység, fogamzás
Halász Előd : Német - magyar kéziszótár
Papp Márió (1948-) : 100 híres ember 100 sakkjátszmája
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Asztalos Lajos (1889-1956) : A sakkjáték elemei
Rigó Béla : Rádiótelefon-antennák
Surányi Miklós : Ismerkedés a műholdas televíziózással
Schneider, Sylvia : Kis ember-nagy csoda
Walter, Bruno (1876-1962) : Mahler
Woolfson, Richard C. : Boldog tipegők
Békés József : Piaci légy
Békés József : Kiskarácsony
Bencze János : Titkok a Tücsök utcában
Bernardinová, Eva : Messze még a szünidő?
Berze-Nagy Ilona : Lábuk nyomát elmosta a víz
Berkes Péter : SOS - szobafogság
Belov, Vaszilij : Mindenféle állatokról
Marx, [Karl] : A polgárháború Franciaországban
Belov, Vaszilij : Mindenféle állatokról
Benedek Elek (1859-1929) : Pajkos Peti újabb huncutkodásai
Jermilov : Dosztojevszkij
Benedek Elek : Katalin
Bakcsi György (1933) : Gogol világa
Sneider Attila(1955-) : Sakk-kávéház
Ujvári Miklós : Kung fu-technikák és edzésmódszrek
Benedek Endre : Focitól a labdarugásig
\N : A realizmus kora
Benedek Endre : 600 labdarugó edzésjáték
\N : Szenzációs saláták
Solženicyn, Alesandr Isaevič(1918-) : Az "orosz kérdés" a XX.század végén
Steel, Danielle(1947-) : Váratlan szerelem
Marczali Henrik (1856-1940) : Erdély Története
Földeák János : Felelned kell !
Rab Ferenc : Színes golyók
Kassák Lajos(1887-1967) : Szénaboglya
Kodolányi János : Suomi
Balogh Barna (1909-) : India hipnózisa
Yi Jing (magyar) : Ji Csing = A változás könyve
Pomogáts Béla (1934) : A tárgyias költészettől a mitologizmusig
Szegfű Gyula(1883-1955) : Nép, nemzet, állam
Jamsa, Kris : Így fejleszd a PC-det
Inotai László : Egyszerűen Word for Windows
Arady Lajos(1935-) : Reformok és kudarcok
Pintera, Albert : Macskák
Boruzsné Jacsmenik Erika : Desszertek és egyéb édességek
Fogle, Bruce : 101 kérdés, amit a cucája megkérdezne a dokitól, ha beszélni tudna
Szilágyi Kálmán : Szamóca
Melville, Joy : Csak semmi pánik !
Kerényi Károly(1897-1973) : Görög mitológia
Benedek Endre : Gyermek labdarugók felkészítése
Steel, Danielle : Újra jön a szerelem
Sheldon, Sidney(1917-) : Az éjszaka titkai
Matuz József(1925-) : Az Oszmán Birodalom története
Féja Géza (1900-1978) : Szabadcsapat
Jones, James(1921-1977) : Fütty
Lamb, Harold(1892-1962) : Tamerlan
Sértő Kálmán(1910-1941) : Hírért megszenvedtem
Hasek, Jaroslav (1883-1923) : Svejk
Lőrincz L. László (1939) : A megfojtott viking mocsara
Lőrincz L. László (1939) : A láthatatlan kolostor
Sanford, John (1944) : Átkos folt
Price, Mathew : Kicsi piros autó galibát okoz
Harkkila, Johanna : Múmin és az állatok
Sturgeon, Theodore (1918-1985) : Több mint emberi
Steel, Danielle (1947) : Nővérek
Steel, Danielle (1947) : Szerelem
Lőrincz L. László (1939) : Lebegők
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti és az angol királynő
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti és a foci
Simon, Francesca : Rosszcsont Peti alsónadrágja
Roberts, Nora (1950) : Folyóvég panzió
Phillips, Susan Elizabeth : Született csábító
Piumini, Roberto (1947) : Mesék szemnek és szájnak
McNaught, Judith (1944) : Földi menyország
Schöber, Ulrike : 1000 lófajta
Marék Veronika (1937) : Télapó és Ezüstmackó
Louhi, Kristiina (1950) : A mi kis Tomink
Louhi, Kristiina (1950) : Szia Tomi!
Mikes Lajos (1872-1930) : Sanyi manó könyve
Duga Boglárka : Állatkerti rímsoroló
Gál Éva : Neked nyílik a világ ...
Kindermann, Barbara (1955) : Romeo és Júlia
Veczkó József (1926) : Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból
Carr, John Dickson (1906-1977) : Mutatvány a sötétben
Bradley, Marion Zimmer (1930) : Avalon ködbe vész
Grippando, James (1958) : Váltságdíj egy halottért
Gregory, Philippa (1954) : A másik Boleyn lány
Gaskell, Elizaberth Cleghorn (1810-1865) : Édesek és mostohák
Ballyey, Helen : Topaz szinre lép
Ballyey, Helen : Topaz kockáztat
Boileau, Pierre(1906-1989) : Ördöngősök
Lacy, Ed(1911-1968) : Feketén fehéren
Forsyth, Frederick (1938) : Az Afgán
Foenkinos, David (1974) : Boldogság esetén
Egan, Kate : A bosszú ösvénye
Deaver, Jeffrey (1950) : A tizenkettedik kártya
Harmat Anett (1975) : Gólyára várva
Béres Melinda : A csintalan manók és az eszem-iszom varázsvers
Lévai Júlia : Magyar történelem
Havas László (1939) : Római történelem
Takáts József (1962) : Modern magyar politikai eszmetörténet
Száraz Miklós György (1958) : Cigányok
Tworuschka, Monika (1951) : A vallások világa
O' Connell, Mark : Jelek és szimbólumok enciklopédiája
Allen, Judy : Megmagyarázhatatlan jelenségek enciklopédiája
Drabant András : A rajzolás alapjai
Karai Lajos : Kurcától Tanganyikáig
Ebert, Hans-Peter : Fatüzelés
Szent-Miklóssy Ferenc (1944) : Szép szőlőből finom bort!
Csoma Zsigmond (1952) : Magyar füves- és gyógyborok
Kiss Szilvia : Fenséges kuglófok
Tompa Anna (1945) : Sérült világunk egészsége
Jankovics Éva : Miért dobtad el az életed?
Gácser Magdolna : Csodatévő virág
Wenz, Christia : PHP zsebkönyv
Gyarmathy Éva (1958) : Diszlexia
Nagy László Nándor : Amit az életbiztosításokról tudni kell
\N : Idősek vademecuma
Csajka Imre : Testnevelés és sport
Nagy Csaba : A Fertő-Hanság Nemzeti Park
\N : 1000 légi jármű
Kis Balázs (1971) : Windows Vista haladókönyv
Brümmer, Elmar (1963) : Sport
Szikszainé Nagy Irma (1944) : Magyar stilisztika
McCourt, Frank (1931) : A tanárember
Dorth, Diana : Emlékképek
\N : Meseország
Nemat, Marina(1965-) : Adjátok vissza az életemet!
Nafisi, Azar(1955-) : A Lolitát olvastuk Teheránban
: SpongyaBob Kockanadrág nagykönyve
Pozzessere, Heather Graham : Hollywodi románc
Olsen, Mary-Kate(1986-) : 16 leszek
Waltari, Mika(1908-1979) : Isten elől menekülve
Tőke Péter(1945-) : Támadás az OTP ellen
Bunyevácz Zsuzsa (1955-) : A Szent Grál üzenete
Cotterell, Maurice M. : Kelta krónikák
Spurgeon, Maureen : Kétperces mesék
Szabó Magda(1917-) : Bárány Boldizsár
Nordqvist, Sven(1946-) : A kandúr szülinapi tortája
Vámos Miklós(1950-) : Utazások Erotikában
Miler, Zdenek : A vakond esernyője
\N : Csöndes éj
Cornwell, Bernard(1944-) : Sharpe Trafalgarja
Marsh, Evelyn : A krétai szerető
Deákné B.Katalin : Legkisebbek játékai
: A három idegen
Drexlerné Stanchich Ilona(1925-) : Társadalmi viselkedéstan
Wilde, Oscar (1854-1900) : Gondolatok
Kőfalvi Tamás(1971-) : Forrástani ismeretek történelemből
Schlegel, Gabriele : A jó modor ábécéje
\N : Bábjelenetek könyve
Merle, Robert (1908-) : Gyermekkirály
Merle, Robert (1908-) : Libben a szoknya
Fodor Katalin : Zsugorfólia technikák
Günther, Sigrid : Aszalt gyümölcsök és zöldségek
Hajdu Imre : Ulti kezdőknek és haladóknak
\N : Nonprofit szervezetek Magyarországon
\N : Országok lexikona A-Z
Budai László(1934-) : Élő angol nyelvtan
Dorth, Diana : Késő bánat
Nemere István (1944) : Magyarország kormányzói és nádorai
Rees, Celia : Farkasszem
Andicsné Székely Éva : Történelmi kislexikon
Szilágyi Ágnes Judit (1966) : Érdekes személyiségek, emlékezetes viták a magyar történetírásban
\N : Találkozás a pszichológiával
Dahlke, Ruediger (1951) : Depresszió
Cuvellier, Vincent (1969) : Amikor életemben először megszülettem
Holt, Victoria (1906-1993) : A Tower asszonya
\N : Csodaország
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Asimov, Isaac (1920-1992) : Asimov teljes science fiction univerzuma
Hamilton, Laurell K. (1963-) : Az alkony ölelése
Ahern, Cecelia (1981) : Ui.
Gáspár Péter : Toroni krónikák
Bíró András (1923-) : Száz év árnyékban, kevés napsütéssel
\N : A Biblia világa
Lutz, Ute : Kíváncsi állatkölykök
Schmauder, Michael : A népvándorlás
Dannaud, Sylvie : Zene és tánc
Dannaud, Sylvie : Állatok tárlata
\N : Klasszikus detektívtörténetek
Fenyvesi, Charles (1937) : Csupa mosoly volt
Simonfi Rozália : Kisiskolások - óvodások színháza
\N : A magyar régiók zsebkönyve
Kőfalvi Tamás (1971) : Közgyűjteményi ismeretek
Hagerup, Klaus (1946-) : Markus és Diana
\N : A Magyar Köztársaság helységnévkönyve
Tasi István : Mi van, ha nincs evolució?
Gazdag László (1953-) : A világűr meghódításának első 50 éve
Billings, Malcolm : A keresztes hadjáratok
Flynn, Vince : Harmadik lehetőség
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Hirsi Ali, Ayaan : Az engedetlen
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Griffiths, Ralph Alan : Hogyan lett naggyá a Tudor-dinasztia?
\N : Az emberiség fáklyavivői
Pauli, Sabine : Amíg nem késő
Adams, Simon (1955) : Az ókori világ képes atlasza
\N : A középkor nagy csatái, 1000-1500
\N : Hetven felfedező utazás földön, vízen, levegőben
Haggett, Peter : Geográfia
Sagman, Stephen W. : Magad uram, ha gondod van...
Zsámboki Károlyné : Matematika kézzel, fejjel, szívvel
Dickschus, Arthur : Egyszerűen PC-ismeretek
Dickschus, Arthur : Egyszerűen PC-ismeretek
Jónás Jenő : Fogamzáskontroll
Rhys, Jean (1890-1979) : Széles Sargasso-tenger
Wass Albert (1908-1998) : Farkasverem
Marzinek-Späth, Edel : 100 kérdés és válasz a kutyákról
Müller, C. Wolfgang : Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá?
Buda Béla : A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája
Kósáné Ormai Vera : Neveléslélektani vizsgálatok
Németh Erzsébet (1962) : Mozdul a szó ...
Tunyogi Erzsébet : Gyógyító játék a családban
Lajkó Károly : Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk
Kozeki Béla (1937-1993) : Nevelőotthon - nevelő otthon
Árokszállási Éva : Szülőkre várva
Debreczeni József (1955) : Restauráció
Durkó Mátyás (1926-2005) : Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés
Milland, Audrey Dee : Scarlett
Ripley, Alexandra (1934) : Isteni szerelem
Heller, Joseph (1923-1999) : Gold a mennybe megy
Heller, Joseph (1923-1999) : Valami történt
\N : Mai magyar elbeszélők
Benedek Elek (1859-1929) : Toldi Miklós
Benkő Attila (1942-) : Madarak a futballpályán
Benkő Mihály : Új törvény Spártában
Bereck József (1945-) : A galambszelídítő
Berkes Péter : A bánya réme
Berkes Péter : Bezzeg a Töhötöm!
Berkes Péter : A fűre lépni veszélyes!
Aristotelés (i. e. 384-321) : Nikomakhoszi etika
Frazier, Charles : Hideghegy
\N : Szántóföldi növényvédelem
Bodker, Cecil (1927-) : A szellemleopárd
Blokker, Jan : Nagybácsit keresek
Baktay Ervin (1890-1963) : A csillagfejtés könyve
\N : Nevelőmunka az általános iskola 5-8. osztályában
Pintér Károly (1949) : Horgászati alapismeretek
Anauta : Alea, az eszkimó lány
\N : Strukturalizmus
Mérei Ferenc (1909-1986) : Társ és csoport
Rókusfalvy Pál (1931) : Az ember, fejlődése és fejlesztése
\N : A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában
Comte-Sponville, André : Kis könyv a nagy erényekről
Göbölyös N. László (1956) : A futball
Könczey Réka : Zöldköznapi kalauz
Várkonyi Zsuzsa, F. : Már százszor megmondtam ...
Hársing László(1930-) : Bevezetés az etikába
Black, Christopher : A végzet útvesztői
Takács Sándor (1931) : Az ember és környezete
Tompa Anna (1945) : Környezet és egészség
Arisztotelész(i.e.445-386) : Eudémoszi etika.Nagy Etika
Nádori László : Edzéselmélet
Vas Miklós (1946) : Életvitel
\N : Egészségnevelés
Blobel, Brigitte : Táncból kitűnő - matekból elégtelen
Blaskovits Zsuzsanna : A gömb fénye
Bodenek, Ján : Ivko édesanyja
Bodoky Richárd : Livingstone
\N : Bevezetés a pedagógiába
Vág Ottó (1929) : Óvoda és óvodapedagógia
Boglar, Krystyna : Százlábúnak hívják
Bogdány Ferenc : Kati, Péter meg a többiek
Fábry Zoltán (1897-1970) : Hazánk, Európa
Fadgyas Ferenc : A délceg őrvezető
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovic (1901-1956) : Az ifjú gárda
Bogáti Péter : A mahagóni ember
Fallada, Hans (1893-1947) : Halálodra magad maradsz
Fallaci, Oriana (1932-2006) : A haszontalan nem
Bogáti Péter : Az ágasvári csata
Bogáti Péter : Halló, itt Mátyás király!
Bogáti Péter : Az oroszlán is macska
Bogáti Péter : A Nevenincs tér lovagjai
Fallaci, Oriana (1932-2006) : Levél egy meg nem született gyermekhez
Fallada, Hans (1893-1947) : Farkas a farkasok között
Bogdán István : Dani
Faludi Ferenc (1704-1779) : Fortuna szekerén okossan ülj
Faludi Ferenc (1704-1779) : Téli éjszakák
Faludy György (1910-2006) : Pokolbeli napjaim után
Falus György : A megbízott
\N : Fantasztikus világ
Falusi tamás : Párhuzamosok
Faria, Almeida (1954) : A hódító
Bogáti Péter : Édes Pólim!
\N : Faragott koporsók
Farkas János László (1941) : Világra jönni
Bogdánfi Sándor : Óriások
Farkas Péter (1955) : Háló
Bogáti Péter : A mahagóni ember
Fast, Howard (1914-2003) : Tom Paine
Farkasházy Tivadar : Nem értem
Bognár Róbert : Sziget a viharban
Boie, Kirsten (1950-) : Szerepcsere
Farkas Zoltán : Foglyok angyala
Faulkner, William : Zsiványok
Farkasházy Tivadar (1945) : Fülig Jimmy kiadatlan levelei
Farkasházy Tivadar (1945) : Mitisír a hogyishívják?
Fast, Howard (1914-2003) : Spartacus
Fast, Howard (1914-2003) : Második nemzedék
Fast, Howard (1914-2003) : Bevándorlók
Fast, Howard (1914-2003) : Mózes, Egyiptom hercege
Fast, Howard (1914-2003) : Silas Timberman
Fast, Howard (1914-2003) : Névtelenek balladája
Boireau, Jacques : Sztrájk van, babám!
Fassang János Pál : Trabanttal a damaszkuszi úton
Bonsels, Waldemar : Maja a méhecske
Faust, Frederick : Rajta, Montana!
Borbás Mária : Tél Budán
Borbély László : Allah kerim
Borbély László : Kincskeresők
Borbély László : A Poseidon titka
Borbély László : A Senki-szigeti nagy kaland
Borbély László : Vihar Bogárország felett
Borbély László : A tenger hősei
Borbély László : Egy magyar fiú Kongóban
Wolf, Kate : Lassie és a titokzatos balesetek
Brasnyó István : Hogyan kell szivárványt festeni?
Breszt Borisz : A budai portya
Brechbühl, Beat : Bucok és a többiek
Bredberg, Ingrid : Katrin professzor
Bright, J.E. : Jégkorszak
Brock, Peter : Nelli
Bródy Sándor : Az egri diákok
Brock, Peter : Választékos Oszkár
Bruckner, Karl (1906-1982) : A Veréb FC
Bruckner, Karl : Szadako élni akar
Brontë, Charlotte (1816-1855) : A lowoodi árva = Jane Eyre
Broszkiewicz, Jerzy : Egész héten esni fog?
Broszkiewicz, Jerzy : Chopin élete
Faulkner, William (1897-1962) : Vad pálmák
Faulkner, William (1897-1962) : Megszületik augusztusban
Faulkner, William (1897-1962) : Hajnali hajtóvadászat
Faulkner, William (1897-1962) : Eredj, Mózes
Faulkner, William (1897-1962) : Példabeszéd
Faulkner, William (1897-1962) : Sartoris
Faulkner, William (1897-1962) : Szentély
Bulicsov Kir : Egy kislány a Földről
Faulkner, William (1897-1962) : Tanyán
Burkus Valéria : Irány a tenger
Fáy András (1786-1864) : Lúd és orr
Burgess, Melvin : Billy Elliot
Burnett, Frances Hodgson : A kis lord
Fazekas László (1924) : Nevetséges mozdulatok
Fazekas Mihály (1766-1828) : Fazekas Mihály művei
Jámbor Mariann : Házi sütemények
Bagdy Emőke (1941) : Lelkemben a templom, s rajtam a palást
Gaál Éva (1940) : Óra-sziget
Zurhorst, Eva-Maria : Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz
Márkus Attila : Számok, számolás, számolászavarok
Mackintosh, Nicholas J. (1935) : Az IQ és az emberi intelligencia
Biddulph, Steve (1950) : Hogyan neveljük a kicsiket?
Cicero, Marcus Tullius (i.e. 106-i.e. 43) : A legfőbb jóról és rosszról
Molnár Judit : Magyar - német szó- és kifejezésgyűjtemény az EU-csatlakozás után
Szurmainé Silkó Mária : Ajándékomat megbecsüld!
\N : Média, nyilvánosság, közvélemény
Korcsmáros Pál (1916-1975) : Az arany ember
Boda Attila : Pókerakadémia
Tamási Áron (1897-1966) : Ábel a rengetegben
Varga László, D. (1946) : Népi foglalkozások és mesterségek
Casati Modignani, Sveva : Fekete hattyú
Budai Kulcsár János(1937-) : Madárlátta álmok
Brezina, Thomas (1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Brezina, Thomas(1963-) : Hét tappancs gazdája, Penny
Bourgeois, Paulette : Fraklin és a Teknős-tó kincse
Bourgeois, Paulette : Franklin és a számítógép
Bourgeois, Paulette : Franklin és a megbocsátás
Bourgeois, Paulette : Franklin és a dadus
Anderson, Joan (1943-) : Befejezetlen házasság
Bourgeois, Paulette : Franklin és a barátság
Weitze, Monika (1956-) : Mese a rózsaszín elefántról, aki nagyon szomorú volt, aztán újra jobban érezte magát
\N : Thomas a gőzmozdony
Wass Albert (1908-1998) : A mátyás és az őz meséje
Christie, Agatha(1891-1976) : A kutya se látta
Christie, Agatha(1891-1976) : Gyilkosság méretre
\N : Verses állatmesék
Minot, Susan(1956-) : Dőreség
Stilton, Geronimo : A szerelem, akár a sajt...
Reményik László (1959-) : Feketeleves
Masannek, Joachim(1960-) : A vad focibanda
Lustbader, Eric(1946-) : Bourne öröksége
Griffin, W. E. B. : Kémek háborúja
Ipacs Mária Katalin : Gyalogszer, meztélláb indultam
Herédi Károlyné : Mindörökké
Ragde, Anne B. (1957-) : Berlini nyárfák
Radnai Gáborné : Elcsábítva
Veres Tamás (1976-) : Gazemberségből kitűnő
Gaiman, Neil(1960-) : Csillagpor
Connelly, Michael(1956-) : Halálszoros
Gaál Éva(1940-) : Safir és Safina Afrikában
Veres János : A bükkábrányi 8 millió éves mocsárerdő
\N : Mondókák, dalok kicsiknek
Horváth Andrea : Az asztrológia kézikönyve
Burkus Valéria : Toni titka
Spiró György (1946) : Csirkefej
Miler, Zdenek : A kisvakond és az ősz
Pedevilla, Pia : Karácsonyváró ötletek színes papírból
Dobos Éva : Gyöngyös gyűrűk és láncok
Hackstein, Hermann : Vízi kertek lexikona
Veress István (1932) : 100 jó kérdés az állatvilágról
Johnson, Owen (1966) : Európa fái
\N : A magyarországi vadvizek világa
Várnai Ferenc(1936- : Szivárványos az ég alja
Rosta Erzsébet : Hiedelmek, hagyományok, babonák
Adams, Ken : Hozd ki a legtöbbet a gyerekedből !
Mackay, Francis : A normandiai partraszállás előzményei
: Thomas a gőzmozdony nagykönyve
Balázs-Art Valéria (1956) : Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon
Nagy Bandó András (1947-) : A táltossá lett kiscsikó
Marék Veronika (1937-) : A kockásfülű nyúl
Radics Mária : Ajándékcsomagolás
Hoffmann, Susanne : Aranykarácsony
Hahn, Angelika : Papírrepülők
Weninger, Brigitte (1960-) : Pauli, gyere haza!
Budaházi Brigitta : Különleges albumok
Brinkmann, Katja (1964) : Hangulatos lakásdíszek
Gripsrud, Jostein : Médiakultúra, médiatársadalom
Vingt-Trois, André(1942-) : A család
Hofmeister-Tóth Ágnes : Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
\N : Tanulságos állatmesék
Lengyel Péter : Mert én tudom, honnan jöttem, és hová megyek...
Taylor, Barbara : Az állatok birodalma
Jakubecz Márta : Isten állatkái
Chapman, Gary(1938-) : Maradjunk együtt !
Somogyváry Gyula (1895-1953) : Vasfejű a vásárban
Griffin, W. E.B. : A tengerészgyalogosok
Müller Péter (1936) : Örömkönyv
Budai László (1934) : Angol nyelvtan
Berényi Nagy Péter : A büszke kiskakas
Móra Ferenc (1879-1934) : A világ vándora
Mertiny, Andrea : A természet felfedezése és védelme
Berényi Nagy Péter : Csalimese
Bhutto, Benazir(1953-2007) : A Kelet lánya
Berényi Nagy Péter : Verses-mesés könyv
Roberts, Nora (1950) : Egy házban az ellenséggel
Berry, Steve(1955-) : A templomosok öröksége
Pilcher, Robin (1950) : Újrakezdés
Spinder, Erica : Lélekölő múlt
Hoffman, Alice (1952) : Itt a Földön
Péter Erika : versek jeles napokra
Breitenöder, Julia : A királykisasszony fogkrémje
Weiner, Jennifer (1970) : Kismamák pácban
Vargas Llosa, Mario (1936) : A rossz kislány csínytevései
Nordqvist, Sven (1946-) : Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt
Varga Domokos (1922-2002) : Kölyökkóstolgató
Móra Ferenc (1879-1934) : Kéményseprő zsiráfok
\N : Karácsonyi fények
Havukainen, Aino : Tatu és Patu fura masinái
Ozick, Cynthia (1928) : Egy letűnt világ örököse
Obermeier, Siegfrid (1936) : Salamon és Sába királynője
Lőrincz L. László (1939) : Thumo
Grimm, Jacob (1785-1863) : A kék fényű lámpás
\N : Bob a mester nagykönyve
Olsen, Mary-Kate (1986-) : 16 leszek
Levy, Joel : A tudomány zsebkönyve
Brezina, Thomas (1963-) : Zongoranyúzó
Brezina, Thomas (1963-) : Szellemek a kollégiumban
Fodor Gyöngyi : A királykisasszony fogyókúrája
Emmett, Jonathan : Téli varázslat
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Szász Erzsébet : Magyarország képes történelmi atlasza
\N : Barbie a sziget hercegnője
\N : A meseszövés változatai
Nagy Beáta (1961) : Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekellátásban a seciális szükségletű gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében
Gerritsen, Tess(1953-) : Fehér akták
Benedek Elek (1859-1929) : Ördög Rózsa
Grwood, Julie(1946-) : Álmaim hercege
Berg Judit (1974-) : Tündérváros
Benzoni, Juliette(1920-) : A szerelem és a halál játéka
Benzoni, Juliette(1920-) : A szerelem és a halál játéka
\N : Az aranyszőrű bárány
Pálinkás Tímea : Angol nyelvtan magyyar fejjel
Berényi Nagy Péter : Álmot hozó mesék
Benzoni, Juliette(1920-) : A szerelem és a halál játéka
Accovis, Maviangela : Hogyan legyen vidám a szünidő?
Aiken, Joan(1924-2004) : Visszatérés a mansfieldi kastélyba
Thoroczkay Miklósné (1940) : A beszéd építőelemei
Falcones, Ildefonso(1959-) : A tenger katedrálisa
\N : Modern kínai elbeszélők
Ormos Mária (1930) : Közép-Európa
\N : Nemzeti művelődések az egységesülő világban
Jacobovici, Simcha (1953) : Jézus családjának sírboltja
Dobson, James C. (1936) : Hét megoldás kiégett szülőknek
Butler, William : Pillangóforradalom
Safranski, Rüdiger (1945) : Friedrich Schiller avagy A német idealizmus felfedezése
\N : Pszichológiai szempontok megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan és az Idegenlégió
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan és az elveszett birodalom
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan,a nagyszerű
\N : Gerecse, Vértes, velencei-hegység [Kart. dok.]
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan a föld mélyén
Logan, Lesley : London
Kornya István : Debrecen, Hajdúszoboszló és a Hortobágy vidéke
Faludy György (1910-2006) : Pokolbeli víg óráink
Burány Nándor : Megtorlás
Burány Nándor : Megtorlás
Shields, Carol (1935-2003) : Jane Austen
Szűts László (1937) : Szójátéktár
Radosza Sándor : Gyerekszáj, gyerexály
Divakaruni, Chitra Banerjee(1956-) : Szívtestvérem
Kamler, Kenneth : Orvos az Everesten
Cornwell, Bernard (1944-) : Sharpe zsákmánya
Pacino, Al (1940) : Al Pacino
Fonda, Jane (1937) : Eddigi életem
Bellér Ágnes : Antal Imre
\N : Ifjúságsegítés
Burnett, Frances Hodgson : A padlásszoba kis hercegnője
\N : Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához
Burnett, Frances Hodgson : A padlásszoba kis hercegnője
Day, Malcolm : A klasszikus mitológia 100 alakja
McDowell, Josh : Az apai kapcsolat
Carson, Paul(1949-) : Fogolyszöktetés
Burnford, Sheila : Hihetetlen történet
Brown, Sandra(1948-) : Felejthetetlen csók
Lambert Miklós : Hobbim az integrált áramkör
Burnford, Sheila : Hihetetlen történet
Novak, Karel : Rádióamatőrök barkácskönyve
Adorján Bence (1921) : Számítástechnika tegnap, ma, holnap
Ormos Mária(1930-) : Európa a nemzetközi küzdőtéren
Burnett, Frances Hodgson : A titkos kert
Burnett, Frances Hodgson : A titkos kert
Szurdi András (1944) : Pókerkönyv
Láng István (1931) : Az alkalmazkodó mezőgazdaság
Tompa Béla (1928) : Innováció a mezőgazdaságban
Hawass, Zahi(1947-) : A fáraók hegyei
Seléndy Szabolcs (1939) : Biogazdálkodás
Caddy, Eileen (1917) : Válaszd a szeretetet!
Orbán Éva : Iránytűk '56
Burnett, Frances Hodgson : A kis lord
Örkény István (1912-1979) : Egyperces novellák
Butler, William : Pillangó-forradalom
Orbán Éva : Üzenet a barikádokról
Orbán Éva : Üzenet a barikádokról
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan és az örök élet
Burroughs, Edgar Rice : Tarzan és az őrült
Byng, Georgia : Molly Moon hihetetlen kalandja a hipnózissal
Clayton, Peter A.(1937-) : Fáraók krónikája
Cabot, Meg : Fedőneve: Kasszandra
Cabot, Meg : Veszélyes terepen
Etchegoin, Marie-France : A da Vinci-kód nyomában
\N : Az emberiség krónikája
Cabot, Meg : A mediátor
Calvino, Italo : A famászó báró kalandjai
Carter, Melanie : Kávéházi szerelem
Carev, Radi : A sánta farkas
Commager, Henry Steele(1902) : A második világháború története
Fövényi józsef(1936-) : A cukorbetegségről mindenkinek
Carpelan, Bo : Julius, a fej
Hevesi Adrás : Mesék a cukorról
Bernád Dénes : Horrido
Quick, Amanda : Lekésett esküvő
Brown, Sandra(1948-) : Belépő a menyországba
Carter, Peter : Góliát árnyékában
Cauvin, Patrick : E=mc2 - szeretlek
Cavanna, Betty : Mintha nővérek lennénk
Cervantes Saavedra, Miguel de : Don Quijote de la Mancha
Woodiwiss, Kathleen E. : Csalóka lángok
Soud, Leila A. : Sivatagi árnyék
Galsky, Desider : Kalandorok, felfedezők, pénzcsinálók
Falconer, Colin(1953-) : Kleopátra
Woodiwiss, Kathleen E. : Kötelező szerelem
Thomas, Danielle : A sötétség gyermekei
Nagy Károly : Hej Balkán !
\N : Könyv és könytárhasználati ismeretek
Trencsényi László(1947-) : Ókori görögök, mai gyerekek
Kemény György : Edzők, mágusok, varázslók
Szamosi Tamás(1936-) : Elsősegélynyújtás gyerekeinknek
Tóth Tibor(1935-) : Hogyan akarsz élni?
Klimes Károly : A neurotikusok világa
Frank Júlia : Disznótorban
Felix, Jeri : Kígyók
Schmidt Egon : Kígyókról, békákról
\N : Száz rejtély a magyar történelemből
Maxwell-Hudson, Clare : Masszázs
Kälberer, Stefan : Kerékpárok javítása
Plas, Rob van der : Kerékpárjavítás házilag
Köves Pál : Általános statisztika
Fazekas Mihály (1766-1828) : Fazekas Mihály összes művei
Fedor Ágnes (1911) : Életveszélyes nagymamakép
Fedor Ágnes (1911) : Három dáma rámában
Fehér Béla : Zöldvendéglő
Cervantes Saavedra, Miguel de : Don Quijote
Fehér Béla (1949) : Egyenes Kecske
Chidolue, Dagmar : Toni, te drága!
Fehér István : Válogatott bölcsességek
Dániel Anna : Toll és trónus
Fehér Klára (1922-1996) : Egyetlen mondat törökül
Fehér Klára (1922-1996) : Nem vagyunk angyalok
Cibula, Václav : Prágai regék
Fehér Klára (1922-1996) : Narkózis
Fehér Klára (1922-1996) : Szexmozi
Fehér Klára (1922-1996) : Hová álljanak a Belgák?
Clements, Andrew : Frindli
Fehér Klára (1922-1996) : Perben, haragban
Clarke, Arthur Charles : Delfinek szigete
Fehér Klára (1922-1996) : Pálmasor Opatijában
Fehér Klára (1922-1996) : Ma éjjel ne aludj
Cleary, Beverly : Beus és Ramona
Fehér Klára (1922-1996) : A tenger
Fehér Klára (1922-1996) : Ne láss, ne hallj, ne szólj!
Fehér Klára (1922-1996) : Egyszer - és soha többé
Coldwell, Joe : Johnny Fortunate kalandjai
Fehér Klára (1922-1996) : Búcsú a tengertől
Feinek György (1939) : Aranylakodalom
Collins, Terry : E.T., a földönkívüli
Coleman, William L. : Jöjj, számoljuk meg a csillagokat
Commin, Hélene : Lassie kölyke
Commin, Hélene : Lassie kölyke
Cleary, Beverly : Ramona
Cooper, James Fenimore : A vörös kalóz
Cooper, James Fenimore : Vadölő
Fehérné Victor Gabriella (1891-1971) : A pataki vár gyöngye
Feinstein, Elaine : Lady Chatterley vallomása
Cooper, James Fenimore : Az utolsó mohikán
Féja Géza (1900-1978) : Visegrádi esték
Féja Géza (1900-1978) : Lapszélre
Féja Géza (1900-1978) : Kurucz idő
Féja Géza (1900-1978) : Sűrű, kerek erdő
Féja Géza (1900-1978) : Csillagok vigyáznak
Féja Géza (1900-1978) : Bölcsődal
Féja Géza (1900-1978) : A léleklátó kutya
Féja Géza (1900-1978) : Dózsa György
Fejér György János (1940) : Fordított alapállás
Fejes Endre (1923) : Cserepes Margit házassága
Fejes Endre (1923) : A hazudós
Fejes Endre (1923) : Jó estét nyár, jó estét szerelem
Fejes Endre (1923) : Lemaradt angyalok
Fejes Endre (1923) : Szerelemről bolond éjszakán
Fejes Endre (1923) : Rozsdatemető
Fejes Endre (1923) : Szabadlábon
Fejes Endre (1923) : Vidám cimborák
Corder, Zizou : Charlie és az oroszlánok
\N : A fejnélküli szellem
Fejtő Ferenc (1909-) : Érzelmes utazás
Copic, Branko : Állatország lakói
\N : Fekete dekameron
Fekete Gyula (1922) : Csőre töltött gondolat
Fekete Gyula (1922) : Eszmélet
Fekete Gyula (1922) : Csördülő ég
Fekete Gyula (1922) : Az első csók
Fekete Gyula (1922) : Perújrafelvétel
Creech, Sharon : Anya nélkül soha
Fekete Gyula (1922) : Az orvos halála
Fekete Gyula (1922) : Április, május, június
Fekete Gyula (1922) : Süket a meztelen király
Fekete Gyula (1922) : Száz korty tenger
Fekete Gyula (1922) : Hogyan lettem író?
Fekete Gyula (1922) : Sarkcsillag
Fekete Gyula (1922) : Madártávlat
Fekete Gyula (1922) : Gondolkozzunk, magyarok!
Crossley-Holland, Kevin : Arthur király
Crossley-Holland, Kevin : Arthur király
Fekete Gyula (1922) : Napló a történelemnek
Csák Gyula : Vadász
Fekete Gyula (1922) : Ezeregyedik esztendő
Fekete Gyula (1922) : A falu szépe. A hű asszony meg a rossz nő. Az orvos halála
Fekete Gyula (1922) : Vallomás hajnalig
Fekete Gyula (1922) : Vitairat a jövőről
Fekete Gyula (1922) : Hiányzik egy férfi
Fekete Gyula (1922) : Bodrog-parti szerelmeink
Fekete Gyula (1922) : Tengercsepp
Cseh István : Bubu
Fekete Gyula (1922) : Történelem hangszalagon
Fekete István (1900-1970) : Gyeplő nélkül
Fekete István (1900-1970) : Napló. Hajnalodik
Csehov, Anton : Gyerekek, kutyák, farkasok
Fekete István (1900-1970) : Számadás
Fekete István (1900-1970) : Zsellérek
Fekete István (1900-1970) : Tíz szál gyertya
Csepécz Szilvia, M. : Hess-hegy titka és a fapapucsok
Fekete István (1900-1970) : Képzelet és valóság
Csengey Gusztáv : A mocsarak királya
Fekete István (1900-1970) : Erdei utakon
Cseres Tibor : Az utolsó bűbájos meg a tanítványa
Csernai Zoltán : Csukák, harcsák és rosszcsontok
Fekete István (1900-1970) : Emberpor
Fekete István (1900-1970) : Kittenberger Kálmán élete
Fekete István (1900-1970) : Barangolások
Fekete István (1900-1970) : Búcsú
Fekete István (1900-1970) : Csend ; 21 nap
Fekete István (1900-1970) : Vadászatok erdőn, mezőn
Pomogáts Béla (1934) : Kárpát-medencei körséta
Fekete István (1900-1970) : Őszi vásár
Fekete István (1900-1970) : Rózsakunyhó
Fekete István (1900-1970) : Csend
Csernai Zoltán : Farkaskölykök és vízipockok
Paravicini, Werner : Merész Károly
Fekete István (1932-) (ifj.) : Keresztutak
Fekete János (1928) : Medúzák
Csíki Kovács Dénes : Tündér a havason
Fekete Sándor (1927) : A kamasz álma
Fekete Sándor (1927) : Gyermekkorom csendőrosztagában
Csire Gabriella : Ráma és Szítá csodálatos története. A nagyravágyó kőmajom
Fekete Sándor (1927) : Kossuth Lajos
Feldeková Ol'ga : Mókus
Lewis, Norman : Nápoly, 1944
Feleki László (1909-1989) : Mindenféle híres emberek
Feleki László (1909-1989) : Selgas
Szabó László : Piave 1918
Feleki László (1909-1989) : Isten veled atomkor!
Feleki László (1909-1989) : Homo sapiens
Török Béla : Zenehallgatás az óvodában
Félicité, Annabelle (írói név) : Nem tudon sírba vinni a titkom
Tegzes György : Hétfokú olvasógyakorlatok 1.
Felszeghy Csaba : Törökinduló
Csonkaréti Károly : A Levante hajóraj magyar tengerésze
Koreny János : A Magyar Televízió története kezdetektől - napjainkig
\N : Felszállnak a sikoltások, Ibéria
Felszeghy Csaba (1968) : A hegy szíve
Tátrai Zsuzsanna : Jeles napok, ünnepi szokások
Róka Sándor : A matematika humora
Webster, Stephen : Evolúció
Nemere István : Jó éjszakát, királynő !
Wodehouse, Pelham Grenville(1881-1975) : Valami új
Csokonai Vitéz Mihály : A Reményhez
Fenákel Judit (1936) : A fénykép hátoldala
Fenákel Judit (1936) : Akvárium
Fenákel Judit (1936) : Dokumentumok U. M.-ról
Csontos Gábor : Suhogó völgy
Fenákel Judit (1936) : A cég embere
Csorba Piroska : Csókolom, jól megnőttem!
Fenákel Judit (1936) : Levélária
Fenákel Judit (1936) : Szégyen
\N : A sárkány könnyei
Fenákel Judit (1936) : Tíz nap vidéken
Fenákel Judit (1936) : Az élet vidám dolog
Fenákel Judit (1936) : Egy bizonyos Remény utca
Fenákel Judit (1936) : Lili utazásai ; Dokumentumok U. M.-ről ; Az elhallgatás
Fenákel Judit (1936) : Itt járt a házmesterné
Fenákel Judit (1936) : A negyedik segéd monológja
Fenákel Judit (1936) : A hagyaték
Fenákel Judit (1936) : Egy regénye mindenkinek van
Fendrik Ferenc (1911) : A halott cápa
Fendrik Ferenc (1911) : Séta a szivárványon
Fendrik Ferenc (1911) : Két szék az esőben
Fenoglio, Beppe : Micsoda gyönyörű tavasz
\N : Fény és mosoly
Fenyő Miksa (1877-1972) : Önéletrajzom
Fenyő Miksa (1877-1972) : Az elsodort ország
Fenyvesi, Charles : Mikor kerek volt a világ
Fenyvesi Csaba (1961) : A jog humora
Ferdinandy György (1935) : Furcsa, idegen szerelem
Ferdinandy György (1935) : A francia vőlegény
Ferdinandy György (1935) : Nézem az életemet
Ferdinandy György (1935) : Szerecsenségem története
Ferdinandy György (1935) : Szomorú szigetek
Balázs Sándor(1925-) : Zöldségkülönlegességek
Farkas Csaba : Windows és Office 97 felhasználóknak
Ferdinandy György (1935) : Távlattan
Ferdinandy György (1935) : Üzenőfüzet
Ferdinandy Mihály (1912) : Kun László siratása
Ferdinandy Mihály (1912) : Góg és Magóg
Ferber, Edna (1887-1968) : Mekkora? Ekkora!
Ferdinandy György (1935) : Az amerikai telefon
Fenyves Mária Annunciata (1932) : Régi tanya
\N : Hagymafélék
Karácsony Lajos : Német nyelvtan a középiskolák számára
Ferenczy József : Perbeszédtől a párbeszédig
Ferenczy Anna : Pitypangkoszorú
Várkonyi Ágnes, R.(1928) : Buda visszavívása, 1686
Ferenczy Hanna, G. (1926) : Ellenfényben
Balfour, Michael : Titokzatos megalitok
Ferreira de Castro, José Maria : Örökkévalóság
Ferreira de Castro, José Maria : Napfényes házikó
Ferreira de Castro, José Maria : Örökkévalóság
Ferko, Milan (1929) : Ha nekem puskám volna
Fernandez, Dominuque : Becsületbíróság
Horányi Özséb : Jel, jelentés, információ
Csuka János(1902-1962) : A délvidéki magyarság története, 1918-1941
Gömöri Endre : Irán
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Fernandes, Maria Dezonne Pacheco : A Kisasszony
Ferres, Antonio : A legyőzöttek
\N : A Fészek
Festa Campanile, Pasquale (1927-1986) : A lator
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : A hamis Néró
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : A siker
Ferencz Zsuzsanna (1943) : Pöszi, a kommunista örömök lánya
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : A csúnya hercegnő
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : A zsidó háború
Cawthorne, Nigel : Rémtettek
Telegdi Zsigmond (1909) : Bevezetés az általános nyelvészetbe
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Balgák bölcsessége avagy Jean-Jacques Rousseau halála és megdicsőülése
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Az Oppermann testvérek
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Rókák a szőlőben
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Jud Süss
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Száműzetés
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) : Goya
Zsigmond Győző(1959-) : Nyelvi rejtvény, játék, verseny
\N : Szigetvári emlékkönyv
\N : Fizika
Feval, Paul (1817-1887) : A fekete Brigád
Feval, Paul (1817-1887) : A púpos
: Fiatal írók könyve
Jeszenszky Árpád : Oltás, szemzés, dugványozás
Czáka Sarolta : A metszés ábécéje
Ficsku Pál : Élni három nővel
Field, Rachel (1894-1942) : Egy asszony három élete
Filep Tamás Gusztáv (1961) : Az ellenállás vize
Filimon, Nicolae (1819-1865) : Régi és új urak
Fielding, Helen (1958) : Nagy szerelmem története
Fielding, Henry (1707-1754) : A héhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete
Fielding, Henry (1707-1754) : Tom Jones
Fielding, Henry (1707-1754) : Joseph Andrews és barátja, Mr. Abraham Adams kalandjai
Macomber, Debbie : Kereszteződések
Filipacchi, Amanda : Meztelen férfiak
Filipovic, Zlata : Zlata naplója
Filipowicz, Kornel (1913) : Ritka pillangó
\N : Finn elbeszélők
Fielding, Joy (1945) : Lopakodó árnyak
\N : Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák
Csuka Edit : Kati
Melville, Herman : Moby Dick, a fehér bálna
Csulák Mihály : Mindenütt vannak csillagok
Fiori, Cesira : A tirrén-tengeri szigetek foglya
\N : A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései
Curtis, Christopher Paul : Bud vagyok, uram!
\N : Firenzei éjszakák
Réthy Endréné(1943-1981) : A tanítás-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek elemzése
Kampis Antal : Greco,1547-1614
Fisher, Carrie (1956) : Édes gyermekem
Fischer, Tibor (1959) : A béka segge alatt
: A dozen stories
\N : A Flamingó
Curwood, James Oliver : Fürge Villám
Curwood, James Oliver : Fürge Villám
Curwood, James Oliver : A Sziklás-hegység királya
Fitzgerald, Francis Scott (1896-1940) : Üzenet a dzsesszkorszakból
Fitzgerald, Penelope : Freddie iskolája
Fitzgerald, Francis Scott (1896-1940) : Újra Babilonban
Lajta Edit : Greco, Velazquez, Goya
Wallace, Edgar(1875-1932) : A smaragd nyaklánc
Shakespeare, William(1564-1616) : [Nyolcadik]VIII.Henrik
Fitzgerald, Penelope : Emberi hangok
Czifferszky István : A sete bárány és a kuvasz
Czifferszky István : A gemenci bak és más vadászelbeszélések
Fitzgerald, Francis Scott (1896-1940) : Az éj szelíd trónján
Fitzgerald, Francis Scott (1896-1940) : Az utolsó cézár
Czifferszky István : Ördöggyűrű
Fitzgerald, Penelope : A könyvesbolt ; A part mentén
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Bouvard és Pécuchet
Flaubert, Gustave (1821-1880) : Gustave Flaubert művei
Florus, Lucius Annaeus : Róma háborúi
Flusser, Vilém (1920-1991) : Az ágy
Dahl, Roald : Boszorkányok
Fleury, Georges : Koumbala
Fleury, Georges : Kheopsz
Dahl, Roald : Danny, a szupersrác
Flusfeder, David (1960) : Ajándék
Fodor Sándor (1927) : Ki ez a ... majdnem?
Fodor Sándor (1927) : A tizenegyedik üveg
Fodor Sándor (1927) : Bimbi tábornok
Frisch, Max (1911-1991) : Homo Faber
Tóth Tiborné : Értékelés és minőség a közoktatásban
Dahl, Roald : Matilda három csodája
\N : Művelődéstörténet
Dahl, Roald : Szofi és a Habó
Dániel Anna : Hiányzik Szecső
Dallos Sándor : Élet az ecetfák alatt
Dáné Tibor : A fáraó igazlátó szeme
Danesi, Maria : Az utolsó mohikán
\N : A tudománytól a tömegkultúráig
Dániel Anna : Margot királyné gobelinjei
Dániel Anna : Széllovasok
\N : A hegesztés alapismeretei
Dániel Anna : Karambol
Dániel Anna : Erzsébet királyné
Henn, Guido : Fajátékok
Havranek Karel : Kézi munkák az asztalosiparban
Grempsperger Géza : CO2-védőgázas ívhegesztés
Dániel Anna : Erzsébet királyné
Jarvis, DeForest Clinton : Az almaecet és a méz
Nance J. John : Végzetes légörvény
Dániel Anna : Erzsébet királyné
\N : Jaj hol a múltunk?
Nagy László(1927) : Az erős fekete bég
Dániel Anna : Az együttes
Keating, Richard : Fotózásról utazóknak, nyaralóknak
Forray R.Katalin(1942) : A cigány etnikum újjászületőben
Rostás-Farkas György(1949-) : Ősi cigány mesterségek és foglalkozások
Dániel Anna : Találkozások napja
Dániel Anna : Találkozások napja
Daniels, Lucy : Édes Charity
Daniels, Lucy : Megbízható cicusok gazdit keresnek
Daniels, Lucy : Ki különbözteti meg ezeket a kölyköket?
\N : Folytatásos önéletrajz
Fischer, Tibor (1959) : A gógyigaleri
Daniels, Lucy : Cicák a pácban
Fletcher, Aaron : Vad vidék
Fodor András (1929-1997) : Ezer este Fülep Lajossal
Fodor András (1929-1997) : Szó, zene, kép
Daniels, Lucy : Nyuszik a fürdőszobában
Fodor András (1929-1997) : Szülöttem föld
Daniels, Lucy : Kutyák a kamrában
Fodor András (1929-1997) : Futárposta
Fodor András (1929-1997) : A somogyi diák
Fodor András (1929-1997) : A hetvenes évek
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Hanák Katalin : Társadalom és gyermekvédelem
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Bischof, Herbert : Gyümölcsfák metszése egyszerűen
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Fodor András (1929-1997) : A Kollégium
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
\N : Minden napra egy tanács kertbarátoknak
Fodor András (1929-1997) : A hetvenes évek
Brunner Tamás(1925-) : Kis fákon nagy termés
Daniels, Lucy : Róka a vitrinben
\N : Nemek és igenek
Daniels, Lucy : Medvék az istállóban
Fodor József : A történelem sodrában
Fodor József : Emlékek a hőskorszakból
Daniels, Lucy : Tigris az ösvényen
Folder, Jolin Sir : Murphy menedzser törvénykönyve
Folder, Jolin Sir : Murphy autós törvénykönyve
Daniels, Lucy : Sünik a nappaliban
Daniels, Lucy : Jess, a skót juhász
Fontane, Theodor (1819-1898) : A körtefa alatt ; L'adultera
Fontane, Theodor (1819-1898) : Effi Briest
Fontane, Theodor (1819-1898) : Porosz esküvő ; A Poggenpuhl család
Fontane, Theodor (1819-1898) : Hajó Koppenhága felől
Fontane, Theodor (1819-1898) : Effi Briest ; A Poggenpuhl család
Daniels, Lucy : Delfin napló
Daniels, Lucy : Delfin napló
Daniels, Lucy : Delfin napló
Daniels, Lucy : Delfin napló
Dickens, Charles (1812-1870) : Karácsonyi ének ; Harangszó
Fontana, Anna Carlot : Brinkmann professzor új élete
\N : Folytassa fondorlatosan mozgatva
Daudet, Alphonse Louis Marie : Árvák hajója
Ford, John (1596-1640?) : Kár, hogy ká
Forbes, Colin (1923) : Örvény
Forester, Cecil Scott (1899-1966) : Konvoj a láthatáron
Fodor András (1929-1997) : Szólj költemény
Daudet, Alphonse : Tartarin Afrikában
Ford, Ford Madox : A jó katona
Forsyth, Frederick (1938) : Meghökkentő mesék
Forsyth, Frederick (1938) : Isten ökle
Datta, Arup Kumar : Az orrszarvú-akció
Forster, Edward Morgan (1879-1970) : Szoba kilátással
Forsyth, Frederick (1938) : Az Odessa-ügyirat
Dávid Antal : Háromszék nem aluszik
\N : Fortunatus és Magelóna históriája
Dávid Antal : Az első felvonás
\N : A forrófejű Andron
Fowles, John (1926-) : A mágus
Fowles, John (1926-) : Daniel Martin
Dávid Antal : A szolgadiák
Földényi F. László (1952) : A medúza pillantása
Földényi F. László (1952) : A tágra nyílt szem
Földényi F. László (1952) : A túlsó parton
Földes Anna (1930) : Beszélgetni jó
Földes Jolán (1903-1964) : A halászó macska uccája
Földeák János (1910) : Hajdani ügyfelek
Földeák János (1910) : Nemcsak magánügy
Dávid Antal : Erdély nagy romlása
Dávid Antal : A kolzsvári futár
Dávid Antal : Muzsikáló kút
Dávid Antal : A tanú
Dávid József : Talpasok unokái
Davidicsev, Lev : Kislány a porondon
Davidts, Jean-Pierre : Találkozás a kis herceggel
Deák Ferenc : Zsivány
De Amicis, Edmondo : Szív
Dedková, Jarmila : Martina újra táncol
DeJong, Meindert : Kerék az iskolán
Bán Judit : Anya vagyok, bombanő
\N : Isten kegyelmében
\N : Tévé előtt - védtelenül?
Bosco, Peter I. : Az első világháború
Magyar Elemér : Karácsonyi kaland
Piumuni, Roberto (1947-) : Mesék egy szuszra
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
Wolfson, Richard : Gyermekünk testbeszéde
Gágyor József(1941-) : Szeret?Nem szeret?
\N : Mit mutat a horoszkóp?
Jung, Carl Gustav(1875-1961) : Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről
\N : Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek
\N : Foglakoztatáspolitikai orvosságos és méregraktár
Taxner-Tóth Ernő (1935) : A Brontë-nővérek világa
\N : A felvilágosodás gondolkodói
Krasznahorkai László(1954-) : Sátántangó
Kenneth, Claire(1923-2000) : Egon naplója
Dejcs, Alekszandr : Heine élete
Degener, Volker W. : Mi közünk hozzá?
Kosztolányi Dezső : Édes Anna
\N : 25 év
Stein, Diane : Reiki
Dékány András : A gyöngyhalászok titka
Andor Domokos : A kiskertek eszközei és gépei
\N : Milyen nép a magyar?
\N : Miért nem bírják a magyarokat?
Kövér György : 1873
Bakos István (1929) : A szőlőbetakarítás gépesítése
Bálint György (1919) : Mesterfogások kezdő és haladó kertészkedők számára
\N : Szerepváltozások
Balázs Klára : Bogyós gyümölcsűek védelme
Bálint György (1919) : Kedves Húgom!
Gömöri Endre : Szupergazdagok
Slodowy, Adam : Házi mindentudó
Balla András : Ősztől Őszig a kertbarátoknál
Graves, Robert : A görög mitoszok
Bálint György : Újabb mesterfogások kezdő és haladó kertészkedők számára
Kákosy László(1932-) : Ré fiai
Földeák János (1910) : Négyszer kopogtak az ajtón ; Leszámolás
Földes György (1905) : Síkos pálya
Bognár Károly : Szőlősgazdák könyve
Földes Mária : A séta
Andrásfalvy Bertalan : Néprajzi alapismeretek
Bognár Károly : Szőlőművelés, borkészítés
Földes Mihály (1905) : Az északi kapu
Földes Mihály (1905) : Hajnal Pákozdon
Földes Mihály (1905) : A szökevény
Földes Pál (1899) : Két ugrás az ismeretlenbe
Földes Péter (1916) : Belvedere
Földes Péter (1916) : Szélvész és napsütés
: Föltámadott a tenger ...
Frame, Janet : Éjjel, ha bagoly huhog
\N : Bogyósgyümölcsűek
\N : Bogyósgyümölcsűek
France, Anatole (1884-1924) : Thaisz és más elbeszélések
France, Anatole (1884-1924) : Crainquebille és más elbeszélések
France, Anatole (1884-1924) : Az istenek szomjaznak
France, Anatole (1884-1924) : A pingvinek szigete
Brunner Tamás : Törpegyümölcsfanevelés
Wojtilla Gyula(1945-) : A mesés India
Brózik Sándor : Gyümölcsfajták
France, Anatole (1884-1924) : Iokászé ; A sovány kandúr ; Pierre Noziére
France, Anatole (1884-1924) : Jelenkori történet
Claus József : Koronaalakítással nagyobb termés a gyümölcsösben
Stahl, Horst : Szobabonsai
Cserháti Zoltánné : Bogyósgyümölcsűek védelme a házikertben
France, Anatole (1884-1924) : Jeanne d'Arc élete
Csepregi Pál : A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei
France, Anatole (1884-1924) : A vörös liliom
France, Anatole (1884-1924) : Bonnard Szilveszter vétke
\N : Cseresznye és meggy
France, Anatole (1884-1924) : A lúdláb királynő ; Nyársforgató Jakab meséi
France, Anatole (1884-1924) : Angyalok lázadása
France, Anatole (1884-1924) : Gondolatok
France, Anatole (1884-1924) : A rózsafa bútor
France, Anatole (1884-1924) : Színésztörténet
France, Anatole (1884-1924) : Barátom könyve
\N : Csonthéjas gyümölcsfrajták
\N : Erdei melléktermékek gyűjtése és felhasználása
\N : Erdészeti alapismeretek
Frangiasz, Andreasz (1925) : A vasrácsos kapu
\N : Erdészeti csemetetermesztés
Jankovich Oszkár : Gumós és gyöktörzses kerti virágok
Fejes Sándor : Gyümölcssövény
Tegzes György : Kézikönyv az ének-zene tanításához az általános iskola 4.osztályában
\N : A fenyő termesztése és hasznosítása
Francis, Dick (1920) : Tétre, helyre, befutóra
Országh László : Magyar - angol szótár
Galambosi Bertalan : A fűszer és gyógynövényekről
Dékány Kálmán : Tolvajkulcs
Forgács Katalin (1935) : A zöldség-gyümölcs színdróma
Mészáros Erzsébet, H. : Termeszthető gyógynövények
Főző József : Szamócatermesztés másképpen
Frank, Anne (1929-1945) : Anne Frank és Dawid Rubinowicz naplója
Frank, Anne (1929-1945) : Anne Frank naplója
Gyuró Ferenc (1930) : Művelési rendszerek és metszésmódok a modern gyümölcstermesztésben
Frank, Anne (1929-1945) : Anne Frank naplója
Máthé Ákos : Fűszer és gyomnövények a kiskertben és a házunk táján
Dékány András : A Sarkvidék meghódítója
Hajdu Edit (1949) : Új magyar szőlőfajták
Dékány András : Afrikából jöttek
Himmelhuber, Peter : Gyümölcsöskert
Grábner Emil : Szántóföldi növénytermesztés
Horánszky Zsigmond : Gyümölcs- és szőlőültetvények csöpögtető öntözése
Horváth Sándor : Szőlő a házikertben
Dékán István : Medveles
Dékány András : Kalózok, bálnák, tengerek
Jacsmenik Gyula : Szőlészet és borászat a kiskertekben
Dékány András : Matrózok, hajók, kapitányok
Dékány András : Jokkó visszatér
Jeszenszky Árpád : Déligyümölcsfélék termesztése hazánkban
Dékány András : Az Óceán császára
\N : Kajszibarack képekben
Dékány András : Csempészek, hősök, kikötők
Dékány András : S.O.S. Titanic!
Kaiser Géza : Akorszerű szőlőtermesztés alapjai
Frank, Bruno (1887-1945) : Cervantes
\N : Kajszi
Frank László (1890-1965) : Café Atlantis
Frank László (1890-1965) : Szélhámosok - kalandorok
Daniels, Lucy : Póni a templomban
Keresztesi Béla : Akáctermesztés Magyarországon
Kiss Ervin : Az egyesfüggöny tőkeművelésmód kialakítá
Kiss Marcell : Százféle örökzöld törpefenyő
Kovács Sándor : Csonthéjas gyümölcsök házikerti termesztése
Frank, Leonhard (1882-1961) : Jézus tanítványai
Frank, Leonhard (1882-1961) : Haramiák bandája
Kozma Pál : Szőlőtermesztés
Franklin, Benjamin (1706-1790) : Franklin Benjámin számadása életéről
Fráter Zoltán (1956) : Legendaszervíz
\N : Köszméte
French, Marilyn (1929) : Nők
Freud, Esther : Gaglow
Daniels, Lucy : Öreg póni új gazdája
Daniels, Lucy : Az utolsó remény
Dékány András : A nagy kapitány
Dékány András : A nagy kapitány
Dékány András : A fekete herceg
Dékány András : A fekete herceg
Friderikusz Sándor (1958) : Szigorúan nyilvános
Dékány András : Az óceán császára
Friedell, Egon (1878-1938) : Kőfejtő
Frick, Lennart (1939) : Ráklépésben
Dékány András : Csempészek, hősök, kikötők
Demény Ottó : Révfülöpi nyár
Frick, Lennart (1939) : És rajta ki segít?
Frick, Lennart (1939) : Nincs többé kibúvó
Kriszten György : Tavasztól tavaszig a szőlőben
Fry, Christopher : A hölgy nem égetnivaló
Rába János : Fémforgácsoló szerszámgépek karbantartása
Frinsel, Johan : Karácsonyi történetek
Kriszten György : Szőlőlugas
Proust, Marcel : Az eltünt idő nyomában
Fromentin, Eugene (1820-1876) : Dominique
Kriszten György : Szőlőlugas
Déri Béla : Turfi néni
Kriszten György : A szőlő metszése
Woolfson, Richard C. : Boldog gyermek
Kriszten György : A szőlő helybenoltása, döntése, bujtatása
Einon, Dorothy : A tanulás kezdetei
Silberg, Jackie(1934-) : Baba - móka a születéstől 3 éves korig
Kriszten György : Tavasztól tavaszig a szőlőben
Tersánszky Józsi Jenő : A céda és a szűz
Zilahy Lajos : A lélek kialszik
Frischmuth, Barbara : Kapcsolatok ; Családi nyaralás
Kriszten György : Tavasztól tavaszig a szőlőben
\N : Friss virágok
Lutz, Armin : Hogyan lehetek biokertész?
Lutz, Armin : 100 jó tanács a biokertésznek
Dési Percel : Robin Hood
\N : Málna
Hunyady Sándor (1890-1942) : A hajó királynője ; Téli sport
Dessewffy Sándor : A titkos várfolyosó
Merényi Károly : A hétvégi kertész könyve
Devecska Kálmán : Szibériai napló
Hunyady Sándor (1890-1942) : Két kis angol
Merényi Károly : Kiskerti tanácsadó
Merényi Károly : Kiskerti tanácsadó
Merényi Károly : Gyümölcstermesztés a kertben
Demény Ottó : Ki látta Erzsit?
Frisch, Max (1911-1991) : Stiller
Mohácsy Mátyás : A gyümölcsfák metszésének kézikönyve
Dénes Gizella : Császármadár
Mónus Bertalan : A meggy és a cseresznye integrált termesztése
Dénes Gizella : Császármadár
Frisch, Max (1911-1991) : Az ember a holocénban jelenik meg
Dénes Gizella : Kisasszonykirály
Mohácsy Mátyás : Gesztenye, mandula, mogyoró
Dénes Zsófia : Zrínyi Ilona
Mohácsi Mátyás : Gyümölcstermesztés házi és háztáji kertekben
Mohácsy Mátyás : Diótermesztés
Ninkovski, Ivan : Nektarin
\N : 88 színes oldal a gyümölcsfajtákról
Oláh László : Szőlészek zsebkönyve
Papp János : Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagellátása
Fryd, Norbert (1913-1980) : A Minta Érték Nélkül és a Püspök Úr ; Kellemes gondolatok
Papp János : Bogyósgyümölcsűek
Fuchs, Gerd (1932) : Élethosszoglan
Fuchs, Gerd (1932) : Nulla óra
Dér Endre : Vadember veszélyben
Papp János : Szamócatermesztés
Papp László : Az erdő élete
: Parkerdők Magyarországon
Fuentes, Carlos (1928) : Artemio Cruz halála
Pethő Ferencc : Almatermesztés a házikertben
Fuentes, Carlos (1928) : A hadjárat
Rayman János : Gyümölcsfajták zsebkönyve
Fugard, Athol (1932) : A halál mosolya
\N : Ribiszke, áfonya, bodza, fekete berkenye
Fukadzava, Hicsiró : Zarándokének
Dér Zoltán : Örvénysodró
Dhotel, André : Ahová nem juthatunk el soha
Fulghum, Robert : Már lángolt, amikor ráfeküdtem
Dezsényi Miklós : Örvények a Dunán
Dicsev, Sztefan : Ráli, a törökverő
Recht, Christine : Bogyós gyümölcsűek a házikertben
Fuentes, Carlos (1928) : Laura Díaz évről évre
Sipos Árpád : Miért és hogyan fásítsunk a gazdaságban?
Sipos Elek : A gladiólusz
Surányi Dezső : Csonthéjas gyümölcsűek növekedésszabályozása
Surányi Dezső : Régi magyar ellenálló gyümölcsfajták
Szilágyi Kálmán : Szamóca, málna, szeder
Fukadzava, Hicsiró : Zarándokének
Szilágyi Kálmán : Szamóca
Dickens, Charles : David Copperfield
Fuks, Ladislav (1923) : Mundstock úr
Fuks, Ladislav (1923) : Boldogultak bálja
Szontagh Pál (1925) : Erdővédelmi útmutató
Fuks, Ladislav (1923) : Utazás az ígéret földjére ; Hang a sötérből
Fuks, Ladislav (1923) : Mooshaberné egerei
Dickens, Charles : A Jarndyce-örökösök
\N : A szőlőtermesztés és feldolgozás üzem- és munkaszervezése
\N : Szőlőoltvány-termesztés élettani alapon
Doyle, Arthur Conan, Sir : Az elveszett világ
: A szőlőművelés gépi technológiája
Dienes András : Farkasles
\N : Egy futár kalandjai
Fühmann, Franz (1922) : Három meztelen férfi és más elbeszélések
Fühmann, Franz (1922) : Szájensz fiksön
: Szőlő a homokon
Fühmann, Franz (1922) : Huszonkét nap, vagy az élet útjának fele
Fühmann, Franz (1922) : Homéroszi háború
Fühmann, Franz (1922) : A Nibelungok
Kriszten György : Szőlősgazdáknak régi és új művelésmódok
Tamás Enikő : Biokertészek könyve
Terts István : Gyümölcsfélék trágyázása
Timon Béla : Őszibarack
Tompa Károly : A fűz
Nagy Lajos : Válogatott művei
Lukacs, John(1924-) : Az európai világháború
Tóth Elek : így csináltunk házikertet
Fülöp Attila : Az emberi hülyeség határtalan
Varga Domokos : Erdőkerülőben
Fülöp János (1929) : Szerelem hava
Fülöp János (1929) : Tövis
Velich István : Nálunk is megterem
\N : Fürdik a hal
Véghelyi Klára (1944) : Gyümölcsfák gyerekbetegségei
Velich István : 88 színes oldal a déligyümölcsökről
Füry Lajos (1913-1994) : Eső a Mato Grossón
Füry Lajos (1913-1994) : Elmentek a favágók
Ács Emőke : 88 színes oldal a rózsákról
Füst Milán (1888-1967) : Megtagadott színművek és egyfelvonásosok
Füst Milán (1888-1967) : Napló
Diklic, Arsen : Tanya a kisréten
Füst Milán (1888-1967) : Nevetők
Bács László : A nagy bonsai könyv
Conquest, Robert : Kegyetlen évszázad
Füst Milán (1888-1967) : Kisregények
Diklic, Arsen : A kisréti szállás
Balázs Sándor : Uborkatermesztés
Dobicz János : Két piros alma
Balázs Sándor : Zöldségtermesztés a házikertben
Füst Milán (1888-1967) : A feleségem története
Füst Milán (1888-1967) : Advent
Füst Milán (1888-1967) : Őszi vadászat
Bálint György : Minden héten szüret
Füst Milán (1888-1967) : Füst Milán válogatott művei
Donászy Ferenc : Egy magyar diák élete Mátyás király korában
Donászy Ferenc : Buda hőse
Donovan, John : New Yorkban minden más
Bálint György : Magaságyás
Bartók István : A laskagomba termesztése
Doór Ágnes : Anya, hová lettél?
Doór Ágnes : Kinek kell egy ilyen Balázs?
Becherer, Franz : Kaktuszok
\N : Biogazda, biokertész
Doór Ágnes : Szökevények
Bobiss-Selmeczy László : Dáliáskert
Bognár Béla : Növények gondozása, szaporítása
\N : Doromboló
Doyle, Roddy : A vihogik
Bohus Gábor : A termesztett csiperke psalliota bispora(lange) Treschow
Borka Miklós : Hagymafélék termesztése a házikertben
Doyle, Debra : Varázskör
Bartosiewicz, Alexander : Öreg fák, díszfák ápolása
Bánki Vajk Emil : Attila hun király élete
Döbrentei Kornél : Hangyaúton
Csaba János : Bonsai
Czáka Sarolta : 88 színes oldal az örökzöldekről és a fenyőkről
Döbrentei Kornél : Tiszóka
Czibulya Ferenc : Bolgárkertészet magyar földön
Drinkwater, Carol : Molly
Debreczy Zsolt : Télálló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok
Drinkwater, Carol : Molly szökésben
Dudás Rozália : Mindenki lovacskája
Debreczy Zsolt : Télen is zöld kertek
Utčenko, Sergej Lvovič : Julius Caesar
\N : Dísznövényvédelem
Durrell, Gerald : Állatkert a kastély körül
Dimény Imre : Gépesítésfejlesztés a kertészeti ágazatokban
Márki Sándor : Magyar középkor
Durrell, Gerald : Fogjál nekem kolóbuszt!
Füst Milán (1888-1967) : Öröktüzek
Szabó Magda : Katalin utca.A szemlélők
Füst Milán (1888-1967) : Füst Milán összes drámái
: Dinnyefélék
Füst Milán (1888-1967) : Ez mind és voltam egykor
Nemeskürty István(1925-) : Magyarnak számkivetve
Füst Milán (1888-1967) : A sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai
Füst Milán (1888-1967) : Konstatntin úrfi fiatalsága
Domokos Mária : Orchideák
Füst Milán (1888-1967) : A Parnasszus felé
Ortutay Gyula(1910-1978) : Magyar népköltészet
Dobos László : A fóliás termesztés egyszerű módszerei
Füst Milán (1888-1967) : Szexuál-lélektani elmélkedések
Dobray Endre : A kert parlagon
Móra Ferenc : Sokféle
Fayol, Henri : Ipari és általános vezetés
Franck, Gertrud : Növénytársítás az öngyógyító veteményesben
Frenz, Friedrich- W : Zöldségek balkonvirágokkal
Frühwald Ferenc : Gilisztatenyésztés a biokertben
Durrell, Gerald : Vadállatok bolondja
Gaál László : A gyapjú termelése és kezelése
Durrell, Gerald : Szamártolvajok
Galántai Miklós : Hová, mit ültessünk?
Géczi László : A köszméte, a ribiszke és a josta termesztése
Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870) : A királyné lovagja
Dumas, Alexandre : A három testőr
Géczi László : Piacos zöldségtermesztés
Fábri Péter (1953) : Az elvarázsolt hangok
Fábry Zoltán (1897-1970) : Vigyázó szemmel
\N : A gerbera termesztése
Fábry Zoltán (1897-1970) : Fábry Zoltán összegyűjtött írásai
Kukorelli István(1952-) : Állampolgári ismeretek középiskolásoknak
Gerbár József : A ciklámen
\N : Gombatermesztés
France, Anatole (1844-1924) : A fehér kövön
\N : Szálkeresztben
Gross, Elvira : Pálmák
Fábián Zoltán (1926) : A vízipálma
Fábián Zoltán (1926) : Itélet
Fábri Péter (1953) : Bámészkodásaim könyve
Fábri Péter (1953) : Folytatásos regény
Edelfeldt, Ingrid : Robin és a láthatatlanok
Edigey, Jerzy : Az elámi nyílvessző
Fabrio, Nedjeljko : Város az Adrián
Gaál Csaba : Aforizmák, maximák, szentenciák
Egressy Zoltán : Csimpi szülinapja
Várkonyi Ágnes, R.(1928-) : A rejtőzködő Murányi Vénus
Gaarder, Jostein : A kártya titka
\N : Gyökérzöldségek
Győrffy Sándor : Gyógyító munka a biokertben
Gaarder, Jostein : Vita brevis
Györffy Sándor : Szerszámok a biokertben
Elsendoorn, Jo : Góliát orra
Győrffy Sándor : A bioveteményes társnövényei
Ember Mária : Kutyát küldött a tenger
Győrfi Júlia : Gombafélék
Gyuró Ferenc : Kertművelés
Ende, Michael : Gombos Jim és Lukács, a masiniszta
Hadnagy Árpád : Téli zöldségek
Gabysev, Leonid : Dúvadnevelde
Ende, Michael : Gombos Jim és a Rettegett 13
Gábor Andor (1884-1953) : Doktor senki ; Novellák
Henchen , Eckart : Rózsák a kertben
Ende, Michael : Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt
Ende, Michael : Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt
Gábor Ferencné (1886) : Utazás a múltba
Gábor Miklós (1919-1998) : Tollal
Eősze László : Forr a világ ...
Gaboriau, Émile (1832-1873) : Nyakán a hurok
Eötvös Károly : Aki örökké bújdosott
Gál György Sándor (1907-1980) : Kánkán
Gabriel, Pierre (1926) : A szilfa
\N : A helyrevetéses étkezési paprika termesztése
Gafita, Gabriel (1952) : A tél más ország
Helyes Lajos : A paradicsom és termesztése
Gadányi Jenőné : Így történt
Gál Sándor (1937) : Csupa Európa
Gál György Sándor (1907-1980) : Atlantisz harangjai
Henseler, Kurt : Növényekkel az egészséges szobalevegőért
Horváth György : Különleges kerti növények
Incze Ferenc : Levéldísznövények
Incze Ferenc : Cserepes dísznövények termesztése
Inczefi Lajos : Fűszernövényeink és fűszerkészítés
Ivaki, Toshiro : Ikebana
Izsák Béláné : Miniatűr sziklakertek
Józsa Miklós : Fenyők és örökzöldek a kertben
Erdődy János : A vörös liliom városa
Gábor Andor (1884-1953) : Vacsora a Hotel Germániában
Kalmár Zoltán : Ehető és mérges gombák
Erdődy János : Sasoknál magasabban
Gábor Áron (1911-1982) : Az embertől keletre
Kalmár Zoltán : Jó gombák és felhasznásásuk
Gagyi László (1910) : Vidéki Hamlet
Kaplonyi Károly : Mezőgazdasági Kiskalauz
Kerekes József : Gyógynövénytermesztés
\N : Kertészeti alapismeretek
Gagyi László (1910) : A tábornok
Erdődy János : András mester krónikája
Gajdos Balogh Attila (1937) : Fegyencek az utcában
Gál Béla : Without Shaw
Gál Béla : Akinek inge, vegye magára
Gál Béla : Ne állítsátok meg a világot még nem akarok kiszállni
Erdődy János : Ezüstpáncélos Johanna
\N : Kertészeti, termelési rendszerek ökonómiai jellemzői
Gádor Béla (1906-1961) : Írtam mérgemben
Gál György Sándor (1907-1980) : Messiás
Faijaars Szabó, Rita : Bessy, az emigráns spániel
Gál György Sándor (1907-1980) : Verdi életregénye
Gál György Sándor (1907-1980) : Titánok
Gál György Sándor (1907-1980) : Liszt Ferenc életének regénye
Gál György Sándor (1907-1980) : Honthy Hanna
Gál György Sándor (1907-1980) : Egy faun délutánja
Fábri Magda, B. : Gyerekszáj
Galántai Zoltán (1964) : Őszbirodalom
Fakinu, Evjenia : Csillaghullás Athénban
Fanta Mária : Opálsziget
Gál György Sándor (1907-1980) : Mesél a bécsi erdő
Fanta Mária : A Zöldkirály
Fazekas Mihály : Ludas Matyi
Gál Sándor (1937) : Írott beszéd
: Kertészek új kézikönyve
\N : Kerti szerszámok
\N : Kertészek könyve
Gál Sándor (1937) : Az éjszaka horizontja
Kleiner, Ewald : Kaktuszok a lakásban és a kertben
Gál Sándor (1937) : Ítéletidő
Borka Miklós : Veteményezés
Gál Sándor (1937) : Nem voltam szent
Kokas György : Rózsahajtatás
Komiszar Lajos : Válaszok a szobanövény-kedvelők kérdéseire
Gala, Antonio (1936) : Örökségetek a világ
Komjáti István : Veteményeskert
Galabárdi Zoltán (1928) : Rókatánc
Fazekas Mihály : Ludas Matyi
Galabárdi Zoltán (1928) : Móres
Galabárdi Zoltán (1928) : Kígyókő
Koródi László : Jövedelmező háztáji zöldségtermesztés
Kozma György : Sertésztenyésztés és -tartás
Lászay György : Kerti virágaink gondozása
Galabárdi Zoltán (1928) : Cigányút
Fazekas László : Kapukulcs a kő alatt
Galabárdi Zoltán (1928) : Hajsza, háttérrel
Fazekas László : Ötig ráérünk
Galambos Lajos (1929) : Diagnózis
Fazekas László : Villantó
Galambos Lajos (1929) : Gonoszkátyú
Galambos Lajos (1929) : Keserű lapu
\N : A laskagomba termesztése
Galambos Lajos (1929) : Mostohagyerekek
Galambos Lajos (1929) : Mit tudtok ti Pille Máriáról?
Márk Gergely : Rózsák zsebkönyve
Mizsei Béla : A gumós begónia
Márkus Ferenc : A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása
\N : Méreg nélkül
Galambos Lajos (1929) : Azok az álmok
Móczár Béla : Kerités élősövényből
Fehér Ferenc : A kőkecske titka
Galambos Lajos (1929) : Utazás a göncöl szekerén
Fehér Tibor : Tűzön-vízen át
Galambosi László (1928) : Regefa
Müller, Errist Werner : Disznövények védelme
Nádas Péter : Zöldségfélék vetése korszerű gépekkel
Galbraith, John Kenneth (1908) : Egy kortárs emlékei
Fehér Klára : Mi, szemüvegesek
Mezei Ottóné : Biodinamikus szemléletű kertész vagyok
Fehér Kálmán : Összjáték
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Ez a hét még nehéz lesz ...
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Vidravas
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Mama öltözik
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Cogito
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Félúton
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Törvényen kívül és belül
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Bizonyíték nincs
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Pókháló
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Úszó jégtábla
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Kettősünnep
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Közel a kés
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : A vesztes nem te vagy
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Ott is csak hó van
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : A közös bűn
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Kegyetlen sugarak
Daniels, Lucy : Delfin napló
Galgóczi Erzsébet (1930-1989) : Magyar karrier
: Galgóczi Erzsébet emlékkönyv
Nagy Béla : Szobanövények tápoldatos nevelése
Mészáros Zoltán : Törpe kaktuszok
Mitsui Sen : A japánkert titkai
Nagy Béla : Vágott virágok
Nagy Béla : Virágok, csokrok, koszorúk
Nagy György : A patiszon termesztése
Gáli József (1930-1981) : Szúnyogok és nemeskócsagok
Nagy György (1926) : Különleges tökfélék termesztése
Gáll Ernő (1917) : A felelősség új határai
Gáll István (1931-1982) : Éjszakai csöngetés
Gáll István (1931-1982) : Csapda
Gáll István (1931-1982) : Kalendárium
Nagy József : Dinnye, uborka, tök
Nagy József : Uborka és dinnyetermesztés a házikertben
Gáll István (1931-1982) : Az öreg
Gáll István (1931-1982) : Karcolgatunk
Nagy József : Konyhakert az erkélyen
Gallai Ervin : A szabadság holnap kezdődik
Gallai Ervin : Viharzóna
Galeotto Marzio (1427-1497) : Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv
Mészáros Zoltán : Virágzó kaktuszok
Galsai Pongrác (1927-1988) : Személyleírás
Galsai Pongrác (1927-1988) : Páternoszter
Fehér Klára : Bezzeg az én időmben
Galsai Pongrác (1927-1988) : Pasziánsz
Galsai Pongrác (1927-1988) : Maradjatok reggelig
Nyujtó Sándor : Öntözzük kertjeinket!
Galsai Pongrác (1927-1988) : Hulló karácsonyfák
Fehér Klára : Én sose kapok levelet
Galsai Pongrác (1927-1988) : Egy hipochonder emlékiratai
Galsai Pongrác (1927-1988) : An-tan-té-nusz
Oláh Andor : Biogyógyszerek
Galsworthy, John (1867-1933) : A Forsyte-saga ; Modern komédia
Nemes Lajos : Kaktuszok
Fehér Tibor : Aranykakas
Gálvölgyi János (1948) : Show-ról show-ra
Lederer Emma(1897-1977) : Egyetemes művelődéstörténet
Oláh Sándor : A kerti gyep
Pálhegyi Ferenc(1935) : Személyiséglélektani kalauz
Eisner, Lotte H. : A démoni filmvászon
Natter-Nád Miksa : Ujabb virágoskönyv
Vermes Géza(1924-) : A zsidó Jézus
Orbán Róbert : A nagyüzemi sertéstartás szervezése és technológiája
Szilágyi Gábor(1942-) : Daguerre
Thiel, Erhard : A testbeszéd többet árul el minden szónál
Pap István : Virágtermesztés növényházban
Loetscher, Hugo(1929-) : Fűrdőszezon
Pap István : Virágkertészet
Shakespeare, William(1564-1616) : Romeo és Júlia
\N : Paprika
Paszternák Ferenc : Biozöldségek termesztése
\N : Paradicsomtermesztés
\N : Nevelési kézikönyv az általános iskola 5-8 osztálya számára, gyógypedagógusoknak
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948) : Az erkölcsiség vallása
Wilson, Hilary : Egyiptomi asszony
Gánti Tibor (1933) : A remetesüldő (no meg az Aggszűz!)
Garaczi László (1956) : Mintha élnél
Garaczi László (1956) : Tartsd a szemed a kígyón!
Garaczi László (1956) : Nincs alvás!
Garaczi László (1956) : Pompásan buszozunk!
\N : Kerti virágok
Recht, Christine : Konyhakerti fűszernövények az ablakban, az erkélyen és a kertben
Schindler, Hellmuth : Cserepes dísznövények termesztése
Pesti László : Kertfenntartás kényelmesen
Domokos Mátyás(1928) : A pályatárs szemével
Garai András Júda (1928) : Az ördög vigyorgott a lángokból
Sárszegi Éva : A jácint
Garai Gábor (1929-1987) : A viszályokon át
Garai István (1915) : Erkélyközi tárgyalások avagy Egy, a serdülésen szerencsésen átesett poéta rejtett rigmusai
Fehér Tibor : Könyves király
Garai János : Vicc-koktél
Garami Ernő (1876-1935) : Forrongó Magyarország
Garcia Lorca, Federico (1898-1936) : A közönség ; Címtelen színdarab
Schmidt Gábor : Díszfák és kertek képekben
Pinker, Steven(1954-) : Hogyan működik az elme
Schmidt Gábor : 88 színes oldal a virágos díszcserjékről
Láng János : Az őstársadalmak
Czigler István(1946-) : Figyelem
Schmidt Pál : 88 színes oldal a díszfákról
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Egy hajótörött története
Eliade, Mircea(1907-1986) : A szent és profán
Fehér Tibor : Bíborváros
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Egy emberrablás története
Schwarz Sándor : Az üvegházi szegfű
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Száz év magány
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Baljós óra
Fehér Tibor : Hold a Tisza felett
Sipos Elek : A tulipán
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Az ezredes úrnak nincs, aki írjon
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : A bölömbikák éjszakája
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Macondóban hull az eső
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : A pátriárkák alkonya
Fehér Tibor : Lidérckirály
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Söpredék
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : A tábornok útvesztője
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Tizenkét vándor novella
Fehér Tibor : Aquincumi lovas
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája
Gardel, Louis (1939) : Ha éjszaka kel fel a nap
Fekete Gyula : Esztendőre vagy kettőre
Schierz, Gabi : Családi ételek
Srot, Radoslav : Vitaminkert
\N : 100 legjobb reformdesszert
\N : 100 legjobb török recept
Sulyok Mária : Pálmák
\N : 100 legjobb kenyérféle
\N : 100 legjobb mézes finomság
Szabó István : Gyökérzöldségfélék
\N : 100 legjobb torta
Garden, Sarah : Holtomiglan
Surányi Dezső : Biokertészet
Garden, Sarah : Egyetlenem
Gardner, John : A Nikkel-hegy
Gardner, John : Vénasszonyok nyara
Jávor Tibor(1926-) : A bélbetegségek és étrendi kezelésük
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Amiket az útleíró elhallgat
Szalai József : Növényi életjelenségek a kertben
Szalay Csilla : Paradicsom, paprika, uborka a kertben
Fekete Gyula : Kincskereső Pipitér
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Szunyoghy miatyánkja
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Szíbdobbanás
Fekete István : Hu
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Aggyisten, Biri
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Szíbdobbanás
Fekete István : Bogáncs
Szalva Péter : Káposztafélék termesztése
Fekete István : Karácsonyi látogatók
Szalva Péter : Díszzöldségek
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Földre néző szem
\N : Szegfű
Bányai László(1904-1979) : Hét év József Attila közelében
Szerb Antal(1901-1945) : Szerelem a palackban
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Szent Jánosbogárkák
Fischer Sándor : A beszéd művészete
Szuróczki Zoltán : Meteorológiáról kertészkedőknek
Gárdonyi Géza (1863-1922) : A bor
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Annuska
Szűcs Lajos : Növények a lakásban
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Fekete nap
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Falusi verebek
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Zéta
Szemere László : Föld alatti gombavilág
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Arany, tömjén, mirha
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Én magam
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Messze van odáig
Szentendrey Géza : A madarak
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Dávidkáné ; A kürt
Fekete István : Végtelen út
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Földre néző szem
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Tükörképeim
Madison, Susan : A remény színe
Fekete István : A koppányi aga testamentuma
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Dávidkáné
Fekete István : A koppányi aga testamentuma
\N : Sziklakert
Fekete István : A koppányi aga testamentuma
Fielding, Joy : Suttogások és hazugságok
Julow Viktor : Csokonai Vitéz Mihály
Szili István : Gombatermesztés
Fekete István : A koppányi aga testamentuma
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Két menyasszony
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Hosszúhajú veszedelem
Fekete Gyula : Bodrog-parti szerelmeink
Stuur, Addo : Comenius Logo
Dancsó Tünde : Comenius Logo
Gárdonyi Géza (1863-1922) : Szegény ember órája
Fekete István : Csí és más elbeszélések
Fekete István : Ballagó idő
Fekete István : Hú
Fekete István : A koppányi aga testamentuma
Szili István : A csiperke és más gombák háztáji termesztése
Szűcs Lajos : Növények a lakásban
Gárdos Mariska (1885-1973) : Százarcú élet
\N : 12 hónap kerti munkái
Tuza Sándor : Új, bőtermő zöldségfajtákat a házikertbe!
Tóth Imre : Díszfák és díszcserjék metszése
Tóth Tibor : A bab és a lencse termesztése
Turi István : Kertészet fólia alatt
\N : Az uborka szárazföldi termesztése és hajtatása
Vécseyné Ticsenszky Marianna : Virág a házban és a ház körül
Velich István : Biológiai védekezés
\N : Virágoskert, pihenőkert
Zatykó Lajos : Nagy öröm a kiskert!
\N : Zöldbab- és zöldborsótermesztés
\N : Zöldséghajtatás
\N : Zöldségfajtáink
\N : A zöldségfélék palántanevelése
\N : Garibaldi válogatott írásai
Anghi Csaba : Nutria és nyérctenyésztés, perzsa- és pannonfixprém termelés
Balogh Eszter : 100 jó kérdés a lovakról
: Talajművelés másképpen
Fekete István : Tarka rét
\N : Baromfi a kisgazdaságban 2.
Fekete István : Cönde ; Csend
Fekete István : Csend ; 21 nap
Becze József : A hidegvérű ló tenyésztése
Fekete István : Bogáncs
Garland, Alex (1970) : A part
Garnett, David : Pokahontasz
Gary, Romain (1914-1980) : Lady L.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn, Mrs. : A kisváros
Bedő Sándor : Takarmányértékelési módszerek
Biszkup Ferenc : Haszongalamb tenyésztés
Gasperini, Brunella (1918-1979) : Egy nő és egyéb állatfajták
Bíró Sándor : Papagáj-ábécé
Gautier, Théophile (1811-1872) : Fracasse kapitány
Gáspár B. Árpád (1930) : Örvény
Csíkváry László : Az angranyúl tenyésztése
Gáspár Margit (1905) : Harlekin keresztlánya
Gáspár Margit (1905) : Isteni szikra
Bogenfürst Ferenc : A baromfikeltetés gyakorlata
\N : Borjúnevelés szakszerűen, gondosan
Böő István : A kisgazdaságok állatállományának egészségvédelme
Kraske, Eva-Maria : Candida
Böő István : Hogyan óvjuk állataink egészségét?
Gáspár Margit (1905) : Láthatatlan királyság
Hayman, Suzie : Együttélés egy tinédzserrel
Gasparovich László : Elveszettek
Gasparovich László : A Birago híd
Gasparovich László (1950) : Végeken
Farkas Csaba : Windows és Office 97 felhasználóknak
Böő István : Szakértelemmel több sertéshús
Gasparovich László (1950) : Isten áldja, liebe tante Margaret!
Gasparovich László (1950) : Keleti szél
Bökönyi Sándor : Vadakat terelő juhász...
Gasperini, Brunella : Én és ők
Gasperini, Brunella : Ő és mi
Gasperini, Brunella : Mi és ők
Böő István : A sertés-, a juh-, és a kecsketartás gyakorlata
Gáti Kovács István (1953) : Időzavar
Gáti Róbert : Bűnhődés
Gattey, Charles Neilson : Egy rendkívüli asszony élete
Böő István : Önök kérdezték.....juh , kecske
Géczi A. János (1953) : Patthelyzet
Géczi János (1954) : Fegyverengedély
Géczi János (1954) : 21 Rovinj
Géczi János (1954) : Vadnarancsok
Csányi Vilmos : Bukfenc és Jeromos
Czakó József (1923) : Gazdasági állatok viselkedése
Czibulyás József : Nyúlhústermelés a kisgazdaságban
Czibulyás József : A nyultartás gyakorlata
Darabant András : Tojástól a broilcsirkéig
Dimény Imre : Az állattartás gépesítésének ökonomiája
Géczi János (1954) : Kezét reá veté, hogy lásson...
Éber Ernő : A magyar állattenyésztés fejlődése
Géczi János (1954) : Prózák
Ehik Gyula : Prémes állatok tenyésztése
Dér Zoltán : A vadászgörény
Polevoj , Borisz nikolaevics : Egy igaz ember
Roy, Arundhati : Az apró dolgok istene
Csikváry László : A házinyúl, nyérc és nutria egészségtana
Izsák Lajos(1943-) : Rendszerváltástól rendszerváltásig
Géczi Lajos : Ungi népmesék és mondák
Enyedi György : Az állattenyésztés földrajza
Farkas József : Keveréktakarmányok előállítása és felhasználása a mezőgazdasági üzemekben
Fennell, Jan : Kutyapszichológia
Fields-Babineau, Miriam : A kutyakiképzés alapjai
Fritzsche, Helga : Macskák
Fogle, Bruce : 101 kérdés
Friedreich István : A fogoly a mezőgazdaság legfontosabb vadja
Gaál László : A magyar állattenyésztés múltja
Gaál Péter : A csahos fenevad
Gippert Tibor (1936-) : A baromfi takrmányozása
Tolsztoj, Lev : Anna Karenina
Békefi Zoltán : Táblázatkezelés
: Egészségfejlesztés
Csernus Imre(1966-) : A nő
: Gazdasági élet az ókori Görögországban
Varga Erzsébet(1952-) : Egy kis fenyő álmai
Somiai Péter : Szocializáció
Braunstein Mária : Önállóan németül
László Erika(1954-) : Félelmetes fenevadak
Antal Mária : Hogy mondjuk németül?
Heltai Jenő (1871-1957) : A bölcsek köve
Goleman,Daniel(1946-) : Társas intelligencia
Nagy Lajos : Kiskunhalom
De Bono, Edward(1933-) : Tanítsd meg önmagagadat gondolkodni !
Keményné Pálffy Katalin : Bevezetés a pszichológiába
Jókai Mór : Mire megvénülünk
Krudy Gyula : Álmoskönyv
Forrai Katalin : Ének a bölcsödében
Cianciolo, Anna T. : IQ
Demeter Rózsa : Kisgyermekek játékos tornája
Bombay Lászlóné : Egészségtani és gondozási ismeretek
Thurston, Mark : Edgar Cayce jövendölései a XXI. századra
Scott, Ben(1974-) : Scott-féle sokmindentudó
: Egészségnevelés és közművelődés
Spurgeon, Maureen : Varázslatos karácsonyi történetek
Széplaki György(1942-) : Levelek az irodalom tanításáról
\N : Világtörténelmi enciklopédia
Blaskó Ágnes : Írás 1.0
Darmos István : Hol jársz, hol kelsz...
Molnár Andrea : Idegennyelv-tanítás-másképpen (?)
Di Pietro, Robert J. : Szerepjátékok nyelvórán
Gratz Gusztáv : Magyarország a két háború között
Kosztolányi Dezső : Összegyűjtött versei
Elekes Attila : Egészségnevelési módszertan
Hewitt, William W. : A hipnózison túl
Brown, H. Jackson : Kis útmutató az élethez
Padfield, Peter (1932-) : Himmler
Dickens, Charles (1812-1870) : Karácsonyi ének ; Tücsök szól a tűzhelyen
Garcia Márquez, Gabriel (1928) : A szerelemről és más démonokról
Csehi Zoltán : A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon
Manfredi, Valerio Massimo : Alexandrosz
\N : Filozófia
Iles, Greg : Fekete kereszt
Walls, Jeanette (1960) : Az üvegpalota
Stead, C. K. (1932) : Júdás volt a nevem
Sheldon, Sidney (1917-2007) : A másik énem
Pullman, Philip (1946) : Ménkű és a viaszrém
Gippert Tibor (1936-) : Nyúltartás és takarmányozás
Carr, John Dickson (1906-1977) : A három koporsó
Gonda Irén : A hibridpulyka
Erdélyi Margit : Szemedben élek
Brodrick, William (1960) : Büntetlenül
Krentz, Jayne Ann(1948-) : Csiszolatlan gyémánt
Anderson, Catherine : Dédelgetés
Gollmann, Birgit : Díszpintyek
Brezina, Thomas (1963) : A tiltott város titka
Graf Zoltán : A városi kutya
: A magyar könyvtárosság etikai kódexe-magyarázatokkak, kommentárokkal kiegészítésekkel
Child, Lee (1954) : Rögös út
\N : Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban
Blauner, Peter (1959) : Gyilkos szemek
Alcott, Louisa May (1832-1888) : A nyolc unokatestvér
Brückner Gergely(1973-) : Amit a nyugdíjrendszer negyedik pilléréről tudni kell
Grün, Peter : A házinyul
Archer, Jeffrey (1940) : A vörös király
Bálint Ágnes (1922) : Mazsola
Benedek Elek (1859-1929) : A kétszívű királyfi és más mesék
Nagy Kálmán(1909-) : A honfoglalás korának hadtörténete
Györkös István : Csülökápolás és a sántaság megelőzése szarvasmarha-állományokban
Kara Pál(1943-) : Amit a hazai önkormányzati rendszerről tudni kell
Spufford, Peter : Hatalom és haszon
Albert Fruzsina(1969-) : Embert barátjáról
Tabor, James D.(1946-) : A Jézus dinasztia
Bíró László(1950-) : Hívom a családokat
Szöőr Anna(1967-) : Az erőszak neve
Hajas Pál : A broilermarha
Schmidbauer, Wolfgang(1941-) : Pszichológiai lexikon
Csíki Mariann : Gyermekjóga
Hajas József : Bánásmód háziállatokkal
Révai Gábor(1947-) : Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással
Marton Mária (1953) : Mese Lázár Ervinről
Simenon, Georges(1903-1989) : Maigret és a csökönyös leányzó
\N : Csodás, csokis sütemények
Flagg, Fannie (1941) : Isten hozott, Prücsök!
Halter, Marek (1936) : Mária könyve
Simenon, Georges (1903-1989) : Maigret és a csapodár közjegyző
Rice, Luanne : Téli szerelem
Hajdú József : Tömegtakarmányok előállítása szántóföldi melléktermékekből
Mosonyi Aliz (1944) : Csipkerózsika
Smith, Zadie(1975-) : A szépségről
Mentovics Éva : Csillogó pelyhek
Haraszti Ede : Az állat és a legelő
Steklač, Vojtěch(1945-) : A négy rosszcsont
Méhes György (1916-2007) : Emmi
\N : A magyar esszé antológiája
Hargitai Judit : Az uszkár
Lackfi János (1971) : A Bögre család újabb kalandjai
Stilton, Geronimo : Csonkamancsú Miau kastélya
Karácsonyi Rezső : Mesék az erdészházból
Harsányi Lehel : Legelőből marhahús
Hunt, Angela Elwell (1957) : Magdalena
Stilton, Geronimo : Időutazás
O'Connor, Jane : Csini Nancy
Őszi Zoltán (1967) : Télapó 12 hónapja
\N : A házinyul gyakoribb fiatalítása
Nordqvist, Sven (1946) : A kobold karácsonyi titka
Streatfeild, Noel(1895-1986) : Balettcipők
Woolf, Virginia (1882-1941) : Messzeség
Wick, Lori : Ezer vihar
Whiting, Charles(1926-) : Eröltetett menet
Vincenzi, Penny(1946-) : Váratlan szerencse
\N : A múlt emberei
Mészáros László (1939) : A történelmi Magyarország
Shapiro, Marc : J. K. Rowling
Szita Veronika, V. : A kabóca röpte
Somorjainé Orosz Andrea : Angol ige
Bayer Tibor : Új Törvénykönyv
Utvik, Magnus(1964-) : Egy nő igaz története
\N : 125 éves a Magyar Vöröskereszt
Atkinson, Patricia : A szőlőkirálynő
Kiss Róbert : Hormonháztartásunk
\N : Gyertyák
Ann, Mary B. : Maratoni szerelem
Branyiczky László : Struma és más pajzsmirigybetegségek
Mullins, Debra : Egyetlen érintés
Somos András : Zöldségtermesztés
Ullman, Jeffrey D. : Adatbázisrendszerek
Böő István (1944) : Sertés a kisgazdaságban
\N : Szoftverfejlesztés Java EE platformon
\N : Kacsából és libából készült finomságok
Sparks, Nicholas : A leghosszabb út
Becker, Marty (1954) : Az állatok gyógyító ereje
\N : 100 katasztrófa
Johnson, Spencer : Az ajándék
Kellow, Juliette : Varázslatos ételek gyerekeknek
Fein, Ellen : Titkos szabályok
Cifranio, Pavel : A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása
Singer Magdolna : Partitúra
\N : Drog, család, személyiség
Csapody István : Erdei fák és cserjék
\N : Talán eltűnök hirtelen ...
Deákné B. Katalin : Háziállataink
Service, Robert (1947) : Lenin
Courths-Mahler, Hedwig : Fény és árnyék
Herold István : Takarmányozás
Edwards, Kim : Az emlékek őrzője
Folsom, Allan : A Machiavelli-szövetség
Marék Veronika : A kockásfülű nyúl
Holdas Sándor (1931-) : Nyúl
Marék Veronika : Boribon autózik
Márai Sándor (1900-1989) : Szeress egészen mellékesen és szelíden
Holdas Sándor (1931-) : Nyúltenyésztés
Kertész Imre (1929) : Világpolgár és zarándok
Lászlóffy Aladár : Helipintyő
Paterson, Cynthia : Rókaerdő varázslatos meséi
Gyárfás Endre : Dörmögőék kalandjai
Accovis, Maviangela : Hogyan tartsunk titkot?
Holdas Sándor : Gazdaságos házinyúltenyésztés
\N : Magyar művelődéstörténeti lexikon
Hanácsek Erzsébet : Békák szemén innen, virágokon túl
Csukás István : Aszpirin és Lucifer
Haber, Heinz : A csillagok
\N : Meteor csillagászati évkönyv
\N : Ciróka-maróka
\N : Magyarország emlőseinek atlasza
Badár Sándor : Ámerika avagy A véredény nyomában
Bóta Szilárd : 1000 kérdés 1000 válasz
\N : Lovak
Treben, Maria : Légúti betegségek
Holdas Sándor : A nutria tenyésztése
Köthe, Rainer (1948) : Építészet
\N : Legszebb 9 hónapom
Pereházy Károly (1921-200?) : Az európai kovácsoltvas-művesség története
Romsics Ignác (1951) : A 20. század képes története
Romsics Ignác (1951) : A 20. század rövid története
Holdas Sándor : A nyúltenyésztés kézikönyve
Horn Artur : A világ szarvasmarhafajtái
Kakuk Tibor : Takarmányozástan
Joó András : Malajzia - Borneó
\N : Harry Potter világának feltérképezése
Stouffer, Tere : A Harry Potter-titok A-tól Z-ig
Kállai László : A takarmányozás biológiája
Ranschburg Jenő : Szülők könyve
Kappéter Iván : A baromfitartás épületei
Gesing, Fritz : Kreatív írás
Kappéter Iván : A sertéstartás épületei
Kárpáti József : A nagyüzemi tejtermelés amerikai és hazai gyakorlata
Man, John : A terrakotta hadsereg
Beurer, Monica (1961) : Fényképezés
Kiss István : Baromfikeltetés
Opál Sándor (1944) : Természetes gyógymódok lexikona
\N : Hazádnak ...
Koch-Kosstersitz, Manfred : Tanácsok kutyakedvelőknek
\N : Magyarország története
Firth, Rachel : Lovagok és fegyverzetük
Laird, Thomas(1953-) : Tibet története
Fekete István : Lutra
Martel, Jacques(1950-) : Lelki eredetű betegségek lexikona
Kozma György : Sertéstenyésztés és -tartás
\N : Versek a 16-17. századból
Nagy Bandó András(1947-) : Kicsinyek könyve
Fekete István : Kittenberger Kálmán élete
Barber, Noel(1909-1988) : A kairói nő
Applegate, Katherine(1956-) : Nina nem mondja el
Fekete István : Lutra
Doyle, Roddy(1958-) : Rover megmenti a karácsonyt
Fekete István : Hú
Fekete István : Öszi vásár
Block, Lawrence81938-) : A betörő, aki úgy festett, mint Mondrian
Fekete István (ifj.) : Ítéletidő
McCourt, Frank : Angyal a lépcsőn
Dürwanger Gyöngyi : Csipkerózsika és más mesék
Fekete István : Köd
\N : A bíró okos lánya és más mesék
Kürschner, Michael : A hörcsög
Dürwanger Gyöngyi : Hófehérke és más mesék
Fekete István (ifj.) : Vuk és a Simabőrűek
Fekete István (ifj.) : Vuk és a Simabőrűek
Fekete István : A három uhu és más történetek
\N : Kütyahűség
Fekete István : Karácsonyi látogatók
Fekete István : Csí és más elbeszélések
Fekete Sándor : Széchenyi István
Lanszki József : A korszerű prémesállat-tenyésztés gyakorlata
Fekete Sándor : Kossuth Lajos
Fekete Sándor : Kossuth Lajos
Lányi György : Állatkedvelők kézikönyve
Fekete Sándor : Kossuth Lajos
Maknics Zoltán : A házinyul és a prémes állatok tenyésztése, tartása és feldolgozása
Felsenstein, Anneliese : Hétköznapi varázslat
Fenákel Judit : Grófnő a répaföldön
Matolcsi János : A háziállatok eredete
Márai Géza : Nagyüzemi kocatartás és malacnevelés
\N : Marhahízlalás szakszerűen, gondosan
Middelhaufe, Sabine : A kölyökkutya
Mocsy Lázló : Lótenyésztés
Molnár László : Jövedelmező állattartás a háztájon
Ferra-Mikura, Vera : Barátnőm Rozina ; Tizenkettő: nem egy tucat!
Steinmann Henrik(1932-) : Az állatok násza
\N : A vizek óriásai
Ferra-Mikura, Vera : Tizenkettő: nem egy tucat!
Morris, Desmond (1928) : Miért csinálja...? A Ló
Morris, Desmond (1928) : Miért csinálja a...? A kutya
Müller Zdeněk : Az antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben
Naphegyi Károly : Madarak és madarászok
Ócsag Imre (1920) : A gazdasági ló
Perényi Miklós : Pulykatenyésztés a kisgazdaságokban
Féval, Paul : A Fekete Brigád
Pálfy Katalin : Egészséges takarmányt az üzembe
Feuer, Elizabeth : Elveszett nyár
Fiedler, Arkady : Az Orinoco folyónál
Perényi Miklós : Intenzív pulykahústermelés
\N : Magyar századok
Fine, Anne : A kilencedik felhőn
Pölöskei Sándor (1933-) : Kaci és a többiek
Schandl József : Sertéstenyésztés
Fine, Anne : Apa csak egy van
Shojai, Amy : Kölyökmacskák
Fis, Gennagyij : Suomi földjén
Fleuron, Svend : Tigrisivadék
Fleuron, Swend : Snipp, a nagy vadász
Sütő Zoltán : A pulyka
Sundstrom, Harold W. : A skót juhászkutya
Szenci Ottó : Borjú születik
Szendrő Zsolt (1947-) : Nyúltenyésztés
Fleuron, Svend : A vörös banda
Szinák János : A kutya ezer arca
Szinák János (1935-) : Őse a farkas
Szinák János : A kutya hétköznapjai
\N : Takarmányozástan
\N : Takarmányozástan
Fodor András : Szólj költemény
\N : Takarmányozás a kisgazdaságban
Remane, Adolf(1898-) : Az állatok társas viselkedése
Tangl Harald : A vitaminok, hormonok és antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben
Slater, Peter J.B. : Bevezetés az etológiába
\N : Tejtermelés szakszerűen, gondosan
Tangl Harald : Vitaminok és az állat
Fodor Sándor : A vén bajuszos
Fox, Paula : Majomsziget
Földes Péter : Árpád után
Földes Péter : A margaréta-ügy
Földes Péter : Mennyei páncélvonat
Földes Péter : Mókuli
\N : Tejtermelés kötetlen tartásban
Földes Péter : Találkozás a föld alatt
Gelléri Andor Endre (1906-1945) : Válogatott novellák
Fraerman, Ruvim Isaevič : Két regény az első szerelemről
Gelléri Andor Endre (1906-1945) : Jamaica rum
Gelléri Andor Endre (1906-1945) : Gelléri Andor Endre válogatott művei
Gelléri Andor Endre (1906-1945) : Gelléri Andor Endre összegyűjtött novellái
Theiling, Sigrid : A macska
France, Melissa Dorfman : Micimackó kis illemtankönyve avagy Amit még egy medvebocsnak is illik tudnia
Gelléri Andor Endre (1906-1945) : A nagy mosoda
Géczi János (1954) : Vadnarancsok II.
Frank László : Szun Jat-Szen élete
Franková, Hermína : Ki tud franciául?
Frank, Anne (1929-1945) : Anne Frank naplója
\N : A tyúktenyésztés kézikönyve
Földes Péter : Hotel Drezda
Tóth Sándor : A színkanári tartása és tenyésztése
Földes Péter : Madridi induló
Földes Péter : A karvalyos zászló
\N : Tőgyegészség és tehéntejminőség
Várkonyi József : Kecsketenyésztés kisgazdaságokban
Veress László : Báránynevelés és -hizlalás
Freer, Echo : Magenta a bombázó
Veress István : Így gondozd a kutyádat!
Freer, Echo : Magenta Orange
Veress István (1932-) : Csoda kutyák
Frick, Lennart : Baklövés
Futová, Gabriela : Jobb anyukát akarok
Funke, Cornelia : A tolvajok ura
Furmanov, Dmitrij [Andreevics] : Csapajev
Fülöp János : Tavaly ilyenkor
Gaál Albert : A háromnevű ember
Veress István (1932-) : Kutyakrimik
Veress István : Kutyatartás, nevelés
Vörös Gábor : A háztáji kisállattartás higiéniája
Gaál Éva (1940-) : Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal
Gaál Mózes (ifj.) : A nyár szigetén
Gaál Mózes (1863-1936) : Achilles haragja
Gabányi János (1871-1934) : Magyar várak legendái
Gádor Béla : Néhány első szerelem története
Gahm, Bernhard : Házi vágás
Wimmer-Kieckbusch, Karin : Szabadidő a kutyával
Gajdar, Arkagyij Petrovics : A dobos története
Gál György Sándor : Három fekete lobogó
Zámbó Sándor : A biobaromfi tartása
Begunov, Vitalij Lvovics : Sajtok könyve
Gál György Sándor : Majális
Gál György Sándor : Hazám, hazám, te mindenem
Gál György Sándor : Munkácsy Mihály élete
Gaál László : A juhtej termelése és feldolgozása
Proháczik János : a konyhamészáros kézikönyve
Goffman, Erving : A hétköznapi élet szociálpszichológiája
Gál György Sándor : Rembrandt élete
\N : Guinness rekordok könyve
Szlameniczky István : Állati termékek a hazai és világgazdaságban
Terék István : A kecske- és juhtej feldolgozása
Hepp Ferenc : Kosárlabdázás
Tóth László (1939) : fejési technológia
Galabárdi Zoltán : Hetvenkedők
Tóth László (1939-) : A minőségi tejtermelés technikája
Faluba Zoltán : Mit, hogyan, miért a méhészetben?
Bertóti István : Vadgazdálkodás és vadászat
Fent István : A selyemhernyótenyésztés gyakorlati kézikönyve
Gallico, Paul : Jennie, te drága!
Fent István : A magyar selyemtenyésztés 250 éves multjáról
Gáll István : Garabonciás diák
Gandolfi, Silvana : Az Elveszett Idő szigete
Gettert, Lieselotte : Egy év a méhesben
Garagnon, François : Kicsi kincsem
Garay János : Az obsitos
Gárdonyi Géza : Magyar dicsőség
Borbély Gábor : Méhésziskola
Guba Sándor : Előhasznosítás a szarvasmarha-tenyésztésben
Gárdonyi Géza : Szüleim gyémántja
Gubin-Halifman : A méhek és a termés
\N : Méhegészségügyi ismeretek
Fritzsche, Helga : Macskák
Gaálné Poda Bernadette : Köszvény
Jacq, Christian (1947) : A fekete fáraó
Oeser, Gustav-Adolf : Anyanevelés a méhészetben
Sebestyén Endre : A selyemhernyó tenyésztése
Szabó Károly : A méhész műhelyében
Antos Zoltán : A ponty és horgászata
Bencze Lajos : A vadállomány és a környezet kapcsolatai
Bodó István : Horgászeszközök, horgászmódszerek
Caligiani, Alfredo : Horgászat
Eördögh Tibor : Vadászok nyelvén
Ferenczy Dénes : Különféle halaink és horgászatuk
Frey, Hans : Az akvarista kislexikona
Géczi János (1954-) : Két puli feljegyzései
Holly Iván : Keszeghorgászat, versenyhorgászat
Horn Péter : Akvarisztika
Mikó István : Vadászkönyv
\N : Medvék, őzek, farkasok
Meynhardt, Heinz : Vaddisznóriport
\N : 500 kérdés a vadászatról
\N : 500 kérdés a vadról és a környezetről
Pénzes Bethen : Az aranyhal és a díszponty
Pénzes Bethen (1934) : Az akvárium növényei
Pfeffer, R. G. : Sólyom a kézen
Ribiánszky Miklós : Hal, halászat, halgazdaság
Szederjei Ákos : Őz
Tolnai Kálmán (1923) : Vadászoknak, horgászoknak
Serfőző András : Horgászcsalik
Sterbetz István : Vizivad
Géczi János (1954-) : A kékszemű Napló
Geréb László : A parasztgenerális
Szabolcs József : Az erdei szalonka
\N : Vadászati alapismeretek
\N : Változatok a ponty horgászatára
Vanko, Kamill : Aranyhalakat tartunk
Vásárhelyi István : A harcsa
Bethlen István (1874-1947) : Bethlen István emlékirata, 1944
Kányádi Sándor(1929-) : Valaki jár a fák hegyén
Nagy László : Kuruc életünket megállván csináljuk...
Vidiczky János : A vadászati jog lexikona
Vierke, Jörg : A legkedveltebb díszhalak
Wiesinger Márton : Akvarisztika
Bickel, Gabriele : Likőrök, pálinkák, gyógyitalok
Geréb László : Béni János útja
\N : Család, otthon, háztartás
Sachs, Marianne : Monet élete és művészete
Gerencsér Miklós : Emlékezz a vadrucára
Daday Enikő, K. : Kezdő háziasszonyok könyve
Shaw, Irwin(1913-1984) : Suttogás a sötétben
Felber Mária : Gazdálkodás
Marczali Henrik(1856-194) : Világtörténelem-magyar történelem
Fáy András : Hasznos tudnivalók
Ady Endre : Ady Endre összes versei
Friedrichs Horst : A modern háztartás villamos berendezései
Gerencsér Miklós : Hátsóváros
Gerencsér Miklós : A szombaton teremtett ország
Bánkúti Imre(1927-) : A szatmári béke
\N : Hasznos praktikák, fotrélyok
Gergely Márta : A mi lányunk
Gergely Márta : Sanyi
Gellius, Aulus (125?-170) : Attikai éjszakák
Genet, Jean (1910-1986) : Drámák
Gergely Márta : Házasságból : elégséges
Genet, Jean (1910-1986) : A tolvaj naplója
Gergely Márta : U-gu
Gera György (1922-1977) : Megtorlás
Gera György (1922-1977) : Terelőút
Gera Pál (1963) : Állatmesék
Gerő János : Az előkerült falu és egy nyomozás története
Gera Pál (1963) : Állatmesék
Gera Pál (1963) : Vidrakaland
Gerő János : A Duna foglyai
Gerasimov, Iosif (1922) : Kísérletek a boldogságra
Gerencséri Jenő (1924) : Kedves Éva
Gerencsér Miklós (1932) : Ember a mezsgyén
: Korszerű élelmezés az óvodáskortól a kamaszkorig
Gerencsér Miklós (1932) : Fekete tél
Gerencsér Miklós (1932) : Ferde ház
Gerencsér Miklós (1932) : Tilamonfa
\N : Mit? Mivel ? Hogyan?
Gerencsér Miklós (1932) : Üzenet
Köves J. Julianna : Háztartási ABC
Nöstlinger, Christine : Néha jobb lenne egyedül
\N : Ötletbazár
Szepessy Ilona R. : Könnyebben , olcsóbban, gyorsabban
Pólya Zoltán : ... de már ebből eszünk!
Gerencsér Miklós (1932) : Honvágy
Gerencsér Miklós (1932) : Idegen feleség
Gerencsér Miklós (1932) : Messze mindenkitől
Aczél Géza (1947-) : Csülökcsemegék
Adam, Cornelia : Főzzünk fokhagymával
Gerencsér Miklós (1932) : Szívrabló avagy Üllős Fábián vallomása különböző szerelmeiről
Bakonyi Tamás : Fantasztikusan olcsó ételek
Balaštik, Jeroslav : A gyümölcs, a zöldség, a hús és a tojás házi tartósítása
Gerencséri Jenő (1924) : Szívtrombózis
Balaštik, Jaroslav : Házi tartósítás és fagyasztás
Balyó Mária : Bogrács és Kukta
Gergei Albert (XVI. sz.) : Árgirus históriája
Barta Miklós : Sajtételek
Barta Miklós : Mesteri finomságok az egészséges tejtermékekből
Éles Árpád : Méltóságos sértések
Bencsik Klára : Ivólevek házilag és néhány szó a korszerű táplálkozásról
Beke György : Házi fagyasztás és a Mirelit
Bence Vera : Világkonyha
: Befőzés
Bencsik Klára (1942-) : Cukor nélkül édesen
Bellefontaine, Jacqueline : Lekvárok és befőttek
Blauer, Stephen : Lékönyv
Blond, Georges : Évezredek az asztalnál
Bobrov, L : 500 recept burgonyával
Gergely Ágnes (1933) : Absztrakt tehén
Gergely Ágnes (1933) : A chicágói változat
Gergely Ágnes (1933) : Glogovácz és a holdkórosok
Gergely Ágnes (1933) : Stációk
Gergely Mihály (1921) : Ébredj, emberiség!
Gergely Mihály (1921) : Örvény
Gergely Mihály (1921) : Fekete páva
Gergely Mihály (1921) : Költő és király
Gergely Mihály (1921) : Atlasz mire rendeltettél
Gergely Mihály (1921) : Szülőföld
Gergely Mihály (1921) : Halló, Központi Ügyelet!
Gergely Mihály (1921) : Amikor nincs háború
Praschl-Bichler, Gabriele : fáradtan teszem le esténként koronámĄ
Boruzs Jánosné : 888 hasznos tipp
Bozsik Valéria : Különleges zöldségételek
Brown, Sarah : Ezerízű vegetáriánus szakácskönyv
Bukovinszky Julianna : Ezer jó fű
\N : Burgonyételek
\N : Cukrászati ábécé 3.
Zolnay László : A budai Vár
Brosseau, Peggy : Életmentő ételek
Pilcher, Rosamunde (1924-) : Nyáridő
Baranyi Ferenc : Az a merézség
Bustorf-Hirsch, Maren : Aprósütemények
Ecsedy Ildikó(1938-) : Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában
\N : Csirkevarázslatok
Csák Elemér (1944-) : Osztriga-késsel
Baranyi Ferenc(1937-) : Könyörgés apátiáért
\N : Csalafinta saláták
Cuignet, Florence : Zöldségek
Cseh Mária : 400 kínai recept
Császárné Benke Mária : Életünk és ételünk
Burits Oktáv : Miből? Mit? Hogyan?
Huhn und Hächnchen (magyar) : Csibefalatok
Guignet, Florence : Omlettek
\N : Csirkék
Devics Józsefné : Csecsemők szakácskönyve
Czizmadia László : A vendég előtti étel- és italkészítés művészete
Deli Magda, S. : Máj- és epebetegek diétáskönyve
Dobray Endréné (1922) : A befőzéstől a fagyasztásig
Dobozy László : Sütés-főzés hegyen-völgyön, vízparton
Dobray Endréné (1922) : Tele a kamra
Dobi Ildikó : Fogyókura könnyedén
Doleskó Teréz (1821?-1883) : Rézi néni szakácskönyve
Wheater, Caroline : Testünk méregtelenítése
Gergely Sándor (1896-1966) : Pereg a dob
\N : Anyák könyve
Gergely Sándor (1896-1966) : Vitézek és hősök
Donath, Ehrhard : Házi gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
Donath, Ehrhard : Házi gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
Döpp, Elisabeth : Karcsúsító wok
Gergely Sándor (1896-1966) : Felsőbb osztályba léphet
Gergely Sándor (1896-1966) : Rögös út
Gergely Sándor (1896-1966) : Forró nyár
Draveczky Balázs : Teázóknak való
Gergely Sándor (1896-1966) : Achrem fickó ; Hidat vernek
Gergely Sándor (1896-1966) : Hallgatás közben
Gergely Sándor (1896-1966) : Dózsa György
donhauser, Rosemarie : Szendvicsek és piritósok
\N : Erdélyi sütemények
Elliot, Rose : Csupa Zöldség
\N : Egytálételek és főzelékek
Gere István (1949) : Zúg az éji bogár
: Fagylaltok könyve
Erdélyi Lajosné : Rakjuk el télire
Egyedi Péter : A vegetáriánus főzés örömei
Gerlei József (1919) : Népszámlálás
Gerlei József (1919) : Aranykagyló
: Egzotikus rizsételek
Fenyvesi Andrea : Kalóriaszegény ételek
German, Jurij : Az orvos ezredes
Gerő János (1927) : Előre megfontolt szándékkal
Fischer, Paulette : Édességek
Gerő János (1927) : Fekete föld
\N : Finomságok gombával
Gerő János (1927) : Kicsi Biri királysága
Fodor Zsuzsanna T. : Tej- és tojásallergia, tejcukor-érzékenység
Gerő János (1927) : Kopog a tető
Gerő János (1927) : Öt szomszéd és a többiek
Gerő János (1927) : Az útnak nincs vége
Forgách Éva : Csodafazék
Gerő János (1927) : Tiltott utakon
Gerstäcker, Friedrich (1816-1872) : A rabszolgalány
Gaálné Póda Bernadette : Vesebetegekdiétáskönyve
\N : Francia szakácskönyv
Fodor Zsuzsanna, T. : Lisztérzékenység és lisztallergia
Frank Júlia : Vendégségben
Frankné Tamás Anikó : Receptgyűjtemény a hús nélküli táplálkozáshoz
Gergely Mihály (1921) : Józsáék
Frank Júlia : Gépek a konyhában
Frank Júlia (1946-) : Deszerteskönyv cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak
Ghyczy zsuzsa (1914) : Asszony a fáraók trónján
Frank Júlia : Nagy fagylaltoskönyv
Frank Júlia : A hűtés és fagyasztás ábécéje
Frank Júlia : A te szakácskönyved
Frank Júlia : Hagymáskönyv
Frank Júlia (1946-) : Szárnyasparádé
Frank Júlia (1946-) : Sütés-főzés mikrohullámmal
Frank Júlia : Disznóságok könyve
frank Júlia : Szárnyasparádé
Frank Júlia : Édes és sós főtt tészták
Gibbon, Lewis Grassic (1901-1935) : Skócia lánya
Frank Júlia : Jégkrémcsodák
Frank Júlia : Házi befőzés
: A Várnai csata
Frank Júlia : A te szakácskönyved
Gaálné Póda Bernadette : Bébetegségek
Gibran, Kahil (1883-1931) : Bolond ; Homok és tajték
Gibran, Kahil (1883-1931) : A próféta
Gaálné Póda Bernadette : Lisztérzékenység
Gaálné Póda Bernadette : Gyomorbetegség
Gaálné Póda Bernadette : Infarktus
Gaálné Póda Bernadette : Magas vérnyomás
Gide, André (1869-1951) : A pénzhamisítók ; A pénzhamisítók naplója
Gaálné Póda Bernadette : Lisztérzékenység
Gide, André (1869-1951) : Pásztorének
Gaálné Póda Bernadette : Májbetegek diétáskönyve
Gahm, Bernhard : Hurka, kolbász, szalámi és más finomságok
Gide, André (1869-1951) : A Vatikán titka
Asztalos Miklós(1899-1986) : A magyar nagyhatalom
Gielgud, Zita Gordon (1911) : Zita
Gedényiné Gaál Zsuzsanna : Illem az asztalnál és jó ízekre vezérlő kalauz
Ondaatje, Michael : Az angol beteg
Giese, Alexander : Marcus Aurelius
Lenkey Zoltán : Szent István és III.András
Jókai Mór : Hangok a vihar után
Mérő László(1949) : Mindenki másképp egyforma
Giff, Patricia Reilly : Lily, hazudni tilos!
Gijsen, Marnix (1899) : A babiloni Jóákim könyve, mely életének és nevezetes feleségének, Zsuzsannának hiteles történetét beszéli el ...
Gilden, Katya : A hegyek és a tenger között
McAlary, Mike : Cop land
\N : Gilgames
Gion Nándor (1941-2002) : Latroknak is játszott
Bernáth Erik : Társasági italok
\N : A galamb tenyésztése
\N : Állattenyésztési enciklopédia
\N : Görög ízek
Gonda Irén (1929-1991) : Házaiasszonyok aranykönyve
\N : Grillezés - Dr. Oetker
Gundel Károly (1883-1956) : Kis magyar szakácskönyv
Háckl J. Vilmos : Arab konyha
Hajková Mária : Levesek könyve
Hajková, Mária : Grill, kukta és alufólia a konyhában
Halász Katalin : Sütés - főzés mikrohullámon
Halász Zoltán : Gasztronómiai kalandozások Európában
Halász Zoltán (1914) : Mesélő szakácskönyv
Hamikus Zsuzsanna (1958-) : A 100 legjobb vegetáriánus étek
Halász Zoltán (1914) : 350 világhírű recept
Harcos Erika : Erika szakácskönyve
Hargitay György (1963-) : Sajtos finomságok
Hargitai György (1963-) : Sütés, főzés mikrohullámmal
Hargitai György (1963-) : Főzelékek, köretek, mártások
Hargitai György (1963-) : Halat, s vadat
Jávor Tibor (1926-) : Máj- és epebetegségek, étrendi kezelésük
Herbst Péterné Krausz Zorica : Magyarországi zsidó ételek
\N : Házi nyári menük
Hertzog, Jeanne : Tésztaételek és pizzák
Hoffmann Istvánné (1928) : Háztartás-közgazdaságtan
Jakab Mihályné Karácsony Vilma : Vilma néni háztartási tanácsadója
Juhász Gábor : Olasz konyha magyar módra
Horváth Jánosné : Borpatika
\N : Juli suli
\N : Kerti parti
Karácsony Irén, D. : A reformkonyha örömei
\N : Karcsúsító konyha
Katona Zsuzsa : Házi befőzés tartósítószer nélkül
Katona Zsuzsa : Natúr befőzés tartósítószer nélkül
Katona Zsuzsa : Biogyümölcsök és biozöldségek házi tartósítása
Kereszty Ildikó : Ízzel- lélekkel
Ketter László : Gasztronómiák krónikája
\N : Kínai ízek
Komsa Anna : Szakácskönyv
Koronczai Magdolna : Télire finomat
Kótun Károlyné (1928) : Házunk tája, konyhánk tája
Kövi Pál : Erdélyi lakoma
Kurunczi Margit : Kóstolja meg Magyarországot!
Farkas Csaba : Windows és Office 97 felhasználóknak
\N : Növényhatározó
Juva, Karel : A talaj, a növényzet, a víz és a levegő védelme
Sobieski Artur : Havanna és környéke
Járainé Komlódi Magda(1931-) : Kukoricaisten gyermekei
Udvaros Miklós : New York
Ortutay Lovas Gyula : Buenos Airestől Mexikóvárosig
Langfeldewr Sándorné : Máj- és epebetegek diétáskönyve
Langfelder Sándorné : cukorbetegek diétáskönyve
Langfelder Sándorné : Gyomor és bélbetegek diétáskönyve
Langfelder Sándorné : Máj- és epebetegek diétáskönyve
Langfelder Sándorné : Szív-, ér-, és vesebetegek diétáskönyve
Langfelder Magda : Nagymami konyhája
Langfelder Magda : Szója konyha
Lázár (Lászlóné) Márta : Koktélok és báritalok
\N : Lekvárok, zselék, befőttek
Lévai Vera : Gyümölcsök, túrós, sajtos ételek
Lévai Vera (1926) : Kelet-európai szakácskönyv
Lejtényi Éva : Régi idők receptjei
Lejtényi Éva : Unokáinknak ajánljuk
Lénárd Sándor : A római konyha
Lexáné Regéczi Márta : Gombaételek
Liscsinszky Béla : Négy évszak ételei
Lukács István : 104 híres magyar recept
Gevers, Marie (1883-1975) : Guldentop
Gide, André (1869-1951) : Kongói utazás
Lusztig Tamás : Halételek
Gion Nándor (1941-2002) : Mint a felszabadítók
Langer Veronika : Szendvicskönyv
Gion Nándor (1941-2002) : A kárókatonák még nem jöttek vissza
Lurz Gerda : A 100 legjobb palacsinta
Lurz Gerda : 100 legjobb recept szabadtűzön
Giono, Jean (1895-1970) : Husztár a tetőn
Giono, Jean (1895-1970) : Sarjú
Giono, Jean (1895-1970) : Valaki a hegyekből ; Ennemond
Lurz Gerda : A 100 legjobb étel túróból
Giono, Jean (1895-1970) : Zeng a világ
Lurz Gerda : A 100 legjobb babos finomság
Gilat, Daniel (1919) : Az első nyolcvan évem
Gilden, Mel : Beverly Hills, 90210
Madlovics Julianna : Babareceptkönyv
Magyar Elek : Az ínyesmester éléskamrája
Magyar Elek : Az ínyesmester szakácskönyve
Magyar Elek : Az ínyesmester szakácskönyve
Makay Béla : Szabadtűzön
Matos Lajos (1935-) : Szíves szakácskönyv
Matuška, Pomnen : Italok A-tó Z-ig
Magyar Elek : Az ínyesmester nagy szakácskönyve
Gilárovskij, Vladimir Alekseevic (1853-1935) : Moszkvai alvilág
\N : A megunhatatlan burgonya
Mezei ottóné : A teljes értékű kenyér
Mandelbaum, Yitta Halberstam : Apró csodák
Rév Lívia (1916) : Ő muzsikál rajtam keresztül
\N : Mikrohullám
\N : Mikrohullámú ételek
Szakály Márta : Állati furcsaságok
Szakály Márta : Állati furcsaságok
Dickins, Rosie : Bogarak
\N : Mindennapok konyhája
Goldsmith, Mike : Fény és hang
: Minden napra egy recept
Horváthné Csapucha Klárra : Kreativitásfejlesztés játékosan
Rideg Sándor : Indul a bakterház
Monspart Éva (1944) : Főzzünk másképp is
\N : Társadalmi ellátórendszerek, 2006
Lawrence, David Herbert : A szűz és a cigány
Grün, Anselm (1945) : Az életművészet könyve
\N : 1001 könyv amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz
Nagy Angéla F. : Fiatalok főzőiskolája
Quilliam, Susan : Testbeszéd
Nagy Angéla, F. : A család szakácskönyve
Bartos Erika (1974) : Bogyó és Babóca zenél
Kenneth, Claire : A rubin kereszt
Nagy Angéla F. : Főzzünk margarinnal!
\N : Ukulele
Lázár Ervin (1936-2006) : Napló
Nagy Angéla, F. : Saláta ABC
Kenneth, Claire : Sanghaj szépe
Budai László (1934) : Élő angol nyelvtan
Nagy Angéla, F. : Egyszemélyes szakácskönyv
\N : Vándorfény
Lessing, Doris (1919-) : Az ötödik gyerek
Szabó Pál(1893-1970) : Talpalatnyi föld
Beczner László : Zöldségfélék növényvédelme
Illig, Heribert : Magyarok a kitalált középkorban
Macomber, Debbie (1948) : Angyalhaj
Kronsteiner, Herman (1914-1994) : Egy anya és 11 gyermek
Molnár Ferenc (1878-1952) : A Pál utcai fiúk
Barabási László(1943-) : Az emberiség történelme
Adler, Elizabeth : Velem Velencében
Stewart, Chris (1951) : Napimádók Andalúziáan
Snicket, Lemony (1970) : A balszerencse áradása
Garde , Paul(1926-) : A Balkán
\N : Kötelező versek lexikona
Rose, Charles T. : Nagy krónikáskönyv
\N : Kötelező versek lexikona
Kiefer Ferenc(1931-) : Jelentéselmélet
Nagy Angéla, F. : Különleges konyha
: Nagyanyáink receptjei
\N : Népszerű raguk és egytálételek
Noël, Anne : A vegetáriánus konyha
Gósy Mária(1952-) : Beszédpercepciós fejlesztő modulok
Kornis Mihály (1949) : Lehetőségek könyve
Novák Ferenc : Fondű-parti receptek
Kelly, Carhy : Mindig és örökké
Oriskó Ferenc : Mártások hidegen és melegen
Hearn, Julie (1958) : Nell
Courths-Mahler, Hedvig (1867-1950) : Légy a feleségem!
Oriskó Ferenc : A fenséges túró
Conrad, Joseph (1857-1924) : A titkosügynök
Levens, David : Sakk kezdőknek
Calman, Stephanie : Egy rossz anya vallomásai
Pados Gyula (1936) : Különböző fogyókúrák receptekkel
\N : Palacsinták könyve
Párkányi Mihály : Családi hidegkonyha
Palaki Mária : A vendégvárás ábécéje
Illés Andrea : Nemzeti emlékhelyeink
Pelle Józsefné : Nyári ízek télire
Pelle Józsefné : Nyári ízek télire
Pár Gyula : Magyaros ízek
Pár Gyula : Magyaros ízek mikrohullámmal
Virányi Péter : Nem igaz, hogy a reklámtól lettem ilyen !
\N : Paradicsom
\N : Boszorkányok
\N : Lovagok
Miler, Zdenek : A kisvakond és a tél
Gifford, Clive(1966-) : Robotok
Bogos Katalin : Hova fut a kisvonat?
Bogos Katalin : Vidám versek
Gifford, Clive(1966-) : Anyagok
Pár Gyula : Magyaros ízek
Harrast, Tracy : Betlehemi történet
Pár Gyula : Magyaros ízek mikrohullámmal
Pelle Józsefné : Főzési tanácsadó
Tepperwein, Kurt(1932-) : Nagy antistresszkönyv
Pelle Józsefné (1919) : Befőzés, házi tartósítás
Pelle Józsefné (1919-1998) : Házi tartósítás
Pelle Józsefné : Minerva nagy szakácskönyv
Pelle Józsefné (1919-1998) : Nagyanyámtól tanultam
Piros Christa : A világ legjobb fogyókúrás ételei
Piros Christa (1954-) : Nagy diétáskönyv
\N : Pompás pecsenyék
Rabe, Beaute : Szépen terített asztal
Ránky Edit : Natúrkonyha magyaros és keleti ízekkel
Reiss, Fern : Egészséges táplálkozással a gyermekáldásért
Halász Péter(1935-) : Epilepsziás betegségtörténetek
Raymund, Rapaics : A kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története
Rozmis Éva, R. : Babaételek
Saláták : \N
\N : Saláták
Saynor, Reg : A fokhagyma áldása
Schiller Lívia : Mindenki szakácskönyve
Schiller Lívia : Mindenki szakácskönyve
Rhodes, Richard : Halálos lakomák
Schveiger Ágnes : Gyümölcs- és zöldséglevek, hűsítők, italok, szörpök és teák
Fűszerkönyv : \N
Farkas Balázs : Teknősök
\N : Bőrápolás,szépségápolás
Gilot, Francoise : Életem Picassoval
Giovagnoli, Raffaelo : Spartacus, a gladiátor
Girard, Patrick : Haszdrubál, az utolsó karthagói hadvezér
Girard, Patrick : Hannibál Róma falai alatt
Giraudoux, Jean (1881-1944) : Harc az angyallal
Giraudoux, Jean (1881-1944) : Églantine
Dénes Zsófia : Akkor a hársak épp szerettek
Glückel von Hameln (1646-1719) : Glikl Hameln emlékiratai
Ginzburg, Natalia (1916-1991) : Valamennyi tegnapunk
Ginzburg, Natalia (1916-1991) : Kedves Michele
Robotos Imre(1911-) : Az igazi Csinszka
Nemeskürty István(1925-) : Mi történt velünk?
\N : Modern arcápolás
Gobbi Hilda (1913-1988) : Közben
Goda Gábor (1911-1996) : Magányos utazás
Goda Gábor (1911-1996) : Levelek Judithoz
Goda Gábor (1911-1996) : Bolondóra ; Mennyei csavargók
Goda Gábor (1911-1996) : Poldini úr
Goda Gábor (1911-1996) : Szülőföldem, Budapest
Romsics Ignác(1951-) : Magyarország története a XX. században
Goda Gábor (1911-1996) : A Palanétás ember és a többiek
Kopátsy Sándor(1922-) : A mi XX.századunk
Goda Gábor (1911-1996) : Volt egyszer egy család
Goda Gábor (1911-1996) : Vallomások regénye
Goda Gábor (1911-1996) : A hóhér halála
Goda Gábor (1911-1996) : Ördögűzés
Goda Gábor (1911-1996) : Egy naplopó naplója
Goda Gábor (1911-1996) : Naplófüzetemből
Goda Géza (1874-1954) : Emberkalitkák
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Antik és modern
Simoen de Robert, Aurette : 100 almarecept
Simeoni Szekeres Magda : Itáliai ízek
Simmel Johannes Mario : Néhanapján kaviár...
Shaw, Clare : Rákbetegek diétáskönyve
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Vonzások és választások
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Irodalmi és művészeti írások
Szabó Vilma : Vilma néni befőzési receptjei
Szabó Vilma : Vilma néni olajsütős receptjei
Szabó Sándorné (1948-) : Kedvenc receptjeink
Surányi Dezső (1947) : Aszaló napsugár
Szabó Vilma : Vilma néni szabadtűzön készült ételei
Szakál László : Disznótoros receptek
Szakál László : Régi ünnepek a konyhában
Székely Regina : Téli finomságok
Szántó András : Eleink ételei
Szántó Péter : Kínai főzőiskola alapfokon
\N : Szárnyasok
\N : Zöldséges ételek
Székely Regina : Turisták konyhája
: 104 híres recept
Székely, Edmond Bordeaux : Nyers ételek kincsestára
\N : Teasütemények
Szöllősy Vágó László : Szerelemgerjesztő ételek, italok
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Wilhelm Meister tanulóévei
\N : Tészták
Tábori Piroska, Z. : Húspótló ételek hústalan napokra
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Szépprózai művek
Tolnai Kálmán : Horgászok és vadászok szakácskönyve
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Önéletrajzi írások
Tolnai Kálmán (1923-?) : Falusi disznóvágás
Tolnai Kálmán : Halat s vadat...
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Rókafi
Tolnai Kálmán : Vad- és halételek, erdei gyümölcsök
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Három mese
Tolnai Kálmán : Egytálételek
Tolnai Kálmán : Ételek vadon termő gombákból és erdei gyümölcsökből
Tolnai Kálmán : Vadhús- és halételek
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Goethe és Schiller levelezése
\N : Torták hagyományosan és korszerűen
Toró Elza : A 100 legjobb húsos jó falat
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) : Életemből
Tóth M. Ildikó : Aszalás, kandírozás és más tartósítási módok
Gogol, Nikolaj Vsilevic (1809-1852) : Tarasz Bulba
Gogol, Nikolaj Vsilevic (1809-1852) : Az őrült naplója
Gogol, Nikolaj Vsilevic (1809-1852) : Az orr
Turós Emil : Zöldségfélék, saláták, gyümölcsételek
: Túrótorták, krémek
Tusor András : Kőgrill, mikrohullám, olajsütő
Unger Károly (1939) : Varázsasztal sajtból, tejből
\N : Varázslatos fűszerek
Varró Aladár Béla : Magyar fűszeres növények termelése, gyűjtése, alkalmazása
Gogol, Nikolaj Vsilevic (1809-1852) : Régimódi földesurak
Veale, Wendy : A legjobb csirkeételek
Végh Júlia : Szakácskönyv ftataloknak
Szász Zoltán(1940-) : A románok története
Venesz József : A magyaros konyha
Steinbeck, John : Érik a gyümölcs. Kék öböl
Verő Juli : Hónapok, napok, ételek
Turós Emil (1906-1992) : A legizletesebb receptjeim
Verő Juli : Országok, ételek
Verő Juli : Különleges ételek
Steinbeck, John : Egerek és emberek.Lement a hold
Wilmann András : Mixerkalauz
Wolter, Annette : Prima levesek
Torjai Rácz Zoltán : Kelemen-havasok
Gogol, Nikolaj Vsilevic (1809-1852) : Magatokon röhögtök!
Gogol, Nikolaj Vasilevic (1809-1852) : Elmélkedés az isteni liturgiáról
Palczer János : Gyalui-havasok
Gogol, Nikolaj Vasilevic (1809-1852) : Holt lelkek
Zajkás Gábor : Diétáskönyv
Gogol, Nikolaj Vasilevic (1809-1852) : Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből
Zsenka néni : Szagény asszony szakács-könyve
Szalay Miklós : Nyomtatott áramköri lapok amatőröknek
\N : Zsidó szakácskönyv
Golding, William (1911-1993) : Látható sötétség
Golding, William (1911-1993) : Beavatás
Acsay Judit : Lakó-tér-kép
Golding, William (1911-1993) : Kígyónyelv
Ameln, Helmut von : Fürdőszoba-berendezések szerelése
Golding, William (1911-1993) : A torony ; A piramis
Golding, William (1911-1993) : Az utódok
Buss, Katharina : Kötött sálak, sapkák és kesztyűk
\N : A célszerű otthon
Lambert Miklós : Optoelektronikai hobby
\N : Lakás és egészség
\N : Polgári lakáskultúra a századfordulón
Nógrádi László : A kerékpár karbantartása, javítása
Bajzáth Ferencné : Gyermekruhák ábécéje
Bajzáth Ferencné : Gyermekruhák ábécéje
Bogner, Margit : Kötés
Moravcsik Gyula(1892-1972) : Bizánc és a magyarság
Robertson, Debora : Tárolóhelyek
Cser Ferencné : Szabás-varrás
Golding, William (1911-1993) : A vétkes visszanéz
Csordás Márta : Egy-kettőre kész
Mándics Mihály : A magyarországi bunyevác-horvátok története
Nagy Katalin S. : Lakberendezési szokások
: Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
\N : Fürge ujjak könyve
Glück György : Hajápolás, frizurakészítés otthon
Miklósné Horváth Erzsébet : Tojástermelés a kisgazdaságban
Gönczy Miklósné : Szabás-varrás, kézimunka
Giesser, Claudia : Ruhák átalakítása házilag
Gyulai Irén : Varrjunk gyermekruhát!
Gyulai Irén : Varrjunk gyermekruhát!
Borhi László : Megalkuvás és erőszak
Herceg Bea : Sorról sorra
Hegedűs Margit : Gyermekruha szabás-varrás
Romváry Vilmos : Modern test- és szépségápolás
\N : Nagy kötőskönyv
Orbán Frenc : Háztartási varrógépek
Pešková, Ludmilla : A házi kötés iskolája
Pudilová, Zdenka : Mintagyűjtemény kézikötéshez
Spencer, Carol : Nem elég karcsú?
Golding, William (1911-1993) : Zsarátnok
Golding, William (1911-1993) : Szélcsend
\N : A szabás-varrás ABC-je
\N : A szabás-varrás ABC-je
Szabó Antalné : Hajvarázslat
Szilvitzky Margit : A farmertől az ünneplőig
Takács Judit : Egy sima, egy fordított
Tongori Mária : Tanuljunk kötni !
Steel, Danielle(1947-) : Ha a háborúnak vége
Tongori Mária : Gyerekek kötöttbne
Simenon, Georges : A költözködés. A macska
: Új olasz kötőkönyv
Everett, Felicity : Kozmetika
Cser Andor : Divatkörkép
Golding, William (1911-1993) : Ripacs Martin
Golding, William (1911-1993) : A torony
Golding, William (1911-1993) : Papíremberek
\N : Házi kozmetika
Vadász Katalin : Varrás
Fási Katalin : Szépségszalon otthon
Goldman, William (1931) : Maraton életre-halálra
Weber-Lorkowski, Edeltraud : Kendők és sálak csavarva, csomózva
Spenser, Carol : Nem elég magas ?
Wölfel Vera : Kössünk a gyerekeknek !
Wölfel Vera : Ötven kötésminta
Wölfel Vera : Divatos kötésminták
Tóth M. Ildikó : Olcsóbban, házilag
Diener, Harry : Folttisztítás
Fazekas László (1947-) : Az otthoni betegápolás
Allen, Roger E. : Problémamegoldás Micimackó módra
Goldoni, Carlo (1707-1793) : A patikus
Goldoni, Carlo (1707-1793) : Vígjátékok
Anderson, Terry D. : Az átalakító vezetés
Baracskai Zoltán : Profi döntések
Bardócz- Tódor András : Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában
Goldoni, Carlo (1707-1793) : Mirandolina
Blanchard, Kennneth : Az egyperces menedzser
Blanchard, Kennneth : Az egyperces menedzser a gyakorlatban
Bozsik Valéria : Emberszabású szervezet
Etelközi Péter : Manager
Frank, Milo Ogden : A 30 másodperces üzenet technikája avagy Hogyan érveljünk röviden és hatásosan
Gitlin, Marek : Légy ura idődnek !
Handy, Charles B. : Szervezetek irányítása a változó világban
Herbst, Hartwig Martin : Pozitív menedzsment
Hitt, William D. : A mestervezető
Houel, Alan : Hogyan bánjunk nehéz emberekkel ?
Perlaki, Ivan : Innováció és szervezés
Jávor István : A hatalom szerkezete a vállalatban
Kákonyi Gyula : Zárak, lakatok
Kaufmann, Arnold : A döntés tudománya
Király József : A vendéglátó üzletek vezetése
Kozma Ferenc : A menedzser közgazdasági szemlélete
Kristály Mátyás : Minőségirányítási alapismeretek
Ladó László (1919) : Szervezéselmélet és -módszertan
Linkemer, Bobbi : A jó értekezlet titka
Linkemer, Bobbi : A jó önéletrajz fél siker
Linkemer, Bobbi : A jó fellépés titka
Málovics Éva : Vezetési ismeretek
Marosi Miklós (1922) : A szervezés és irányítás nemzetközi fejlődése, magyar gyakorlata
Mastenbrock, William F. G. : Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés
McCormack, Mark II. : Amit a Harvardon sem tanítanak avagy a józan ész iskolája
\N : Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban
Neményiné Gyimesi Ilona : Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben ?
Nissen, Peter : Moderátoriskola
Noszkay Erzsébet : Egészséges vagy beteg ?
\N : Innováció
Petrik Olivér : Rendszertechnika
Pietrasiňski, Zbigniew : Alkotó vezetés
quillam, Susan : Siker a munkában
Rawlinson, J. Geoffrey : A kreatív gondolkodás és az ötletbörze
Robert, Cavett : Mi mozgatja az embereket ?
Rowntree, Derek : Menedzser tükör
Sárközy Péter (1919-) : Értekezések agrárszemmel
Schleicher Imre : Vezetők és beosztottak a szervezetben
\N : A siker lélektana
Simon, Herbert A. (1916) : 149 p. ; 20 cm
Smola, Stanislav : Vezetésszervezés a vállalati gyakorlatban
Smyth, William F. : Vállalati információs rendszer
Solomon, Muriel : Nehéz főnökök, nehéz kollégák
Stark Antal (1932) : A vállalati tervezés rendszere
Straat, Kent L. : Amit a főnököd sem mond el
Susánszky János (1923) : Tanulmányok a szervezésről és a vezetésről
Szabadkai Attila : Döntés-előkészítési módszerek alkalmazása
Szamuely László (1936) : Ipari demokrácia Nyugat-Európában ?
Szeder Zoltán : Problémamegoldó folyamat a minőségért és a hatékonyságért
\N : Szervezeti formák és koordináció
Takács Ilona : Emberismeret, önismeret
Torgersen, Paul E. : A vezetés
Vajdovich Béla : A vállalati szervezésről
Varga József : Gyakorlati programozás
Weiss, Donald : Az életszervezés művészete
Vas Zoltán Péter (1919) : A kutatás és fejlesztés gazdasági hatékonysága
Weiss, Donald H. : A sikeres menedzser
Wheeler, Elmer : A gazdaság benned van
Woodcock, Mike : A felszabadult menedzser
Kulcsár Zsuzsanna(1912) : Rejtélyek és botrányok a középkorban
Zsolnai László (1958-) : A döntéshozatal etikája
Barta Tamás : Általános titkársági ismeretek
\N : Gépi fordítás
Kővári József : Gépírók kézikönyve
Kossáné Prókay Katalin : A menedzserasszisztens
Milley Vilmos : Központi fűtés
Károly Pál : A tökéletes gyorsíró
Hamvay Kálmán(1940) : Padlófűtés, lakóépület
Butler, Rupert : A Gestapo története
Pétery Kristóf : Számítógép az irodában
Sille István : Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve
Szalai Sándor : Gépi kivonatkészítés
Bokor Péter : Mengele doktor nyomában
Temesi Edit : Titkársági és levelezési ismeretek
Jolsvay Alajos : A kézirat és a korrektúra
Dárdai Árpád : Mobil távközlés
Magay András : Hírközlás földrészek között
Minaŕik, Pavel : A felderítő visszatér
Molnár György : 70 év a Sándor utcában
Randé Jenő (1922-) : Azok a rádiós évtizedek
Cserépfalvi Imre (1900) : Egy könyvkiadó feljegyzései
Fodor Gábor Antal : Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel
Hampel Polyxena : A hallhatatlan betűk
Thomas, Hugh : Adolf Hitler halálának rejtélye
Heltai Nándor : A nyomtatott betű útja Kecskeméten
Szirák János : Kutyakalauz
Heltai Nándor (1930-) : Örökre ide fészkeltem magam
Joós Ferenc : Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfája
Kner Imre : A könyv művészete
\N : A műszaki könyv írása és szerkesztése
Mürell József : Ofszetnyomás
Nádasi Antal : Közlekedésbiztonsági ABC
Péter György : Ofszettechnológia
Ráth-Végh István (1870-1959) : A könyv komédiája
Stemmer Ödön (1881-1961) : Egy antikvárius visszaemlékezései
Szentkuty Pál (1889-1957) : A könyvillusztráció
Szerdahelyi Szabolcs (1943) : Megjelenések könyve
Szíj Rezső (1915-) : Misztófalusi Kis Miklós
Pálfi Gábor : Életre halálra(?)
Wolfe, Tom : Hiuságok máglyája
Varga Sándor (1920-) : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945-1957
Almássy Tibor : Az autóvezetés mesterfogásai
Andorka Rudolf(1931-1997) : Bevezetés a szociológiába
Almássy Tibor : Az autóvezetés mesterfogásai
Koltay Gábor(1946) : Verebes a mágus
Bálint Sándor : Autózásunk hőskora
Bajusz Rezső (1925) : Személyközlekedésünk ma és holnap
Barlay, Stephen (1930-) : Fekete doboz
Barlay, Stephen (1930-) : Légikatasztrófák
Frisnyák Zsuzsa (1960-) : A magyarországi közlekedés krónikája
: A magyar repülés története
Cserhalmi Imre : Ki fog repülni?
Cserhalmi imre (1934) : Vonalban vagyunk ?
Frang Zoltán (1956-) : A vasút
\N : A gépjárművezetés egészségügyi kockázata
Gross, Otton : A bélyegek világa
\N : A járművezetői vizsga tankönyve
Jakab Ferenc : A defenzív vezetés képekben
Klein Imre : A volánnál vizsga után
Kőfalvi Gyula : Téli autózás
Latham, John J. : Magyar légiposta, magyarországi repülőjáratok
Lord, Walter : A Titanic pusztulása
Majdán János : A vasszekér diadala
Moharos Kálmán : Mit, hogyan kell tudni a gyakorlati autóvizsgán ?
Rákóczi Margit (1944-) : A pósta
Orbán Sándor : Baleset !
Réti László : Stressz a volánnál
Surányi László : A nemzetközi munkásmozgalom bélyegei
Thorday Zoltán : Hegyen-völgyön kisvasúton
Tarján Gábor : Mindennapi hagyomány
Vörösmarty Mihály (1800-1855) : Vörsmarty Mihály összes költeményei
Ürögdi György (1904) : Hogyan utaztak a régi rómaiak ?
Váradi Imre : Öt világrész sportbélyegei
Ferenczi István : Költségvetési szervek könyvviteli információs rendszere
Kotnyek Béla : Kisvállalkozások számvitele és ügyvitele
Lukács Lajos : Iparvállalati könyvitel és információ rendszer
Allen, Roger E. : Micimackó-menedzsment
Angyal Ádám (1944-) : A vezetés mesterfogásai
Aponyi, Frank (1954-) : Az üzletkötés tízparancsolata
Balatoni Pál : A vállalati marketing
Berde Csaba : Menedzsment a mezőgazdaságban
Bogyay Géza : A művezetők kézikönyve
Bossányi Katalin : Vállalatvezetők és érdekeltség
Bossányi Katalin : Együtt dönteni
Grisham, John (1955) : A festett ház
Brown, W. Steven : 13 végzetes hiba, amit menedzserek elkövetnek
Pécsi Márton : Magyarország földrajza
Clothier, Peter : Kulcs a kezedben
Dancs István : Vállalati beruházások
Dózsa Lajos : Üzem- és munkaszervezés
Hartmann, Nicolai(1882-1950) : Esztétika
Eco, Umberto(1932-) : A nyitott mű
Doubravszky Sándor : Az eredményes megbeszélés ábécéje hét leckében
Német lajos : A művészet sorsfordulója
Ferenczy Jenő : A finommechanikai konstrukció
Fisher, Roger : A sikeres tárgyalás alapjai
Görög Mihály : Informatikai projektek vezetése
Görög Mihály : Bevezetés a projektmenedzsmentbe
Hegedűs József : Értéelemzés a termékfejlesztésben
Hess, Karl : Vállalkozásról gyerekeknek és szülőknek
Hill, Napoleon : Gondolkozz és gazdagodj !
Huszka Jenő : Kezdő munkanélküliek kézikönyve
Johnson, Spencer : Egyperces-üzletkötő iskola
Klembala Géza : Gépészeti berendezések karbantartása
Kocsis József (1931) : Termelésirányítás visszacsatolással
Krisztiniczné Roki Edit : Piackutatás a kiskereskedelemben
Luther, Martin : Asztali beszélgetések
Sestov, Lev : Dosztojevszkij és Nietzsche
Johnson, Spencer : Hová lett a sajtom ?
\N : Dosztojevszkij-legenda és valóság
Kuznyecov, Feliksz : A mai szovjet próza
Lakatos Istvánné : Vállalkozás előtti intelmek abszolut kezdőknek
Laki Mihály : Év végi hajrá az iparban és külkereskedelemben
Martin, Charles L. : Vágjunk bele
\N : Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana
Oakley, Ed : Korszerű változásmenedzselés
Pease, Allan : Kérdezni tudni kell ?
Rédey Péter : Hétköznapi marketing
Ries, Al : A marketing huszonkét vastörvénye
Ries, Al : Alulról építkező marketing
Rogers, Len : Marketing a kisvállalkozásban
Serfőző György : A lízingről
Silva, José : Agykontroll mesterfokon (nem csak) az üzleti életben
Taylor, Frederick Winslow (1856-1915) : Üzemvezetés
Telkes József (1954-) : Állásvadászat
Trout, Jack : Az új pozíciónálás
\N : Vállalkozás alapfokon
Varga Károly (1930) : Teamépítési (TÉ) módszerek a vállalati szervezetfejlesztésben
Varga János : Álláskereső vadenecum
\N : Vezetéspszichológiai sarokpontok
Weis, Donald H. : Hogyan bánjunk nehéz emberekkel ?
Weiss, Donald H. : Hogyan kérdezzük az álláskeresőt ?
Wilde, Stuart : A pénzcsinálás trükkje
Antal László : A tartalomelemzés alapjai
Austin, John L. (1911-1960) : Tetten ért szavak
Austin, Claire : A PR, avagy a közönségkapcsolat alapjai hét leckében
Balogh István (1936) : A társadalmi információ
\N : Üzleti etika
Barát Tamás : A bizalom tolmácsai
Békés Ferenc : Ismeretszintmérés , ismeretstruktúra , ismerettipológia
Bujdosó Edit : Motorozz okosan !
\N : Gazdaságpolitikánk az élenjáró vállalatok gyakorlatában
Gazsó L. Ferenc : Szépséghibák
Ható Katalin, F. : Adatbiztonság, adatvédelem
Janoušek, Jaromír : A társadalmi kommunikáció
\N : A kovakőtől a sziliciumig
: Közönségkapcsolatok
Nógrádi Gábor (1947) : Közművelődési reklám és kapcsolatépítés
Pelejtei Tibor (1923-) : Public relations
Gombrowicz, Witold (1904-1969) : Ferdydurke
Füleky György)1945) : A talaj
Gombrowicz, Witold (1904-1969) : Trancz-Atlantik ; Pornográfia
Gombrowicz, Witold (1904-1969) : Cselédlépcsőn
Gombrowicz, Witold (1904-1969) : Drámák
\N : A reklámról - ma - Magyarországon
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) : A letűnt század szolgái
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) : Oblomov
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) : A Pallasz fregatt
Roszak, Theodore (1933) : Az információ kultusza avagy A számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz művészete
Willmann András : Koktélok szeszmentesen
Rózsa György (1922-) : Tudományos tájékoztatás és társadalom
Csapody István : Erdő-mező növényei
\N : Stratégiai tervezés, Marketing, TQM
Dévald László : Gondolatok a művészetről
Jávorka Sándor : Erdő-mező virágai
: Gondolatolvasó
Jansa, Jan : Kémiai technológia
\N : Nagy magvú zöldségfélék
\N : A kémia és a haladás
\N : Paprika
Móra László : Wartha Vince a hazai kémiai technológia megalapítója (1844-1914)
Szentgyörgyi Sándor (1924) : Transzportfolyamatok
Bassa Gábor (1924) : Égés áramlásban
Erdey-Grúz Tibor : A tűztől az atomenergiáig
\N : A gondviselés szeszélye
Farkas Ottóné Mayr Klára (1930) : Tüzeléstan
Kiss Endre : Olajtüzelés. Kisteljesítményű berendezések
Matos Attila : Tüzeléstechnikai és kéményseprőipari zsebkönyv
Zaczek, Iain : Az impresszionisták
\N : Káposztafélék
\N : A borsó termesztése
Pribék Pál : Olajtüzelés tervezése, kivitelezése, karbantartása
\N : Bács-Kikun megye élelmiszergazdaságának 25 éve
Keyes, daniel(1927-) : Virágot Algernonnak
Király Gyula (1927-) : Dosztojevszkij és az orosz próza
Bíró József : Zöldségfélék tárolása
Bodrogi Rezső : Konzerv- és hűtőipari általános műveletek
Boruzs János (1936-) : Borlexikon
Csillag Sándor : Dózni
Deák Tibor (1935-) : Élesztőgombák a természetben és az iparban
Del Monego, Markus : A bor lelke
Dömötör József : Borivóknak való...
Farkas József : Malomipari gépek és karbantartásuk
Gorbatov, Borisz (1908-1954) : Akiket nem lehet leigázni
Farkas József : Malomipari technológiák
Gasztonyi Kálmán : Sütőipar
Gazdag László : A bor- és az üditő ital gyártás alap- és segédanyagai
Gazdag László : A szőlő feldolgozása és a must erjesztése
\N : Gyümölcsök tartósítása kisüzemben és a háztartásban
Kádár Gyula : Homoki bor készítésa és kezelése
Goodall, Jane (1934) : Amíg élek, remélek
Katona József : Magyar borok , borvidékek
\N : Konzerv- és hűtőipari termékek gyártása
Gildas - Adriewski, Gabrielle : Felhőszakadás
Kekesz Lajos : Gyümölcspálinkafőzés
Kralovánszky U. Pál : A fehérjeprobléma
Marton Szabolcs : Az égetett szeszek és az emberiség
\N : Pálinkafőzés
Mercz Árpád : A must és a bor egyszerű kezelése
Mercz Árpád : A must és a bor egyszerű kezelése
Gilard, Madeleine : Gálaest a Miniklubban
Gorbatov, Aleksandr : Évek és háborúk
\N : Érettségi, felvételi tételek, témakörök
Mercz Árpád : A must és a bor egyszerű kezelése
Halasy-Nagy József(1885-1976) : A filozófia
Mercz Árpád : Borászati gépek és kezelésük
Ceram C.W. : A régészet regénye
Linse, Hannelore : Húsvéti díszek a természet kincseiből
Gloger, Gotthold : Johann Kunckel kalandjai
Benedek Elek (1859-1929) : Székely Tündéroszág
Normann, Jill : Csokoládé
Pákozdi Judit(1944-) : 33 cukkini recept
Rudnay János : A kávé
Ghimesan, Ion : Joliot-Curie élete
James, Erica (1960) : Bella Ilalia
Solyay István : Gyakorlati borászat
Belouszov, Roman : Amiről a könyvek nem beszélnek
Duey, Kathleen : Lara és az ezüstszínű kancacsikó
Streatfeild, Dominic : Kokain
Garcia-Molina, Hector : Adatbázisredszerek megvalósítása
\N : Ötven nagyon fontos"gyerekkönyv"
Gombár Endre : A rénszarvasverseny
Szent-Miklóssy Ferenc (1944) : Szép szőlőből finom bort!
Powell, John : Miért félek attól aki vagyok
Szövényi Ernő : A házi bor készítése
Gordimer, Nadine : Kései polgárvilág
Goscinny, René : Nicolas-nak gondjai vannak
Tegze Miklósné : Sütőipari általános műveletek
Gordon Agáta : Kecskerúzs
Tegze Miklósné : Kenyérgyártás
Goscinny, René : Nicolas meg a haverok
Gordon, Richard : Miből lesz az orvosdoktor?
Tegze Miklósné : Sütőipari alapanyagok
Török Sándor : Borászok zsebkönyve
Ulischberger, Emil : Sörivóknak való
Török Sándor : Borászok új zsebkönyve
Goscinny, René : Nicolas az iskolában
Gordimer, Nadine (1923) : Livingstone bajtársai
Gordimer, Nadine (1923) : Az őrző
Grabócz Gábor : Mesés madármindenség
Berne, Eric(1910-1970) : Szex a szerelemben
Grahame, Kenneth : Szél lengeti a fűzfákat
Gorkij, Makszim (1868-1936) : Mezítlábasok
Lauster, Peter : Az Én megerősítése
Grandpierre Endre, K. : Fekete hóesés
Gorkij, Makszim (1868-1936) : Az áruló
Gosztonyi Ádám : Brooklyni kaland
Gozsdu Elek (1849-1919) : Az élten farkas
\N : Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás előkészítő műveletei
\N : Zöldségek, gyümölcsök tartósítása savanyítással, tejsavas erjesztéssel
Binder, Egon : Füstölés
Grasmeyer, Christa : Hármunknak kevés a hely
Grasmeyer, Christa : Nem akarom, hogy megnősülj
Hager, Werner : Oajból készül
Kanyó András : Versenyfutás az olajért
Goudreau, Solange : 101 dolog, amit jó lett volna tudni a macskákról
Kertai György : A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése
Gordimer, Nadine (1923) : July népe
Korányi György : Mi a petrolkémia ?
Gozsdu Elek (1849-1919) : Nemes rozsda
Gripe, Maria : Elvis! Elvis!
Albert Péter Pál : Tűzzománcozás
Goyen, William (1915-1983) : Arcadio
Goytisolo, Juan (1931) : Személyleírás
Helan, Bedrich : A mész és felhasználása
Kardos Mária : Primitiv fazekasság
Goytisolo, Juan (1931) : Szigeti krónika
Griffin, Gabi (írói név) : Lassie és a cirkusz
Gőgös Károly : Meghalt Máté és Bernadett
Martos István : Üvegcsiszolás
Mokk László : Betonacél-szerelés
Göncz Árpád (1922) : Kő a kövön
Radnai Gyula : Könnyűbeton
Sághelyi Lajos : Üvegezés
Berendi György : Festés-mázolás
Kovács Géza : Falfestés - tapétázás
Rones, Josef : Fémfelületek előkészítése mázolásra
Csapó Károly : Fémlemezmnkák
Horváth Zoltán : Elméleti kohászattan
Kolosy Ernő : Timföldgyártás és alumíniumkohászat
Kaval, Vaslov : Élet és halál féme a vas
Göncz Árpád (1922) : Hazaérkezés
Göncz Árpád (1922) : Mérleg
Göncz Árpád (1922) : Találkozások
Novotny Jan : Az alumínium hegesztése és vágása
Göncz Árpád (1922) : Gyaluforgács
Baklay Patrícia : Kézműveskönyv
Gyárfás Endre : Varázsgombóc
Lajos Mari(1928-) : 99 krumplis étel 33 színes ételfotóval
Gönczöl János : A menyasszonyom egy ló
Pallai Sándor : Ötvösség, nemes fémipar, divatékszer készítése
Göndi Gréta : A várakozás öröme
Göndi Gréta : Ágota
Gyócsi László : Bolonel apát
Lajos Mari(1928-) : 99 zöldségtál 33 színes ételfotóval
Balázs Sándor : Asztalosmunkák a ház körül
Gyócsi László : Kard és remény
Görgey Gábor (1929) : A homár páncélja
Görgey Gábor (1929) : A fél kutya másik fele
Bálint Gyula : Beépített faanyagok korhadása és védelme
Görgey Gábor (1929) : Mindig újabb kutyák jönnek
Endrődi Frigyes(1912-1994) : Angol nyelvkönyv
Görgey Gábor (1929) : Vadászszőnyeg
Gyurkovics Tibor : Kiskutya - nagykutya
Görgey Gábor (1929) : Volt egyszer egy Felvidék
\N : Magyar királyok könyve
Bálint Gyula : Védekezés a faanyagok rovarkártevői ellen
Görgey Gábor (1929) : Kísértések könyve
Görgey Gábor (1929) : Megírhatatlan történet
Gyurkovics Tibor : Rikiki
Czagány Lajos : Butorszerkezettan
Czagány Lajos : Bútorasztalos és díszítő munkák
Gyurcsik Rozália : Vízbevető hétfő
Gyurcsik Rozália : Vízbevető hétfő
Cziráki József : Fa- és fahelyettesítő anyagok
Diószegi Béla : Fatechnológia
Földesi János : Faesztergályozás
Gyarmati Béla : \N
Gyurcsik Rozália : És egyszer csak kirepülnek ...
Havránek, Karel : Kézi munkák az asztalosiparban
Molnárné Posch Paula : Faanyagok felületkezelése és - borítása
Healey, Phil : Válogatott városi mondák
Hamza István(1944-) : A torna
\N : Testnevelés
Görgey Gábor (1929) : Munkavilágítás
Görgey Gábor (1929) : A díva bosszúja
Görgey Gábor (1929) : Adria szirénje
Görgey Gábor (1929) : Egy vacsora anatómiája
\N : Görög gondolkodók
\N : Görög gondolkodók
\N : Görög gondolkodók
\N : Görög gondolkodók
Gőz József (1941) : Ne nézzenek hülyének!
Grabeljsek, Karel (1922) : Fájdalom
Stoica, M. : Ácsmunka, állványozómunka
Molnár János : Filozófia
Rátkóczy Tibor : A bőrgyártás
Balázs Sándor : Papírlemez-munkák
Kalmár Péter : A kétezer éves papír
Boulnois, Luce : A selyemút
Greene, Graham (1904-1991) : Brightoni szikla
Frank, Anne (1929-1945) : Anne Frank naplója
Nagy Mari : A kosárkötés magyar hagyományai
Hacks, Peter : Széllyuk
Robinson Tibor : Textiliák műgyantás készítése
Barta Gábor(1942-) : Nádorfehérvár, 1456
Jakovlev, A. D. : Műanyag bevonatok készítése. Műanyagporok
Klemm, Peter : Istenek alkonya
Herre, Franz : Mária Terézia
Künne, Manfred : Kaucsuk. Egy nyersanyag regénye
Künne, Manfred : Gumi. Egy nyersanyag regénye
Hagemann, Jörg : Szerelem.com
Derecskei Sándor : Cserépkályhás munkák
Halák László : Kis herceg a homokozóban
Gracián y Morales, Baltasar (1601-1658) : Az életbölcsesség kézikönyve
Csapó Károly : Fa és fém alkatrészek összeszerelése
Czabalay László : \N
Gracq, Julien (1910-2007) : A Szirtiszek partvidéke
Halasi Mária : Kölcsönkért szülők
Granasztói Pál (1908-1985) : Vallomás és búcsú
Granasztói Pál (1908-1985) : Liane
Halasi Mária : Egyszer csak csöngetnek
Gorgyin, Arkadij Boriszovics : Kibernetikai játékok készítése
Grandes, Almudena (1960) : Lulú korszakai
Halász Ferenc : Kárpitozás korszerű anyagokkal
Granasztói Pál (1908-1985) : Mozgás, rákok!
Halasi Mária : Az utolsó padban
Kákonyi Gyula : Lakásbetörés elleni védelem
Halász Zoltán : Bonfini tanár úr
Leuschel, Roland : Hegesztés, forrasztás, lakatosmunkák
Halbertsma, Kitty : Amarilla kisasszony
Petrik Ottó : Mechanikai játékok készítése
Hallama Erzsébet : A vendégelefánt
Vajda Károly : Kárpitos munkák
Várnagy Ildikó : Vizuális Játékok.
Granin, Daniil Aleksandrovic (1918) : A vihar elébe
Hankiss János : A kiskakas története
Wojciechowski, Janusz : Elektronikai játékok építése
Halász Ferenc : Kárpitosipar
Boros István : A kézműipari cipőkészítés szakkönyve
Grandpierre K. Endre (1926) : Fekete hóesés
\N : Cipőipari kézikönyv
Kocsis józsef (1931-) : Változások menedzselése
Radinger, Valentin : Cipőjavítás
Nemess Hubert : Könyvkötés papirtechnikus szakkörök számára
Hardel, Lilo : Színház a kisvárosban
Grandpierre Lajos (1905-1986) : Csodák völgye
Grandpierre Lajos (1905-1986) : Napfogyatkozás
Grandpierre Lajos (1905-1986) : Gyökerek és hajtások
Mentsik Ferenc : A könyvkötés elemi iskolája
Grandpierre Lajos (1905-1986) : Mérges gyümölcs
Grandpierre Lajos (1905-1986) : Az eltűnt kézirat
Hárs László : Biri és Bori
Grandpierre Lajos (1905-1986) : A plüssdívány
Hárs György : Ökölbe zárt szív
Grass, Günter (1927) : Kutyaévek
Grass, Günter (1927) : Az én évszázadom
Grass, Günter (1927) : A patkánynő
Grass Günter (1927) : A hal
Hárs László : Győztes kerestetik
Mitták Ferenc(1949-) : Haj, hős Rákóczi népe...
Hárs László : Győztes kerestetik
Grass Günter (1927) : Vesztfál csevely
Grass Günter (1927) : Beszéd a veszteségről : a politikai kultúra hanyatlásáról az egyesített Németországban ; Álmom Európáról
Hárs László : Majd a gyerekek
Grass Günter (1927) : Ráklépésben
Grass Günter (1927) : Békaszó
Hárs László : Igazán gyerekjáték
\N : Ki kicsoda a történelemben?
\N : Kommunikáció
Hárs László : Mi is voltunk gyerekek
Granin, Daniil Aleksandrovic (1918) : A Bölény
Gray, Martin : Szeretteim nevében
Haugen, Tormod : Zeppelin
Kelemen Attila : Madaraskönyv
Balogh Éva : Pszichológiai kislexikon
Graves, Robert (1895-1985) : Az aranygyapjú
Graves, Robert (1895-1985) : A vizéz Belizár
Schmidt Egon(1931-) : Kócsagok birodalma
Graves, Robert (1895-1985) : Én, Claudius
Nagy László : Könyvkötés
Hauff, Wilhelm : A spessarti fogadó
Hayes, Belinda : Divatőrült
Jaschok Almos : A könyvkötésmesterség
Wiegand, Eduard : Könnyen készíthető üvegmunkák
Härtling, Peter : Mamika
Baranyi Péter : Varrógépek
Härtling, Peter : Öreg John szobát és eget meszel
Härtling, Peter : Öreg John szobát és eget meszel
Feketéné Hajdú Erzsébet : Női szabó szakrajz. Francia szabás
\N : A hazudós lány
Woods, Paula : Haj és frizura
Hegedüs Géza : Akit vörös grófnak neveztek
Hansa, Miloš : Hogy csináljam ?
Hegedűs Géza : Az írnok és a fáraó
Vékony László : Kézi és gépi varrás
Babajev : Repülő játékok és modellek
csapó Károly : Politechnikai kézikönyv
Turi Kiss Ágness : Én készítettem neked
Hársfalvi István : Repülő modellezés
Hársfalvi Sándor : Repülőmodellezés
Hársfalvi Sándor : Repülőmodellezés
Somoskői Ernő : Élethű versenyhajómodellek építése
Slodowy, Adam : Szeretek barkácsolni
Szentiványi Imre : Műhelyfelszerelés és technológia
Trost, Gerhard : Vasútmodellezés
Hegedüs Géza : A menekülő herceg
Bán Lajos : Cserépkályhaépítés
Náray-Szabó István : Kémia
Balázs Lóránt : A kémia története
Balik, Michael : Nedves falak kiszárítása, nedvesség megelőzése
Burgwitz, Andreas : Elektromos szerelések a lakásban
Kapocsy György : Madarat tolláról...
\N : Építők zsebkönyve
Schmidt Egon(1931-) : Vízivilág
Hegedüs Géza : Vasbordájú szentek
Hegedűs János : Melegpadló burkolatok
Hegedüs Géza : Vergilius ifjúsága
Haarich, Helmut : Építkezési hibák, amelyek megelőzhetők vagy kijavíthatók
Haefele, Gottfried : Házak, lakások felújítása
\N : Ház körüli munkák
\N : Ház körüli munkák
Horváth Tibor (1928) : Családi házak villámvédelme
Horváth Tibor (1928) : Családi házak villámvédelme
Kovács Géza : Falfestés-tapétázás
Kovács Géza : Tapétázás
Kovács Géza : Tapétázás
Lochner, Dietmar : Hétvégi házak építése
Lochner, Dietmar : Hő-és hangszigetelés az épületben
Lochmer, Dietmar : Tetőtér beépítés
\N : Műanyagok az épületgépészetben
Maurer, Manfred : Tetőterek beépítése, belső terek kialakítása
Hegedüs Géza : Az írnok és a fáraó
Osztroluczky Miklós : tetőfedés , tetőszigetelés
Oxley, Tom A. : Nedvesség az épületben
Simon Ferenc : Vízvezetkszerelés, csatornázás
Pálinkás László : Épületasztalos munka
Hegedüs Géza : A titkosírás titka
Sienkiewicz, Henryk : Quo vadis
Heiduczek, Werner : Parszifál
Seidl. Ambrus : Tetőfedés. Azbesztcementlemz- és cserépfedő munkák
Seidl, Ambrus : Tetőfedések
Telekes György : Zsaluzás
Szögi Ferenc : Saját házak kivitelezési hibái
Tóth Ferenc (1927) : Építőipari kisgépek
Váradi Tibor : Tetőfedés, szigetelés
Buday Tibor : Betonozás
Váradi Tibor : Festés, tapétázás, mázolás
Buday Tibor : Betonozás. A betonkeverék bedolgozása - utókezelés
Buday Tibor (1928) : Beton- és habarcskészítési abc
Buday Tibor (1928) : Betonozási kalauz
Direktor, Max : Falazás, betonozás, vakolás
Fisch, Klaus : Energiatakarékos ház és lakás
Hegedüs Bite Dániel : Piros sárkány
Hajós György : Vakolás
Heinz-Dönges, Lisa : A tű foka
Honold, Richard : Külső homlokzatok tisztítása, védelme
Hemingway, Ernest : Nick
Kollányi Béla : Kőműves szakismeretek
Levi, (Sz. Sz.) : Beton- és vasbetonmunka
Hercíková, Iva : A második szerelem
Hegedűs János : Kerámia - és kőburkolatok
Hercíková, Iva : Öt lány a sarkamban
Hercíková, Iva : Andersen kisasszony
Pados Antal : Kőművesszerkezetek
Hercíková, Iva : Andersen kisasszony
Hennig von Lange, Alexa : Micsoda mázlista vagyok!
Pause, Max : Mi és a lakásunk
Schubert, Karl H. : Betonozás, falazás, vakolás, burkolás
Herke Rózsa : Ördög nagykutya lett
Seidl, Ambrus : Kőművesmunkák
Herke Rózsa : Ördög
Wiegand, Eduard : Homlokzatburkolás és utólagos hőszigetelés
Hernádi Gyula : Deszkakolostor
Ballai János : Épületek vízellátása, csatornázása, gázellátása
Ballai János : Kis telkek kőművesítése
Csapó Károly : Lakatos- szerelő munkák a ház körül
Fodor János : Villanyszerelésről magánépítkezőknek
Ameln, Helmut von : Fűtőberendezések szerelése. Javítás és felújítás
Glücklich, Detlef : Energiatakarékos lakóházak
Gyurcsovics Lajos (1931) : Hőtermelés napsugárból
Hamvay Kálmán : Padlófűtés- lakóépület
Hegedűs Oszkár : Ólom- és műanyagcsövek szerelése
Homonnay Györgyné : Fűtéstechnika
Horváth Sándor : Villanyszerelés
Kalotay István : Épületlakatos munka
Kollányi Béla : Épületbádogos munka
Hevesi Lajos : Jelky András kalandjai
Kollányi Béla : Épületbádogos munka
Kollányi Béla : Kőműves szakismeretek
Kovács Géza : Falfestő- és mázolómunkák
\N : Híres mondások
Márton Pál : Családi házak műszaki berendezései. Víz, csatorna, gáz, villany
Hochheimer, Albert : Hó és parázs
Hofman, Ota : Látogatók
Hofman, Branko : Ringo Star
Woolf, Virginia(1882-1941) : Egy jó házból való angol úrilány
Hollós Korvin Lajos : A Vöröstorony kincse
Holtz-Baumert, Gerhard : Fejrezge Alfonz kétbalkezes vidám viszontagságai
Stendhal : A pármai kolostor
Sanders, Lawrence(1920-) : Timothy aktái
Ransburg Jenő(1935-) : Az érzelem és a jellem lélektanából
Ranschburg Jenő(1935-) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban
Piaget, Jean(1896-1980) : Gyermeklélektan
Peiffer, Vera : Hipnoterápia
Laqueur, Thomas : A testet öltött nem
Naroskin, Per : A felnőtté válás útján
Karinthy Frigyes(1887-1938) : Karinthyságok
Köves József(1938-) : Száz lába van, és négy foga
Holtz-Baumert, Gerhard : Autóstoppal a tengerhez
Martin, Carlo Maria(1927-) : Miben hisz, aki nem hisz?
Achim, Viorel : Cigányok a román történelemben
Bíró Judit : Démonok
Däniken Erich von : Jelenségek
Horelová, Eliška : Vándormadarak
Horelová, Eliška : A boldogság neve Jónás
Horelová, Eliška : A boldogság neve Jónás
Horgas Béla : A kóbor ceruza tündére
Hopkins, Cathy : Lányok, randik, trendi cuccok
Krippendorff,Klaus (1932-) : A tartalomelemzés módszertanának alapjai
Horowitz, Anthony : Titkos szolgálat
Graves, Robert (1895-1985) : Claudius, az Isten és felesége Messalina
Graves, Robert (1895-1985) : Jézus király
Graves, Robert (1895-1985) : Homérosz leánya
Graves, Robert (1895-1985) : A ritka bélyeg
Graves, Robert (1895-1985) : Isten hozzád, Anglia!
Gray, Simon (1936) : Kicsengetés
Greene, Graham (1904-1991) : A szakítás
Greene, Graham (1904-1991) : A csendes amerikai
Greene, Graham (1904-1991) : A félelem misztériuma
Horowitz, Anthony : Kettes számú közellenség
Greene, Graham (1904-1991) : Regények
Horváth Árpád : A reformkor mérnöke
Greene, Graham (1904-1991) : Az emberi tényező
Greene, Graham (1904-1991) : Havannai emberünk
Horváth Árpád : A megkésett világhír
Greene, Graham (1904-1991) : Ismerkedés a tábornokkal
Greene, Graham (1904-1991) : A genfi Doktor Fischer
Greene, Graham (1904-1991) : A tizedik
Greene, Graham (1904-1991) : Az utolsó lehetőség
Greene, Graham (1904-1991) : A számkivetett
Greene, Graham (1904-1991) : Gyógyulás
Horváth Marietta : Kezedben a mécs
Greene, Graham (1904-1991) : Titkos megbizatás
Greene, Graham (1904-1991) : Monsignor Quijote
Greene, Graham (1904-1991) : A Kapitány és az ellenség
Greene, Graham (1904-1991) : A kezdet és a vég
Horváth Marietta : A vándorlantos
Green, Julien (1900-1998) : Adrienne Mesurat
Green, Julien (1900-1998) : Leviathan
Horváth Péter : A Fekete Kéz visszavág
Green, Julien (1900-1998) : Hideg pokol
Green, Julien (1900-1998) : Éjfél
Green, Julien (1900-1998) : Ferenc testvér
Green, Julien (1900-1998) : Roncsok
\N : Hősök voltak
Grekova, Irina : A tanszék
Grekova, Irina : A hölgyfodrász
Hunyady József : Pepito
Hunyady József : Hét tenger vándora
Sandford, John(1944-) : Indián vér
Hunyady József : A viharmadár
Ballai János : Víz - csatorn - gáz
Bécsi Antal : Központifűtés - szerelők zsebkönyve
Oravecz Béla : Családi házak fűtése
Grendel Lajos (1948) : Rosszkedvem naplója
Grendel Lajos (1948) : Vezéráldozat
Grendel Lajos (1948) : Einstein harangjai
Hansági Béla : Bádogosmunkák
Grendel Lajos (1948) : Éleslövészet
Grendel Lajos (1948) : És eljön az Ő országa
Grendel Lajos (1948) : Tömegsír
Grendel Lajos (1948) : Galeri
Fodor János : Épületek villanyszerelése
Grendel Lajos (1948) : Áttételek
Grendel Lajos (1948) : Szakítások
\N : Idézetek és szólások
Grendel Lajos (1948) : Thészeusz és a fekete özvegy
Ignácz Rózsa : Orsika
Grey, Owl (1888-1938) : A rengeteg zarándokai
Sabady, P.R. : A napenergia építészeti hasznosítása
Ignácz Rózsa : Hazájából kirekesztve
Schubert, Karl H. : Villanyszerelés
Schubert, Karl H. : Fűrdőszobák felújítása és korszerűsítése
Flade, Sigrid : Allergiák természetes kezelése
Grey, Zane (1875-1939) : A vadon lánya
Sípos Miklós : A villanyszerelés alapműveletei
Ignácz Rózsa : Névben él csak
Grendel Lajos (1948) : Hűtlenek
Ignácz Rózsa : Szavannatűz
Spatz, Karl : Ereszcsatornák építésa és javítása
Szandtner Frigyes : Géplakatos szakmai ismeretek
Ignácz Rózsa : Papírmalom
Ignácz Rózsa : Kóborló kisfiú kalndjai
Tallér Ferenc : Háztartási és kommunális kazánok
\N : Villanyszerelési ismeretek
Ilku Pál : Zendül az osztály
Griffin, W. E. B. : A tengerészgyalogosok
Subrt, Roman : Hőszigetelés házban, lakásban
Illés György : Dugovics Titusz
Illés Endre : Szávitri
Griffin, W. E. B. : A háború katonái
\N : Új építési 1*1
\N : Új építési 1*1
Illés Sándor : A fecskék délre szállnak
Griffiths, Trevor (1935) : Komédiások
Illés Sándor : Morzsi
Illés Sándor : Kaland a szigeten
\N : Új építési 1*1
\N : Új építési 1*1
Havas Henrik(1949-) : Aranyos lány
Reményik László : Életbajnokok
Könczei György : Fogyatékosok a társadalomban
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény a tizenegy-tizenkét éves diákoknak
\N : Irodalmi szöveggyűjtemény a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
Grimm, Jacob (1785-1863) : Aschenputtel
\N : Építési 1*1
Iskander, Fazil' Abdulovič : Csik tudta, hol van a kutya elásva
Iskander, Fazil' Abdulovič : Csik tudta, hol van a kutya elásva
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
Iszkander, Fazil : Csík egy napja
\N : Szerelési munkák
Groehler, Olaf : A néma halál
\N : Ismeretlen ismerősök
\N : Szerelési munkák
Iszlai Zoltán : Apa, anya meg a tanya
\N : Szerelési munkák
Iszlai Zoltán : Manóalagút
\N : Szerelési munkák
Grosics Gyula (1926) : Így láttam a kapuból
Jacsejkin, Jurij : A mi titkaink
Grondahl, Jens Christian (1959) : Virginia
Groom, Winston : Gump & Tsa
Groom, Winston : Forrest Gump avagy "Egy együgyű fickó följegyzései"
Jakovlev, Jurij : Érclovas a város felett
Grosser, Karlheinz : A babilóni
Grossman, Vasilij Semënovič (1905-1964) : Pantha rhei
Groult, Benoite : A szerelem fészkei
Grün, Max von der (1926-2005) : Csúszós utak
Jakubov, Adül : Ulugbek kincse
Grün, Max von der (1926-2005) : Kései szerelem
Janikovszky Éva : Aranyeső
Janikovszky Éva : Szalmaláng
\N : Szakipari munkák
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
\N : Épületkarbantartási 2*2
Grün, Max von der (1926-2005) : Két levél
Grün, Max von der (1926-2005) : Lidérc és tűz
Grün, Max von der (1926-2005) : Kísértetek
\N : Építési munkák
Guareschi, Giovannino (1908-1968) : Don Camillo Kisvilága
Guimard, Paul (1921-2004) : Hárman Párizsban ; Az élet dolgai
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
Guimaraes, Bernardo (1825-1884) : Isaura, a rabszolgalány
Gulácsy Irén (1894-1945) : Hamueső
\N : Építési munkák
Gulácsy Irén (1894-1945) : Fekete vőlegények
\N : Építési munkák
\N : Építési munkák
Gulácsy Irén (1894-1945) : Förgeteg
Gulai István (1946) : Bajviadal
Gulai István (1946) : Somdy álma
Gulai István (1946) : Agybank
: Csontváry-emlékkkönyv
bakonyi Géza : Korongba zárt gondolatok...
Kriston Andrea : Intim női torna
Gulyás János (1927) : Fű alatt
Baky Miklós : Zsebszámológép-programok
Imre József : Termőföldünk
Gulyás János (1927) : Cilin ; Repülő szombatok
Gulyás János (1927) : Sárkány nyelve
Gulyás Mihály (1929) : Az idő megfordul
Baky Miklós : Számítástechnika röviden
Gulyás Miklós (1938) : Hazatérés
Bourdieu, Pierre(1930) : Férfiuralom
Gustafsson, Lars (1936) : Egy méhész halála
Gutiérrez, Joaquin (1918-2000) : Emlékszel, barátom?
Guterson, David : Hó hull a cédrusra
Guzmán, Eduardo de (1909) : Jaj a legyőzöttnek!
Güiraldes, Rivardo (1886-1927) : Don Segundo Sombra
Günther, Agnes (1863-1911) : A szent és a rajongója
Gyárfás Endre (1936) : Szőlőhegyi varázslat
Gyárfás Endre (1936) : Zsuzsanna kertje
Gyárfás Endre (1936) : Cowboyok, aranyásók, csavargók
Gyárfás Endre (1936) : Édes Öcsém!
Gyárfás Endre (1936) : Hosszú útnak pora
\N : Szerelési munkák
Rudnay János (1908-1989) : Cukrászati ábécé
Tölli László : Praktikák a konyhában
Rudnay János (1908-1989) : Cukrászati ábécé
\N : Cukrászati ábécé
\N : A négy alapíz szakácskönyve
Jókai Mór(1825-1904) : Az arany ember
Jankó Olga : Az elmaradt tánc
Bártfai Barnabás : Excel zsebkönyv
Jankó Olga : A két szoborfej
Bártfai Barnabás : Adatbázis-kezelés
Bártfai Barnabás : Hogyan használjam ?
Barta Péter : Internet
Jankovich Ferenc : Egy udvarházi est
Jankovich Ferenc : Tyukodi pajtás
\N : Pascal programozási nyelv
Hoffmann, E.T.A. : Diótörő
Hoffmann, E.T.A. : Diótörő
Jókai Mór(1825-1904) : Az aranyember
Adók Mária : Állati boldog névnapok
Biaesch-Wiebke, Claus : CD lemezjátszó és digitális magnó
: Bitkorszak
Thoele, Suc Patton : A női bátorság könyve
Bodnár Ibolya : Prezentáció és grafika
Bornemissza Zsigmond : Microsoft PowerPoint 97
Bődi Zoltán : Számítástechnikai kisszótár
Mailer, Norman : A Fiú evangéliuma
Jansson, Tove : A láthatatlan kisgyerek
Crumlish, Christian : Internet a rohanó embereknek
Csányi Kornél : Egyszerűen PowerPoint 2000 for Windows
Cedro, Jean-Michael : Multimédia
Jansson, Tove : Varázskalap a Múminvölgyben
Jarunková, Klára : A csavargó
Jarunková, Klára : Az egyetlen
Jarunková, Klára : A hallgatag farkas öccse
Jászai Ilona : Szeressétek a jövőt!
Csepei Tibor : A gitár évezredei
Csépai János : A számítástechnika alapjai
Danitz Béláné : A táblázatkezelés alapjai
Darvas Gábor (1911) : Évezredek hangszerei
Jeanjean, Micheline : Az angyaloknak túl sok a dolguk
Jekel, Pamela : Maugli
Rostás-Farkas György : Cigány-magyar, magyr cigány szótár
Degrell László : Lemezlejátszók és hanglemezek
Vámos Miklós(1950-) : 135 lehetetlen történet
Gyárfás Endre (1936) : Apáczai
Dezsőffi Attila : Tömörítés '99
Gyárfás Endre (1936) : Nyugtalan egriek
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Hangok komédiái
Gyárfás Miklós (1915-1992) : A főorvosné
Gyárfás Miklós (1915-1992) : A főorvos özvegye
Gyárfás Miklós (1915-1992) : A szigetkereső
\N : Jó ősök, égi királyok
Gyárfás Miklós (1915-1992) : A szerep
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Papkisasszony
Joffo, Joseph : Egy marék játékgolyó
Draschitz Rudolf : A lengőhengeres gyorssajtó működése és kezelése
Jókai Mór : A huszti beteglátogatók
Endrei Walter (19219 : A programozás eredete
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Ó, ti szegény Erasmusok ...
Jókai Mór : A hadak útja
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Eszményi majom
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Szilveszter
Jólesz György : Zsófi és a Zokninyúl
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Dekameron
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Családi játékok
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Kisded játékaim
Gyárfás Miklós (1915-1992) : A képmutatás szépségei
fekete Sándorné : Magyar Windows 95
Gyárfás Miklós (1915-1992) : Kölyökvarázs
Jólesz György : Rejtély Macskavárosban
Nemere István(1944-) : Egy trónörökös másodiik élete
Joó Katalin : Boldogtalan nyár
Kopmeyer, Marion R. : Hogyan válhatunk olyanná, amilyenek lenni szeretnénk?
Gyarmati László (1953) : Kálvária avagy
Fekete István : Bevezetés a mesterséges intelligenciába
Gyenes István (1915) : Háttérben
Joó Katalin : Kulcs a madzagon
Gyenge Vali (1933) : Két asszony élete
Goldstine, Herman h. : A számítógép Pascaltól Neumannig
Gyergyai Albert (1893-1981) : A várostól a világig
Joó Katalin : Csillag alatt született csapat
Jósika Miklós : A csehek Magyarországon
Gyertyán Ervin (1925) : Don Quijote a Huszár utcából
Gyertyán Ervin (1925) : Szemüveg a porban
Grimes, Galen : Egyszerűen Internet
Gyurkovics Attila : Tranzisztoros áramkörök javítása. Magnetofonok
Gyllensten, Lars (1921) : Don Juan árnyékéban
Gyímes Éva, Cs. (1945) : Honvágy a hazában
Gyócsi László (1947) : Falusi életképek
Gyócsi László (1947) : Üzen a hold
Hatvani László : Az írógép
Hatvani László : Írógépszerelés
Horváth Árpád : Órák és órások
Hováth Árpád : A távcső regénye
Horváth Árpád : Az óra regénye
Ila László : Windows
Inotai László : Egyszerűen Window 98
: Internet alapfokon
Jamsa, Kris : Egyszerűen DOS
Jókúti György : Prezentáció
Káldos János : Az informatika alapjai
József Jolán : A város peremén
Kemeny, John G. : Az ember és a számítógép
Kis János : Új víruslélektan
Kónya László : PC-elektronika
Jurjev, Zinovij : Suhanó álmok
Kovács Péter : Számítógép-hálózatok
Jurgielewiczowa, Irena : Minden másképpen van
: A gyógyító halál
Kövegy Anna : Internet kisszótár
Jürgen, Anna : Az irokézek fia
Gyöngyösi István (1629-1704) : Márssal társolkodó Murányi Vénus
Szendei Ádám : Orvos a családban
Kádár Lajos : Kolomp szól a ködből ...
\N : Az államalapítás dilemmái
Kaaberbol, Lene : A kegyetlen császárnő
Györe Balázs (1951) : A 91-esen nyugodtan elalhatok
Györe Balázs (1951) : A megszólítás ábrándja
Györe Balázs (1951) : Bolgodkönyv
Kabai Nagy Lajos Márton : II. Rákóczi fejedelem kalandos élete
Győrffy László (1940) : Kőorgonák
Győrffy László (1940) : Az aluljáró
Györffy Miklós (1942) : A férfikor nyara
Kádár Péter : A madárcsősz
Kádár Péter : A madárcsősz
György Attila (1971) : A boszorkányok feltámadása
Gyürk Sarolta : Heten, mint a gonoszok
György Lajos (1890-1951) : Világjáró anekdoták
György Péter (1954) : Levél a mesterhez
Györgyei Géza (1949) : Csodaszép kísértet
Györgypál Katalin (1949) : Kiáltás az életért
Györgypál Katalin (1949) : Az új csodája
Győrkös László (1944) : Vallomások Martinovics abbé emlékezetéből
Krnács András : Táblázatkezelési ismeretek
Lévayné Lakner Mária : Excel táblázatkezelő a gyakorlatban
\N : Magnósok évkönyve
Gyulai Pál (1826-1909) : Gyulai Pál válogatott művei
Gyulai Pál (1826-1909) : Gyulai Pál válogatott művei
Magyar László : Óraipari zsebkönyv
Makk Attila : Hálózatépítés otthon
Mansfield, Ron : Windows 98 a rohanó emberek
Mészáros Tamásné : Táblázatkezelés
Mersich Ivánné : Alkalmazott számítástechnika
Gyurkó László (1930) : A halál árnyéka ; Bűnösök ; Csütörtök ; Halálugrás
Gyurkó László (1930) : Faustus doktor boldogságos pokoljárása
Gyurkó László (1930) : Utak
Nagy Gábor (1955-) : Makrovírusok - az adatfájlok programkártevői
Le Noble, Eustache(1643-1711) : Rákóczi fejedelem históriája avagy az elégedetlenek háborúja az ő vezérlete alatt
Gyurkovics Tibor (1931) : A Szent Bal
Nagy Tibor : Az Internet alapjai
Dancsházy Sándor : Antikommunista kiáltvány
Gyurkovics Tibor (1931) : Öngyilkosság receptre
Nemes László : Videomagnók
Gyurkovics Tibor (1931) : A magyar vadkan
Gyurkovics Tibor (1931) : Ne szeress, ne szeress ; Isten nem szerencsejátékos ; Pótmajom
Gyurkovics Tibor (1931) : Mindennapi szerelmünket add meg nekünk ma
Gyurkovics Tibor (1931) : Szálka, hal nélkül
Gyurkovics Tibor (1931) : Üdv a tolvajnak!
Gyurkovics Tibor (1931) : Levelek Mandzsúriába
Gyurkovics Tibor (1931) : A bíboros
Gyurkovics Tibor (1931) : Az utolsó karácsony
Örley Gábor : Elektronikus szintetizátorok
Gyurkó László (1930) : Családi regény
Pincherle, Marc : A hegedű
\N : A PTK 1050-es zsebszámológép alkalmazása az iskolákban
: Ha minden jól megy
Regele György : Internet az iskolában
Haag, Lina (1907) : Egy marék por
Hackl, Erich : Sara és Simón
Schmidt József(1868-1933) : Ázsi világossága
Habe, Hans (1811-1977) : Tarnovszka grófnő
Habe, Hans (1811-1977) : Kathrin vagy Az elveszett tavasz
Habe, Hans (1811-1977) : Magyar tánc
\N : Rendszergazda alapismeretek
Habe, Hans (1811-1977) : Palota Velencében
Habe, Hans (1811-1977) : A háló
Rozgonyi-Borus Ferenc : A RAM-ba zárt világ
Rubicsek György : PC 1*1
Hacks, Peter : Három dráma
Hadzisz, Dimitriosz (1913-1981) : A ló és a repülő
Hagee, John : Az Ördög-sziget
Esterházy Péter(1950-) : A vajszínű árnyalat,1988-
Schneider Ferenc : Windows operációs rendszer alapok avagy Az első próbálkozások a számítógépen
Sík Zoltán : MIDI
Szabó Szabolcs : Pszichologika
Szabó Zsolt : Feladatgyűjtemény a táblázatkezeléshez
Szalayné Tahy Zsuzsa : Táblázatkezelés
: Számítástechnika és multimédia
\N : Számítástechnika középfokon
Szilas László : A látszerész
Szlávi Péter : Módszeres programozás
Szűcs Ervin (1930) : A számítógép tegnaptól holnapig
Hagen, Ernst : A Sacher Szálló
Hailey, Arthur (1920-2004) : Az Orion-terv
tarr bence : Egyszerűen keresés az Interneten
Hailey, Arthur (1920-2004) : Hotel
Hajdú Gábor (1935) : És megmártottad kezed a Styx vizében
Hajnal Gábor (1912) : Filmtekercs
Hajdu Ferenc (1956) : Ablakból a fák
Hajnal Géza : Harminchárom
Hajnóczy Péter (1942-1981) : A fűtő ; M ; A halál kilovagolt Perzsiából ; Jézus menyasszonya ; Hátrahagyott írások
Hajnóczy Péter (1942-1981) : A véradó
Hajnóczy Rózsa, G. (1893-1944) : Bengáli tűz
Hajnóczy Sándor (1885-1968) : A kétszívű barát
Tószegi Zsuzsanna : A képi információ
Tóth Imre Zoltán : A számítógép és az ember
Tringer Éva : Adatbázis-kezelés
\N : TV informatika
\N : Új számítástechnikai kisszótár
Halasi Mária : A belvárosi fiú
Vályi Ödön : Órás szakmai ismeretek
Váradi Zsolt : Amit az MS-DOS-ról tudni érdemes
Prisztóka Gyöngyvér : Testneveléselmélet
Varga Kornél : Bevezetés az adatfeldolgozásba
Bély Miklós : Testneveléselmélet
Varga Kornél : Az adatbázis-kezelés alapjai
\N : Magyarország története, 1918-1990
\N : Az iszákosok iszákosokat nemzenek?
Walton, Robert A. : Mikroszámítógépek
Westsik György : Számítógépes irányítási rendszerek műszaki tervezése
\N : A család
Mitton, Simon(1946-) : A nappali csillag
Withington, Frederic G. : A számítógép a valóságban
Halász Margit (1964) : Forgószél
Halász Margit (1964) : Isten tehenei
Gribbin, John : Az idő születése
Halász Zoltán (1914-2007) : Budavári farsang
Halász Zoltán (1914-2007) : A kancellár esténként a császárnál teázik
Haley, Alex (1921-1992) : Csendes éj
Bankl, Hans : A halhatatlanok is meghalnak egyszer
Iván Magda : Arany mesekönyv
Baranyai Noémi : Diana a szív királynője
Molnár Ferenc : Színház
Lucado, Max : Értékes vagy
Su Tong (1963) : Így éltem császár koromban
Ellis, David (1967) : Hazugságok hálója
Barkó Judit : Híres aurák
Horváth Attila : Család, közösség, kultúra
Csukás István (1936) : Vakáció a halott utcában
Bethlen Miklós : Önéletírása
Béza, Theodore (1519-1605) : Kálvin János élete
Bírtalan Győző (1925-) : Évszázadok orvosai
Bagdy Emőke : Családi szocializáció és személyiségzavarok
Black, Peter (írói név) : Diana, a szívek királynője
Bogyay Katalin (1956-) : Találkozásaim a nagyvilágban
Göllesz Viktor : Alkoholdilemmma
Frank Júlia (1946) : Szárnyasételek csirkéből, pulykából, kacsából és libából
\N : Tudod-e a választ?
Cachée, Josef : Önöknek persze könnyű, beülhetnek egy kávéházba
\N : Csillagászat
Csáky Károly : Honti arcképcsarnok
Hankóczi Gyula : Foszlányok az alföldi duda emlékeiből
Davis, John H (1929-) : Jacqueline Bouvier
Dille, Denijs : Bartók Béla családfája
Aczél Petra, L : Retorika
Fischer Sándor : Retorika
\N : Macskák
Doszpod Béla (1960-) : Angyal társaságban
Rogers, Carl Ransom (1902-1987) : A tanulás szabadsága
Fehér Erzsébet : Pataki nagyasszonyok
McLaughlin, Chris : Reflexológia
Nochta Tibor : Magyar polgári jog
Li, Christine : Kínai gyógymódok
Mihály Lászlóné Oppecz Éva : Életünk vad madarakkal
Kalmár Magda : Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai
: Erdélyi csillagok
Fazekas Valéria : Magyar apostolok
Fazekas Valéria : Elindultam szép hazámból
Fraser, Antonia (1932-) : Amazonkirálynők
\N : Füst Milán rejtélyes múzsája
Friderikusz Sándor (1958-) : Az én mozim
Fekete Annamária : A Kerekdombi erdő meséi
Lucado, Max : Az élet nem rólam szól
Größing, Sigrid-Maria : Nők fényárnyékban
Hanken, Caroline : Királyi szeretők
Jákli István (1917-) : Szent István az ember
Roeders, Paul : A hatékony tanulás titka
Kenyeres Ilona : Sztárok tükörben
Bakos Mária : A gyerek
Kepes András (1948-) : Beszélgetések
: Ki kicsoda a tudományban?
Kozma Dezső (1935-) : Erdélyi utakon
Komlóssy Viktor (1956-) : Korrajzok
Palkó Gábor (1973) : Esterházy-kontextusok
Kövy Zsolt (1926-) : Hazádnak rendületlenül
Krúdy Péter : Krúdy Gyula élettörténete
László Ágnes : Vallomások könyve
László Ágnes : Arcképcsarnok
Rimóczi Imre(1947-) : Gombaválogató
Barcza Katalin (1962) : Álmodunk
Le Calloc'h, Bernard : Kőrösi Csoma Sándorral Nagyenyedtől a Himalájáig
Vizi Péter : Csillagatlasz kistávcsövekhez
Völcsei Judit : Tőle kaptam
\N : Olasz útiszótár
Puzo, Mario (1920-1999) : Mamma Lucia
Simon, Sylvie (1927) : Indigók
\N : Vázlatok a személyiségről
Lengyel György(1936-) : Színházi emberek
Tóth Antal, M. : A veszprémi székesegyház 18-19. századi zenéje
Domokos Tamás : Magyarország védett puhatestűi
\N : Természetvédelmi állattan
: A fóti templom és a romatika építészete
\N : Jól tervezett kiskertek
László Gyula : Arckép és kézírás
Hallama Erzsébet (1937) : A bábu
Hallama Erzsébet (1937) : Békés környék
Hallama Erzsébet (1937) : A nyugalom napja
Hallama Erzsébet (1937) : Találkozás a delfinnel
Marafkó László (1944-) : Helyben a világ
Hallama Erzsébet (1937) : Üvegvár
Haller János (1626?-1697) : Hármas história
Halmos Ferenc (1949) : Élni a nap alatt
: Nagykőrösi ki kicsoda?
\N : Borászok titkai-titkok gazdái
: Halhatatlan szerelmesek
Nahowski, Anna (1859-1931) : Ferenc József szeretője voltam
Ónody Magdolna : A Petőfi és a Szendrey család életéből
\N : A médiakutatás módszertani követelményei
Ozogány Ernő (1951-) : Magyar nagyasszonyok
\N : Halott világok - lehetséges világok
Szabó Magda : Freskó
Pelle jános (1950-) : Casanova, a szerelem félistene
Rásonyi László : Stein Aurél hagyatéka
Reisfeld, Randi : William herceg
Hamann, Brigitte : Erzsébet királynő
Hámori Tibor (1931) : Golyóálló mellényben
Reményi Gyenes István : Ismerjük őket ?
Sichterman, Barbara (1943-) : Klasszikus szerelmespárok
Szilágyi János : Kettesben
Hámori Zoltán (1954) : Ember a póznán
Hámori Zoltán (1954) : Ünneplős gereblye
Slonin, Mark (1894-1976) : Dosztojevszkij három szerelme
Szirtes Ádám (1925-1989) : Életünk, életem
Hammerstiel, Robert (1933) : Ikonok és patkányok
Hámori Ottó : Meredek utca
Tamussino, Ursula : A szerelem gyermekei
Hámori Ottó : Ráktérítő
Hámori Ottó : A második reggel
Tihanyi Péter : Harcok
Veresegyháziné Kovács Jolán : Híres magyarok utolsó napjai
\N : A világ összes románcai
\N : A világ legzseniálisabb elméi
Vörösmarty János (1802-1876) : Vörösmarty János családi iratai, 1850-1874
Weissensteiner, Friedrich : Mária terézia leányai
Hámos György (1910-1976) : Mi kell a halhatatlansághoz?
Weissensteiner, Friedrich : Nők a Habsburgok trónján
Wellmann Imre : Tessedik Sámuel
Bankl, Hans : A Habsburg-ház betegei
Bertényi Iván (1939) : Kis magyar címertan
Castelot, André (1911-) : Mária Lujza
Font Márta (1952-) : A német lovagrend alkonya
Horatius Flaccus, Quintus (i. e 65-i. e. 8.) : Horatius összes művei Bede Anna fordításában
Hampaté Ba, Amadou : Wangrin, a furfangos bambara
Dávidházi Péter(1948) : Hunyt mesterünk
Komlós Aladár : Vajda János
Hamvai Kornél : Márton partjelző fázik
Campbell, Ross : Dühöngő ifjak
Hamvas Béla (1897-1968) : A láthatatlan történet
Hamvas Béla (1897-1968) : A bor filozófiája
Kádár Péter : Tekergő Habakuk
Hamvas Béla (1897-1968) : Karnevál
Powell, John(1925-) : Egészen ember, egészen élő
Kádár Péter : Csupacsel
Hamvas Béla (1897-1968) : Szilveszter ; Bizonyos tekintetben ; Ugyanis
Kalász Márton : Morgató
Kállai R. Gábor : Generális a lőporos hordón
Kalinovszky Dezső : A pokoli pulóver és más ördöngösségek
Campbell, Ross : Nehéz évek
Hanczár János : Murphy törvénykönyve a gyerekekről avagy Aki elromolhat, el is romlik
Hanczár János : Murphy törvénykönyve az állatokról avagy A romló romlás romlásának romlása
Hanczár János : Murphy törvénykönyve a mesterségekről avagy A romlás folytatódik
Hanczár János : Murphy törvénykönyve a viselkedésről avagy Az illem romlása nem áll meg
Kántor Zsuzsa : Ballada egy márványtábláról
Hanczár János : Murphy törvénykönyve a hölgyekről avagy A javulás romlása nem áll meg
Kamarás István : Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka
Hanák Péter (1921) : Ragaszkodás az utópiához
Handke, Peter (1942) : Gyerektörténet
Handke, Peter (1942) : Végre egy kínai
Handke, Peter (1942) : A kapus félelme tizenegyesnél
Cseh-Szombathy László : Családszociológiai problémák és módszerek
Hands, John : Ördögi akció
Buda Béla(1939-) : Szenvedélyeink
Feiszt György : Rövid magyar címertan és pecséttan
Földi Pál : A templomos lovagok titkai
Hankiss Ágnes (1950) : Csak az élet
Giroud, Françoise : Alma Mahler avagy a hódítás művészete
Hankiss Ágnes (1950) : A lélek térképe
Hankiss Ágnes (1950) : Széphistória
Größing, Sigrid-Maria : A habsburgok szerelmi krónikája
Györkei Jenő (1929-) : Dicső ereklyék
Hankiss Ágnes (1950) : Érzékeny búcsú a fejedelemtől
Kálnay Adél : Titkok egy régi kertben
Kennedy, Tom : A Buckingham palotában történt...
Kántor Zsuzsa : Anonymus diplomatatáskával
Hankiss János (1926) : Egy orvos töpreng
Hankiss János (1926) : Az emberi rész
Kántor Zsuzsa : Csalánba nem üt a mennykő
Hankiss János (1926) : Mit vársz a néma csillagoktól?
Kántor Zsuzsa : Csiszi-csosza ház
Hankiss János (1926) : Hajnali három ; Habfürdő
Laszlovszky József : A magyar címer története
Loos, Volker : A templomos lovagrend története
Williamson, Gordon : A hűség a becsületem
Kántor Zsuzsa : Felvétel indul!
Nagy András, d. (1931) : Az Erkel család krónikája
Sallér Géza : Híres nők a szenvedés csúcsain
Sallér Géza : Hírességek a szenvedés csúcsain
Stacton, David : A bonaparték
\N : Az ardenneki offenzíva
Kántor Zsuzsa : Hajszesz és bolondgomba
Teleki Sámuel (1739-1822) : Teleki Sámuel albuma
Hansen, Erik Fosnes : Zsoltár az út végén
Kántor Zsuzsa : Jó napot, Fácia Negra!
Buda Béla(1939-) : A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései
Hansen, Thorkild (1927) : Jens Munk, a hajós
Ranschburg Jenő(1935-) : Szeretet, erkölcs, anatómia
: Agytorna
: Az alkoholizmus főbb kérdései
Ács Irén : Magyrország otthon
\N : Államalapítás, társadalom, művelődés
\N : Általános történelmi fogalomgyűjtemény
: Az antik Róma napjai
Assmann, Jan (1938-) : A kultúrális emlékezet
Balás Gábor (1909) : A székelyek nyomában
Baldwin, Louis : Különös diadalok
Bálint Sándor (1904) : Szeged reneszánsz kori műveltsége
Hansson, Per : A Morset család legendája
Hárs Ernő (1920) : Emlékezzünk régiekről
Kántor Zsuzsa : Práter utca
Bántai Mihály : Régészeti kutatásaim Brazíliában
\N : Harc és játszma
Kántor Zsuzsa : Pingvinfotók
Barlay Ö. Szabolcs (1919) : Romon virág
Kántor Zsuzsa : Zenél a Zakariás
Hargitai György (1933) : Cápauszonyok
Barnes, julian (1946-) : A világ története 10 és 1/2 fejezetben
\N : Harcsa a hegyen
Benedek István (1915) : Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban
Benedek István (1915-) : A tudás útja
Knight, Eric : Lassie hazatér
Somogyváry Gyula(1895-1953) : A Rajna ködbe vész
Jakes, John (1932) : Észak és Dél
Benedek István (1915) : Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra
Bényei Miklós (1943-) : A nemzeti és polgári kultúra felé
Hardy, Stuart : A végzet árnyékéban
Benkő Samu (1928) : Haladás és megmaradás
Kántor Zsuzsa : Kannibálok
Benkő Samu (1928) : Őrszavak
Bitterli, Urs : Vadak és "civilizáltak"
Blachall, Sue : Tévedések
Kántor Zsuzsa : Kulipintyó
Kántor Zsuzsa : Matekária
Bloch, Marc (1886-1944) : A történész mestersége
Brentjes, Burchard : Izmael fiai
Brown, Peter : Az európai kereszténység kialakulása
Brunton, Paul : Egyiptom titkai
Hardy, Thomas (1840-1928) : Egy tiszta nő
Hardy, Thomas (1840-1928) : A weydoni asszonyvásár
Burke, James : Billiárdeffektus avagy Mi köze a reneszánsz vizikerteknek a karburátorhoz és további utazások az emberi tudás hálóján
Buzinkay Géza (1941) : Kő se mutatja helyét
carr, Edward Hallet (1892-1982) : Mi a történelem?
Castliglione László : pompeji
\N : Casanova szerelmei
Casas, Bartolomé de las : Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról
Ceram, C. W. (1915-1972) : Az első amerikai. Az észak-amerikai régészet regénye
Csapodi Csaba (19109 : Az anonymus-kérdés története
Dankanits Ádám (1932-1977) : A hagyományos világ alkonya Erdélyben
Greene, Graham (1904-1991) : Szerepjátszók
Graham, Winston : A tett után
Hardy, Thomas (1840-1928) : Hazatérés
Hardy, Thomas (1840-1928) : Erdőlakók
Diamond, Jared : Háborúk, járványok, technikák
Dienes István : A honfoglaló magyarok
Dobrovits Aladár : Válogatott tanulmányok
Don Péter (1946-) : Magyar zsidó históriák
Duby, Georges (1919-) : Folytonos történelem
Dunai József : A romák őshazája és korai vándorlásaik
\N : Egyiptomi hieroglifák
Endrey Antal (1922-) : A magyarság eredete
Erdélyi István (1931) : Embert keresünk
Erdős zoltán : Magyar mentalitás és életmód a 16. és 17. században
\N : Érettségi témakörök, tételek
: Érettségi témakörök, tételek
\N : Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról
\N : Évezredek hétköznapjai
\N : fejtöri
\N : Felvételi feladatsorok történelemből
Ferenczy Endre : A magyar föld népeinek története a honfoglalásig
Fernandez, Dominique : Ganümédész elrablása
Fedorov-Davydov, German Alekseevič : Az aranyhorda földjén
Fitz Jenő (1921-) : Gorsium-Herculia Tác.
Fitz Jenő : Gorsium. A táci rómaikori ásatások. Székesfehérvár
Fitz Jenő : Régészeti kutatások Fejér megyében
Forrai György (1930-) : Meztelenül az édenkertben
Földes Péter (1916) : Vallanak az ősi krónikák
Frédéric, Louis : Japán hétköznapjai. A szamurájok korában 1185-1603
Fülep Ferenc (1919) : Sopiane. A római kori Pécs
Fülep Ferenc : Pécs rómaikori emlékei
Für Lajos (1930) : Sors és történelem
Gajdos Gusztáv (1935-) : Széchennyi István
Gábori Miklós : Ala Tau-Ararat
Galántai Zoltán (1964-) : Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek
Gernet, Jacques : Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250-1276
\N : Áru-e a kultúra?
Gerő János (1927-) : Évezredek üzenete
Király István(1921-) : Kultúra ás politika
Germanusné Kajári Kató : Kelet vándora
Ginzburg, Carlo : A sajt és a kukacok
Kapitány Ágnes(1953-) : A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei
Golubjov, Gleb : Híres piramisok titka
Goldziher Ignác (1850-1921) : Az iszlám kultúrája
Bausinger, Hermann(192-) : Népi kultúra a technika korszakában
Goudsblom, Jonah : Tűz és civilizáció
\N : Amit a cukorrépáról tudni kell
: A Grál
Kanizsay Endre : A cukorrépatermesztés technológiája
\N : Médiakritika
\N : Magyarország művelődési viszonyai,1960-1982
Kántor Zsuzsa : Az opál Opel utasai
Kántor Zsuzsa : Portyázó tigrisek
Kántor Zsuzsa : Az új lány
Kárász József : Árva madár
Karcsai Kulcsár István : Négymondatos főszerep
Gyerevjanko, Anatolij Panteleevics : A három Nap országában
\N : Gyermek a kora újkori Magyarországon
Halász Zoltán : Romvárosok a sivatagban
Hampel Polyxena : A nagyenyedi "főnix"
Hanák Péter (1921) : A kert és a műhely
Karcsai Kulcsár István : Tenger Budán
Harmathy Tibor : Laura este érkezik
\N : A hatalom virtuózai
Hegedűs Géza (1912-) : Fontatlanságok
Hegedűs Géza (1912-1999) : A halhatatlan hamisjátékos
Hegedűs Géza (1912-) : mózes a népvezér
\N : Harminc napig megy a levél
Hegedűs Péter : Elátkozott királyok
Karczag György : A trónon harmadik
\N : Három lány kékben
Heller Ágnes (1929-) : A történelem elmélete
Heller Ágnes (1929-) : Auschwitz és Gulag
\N : Hárman mennek, beszélgetnek
\N : Három izlandi történet
Herder, Johann Gottrfied (1744-1803) : Értekezések, levelek
Heyerdahl, Thor (1914) : A Kon-Tiki-től a Ra-ig. Egy elmélet kalandja
: Hogyan éltek elődeink ?
Karczag György : Idegen páncélban
Harrison, Stuart (1958) : A fehér sólyom
\N : Honosságunk első félezer éve
\N : A honfoglalástól Mohácsig
Hood, Sinclair : A minószi Kréta
Horn, Siegfried : A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Karinthy Frigyes : Tanár úr, kérem!
Fejtő Ferenc : A Duna-parttól a Szajna-partig
Huizinga, Johan : Erasmus
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Huizinga, Johan (1872-1945) : Hollandia kultúrája a tizenhetedik században
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Harsányi Zsolt (1887-1943) : Magyar rapszódia
\N : A Huszadik század körének történetfelfogása
Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem
Harsányi Lajos (1883-1959) : Fejjel nagyobb mindenkinél
\N : Időrendi táblázatok
Harte, Francis Bret (1839-1902) : Idill a Vörös Szurdokban
Ilon Gábor (1956-) : történelemtankönyveink és régészetünk
ImHof, Ulrich (1917-) : A felvilágosodás Európája
Härtling, Peter : Schubert
Imre Kálmán : A magyarok őstörténete új megvilágításban
Karliczky Margit : Janus Pannonius
Ingstad, Helge : Vikingek az Újvilágban. Normann település felf